انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی (Management Of Technology; MOT) تخصصی میان رشته‌ای است که علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و دانش و روش‌های مدیریت را یکپارچه می‌کند و بر تکنولوژی به عنوان عامل خلق ثروت توجه می‌شود. در تعریفی دیگر مدیریت تکنولوژی به مفهوم مدیریت سیستم‌هایی است که به ایجاد، کسب و استفاده از تکنولوژی کمک می‌کنند.
رشته مدیریت تکنولوژی برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ توسط انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) در مقطع کارشناسی ارشد ارائه شد. از آن موقع تاکنون ده‌ها دانشگاه اقدام به ایجاد دوره‌های آموزشی متنوعی در مقاطع مختلف تحصیلی، شامل دوره‌های کوتاه‌مدت چندروزه تا دوره‌های دکترای تخصصی نموده‌اند و در حال حاضرصدها تشکل ملی و بین‌المللی اعم از انجمن‌های تخصصی، مؤسسات آموزشی، شرکت‌های مشاوره‌ای و مانند آنها در بخش مدیریت تکنولوژی، در کشورهای مختلف فعال می‌باشند.

جدیدترین زیر گرایش‌های مدیریت تکنولوژی

• مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
• مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
• مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
• مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی

• تئوری‌های اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی
• تکنولوژی و توسعه
• تئوری‌های نوآوری مدلها، فرآیندها و سیاستها
• پیش بینی تکنولوژی
• ارزیابی تکنولوژی
• مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
• نظریه‌های مدیریت پیشرفته
• مدیریت استراتژیک پیشرفته
• مدیریت تولید پیشرفته
• سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

نگارش و ترجمه متون آکادمیک (ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی

1. انجام پایان نامه آینده پژوهی فناوری‌های حوزه جنگ الکترونیک و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات این حوزه
2. انجام پایان نامه اثر تعبیه سازی رابطه‌ای شبکه‌های نوآوری در ارتقای عمکرد علم وفناوری کشورها
3. انجام پایان نامه اثر مدیریت آموزش مبتنی بر فعالیت در تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی
4. انجام پایان نامه ارائه الگوی سیستم نوآوری ملی مناسب در صنایع هوایی ایران
5. انجام پایان نامه ارائه الگوی مناسب جهت ارائه پیشبینی در حوزه تکنولوژیهای نرم، با مورد-پژوهی شرکت ایرانخودرو
6. انجام پایان نامه ارائه الگوی نظام نوآوری بخشی مناسب در صنایع هوایی ایران
7. انجام پایان نامه ارائه راهکارهایی برای پیش گیری از منسوخ شدن دانش فنی در سازمان
8. انجام پایان نامه ارائه ساختار کارکردهای سیستم ملی هوشمندی تکنولوژی پیل سوختی
9. انجام پایان نامه ارائه مدل شتاب فرآیند تجاری سازی فناوری با رویکرد تسهیل گری دولت
10. انجام پایان نامه ارائه مدل قیمت گذاری فناوری از طریق هزینه یابی برمبنای فعالیت‌ها
11. انجام پایان نامه ارائه مدل کاربردی قیمت گذاری دانش فنی بر مبنای فناوری‌های مشابه در بازار
12. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی بر اساس آنالیز ومتن کاوی اختراعات ثبت شده
13. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی سیستماتیک به منظور تلفیق ارزیابی جنبه‌های ارزشی تکنولوژی و پذیرش تکنولوژی در سازمان‌ها
14. انجام پایان نامه ارائه مدل ساختاری دفاتر مالکیت فکری به منظور تسهیل فرایند تجاری-سازی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
15. انجام پایان نامه ارتقای کارکردهای سیستم‌های نوآوری با اتخاذ رویکرد نوآوری باز
16. انجام پایان نامه ارزشگذاری سهام فنآوری و شرکتهای فنآوری بنیان: چرایی و چگونگی
17. انجام پایان نامه ارزیا بی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعین بهترین روش مطالعه موردی صنایع آذ رآب )
18. انجام پایان نامه ارزیابی تکنولوژی با استفاده از روش ترکیبی OWA و TOPSIS باهدف رتبه بندی و تعیین نوع تصمیم گیری (ریسک پذیر و ریسک گریز بودن)
19. انجام پایان نامه ارزیابی تکنولوژی تولید مواد امولسیونی به روش اطلس تکنولو ژی
20. انجام پایان نامه ارزیابی تکنولوژی تولید مواد سلولزی با هدف کاهش قیمت تمام شده
21. انجام پایان نامه ارزیابی سطوح توا ن مندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیازتکنولوژیک (تحقیق مورد یسازه های فلزی یاسا ن)
22. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک)
23. انجام پایان نامه استخراج استراتژی ملی فناوری اطلاعات کشور در حوزه دانشگاهی با بکارگیری مدل جذابیت – قابلیت
24. انجام پایان نامه استراتژیهای مطلوب مدیریت فناوری هوافضای کشور در بخش صنعت
25. انجام پایان نامه استراتژی‌های مؤثر خلق دانش فنی در سازمانهای تولیدی کوچک درحین نوآوری
26. انجام پایان نامه استفاده از داده کاوی در ره نگاشت فناوری: نمونه موردی ره نگاشت توسعه‌ی سیستمهای پیام در شرکت همراه اول
27. انجام پایان نامه استفاده از قاعده سرانگشتی برای مقایسه فناوری پمپ زمین گرمایی و فناوری چیلرهای سرمایشی
28. انجام پایان نامه استفاده از مفاهیم تکامل زیستی در مدیریت تکنولوژی
29. انجام پایان نامه استفاده از نگاشت علم و فناوری در تولید ره نگاش تها: نمونه موردی موتورتوربوفن
30. انجام پایان نامه الگوی مناسب تجاری سازی زیست فناوری در حوزه محیط زیست در ایران
31. انجام پایان نامه الویت بندی عوامل بازدارنده در دستیابی به فناوری‌های نوین در ایران
32. انجام پایان نامه انتخاب مناسبترین مکانیزم انتقال فناوری در صنعت قطعه سازی تزیینی و تریم خودرو (با استفاده از مدل AHP)
33. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی و راهکارهای موفقیت آن در کشورهای در حال توسعه
34. انجام پایان نامه اولویت بندی بهبود الزامات فنی محصول در محیط فازی
35. انجام پایان نامه اولویت بندی تکنولوژی‌های بهره برداری از CO2 تولید شده در صنایع گازبا رویکرد تاپسیس فازی
36. انجام پایان نامه اولویت بندی حفاظت از دانش فنی شرکت حین فرآیند بازرسی- مطالعه‌ی نیروگاه آبی
37. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر در ارزیابی و انتخاب فناوری اطلاعات با رویکردی جدید
38. انجام پایان نامه اهمیت مستندسازی و رعایت حقوق ما لکیت معنوی جهت توسعه نوآوری ومدیریت فناوری در صنایع کشور
39. انجام پایان نامه اهمیت و نقش فناوری در مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
40. انجام پایان نامه ایجاد ظرفیت جذب برای ساماندهی نوآوری باز در SME ها
41. انجام پایان نامه ایجاد نقشه راه سیستمهای اطلاعاتی در دولت الکترونیک: مطالعه موردی کشور ایران
42. انجام پایان نامه بررسی اثر تجربه خرید اینترنتی در رفتار مصرف کننده با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)
43. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و نوآوری در مدیریت دارایی‌های فکری بخش پزشکی
44. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری‌های نوین بانکداری بر چابکی سازمانهامطالعه موردی: بانک ملی شهرستان سنندج
45. انجام پایان نامه بررسی تعاملات فرایندهای مدیریت دانش و هوشمندی تکنولوژی
46. انجام پایان نامه بررسی جایگاه فناوری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور
47. انجام پایان نامه بررسی جنبه‌های مختلف نیاز به استفاده از الگوهای توسعه پژوهش و فناوری درصنعت؛ مطالعه موردی: الگوی پایگاه فناوری (Technology Platform)
48. انجام پایان نامه بررسی دیدگاه مبتنی بر منابع و چالش‌های آن در بکارگیری قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی
49. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت دانش و اثربخشی بنگاه‌های کوچک با تکنولوژی پایین
50. انجام پایان نامه بررسی عملکرد و تقاضای نوآوری و چگونگی افزایش قابلیت‌های نوآوری درایران
51. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها
52. انجام پایان نامه بررسی فرآیند توسعه محصول جدید از ایده یابی تا عرضه به بازار
53. انجام پایان نامه بررسی فرصتهای کارآفرینانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش خدمات پس از فروش ایران خودرو
54. انجام پایان نامه بررسی کارایی واحدهای تحقیق و توسعه فناوری نانو در دانشگاههای کشور
55. انجام پایان نامه بررسی لزوم تدوین نگاشت مسیر فناوری در حوزه‌های تمرکز نانوپزشکی کشور
56. انجام پایان نامه بررسی موانع موجود برای کاربران تجهیزات پزشکی در ایران
57. انجام پایان نامه بررسی نقش و تأثیر چرخه‌های هوشمندی تکنولوژی درشبکه سازی بین بنگاههای صنعتی، مراکزپژوهشی و دانشگاه‌ها
58. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری ((مطالعه موردی: فرایند انتقال فناوری پژو 20
59. انجام پایان نامه برون سپاری در مراکز تحقیقات کاربردی
60. انجام پایان نامه بهره گیری از برگه اطلاعات ایمنی تکنولوژی در شناسایی و ارزیابی اثرات تکنولوژی
61. انجام پایان نامه پابرجایی برنامه‌ها و راهبردهای توسعه‌ی صنعت گاز کشور با استفاده ازروش های آینده پژوهی
62. انجام پایان نامه پروژه‌های توسعه محصول و عوامل کلیدی موفقیت و شکست
63. انجام پایان نامه پیش بینی نقش فناوریهای پیشرفته پیل سوختی در توسعه پایدار ایران
64. انجام پایان نامه تأثیر طرح ژنریک بر توسعه توانمندی‌های فناوری
65. انجام پایان نامه تأثیر فراخوان‌های شرکت تویوتا بر روی نگرش مالکان خودروهای این شرکت نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی همگانی وتصویرشرکت
66. انجام پایان نامه تأثیر فراخوان‌های شرکت تویوتا بر روی نگرش مالکان خودروهای این شرکت نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی همگانی وتصویرشرکت
67. انجام پایان نامه تاثیرتکنولوژی اطلاعات بر طراحی سازمان
68. انجام پایان نامه تأثیر فناوری برتر در بهبود مصرف انرژی (شواهدی از بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه)
69. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نانو برجوامع در حال توسعه با نگرش ویژه به ایران
70. انجام پایان نامه تبیین آینده نگاری تکنولوژی در چشم انداز ایران 1404
71. انجام پایان نامه تبیین روابط بین راهبرد دانایی محوری با فرایند نهادینه سازی نوآوری درسازمان
72. انجام پایان نامه تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام ملی نوآوری
73. انجام پایان نامه تجارب برخی کشورها در انتقال تکنولوژی بررسی روند انتقال تکنولوژی در هند طی دوره زمانی 2002-1994
74. انجام پایان نامه تجاری سازی نتایج تحقیقات و سند چشم انداز بیست ساله کشور
75. انجام پایان نامه تحلیل ساختار صادراتی ایران مبتنی بر ماتریس BCG با توجه به طبقه بندی لال از تکنولوژی
76. انجام پایان نامه تحلیل کارایی صنایع با سطوح مختلف تکنولوژی (مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران)
77. انجام پایان نامه تحلیل مشکلات دانش فنی اخذ شده ناشی ازقراردادهای پژوهشی توسط شرکتهای دولتی
78. انجام پایان نامه تحلیل موانع انتقال و تحول تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط
79. انجام پایان نامه تحلیل نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعه تکنولوژی با رویکرد سیستمی
80. انجام پایان نامه تحلیل نوآوری ناشی از فن آوری و کارایی در روابط تجاری دوجانبه
81. انجام پایان نامه تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد فرآیندی سطح کلان بنگاه (صنعت شناورهای آلومینیومی)
82. انجام پایان نامه تدوین راهبرد فناوری‌های جنگ الکترونیک و ارائه شاخص‌هایی برای اندازه گیری میزان جذابیت و توانمندی در این حوزه
83. انجام پایان نامه تعیین سطح تکنولوژی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مقایسه آن با بنگاه‌های بزرگ صنعتی
84. انجام پایان نامه تکنولوژیهای حیاتی وروشهای حفاظت از آنها
85. انجام پایان نامه توسعه مدلی برای اندازه گیری سطح بلوغ فرآیند قیمت گذاری فناوری در سازمانهای مولد دانش
86. انجام پایان نامه جامعه شناسی شناخت تکنولوژی
87. انجام پایان نامه جایگاه برون سپاری راهبردی در مدیریت تکنولوژی بنگاه کوچک و متوسط در ایران (با بهره گیری از مدل سازی تصمیم گیری آرمانی)
88. انجام پایان نامه جایگاه و وظایف دولت‌ها در فرایند توسعه فناوری
89. انجام پایان نامه چارچوب کثرت گرایانه جدید مدیریت دانش: سطوح سازمانی و استراتژی‌های مختلف مدیریت دانش
90. انجام پایان نامه چارچوبی جدید پیش بینی قیمت فناوری با استفاده از شبکه‌های عصبی وارزش گذاری اختیار
91. انجام پایان نامه حل مساله قیمت گذاری فناوری بکمک روش ارزش افزوده
92. انجام پایان نامه خردمایه‌ی مداخلات دولتی در شکلگیری شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران
93. انجام پایان نامه راهبردها و الگوهای نظارت و ارزیابی (بر اساس شرایط خاص سازمان)
94. انجام پایان نامه راهبردهای تجاری سازی طرحهای پژوهشی مراکز آموزش عالی به منظور ارائه یک مدل مناسب
95. انجام پایان نامه رو ششناسی اولویت گذاری علم و فناوری در نقشه‌ی جامع علمی کشور: شاخص مرزشکنی
96. انجام پایان نامه رویکرداستفاده از منابع دیگران هنگام انتقال و استفاده تکنولوژی
97. انجام پایان نامه زنجیره نوآوری در پارکهای علم و فناوری ایران
98. انجام پایان نامه سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان
99. انجام پایان نامه سنجش موقعیت فناوری‌های هوافضایی کشور
100. انجام پایان نامه سیاستگذاری علم و فناوری عنصر بی همتای ارزش آفرینی
101. انجام پایان نامه شبکه‌های نوآوری در اقتصادی هزینه مبادله
102. انجام پایان نامه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعا تی در سازمانهای ایرا نی
103. انجام پایان نامه شناسائی عوامل کلیدی موفقیت پذیرش فناوری در سازمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
104. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بهینه فناوری اطلاعات در حیطه خدمات شهری برای ایجاد مدلی بومی
105. انجام پایان نامه شناسایی نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان فرایند هوشمندی فناوری با استفاده از مفهوم چرخ هعمر فناوری
106. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی درصنعت خودروسازی ایران
107. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری تکنولوژی تله مدیسین دربیمارستان های ایران
108. انجام پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل برون سازمانی در پذیرش فناوری
109. انجام پایان نامه صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده‌های تابلویی)
110. انجام پایان نامه ضرورت نهادسازی مالی در راستای توسعه کسب و کارهای جدید
111. انجام پایان نامه طراحی مدل بومی سنجش قابلیت ملی نوآوری
112. انجام پایان نامه طراحی و توسعه یک تکنولوژی جدید برای شمع کوبی در مساحت کوچک
113. انجام پایان نامه عناصر کلیدی در حمایت موفق از نوآوریهای بنیادی: مطالعه موردی سه شرکت ایرانی
114. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های نوفناوری بنیان در ایران
115. انجام پایان نامه عوامل مؤثر برفرآیند انتقال فناوری باتاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصنعت پلاستیک
116. انجام پایان نامه غیر قابل مشاهده اما ملموس؟ فرصت‌های اجتماعی و خطرات نانوتکنولوژی
117. انجام پایان نامه فرصتها و تهدیدهای آموزش مجازی از منظر اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
118. انجام پایان نامه فناوری سیستم‌های خبره حسابداری؛ استراتژی‌های مدیریت اکتساب دانش
119. انجام پایان نامه فناوری‌های صنعت هوائی از منظر پارادایم‌های جامعه شناختی
120. انجام پایان نامه گذار از پژوهش جزیره‌ای به نوآوری شبکه‌ای در صنعت نفت ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها
121. انجام پایان نامه لزوم سرمایه گزاری در حوزه متن باز د رسازمانها د ولتی
122. انجام پایان نامه مأموریت و اهداف انجمن‌های علمی از منظر توسعه علم وفناوری در ایران
123. انجام پایان نامه مخاطرات نوآوری حاصل از برون سپاری استراتژیک
124. انجام پایان نامه مدل واسطه‌ای شبکه‌ای برای نوآوری باز در SME ها
125. انجام پایان نامه مدلسازی دینامیکی توسعه محصولات جدید در شرکت‌های تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری
126. انجام پایان نامه مدلسازی فرهنگ جامعه هدف ایران در پذیرش فناوری اتوماسیون ساختمانی در صنعت ساختمان، با استفاده از سیستم‌های فازی
127. انجام پایان نامه مدیریت بر آینده با الگوی تدوین استراتژی تکنولوژی
128. انجام پایان نامه مدیریت بر انتقال تکنولوژی یا مدیریت بر تکنولوژی انتقال در صنایع دفاعی کشور
129. انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی و نقش آن در توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران)
130. انجام پایان نامه مدیریت دانش چگونه از مدیریت فناوری پشتیبانی می‌کند؟ مدیریت دانش و پایش فناوری
131. انجام پایان نامه مدیریت دانش فن نوآوری: چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش، فناوری و نوآوری
132. انجام پایان نامه مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم وفناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی
133. انجام پایان نامه مروری بر روش‌های قیمت گذاری یک دارائی‌های فکری از نوع فناوری درسازمان ها
134. انجام پایان نامه مروری تحلیلی بر برخی کاربردهای نقشه راه فناوری
135. انجام پایان نامه مطالعه‌ای بر روی اثر فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه چارچوب پیشنهادی
136. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی رصدخانه‌های علم و فناوری جهان و ارائه الگوی پیشنهادی
137. انجام پایان نامه مطالعه موردی گامهای تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در یکی از صنایع هوائی و تحلیل دستاوردهای حاصل از آن
138. انجام پایان نامه مطالعه‌ی تجربه‌ی جهانی در حوزه سیاست پژوهی علم و فنّاوری
139. انجام پایان نامه معرفی سازمان‌های واسطه‌ای به عنوان الگویی جدید به منظور همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه
140. انجام پایان نامه معمای همجواری در شبکه‌های مجازی همکاری دانشی: درک پویاییهای همجواری
141. انجام پایان نامه مقایسه الگوهای مختلف تدوین نقشه راه فناوری
142. انجام پایان نامه مقایسه و تعیین عوامل تأثیر گذار بر انتخاب روش قیمت گذاری فناوری
143. انجام پایان نامه مقایسه‌ی برنامه‌ی آموزشی دوره‌ی کارشناسی مهندسی نرم افزار ودیدگاه مدیران صنعت نرم افزار ایران
144. انجام پایان نامه ملاکهای انتخاب خدمات اشتراک اینترنت، مطالعه‌ی اکتشافی بسوی مدیریت کاربرمحور فناوری اطلاعات
145. انجام پایان نامه ملزومات مدیریت مالکیت فکری برای کارآفرینی فناورانه مبتنی برتجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
146. انجام پایان نامه منابع رشد تولید صنایع ایران در سطوح مختلف تکنولوژی مطالعه موردی صنایع ایران با کدهای چهار رقمی ISIC
147. انجام پایان نامه مواد پیشرفته: نقش استراتژیک، آیندهنگاری و راهبردهای مدیریت فناوری در افق 20 ساله‌ی ایرانِ آینده
148. انجام پایان نامه مهندسی خلاقیت و نوآوری ابزاری در خدمت توسعه تکنولوژی
149. انجام پایان نامه مهندسی مجدد نظام ملی نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات: چارچوبی برای شناسایی قابلیتها
150. انجام پایان نامه نابرابری اجتماعی: چالش سیاست علم و فناوری
151. انجام پایان نامه نانوداروهای اولویتدار وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
152. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری
153. انجام پایان نامه نقش آموزش‌های شایستگی و مهارتی در توسعه قابلیت‌های فناوری شرکت‌های فناوری بنیان
154. انجام پایان نامه نقش انسان و موانع فرهنگی در انتقال فناوری
155. انجام پایان نامه نقش راهبری و فرهنگ در اثرگذاری فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش
156. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی پایدار
157. انجام پایان نامه نقش فناوری نانو در ترویج و تعمیق دانش مدیریت فناوری در راستای خلق ثروت و افزایش رفاه اجتماعی
158. انجام پایان نامه نقش مدیریت فناوری در بهبود نوآوری در حمل و نقل
159. انجام پایان نامه نقش مراکزرشد نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری ایران
160. انجام پایان نامه نقش و ی کی ها (WIKI) در مدیریت دانش
161. انجام پایان نامه نقش همکاریهای نوآوری فناورانه در ارتقاء رقابتپذیری
162. انجام پایان نامه نو عشناسی فرآیندهای انتقال تکنولوژی درونی در سطح پروژه‌ها
163. انجام پایان نامه نوآوری فرآیندی در محیط مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
164. انجام پایان نامه نوآوری مشارکتی (الگوی نوآوری مشارکتی پنج مرحله‌ای در سازمان‌های کارآفرین)
165. انجام پایان نامه نیروی انسانی مهمترین عامل در رشد بهرهوری سازمان پس ازپذیرش فناوری
166. انجام پایان نامه همنوایی استراتژی و تکنولوژی: راز موفقیت سازمان‌ها
167. انجام پایان نامه ابزارهای مدیریت تکنولوژی و نوآوری
168. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدل مدیریت تغییر در توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم
169. انجام پایان نامه ارزیابی تکنولوژی به وسیله مدل اطلس تکنولوژی در کارخانه فولاد یزد و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
170. انجام پایان نامه اصلاح الگوی مصرف انرژی با تحول در مدیریت تأمین روشنایی مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران
171. انجام پایان نامه اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن‌ها
172. انجام پایان نامه ESS/EIS سیستم‌های اطلاعاتی انبارداری با نگرش
173. انجام پایان نامه بازطراحی فرآیندها از منظر مدیریت دانش الگویی جهت طراحی فرآیندهای دانش محور در صنعت خودرو
174. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات برساختارسازمانی
175. انجام پایان نامه بررسی عوامل به موجد ضایعات در فرآیند تولید و مصرف نان در راستای اصلاح الگوی مصرف
176. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی
177. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)
178. انجام پایان نامه بررسی فرایند و مدل‌های تجاری سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
179. انجام پایان نامه بررسی کاربردها و مزایای مدیریت دانش در فرآیند آموزش و پایش کودکان (مورد کاوی: مهد کودک مهرآیین)
180. انجام پایان نامه بررسی مدلهای ارزیابی منابع دانش در سازمان
181. انجام پایان نامه بررسی مدلهای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی
182. انجام پایان نامه بررسی مدلهای مدیریت دانش سازمانی
183. انجام پایان نامه بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌های مجازی ایران
184. انجام پایان نامه بررسی موانع و عوامل تأثیرگذار بر انتقال تکنولوژی و ارائه الگویی اثربخش
185. انجام پایان نامه بررسی موضوعی تکنولوژی هسته‌ای و قابلی تهای آن در مدیریت و کنترل بهینه خطوط تولید صنعتی
186. انجام پایان نامه بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها
187. انجام پایان نامه بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت وکاربرد آن درموفقیت تدریس
188. انجام پایان نامه بررسی نقش آموزش در راستای بهبود و توسعه فرایند کارآفرینی
189. انجام پایان نامه بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان ومراکز تابعه
190. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهای توسعه آن در صنعت خودروی ایران
191. انجام پایان نامه بهره گیری از نوآوری در تعاملات سرمایه‌های اقتصادی و نقش آن در ارتقای اشتغال دانایی محور در افق ایران 1404
192. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین مدیریت تکنولوژی و نوآوری وتاثیر آن براصلاح الگوی مصرف
193. انجام پایان نامه تکنولوژی اطلاعات به عنوان ابزاری در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
194. انجام پایان نامه تلفیق فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در اثربخشی پروژه‌های شش سیگما
195. انجام پایان نامه جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش
196. انجام پایان نامه دولت الکترونیک : رویکردی نوین در اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی
197. انجام پایان نامه راهبردها و فناروی های نوین انجام وظایف دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری
198. انجام پایان نامه راهکارها و ابزارهای پرورش نوآوری و منابع انسانی نوآور در جهت تحقق عملی اصلاح الگوی مصرف
199. انجام پایان نامه سازمان‌های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری
200. انجام پایان نامه سازمانهای یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات در آنها
201. انجام پایان نامه سیر تحول سیستم آموزش از راه دوردر ایران
202. انجام پایان نامه سیستم مدیریت دانش و دانش محور کردن سرمایه‌های انسانی ، برای ایجاد ارزش در سازمانها
203. انجام پایان نامه شناسایی دارایی‌های تکنولوژی در گروه صنعتی ایران خودرو
204. انجام پایان نامه شناسایی مراحل فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در مراکز تحقیقات مهندسی (با ارائه نمونه‌ای از بنیاد ملی علوم آمریکا)
205. انجام پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو ایران
206. انجام پایان نامه فرایند ارتباطات در اشاعه و نشر نوآوری‌ها (با تأکید بر کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ICTs در آموزش عالی و ترویج کشاورزی)
207. انجام پایان نامه فن آوری های نوین اطلاعاتی،تحولی درکارآفرینی
208. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات (IT) و نقش آن در بازارهای مالی
209. انجام پایان نامه کارآفرینی و فناوری اطلاعات
210. انجام پایان نامه کارآفرینی، رویکردی مؤثر در جهت توسعه فناوری نانو
211. انجام پایان نامه مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرایند سلسله مراتبی تحلیلی AHP
212. انجام پایان نامه مدل‌های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش
213. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی ؛ گذر از تکنوپولی به استناد سند چشم انداز
214. انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها ؛ رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف
215. انجام پایان نامه مدیریت داده – ستانده بر روی خدمات آموزشی و غیر آموزشی کشور
216. انجام پایان نامه مدیریت دانش و خلق ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی
217. انجام پایان نامه مزیت رقابتی حاصل از سیستمهای اطلاعات و فناوری اطلاعات
218. انجام پایان نامه مطالعه زیرساختهای توسعه تکنولوژی در سطوح خرد و کلان با تاکید بر اصلاح فنون و روشها
219. انجام پایان نامه مطالعه نقش سیستمهای اطلاعات بازاریابی درافزایش فروش شرکتهای منتخب شهرک صنعتی سمنان
220. انجام پایان نامه مطالعه و شناخت انواع مخاطرات بانکداری الکترونیک
221. انجام پایان نامه مقایسه میزان بهرهوری از فاوای آموزشی در بین اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاههای کاشان
222. انجام پایان نامه نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه‌ها
223. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران
224. انجام پایان نامه نقش مدیریت تکنولوژی با دیدگاه اصلاح الگوی مصرف ، جهشی نو در کشورهای درحال توسعه
225. انجام پایان نامه نگاهی اجمالی بر موانع توسعه، خلاقیت و کارآفرینی در ایران و راهکارهای پیشنهادی
226. انجام پایان نامه نگرشی جامع بر فرایند انتقال تکنولوژی: روش‌ها، مراحل، موانع و عوامل موفقیت در انتقال تکنولوژی
227. انجام پایان نامه نوآوری در استفاده از موبایل برای پرداخت هزینه بلیط: راهکاری مناسب برای اصلاح الگوی مصرف در خدمات شهری
228. انجام پایان نامه نوآوری و اصلاح الگوی مصرف
229. انجام پایان نامه هوش رقابتی در بازار رقیبان: چگونه اطلاعات رقیبان را جمع آوری و استفاده کنیم؟
230. انجام پایان نامه اثرارتقاء تکنولوژی و انتقال آن بر رشد اقتصادی
231. انجام پایان نامه ادغام مفاهیم کارت امتیازی متوازن و نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی برنامه ملی فناوری نانو
232. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای آینده نگاری فناوری مبتنی بر عوامل کلیدی موفقیت
233. انجام پایان نامه ارائه روش مبتنی بر آنتالوژی جهت شناسایی عناصر کلیدی در اجرای پروژه‌های آینده نگاری
234. انجام پایان نامه ارائه رویکردی نوین در مدیریت نوآوری ملی ایران
235. انجام پایان نامه ارائه‌ی الگویی برای برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی: مطالعه‌ی موردی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
236. انجام پایان نامه ارزیابی نظام توسعه فناوری در ایران در راستای تحقق چشم انداز 1404
237. انجام پایان نامه الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری، شاخصه‌های مفهومی و پرسشهای پیش‌رو
238. انجام پایان نامه انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت‌های تحقیقاتی فناوری، مطالعه موردی فناوری غشاء در صنعت گاز کشور
239. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی از طریق مکانیسم توسعه پاک
240. انجام پایان نامه بررسی آماری وضعیت تولید فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف
241. انجام پایان نامه تبیین نقش مشاوران مدیریت تکنولوژی در صنعت مشاوره
242. انجام پایان نامه تخصص و مشارکت،نیازهای مراکز رشد برای حمایت از شرکت‌های تازه تأسیس تکنولوژی محور
243. انجام پایان نامه توسعه چرخه‌های نوآوری و یادگیری تکنولوژیکی در سازمان‌های صنعتی سرآمد با رویکرد آموزش مهارتی
244. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی بین‌المللی
245. انجام پایان نامه رویکردی برای تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی
246. انجام پایان نامه سیاست استراتژیک تجاری در کشورهای در حال توسعه: ملاحظات تکنولوژیکی و سیاستی
247. انجام پایان نامه ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و تکنولوژی درآن
248. انجام پایان نامه طراحی مدل مناسب انتقال تکنولوژی در راه آهن ج.ا.ا
249. انجام پایان نامه قیمت گذاری دانش فنی یک تکنولوژی
250. انجام پایان نامه کاربرد روش ارزیابی متوازن در ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی
251. انجام پایان نامه کاربرد قابلیتهای آینده نگاری در اثربخشی مدیریت فرایند نوآوری
252. انجام پایان نامه مدل فرآیندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی
253. انجام پایان نامه مدیریت تقاضا، ابزاری برای سیاست‌گذاری فناوری از سوی دولت
254. انجام پایان نامه ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها

Pin it