انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

 انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

گرایش انتقال تکنولوژی رشته‌ای است که در ارتباط با عملیاتی است که از کشورهای پیشرفته به کشورهای هم سطح یا در حال توسعه جریان دارد. انتقال تکنولوژی به معنی واردات آگاهانه تکنولوژی به منظور دستیابی به اهداف خاص و از پیش تعیین شده می‌باشد. این انتقال فرایندی دشوار و پیچیده است که بدون مطالعه و تحقیق نه تنها ثمربخش نبوده بلکه می‌تواند موجب از دست دادن زمان و سرمایه یک سازمان شده و علاوه بر این تکنولوژی ملی را نیز تضعیف کند.
معمولاً در هنگام انتقال تکنولوژی، به دلیل ملموس بودن فعالیت‌های تهیه ماشین آلات و همچنین ایجاد تاسیسات مورد نیاز آنها، بخش اعظم سرمایه گذاری شامل این موارد می‌شود. با این حال، اجزای نرم افزاری تکنولوژی، مانند نیروی انسانی متخصص، روش فنی تولید و در نهایت سازمان تکنولوژی مفاهیمی غیرملموس می‌باشند که شاید هرگز قابل محقق شدن نباشند. متاسفانه تجربه تاریخی موضوع انتقال تکنولوژی نشان می‌دهد که به دلیل توجه نداشتن متقاضیان تکنولوژی به ظرافت‌های نهفته در جریان انتقال جنبه‌های نرم افزاری، تکنولوژی مربوطه بدرستی به طرف گیرنده منتقل نشده و گیرنده نه تنها در توسعه تکنولوژی فوق بلکه حتی در بهره برداری مناسب از تکنولوژی خریداری شده با مشکل روبرو خواهد شد. به همین دلیل در نظام آموزش عالی کشور رشته انتقال تکنولوژی در این ارتباط ارائه شده که دانشجویان در حین تحصیل خود با یادگیری دروسی مانند حقوق مالکیت معنوی، مدل‌های انتقال تکنولوژی، و سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی سعی می‌کنند نواقص ارائه شده در بالا را برطرف نمایند.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

• حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی
• تجارت و توسعه
• مدل‌های انتقال تکنولوژی
• سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی
• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

1. انجام پایان نامه انتخاب تأمین کننده انتقال تکنولوژی با استفاده از شاخصه‌های سبز و رویکرد آنتروپی ساو
2. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد انتقال تکنولوژی در شرکت‌های ماشین آلات راهسازی ومعدنی (مطالعه موردی شرکت هپکو)
3. انجام پایان نامه اولویت بندی روش‌های انتقال تکنولوژی کاربردی با روش تصمیم گیری چند معیاره مورد مطالعه: شرکت سیمان خراسان
4. انجام پایان نامه مطالعه حقوقی چگونگی انتقال تکنولوژی
5. انجام پایان نامه مطالعه جنبه معنوی بودن حق انتقال تکنولوژی
6. انجام پایان نامه بررسی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در کارخانه خاک چینی مرند
7. انجام پایان نامه بررسی مهندسی معکوس در انتقال تکنولوژی کشورهای درحال توسعه
8. انجام پایان نامه دیدگاه فقه امامیه در مورد انتقال تکنولوژی به عنوان مالکیت معنوی
9. انجام پایان نامه بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه
10. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی و تجاری سازی
11. انجام پایان نامه بررسی انواع و ابعاد انتقال تکنولوژی بهمراه تشخیص مزیت‌ها در سرمایه گذاری
12. انجام پایان نامه شناسایی ورتبه بندی محرکهاوعوامل بازدارنده انتقال تکنولوژی صنایع منتخب شهرستان امیدیه بارویکردتحلیل مسیر و MCDM فازی
13. انجام پایان نامه بررسی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب(مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی)
14. انجام پایان نامه روش‌های انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ایران
15. انجام پایان نامه تبیین رابطه مدیریت انتقال تکنولوژی برکیفیت زندگی دبیران مقطع متوسطه بیضا
16. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی و مفاهیم مرتبط
17. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در صنعت نفت ایران
18. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ایران
19. انجام پایان نامه ارزیابی انتقال تکنولوژی در تولید خودروهای هیبریدی خورشیدی در ایران
20. انجام پایان نامه تعیین تاثیرعوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
21. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی و انتخاب شیوه مطلوب انتقال تکنولوژی در صنعت بیو اتانول سوختی
22. انجام پایان نامه ارزیابی گام‌های اجرایی در فرایند انتقال تکنولوژی، مطالعه موردی: صنعت پلیمر و پلاستیک
23. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و میزان موفقیت انتقال تکنولوژی درشرکت های تجهیزات پزشکی:مطالعه موردی شرکت پویندگان راه سعادت
24. انجام پایان نامه تعیین عامل مؤثر انتقال تکنولوژی در توسعه میادین نفتی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال تکنولوژی
25. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی با استفاده ازمدل تصمیم گیری چندمعیاره
26. انجام پایان نامه روشهای بومی سازی و انتقال تکنولوژی‌های نوین مدیریت انرژی در ساختمان
27. انجام پایان نامه شیوه‌های یادگیری سازمانی در فرایند انتقال تکنولوژی
28. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر اثربخشی انتقال تکنولوژی مورد مطالعه: مدیریت اکتشاف نفت
29. انجام پایان نامه تحلیل حقوقی عوامل محدود کننده قراردادهای انتقال تکنولوژی
30. انجام پایان نامه اهداف و چالش‌ها در انتقال تکنولوژی بهمراه اصول اساسی ساختار دولت الکترونیک
31. انجام پایان نامه تدوین الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک و اعتبارسنجی آن باروش PLS مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور
32. انجام پایان نامه شناسایی و اولویتبندی معیارهای مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور
33. انجام پایان نامه بررسی نقش انتقال تکنولوژی دربهبود عملکرد مدیریت کسب وکار
34. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت ذوب وریخته گری مورد مطالعه: شرکت‌های فولادین ذوب آمل و مهندسی ایمن تک طبرستان
35. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی با مدل بومی در شرکت‌های ماشین آلات راهسازی ومعدنی مطالعه موردی: شرکت هپکو
36. انجام پایان نامه متدولوژی اکتساب دانش ضمنی درفرایند انتقال تکنولوژی
37. انجام پایان نامه بررسی حق انتقال تکنولوژی در حقوق ایران
38. انجام پایان نامه بررسی ابعاد، خدمات و فعالیت‌های کلیدی واسطه گران انتقال تکنولوژی
39. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت انتقال تکنولوژی بر توسعه اقتصادی، علمی و صنعتی ایران
40. انجام پایان نامه ارزیابی انتقال تکنولوژی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش تحلیل قابلیت پذیرش چند معیاره احتمالی
41. انجام پایان نامه پسا تحریم و نحوه استفاده از فرصتهای ایجاد شده و انتقال تکنولوژی
42. انجام پایان نامه توسعه مدل ریاضی با روش DEA در انتقال تکنولوژی با مطالعه موردی در صنایع خودروسازی
43. انجام پایان نامه بررسی روش‌های انتقال تکنولوژی فرایند در صنعت تولید لوله‌های پلی اتیلن ؛ مطالعه موردی: شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنان
44. انجام پایان نامه سنجش میزان موفقیت فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع نفت و گاز و انتخاب مناسب‌ترین روش انتقال تکنولوژی با تکنیک AHP (مطالعه موردی : شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب)
45. انجام پایان نامه بررسی محتوایی مفاهیم تکنولوژی، انتقال تکنولوژی و رابطه آن با انتقال دانش: مروری بر ادبیات موضوع
46. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی به روش مهندسی معکوس در صنعت موتورهای هوایی
47. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی با تاکید بر صنعت فولاد کشور
48. انجام پایان نامه واکاوی ریسک‌های انتقال تکنولوژی در صنایع ایران با رویکرد
49. انجام پایان نامه بررسی معضل نصب و راه اندازی سامانه‌های هشدار خرابی در راه آهن ایران از دیدگاه انتقال تکنولوژی
50. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی بام سبز
51. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای معرفی سطوح مختلف انتقال تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در کشورهای درحال توسعه
52. انجام پایان نامه بررسی انتقال تکنولوژی و استقرار و مدیریت آن در توسعه کسب و کار
53. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های کلیدی موفقیت انتقال تکنولوژی به روش خرید تجهیزات (صنایع ریلی ایران)
54. انجام پایان نامه انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک PROMETHEE در راه آهن جمهوری اسلامی
55. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی: ارائه یک مدل مفهومی
56. انجام پایان نامه نگاهی به انتقال تکنولوژی و عوامل موفقیت و شکست آن
57. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی و عوامل مؤثر بر موفقیت آن در صنعت مبلمان ایران مطالعه موردی: خوشه صنعتی مبلمان ومنبت ملایر
58. انجام پایان نامه مدیریت و انتقال تکنولوژی
59. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی تولید اکسید پروپیلن و پلی پروپیان گلایکول از کشور چین به ایران
60. انجام پایان نامه استراتژی انتقال تکنولوژی
61. انجام پایان نامه ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعیین بهترین روش انتقال تکنولوژی با مدل AHP مطالعه موردی صنایع خودرو سازی
62. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت سنجش میزان اثربخشی انتقال تکنولوژی دربخش کشاورزی ایران
63. انجام پایان نامه ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی (مطالعه موردی: پیش ساز بتاکاروتن)
64. انجام پایان نامه چالشهای انتقال تکنولوژی در صنایع بالا دستی نفت توسعه میادین نفتی
65. انجام پایان نامه مروری بر انتقال تکنولوژی
66. انجام پایان نامه تأثری انتقال تکنولوژی بر کسب مزیت رقابتی در شرکتهای لبنی
67. انجام پایان نامه مطالعه تجربیات انتقال تکنولوژی در صنعت ریلی کشور و ارائه چند پیشنهاد برای بهبود وضعیف
68. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی‌های پاک زیست محیطی زمینه ساز توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه
69. انجام پایان نامه مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات انتقال تکنولوژی چالشها و فرصتها
70. انجام پایان نامه تأثیر ساختارسازمانی بر انتقال تکنولوژی
71. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع نیروگاهی
72. انجام پایان نامه ارائه رویکردی هوشمند برای مدیریت، برنامه ریزی و انتقال تکنولوژی سازمان‌های فعال در حوزه‌ی شهری
73. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی و عوامل مثثر بر موفقیت آن در صنعت مبلمان ایران (مطالعه موردی: خوشه صنعتی مبلمان ومنبت ملایر)
74. انجام پایان نامه انتخاب سازوکار مناسب انتقال تکنولوژی در مشارکت‌های عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: صنعت آب و برق)
75. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی در مشارکت‌های عمومی - خصوصی
76. انجام پایان نامه نحوه حفظ مالکیت معنوی درپروژه ای انتقال تکنولوژی به روش همکاری
77. انجام پایان نامه اولویت بندی روشهای ممکن انتقال تکنولوژی بر مبنای توانمندی‌های سازمانی
78. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در مؤسسات کوچک و متوسط(مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)
79. انجام پایان نامه بررسی نقش انتقال تکنولوژی در توسعه کسب و کار و کار آفرینی
80. انجام پایان نامه مطالعه تئوریکی تجربی انتقال تکنولوژی
81. انجام پایان نامه سنجش توانمندی انتقال تکنولوژی و ارائه الگوی پیشنهادی جهت ارتقای توان تکنولوژیک تحقیق موردی شرکت نفت بهران
82. انجام پایان نامه فرآیند انتقال تکنولوژی وسنجش اثربخشی آن با استفاده ازروش AHP فازی
83. انجام پایان نامه بررسی مدلهای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی
84. انجام پایان نامه بررسی توانایی‌های تعیین کننده برای ایجاد زمینه‌ی انتقال تکنولوژی نوین
85. انجام پایان نامه راهکارهای تجاری سازی انتقال تکنولوژی و برای دستیابی به توسعه پایدار
86. انجام پایان نامه بررسی تأثیر راهبرد آینده نگاری انتقال تکنولوژی نوین بر ابعاد عملکرد رقابتی
87. انجام پایان نامه کاربرد ژئوسنتتیکها در صنایع معدنی با نگاهی ویژه بر صنایع فرآوری مس-ایجاد و انتقال تکنولوژی
88. انجام پایان نامه راهکارهای بهبود فرایند انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی به واحد تولیدی
89. انجام پایان نامه اندازه گیری عملکرد انتقال تکنولوژی در شرکت‌های مادر (جایگاه و چالش‌ها)
90. انجام پایان نامه نو عشناسی فرآیندهای انتقال تکنولوژی درونی در سطح پروژه‌ها
91. انجام پایان نامه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعا تی در سازمانهای ایرا نی
92. انجام پایان نامه ارزیا بی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعین بهترین روش مطالعه موردی صنایع آذ رآب )
93. انجام پایان نامه تجارب برخی کشورها در انتقال تکنولوژی بررسی روند انتقال تکنولوژی در هند طی دوره زمانی 2002-1994
94. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی و راهکارهای موفقیت آن در کشورهای در حال توسعه
95. انجام پایان نامه اثر مدیریت آموزش مبتنی بر فعالیت در تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی
96. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی درصنعت خودروسازی ایران
97. انجام پایان نامه مدیریت بر انتقال تکنولوژی یا مدیریت بر تکنولوژی انتقال در صنایع دفاعی کشور
98. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط ورتبه بندی آنها با تحلیل سلسله مراتبی
99. انجام پایان نامه نقش انتقال تکنولوژی درتوسعه ماشین‌ها یکشاورزی
100. انجام پایان نامه آسیب شناسی HIS و چگونگی انتقال تکنولوژی جدید پزشکی در ایران
101. انجام پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو ایران
102. انجام پایان نامه بررسی مدلهای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی
103. انجام پایان نامه بررسی موانع و عوامل تأثیرگذار بر انتقال تکنولوژی و ارائه الگویی اثربخش
104. انجام پایان نامه نگرشی جامع بر فرایند انتقال تکنولوژی: روش‌ها، مراحل، موانع و عوامل موفقیت در انتقال تکنولوژی
105. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی ؛ گذر از تکنوپولی به استناد سند چشم انداز
106. انجام پایان نامه مدلی برای انتقال تکنولوژی با استفاده از روشهای اماری برای دریافت کننده تکنولوژی
107. انجام پایان نامه ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی دربومی سازی با رویکرد نت
108. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روش‌های قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک
109. انجام پایان نامه تأثیر شاخصه‌های بازار و محیط فرهنگی بر انتقال تکنولوژی
110. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی انتقال SAP به ایران خودرو)
111. انجام پایان نامه ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی اثر بخش با رویکرد نگهداری و تعمیرات
112. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی بین‌المللی
113. انجام پایان نامه طراحی مدل مناسب انتقال تکنولوژی در راه آهن ج.ا.ا
114. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی از طریق مکانیسم توسعه پاک
115. انجام پایان نامه رویکردی برای تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی
116. انجام پایان نامه بررسی و اندازه گیری نقش توانمندی سازمانی بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی
117. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی با مدیریت پروژه ( مطالعه موردی - متروتهران )
118. انجام پایان نامه پذیرش و انتقال تکنولوژی جهت توسعه عملکرد سازمانی و دستیابی به سطح جهانی
119. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تحلیل انتقال تکنولوژی ساخت نانو تیوب‌های کربنی
120. انجام پایان نامه بکارگیری و مقایسه روشهای AHP, TOPSIS, ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی
121. انجام پایان نامه تبیین ضرورت و رویکرد اجرایی مراکز انتقال تکنولوژی در صنعت نفت
122. انجام پایان نامه تعیین ملاحظات و معیارهای کلیدی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت ناوگان ریلی کشور مورد مطالعه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
123. انجام پایان نامه چالش‌های انتقال تکنولوژی در صنعت نفت کشور با تأکید بر کاهش انتشار GHG
124. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه از منظر ایمنی
125. انجام پایان نامه الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه‌های انتقال تکنولوژی
126. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در طراحی و ساخت موتورها با استفاده از سیستم‌های هوشمند
127. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در بخش حمل و نقل جهت کاهش و تعدیل تغییرات آب و هوا
128. انجام پایان نامه نقش عامل انسانی در انتقال تکنولوژی هوائی و تأثیر آن بر ایمنی وسوانح هوائی
129. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس بهینه پویی برای طراحی و ساخت محصولات جدید
130. انجام پایان نامه راهبردها و رویکردهای کلان در انتقال تکنولوژی تجربه کشورهای تازه صنعتی و ایران
131. انجام پایان نامه انواع نهادهای انتقال تکنولوژی و نقش آنها در تجاری سازی نتایج تحقیقات
132. انجام پایان نامه ملاحظات انتقال تکنولوژی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعت
133. انجام پایان نامه نگاهی به نقش تعاملات در فرآیند انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی به صنعت
134. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه مراکز انتقال تکنولوژی در توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت حمل ونقل
135. انجام پایان نامه تجربه موفق انتقال تکنولوژی توان الکتریکی در ایران - آموزش و تحقیقات
136. انجام پایان نامه انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت برق مطالعه موردی پست‌های GIS
137. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل فرایند انتقال تکنولوژی مطالعه موردی انتقال تکنولوژی توربینهای گازی V94.2 به ایران
138. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی : مخابرات ایران
139. انجام پایان نامه لزوم سیاستگذاری و نظارت بر تولید و انتقال تکنولوژی
140. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک چارچوب برای مدیریت پروژه‌های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو مورد کاوی انتقال تکنولوژی اکسل پژو 206
141. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی جدید نخود دیم در مزارع زارعین استان لرستان
142. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی در نگهداری پیشگیرانه رویه‌های آسفالتی
143. انجام پایان نامه تعیین و وزن دهی معیارهای انتقال تکنولوژی مناقصه بین المللی خرید و انتقال تکنولوژی پستهایGIS با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی AHP
144. انجام پایان نامه پیوند هوشمندانه تحقیقات با انتقال تکنولوژی گزینه‌ای استراتژیک جهت توسعه تکنولوژی در صنعت نفت کشور (با نگاهی به تجارب موفق پژوهشگاه صنعت نفت)
145. انجام پایان نامه ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی DMD از دیدگاه
146. انجام پایان نامه بررسی و مطالعه تطبیقی روشها و ساختارهای تحقیقاتی در رشته مهندسی نفت در دانشگاه‌های معتبر و ارائه راهکار در راستای انتقال تکنولوژی
147. انجام پایان نامه بازشناسی پروژه انتقال تکنولوژی فرایند Hydro Conversion در پژوهشگاه نفت یک مقایسه فرضی
148. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی
149. انجام پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین روش مستقیم انتقال تکنولوژی توربین‌های گازی در صنعت برق ایران
150. انجام پایان نامه اهمیت اطلاعات و انتقال تکنولوژی در تحقیقات
151. انجام پایان نامه ارزیابی انتقال تکنولوژی ژنراتورهای نیروگاه آبی کرخه
152. انجام پایان نامه ارگونومی و انتقال تکنولوژی
153. انجام پایان نامه صنعت کشتی سازی و انتخاب الگوی مناسب جهت انتقال تکنولوژی آن
154. انجام پایان نامه نقش R&D در انتقال تکنولوژی
155. انجام پایان نامه مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری
156. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی به منظور اولویت بندی استفاده و انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بر مبنای مدل پیشنهادی انتقال فناوری و روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره
157. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از تحلیل SWOT
158. انجام پایان نامه بررسی اثر بخشی مذیریت انتقال فناوری در پارک‌های علم و فناوری جهت کارآفرینی درپارک علم و فناوری پردیس تهران
159. انجام پایان نامه اثر سطوح حمایت از حقوق مالکیت فکری بر انتقال فناوری و توسعه اقتصادی
160. انجام پایان نامه موانع انتقال فناوری دانشگاهی: مفاهیم و نوع شناسی
161. انجام پایان نامه راهبردها و مدل‌های انتقال فناوری و تکنولوژی از دانشگاه به صنعت
162. انجام پایان نامه ارزیابی میزان موفقیت فرایند انتقال فناوری و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد مطالعه موردی شرکت صمام
163. انجام پایان نامه رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و انتقال فناوری در سازمانهای صنعتی
164. انجام پایان نامه حقوق مالکیت معنوی و موانع انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه
165. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری ،موانع انتقال و راهکارها
166. انجام پایان نامه انتخاب مناسبترین روش انتقال فناوری ساخت و کاربرد تجهیزات نانو در یک شرکت دانش بنیان ایرانی
167. انجام پایان نامه تدوین استراتژیهای بهبود و توسعه مکانیزم های انتقال فناوری تجهیزات نانو در ایران
168. انجام پایان نامه مدل اجرایی انتقال فناوری با استفاده از مهندسی معکوس
169. انجام پایان نامه طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ایران به روش دلفی فازی
170. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای مستند سازی فنی در پروژه‌های انتقال فناوری با روش مهندسی معکوس ، مبتنی بر مدیریت دانش
171. انجام پایان نامه ارائه مدلی جامع جهت مدییت کارا و اثربخش فرایند توسعه و انتقال فناوری در سازمان‌های پروژه محور
172. انجام پایان نامه عمده چالش‌های انتقال فناوری و تکنولوژی در ایران 1393
173. انجام پایان نامه یادگیری فناورانه و اهمیت آن در فرایند انتقال فناوری
174. انجام پایان نامه طراحی مدل انتقال فناوری در محصولات و دستاوردهای دفاعی
175. انجام پایان نامه انتقال فناوری به عنوان عامل اصلی تواناسازی شرت ها در صنعت برق بادی
176. انجام پایان نامه انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاه‌های با محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS)، (مورد مطالعاتی، شرکت توگا)
177. انجام پایان نامه رده بندی انتقال فناوری: مفاهیم و نوعشناسی
178. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی مدل‌های انتقال فناوری
179. انجام پایان نامه تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان رشته‌ای
180. انجام پایان نامه بررسی چالشهای انتقال فناوری در قراردادهای بیع متقابل جمهوری اسلامی ایران
181. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز)
182. انجام پایان نامه تعیین راهبرد انتقال فناوری اتیلن با استفاده از روش AHP
183. انجام پایان نامه بررسی برنامه‌ها وّ فعالیت‌های راهبرد توسعه انتقال فناوری‌های نوین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در استان خوزستان
184. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت موجود قوانین و نهادهای مرتبط با انتقال فناوری درایران و حلقه‌های مفقوده سیاستی آن
185. انجام پایان نامه ائتلاف استراتژیک کارآفرینانه : راه حلی برای انتقال فناوری
186. انجام پایان نامه نقش توسعه یافتگی مدیران درانتخاب و انتقال فناوری
187. انجام پایان نامه مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور
188. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عوامل مؤثر در انتقال فناوری با رویکرد MCDM (مطالعه موردی شرکتهای صنعت فولاد)
189. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی تأثیر تولید و انتقال فناوری و توسعه کارآفرینی تکنولوژیک بر امنیت اقتصادی
190. انجام پایان نامه مدلهای پذیرش تکنولوژی وکاربرد آن‌ها در انتقال فناوری
191. انجام پایان نامه ارائه شاخصهای الگوبرداری و مدل آن درحوزه ی مطالعات فنی و امنیتی وتدوین نظام با رویکرد انتقال فناوری اطلاعات به بسترهای مورد نیاز درکشور
192. انجام پایان نامه ترویج، تحقیق و کشاورز سه عنصر کلیدی در فرایند تولید و انتقال فناوری در کشاورزی
193. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی بهره وری دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی
194. انجام پایان نامه بررسی نقش ترویج کشاورزی در انتقال فناوری با تحلیلی بر مدل‌های انتقال فناوری
195. انجام پایان نامه ارزیابی میزان موفقیت فرایند انتقال فناوری و تعیین بهترین روش انتقال فناوری با مدل AHP؛ مطالعه موردی صنایع آذرآب
196. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع خودروسازی ایران
197. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از طرق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ؛ مطالعه موردی صنعت پلاستیک
198. انجام پایان نامه شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
199. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها
200. انجام پایان نامه انتخاب مناسبترین مکانیزم انتقال فناوری در صنعت قطعه سازی تزیینی و تریم خودرو( با استفاده از مدل AHP)
201. انجام پایان نامه عوامل مؤثر برفرآیند انتقال فناوری باتاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصنعت پلاستیک
202. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری ( (مطالعه موردی:فرایند انتقال فناوری پژو 20
203. انجام پایان نامه نقش انسان و موانع فرهنگی در انتقال فناوری
204. انجام پایان نامه بررسی ضرورت توسعه مدیران مراکز تحقیق و توسعه در انتقال فناوری موردمطالعه در صنایع بهداشتی
205. انجام پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی انتقال فناوری و تجاری سازی دانش و نواوری
206. انجام پایان نامه معیارهای رفتار اخلاقی در انتقال فناوری
207. انجام پایان نامه انتقال فناوری از طریق مدل چرخش مغزها در پارک‌های علم و فناوری
208. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری
209. انجام پایان نامه معیارهای انتخاب شبکه سازی در ایجاد ارزش برای R & D به عنوان روش انتقال فناوری
210. انجام پایان نامه بررسی بسته انتقال فناوری پیل سوختی پلیمری به ایران به کمک تعیین سطح آمادگی فناوری
211. انجام پایان نامه دفاتر انتقال فناوری، حلقه مفقوده اتصال به صنعت دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌های ایران
212. انجام پایان نامه مدل کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای ارزیابی انتقال فناوری
213. انجام پایان نامه انتقال فناوری از طریق مکانیسم توسعه پاک
214. انجام پایان نامه آسیب شناسی انتقال فناوری؛ شناخت موانع و مشکلات پیش رو
215. انجام پایان نامه تحلیلی بر نقش سازمان‌های ملی انتقال فناوری
216. انجام پایان نامه سیستم خبره فازی تحت وب جهت انتخاب روش انتقال فناوری
217. انجام پایان نامه نقش اطلاعات در انتقال فناوری

Pin it