انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

فرایند تحقیق و توسعه شامل شناسائی نیاز یا استعداد، تصور و مطرح کردن ایده‌ها، طراحی، تولید، معرفی و عرضه یک محصول یا نظام تکنولوژیک جدید می‌باشد. در تعریف دیگری از تحقیق و توسعه چنین آمده است: به هر گونه فعالیت منسجم و خلاق به منظور افزایش سطح دانش و علم، و همچنین بکارگیری این دانش برای کاربردهای جدید را تحقیق و توسعه می‌نامند. با وجود نتایج مثبتی که فرآیند تحقیق و توسعه به همراه دارد، معمولاً شرکت‌های تجاری بسیاری استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در این رابطه از خود نشان نمی‌دهند. ریسک بالای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین عدم قطعیت موجود در تناسب بین نتایج سرمایه‌گذاری‌ها با منافع می‌تواند از جمله دلایل این موضوع می‌باشد. علاوه بر این، شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به‌دلیل ضعف قابلیت‌های فنی، ریسک بالای نوآوری‌ها و ضعف منابع مالی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این باره دارند.
در نتیجه، به منظور برطرف کردن مشکلات و چالش‌های پیش روی فرآیند تحقیق و توسعه در سازمانها و همچنین تدوین بهتر سیاست‌های لازم در این حوزه، گرایشی با همین نام در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت تکنولوژی ارائه شده است. در این گرایش مباحث مهمی مانند برنامه ریزی علوم و تکنولوژی، آموزش و توسعه منابع انسانی، اولویت بندی نیازهای تحقیقاتی، ارتباط مراکز علمی و صنعتی، و همچنین سازمانهای تحقیق و توسعه و پارکهای تحقیقاتی صنعتی مطرح می‌شوند. فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود با استفاده از دانش تخصصی خود به منظور تدوین سیاست‌های مناسب برای سازمان در جهت بهبود و ارتقای فعالیتها، فرآیندها و محصولات این سازمان استفاده نمایند.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

• برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویت و نیازهای تحقیقاتی
• ارتباط مراکز علمی و صنعتی
• سازمان‌های تحقیق و توسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی
• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

1. انجام پایان نامه ارائه الگوی هم راستایی استراتژیهای تحقیق و توسعه بااستراتژیهای کلان سازمان مطالعه موردی درصنعت آب وبرق
2. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در صنایع کارخانه‌ای ایران
3. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه ضرورتی مهم برای جهانی شدن
4. انجام پایان نامه آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و کارآفرین
5. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فعالیت‌های تحقیق و توسعه
6. انجام پایان نامه بررسی رابطه مخارج تحقیق و توسعه ، رشد فروش و هزینه‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. انجام پایان نامه بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران
8. انجام پایان نامه بررسی مأموریت واحد تحقیق و توسعه با استفاده استراتژیک از نظرسنجی مشتریان در شرکت‌های تولید هودهای آشپزخانه حوزه HVAC و ارائه راهکار در جهت بهبود
9. انجام پایان نامه نقش و جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان‌های جهان امروز
10. انجام پایان نامه بررسی تأثیر واحد تحقیق و توسعه در صنعت فولاد کشور و نقش آن در ایجاد صنعت سبز
11. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات تحقیق و توسعه و شاغلان فنی بر صادرات در بخش صنعت ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)
12. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه درموسسات دانش بنیان
13. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر گرایش یادگیری و تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری از طریق تسهیم دانش
14. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه، و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در شرایط تحریم
15. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی تحقیق و توسعه در استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
16. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC)
17. انجام پایان نامه تأثیر فرآیندهای داخلی و وضعیت مالی شرکت ملی حفاری ایران بر تحقیق و توسعه (R&D)
18. انجام پایان نامه دیدگاه هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالیFASB به حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه R&D
19. انجام پایان نامه رابطه بین فعالیتهای ریسکپذیری، جریان‌های نقد ذخیره شده، مخارج تحقیق و توسعه وسودآوری طرح‌های عمرانی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
20. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت‌های مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان‌های مجازی
21. انجام پایان نامه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه R & D :مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
22. انجام پایان نامه مدیریت و سازمان دهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه درسازمان های استراتژی محور
23. انجام پایان نامه اثر سرریزهای تحقیق و توسعه از طریق تجارت خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران
24. انجام پایان نامه مدلی مناسب برای مدیریت دانش جهت بهبود واحد تحقیق و توسعه در یک واحدتولیدی
25. انجام پایان نامه موردکاوی ارزیابی پرتفوی پروژههای تحقیق و توسعه بر اساس رویکرد مدل اختیار معامله واقعی فازی
26. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
27. انجام پایان نامه الگویی برای کاربرد مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده نظیر سازمان‌های دانش بنیان ونظام های مبتنی بر تحقیق و توسعه
28. انجام پایان نامه بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی با عدماطمینان مالیاتی شرکتهایبا مخارج تحقیق و توسعه بالا در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
29. انجام پایان نامه بررسی اثر تحقیق و توسعه و تجارت بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب آمریکای لاتین
30. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کنندگی دوگانگی مدیرعامل بر رابطه بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
31. انجام پایان نامه تأثیراستقرار مرکز تحقیق و توسعه( R&D )و پیامدهای آن درتحقق اهداف شرکت تولیدی شیراسترلیزه خوزستان
32. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بانکها و شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
33. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاستهای تقسیم سود، نوسانات مخارج تحقیق و توسعه بر ارزشیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
34. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و آموزش و ترویج بخش کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی ایران
35. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه صنایع دارویی کشورهای در حال توسعه (مورد مطالعه: کشور هند)
36. انجام پایان نامه طراحی و تحلیل فرایند مهندسی مستندسازی با رویکرد تحقیق و توسعه
37. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر نوآوری‌های موفق محصولات و خدمات
38. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی در بررسی تأثیر ریسک عملکرد و ریسک ارتباطی به واسطه سرمایه گذاری مشترک در تحقیق و توسعه بین المللی بر نوآوری و توسعه محصول جدید
39. انجام پایان نامه بررسی اثرات هزینه‌های تحقیق و توسعه R&D بر ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای بزرگ استان خراسان رضوی
40. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری صنعتی
41. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI بر تحقیق و توسعه R&Dکشورهای منتخب عضو اپک
42. انجام پایان نامه بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب
43. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کاربرد مجموعه نرمافزاریERP در چابکی سازمانهای کوچک مورد مطالعه: شرکت مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه
44. انجام پایان نامه جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان
45. انجام پایان نامه ابزار و تکنیک‌های مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعه هسته‌ای
46. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانایی محور در توسعه واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی این مدل درشرکت برق منطقه‌ای خراسان
47. انجام پایان نامه واکنش پذیری عملکرد کسب و کار شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه از تحقیق و توسعه و بازاریابی و فروش
48. انجام پایان نامه اثر تحقیق و توسعه و بهره وری روی صادرات صنعتی در ایران
49. انجام پایان نامه مخارج تحقیق و توسعه، عملکرد آتی شرکت و پریشانی عملیاتی
50. انجام پایان نامه عوامل اصلی تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی ( مطالعه موردی : شهرک صنعتی رازی )
51. انجام پایان نامه جایگاه و اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان
52. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه چیست ؟
53. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود و عملکرد سازمان
54. انجام پایان نامه ارائه مدل برگشتپذیری اقتصادی در مراکز تحقیق و توسعه
55. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بازاریابی محصولات کشاورزی
56. انجام پایان نامه بررسی اثر همکاری با ذینفعان بر فرآیند نوآوری محصول در حوزه تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری
57. انجام پایان نامه تحلیل و اولویت بندی عملکرد تحقیق و توسعه کشورها برای توسعه انرژی هیدروژن با رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی
58. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه‌های تحقیق و توسعه با درنظر گرفتن محدودیت منابع در حضور احتمال شکست فنیفعالیت ها
59. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی با تاکید بر نقش تحقیق و توسعه (R&D) در کشورهای منتخب
60. انجام پایان نامه ارائه مدل نوآوری تحقیق و توسعه در بازاریابی چریکی و تاکید بر نقش آن در دهکده جهانی
61. انجام پایان نامه جایگاه ،نقش و تأثیر تحقیق و توسعه در تحقق اقتصاد مقاومتی درحوزه صنعت
62. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش در پروژه‌های انتقال فناوریاز مراکز تحقیق و توسعه به صنعت
63. انجام پایان نامه نوآوری مخاطره آمیز:تأثیر استراتژی‌های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود
64. انجام پایان نامه تبیین مدلی جامع مبتنی بر کارت امتیازی متوازن ( BSC ) به منظور ارزیابی عملکرد فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه
65. انجام پایان نامه طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برای انتخاب و تخصیص بهینه بودجه به پروژه‌های تحقیق و توسعه
66. انجام پایان نامه راهکارهای بهبود و تسهیل فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان‌های مدرن
67. انجام پایان نامه علل ناکامی نهادهای تحقیق و توسعه در صنعت ریلی کشور
68. انجام پایان نامه اهمیت آنتی اکسیدان های گیاهی و لزوم تحقیق و توسعه آنها
69. انجام پایان نامه ارائه مدل هماهنگی استراتژی توسعه صادرات و استراتژی تحقیق و توسعه با استراتژی رقابتی بر اساس مدل نقاط تماس استراتژیک SRP
70. انجام پایان نامه شناسایی و وزندهی عوامل موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاههای صنایع غذایی - مطالعه موردی بنگاههای واقع در استان تهران
71. انجام پایان نامه معرفی الگوی تصمیم گیری برون سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه دفاعی
72. انجام پایان نامه اهداف، چالش‌ها و راه کارهای به کارگیی شبکه‌های تحقیق و توسعه در صنعت دفاعی
73. انجام پایان نامه استراتژی‌های تحقیق و توسعه با استفاده از روش نقاط مرجع استراتژیک : مورد مطالعه فناوری‌های کلکتورهای خورشیدی
74. انجام پایان نامه اثر تحقیق و توسعه در افزایش نوآوری‌ها بررسی و تحلیلی بر موانع آن
75. انجام پایان نامه رابطه بین حاکمیت شرکتی و جریان‌های نقدین با هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
76. انجام پایان نامه رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
77. انجام پایان نامه چالش‌های پیشروی تحقیق و توسعه در صنعت لامپ‌های مایکروویو
78. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی ترکیبی مدیریت استراتژیک و تضمین کیفیت در حوزه ارزیابی کیفی فرایندهای تحقیق و توسعه(R&D) شرکت‌های صنایع غذایی
79. انجام پایان نامه بازگشت سرمایه درجذب همکاران تحقیقاتی در یک سازمان تحقیق و توسعه
80. انجام پایان نامه رتبه بندی فناوری‌ها در یک سازمان تحقیق و توسعه
81. انجام پایان نامه سامانه‌ی محافظ فشار یکپارچه HIPPS:کاربردها، طراحی مکانیکی و ساخت شرکت صنایع آذرآب – واحد تحقیق و توسعه
82. انجام پایان نامه اثرسرریزهای تحقیق و توسعه بربهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران
83. انجام پایان نامه نقش سرمایه فکری در مقایسه با سرمایه‌های مالی در یک سازمان تحقیق و توسعه
84. انجام پایان نامه مدلی برای ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه
85. انجام پایان نامه مطالعه موردی استراتژی هند در تحقیق و توسعه (R&D) تبدیلات ترموشیمیایی زیست توده و ضرورت و چارچوب تدوین آن در ایران
86. انجام پایان نامه تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد
87. انجام پایان نامه نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بانکداری نوین
88. انجام پایان نامه ابزار میکروبی در پالایش زیستی آلاینده‌های کانی: معضلات تحقیق و توسعه
89. انجام پایان نامه اهمیت تحقیق و توسعه در پیشرفت اقتصادی خرد و کلان
90. انجام پایان نامه تسهیم دانش درهمکاریهای تحقیق و توسعه
91. انجام پایان نامه بررسی نقش شورای پژوهش نروژ در مدیریت تحقیق و توسعه و پیشبرد فرآیندهای نوآوری
92. انجام پایان نامه کج فهمی‌های فرآیند نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی (بیماری عدم تناسب)
93. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد و ساختار واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع فولاد
94. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در ایجاد و تقویت مزیت‌های رقابتی بر اساس مدل پورتر
95. انجام پایان نامه شناسائی و اولویت بندی تخصص‌های مورد نیاز ارزیابی فناوری ادغام شده در تحقیق و توسعه
96. انجام پایان نامه تأثیر فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری بر رشد اقتصادی
97. انجام پایان نامه بزرسی اثز تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بز آلودگی زیست محیطی: مطالعه منتخبی از کشورهای جهان
98. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه
99. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه و مفاهیم وابسته به آن در بخش کشاورزی
100. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران
101. انجام پایان نامه تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه کشورهای صنعتی شریک تجاری بر سطح بهره وری کل عوامل
102. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی‌های رشد و توسعه اقتصادی شرکتهایکوچک و متوسط درایران
103. انجام پایان نامه بررسی نقش جهانی شدن تحقیق و توسعه بر نوآوری
104. انجام پایان نامه بررسی سیستم مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها
105. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد بخش تحقیق و توسعه گروه‌های فنی و مهندسی مطالعه موردی: گروه‌های فنی و مهندسی دانشگاه یزد
106. انجام پایان نامه چالشهای برون سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه درصنایع دریایی ایران
107. انجام پایان نامه تبیین عوامل مؤثر بر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری دانش بنیان در کسب و کارهای جدید(شاهد تجربی:فیس بوک)
108. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر موفقیت مالی صنایع تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
109. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مخارج تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی ایران
110. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر درآمد شرکتها
111. انجام پایان نامه ارزیابی مخارج تحقیق و توسعه و نقش این مخارج در توسعه اقتصادی
112. انجام پایان نامه رویکرد تحقیق و توسعه و ایجاد فناوری حمل و نقل در اقتصاد ملی ؛ موفقیت‌ها، چالش‌ها، نیازها و یافته‌ها
113. انجام پایان نامه مطالعه اثر سرمای هگذاری های زیر بنایی و تحقیق و توسعه بر رشد بهر هوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران
114. انجام پایان نامه پارادایم تحقیق و توسعه و تجارت الکترونیک در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات IT
115. انجام پایان نامه بررسی نقش تحقیق و توسعه در بهره وری بخش صنعت مطالعه موردی استان کردستان
116. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثربرگروه های تحقیق و توسعه درمدیریت فناوری
117. انجام پایان نامه نسلهای تحقیق و توسعه و جایگاه صنعت خودروسازی ایران درنسلهای R&D
118. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل عوامل بحرانی موفقیت و شکست تحقیق و توسعه فناوری نانو با رویکرد ترسیم نقشه فازی
119. انجام پایان نامه نقش مدیریت اقتصادی درهزینه های تحقیق و توسعه درارتقاء صنعت نفت و گاز
120. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه (با رویکردی بر مدیریت سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه)
121. انجام پایان نامه ارزیابی کارآیی و رتبه بندی عملکرد بخش تحقیق و توسعه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر اساس رویکرد ناپارامتریک
122. انجام پایان نامه مدل جامع برونسپاری واحد تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش بنیان (با هدف آسیب زدایی از واحدهای تحقیق و توسعه سازمانی)
123. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه قابلیت محور در آینده پژوهی کسب و کار
124. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر دانش انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران (86-1353)
125. انجام پایان نامه نقش مدیریت تحقیق و توسعه در اصلاح الگو و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع داروسازی
126. انجام پایان نامه سازو کارهای لازم جهت جهانی شدن تحقیق و توسعه در کشور
127. انجام پایان نامه مدیریت نوآوری و شاخصهای ارزیابی در شکل گیری فرآیند نوآوری تکنولوژیک با رویکرد تحقیق و توسعه
128. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه از دیدگاه مدیریت
129. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه از دیدگاه ملی
130. انجام پایان نامه جایگاه تحقیق و توسعه در دستیابی به فن آوری ها ویافته های نوین در حسابداری REA
131. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه یافته‌های نوین مدیریتی در تولید حسابداری ناب
132. انجام پایان نامه خزانه هوشمند فتوولتائیک گامی بلند از مدیریت دانش تا تحقیق و توسعه
133. انجام پایان نامه مدل سنجص استراتژی‌های کسب و کار مبتنی تحقیق و توسعه در خدمات صنعت بیمه و ارائه راهکار
134. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه مدیریت از دیدگاه سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)
135. انجام پایان نامه ارزیابی اهمیت تحقیق و توسعه در توسعه محصولات صنعت شناورسازی جنوب ایران
136. انجام پایان نامه رشد اقتصادی از طریق نوآوری در فناوری و تحقیق و توسعه
137. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت
138. انجام پایان نامه رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته
139. انجام پایان نامه آثارسرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بررشداقتصادی ایران 2000-2009
140. انجام پایان نامه تأثیر متغیرهای سهم بازار،هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده‌های تابلویی پویا)
141. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای گسترش و تعمیق تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی
142. انجام پایان نامه تبیین نقش مراکز تحقیق و توسعه در ارتباط بین دانشگاه و صنعت (مفاهیم، چالش‌ها و راه کارها)
143. انجام پایان نامه بررسی رابطه علیت گرانجری بین تحقیق و توسعه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل در ایران
144. انجام پایان نامه نقش مدیریت تحقیق و توسعه و سازمان‌های انتقال فن آوری در بهبود خط مشی و مصلحت اندیشی بخش تولید در سازمان‌های هلدینگ
145. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه‌ها در سازمان‌های تحقیق و توسعه
146. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک‌های برون سپاری تحقیق و توسعه با رویکرد فازی مطالعه مورد : پروژه‌های تحقیق و توسعه
147. انجام پایان نامه طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی‌های واحد تحقیق و توسعه؛ مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان (تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس
148. انجام پایان نامه توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثربخش با بکارگیری TRIZ
149. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران رویکرد غیرخطی LSTAR
150. انجام پایان نامه مرور برنامه تحقیق و توسعه کشورهای پیشرو در زمینه انرژی زیست توده (مطالعه موردی مرور یازدهمین برنامه تحقیق و توسعه کشور هندوستان درزمینه انرژی زیست توده)
151. انجام پایان نامه بررسی کارایی واحدهای تحقیق و توسعه فناوری نانو در دانشگاههای کشور
152. انجام پایان نامه مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم وفناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی
153. انجام پایان نامه معرفی سازمان‌های واسطه‌ای به عنوان الگویی جدید به منظور همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه
154. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد روحیه کارآفرینی با ویژگیهای دموگرافیک مدیران و کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه
155. انجام پایان نامه آینده پژوهی و جهت گیری تحقیق و توسعه
156. انجام پایان نامه بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری درایران
157. انجام پایان نامه بررسی ضرورت توسعه مدیران مراکز تحقیق و توسعه در انتقال فناوری موردمطالعه در صنایع بهداشتی
158. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری بر بقای شرکت‌ها با توجه به م‍ؤلفه ی تحقیق و توسعه (R&D)
159. انجام پایان نامه فرایند تحلیل شبکه‌ای برای انتخاب پروژه‌های تحقیق و توسعه
160. انجام پایان نامه سیاست گذاری برای مراکز تحقیق و توسعه بر اساس فرایند ایده تا بازار؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران
161. انجام پایان نامه اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات ایران
162. انجام پایان نامه بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وری بخش صنعت اقتصاد ایران
163. انجام پایان نامه آینده متحول شبکه‌های توزیع برق و مشتری مدار تنها با گسترش تحقیق و توسعه
164. انجام پایان نامه آینده نگاری نوآوری در عرصه علم و فناوری ابزار کارآمد گام برداشتن صحیح در مسیر تحقیق و توسعه
165. انجام پایان نامه تبیین آینده نگاری نوآوری در تحقیق و توسعه در افق ایران 1404
166. انجام پایان نامه ارائه یک روش جامع برای انتخاب پرتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر Fuzzy ANP
167. انجام پایان نامه مدیریت سازمانهای مجازی تحقیق و توسعه
168. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری
169. انجام پایان نامه نقش شبکه‌های نسل آتی (NGN) در جهانی سازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)
170. انجام پایان نامه وضعیت پژوهش و آسیب شناسی واحدهای تحقیق و توسعه در سازما نهای دولتی (مورد بانک‌ها)
171. انجام پایان نامه نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ی داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی اقتصاد ایران
172. انجام پایان نامه چالشهای کلیدی مدیریت دانش در بنگاههای کسب و کار ایران:سرمایه گذاری پژوهشی و نظام جامع تحقیق و توسعه
173. انجام پایان نامه چارچوبی برای سیاست گذاری تحقیق و توسعه‌ی انرژی
174. انجام پایان نامه ارزیابی پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن
175. انجام پایان نامه تأثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادی
176. انجام پایان نامه عوامل لازم برای نوآوری در سازمانها و فعالیتهای تحقیق و توسعه
177. انجام پایان نامه خلاصه‌ای از دستاوردها و فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه شرکت کلر پارس
178. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در تداوم ارزش آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط
179. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در انتقال نوآوری ارزش آفرین به صنایع کوچک و متوسط - مورد شرکت قند نقش جهان و کاشی مرجان
180. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ارتباط با صنعت سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
181. انجام پایان نامه چیستی و چگونگی ارزش آفرینی تحقیق و توسعه (R&D) در تعامل با اقتصاد شبکه‌ای
182. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه و تعامل آن با اقتصاد
183. انجام پایان نامه طراحی الگوی تدوین استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک
184. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش ( مدیریت دانایی) و ارزش کارآفرینی آن در تحقیق و توسعه
185. انجام پایان نامه مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری سازمانی و تحقیق و توسعه
186. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در مدیریت دانش و کاربست آن در مدل تعالی سازمانی
187. انجام پایان نامه نسل جدید مدیریت واحد تحقیق و توسعه
188. انجام پایان نامه مدیریت دانش و ارزش آفرینی در تحقیق و توسعه
189. انجام پایان نامه ممیزی دانش، ابزاری برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه
190. انجام پایان نامه پلیت فرم‌های تکنولوژِ، زیرساخت ارزش آفرینی شبکه‌ای در تحقیق و توسعه
191. انجام پایان نامه مدیریت مراکز تحقیق و توسعه و ارزش آفرینی شبکه‌ای
192. انجام پایان نامه سیر تکاملی بخش تحقیق و توسعه در شرکت کیمیای غرب گستر
193. انجام پایان نامه نقش مراکز تحقیق و توسعه در ارتباط صنعت با دانشگاه
194. انجام پایان نامه اثرات جهانی شدن و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر بهره وری در صنایع ایران کدهای دو رقمی (ISIC (1374-1382
195. انجام پایان نامه دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی
196. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای حراست از حقوق مالکیت معنوی در امر تحقیق و توسعه با تمرکز بر ارزش آ،رینی شبکه‌ای
197. انجام پایان نامه طراحی مدلی جهت تعیین حوزه‌های تکنولوژی و تجاری سازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه
198. انجام پایان نامه کاربرد سیستم خبره و استدلال مبتنی بر مورد در مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه
199. انجام پایان نامه نقش فناوری نانو در سودآوری واحدهای تحقیق و توسعه
200. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در گسترش عملکرد بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط (SMEها) و هم افزائی حاصل از تشکیل خوشه‌های صنعتی از آنها
201. انجام پایان نامه زمینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع تولید لوازم خانگی و ارزش افزوده حاصل از آن
202. انجام پایان نامه رویکرد جهانی پمپ حرارتی زمین گرمائی در جهان و دستاوردهای تحقیق و توسعه آن در کشور
203. انجام پایان نامه تعیین اولویت‌های توسعه تکنولوژی در یک سازمان تحقیق و توسعه از طریق ترسیم نقشه راه
204. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر ارزش افزوده اقتصادی کشور
205. انجام پایان نامه نقش شبکه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش آفرینی اقتصادی در صنایع
206. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در ارزش آفرینی شرکت‌ها از دیدگاه خبرگان
207. انجام پایان نامه نقش مدیریت در پویایی تحقیق و توسعه و رقابت پذیری
208. انجام پایان نامه شبکه پزشکی مولکولی کشور گامی برای تحقیق و توسعه
209. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانایی در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه
210. انجام پایان نامه طراحی و مدلی جهت شناسایی شاخص‌های ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه و رتبه بندی آنها به وسیله فنون تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
211. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه به عنوان راه حلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی
212. انجام پایان نامه همکاری تحقیق و توسعه با SEMها: فرصت‌های جدید و محدودیت‌ها از دیدگاه جهانی سازی
213. انجام پایان نامه نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا High Tech)
214. انجام پایان نامه بررسی اثر تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید
215. انجام پایان نامه اهمیت و نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه
216. انجام پایان نامه نگرشی نوین در استراتژی‌های فناوری از دیدگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه
217. انجام پایان نامه ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش مراکز تحقیق و توسعه در ایچاد کارآفرینی مطالعه موردی: شرکت صنایع کیمیای غرب گستر
218. انجام پایان نامه نقش انباشت فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق واردات کالا) بر صاردات غیر نفتی "مطالعه موردی ایران"
219. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه تکنولوژی، و بهره وری نیروی کار
220. انجام پایان نامه تجربیات 5 سال فعالیت‌های تحقیق و توسعه در مرکز پزشکی، آموزش و درمانی آیت ا... طالقانی
221. انجام پایان نامه مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور
222. انجام پایان نامه استراتژی تحقیق و توسعه در مدیریت تحول
223. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های تحقیق و توسعه
224. انجام پایان نامه شناسایی و تحلیل فاکتورهای موفقیت برون سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه تکنولوژی اطلاعات
225. انجام پایان نامه روش کاربردی مقایسه و اولویت سنجی پروژه‌های تحقیق و توسعه
226. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها
227. انجام پایان نامه جهانی سازی فعالیتهای تحقیق و توسعه، مدل‌ها و دستاوردها
228. انجام پایان نامه نقش پارکهای فناوری در جهانی شدن تحقیق و توسعه (R&D)
229. انجام پایان نامه دستاوردهای تحقیق و توسعه ( تجربیاتی در مهندسی خودرو )
230. انجام پایان نامه محرکه‌های جهانی سازی تحقیق و توسعه
231. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه: اخلاق جهانی شدن یا جهانی شدن اخلاقی؟!
232. انجام پایان نامه بررسی چالش‌های فراروی سیستم‌های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان‌ها
233. انجام پایان نامه جهانی سازی و تحقیق و توسعه، تعامل یا تقابل ؟
234. انجام پایان نامه راه کارهای جهانی شدن تحقیق و توسعه در کشور
235. انجام پایان نامه تابلوی مدیریت انرژی ساختمان برآیند تحقیق و توسعه در کشور است
236. انجام پایان نامه اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرایند جهانی شدن در صنعت سیمان
237. انجام پایان نامه دورکاری عاملی تأثیرگذار در جهانی شدن تحقیق و توسعه
238. انجام پایان نامه دپارتمانهای تحقیق و توسعه ؛ همگامی با تغییرات جهانی
239. انجام پایان نامه مدل‌سازی فرایند جهانی‌شدن تحقیق و توسعه
240. انجام پایان نامه جهانی شدن و نقش آن در واحدهای تحقیق و توسعه
241. انجام پایان نامه دستاوردهای علمی ، تحقیقاتی مشارکت و همکاری‌های بین المللی شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپـکو) در عرصه تحقیق و توسعه (R&D)
242. انجام پایان نامه تقسیم کار جهانی تحقیق و توسعه بستر توسعه پایدار و سودآور واحدهای صنعتی ومعدنی
243. انجام پایان نامه همکاریهای بین المللی در تحقیق و توسعه علوم و تکنولوژی راهی به سوی تحقق صلح جهانی
244. انجام پایان نامه مقاله مربوط به ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن - جهانی شدن تحقیق و توسعه
245. انجام پایان نامه الزامات فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه در قرن حاضر
246. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه
247. انجام پایان نامه پارادایم‌های نوین در مدیریت جهانی واحدهای تحقیق و توسعه
248. انجام پایان نامه فرآیند جهانی سازی واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) و تشریح الزامات آن با موردکاوی تجربیات موفق کشور سوئد
249. انجام پایان نامه آثار و نتایج جهانی شدن تحقیق و توسعه
250. انجام پایان نامه تعامل سیاست‌های کلان کشوری و سازمان تجارت جهانی در جهانی شدن فرایند تحقیق و توسعه
251. انجام پایان نامه حضور واحدهای فناوری در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری، همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
252. انجام پایان نامه موانع و مشکلات تحقیق و توسعه در کشورهای درحال گذار و راه کارهای پیشنهادی
253. انجام پایان نامه استراتژی و چالش‌های تحقیق و توسعه سینا کاشی در مسیر جهانی شدن
254. انجام پایان نامه پارک‌های صنعتی الگوی شکوفایی تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن
255. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه هزینه‌ها، منافع و مدلهای مربوطه
256. انجام پایان نامه جهانی سازی و شاخص‌های جهانی شدن تحقیق و توسعه در صنعت
257. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) در پیشرفت صنعت انرژی برق و بادی جهان و ایران
258. انجام پایان نامه اهمیت حقوق مالکیت معنوی جهت مدیریت کارآمد تحقیق و توسعه فناوری در عصر جهانی شدن
259. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه
260. انجام پایان نامه دستاوردهای تحقیق و توسعه درایران
261. انجام پایان نامه جهانی سازی قواعد سنتی تحقیق و توسعه را دگرگون می‌سازد
262. انجام پایان نامه نقش IT در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت
263. انجام پایان نامه عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R & D ): مطالعه موردی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
264. انجام پایان نامه انتقال بین المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقیق و توسعه
265. انجام پایان نامه مدل استراتژی نوآوری محصول و تأثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه بر آن
266. انجام پایان نامه اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن در واحدهای صنعتی و معدنی
267. انجام پایان نامه فرصتها و چالشهای پیش رو در رویکرد جهانی شدن برای تحقیق و توسعه
268. انجام پایان نامه دیدگاه کارآفرینانه بستر تحقیق و توسعه جدید جهانی
269. انجام پایان نامه جهانی شدن و اهمیت تحقیق و توسعه (R&D)
270. انجام پایان نامه مفاهیم تحقیق و توسعه مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای میزبان
271. انجام پایان نامه بایدها و نبایدها در جهانی سازی تحقیق و توسعه
272. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه، فرصت‌ها و چگونگی استفاده از آن
273. انجام پایان نامه نگرشی نوین با چالش‌های واحدهای تحقیق و توسعه در تجارت جهانی
274. انجام پایان نامه زیر بناها ، اصول و مبانی جهانی شدن تحقیق و توسعه
275. انجام پایان نامه انتخاب سبد بهینه تحقیق و توسعه (R&D) با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی و تئوری احتمال کیفی - صنعت خودروسازی
276. انجام پایان نامه الگوی برنامه ریزی و هدایت استراتژیک فعالیت‌های تحقیق و توسعه( R&D ( در سازمان‌های استراتژی محور
277. انجام پایان نامه طراحی روش شناسی فرایند شکل گیری استراتژی تحقیق و توسعه بر مبنای معرفت شناسی تطوری و به کارگیری رویکرد نقشه راه: مطالعه موردی صنعت برق ایران
278. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دانش و مدیریت دانش بر نسل‌های تحقیق و توسعه
279. انجام پایان نامه طراحی نقشه راهنمای تدوین استراتژی‌های تحقیق و توسعه برای سازمان‌های ایرانی مبتنی بر استراتژی‌های تکنولوژیکی
280. انجام پایان نامه طراحی فرآیند ایجاد و مدیریت شرکت‌های زایشی در مراکز تحقیق و توسعه
281. انجام پایان نامه اولویت‌های ملی تحقیق و توسعه در زمینه تجهیزات و سیستمهای خلأ بالا
282. انجام پایان نامه طراحی مدلی جهت تعیین فرصت‌ها و تجاری سازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه
283. انجام پایان نامه اهمیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی
284. انجام پایان نامه مدیریت برون سپاری درپروژه های تحقیق و توسعه
285. انجام پایان نامه تعیین اولویتهای تحقیق و توسعه با استفاده از نقشهراه تکنولوژی
286. انجام پایان نامه نقش مدیریت برنامه ریزی در فعالیتهای تحقیق و توسعه
287. انجام پایان نامه بازاریابی تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها
288. انجام پایان نامه مدل ارزیابی مدیریت عملکرد پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D)
289. انجام پایان نامه ضرورت، نقش و تأثیر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در تحقیق و توسعه
290. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه پیش شرط دستیابی به سازمان‌های تند آموز و تند پاسخ
291. انجام پایان نامه تنگناهها، مشکلات و موانع فراوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
292. انجام پایان نامه خط مشی‌های مدیریت دانایی وفعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور
293. انجام پایان نامه ارائه الگوی تلفیقی برای برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تحقیق و توسعه
294. انجام پایان نامه نقش NGO ها و تشکل‌های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش
295. انجام پایان نامه بررسی فرایند خلق دانش در سازمان و تأثیر آن در تحقیق و توسعه و کیفیت
296. انجام پایان نامه اثر رفتار مدیریت تحقیق و توسعه دانش مدار در افزایش بهره وری و انگیزش کارکنان دانشگر و خلق دانایی
297. انجام پایان نامه عوامل بازدارنده پیش روی فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولید و ارائه راهکار
298. انجام پایان نامه واحدهای پژوهش و مهندسی در مسیر مراکز تحقیق و توسعه
299. انجام پایان نامه تعامل تحقیق و توسعه و مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری
300. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه با مراکز رشد (انکوباکتورها) و پارک‌های علمی تحقیقات
301. انجام پایان نامه مدیریت دانائی ضرورت نسل جدید تحقیق و توسعه جهانی
302. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش بر ارتقاء نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه
303. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، خلق و ممیزی دانش در سازمانها و مدل KPQM
304. انجام پایان نامه دستاوردهای تحقیق و توسعه در ساخت جرمهای ریختنی از باطله‌های نسوزهای منیزیت کرمیتی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی در صنعت سیمان
305. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی در کشورهای OECD با تمرکز بر داروهای زیستی
306. انجام پایان نامه برنامه‌های ویژه کشورهای منتخب OECD جهت افزایش توان تحقیق و توسعه
307. انجام پایان نامه مدیریت بر پروژه‌های تحقیق و توسعه
308. انجام پایان نامه سازمانهای هوشمند دانائی محور بستری مناسب برای تحقیق و توسعه
309. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه در صنعت حمل و نقل ریلی
310. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه، مدیریت دانش با شناسایی و افزایش پتانسیل خلاقیت نوآوری
311. انجام پایان نامه دانایی محوری در سازمانها و نقش تحقیق و توسعه در آن
312. انجام پایان نامه جایگاه جهانی تحقیق و توسعه و سهم واحدهای تولیدی ایران در آن
313. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در پیشرفت کشورهای آسیای دور پارک علمی هسین چو و نقش آن در بازگشت مغزها به تایوان
314. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، بستر خلاقیت و نوآوری سازمان‌ها با ابزار مدیریت دانش
315. انجام پایان نامه عدم تفکر سیستماتیک در فرایند تحقیق و توسعه
316. انجام پایان نامه نحوه مدیریت کارآمد و ارائه ساختاری موفق برای پیشبرد پروژه‌های تحقیق و توسعه
317. انجام پایان نامه مدیریت ساخت یافته وظایف: روشی جدید برای مدیریت وظایف گروه‌های بزرگ تحقیق و توسعه
318. انجام پایان نامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه و فناوری با نگرش بازار
319. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در سازمان تجارت جهانی
320. انجام پایان نامه ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
321. انجام پایان نامه راهبرد توسعه مدیریت دانش در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان‌های مشاوره تکنولوژی
322. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در پروژه‌های تحقیق و توسعه
323. انجام پایان نامه تنگناها و موانع فرآوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و ارائه راهکار
324. انجام پایان نامه مدیریت دانش در فرایند تحقیق و توسعه
325. انجام پایان نامه نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه
326. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در روند جهانی شدن صنایع کشور با ابزار مدیریت دانش
327. انجام پایان نامه تکنولوژی، توسعه، تحقیق و توسعه
328. انجام پایان نامه دانایی محوری در سازمانها و نقش نو تحقیق و توسعه
329. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ضرورت همکاری میان دانشگاه ، صنعت و دولت
330. انجام پایان نامه استفاده از شراکت راهبردی برای تقویت بخش تحقیق و توسعه
331. انجام پایان نامه تنگناها؛ مشکلات و موانع فرآوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و ارائه راهکار
332. انجام پایان نامه مهندسی نوآوری نظام یافته (TRIZ) و تحقیق و توسعه
333. انجام پایان نامه بررسی اثرات تحقیق و توسعه بر پیشبرد تکنولوژی به عنوان عاملی در توسعه پایدار کشورها ارائه دهندگان
334. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، مهدتکنولوژی و کاربردی نمودن دانش
335. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی صنعت دیرگداز
336. انجام پایان نامه بر هم کنش نظام آموزش و پرورش و «تحقیق و توسعه» (چالش‌های مشارکت آموزش و صنع)
337. انجام پایان نامه نرم افزارهای مدیریتی صنعت حمل و نقل ریلی (محور تحقیق و توسعه و مدیریت دانش و رابطه با ابزارها وسیستم های مدیریت نوین)
338. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در دستیابی به نوآوری و فناوری‌های نو
339. انجام پایان نامه دانایی محوری در صنعت آب و برق و نقش تحقیق و توسعه در آن
340. انجام پایان نامه خردگرایی ، تحقیق و توسعه و تولید در مقیاس جهانی WCM
341. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه بستر خلاقیت و نوآوری با ابزار مدیریت دانش
342. انجام پایان نامه ساختار مراکز تحقیق و توسعه
343. انجام پایان نامه اقتصاد دانایی محور و مقایسه نقش تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش در ایران
344. انجام پایان نامه جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در مراحل مختلف حیات سازمان
345. انجام پایان نامه استفاده از سیستم‌های خبره مبتنی بر مورد در مدیریت دانش و نقش آن در تحقیق و توسعه سازمانی
346. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه و مدیریت دانش با انکوباتور ها، مراکز رشد و پارکهای علمی و صنعتی
347. انجام پایان نامه تحقیقات بازار، ابزاری کارا در خدمت واحدهای تحقیق و توسعه
348. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در فناوری اطلاعات در واحدهای تحقیق و توسعه
349. انجام پایان نامه طراحی یک مدل دینامیکی برای تبیین تئوری رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه
350. انجام پایان نامه همکاری‌های بین المللی در تحقیق و توسعه ، راهکاری نوین در دستیابی به تکنولوژی ، همراه با مطالعه موردی از بالادستی صنعت نفت
351. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری در سازمان با تکیه بر تحقیق و توسعه
352. انجام پایان نامه رویکرد 4P در گسترش تحقیق و توسعه و رقابت پذیری در کسب و کار
353. انجام پایان نامه مکانیسمهای برونسپاری تحقیقات یا R&D outsourcing تجلی پیوند مراکز تحقیق و توسعه کشورهای جهان سوم با قطبهای تولید جهانی
354. انجام پایان نامه فاصله دانشگاه و صنعت و تأثیرات آن بر تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه
355. انجام پایان نامه مدیریت تحقیق و توسعه و ارائه ساختار و سیستمی برای واحدهای تحقیق و توسعه به ویژه در صنعت
356. انجام پایان نامه بررسی شیوه‌های برون سپاری تحقیق و توسعه
357. انجام پایان نامه تحلیل مقایسه‌ای وضعیت واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در منطقه پنج کشور
358. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی کشور و راهکارهای تقویت و بهبود آن
359. انجام پایان نامه نقش و جایگاه مراکز تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی
360. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال و چرخه عمر تکنولوژی
361. انجام پایان نامه مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) درصنعت برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای
362. انجام پایان نامه الگوی اثر بخش مدیریت مراکز تحقیق و توسعه
363. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه در سازمان‌های کارآفرین
364. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه
365. انجام پایان نامه بهینه سازی همکاریهای تحقیقات دانشگاهی در مراکز تحقیق و توسعه
366. انجام پایان نامه کاربرد شبیه سازی در فرایند تحقیق و توسعه
367. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال و توسعه تکنولوژی
368. انجام پایان نامه فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی در موفقیت در صحنه‌های رقابت جهانی در عصر جدید و پیشنهاد استراتژی‌های دستیابی به مزیت‌های رقابتی
369. انجام پایان نامه توانایی‌های بخش‌های تحقیق و توسعه و کشش بازارجهانی ادوات فیبر نوری برای برنامه ریزی در مخابرات نوری کشور
370. انجام پایان نامه الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوین فراروی
371. انجام پایان نامه پیشنهاد ساز و کاری برای گردآوری هوشمندانه دانش فنی بکار رفته در پروژه‌های انجام شده در یک واحد تحقیق و توسعه
372. انجام پایان نامه تبیین مهارتهای مورد نیاز برای مدیران تحقیق و توسعه
373. انجام پایان نامه سیاست‌ها، راهکارها و برنامه‌های اجرایی جهت گسترش تحقیق و توسعه در کشور (مطالعه موردی بیوتکنولوژی)
374. انجام پایان نامه مطالعه آثار تحقیق و توسعه بر اشغال در صنایع کارخانه‌ای ایران
375. انجام پایان نامه جهانی شدن واحدهای تحقیق و توسعه و تجربه شرکت‌های موفق
376. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری
377. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و فعالیت گروهی (تیمی)
378. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیکی تکنولوژی اطلاعات در نظام تحقیق و توسعه کشور
379. انجام پایان نامه معرفی الگوهای مختلف انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه درون صنعتی و ارائه مکانیزمی برای تصمیم گیری
380. انجام پایان نامه دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع امرسان
381. انجام پایان نامه الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوی فراروی آن
382. انجام پایان نامه چگونگی سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه درون صنعتی
383. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی و چالش‌ها IT و نقش آن در فعالیتهای تحقیق و توسعه
384. انجام پایان نامه تحلیلی بر قابلیتهای طراحی در فرایند تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیکهای کیفی «مطالعه موردی: طراحی یک شناور دریایی با استفاده از تکنیک گسترش کیفیت (QFD) در فرایند طراحی»
385. انجام پایان نامه نیازهای سازمانهای تحقیق و توسعه به مدیریت جامع کیفیت و فرایند نگری
386. انجام پایان نامه ارائه الگوی جامع کاربردی حل مسئله در نظام تحقیق و توسعه سازمان‌های صنعتی و تولیدی
387. انجام پایان نامه ارزیابی شاخصهای تحقیق و توسعه در صنایع استان کرمان
388. انجام پایان نامه شبکه علمی و فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بسترسازی تحقیق و توسعه (R&D) صنایع
389. انجام پایان نامه خلاقیت و نوآوری و نقش آن در تحقیق و توسعه
390. انجام پایان نامه پارک‌های علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتهای تحقیق و توسعه
391. انجام پایان نامه مهندسی خلاقیت بیونیکی و تحقیق و توسعه
392. انجام پایان نامه ارائه یک مدل کلی بمنظور توجیه اقتصادی وجود بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی
393. انجام پایان نامه نقش ERP در تحقیق و توسعه
394. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در تکوین محصول
395. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری در سطح ملی
396. انجام پایان نامه اینترنت و تحقیق و توسعه
397. انجام پایان نامه تشکیل واحد تحقیق و توسعه در حوزه سیستم‌های مدیریت کیفیت «مورد کاوی شرکت آذین خودرو»
398. انجام پایان نامه ابزارها و تکنیک‌های علمی و کاربردی در افزایش بهره وری در تحقیق و توسعه
399. انجام پایان نامه پارکهای علم و فناوری و تاثیرآنها بر روی بخش تحقیق و توسعه
400. انجام پایان نامه تجهیز بخش خصوصی برای پیشرفت تحقیق و توسعه در صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق)
401. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ارزش آفرینی در بنگاه‌های اقتصادی
402. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت مراکز تحقیق و توسعه درقالب (R&D) و نقش آن در رقابت پذیری صنایع
403. انجام پایان نامه نقش 6Sigma در تحقیق و توسعه
404. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در جذب و بومی سازی تکنولوژی‌های وارداتی
405. انجام پایان نامه رقابت آمیزی در سطح بین المللی با ایجاد پایگاه‌های حل خلاقانه مساله در واحدهای تحقیق و توسعه
406. انجام پایان نامه بهینه سازی ریاضی و انتخاب پروژه‌های تحقیق و توسعه
407. انجام پایان نامه ارتقاء بهره وری در سازمانهای تحقیق و توسعه در گرو نهادینه شدن نگرش سیستمی به موانع ومشکلات است (بهمراه معرفی و ارائه یک الگوی مبتنی بر نگرش سیستمی در تشخیص مشکلات و ارتقاء بهره وری در سازمان)
408. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه استراتژیک و رقابت پذیری شرکتها
409. انجام پایان نامه گامی به سوی الگوی بومی سنجش وضعیت تکنولوژی تحقیق و توسعه
410. انجام پایان نامه سنجش تحقیق و توسعه (R&D) و ضرورت توجه به سنجش نوآوری (ابزار مهم مدیریت تحقیقات در سطح ملی)
411. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی بنگاه با رویکرد بهره وری
412. انجام پایان نامه یک راهکار برای تسریع امور تحقیق و توسعه
413. انجام پایان نامه شناسایی مزیت‌های نسبی و فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور، شالوده رویکرد مؤثر به تحقیق و توسعه
414. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال دانش فنی "زیست فن آوری" و توسعه آن
415. انجام پایان نامه صنایع ژاپن، مشارکت تکنولوژیک و روشهای نوین تحقیق و توسعه
416. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه سرامیک‌ها در قرن بیستم
417. انجام پایان نامه بررسی فرآیند طراحی و افزایش قابلیتهای تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی : طراحی یک شناور دریایی
418. انجام پایان نامه نقش مراکز تحقیق و توسعه خصوصی جهت توسعه فناوری در صنعت برق
419. انجام پایان نامه سیاستهای تحقیق و توسعه (R&D) درایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا
420. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال دانش فنی «زیست فن آوری» و توسعه آن
421. انجام پایان نامه تعامل سیستمی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با مراکز تحقیق و توسعه
422. انجام پایان نامه خودارزیابی در واحدهای تحقیق و توسعه: روشی برای بهبود کسب و کار
423. انجام پایان نامه بررسی انگیزه‌های شغلی پژوهشگران و بهبود عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه
424. انجام پایان نامه بررسی وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) استان و تبیین جایگاه کنونی و تدوین خط مشی‌ها و راهکارهایی جهت توسعه این واحدها
425. انجام پایان نامه کیفیت در تحقیق و توسعه
426. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه در چهارچوب اهداف استقرار آنها در بخش صنعت
427. انجام پایان نامه همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع R&D
428. انجام پایان نامه فرهنگ سازی تحقیق و توسعه نقش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات
429. انجام پایان نامه بررسی نظری و تجربی پیرامون الگوهای علمی در بهبود فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی وحدهای تحقیق و توسعه R&D (با تاکید بر ارائه یک مدل پیشنهادی)
430. انجام پایان نامه تأثیر عملکرد تحقیق و توسعه در بازار
431. انجام پایان نامه نقش دانشگاه‌ها در فرهنگ سازی تحقیق و توسعه
432. انجام پایان نامه بررسی علل و عوامل رشد و موانع پیشرفت واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانها
433. انجام پایان نامه جهانی شدن واحدهای تحقیق و توسعه تجربه شرکتهای موفق
434. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی جهت ازیابی شاخص‌های مؤثر در کارایی مراکز تحقیق و توسعه ایران
435. انجام پایان نامه تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی پیشنیاز برنامه‌های تحقیق و توسعه
436. انجام پایان نامه عوامل اولویت دار مؤثر در گسترش و ارتقاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور
437. انجام پایان نامه سیمان بتن‌های نسوز منیزیت - کرومیتی از نسوزهای دروریز صنعت سیمان برای اولین بار در ایران، توسط مرکز تحقیق و توسعه سیمان فارس و خوزستان
438. انجام پایان نامه واحدهای تحقیق و توسعه، حلقه‌های زنجیره تحقیقات ملی
439. انجام پایان نامه قاعده 365 روشی نو برای کاربرد اصول مدیریت خوردگی در بهبود نظام فعلی تحقیق و توسعه در مورد خوردگی میکروبی
440. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی
441. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه ملی در بخش انرژی
442. انجام پایان نامه مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی
443. انجام پایان نامه جایگاه و نقش تحقیقات بازار در واحدهای تحقیق و توسعه
444. انجام پایان نامه جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع تاریخچه شکل گیری، اهداف و مأموریت‌ها
445. انجام پایان نامه کاربرد پروانه‌های ثبت اختراع در فرایند تحقیق و توسعه صنایع کشور
446. انجام پایان نامه بازشناسی رفتاری محیط‌های سازمانی تحقیق و توسعه با استفاده از نظریه بی نظمی (Chaos Theory)
447. انجام پایان نامه ساختار سازمانی تحقیق و توسعه متناسب با فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی
448. انجام پایان نامه مدیریت و نقش نیروی انسانی در واحدهای تحقیق و توسعه
449. انجام پایان نامه نقش تحقیقات و واحدهای تحقیق و توسعه در ارتقای سطح فن آوری
450. انجام پایان نامه تعیین اولویتهای سرمایه گذاری پیش نیاز برنامه‌های تحقیق و توسعه
451. انجام پایان نامه بررسی نظامهای تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
452. انجام پایان نامه واحدهای تحقیق و توسعه: نقش دوگانه در ارتباط بین صنایع و دانشگاه‌ها
453. انجام پایان نامه مراکز تحقیق و توسعه و نقش آن در انتقال فن اوری
454. انجام پایان نامه تعیین میزان اهمیت نقش تعریف اهداف مشخص صنعتی بر روی سودمندی فرایند تحقیق و توسعه با مرور یک تجربه در کشور مالزی
455. انجام پایان نامه طرح سیستم واحد بندی جهت پرداخت حقوق کارکنان تحقیق و توسعه
456. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد احتمالی GERT
457. انجام پایان نامه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و رابطه آن با انتقال فن آوری در زمینه قطعات خودرو بافن آوری بالا «بررسی یک مورد عملی موفقیت آمیز»
458. انجام پایان نامه نقش تحقیقات و واحدهای تحقیق و توسعه در ارتقای سطح فن آوری و سازگاری ماشین‌های کشاورزی با شرایط ایران
459. انجام پایان نامه استراتژی تحقیق و توسعه در شرکتهای تولید کننده تجهیزات برق
460. انجام پایان نامه محل و نقش تحقیق و توسعه در صادرات و توسعه اقتصادی / تکنولوژیکی
461. انجام پایان نامه نظام برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تحقیق و توسعه در مؤسسات اقتصادی
462. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه پایدار
463. انجام پایان نامه ویژگیهای مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) در ژاپن
464. انجام پایان نامه ساختار واحد تحقیق و توسعه در کارخانجات
465. انجام پایان نامه نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در فرایند انتقال و توسعه تکنولوژی
466. انجام پایان نامه نظریه بایدها و نبایدها در تحقیق و توسعه
467. انجام پایان نامه نقش و اهمیت تحقیق و توسعه اقتصادی : نگرشی بر وضعیت موجود و مشکلات آن
468. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تحقیق و توسعه
469. انجام پایان نامه بررسی واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات موجود و مقایسه این واحدها با واحدهای تحقیقات کمپانیهای بزرگ تایرسازی
470. انجام پایان نامه نقش پژوهشگرن در تأمین نیازهای تحقیق و توسعه
471. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل مشکلات مراکز تحقیقاتی کشور و ارائه الگوی مناسب تحقیق و توسعه
472. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و توسعه صنعتی
473. انجام پایان نامه خلاقیت، عامل اصلی فعالیتهای تحقیق و توسعه
474. انجام پایان نامه برنامه ریزی مدیریت و روند تحقیق و توسعه در تدوین دانش فنی تولید موتورهای گازسوز توسط معاونت تحقیقات وزارت صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و کارخانجات موتورسازی در تبریز
475. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و جایگاه آن در صنعت
476. انجام پایان نامه ساختار و سیاستها در فرایند تحقیق و توسعه
477. انجام پایان نامه بررسی نظام‌های تحقیق و توسعه درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
478. انجام پایان نامه ساختار بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) در کشور
479. انجام پایان نامه نظام اجرایی تحقیق و توسعه در کشور
480. انجام پایان نامه تجربیات موفق واحد تحقیق و توسعه در گروه صنعتی سدید
481. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ضرورتها
482. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در صادرات
483. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی
484. انجام پایان نامه نظام اجرایی پیشنهادی تحقیق و توسعه در صنعت آب و برق
485. انجام پایان نامه ارائه نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در بخش‌های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی
486. انجام پایان نامه ضرورت تأسیس و راه اندازی مؤسسات تحقیق و توسعه در زمینه‌های مختلف بیولوژی کاربردی ولزوم تجاری کردن فعالیتهای تحقیق و توسعه در این مراکز به منظور توسعه اقتصادی
487. انجام پایان نامه تجربه‌ای از سرمایه گذاری یک بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه در بیولوژی کاربردی (تجربیات موفق و نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در این واحد)

Pin it