انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

در یکصد سال اخیر، استراتژی‌های صنعتی موجب هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی کشورها و همچنین مهم‌ترین دلیل بهبود استانداردهای زندگی بوده است. اهمیت بخش صنعت با توجه به لزوم وجود این بخش به عنوان یکی از منابع اصلی در توسعه ملی، افزایش درآمدها و تأمین ماشین‌آلات، مواد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های مدرن و مسکن به خوبی آشکار می‌شود. ایجاد نوآوری قوی در مواد اولیه، فرآیندهای تولید و ساخت، فناوری اطلاعات، طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید ازجمله مواردی است که در بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی یک کشور می‌شود.
تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که اقتصادهایی که دارای رشد صنعتی سریعتری بوده و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند، از رشد سریع‌تر و بیشتری برخوردار بوده‌اند. این هدایت به معنی انتقال منابع از بخش‌های کم بهره‌ور به بخش‌هایی با بهره‌وری بالاتر و بخش‌هایی که محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود، می‌باشد. غالباً بخش صنعت هدایتگر فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالا می‌باشد. از این رو، به منظور تدوین هر چه بهتر استراتژیهایی که موجب رونق و توسعه صنعت کشور خواهند شد، گرایش استراتژی‌های توسعه صنعتی در نظام آموزش عالی کشور ارائه شده است. مباحث مطرح شده در این گرایش شامل مزیتهای نسبی در رابطه با اولویتهای سرمایه گذاری، مدل‌های توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی، تازه صنعتی شده و در حال رشد و همچنین نقش دولت‌ها در راهبری توسعه می‌باشد.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

• مزیت‌های نسبی در رابطه با اولویت‌های سرمایه گذاری
• مدل‌های توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و درحال رشد
• نقش دولت‌ها در راهبری توسعه
• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

1. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات (اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی) تاسیسات صنعتی برفرایند توسعه شهرستان جم
2. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اشتراک گذاری دانش در توسعه محصول جدید مطالعه موردی صنایع تولیدی مواد غذایی شهرک صنعتی شیراز
3. انجام پایان نامه تحلیل فضایی- کالبدی از شهرهای صنعتی در دستیابی به توسعه دانش بنیان مطالعه موردی: شهر اراک
4. انجام پایان نامه نقش حسابداری توسعه پایدار در حمایت از توسعه پایدار بخش صنعتی
5. انجام پایان نامه رتبه بندی و شناسای عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاران خارجی در ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی در استان آذربایجان شرقی به روش سلسله مراتبی (AHP)
6. انجام پایان نامه شهر خلاق، گردشگری صنعتی، عامل توسعه پایدار(مطالعه موردی شهر زرین شهر)
7. انجام پایان نامه توسعه سیستم‌های سرمازای دما پایین صنعتی با استفاده از مبردهای سازگار با محیط
8. انجام پایان نامه ارزیابی رقابت پذیری در خوشههای صنعتی: رویکرد توسعه منطقه‌ای
9. انجام پایان نامه ارزیابی مزایای ساخت صنعتی و بررسی دلایل عدم توسعه‌ی آن‌ها در صنعت ساخت و ساز ایران
10. انجام پایان نامه شهرکهای صنعتی ونقش آن در توسعه روستاها نمونه موردی شهرک صنعتی ارومیه
11. انجام پایان نامه بررسی اثرات احداث شهرک‌های صنعتی بر توسعه نواحی روستایی
12. انجام پایان نامه همگرای توسعه سرمایه انسانی ،مدیریت دانش ونوآوری سازمانی به منظور توسعه مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های صنعتی دراستان مرکزی
13. انجام پایان نامه بررسی کمی وکیفی وکدگذاری پسماندهای صنعتی پالایشگاه نفت بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار
14. انجام پایان نامه بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص‌های صنعتی با استفاده از تکنیک تاپسیس (90 - 1385)
15. انجام پایان نامه تعیین قابلیتهای توسعه صنعتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش؛ مطالعه موردی صنایع شیمیایی استان فارس
16. انجام پایان نامه توسعه نوعی دزیمترژلی- پلیمری جدید جهت تعیین توزیع دز در پرتودهی صنعتی
17. انجام پایان نامه تغییر کاربری ابنیه صنعتی نامطلوب به فضاهای مطلوب شهری درجهت حفظ توسعه پایدار
18. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه، و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در شرایط تحریم
19. انجام پایان نامه توسعه مدل لوجیت چندگانه هم پیمایی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
20. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی گردشگری در شهر کیاسر
21. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه محصول بنگاه‌های کوچک و متوسطSME شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان کرمان
22. انجام پایان نامه مدیریت راهاندازی و توسعه شهرک فناوری شیمیایی شیراز با استفاده از تجارب سایر کشورها؛ بررسی موردی پارک علمی صنعتی - Hsinchu تایوان
23. انجام پایان نامه تحلیل نقش استراتژیک دانشگاهها و مراکز علمی در توسعه خوشههای صنعتی؛ مطالعه موردی خوشه صنعتی پلیاتیلن کرمانشاه
24. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بلندمدت توسعه مالی و صنعتی سازی بر شدت انرژی در ایران (تحلیلی با رویکرد هم انباشتگی جوهانسون جوسلیوس)
25. انجام پایان نامه تحلیل و تبیین جامعه شناختی اثرات واردات کالاهای صنعتی از کشورهای نمیه حاشیه‌ای بر توسعه صنعت بخش خصوصی ایران- نمونه مطالعه : شهر مشهد
26. انجام پایان نامه بازارهای مالی با تأکید بر رشد و توسعه اقتصادی صنعتی و گسترش سرمایه گذاری و تأمین سرمایه
27. انجام پایان نامه احداث شهرک‌های صنعتی ضرورتی جهت توسعه پایدار شهری(نمونه مورد:شهرستان مریوان)
28. انجام پایان نامه توزیع جغرافیایی فعالیتهای صنعتی با تاکید بر توسعه مالی:مطالعه موردی صنایع کارخانهای استان‌های ایران
29. انجام پایان نامه بررسی الزامات و و رویکردهای استراتژی توسعه صنعتی در ایران
30. انجام پایان نامه بازاریابی صنعتی پایدار بر اساس اصول توسعه پایدار
31. انجام پایان نامه ارائه راه حل‌های مناسب جهت بهبود و توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ومقایسه ی آن با منطقه آزاد جبل علی (دبی)
32. انجام پایان نامه تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی
33. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک سرمایه‌ی اجتماعی در راستای توسعه‌ی کارآفرینی در خوشه‌های صنعتی
34. انجام پایان نامه فرایند اجرای پروژه توسعه خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی : خوشه بسته بندی قزوین )
35. انجام پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه صنعتی و اقتصادی مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی
36. انجام پایان نامه نقش کارخانه‌های صنعتی طراحی شده با رویکرد معماری پایدار درراستای توسعه پایدارشهری
37. انجام پایان نامه خلاقیت و نوآوری طراحی صنعتی در توسعه کارآفرینی
38. انجام پایان نامه نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه اقتصادی و کشاورزی روستاها
39. انجام پایان نامه جایگاه شهرک‌های صنعتی در توسعه
40. انجام پایان نامه خوشه‌های صنعتی آبزی پروری راهبردی در توسعه پایدار شیلاتی
41. انجام پایان نامه رشد صنعتی و عوامل مؤثر بران در اقتصاد ایران طی برنامه چهارم توسعه 89- 1384
42. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری صنعتی
43. انجام پایان نامه تمایزات منطقهای و عملکرد صنعتی در برنامه چهارم توسعه
44. انجام پایان نامه تحلیل رابطه بین صنعتی شدن و شدت انرژی در گروه کشورهای توسعهیافته
45. انجام پایان نامه نقش ماطق ازاد تجاری - صنعتی در توسعه اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی
46. انجام پایان نامه ضرورت توسعه‌ی کارآفرینی در بخش اکوتوریسم و گردشگری صنعتی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: عسلویه وروستاهای اطراف آن)
47. انجام پایان نامه جایگاه مناطق آزاد در راستای توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی)
48. انجام پایان نامه ظرفیت‌های توسعه در توریسم و گردشگری تفریحی ،صنعتی و مذهبی نمونه موردی شهرستان گچساران
49. انجام پایان نامه رویکردی تحلیلی بر وجود زیر ساخت‌های مدیریت دانش و توسعه ایمنی کار وحفاظت فنی در فرآیند مدیریت تولید واحدهای صنعتی
50. انجام پایان نامه واکنش پذیری عملکرد کسب و کار شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه از تحقیق و توسعه و بازاریابی و فروش
51. انجام پایان نامه مطالعه گیاهان دارویی- صنعتی حوزه آبخیز یاسل- انگه رود بخش بلده شهرستان نور و بررسی نقش اقتصادی آن در توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی
52. انجام پایان نامه اثر تحقیق و توسعه و بهره وری روی صادرات صنعتی در ایران
53. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت انتقال تکنولوژی بر توسعه اقتصادی، علمی و صنعتی ایران
54. انجام پایان نامه عوامل اصلی تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی ( مطالعه موردی : شهرک صنعتی رازی )
55. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه دولت بر صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
56. انجام پایان نامه بررسی نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار شهرهای کوچک بااستفاده ازمدل راهبردی SWOT مطالعه موردی پل سفید
57. انجام پایان نامه بررسی نقش منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار با تاکید بر توسعه‌ی شهری بندر چابهار
58. انجام پایان نامه تحلیلی بر اثرات فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون
59. انجام پایان نامه جایگاه فضای سبز در کنترل آلودگی‌های مناطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرک صنعتی کاسپین)
60. انجام پایان نامه ارزیابی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری‌ها
61. انجام پایان نامه توسعه صنعتی و شهری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، عسلویه و راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی آن بر منطقه حفاظت شده دریایی نایبند
62. انجام پایان نامه بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک توسعه صنعتی و ارائه مناسبترین گزینه مکانی جهت توسعه ( نمونه موردی: کارخانه فولاد سیرجان)
63. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه کارآفرینی دربین کارکنان شرکت‌های صنعتی کرمانشاه
64. انجام پایان نامه مطالعه و تحلیل عاملی شیوه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجانشرقی با تاکید بر جهت گیری صنعتی
65. انجام پایان نامه خوشه‌های صنعتی راهکاری مؤثر در ایجاد و توسعه فضای رقابت و افزایش توان صادرات (موردکاوی:نگاهی به خوشه‌های صنعتی نساجی و پوشاک در کشور چین)
66. انجام پایان نامه بزرسی تأثیر فعالیت‌های پارک‌های علم و فناوری بر توسعه‌ی پایدار صنعتی )مطالعه‌ی موردی: در SME استای اردبیل)
67. انجام پایان نامه جایگاه فضای سبز در کنترل آلودگی‌های آلودگی‌های منلطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار شهری
68. انجام پایان نامه تأثیرات منطقه آزاد تجاری و صنعتی در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری‌های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس
69. انجام پایان نامه شناسایی و طبقه بندی شاخص‌های توسعه پایدار در ساختمان‌های صنعتی
70. انجام پایان نامه امکانسنجی روش‌های صنعتی سازی در ساخت و سازهای شهری و ارائه‌ی راهکار با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روش تیلت آپ در شهر کرج)
71. انجام پایان نامه بکارگیری روش تکنولوژی گروهی GT جهت شناسایی فعالیت‌های اقتصادی باهدف توسعه خوشه‌های صنعتی کشورمطالعه موردی: صنعت تولید موتورخودرو، ماشین آلات کشاورزی و راه سازی استان آذربایجان شرقی
72. انجام پایان نامه نقش شهرک‌های صنعتی بر توسعه کالبدی و اجتماعی روستاهای همجوار (شهرک صنعتی آق قلا)
73. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه شهرک‌های صنعتی بر توسعه روستایی مطالعه موردی: (شهرک صنعتی ربط در شهرستان سردشت)
74. انجام پایان نامه بررسی وضعیت موجود ارکان توسعه پایدار در نظام آموزش عالی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
75. انجام پایان نامه مدل توسعه اقتصادی و صنعتی استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینبراساس مزیت هاینسبی و ایجاد خوشه‌های صنعتی
76. انجام پایان نامه اولویت بندی اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در جهت دستیابی به توسعه پایداربا رویکرد حداقل مربعات جزئی پی آل اس
77. انجام پایان نامه تأثیر منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس بر توسعه گردشگری حوزه نفوذ آن با بهره گیری از مدل رگرسیون و آزمونT
78. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل)
79. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر سرمایه گذاری دولت در توسعه صنعتی کشور بین سال‌های1376-92
80. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای تبیین و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت عملکرد سازمان‌های رقابت پذیر مطالعه موردی ؛ سازمان متولی توسعه صنعتی و شهرکهای صنعتی
81. انجام پایان نامه بررسی مکان یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به عوامل جغرافیایی در راستای توسعه پایدارشهری (نمونه موردی:شهرک‌های صنعتی شهرستان بجنورد)
82. انجام پایان نامه نقش توسعه یافتگی صنعتی سازی مسکن با بررسی نمونه موردی ونزوئلا
83. انجام پایان نامه راهبرد توسعه اقتصاد منطقه‌ای با تاکید بر خوشه‌های صنعتی
84. انجام پایان نامه تحلیلی بر مکانیابی و توسعه شهرکها و خوشه‌های صنعتی شهر اراک
85. انجام پایان نامه چالشها و راهبردها در توسعه خوشه صنعتی چای استان گیلان
86. انجام پایان نامه نقش نواحی صنعتی در توسعه روستاها (مطالعه موردی شهرستان شاهین دژ)
87. انجام پایان نامه توسعه پایدار وادغام آن دراداره امورشرکت حاکمیت شرکت با تمرکز بر مدیریت عملکرد شرکت وگزارش مطالعه موردی شرکت‌های شهرک صنعتی شیراز
88. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم مانیتورینگ صنعتی توسعه پذیر مبتنی بر لایه میان افزار
89. انجام پایان نامه الگوی توسعه پایدار وبهره گیری صنعتی سازی بتن پیش ساخته ، نمونه موردیمسجد شاه فیصل (اسلام آباد پاکستان)
90. انجام پایان نامه ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه)
91. انجام پایان نامه تحلیل اثرات شهرکهای صنعتی بر روند توسعه شهرها، بارویکرد تولید و اشتغال زایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی اطاقور
92. انجام پایان نامه تدوین استراتژی جهت توسعه صنعتی و اقتصادی بندر نوشهر
93. انجام پایان نامه اولویت بندی توسعه صنعتی استان ایلام
94. انجام پایان نامه تحلیل راهبردی از نقش احیای میراث صنعتی بر سیاستهای توسعه درونزای شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (نمونه موردی:کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل)
95. انجام پایان نامه بررسی نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی دریای خزر (مورد: منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی)
96. انجام پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی در توسعه اقتصاد ملی
97. انجام پایان نامه مقایسه روشهای چک لیست، رویهم اندازی و ماتریس در ارزیابیاثرات محیط زیستی طرح‌های توسعه صنعتیمطالعه موردی: شهرک صنعتی سلولزی شهر ساری
98. انجام پایان نامه تبیین نقش تمرکز زدایی فعالیت‌های صنعتی کلانشهر تبریز در توسعه متعادل منطقه‌ای (مطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی)
99. انجام پایان نامه تحلیل نقش منطقه آزاد در توسعه اقتصادی با تأکید بر منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
100. انجام پایان نامه مدیریت ایمنی پروژه‌های عمرانی در کشورهای توسعه یافته و بررسی وضعیت آن در ایران در حاشیه‌ی صنعتی سازی پروژه‌ها
101. انجام پایان نامه نقش صنعتی سازی و حمایت از آن در توسعه ساخت و سازهای شهری
102. انجام پایان نامه توسعه استفاده از سبکدانه صنعتی در ساختمان سازی مطابق استاندارد
103. انجام پایان نامه ضرورت استفاده مجدد از پساب در شهرکها و نواحی صنعتی ایران در راستای اهداف توسعه پایدار
104. انجام پایان نامه توسعه صنعتی با محوریت مدیریت دانش و دانشگاه کارآفرین
105. انجام پایان نامه نقش و جایگاه خوشه‌های صنعتی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی
106. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش دلفی )مطالعه موردی: خوشه صنعتی خرمای سراوان
107. انجام پایان نامه ضرورت استفاده مجدد و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی در راستای اهداف توسعه پایدار
108. انجام پایان نامه نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس
109. انجام پایان نامه شناسایی و نحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش دلفی
110. انجام پایان نامه بررسی منطقه آزاد تجاری - صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری
111. انجام پایان نامه ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل جهت توسعه صنعتی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند SMCE
112. انجام پایان نامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و شدت انرژی در واحدهای صنعتی برمبنای مکانیزم های توسعه پاکUNFCCC
113. انجام پایان نامه بررسی روند تحول خدمات بانک‌های توسعه‌ای دنیا: از توسعه صنعتی تا توسعه پایدار
114. انجام پایان نامه ارزیابی توسعه بومکده های علمی – صنعتی در کشور با توجه به تجربه‌های موفق جهانی در این زمینه
115. انجام پایان نامه ضرورت بهسازی ساختمانهای صنعتی در منطقه چهار شیراز با رویکرد توسعه پایدار
116. انجام پایان نامه بررسی رابطه رشد اقتصادی آلودگی صنعتی و توسعه صنعتی
117. انجام پایان نامه مکانیابی جهت توسعه صنعتی با تاکید برمعیارهای اقتصادی و اجتماعی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند (SMCE) (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)
118. انجام پایان نامه به کارگیری صنعتی سازی و تکنولوژی مصالح نوین برای توسعه پایدار
119. انجام پایان نامه بررسی ضرورت کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی در ایران
120. انجام پایان نامه بررسی موانع کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی در ایران و ارائه راهکار حل آنها
121. انجام پایان نامه ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه)
122. انجام پایان نامه نقش بنگاه‌های اقتصادی و صنعت گران در توسعه پایدار و ترویج فرهنگ کارآفرینی مطالعه موردی ؛ اتاق اصناف و شهرک صنعتی شهرستان آباده
123. انجام پایان نامه کج فهمی‌های فرآیند نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی (بیماری عدم تناسب)
124. انجام پایان نامه شناسائی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر آن بر تحقیقوتوسعه صنعتی درکشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی ایران)
125. انجام پایان نامه نقش دانشگاه‌های کارآفرین در توسعه صنعتی کشور
126. انجام پایان نامه بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای شرکتهای صنعتی کرمانشاه
127. انجام پایان نامه ارائه یک مدل مفهومی برای توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری_ صنعتی چابهار
128. انجام پایان نامه شناسایی و گسترش گیاهان صنعتی از راهکارهای توسعه پایدار مرتع
129. انجام پایان نامه بررسی رابطه حمل و نقل زمینی با توسعه صنعتی: مطالعه موردی سه استان غربی کشور (ایلام، لرستان و همدان)
130. انجام پایان نامه برنامه‌ریزی حمل و نقل با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
131. انجام پایان نامه تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه کشورهای صنعتی شریک تجاری بر سطح بهره وری کل عوامل
132. انجام پایان نامه بررسی نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه خوشه‌های صنعتی
133. انجام پایان نامه کارآفرینی در فرایند توسعه صنعتی و اقتصادی در آموزه‌های اسلامی
134. انجام پایان نامه ضرورت بهره گیری از سیستم‌های صنعتی ساختمان سازی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار
135. انجام پایان نامه بررسی رابطه مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش صنعتی سازی و گسترش شهرنشینی
136. انجام پایان نامه رهیافتهای ایجاد و توسعه صنایع روستایی و مؤلفه‌های صنعتی سازی روستاها
137. انجام پایان نامه امکان سنجی توسعه دیوار سبز با رویکردی توسعه پایدار در شهرهای صنعتی (نمونه موردی شهرک بعثت ماهشهر)
138. انجام پایان نامه تأثیر همجواری شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار شهرهای میانی
139. انجام پایان نامه توسعه روشهای طراحی تصفیه لجن ناشی ازفاضلابهای شهرک صنعتی شهیدسلیمی
140. انجام پایان نامه بررسی پیامدهای تغییرات پلان در فضاهای مسکونی بر توسعه پایدار شهرک‌های صنعتی شمال ایران
141. انجام پایان نامه مکان یابی شهرک صنعتی بااستفاده ازمدل ANP براساس شاخص‌های توسعه پایدارنمونه موردی: ناحیه تبریز
142. انجام پایان نامه تأثیر توسعه عملکرد کیفیت (QFD) بر بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)(مطالعه موردی: شهرک صنعتی آمل)
143. انجام پایان نامه توسعه یک مدل برای ارتقای شاخص‌های بهره وری واحدهای صنعتی با رویکرد ANP و QFD در محیط فازی
144. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای مطالعه موردی: خوشه صنعتی خرمای سراوان
145. انجام پایان نامه چالش‌های توسعه سازمان‌های کارافرین : مفاهیم ، توسعه، موانع کارافرینی کارافرینی در بخش طیور (مطالعه موردی شرکت صنعتی بسته بندی مرغ اراست آمل)
146. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در بهبود و توسعه فرایندهای سازمانهای صنعتی
147. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل ضرورت استفاده از صنعتی سازی برای توسعه پایدار در خانه‌ها
148. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های توسعه پایدار در ناحیه صنعتی بند ماهشهر
149. انجام پایان نامه صنعتی سازی ساختمان در راستای ارتقای کیفی ساخت و ساز و معماری و توسعه پایدار
150. انجام پایان نامه توسعه خوشه‌های صنعتی: مزیت‌ها و نقش آن در نوآوری
151. انجام پایان نامه راهکارهای مدیریتی بازیافت آب جهت رویارویی با بحران آب و توسعه پایدار در منطقه صنعتی سنگان
152. انجام پایان نامه به کارگیری صنعتی سازی و تکنولوژی مصالح نوین برای توسعه پایدار
153. انجام پایان نامه خود ارزیابی تعالی منابع انسانی شرکت صنعتی نیرومحرکه براساس مدل استاندارد توسعه گر منابع انسانی (PD)
154. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل)
155. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مخارج تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی ایران
156. انجام پایان نامه توسعه روش غربالگری جهت شناسایی واحدهای تولید کننده پسماند ویژه درشهرکهای صنعتی استان اصفهان
157. انجام پایان نامه آیا آلایندگی، ارمغان توسعه صنعتی است؟
158. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی خمین
159. انجام پایان نامه بررسی آثار اقتصادی ناشی از توسعه خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی خوشه گلاب و عرقیات و گیاهان دارویی فارس )
160. انجام پایان نامه شناخت و بررسی عوامل مؤثر در بروز تأخیر و افزایش هزینه در پروژه‌های صنعتی کشور - مطالعه موردی پروژه‌های طرح توسعه شرکت فولاد خوزستان
161. انجام پایان نامه ارزیابی و اولویت بندی موانع توسعه خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی قطعه سازان خودرو استان سمنان)
162. انجام پایان نامه خوشه صنعتی قطعات خودرو ، دیان ای (DNA) مسئولیت‌های اجتماعی شرکتهای خودرویی و صنایع وابسته برای دستیابی به توسعه پایدار
163. انجام پایان نامه اولویت بندی عملکرد توسعه خوشه‌های صنعتی خودرو براساس شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار آن به روش AHP فازی
164. انجام پایان نامه بررسی نقشتوسعه خوشه‌های صنعتی بر فرآیند توسعه محصول جدید در خوشه قطعات خودروی سمنان
165. انجام پایان نامه رقابت پذیری و نقش توسعه خوشه‌های صنعتی در بهره وری تولید
166. انجام پایان نامه استراتژی پایان عمر ساختمان‌های صنعتی با رویکرد توسعه پایدار
167. انجام پایان نامه نقش صنعتی سازی ساخت وساز ساختمان در توسعه کشور و چالشهای پیاده سازی آن
168. انجام پایان نامه استراتژی مناسب توسعه‌ی صنعتی پایدار در ایران
169. انجام پایان نامه نقش تعاونیهای صنعتی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک کشور
170. انجام پایان نامه روش امکان سنجی و تحلیل اثر بخشی توسعه خوشه‌های صنعتی خرمای کشور
171. انجام پایان نامه بررسی آسیب شناسانه معیارهای موفقیت در پروژه‌های نوآوری محصولات مطالعه موردی:مدیریت نوآوری توسعه محصولات جدید (NPD) در صنایع خودرو سازی ایران (گروه صنعتی ایران خودرو)
172. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الگوهای استقرار شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار منطقه‌ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد
173. انجام پایان نامه توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن‌ها
174. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الگوهای استقرار شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار منطقه‌ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد
175. انجام پایان نامه بازارهای مالی،با تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی،صنعتی و گسترش سرمایه گذاری و تأمین سرمایه
176. انجام پایان نامه مکان یابی شهرک‌های صنعتی، یکی از مؤثرترین سطوح برای پایدارسازی توسعه در کشور
177. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه
178. انجام پایان نامه توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی
179. انجام پایان نامه جایگاه فضای سبز در توسعه پایدار شهرک‌های صنعتی (مطالعه موردی شهرکصنعتی شوش)
180. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات دامپروری سنتی و صنعتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن دراستان زنجان
181. انجام پایان نامه بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه مناطق روستایی کویری ایران با تاکید بر صنایع معدنی؛ مطالعه موردی: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری
182. انجام پایان نامه خوشه‌های صنعتی روستایی راهبردی برای توسعه اقتصاد روستایی
183. انجام پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی- معیشتی شهرک‌های صنعتی در توسعه‌ی نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی گرمی
184. انجام پایان نامه عوامل موثربرمکان یابی شهرکهای صنعتی باتوجه به شاخصهای توسعه پایدار واولویت بندی آنها با استفاده ازاعداد فازی مثلثی
185. انجام پایان نامه بررسی میزان اثرات شهرک اثرات صنعتی در توسعه پایدار شهری مورد شهر مهریز
186. انجام پایان نامه ارزیابی توان بوم شناختی حوضه آبریز زنجان با تاکید بر توسعه صنعتی و با مقایسه دو مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و همپوشانی نقشه‌ها(Mac Harg)
187. انجام پایان نامه ارزیابی توان بوم شناختی حوضه آبریز زنجان با تاکید بر توسعه صنعتی با مدل هم پوشانی نقشه‌ها(Mac Harg)
188. انجام پایان نامه بررسی وضعیت پایداری زیست محیطی توسعه صنعتی در شهرستان تنکابن
189. انجام پایان نامه بررسی توان زیست محیطی منطقه آزاد ارس برای توسعه صنعتی
190. انجام پایان نامه کاربرد صنعتی گیاهان دارویی در کشورهای در حال توسعه
191. انجام پایان نامه ضرورت توسعه دامپروری صنعتی در شمال استان گلستان
192. انجام پایان نامه روش نوین توسعه مدل آماری جهت کنترل کیفیت پساب صنعتی
193. انجام پایان نامه اثرات زیست محیطی توسعه واحدهای صنعتی بر کیفیت سفره‌های آب زیر زمینی در مناطق خشک ( مطالعه موردی : زیر حوضه یزد- اردکان)
194. انجام پایان نامه بررسی تاثیربورس اوراق بهادار منطقه‌ای بررشد و توسعه سرمایه گذاری صنعتی و کاهش بازارهای غیررسمی درسمنان
195. انجام پایان نامه توسعه استفاده بهینه از ابزارهای روش سنجی و زمان سنجی درراستای افزایش راندمان شرکت‌های صنعتی
196. انجام پایان نامه تحلیل عاملی عوامل بازدارنده تأثیر گذار بر توسعه توریسم ورزشی با تأکید بر رویکرد صنعتی در استان آذربایجان شرقی
197. انجام پایان نامه توسعه مدل گزارش دهی هزینه‌ها در سازمان‌های پروژه محور تحقیقاتی- صنعتی
198. انجام پایان نامه Bacillus توسعه سیستم کشت اقتصادی جهت تولید حشر هکش بیولوژیک از جدای ههای بومی باکتریبا استفاده از پسابهای صنعتی و ضایعات کشاورزی thuringiensis
199. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل محیطی و توسعه صنعتی در منطقه پارس جنوبی بر زیست بوم جنگلهای حرا در خلیج نایبند
200. انجام پایان نامه مدیریت منابع در صنعتی سازی ساختمان با رویکرد توسعه پایدار
201. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی مدل توسعه واحدهای صنعتی ( مورد کاوی الگوی توسعه کارخانه پرسایران خودرو )
202. انجام پایان نامه نقش مدیریت پژوهش در توسعه و پیشرفت سازمانهای صنعتی
203. انجام پایان نامه ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان خوی (آذربایجان غربی) از دیدگاه توسعه شهرکهای صنعتی
204. انجام پایان نامه تجربه صنعتی : برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت توسعه 1 مپنا با استفاده از مدل‌های مدیریت استراتژیک
205. انجام پایان نامه بررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و الاینده های شهری لازمه توسعه پایدار
206. انجام پایان نامه استراتژی دولت در کارآفرینی: توسعه خوشه‌های صنعتی
207. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی مدل توسعه واحدهای صنعتی ( مورد کاوی الگوی توسعه کارخانه پرس ایران خودرو )
208. انجام پایان نامه ارزیابی توان اکولوژیکی دشت میان آب شوشتر جهت کاربری توسعه شهری و صنعتی با استفاده از GIS
209. انجام پایان نامه صنعتی سازی تولید و مصرف بتن در پروژه‌های عمرانی کشور زمینه ساز تحقق اصلاح الگوی مصرف سیمان و توسعه پایدار
210. انجام پایان نامه ارزیابی توان محیطی سرزمین به وسیله مدل اکولوژی توسعه شهری، روستایی و صنعتی با استفاده ازGIS مطالعه موردی حوضه شصت کلاً- شهرستان گرگان)
211. انجام پایان نامه توسعه تجاری سازی دستاوردهای علمی از طریق تحقیقات تولید نیمه صنعتی
212. انجام پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه فرآوری گیاهان معطر شهرستان کاشان بین دو گروه فرآوری کنندگان سنتی و صنعتی
213. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فرآوری صنعتی گیاهان معطر شهرستان کاشان
214. انجام پایان نامه رویکرد به ساخت داخل در استراتژی توسعه صنعتی خودرو
215. انجام پایان نامه اهمیت و نقش نانو فن آوری در پیشبرد استراتژی نوآوری و توسعه صنعتی
216. انجام پایان نامه ضرورت توجه به برنامه‌ریزی توسعه شهرکهای صنعتی در محدودیت‌های ناشی از خشکسالی (مطلعه موردی شهرک صنعتی منطقه اردستان)
217. انجام پایان نامه طراحی و تدوین برنامه‌های عملیاتی سازی سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در بخش صنایع دریایی
218. انجام پایان نامه نظام مدیریت دانش وزارت صنایع و معادن:اجرای برنامه پنجم توسعه صنعتی با رویکرد دانش بنیان
219. انجام پایان نامه تعالی توسعه پایدار صنعتی در بستر پارکهای علم و فناوری مطالعه موردی: در SME استان اردبیل
220. انجام پایان نامه رویکرد پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار شهرکهای صنعتی
221. انجام پایان نامه توسعه صنایع ریلی با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی ( مطالعه موردی خوشه صنایع ریلی اراک)
222. انجام پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی _ اجتماعی مؤثر بر توسعه و ترویج تحقیقات کشاورزی هستهای از دیدگاه کارشناسان پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج
223. انجام پایان نامه توسعه یک مدل بهینه سازی چندهدفه چرخش کار بمنظور حداقل سازی آسیب‌های شغلی در واحدهای صنعتی
224. انجام پایان نامه شیمی سبز و کاربرد آن در توسعه پایدار صنعتی و معدنی
225. انجام پایان نامه پیشرفتهای مهندسی و تأثیر آن در روند توسعه یافتگی صنعتی ایران
226. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در گسترش عملکرد بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط (SMEها) و هم افزائی حاصل از تشکیل خوشه‌های صنعتی از آنها
227. انجام پایان نامه استفاده از پساب صنعتی شرکت پلی اکریل به منظور کشاورزی و توسعه فضای سبز
228. انجام پایان نامه استراتژی کشورهای صنعتی در اشاعه و گسترش R&D به کشورهای در حال توسعه
229. انجام پایان نامه آموزش مهارتی کلید توسعه چرخه‌های نوآوری در سازمان‌های صنعتی، نمونه موردی: شرکت صنایع مخابرات صایاران
230. انجام پایان نامه توسعه نرم افزار شبیه ساز راکتورهای صنعتی شکست حرارتی اتان (Pyrosim)
231. انجام پایان نامه توسعه سیستم خبره قانون محور برای ارزیابی وام‌های صنعتی
232. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای توسعه همکاری‌های بخش علمی و بخش صنعتی مبتنی بر شناخت کانال‌های تعاملی ، ساختارهای ارتباطی و نهادهای انگیزشی
233. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تجارت درون صنعتی در توسعه بخش خدمات مالی کشورهای در حال توسعه(با تاکید بر توسعه سرمایه گذاری خارجی)
234. انجام پایان نامه توسعه خوشه‌های صنعتی و پایائی فعالیت‌های اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط،(مطالعه موردی ک خوشه فراوری سنگ محلات)
235. انجام پایان نامه بنگاه کوچک زود بازده و تأثیر آن در حل مشکل اشتغال زایی در کشور از طزیق توسعه خوشه‌های صنعتی
236. انجام پایان نامه بنگاههای نیمه تمام صنعتی و عوامل مؤثر بر آن- مطالعه بنگاههای نیمه تمام صنعتی استان یزد طی برنامه سوم توسعه
237. انجام پایان نامه چگونگی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک ومتوسط جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی واحدهای صنعتی و افزایش بازدهی آنها در عرصه رقابتی
238. انجام پایان نامه نقش راهبردی خوشه‌های صنعتی در توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط
239. انجام پایان نامه مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور
240. انجام پایان نامه توسعه چرخه‌های نوآوری و یادگیری تکنولوژیکی در سازمان‌های صنعتی سرآمد با رویکرد آموزش مهارتی
241. انجام پایان نامه نقش تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در توسعه و جهانی‌شدن بنگاههای صنعتی کشور
242. انجام پایان نامه تقسیم کار جهانی تحقیق و توسعه بستر توسعه پایدار و سودآور واحدهای صنعتی ومعدنی
243. انجام پایان نامه پارک‌های صنعتی الگوی شکوفایی تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن
244. انجام پایان نامه عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R & D ): مطالعه موردی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
245. انجام پایان نامه اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن در واحدهای صنعتی و معدنی
246. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه صنعتی مناطق توسعه نیافته ( مبتنی بر توانائیهای مناطق و اصل تقسیم کار )
247. انجام پایان نامه تعیین روش مدیریت سیل در مناطق مستعد توسعه صنعتی بااستفاده از HEC-RAS و HEC-GeoRAS جهت کاهش تبعات بحران
248. انجام پایان نامه بررسی ارتباط توانمندیهای صنعتی دانشجویان و توسعه پایدار
249. انجام پایان نامه طراحی و توسعه مدل مفهومی خانه استراتژی در مؤسسات آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
250. انجام پایان نامه تبیین راهبردهای توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
251. انجام پایان نامه طراحی و توسعه مدل مفهومی خانه استراتژی در مؤسسات آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
252. انجام پایان نامه تبیین نقش پارک‌های فناوری مجازی جهت توسعه صنعتی شهرهای الکترونیکی کشور
253. انجام پایان نامه بررسی امکان توسعه صنایع نساجی ایران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی
254. انجام پایان نامه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی بهنگام مواد زائد خطرناک صنعتی گامی مؤثر در توسعه مدیریت مواد زائد استان فارس
255. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی گلپایگان
256. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان
257. انجام پایان نامه مطالعه‌ی رابطه‌ی توسعه صنعتی و امکانات شهری
258. انجام پایان نامه توسعه میادین فراساحلی نفت و گاز تجربه شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا) در توسعه میدان گازی پارس جنوبی
259. انجام پایان نامه اولویت بندی زمینه‌های توسعه فناوری و اولویتهای تحقیقاتی با ترکیب روش منطق فازی Fuzzy Logic و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ، (مطالعه موردی : رتبه بندی زمینه‌های توسعه فناوری صنعتی و نیازهای تحقیقاتی صنایع استان فارس )
260. انجام پایان نامه تنگناهها، مشکلات و موانع فراوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
261. انجام پایان نامه خط مشی‌های مدیریت دانایی وفعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور
262. انجام پایان نامه نقش NGO ها و تشکل‌های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش
263. انجام پایان نامه راهکارهای توسعه واحدهای تحقیقات صنعتی کوچک و متوسط
264. انجام پایان نامه رویکردهای فلسفی برای خلق دانش و نقش سازمانهای صنعتی در حمایت و توسعه آن
265. انجام پایان نامه بررسی بهبود زیر ساخت تحقیقات صنعتی در کشورهای در حال توسعه
266. انجام پایان نامه تحقیق، توسعه، مدیریت دانش و فناوری ارتباطات در مشاغل صنعتی
267. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه و مدیریت دانش با انکوباتور ها، مراکز رشد و پارکهای علمی و صنعتی
268. انجام پایان نامه نقش انتقال دانش فنی در توسعه صنعتی کشورها و مقایسه آن با تجربیات موجود در پژوهشگاه نیرو
269. انجام پایان نامه نقش استاندارد IIP در توسعه منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی سازمانهای صنعتی و تولیدی
270. انجام پایان نامه ضرورت‌های الحاق ایران به معاهدهPCT و تأثیر آن در توسعه صنعتی
271. انجام پایان نامه فن بازار و نقش آن در توسعه فناورانه ( تکنولوژیک ) و صنعتی ایران
272. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنایع و معادن استانها ( در دستیابی به توسعه صنعتی و معدنی طی سالهای 1381-1382)
273. انجام پایان نامه الگوها و انگاره هی توسعه صنعتی در استان کردستان
274. انجام پایان نامه تحلیلی بر عملکرد استراتژیک تولید صنعتی در چند کشور در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی
275. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت اولویت بندی زمینه‌های توسعه فناوری و اولویتهای تحقیقاتی با ترکیب روش منطق فازی (Fuzzy Logic) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، (مطالعه موردی : رتبه بندی زمینه‌های توسعه فناوری صنعتی و نیازهای تحقیقاتی صنایع استان فارس)
276. انجام پایان نامه نقش آینده نگری فناوری در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها
277. انجام پایان نامه تعامل حوزه‌های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه فناوری
278. انجام پایان نامه سطح بندی و اولویت بندی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری - صنعتی کشور در توسعه صنایع دریایی کشور
279. انجام پایان نامه تجربه همکاری مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی وزارت نیرو جهت تعیین اولویت‌های فن آوری ( در راستای بهبود انتقال و توسعه آن )
280. انجام پایان نامه معرفی الگوهای مختلف انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه درون صنعتی و ارائه مکانیزمی برای تصمیم گیری
281. انجام پایان نامه چگونگی سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه درون صنعتی
282. انجام پایان نامه ارائه الگوی جامع کاربردی حل مسئله در نظام تحقیق و توسعه سازمان‌های صنعتی و تولیدی
283. انجام پایان نامه ارائه یک مدل کلی بمنظور توجیه اقتصادی وجود بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی
284. انجام پایان نامه نقش تحقیقات در فرایند توسعه صنعتی
285. انجام پایان نامه مداخله ارگونومی در کشورهای درحال توسعه صنعتی ارگونومی و کشورهای درحال توسعه صنعتی
286. انجام پایان نامه مبانی و ساختار مهندسی ارزش و توسعه کاربرد آن در طرحهای صنعتی
287. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه شهرکهای صنعتی در استان گیلان
288. انجام پایان نامه صنعت دریا محور توسعه صنعتی
289. انجام پایان نامه شناخت توانایی‌های مراکز تحقیقات غیر دولتی و نقش آنها در توسعه صنعتی کشور
290. انجام پایان نامه ساختار سازمانی تحقیق و توسعه متناسب با فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی
291. انجام پایان نامه تعیین میزان اهمیت نقش تعریف اهداف مشخص صنعتی بر روی سودمندی فرایند تحقیق و توسعه با مرور یک تجربه در کشور مالزی
292. انجام پایان نامه بررسی نظام‌های R&D در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از ماتریس شاخص‌های R&D رهنمودی جهت سیاستگذاری های R&D در واحدهای صنعتی ایران
293. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و توسعه صنعتی
294. انجام پایان نامه برنامه ریزی مدیریت و روند تحقیق و توسعه در تدوین دانش فنی تولید موتورهای گازسوز توسط معاونت تحقیقات وزارت صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و کارخانجات موتورسازی در تبریز
295. انجام پایان نامه نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی
296. انجام پایان نامه تجربیات موفق واحد تحقیق و توسعه در گروه صنعتی سدید
297. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی
298. انجام پایان نامه ارائه نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در بخش‌های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی

 

Pin it