انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

تغییرات تکنولوژیکی محصول ایجاد نوآوری در تکنولوژی‌های گذشته می‌باشد که در نتیجه آن، یک تکنولوژی جدید یا بهبودیافته تولید خواهد شد. تکنولوژی‌ها معمولاً به منظور ارائه عملکرد بهتر و نیز ارضای خواسته‌ها و نیازمندی‌های بالقوه و روبه افزایش انسانها به روز شده و پیشرفت خواهند کرد. عملکرد بهتر تکنولوژی موجب افزایش سرعت، ارتقای ظرفیت، اثر بخشی بهتر هزینه‌ها، کارایی بالاتر، کاهش تلاش‌های نیروی انسانی، راحت‌تر شدن فرآیند بکارگیری تکنولوژی و همچنین افزایش درجه اتوماسیون خواهد شد. از طرف دیگر، تکنولوژی به دنبال تأمین خواسته‌ها و نیازمندی‌های بشر می‌باشد. برای مثال، تجهیزاتی مانند تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و یا بسیاری از تجهیزات دیگر موجب توسعه دامنه توانایی‌های انسان شده است.
با توجه به اهمیت نوآوری تکنولوژی و همچنین نحوه مدیریت این فرآیند، گرایش نوآوری تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد نظام آموزش عالی کشور ارائه شده است و در آن، دانشجویان با مباحث مختلفی مانند نظام ملی نوآوری، نوآوری و رشد، تکنولوژی‌های نو و محیط زیست، نوآوری و تغییرات تکنولوژی آشنا خواهند شد. فارغ التحصیلان این گرایش با استفاده دانش تخصصی خود قادر خواهند بود به مدیریت فرآیند نوآوری در تکنولوژی‌های شرکت‌های مختلف یا در سطوح ملی پرداخته و آن را تسریع بخشند.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

• نظام ملی نوآوری و رشد

• تکنولوژی‌های نو و محیط زیست

• نوآوری و تغییرات تکنولوژی

• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

1. انجام پایان نامه بررسی تاریخی خلاقیتها و نوآوری‌ها در نظام آموزش و پرورش ایران
2. انجام پایان نامه بررسی نظام ملی نوآوری در انجمن پنج کشور عمدهی دارای اقتصاد درحال ظهور وارائه ی درس‌هایی برای ایران
3. انجام پایان نامه تحول و نوآوری نظام‌های آموزشی
4. انجام پایان نامه جایگاه پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان فناوری و نوآوری در نظامتصمیم گیری اقتصادی و تصمیم سازی های استراتژیک
5. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ اخلاقی سازمان و نوآوری در شرکت‌های تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان گلستان
6. انجام پایان نامه آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در نظام آموزش و پرورش
7. انجام پایان نامه آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در نظام آموزش و پرورش
8. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در دانشگاههای منتخب دنیا
9. انجام پایان نامه بررسی نقش نوآوری باز در اجرای نظام پیشنهاداتمطالعه موردی: بانک توسعه تعاون
10. انجام پایان نامه ارائه مدل نوآوری علوم انسانی اسلامی در نظام آموزشی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
11. انجام پایان نامه مقایسه نظام مالکیت معنوی ایران با کشورهای برتر حوزه نوآوری آمریکا،آلمان،انگلستان،فرانسه
12. انجام پایان نامه بررسی رابطه کارکردهای نظام نوآوری با توسعه تجارت جهانی در سازمان توسعه تجارت و بازرگانی ایران
13. انجام پایان نامه ارائه مدل جامع تقویت نظام نوآوری صنعت گردشگری با رویکرد مدیریت دانش مشتری
14. انجام پایان نامه تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران
15. انجام پایان نامه ارائه مدل نوآوری علوم انسانی اسلامی در نظام آموزشی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
16. انجام پایان نامه حرکت جوهری، نوآوری بر مبنای عقل و نقل در نظام حکمت صدرایی
17. انجام پایان نامه طراحی الگوی کارکردهای های مؤثر بر نظام نوآوری فناوری منابع زیست توده درمناطق روستایی استان تهران
18. انجام پایان نامه مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته دو رویکرد تحلیلی برای حل مسئله
19. انجام پایان نامه تأثیر نوآوری در ایجاد مدل‌های کسب وکارهای جدید در نظام سلامت
20. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان کارکردهای سازمان‌های میانجی و خلاءهای کارکردی نظام ملی نوآوری در ایران
21. انجام پایان نامه لزوم بازنگری در مدیریت نظام ملی نوآوری ایران با تأکید بر مدل مارپیچ سه گانه
22. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری، رشد و پایداری
23. انجام پایان نامه نقش سرمایه اجتماعی در نظام نوآوری فناورانه
24. انجام پایان نامه مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته
25. انجام پایان نامه جهت گیری کارآفرینی در نظام آموزشی و رابطه آن با خلاقیت، نوآوری وانگیزه پیشرفت
26. انجام پایان نامه بکارگیری مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش توان تولید فناوری
27. انجام پایان نامه ماهیت نظام فناورانه نوآوری انرژی خورشیدی در ایران
28. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در نظام بانکی ایران مطالعه موردی: بانک انصار
29. انجام پایان نامه استقرار نظام نوآوری و نقش آن در تعالی سازمان
30. انجام پایان نامه رویکردی بر نوآوری‌ها و کاستی‌های نظام تعلیق اجرای مجازات با نگاهی گذرا بر روند قانون گذاری کیفری در ایران
31. انجام پایان نامه مدل سازی نظام نوآوری فنی- بخشی با رویکرد پویایی سیستم‌ها(موردکاوی:صنعت نرم افزار)
32. انجام پایان نامه استفاده از نوآوری نظام یافته (TRIZ) برای نوآوری در آکومولاتور گازی
33. انجام پایان نامه تحلیل نظام نوآوری ملی کره جنوبی در جهت افزایش تولید ملی و توسعه اقتصادی در مقایسه با ایران
34. انجام پایان نامه نقش تأمین مالی و حاکمیت شرکتی و در نظام ملی نوآوری کشور
35. انجام پایان نامه بررسی و تبیین سازمانهای پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی
36. انجام پایان نامه پیش به سوی نوآوری در نظام آموزشی با تاکید برکاربردICT در کلاس‌های خلاق
37. انجام پایان نامه کار بست مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری در ارتقای شاخص‌های نوآوری واثر بخشی سازمانی
38. انجام پایان نامه تاملی بر نقش یادگیری الکترونیکی و آموزش فناوری اطلاعات در تحول و نوآوری مدیریت نظام آموزش عالی کشور
39. انجام پایان نامه بررسی نوآوری در آموزش و چالشهای فراروی آن در نظام فنی و حرفه‌ای و ارائه راهکارهایی برای اصلاح این نظام
40. انجام پایان نامه ماهیت و سازوکار نظام نوآوری منطقه‌ای درخوشه های صنعتی مطالعه موردی: کشور کره جنوبی
41. انجام پایان نامه بررسی نقاط ضعف و نارسائی‌های نظام ملی نوآوری درایران
42. انجام پایان نامه تحلیل بین سیستمی هولونیک خرده نظامهای اجتماعی درمطالعه نظام نوآوری : مطالعه موردی تحلیل بین سیستمی نظام مالی و نظام نوآوری
43. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برای شناسایی موانع و محرکهای شکل گیری نظام نوآوری فناورانه مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی
44. انجام پایان نامه مسائل نهادی تشکیل نظام‌های نوآوری منطقه‌ای درمناطق ویژه اقتصادی ایران: یک مطالعه ترازیابی
45. انجام پایان نامه مدل مدیریت نوآوری جامع(TIM)و نظام مدیریت نوآوری سازمانی در ایران(IIMS)
46. انجام پایان نامه بررسی وضعیت فعلی نظام نوآوری بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت و پیشنهاد راه کارهایی جهت بهینه سازی آن
47. انجام پایان نامه تحلیلی بر نظام ملی نوآوری در ایران
48. انجام پایان نامه مروری بر نظام ملی نوآوری ژاپن و نقش شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری زیستی
49. انجام پایان نامه بررسی نقاط ضعف و نارسائی‌های نظام ملی نوآوری در ایران بر اساس شاخص‌های موجود
50. انجام پایان نامه مطالعه موردی عارضه یابی و ارائه راه کارهای اصلاح نظام ملی نوآوری بخشی ایران درصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
51. انجام پایان نامه تحلیل عاملی سازوکارهای توسعه فناورینانو در بخش کشاورزی ایران، به لحاظ اهمیت، در چارچوب نظام ملی نوآوری
52. انجام پایان نامه تمایز رقابتی مبتنی بر نوآوری در نظام آموزش بیمه
53. انجام پایان نامه توسعه و تجاری سازی تکنولوژی‌های انرژی تجدید پذیر مبتنی بر رویکرد نظام نوآوری : تجربه کانادا
54. انجام پایان نامه تحلیل چالش‌های توسعه تکنولوژی در انرژی‌های تجدید پذیر، مروری بر مسائل نظام نوآوری
55. انجام پایان نامه مدل نوآوری باز در زیر ساختLiving Labبرای ارتقاء بهرهگیری از نظام آموزشی پژوهش محور
56. انجام پایان نامه شکل گیری نظام نوآوری فناوری مخازن هوشمند در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
57. انجام پایان نامه روندهای تاثیرگذار برسازمان های نظامی دریایی و تأثیر آن در نوآوری دفاعی
58. انجام پایان نامه نظام پژوهش و ترویج مزرعه‌ای(FSRE)، نوآوری‌ای در مدیریت پژوهش و ترویج کشاورزی
59. انجام پایان نامه نقش نظام پذیرش و بررسی و پیشنهادات درشکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری درسازمان
60. انجام پایان نامه بررسی وضعیت ارتباط دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاههای دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری
61. انجام پایان نامه چالشهای نظام ملی نوآوری در حوزه فناوریهای نوین
62. انجام پایان نامه بررسی مفهوم نظام ملی نوآوری و روند تکاملی آن
63. انجام پایان نامه ایده پردازی و نظام نوآوری، گام اول برای رسیدن به توسعه پایدار
64. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر سیاستهای فناوری و نوآوری
65. انجام پایان نامه روش شناسی؛ مهم‌ترین چالش مدیریت پژوهش‌های نظام نوآوری کشاورزی
66. انجام پایان نامه مهندسی مجدد نظام ملی نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات:چارچوبی برای شناسایی قابلیتها
67. انجام پایان نامه ارائه الگوی نظام نوآوری بخشی مناسب در صنایع هوایی ایران
68. انجام پایان نامه تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام ملی نوآوری
69. انجام پایان نامه نقش مراکزرشد نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری ایران
70. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری
71. انجام پایان نامه حل تضادهای موجود در سلسله مراتب اهداف سازمانهای تولیدی از طریق تکنیک نوآوری نظام یافته TRIZ
72. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری نظام ملی نوآوری در ایران، بیم‌ها و امیدها
73. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای پیگیری نظام تحول اداری با رویکرد مدیریت نوآوری
74. انجام پایان نامه آنالیزکارویژه‌های نظام ملّی نوآوری، جایگاه IT/ICT، خلاقیت وکارآفرینی، در مدیریت نوآوریهای سازمانی وتکنولوژیکی
75. انجام پایان نامه نقش نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری نانو در ایران
76. انجام پایان نامه سیاستگذاری آموزش مهندسی بر مبنای نظریه‌ی نظام ملی نوآوری
77. انجام پایان نامه ارائه چارچوب سیاستگذاری به منظور ارتقای توان داخلی بر اساس مدل نظام نوآوری
78. انجام پایان نامه رتبه‌بندی بر مبنای پوششی داده‌ها در پارکهای علم و فناوری که بر مبنای نوآوری نظام‌یافته (TRIZ) استوارند
79. انجام پایان نامه تأثیر نظام مدیریت کیفیت بر توسعه نوآوری در سازمان
80. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و خلاقیت و نوآوری در سازمان
81. انجام پایان نامه ترویج کشاورزی و مدیریت دانش در بخش کشاورزی با تاکید برهم آمیزی نظامهای دانش مدرن و بومی - نظام‌های نوآوری کشاورزی
82. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها اولین قدم از پژوهش و نوآوری مطالعه موردی : پتروشیمی بندرامام
83. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و دستیابی به نوآوری و شکوفایی استعداد
84. انجام پایان نامه نظام پیشنهادات، حلقه مفقوده خلاقیت و نوآوری سازمانی رویکردی مقایسه‌ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای استان یزد و شیراز)
85. انجام پایان نامه نقش نظام پیشنهادها برای فرصت جویی و رویارویی با چالش‌های برآرو، توسعه نوآوری و شکوفایی در صنایع کشور
86. انجام پایان نامه نقش نظام پیشنهادها در دستیابی به نوآوری و شکوفایی استعدادها، با بهره گیری از تعالیم دینی
87. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و آینده پژوهی، پرورش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی
88. انجام پایان نامه نظام پیشنهادات پلی میان خلاقیت و نوآوری سازمان رویکردی مقایسه‌ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای استان یزد)
89. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و نقش آن در رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها
90. انجام پایان نامه نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها برای توسعه خلاقیت و نوآوری در صنایع کشور
91. انجام پایان نامه بررسی ضرورت سازماندهی نظام ملی نوآوری در توسعه اقتصادی کشور
92. انجام پایان نامه ادغام مفاهیم کارت امتیازی متوازن و نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی برنامه ملی فناوری نانو
93. انجام پایان نامه نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران
94. انجام پایان نامه استفاده از الگوی نوآوری نظام یافته در حل مسائل مهندسی ژئوتکنیک
95. انجام پایان نامه توسعه یک مدل نقشه استراتژی در حوزه استراتژی تکنولوژی با بهره گیری از مفهوم نظام ملی نوآوری (مطالعه موردی برنامه ملی نانو تکنولوژی ایران)
96. انجام پایان نامه بررسی نظام نوآوری صنعت مشاوره مدیریت ایران
97. انجام پایان نامه متدولوژی نوین مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته:راهبردی مؤثر در کاهش هزینه پروژه‌های کلان عمرانی و خدماتی
98. انجام پایان نامه رویکرد جدید نظام آموزش مهندسی برای هدایت اکتشافات و نوآوریهای صنعتی در قرن 21
99. انجام پایان نامه نوآوری نظام یافته در شش سیگما
100. انجام پایان نامه نقش رویکرد شش سیگما و مهندسی نوآوری نظام یافته TRIZ) و استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در توسعه سازمان
101. انجام پایان نامه تدوین چهارچوب نظارت بر سیاستهای کلی توسعه علم و فناوری ایران براساس مدل ارزیابی تنظیمات نهادی در نظام ملی نوآوری
102. انجام پایان نامه نقش نوآوری نظام یافته در ارتقای اثربخشی مهندسی ارزش
103. انجام پایان نامه نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه
104. انجام پایان نامه مهندسی نوآوری نظام یافته (TRIZ) و تحقیق و توسعه
105. انجام پایان نامه استفاده از رویکرد نظام ملی نوآوری برای سنجش فعالیتهای تحقیقاتی و نوآوری کشور
106. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری ، آموزش عالی و اشتغال: بررسی تحقیقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی
107. انجام پایان نامه دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری، و توسعه‌ی مبتنی بر دانایی
108. انجام پایان نامه طراحی نظام توسعه تکنولوژی در صنعت برق ایران با نگرش به سیستم‌های نوآوری
109. انجام پایان نامه پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری کشور
110. انجام پایان نامه دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی
111. انجام پایان نامه صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر حلقه مفقوده و زیر ساخت نظام ملی نوآوری
112. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و تأثیر آن بر خلاقیت و نوآوری افراد در سازمانها (مورد بررسی در شرکت‌های مخابرات استان گیلان و اصفهان)
113. انجام پایان نامه پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری کشور
114. انجام پایان نامه مدیریت دانش، مؤلفه کلیدی در نظام ملی نوآوری و کسب توانایی رقابت در اقتصاد دانش بنیان
115. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات سبز و نقش آن درپایداری محیط زیست
116. انجام پایان نامه رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینترنت با سواد زیست محیطی دانشجویان
117. انجام پایان نامه بررسی راهبردهای فناوری نانو در مقابله با آلاینده‌های محیط زیست
118. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست
119. انجام پایان نامه کاربرد فناوری‌های نوین درکاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست
120. انجام پایان نامه معیارهای اولویت بندی فناوری‌های نیروگاهی با تاکید برشاخص های زیست محیطی
121. انجام پایان نامه بررسی اثر سر ریز فناوری بر آلودگی زیست محیطی در کشورهای منتخب
122. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در معماری پایدار زیست محیطی
123. انجام پایان نامه استفاده از فناوری نانو در ساخت تجهیزات زیست محیطی
124. انجام پایان نامه نقش فناوری نرخ متغیر درکاهش اثرات مخرب محیط زیست
125. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای فناوری نانو در مقابله با آلاینده‌های محیط زیست و تصفیه آب آشامیدنی
126. انجام پایان نامه زیست فناوری‌های نوین در محیط زیست
127. انجام پایان نامه آموزش محیط زیست به کمک فناوری اطلاعات
128. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
129. انجام پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر جوامع میزبان با تاکید بر توسعه پایدار روستایی
130. انجام پایان نامه بکارگیری فناوری نانو جهت رفع آلودگی زیست محیطی منطقه بیجار
131. انجام پایان نامه آموزش: راهکاری برای مقابله با اثرات مخرب فناوری بر محیط زیست
132. انجام پایان نامه کاربردهای انرژی خورشیدی و فناوری نانو به منظور تحقق توسعه همگام با حفظ محیط زیست
133. انجام پایان نامه فناوری نانو راهکار پایداری در معماری و انرژی در محیط زیست
134. انجام پایان نامه آموزش محیط زیست به کمک فناوری اطلاعات
135. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو جهت از بین بردن آلودگی‌های محیط زیست
136. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست و توسع پایدار روستاها
137. انجام پایان نامه ضرورت استفاده از فناوری نانو جهت کاهش اثرات زیست محیطی در شهر جدید پرند
138. انجام پایان نامه مطالعه فناوری نانوتکنولوژی درکشاورزی و بررسی مضرات نانوذرات برسلامت انسان و محیط زیست
139. انجام پایان نامه بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT)
140. انجام پایان نامه توسعه پایدارمجتمع های زیست فناوری:شهرمطلوب،پاک،ایمن،قابل زیست ،انسان محور،محیط گراوشهروندان توانمند
141. انجام پایان نامه کاربرد فناوری دوستدار محیط زیست: مرکبزدایی فراصوتی کاغذهای باطله
142. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات فناوری نانو بر محیط زیست
143. انجام پایان نامه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از طریق پیاده سازی طرح‌های فناوری اطلاعات سبز در سازمانها
144. انجام پایان نامه تاثیرات فناوری نانو بر محیط زیست
145. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح کیفیت محیط زیست
146. انجام پایان نامه کاربردهای فناوری سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت محیط زیست
147. انجام پایان نامه فناوری نانو و اثرات و کاربردهای آن در محیط زیست
148. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطت (ICT) بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو منا
149. انجام پایان نامه بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT
150. انجام پایان نامه اثرات مثبت ومنفی فناوری نانو بر محیط زیست
151. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از فناوری نانو در معماری پایدار و تأثیر آن بر محیط زیست
152. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نانو در حفاظت از محیط زیست
153. انجام پایان نامه ترویج کاربرد و شناسایی فناوری‌ها در حفظ محیط زیست (مورد مطالعه استان کرمان)
154. انجام پایان نامه فناوری نوین نانوتکنولوژی وعملکرد نانو حسگرها در محیط زیست
155. انجام پایان نامه نقش آلاینده‌های محیط زیست و تأثیر آن بر روی فناوری صنعت سیمان در راستای توسعه پایدار
156. انجام پایان نامه کاربرد نانو فناوری در ساختمان و تاثیرات آن بر پایداری زیست محیطی
157. انجام پایان نامه اثرات زیست محیطی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی
158. انجام پایان نامه فناوری نانو و تاثیرات زیست محیطی
159. انجام پایان نامه کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت بهینه محیط زیست مراکز شهری کلانشهرها مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز
160. انجام پایان نامه فناوری مولکول نگاری پلیمری، رویکردی نوین در شناسایی آلودگیهای زیست محیطی
161. انجام پایان نامه زیست فناوری دانشی مناسب برای مقابله با تنشهای محیطی
162. انجام پایان نامه فناوری‌های دوست دار محیط زیست در فرآوری و تولید مواد غذایی
163. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی محیط زیست
164. انجام پایان نامه ارتباط بین فناوری‌های نوین با توسعه گردشگری و تأثیر آن در محیط زیست پایدار مطالعه موردی: استان گلستان
165. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در معماری و ساختمان و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست
166. انجام پایان نامه نگرش مالکان و مدیران بنگاه‌های کشاورزی نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌های زیست محیطی
167. انجام پایان نامه آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های کشاورزی به منظور بهره گیری از آموزش‌های زیست محیطی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
168. انجام پایان نامه مزایا و ریسک کاربرد فناوری نانو در اهداف زیست محیطی با نگرش توسعه پایدار
169. انجام پایان نامه پذیرش فناوریهای حامی محیط زیست سبز گامی به سوی توسعه پایدار
170. انجام پایان نامه نانو فناوری ، محیط زیست ، توسعه پایدار
171. انجام پایان نامه کاربردهای نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری جدید در محیط زیست
172. انجام پایان نامه فناوری نوین گیاه پالایی در پاکسازی محیط زیست و توسعه پایدار
173. انجام پایان نامه فناوری‌های هارپ از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (بر پایه نظریات خطر و خطا)
174. انجام پایان نامه فناوری نانو و کاربردهای آن در محیط زیست، مزایا و محدودیت‌ها
175. انجام پایان نامه اثرات فناوری نانو بر محیط زیست و توسعه پایدار
176. انجام پایان نامه کاهش آلودگی‌های زیست محیطی به کمک نانوتکنولوژی فناوری نوظهور درمعماری و صنعت ساختمان
177. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی چگونگی تأثیر نقش محیط زیست و فناوری اطلاعات درتوسعه مدیریت شهری
178. انجام پایان نامه فناوری نانو و تاثیرات آن در محیط زیست
179. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در ساختمان و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست
180. انجام پایان نامه بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT )
181. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در حذف آلاینده‌های زیست محیطی
182. انجام پایان نامه کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفاظت محیط زیست و نقش فناوری نوین نانو
183. انجام پایان نامه فرایند انتقال و توسعه فناوری بر اساس اخلاق مهندسی، سلامتی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
184. انجام پایان نامه کارآفرینی و تولید ملی با بهره گیری از فناوری‌های های تک و دوستدار حفظ محیط زیست: BEMS ، یک تجربه موفق
185. انجام پایان نامه بررسی فرصتها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT)
186. انجام پایان نامه بهداشت،ایمنی ،محیط زیست با استفاده از فناوری نانو
187. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی در آموزش‌های زیست محیطی توسط مالکان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش کشاورزی استان کرمانشاه
188. انجام پایان نامه نانوتکنولوژی؛ فناوری نوظهور در معماری و مهندسی ساختمان در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
189. انجام پایان نامه فناوری‌های نوین، معماری و محیط زیست
190. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در پایداری محیط زیست با تاکید بر پالایش آب و فاضلاب
191. انجام پایان نامه فناوری نوین نانو در مدیریت پساب و کنترل اثرات سوءآلودگی زیست محیطی
192. انجام پایان نامه امکانسنجی فناوری‌های شیرین سازی آب خروجی از پساب صنعتی با رویکرد استفاده مجدد و ملاحظات زیست محیطی
193. انجام پایان نامه اثر پیشرفتهای نانو در فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری زیست محیطی
194. انجام پایان نامه تحلیلی بر مهندسی فناوری انرژی‌های نو در صنعت برق و محیط زیست
195. انجام پایان نامه باغچه کشت گیاه فناوری نوین پایش و حذف آلاینده‌های محیط زیست
196. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست به دانش آموزان
197. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست
198. انجام پایان نامه کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست، نقش آن در توسعه پایدار و اثرات منفی این فناوری بر محیط زیست و سلامت جانداران
199. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست
200. انجام پایان نامه فناوری نانو و حسگرهای زیست محیطی
201. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در حفاظت از محیط زیست دریایی مطالعه موردی خلیج چابهار
202. انجام پایان نامه عدم آلودگی محیط زیست با استفاده از فناوری خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی
203. انجام پایان نامه نقش محیط زیست در توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری‌های نوین
204. انجام پایان نامه جنبه‌های حقوقی، اخلاقی، ایمنی، اجتماعی، قانونی، محیطی و سلامت در زیست فناوری
205. انجام پایان نامه علل اهمیت حقوقی، اخلاقی، ایمنی، اجتماعی، قانونی، محیطی و سلامت در زیست فناوری
206. انجام پایان نامه بررسی کاربردها و ریسکهای فناوری نانو در حوزه پایداری زیست محیطی
207. انجام پایان نامه تأمین مالی از طریق اوراق قرضه سبز برای فناوری‌های پالایش در مهندسی محیط زیست
208. انجام پایان نامه فناوری نانو و برخی کاربردهای آن در محیط زیست (صنعت آب)
209. انجام پایان نامه استفاده از فناوری پاشش الکترواستاتیک با هدف کاهش آلاینده‌های محیط زیست
210. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه پساب جهت پایداری محیط زیست
211. انجام پایان نامه بررسی راهبردهای فناوری نانو در مقابله با آلاینده‌های محیط زیست
212. انجام پایان نامه کاهش اثرات زیست محیطی باطله‌های کارخانه زغالشویی البرز مرکزی با کمک فناوری فلوتاسیون ستونی
213. انجام پایان نامه شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
214. انجام پایان نامه نگرش دانش آموزان سوم راهنمایی شهر اصفهان نسبت به علم و فناوری، علوم مدرسه ای و محیط زیست
215. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نوین نانو در مهندسی عمران با نگرش ویژه به کاربرد ناورس ها در پروژه‌های ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی
216. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری فناوری احتراق اکسیژن- سوخت در نیروگاه‌ها با هدف کاهش آلایندههای زیست محیطی
217. انجام پایان نامه نقش فناوری نانو در جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از خورندگی خاک بر لوله‌های نفت
218. انجام پایان نامه نانو فناوری و حفاظت محیط زیست، بایدها و نبایدها
219. انجام پایان نامه روش‌های بررسی اثربخشی آموزش فناوری در کارگاه‌های ویژه علوم محیط زیست
220. انجام پایان نامه فناوری نانو و کاربردهای زیست محیطی آن راهی به سوی توسعه پایدار
221. انجام پایان نامه الگوی مناسب تجاری سازی زیست فناوری در حوزه محیط زیست در ایران
222. انجام پایان نامه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانوتکنولوژی جهت حذف الاینده های زیست محیطی
223. انجام پایان نامه فناوری نانو و ملزومات ایمنی در محیط زیست
224. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در پاکسازی محیط زیست
225. انجام پایان نامه بررسی پیامدهای زیست محیطی گسترش و توسعه بی رویه مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور مطالعه موردی: شهرستان بوکان
226. انجام پایان نامه نقش فناوری زیستی در حفظ و توسعه پایدار محیط زیست
227. انجام پایان نامه پوشش دار کردن بذر با فناوری سازگار با محیط زیست
228. انجام پایان نامه ارزیابی زیست محیطی فناوری خودروهای نوین با منابع انرژی تجدید شدنی براساس روش مقایسه چند ضلعی
229. انجام پایان نامه تحلیل اقتصادی و زیست محیطی توسعه فناوری پیل سوختی به عنوان سیستم محرکه سبک در صنعت حمل و نقل
230. انجام پایان نامه فناوری نوین مغناطیسی تصفیه بمنظور حفظ محیط زیست در هنگام استفاده از آبهای نامتعارف
231. انجام پایان نامه نظارت و کنترل شرایط زیست محیطی و پایش سلامت افراد در سازمان‌ها توسط فناوری برچسبهای هوشمند غیرتماسی (RFID)
232. انجام پایان نامه بکارگیری فناوری نانو جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
233. انجام پایان نامه توسعه صنعت توریسم با استفاده از پارک علم و فناوری مجازی جهت حفظ محیط زیست
234. انجام پایان نامه ضرورت احداث پارک فناوری مجازی با رویکرد حفاظت محیط زیست در منطقه خوارتوران
235. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیست
236. انجام پایان نامه فناوری‌های نوین پالایش ترکیبات خطرناک از محیط زیست
237. انجام پایان نامه ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی فناوری مبدل گاز طبیعی با فرایند تبدیل گاز توسط بخار
238. انجام پایان نامه مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی عمران و محیط زیست
239. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نانو بر کاهش مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی
240. انجام پایان نامه فناوریهای نوین رسوب زدایی صرفه جویی در مصرف انرزی دوستدار محیط زیست
241. انجام پایان نامه تحقق کنترل و نظارت بر شرایط زیستگاهها با تلفیق فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی و حسگرهایزیست محیطی
242. انجام پایان نامه فناوری ورمی کمپوست، حلقه‌ای جایگزین در چرخه مواد، جهت نیل به بهداشت محیط زیست و توسعه پایدار
243. انجام پایان نامه مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی محیط‌زیست
244. انجام پایان نامه فناوری نانو و نقش آن در عمران محیط زیست
245. انجام پایان نامه استفاده توامان از فناوری‌های ذرات نانو و سیال فوق بحرانی جهت تولید فومهای پلیمری دوستدار محیط زیست
246. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در نساجی واثرات آن بر محیط زیست
247. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
248. انجام پایان نامه سازگاری با محیط زیست، مهم‌ترین عامل توسعه فناوری در صنایع روکش‌های سطح

Pin it

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

فرایند تحقیق و توسعه شامل شناسائی نیاز یا استعداد، تصور و مطرح کردن ایده‌ها، طراحی، تولید، معرفی و عرضه یک محصول یا نظام تکنولوژیک جدید می‌باشد. در تعریف دیگری از تحقیق و توسعه چنین آمده است: به هر گونه فعالیت منسجم و خلاق به منظور افزایش سطح دانش و علم، و همچنین بکارگیری این دانش برای کاربردهای جدید را تحقیق و توسعه می‌نامند. با وجود نتایج مثبتی که فرآیند تحقیق و توسعه به همراه دارد، معمولاً شرکت‌های تجاری بسیاری استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در این رابطه از خود نشان نمی‌دهند. ریسک بالای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین عدم قطعیت موجود در تناسب بین نتایج سرمایه‌گذاری‌ها با منافع می‌تواند از جمله دلایل این موضوع می‌باشد. علاوه بر این، شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به‌دلیل ضعف قابلیت‌های فنی، ریسک بالای نوآوری‌ها و ضعف منابع مالی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این باره دارند.
در نتیجه، به منظور برطرف کردن مشکلات و چالش‌های پیش روی فرآیند تحقیق و توسعه در سازمانها و همچنین تدوین بهتر سیاست‌های لازم در این حوزه، گرایشی با همین نام در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت تکنولوژی ارائه شده است. در این گرایش مباحث مهمی مانند برنامه ریزی علوم و تکنولوژی، آموزش و توسعه منابع انسانی، اولویت بندی نیازهای تحقیقاتی، ارتباط مراکز علمی و صنعتی، و همچنین سازمانهای تحقیق و توسعه و پارکهای تحقیقاتی صنعتی مطرح می‌شوند. فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود با استفاده از دانش تخصصی خود به منظور تدوین سیاست‌های مناسب برای سازمان در جهت بهبود و ارتقای فعالیتها، فرآیندها و محصولات این سازمان استفاده نمایند.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

• برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویت و نیازهای تحقیقاتی
• ارتباط مراکز علمی و صنعتی
• سازمان‌های تحقیق و توسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی
• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

1. انجام پایان نامه ارائه الگوی هم راستایی استراتژیهای تحقیق و توسعه بااستراتژیهای کلان سازمان مطالعه موردی درصنعت آب وبرق
2. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در صنایع کارخانه‌ای ایران
3. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه ضرورتی مهم برای جهانی شدن
4. انجام پایان نامه آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و کارآفرین
5. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فعالیت‌های تحقیق و توسعه
6. انجام پایان نامه بررسی رابطه مخارج تحقیق و توسعه ، رشد فروش و هزینه‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. انجام پایان نامه بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران
8. انجام پایان نامه بررسی مأموریت واحد تحقیق و توسعه با استفاده استراتژیک از نظرسنجی مشتریان در شرکت‌های تولید هودهای آشپزخانه حوزه HVAC و ارائه راهکار در جهت بهبود
9. انجام پایان نامه نقش و جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان‌های جهان امروز
10. انجام پایان نامه بررسی تأثیر واحد تحقیق و توسعه در صنعت فولاد کشور و نقش آن در ایجاد صنعت سبز
11. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات تحقیق و توسعه و شاغلان فنی بر صادرات در بخش صنعت ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)
12. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه درموسسات دانش بنیان
13. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر گرایش یادگیری و تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری از طریق تسهیم دانش
14. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه، و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در شرایط تحریم
15. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی تحقیق و توسعه در استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
16. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC)
17. انجام پایان نامه تأثیر فرآیندهای داخلی و وضعیت مالی شرکت ملی حفاری ایران بر تحقیق و توسعه (R&D)
18. انجام پایان نامه دیدگاه هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالیFASB به حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه R&D
19. انجام پایان نامه رابطه بین فعالیتهای ریسکپذیری، جریان‌های نقد ذخیره شده، مخارج تحقیق و توسعه وسودآوری طرح‌های عمرانی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
20. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت‌های مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان‌های مجازی
21. انجام پایان نامه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه R & D :مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
22. انجام پایان نامه مدیریت و سازمان دهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه درسازمان های استراتژی محور
23. انجام پایان نامه اثر سرریزهای تحقیق و توسعه از طریق تجارت خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران
24. انجام پایان نامه مدلی مناسب برای مدیریت دانش جهت بهبود واحد تحقیق و توسعه در یک واحدتولیدی
25. انجام پایان نامه موردکاوی ارزیابی پرتفوی پروژههای تحقیق و توسعه بر اساس رویکرد مدل اختیار معامله واقعی فازی
26. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
27. انجام پایان نامه الگویی برای کاربرد مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده نظیر سازمان‌های دانش بنیان ونظام های مبتنی بر تحقیق و توسعه
28. انجام پایان نامه بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی با عدماطمینان مالیاتی شرکتهایبا مخارج تحقیق و توسعه بالا در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
29. انجام پایان نامه بررسی اثر تحقیق و توسعه و تجارت بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب آمریکای لاتین
30. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کنندگی دوگانگی مدیرعامل بر رابطه بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
31. انجام پایان نامه تأثیراستقرار مرکز تحقیق و توسعه( R&D )و پیامدهای آن درتحقق اهداف شرکت تولیدی شیراسترلیزه خوزستان
32. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بانکها و شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
33. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاستهای تقسیم سود، نوسانات مخارج تحقیق و توسعه بر ارزشیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
34. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و آموزش و ترویج بخش کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی ایران
35. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه صنایع دارویی کشورهای در حال توسعه (مورد مطالعه: کشور هند)
36. انجام پایان نامه طراحی و تحلیل فرایند مهندسی مستندسازی با رویکرد تحقیق و توسعه
37. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر نوآوری‌های موفق محصولات و خدمات
38. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی در بررسی تأثیر ریسک عملکرد و ریسک ارتباطی به واسطه سرمایه گذاری مشترک در تحقیق و توسعه بین المللی بر نوآوری و توسعه محصول جدید
39. انجام پایان نامه بررسی اثرات هزینه‌های تحقیق و توسعه R&D بر ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای بزرگ استان خراسان رضوی
40. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری صنعتی
41. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI بر تحقیق و توسعه R&Dکشورهای منتخب عضو اپک
42. انجام پایان نامه بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب
43. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کاربرد مجموعه نرمافزاریERP در چابکی سازمانهای کوچک مورد مطالعه: شرکت مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه
44. انجام پایان نامه جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان
45. انجام پایان نامه ابزار و تکنیک‌های مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعه هسته‌ای
46. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانایی محور در توسعه واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی این مدل درشرکت برق منطقه‌ای خراسان
47. انجام پایان نامه واکنش پذیری عملکرد کسب و کار شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه از تحقیق و توسعه و بازاریابی و فروش
48. انجام پایان نامه اثر تحقیق و توسعه و بهره وری روی صادرات صنعتی در ایران
49. انجام پایان نامه مخارج تحقیق و توسعه، عملکرد آتی شرکت و پریشانی عملیاتی
50. انجام پایان نامه عوامل اصلی تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی ( مطالعه موردی : شهرک صنعتی رازی )
51. انجام پایان نامه جایگاه و اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان
52. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه چیست ؟
53. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود و عملکرد سازمان
54. انجام پایان نامه ارائه مدل برگشتپذیری اقتصادی در مراکز تحقیق و توسعه
55. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بازاریابی محصولات کشاورزی
56. انجام پایان نامه بررسی اثر همکاری با ذینفعان بر فرآیند نوآوری محصول در حوزه تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری
57. انجام پایان نامه تحلیل و اولویت بندی عملکرد تحقیق و توسعه کشورها برای توسعه انرژی هیدروژن با رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی
58. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه‌های تحقیق و توسعه با درنظر گرفتن محدودیت منابع در حضور احتمال شکست فنیفعالیت ها
59. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش آلاینده‌های زیست محیطی با تاکید بر نقش تحقیق و توسعه (R&D) در کشورهای منتخب
60. انجام پایان نامه ارائه مدل نوآوری تحقیق و توسعه در بازاریابی چریکی و تاکید بر نقش آن در دهکده جهانی
61. انجام پایان نامه جایگاه ،نقش و تأثیر تحقیق و توسعه در تحقق اقتصاد مقاومتی درحوزه صنعت
62. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش در پروژه‌های انتقال فناوریاز مراکز تحقیق و توسعه به صنعت
63. انجام پایان نامه نوآوری مخاطره آمیز:تأثیر استراتژی‌های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود
64. انجام پایان نامه تبیین مدلی جامع مبتنی بر کارت امتیازی متوازن ( BSC ) به منظور ارزیابی عملکرد فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه
65. انجام پایان نامه طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برای انتخاب و تخصیص بهینه بودجه به پروژه‌های تحقیق و توسعه
66. انجام پایان نامه راهکارهای بهبود و تسهیل فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان‌های مدرن
67. انجام پایان نامه علل ناکامی نهادهای تحقیق و توسعه در صنعت ریلی کشور
68. انجام پایان نامه اهمیت آنتی اکسیدان های گیاهی و لزوم تحقیق و توسعه آنها
69. انجام پایان نامه ارائه مدل هماهنگی استراتژی توسعه صادرات و استراتژی تحقیق و توسعه با استراتژی رقابتی بر اساس مدل نقاط تماس استراتژیک SRP
70. انجام پایان نامه شناسایی و وزندهی عوامل موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاههای صنایع غذایی - مطالعه موردی بنگاههای واقع در استان تهران
71. انجام پایان نامه معرفی الگوی تصمیم گیری برون سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه دفاعی
72. انجام پایان نامه اهداف، چالش‌ها و راه کارهای به کارگیی شبکه‌های تحقیق و توسعه در صنعت دفاعی
73. انجام پایان نامه استراتژی‌های تحقیق و توسعه با استفاده از روش نقاط مرجع استراتژیک : مورد مطالعه فناوری‌های کلکتورهای خورشیدی
74. انجام پایان نامه اثر تحقیق و توسعه در افزایش نوآوری‌ها بررسی و تحلیلی بر موانع آن
75. انجام پایان نامه رابطه بین حاکمیت شرکتی و جریان‌های نقدین با هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
76. انجام پایان نامه رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
77. انجام پایان نامه چالش‌های پیشروی تحقیق و توسعه در صنعت لامپ‌های مایکروویو
78. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی ترکیبی مدیریت استراتژیک و تضمین کیفیت در حوزه ارزیابی کیفی فرایندهای تحقیق و توسعه(R&D) شرکت‌های صنایع غذایی
79. انجام پایان نامه بازگشت سرمایه درجذب همکاران تحقیقاتی در یک سازمان تحقیق و توسعه
80. انجام پایان نامه رتبه بندی فناوری‌ها در یک سازمان تحقیق و توسعه
81. انجام پایان نامه سامانه‌ی محافظ فشار یکپارچه HIPPS:کاربردها، طراحی مکانیکی و ساخت شرکت صنایع آذرآب – واحد تحقیق و توسعه
82. انجام پایان نامه اثرسرریزهای تحقیق و توسعه بربهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران
83. انجام پایان نامه نقش سرمایه فکری در مقایسه با سرمایه‌های مالی در یک سازمان تحقیق و توسعه
84. انجام پایان نامه مدلی برای ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه
85. انجام پایان نامه مطالعه موردی استراتژی هند در تحقیق و توسعه (R&D) تبدیلات ترموشیمیایی زیست توده و ضرورت و چارچوب تدوین آن در ایران
86. انجام پایان نامه تأثیرات مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی نوآوری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه استان یزد
87. انجام پایان نامه نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بانکداری نوین
88. انجام پایان نامه ابزار میکروبی در پالایش زیستی آلاینده‌های کانی: معضلات تحقیق و توسعه
89. انجام پایان نامه اهمیت تحقیق و توسعه در پیشرفت اقتصادی خرد و کلان
90. انجام پایان نامه تسهیم دانش درهمکاریهای تحقیق و توسعه
91. انجام پایان نامه بررسی نقش شورای پژوهش نروژ در مدیریت تحقیق و توسعه و پیشبرد فرآیندهای نوآوری
92. انجام پایان نامه کج فهمی‌های فرآیند نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی (بیماری عدم تناسب)
93. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد و ساختار واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع فولاد
94. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در ایجاد و تقویت مزیت‌های رقابتی بر اساس مدل پورتر
95. انجام پایان نامه شناسائی و اولویت بندی تخصص‌های مورد نیاز ارزیابی فناوری ادغام شده در تحقیق و توسعه
96. انجام پایان نامه تأثیر فرآیندهای تحقیق و توسعه و نوآوری بر رشد اقتصادی
97. انجام پایان نامه بزرسی اثز تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بز آلودگی زیست محیطی: مطالعه منتخبی از کشورهای جهان
98. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه
99. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه و مفاهیم وابسته به آن در بخش کشاورزی
100. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران
101. انجام پایان نامه تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه کشورهای صنعتی شریک تجاری بر سطح بهره وری کل عوامل
102. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی‌های رشد و توسعه اقتصادی شرکتهایکوچک و متوسط درایران
103. انجام پایان نامه بررسی نقش جهانی شدن تحقیق و توسعه بر نوآوری
104. انجام پایان نامه بررسی سیستم مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها
105. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد بخش تحقیق و توسعه گروه‌های فنی و مهندسی مطالعه موردی: گروه‌های فنی و مهندسی دانشگاه یزد
106. انجام پایان نامه چالشهای برون سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه درصنایع دریایی ایران
107. انجام پایان نامه تبیین عوامل مؤثر بر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری دانش بنیان در کسب و کارهای جدید(شاهد تجربی:فیس بوک)
108. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر موفقیت مالی صنایع تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
109. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مخارج تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی ایران
110. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر درآمد شرکتها
111. انجام پایان نامه ارزیابی مخارج تحقیق و توسعه و نقش این مخارج در توسعه اقتصادی
112. انجام پایان نامه رویکرد تحقیق و توسعه و ایجاد فناوری حمل و نقل در اقتصاد ملی ؛ موفقیت‌ها، چالش‌ها، نیازها و یافته‌ها
113. انجام پایان نامه مطالعه اثر سرمای هگذاری های زیر بنایی و تحقیق و توسعه بر رشد بهر هوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران
114. انجام پایان نامه پارادایم تحقیق و توسعه و تجارت الکترونیک در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات IT
115. انجام پایان نامه بررسی نقش تحقیق و توسعه در بهره وری بخش صنعت مطالعه موردی استان کردستان
116. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثربرگروه های تحقیق و توسعه درمدیریت فناوری
117. انجام پایان نامه نسلهای تحقیق و توسعه و جایگاه صنعت خودروسازی ایران درنسلهای R&D
118. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل عوامل بحرانی موفقیت و شکست تحقیق و توسعه فناوری نانو با رویکرد ترسیم نقشه فازی
119. انجام پایان نامه نقش مدیریت اقتصادی درهزینه های تحقیق و توسعه درارتقاء صنعت نفت و گاز
120. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه (با رویکردی بر مدیریت سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه)
121. انجام پایان نامه ارزیابی کارآیی و رتبه بندی عملکرد بخش تحقیق و توسعه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر اساس رویکرد ناپارامتریک
122. انجام پایان نامه مدل جامع برونسپاری واحد تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش بنیان (با هدف آسیب زدایی از واحدهای تحقیق و توسعه سازمانی)
123. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه قابلیت محور در آینده پژوهی کسب و کار
124. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر دانش انسانی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران (86-1353)
125. انجام پایان نامه نقش مدیریت تحقیق و توسعه در اصلاح الگو و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع داروسازی
126. انجام پایان نامه سازو کارهای لازم جهت جهانی شدن تحقیق و توسعه در کشور
127. انجام پایان نامه مدیریت نوآوری و شاخصهای ارزیابی در شکل گیری فرآیند نوآوری تکنولوژیک با رویکرد تحقیق و توسعه
128. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه از دیدگاه مدیریت
129. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه از دیدگاه ملی
130. انجام پایان نامه جایگاه تحقیق و توسعه در دستیابی به فن آوری ها ویافته های نوین در حسابداری REA
131. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه یافته‌های نوین مدیریتی در تولید حسابداری ناب
132. انجام پایان نامه خزانه هوشمند فتوولتائیک گامی بلند از مدیریت دانش تا تحقیق و توسعه
133. انجام پایان نامه مدل سنجص استراتژی‌های کسب و کار مبتنی تحقیق و توسعه در خدمات صنعت بیمه و ارائه راهکار
134. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه مدیریت از دیدگاه سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)
135. انجام پایان نامه ارزیابی اهمیت تحقیق و توسعه در توسعه محصولات صنعت شناورسازی جنوب ایران
136. انجام پایان نامه رشد اقتصادی از طریق نوآوری در فناوری و تحقیق و توسعه
137. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت
138. انجام پایان نامه رویکرد تحلیلی مقایسه‌ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته
139. انجام پایان نامه آثارسرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بررشداقتصادی ایران 2000-2009
140. انجام پایان نامه تأثیر متغیرهای سهم بازار،هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده‌های تابلویی پویا)
141. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای گسترش و تعمیق تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی
142. انجام پایان نامه تبیین نقش مراکز تحقیق و توسعه در ارتباط بین دانشگاه و صنعت (مفاهیم، چالش‌ها و راه کارها)
143. انجام پایان نامه بررسی رابطه علیت گرانجری بین تحقیق و توسعه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل در ایران
144. انجام پایان نامه نقش مدیریت تحقیق و توسعه و سازمان‌های انتقال فن آوری در بهبود خط مشی و مصلحت اندیشی بخش تولید در سازمان‌های هلدینگ
145. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه‌ها در سازمان‌های تحقیق و توسعه
146. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک‌های برون سپاری تحقیق و توسعه با رویکرد فازی مطالعه مورد : پروژه‌های تحقیق و توسعه
147. انجام پایان نامه طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی‌های واحد تحقیق و توسعه؛ مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان (تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس
148. انجام پایان نامه توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثربخش با بکارگیری TRIZ
149. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران رویکرد غیرخطی LSTAR
150. انجام پایان نامه مرور برنامه تحقیق و توسعه کشورهای پیشرو در زمینه انرژی زیست توده (مطالعه موردی مرور یازدهمین برنامه تحقیق و توسعه کشور هندوستان درزمینه انرژی زیست توده)
151. انجام پایان نامه بررسی کارایی واحدهای تحقیق و توسعه فناوری نانو در دانشگاههای کشور
152. انجام پایان نامه مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم وفناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی
153. انجام پایان نامه معرفی سازمان‌های واسطه‌ای به عنوان الگویی جدید به منظور همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در زمینه تحقیق و توسعه
154. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد روحیه کارآفرینی با ویژگیهای دموگرافیک مدیران و کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه
155. انجام پایان نامه آینده پژوهی و جهت گیری تحقیق و توسعه
156. انجام پایان نامه بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری درایران
157. انجام پایان نامه بررسی ضرورت توسعه مدیران مراکز تحقیق و توسعه در انتقال فناوری موردمطالعه در صنایع بهداشتی
158. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری بر بقای شرکت‌ها با توجه به م‍ؤلفه ی تحقیق و توسعه (R&D)
159. انجام پایان نامه فرایند تحلیل شبکه‌ای برای انتخاب پروژه‌های تحقیق و توسعه
160. انجام پایان نامه سیاست گذاری برای مراکز تحقیق و توسعه بر اساس فرایند ایده تا بازار؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران
161. انجام پایان نامه اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات ایران
162. انجام پایان نامه بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وری بخش صنعت اقتصاد ایران
163. انجام پایان نامه آینده متحول شبکه‌های توزیع برق و مشتری مدار تنها با گسترش تحقیق و توسعه
164. انجام پایان نامه آینده نگاری نوآوری در عرصه علم و فناوری ابزار کارآمد گام برداشتن صحیح در مسیر تحقیق و توسعه
165. انجام پایان نامه تبیین آینده نگاری نوآوری در تحقیق و توسعه در افق ایران 1404
166. انجام پایان نامه ارائه یک روش جامع برای انتخاب پرتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر Fuzzy ANP
167. انجام پایان نامه مدیریت سازمانهای مجازی تحقیق و توسعه
168. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری
169. انجام پایان نامه نقش شبکه‌های نسل آتی (NGN) در جهانی سازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)
170. انجام پایان نامه وضعیت پژوهش و آسیب شناسی واحدهای تحقیق و توسعه در سازما نهای دولتی (مورد بانک‌ها)
171. انجام پایان نامه نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ی داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی اقتصاد ایران
172. انجام پایان نامه چالشهای کلیدی مدیریت دانش در بنگاههای کسب و کار ایران:سرمایه گذاری پژوهشی و نظام جامع تحقیق و توسعه
173. انجام پایان نامه چارچوبی برای سیاست گذاری تحقیق و توسعه‌ی انرژی
174. انجام پایان نامه ارزیابی پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن
175. انجام پایان نامه تأثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه بر رشد و توسعه اقتصادی
176. انجام پایان نامه عوامل لازم برای نوآوری در سازمانها و فعالیتهای تحقیق و توسعه
177. انجام پایان نامه خلاصه‌ای از دستاوردها و فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه شرکت کلر پارس
178. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در تداوم ارزش آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط
179. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در انتقال نوآوری ارزش آفرین به صنایع کوچک و متوسط - مورد شرکت قند نقش جهان و کاشی مرجان
180. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ارتباط با صنعت سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
181. انجام پایان نامه چیستی و چگونگی ارزش آفرینی تحقیق و توسعه (R&D) در تعامل با اقتصاد شبکه‌ای
182. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه و تعامل آن با اقتصاد
183. انجام پایان نامه طراحی الگوی تدوین استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک
184. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش ( مدیریت دانایی) و ارزش کارآفرینی آن در تحقیق و توسعه
185. انجام پایان نامه مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری سازمانی و تحقیق و توسعه
186. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در مدیریت دانش و کاربست آن در مدل تعالی سازمانی
187. انجام پایان نامه نسل جدید مدیریت واحد تحقیق و توسعه
188. انجام پایان نامه مدیریت دانش و ارزش آفرینی در تحقیق و توسعه
189. انجام پایان نامه ممیزی دانش، ابزاری برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه
190. انجام پایان نامه پلیت فرم‌های تکنولوژِ، زیرساخت ارزش آفرینی شبکه‌ای در تحقیق و توسعه
191. انجام پایان نامه مدیریت مراکز تحقیق و توسعه و ارزش آفرینی شبکه‌ای
192. انجام پایان نامه سیر تکاملی بخش تحقیق و توسعه در شرکت کیمیای غرب گستر
193. انجام پایان نامه نقش مراکز تحقیق و توسعه در ارتباط صنعت با دانشگاه
194. انجام پایان نامه اثرات جهانی شدن و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر بهره وری در صنایع ایران کدهای دو رقمی (ISIC (1374-1382
195. انجام پایان نامه دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی
196. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای حراست از حقوق مالکیت معنوی در امر تحقیق و توسعه با تمرکز بر ارزش آ،رینی شبکه‌ای
197. انجام پایان نامه طراحی مدلی جهت تعیین حوزه‌های تکنولوژی و تجاری سازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه
198. انجام پایان نامه کاربرد سیستم خبره و استدلال مبتنی بر مورد در مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه
199. انجام پایان نامه نقش فناوری نانو در سودآوری واحدهای تحقیق و توسعه
200. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در گسترش عملکرد بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط (SMEها) و هم افزائی حاصل از تشکیل خوشه‌های صنعتی از آنها
201. انجام پایان نامه زمینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع تولید لوازم خانگی و ارزش افزوده حاصل از آن
202. انجام پایان نامه رویکرد جهانی پمپ حرارتی زمین گرمائی در جهان و دستاوردهای تحقیق و توسعه آن در کشور
203. انجام پایان نامه تعیین اولویت‌های توسعه تکنولوژی در یک سازمان تحقیق و توسعه از طریق ترسیم نقشه راه
204. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر ارزش افزوده اقتصادی کشور
205. انجام پایان نامه نقش شبکه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش آفرینی اقتصادی در صنایع
206. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در ارزش آفرینی شرکت‌ها از دیدگاه خبرگان
207. انجام پایان نامه نقش مدیریت در پویایی تحقیق و توسعه و رقابت پذیری
208. انجام پایان نامه شبکه پزشکی مولکولی کشور گامی برای تحقیق و توسعه
209. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانایی در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه
210. انجام پایان نامه طراحی و مدلی جهت شناسایی شاخص‌های ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه و رتبه بندی آنها به وسیله فنون تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
211. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه به عنوان راه حلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی
212. انجام پایان نامه همکاری تحقیق و توسعه با SEMها: فرصت‌های جدید و محدودیت‌ها از دیدگاه جهانی سازی
213. انجام پایان نامه نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا High Tech)
214. انجام پایان نامه بررسی اثر تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید
215. انجام پایان نامه اهمیت و نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه
216. انجام پایان نامه نگرشی نوین در استراتژی‌های فناوری از دیدگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه
217. انجام پایان نامه ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش مراکز تحقیق و توسعه در ایچاد کارآفرینی مطالعه موردی: شرکت صنایع کیمیای غرب گستر
218. انجام پایان نامه نقش انباشت فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق واردات کالا) بر صاردات غیر نفتی "مطالعه موردی ایران"
219. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه تکنولوژی، و بهره وری نیروی کار
220. انجام پایان نامه تجربیات 5 سال فعالیت‌های تحقیق و توسعه در مرکز پزشکی، آموزش و درمانی آیت ا... طالقانی
221. انجام پایان نامه مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور
222. انجام پایان نامه استراتژی تحقیق و توسعه در مدیریت تحول
223. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های تحقیق و توسعه
224. انجام پایان نامه شناسایی و تحلیل فاکتورهای موفقیت برون سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه تکنولوژی اطلاعات
225. انجام پایان نامه روش کاربردی مقایسه و اولویت سنجی پروژه‌های تحقیق و توسعه
226. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها
227. انجام پایان نامه جهانی سازی فعالیتهای تحقیق و توسعه، مدل‌ها و دستاوردها
228. انجام پایان نامه نقش پارکهای فناوری در جهانی شدن تحقیق و توسعه (R&D)
229. انجام پایان نامه دستاوردهای تحقیق و توسعه ( تجربیاتی در مهندسی خودرو )
230. انجام پایان نامه محرکه‌های جهانی سازی تحقیق و توسعه
231. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه: اخلاق جهانی شدن یا جهانی شدن اخلاقی؟!
232. انجام پایان نامه بررسی چالش‌های فراروی سیستم‌های مدیریت دانایی در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان‌ها
233. انجام پایان نامه جهانی سازی و تحقیق و توسعه، تعامل یا تقابل ؟
234. انجام پایان نامه راه کارهای جهانی شدن تحقیق و توسعه در کشور
235. انجام پایان نامه تابلوی مدیریت انرژی ساختمان برآیند تحقیق و توسعه در کشور است
236. انجام پایان نامه اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرایند جهانی شدن در صنعت سیمان
237. انجام پایان نامه دورکاری عاملی تأثیرگذار در جهانی شدن تحقیق و توسعه
238. انجام پایان نامه دپارتمانهای تحقیق و توسعه ؛ همگامی با تغییرات جهانی
239. انجام پایان نامه مدل‌سازی فرایند جهانی‌شدن تحقیق و توسعه
240. انجام پایان نامه جهانی شدن و نقش آن در واحدهای تحقیق و توسعه
241. انجام پایان نامه دستاوردهای علمی ، تحقیقاتی مشارکت و همکاری‌های بین المللی شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپـکو) در عرصه تحقیق و توسعه (R&D)
242. انجام پایان نامه تقسیم کار جهانی تحقیق و توسعه بستر توسعه پایدار و سودآور واحدهای صنعتی ومعدنی
243. انجام پایان نامه همکاریهای بین المللی در تحقیق و توسعه علوم و تکنولوژی راهی به سوی تحقق صلح جهانی
244. انجام پایان نامه مقاله مربوط به ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن - جهانی شدن تحقیق و توسعه
245. انجام پایان نامه الزامات فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه در قرن حاضر
246. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه
247. انجام پایان نامه پارادایم‌های نوین در مدیریت جهانی واحدهای تحقیق و توسعه
248. انجام پایان نامه فرآیند جهانی سازی واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) و تشریح الزامات آن با موردکاوی تجربیات موفق کشور سوئد
249. انجام پایان نامه آثار و نتایج جهانی شدن تحقیق و توسعه
250. انجام پایان نامه تعامل سیاست‌های کلان کشوری و سازمان تجارت جهانی در جهانی شدن فرایند تحقیق و توسعه
251. انجام پایان نامه حضور واحدهای فناوری در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری، همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
252. انجام پایان نامه موانع و مشکلات تحقیق و توسعه در کشورهای درحال گذار و راه کارهای پیشنهادی
253. انجام پایان نامه استراتژی و چالش‌های تحقیق و توسعه سینا کاشی در مسیر جهانی شدن
254. انجام پایان نامه پارک‌های صنعتی الگوی شکوفایی تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن
255. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه هزینه‌ها، منافع و مدلهای مربوطه
256. انجام پایان نامه جهانی سازی و شاخص‌های جهانی شدن تحقیق و توسعه در صنعت
257. انجام پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه (R&D) در پیشرفت صنعت انرژی برق و بادی جهان و ایران
258. انجام پایان نامه اهمیت حقوق مالکیت معنوی جهت مدیریت کارآمد تحقیق و توسعه فناوری در عصر جهانی شدن
259. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه
260. انجام پایان نامه دستاوردهای تحقیق و توسعه درایران
261. انجام پایان نامه جهانی سازی قواعد سنتی تحقیق و توسعه را دگرگون می‌سازد
262. انجام پایان نامه نقش IT در جهانی شدن تحقیق و توسعه و رقابت در تولید و تجارت
263. انجام پایان نامه عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R & D ): مطالعه موردی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
264. انجام پایان نامه انتقال بین المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقیق و توسعه
265. انجام پایان نامه مدل استراتژی نوآوری محصول و تأثیر جهانی شدن تحقیق و توسعه بر آن
266. انجام پایان نامه اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن در واحدهای صنعتی و معدنی
267. انجام پایان نامه فرصتها و چالشهای پیش رو در رویکرد جهانی شدن برای تحقیق و توسعه
268. انجام پایان نامه دیدگاه کارآفرینانه بستر تحقیق و توسعه جدید جهانی
269. انجام پایان نامه جهانی شدن و اهمیت تحقیق و توسعه (R&D)
270. انجام پایان نامه مفاهیم تحقیق و توسعه مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای میزبان
271. انجام پایان نامه بایدها و نبایدها در جهانی سازی تحقیق و توسعه
272. انجام پایان نامه جهانی شدن تحقیق و توسعه، فرصت‌ها و چگونگی استفاده از آن
273. انجام پایان نامه نگرشی نوین با چالش‌های واحدهای تحقیق و توسعه در تجارت جهانی
274. انجام پایان نامه زیر بناها ، اصول و مبانی جهانی شدن تحقیق و توسعه
275. انجام پایان نامه انتخاب سبد بهینه تحقیق و توسعه (R&D) با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی و تئوری احتمال کیفی - صنعت خودروسازی
276. انجام پایان نامه الگوی برنامه ریزی و هدایت استراتژیک فعالیت‌های تحقیق و توسعه( R&D ( در سازمان‌های استراتژی محور
277. انجام پایان نامه طراحی روش شناسی فرایند شکل گیری استراتژی تحقیق و توسعه بر مبنای معرفت شناسی تطوری و به کارگیری رویکرد نقشه راه: مطالعه موردی صنعت برق ایران
278. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دانش و مدیریت دانش بر نسل‌های تحقیق و توسعه
279. انجام پایان نامه طراحی نقشه راهنمای تدوین استراتژی‌های تحقیق و توسعه برای سازمان‌های ایرانی مبتنی بر استراتژی‌های تکنولوژیکی
280. انجام پایان نامه طراحی فرآیند ایجاد و مدیریت شرکت‌های زایشی در مراکز تحقیق و توسعه
281. انجام پایان نامه اولویت‌های ملی تحقیق و توسعه در زمینه تجهیزات و سیستمهای خلأ بالا
282. انجام پایان نامه طراحی مدلی جهت تعیین فرصت‌ها و تجاری سازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه
283. انجام پایان نامه اهمیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی
284. انجام پایان نامه مدیریت برون سپاری درپروژه های تحقیق و توسعه
285. انجام پایان نامه تعیین اولویتهای تحقیق و توسعه با استفاده از نقشهراه تکنولوژی
286. انجام پایان نامه نقش مدیریت برنامه ریزی در فعالیتهای تحقیق و توسعه
287. انجام پایان نامه بازاریابی تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها
288. انجام پایان نامه مدل ارزیابی مدیریت عملکرد پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D)
289. انجام پایان نامه ضرورت، نقش و تأثیر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در تحقیق و توسعه
290. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه پیش شرط دستیابی به سازمان‌های تند آموز و تند پاسخ
291. انجام پایان نامه تنگناهها، مشکلات و موانع فراوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
292. انجام پایان نامه خط مشی‌های مدیریت دانایی وفعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور
293. انجام پایان نامه ارائه الگوی تلفیقی برای برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تحقیق و توسعه
294. انجام پایان نامه نقش NGO ها و تشکل‌های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش
295. انجام پایان نامه بررسی فرایند خلق دانش در سازمان و تأثیر آن در تحقیق و توسعه و کیفیت
296. انجام پایان نامه اثر رفتار مدیریت تحقیق و توسعه دانش مدار در افزایش بهره وری و انگیزش کارکنان دانشگر و خلق دانایی
297. انجام پایان نامه عوامل بازدارنده پیش روی فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولید و ارائه راهکار
298. انجام پایان نامه واحدهای پژوهش و مهندسی در مسیر مراکز تحقیق و توسعه
299. انجام پایان نامه تعامل تحقیق و توسعه و مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری
300. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه با مراکز رشد (انکوباکتورها) و پارک‌های علمی تحقیقات
301. انجام پایان نامه مدیریت دانائی ضرورت نسل جدید تحقیق و توسعه جهانی
302. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش بر ارتقاء نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه
303. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، خلق و ممیزی دانش در سازمانها و مدل KPQM
304. انجام پایان نامه دستاوردهای تحقیق و توسعه در ساخت جرمهای ریختنی از باطله‌های نسوزهای منیزیت کرمیتی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی در صنعت سیمان
305. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی در کشورهای OECD با تمرکز بر داروهای زیستی
306. انجام پایان نامه برنامه‌های ویژه کشورهای منتخب OECD جهت افزایش توان تحقیق و توسعه
307. انجام پایان نامه مدیریت بر پروژه‌های تحقیق و توسعه
308. انجام پایان نامه سازمانهای هوشمند دانائی محور بستری مناسب برای تحقیق و توسعه
309. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه در صنعت حمل و نقل ریلی
310. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه، مدیریت دانش با شناسایی و افزایش پتانسیل خلاقیت نوآوری
311. انجام پایان نامه دانایی محوری در سازمانها و نقش تحقیق و توسعه در آن
312. انجام پایان نامه جایگاه جهانی تحقیق و توسعه و سهم واحدهای تولیدی ایران در آن
313. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در پیشرفت کشورهای آسیای دور پارک علمی هسین چو و نقش آن در بازگشت مغزها به تایوان
314. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، بستر خلاقیت و نوآوری سازمان‌ها با ابزار مدیریت دانش
315. انجام پایان نامه عدم تفکر سیستماتیک در فرایند تحقیق و توسعه
316. انجام پایان نامه نحوه مدیریت کارآمد و ارائه ساختاری موفق برای پیشبرد پروژه‌های تحقیق و توسعه
317. انجام پایان نامه مدیریت ساخت یافته وظایف: روشی جدید برای مدیریت وظایف گروه‌های بزرگ تحقیق و توسعه
318. انجام پایان نامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه و فناوری با نگرش بازار
319. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در سازمان تجارت جهانی
320. انجام پایان نامه ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
321. انجام پایان نامه راهبرد توسعه مدیریت دانش در واحدهای تحقیق و توسعه سازمان‌های مشاوره تکنولوژی
322. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در پروژه‌های تحقیق و توسعه
323. انجام پایان نامه تنگناها و موانع فرآوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و ارائه راهکار
324. انجام پایان نامه مدیریت دانش در فرایند تحقیق و توسعه
325. انجام پایان نامه نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه
326. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در روند جهانی شدن صنایع کشور با ابزار مدیریت دانش
327. انجام پایان نامه تکنولوژی، توسعه، تحقیق و توسعه
328. انجام پایان نامه دانایی محوری در سازمانها و نقش نو تحقیق و توسعه
329. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ضرورت همکاری میان دانشگاه ، صنعت و دولت
330. انجام پایان نامه استفاده از شراکت راهبردی برای تقویت بخش تحقیق و توسعه
331. انجام پایان نامه تنگناها؛ مشکلات و موانع فرآوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و ارائه راهکار
332. انجام پایان نامه مهندسی نوآوری نظام یافته (TRIZ) و تحقیق و توسعه
333. انجام پایان نامه بررسی اثرات تحقیق و توسعه بر پیشبرد تکنولوژی به عنوان عاملی در توسعه پایدار کشورها ارائه دهندگان
334. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه، مهدتکنولوژی و کاربردی نمودن دانش
335. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در تدوین استراتژی صنعت دیرگداز
336. انجام پایان نامه بر هم کنش نظام آموزش و پرورش و «تحقیق و توسعه» (چالش‌های مشارکت آموزش و صنع)
337. انجام پایان نامه نرم افزارهای مدیریتی صنعت حمل و نقل ریلی (محور تحقیق و توسعه و مدیریت دانش و رابطه با ابزارها وسیستم های مدیریت نوین)
338. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در دستیابی به نوآوری و فناوری‌های نو
339. انجام پایان نامه دانایی محوری در صنعت آب و برق و نقش تحقیق و توسعه در آن
340. انجام پایان نامه خردگرایی ، تحقیق و توسعه و تولید در مقیاس جهانی WCM
341. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه بستر خلاقیت و نوآوری با ابزار مدیریت دانش
342. انجام پایان نامه ساختار مراکز تحقیق و توسعه
343. انجام پایان نامه اقتصاد دانایی محور و مقایسه نقش تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش در ایران
344. انجام پایان نامه جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در مراحل مختلف حیات سازمان
345. انجام پایان نامه استفاده از سیستم‌های خبره مبتنی بر مورد در مدیریت دانش و نقش آن در تحقیق و توسعه سازمانی
346. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه و مدیریت دانش با انکوباتور ها، مراکز رشد و پارکهای علمی و صنعتی
347. انجام پایان نامه تحقیقات بازار، ابزاری کارا در خدمت واحدهای تحقیق و توسعه
348. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در فناوری اطلاعات در واحدهای تحقیق و توسعه
349. انجام پایان نامه طراحی یک مدل دینامیکی برای تبیین تئوری رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه
350. انجام پایان نامه همکاری‌های بین المللی در تحقیق و توسعه ، راهکاری نوین در دستیابی به تکنولوژی ، همراه با مطالعه موردی از بالادستی صنعت نفت
351. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نوآوری در سازمان با تکیه بر تحقیق و توسعه
352. انجام پایان نامه رویکرد 4P در گسترش تحقیق و توسعه و رقابت پذیری در کسب و کار
353. انجام پایان نامه مکانیسمهای برونسپاری تحقیقات یا R&D outsourcing تجلی پیوند مراکز تحقیق و توسعه کشورهای جهان سوم با قطبهای تولید جهانی
354. انجام پایان نامه فاصله دانشگاه و صنعت و تأثیرات آن بر تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه
355. انجام پایان نامه مدیریت تحقیق و توسعه و ارائه ساختار و سیستمی برای واحدهای تحقیق و توسعه به ویژه در صنعت
356. انجام پایان نامه بررسی شیوه‌های برون سپاری تحقیق و توسعه
357. انجام پایان نامه تحلیل مقایسه‌ای وضعیت واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه در منطقه پنج کشور
358. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی کشور و راهکارهای تقویت و بهبود آن
359. انجام پایان نامه نقش و جایگاه مراکز تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی
360. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال و چرخه عمر تکنولوژی
361. انجام پایان نامه مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) درصنعت برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای
362. انجام پایان نامه الگوی اثر بخش مدیریت مراکز تحقیق و توسعه
363. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه در سازمان‌های کارآفرین
364. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه
365. انجام پایان نامه بهینه سازی همکاریهای تحقیقات دانشگاهی در مراکز تحقیق و توسعه
366. انجام پایان نامه کاربرد شبیه سازی در فرایند تحقیق و توسعه
367. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال و توسعه تکنولوژی
368. انجام پایان نامه فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی در موفقیت در صحنه‌های رقابت جهانی در عصر جدید و پیشنهاد استراتژی‌های دستیابی به مزیت‌های رقابتی
369. انجام پایان نامه توانایی‌های بخش‌های تحقیق و توسعه و کشش بازارجهانی ادوات فیبر نوری برای برنامه ریزی در مخابرات نوری کشور
370. انجام پایان نامه الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوین فراروی
371. انجام پایان نامه پیشنهاد ساز و کاری برای گردآوری هوشمندانه دانش فنی بکار رفته در پروژه‌های انجام شده در یک واحد تحقیق و توسعه
372. انجام پایان نامه تبیین مهارتهای مورد نیاز برای مدیران تحقیق و توسعه
373. انجام پایان نامه سیاست‌ها، راهکارها و برنامه‌های اجرایی جهت گسترش تحقیق و توسعه در کشور (مطالعه موردی بیوتکنولوژی)
374. انجام پایان نامه مطالعه آثار تحقیق و توسعه بر اشغال در صنایع کارخانه‌ای ایران
375. انجام پایان نامه جهانی شدن واحدهای تحقیق و توسعه و تجربه شرکت‌های موفق
376. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری
377. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و فعالیت گروهی (تیمی)
378. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیکی تکنولوژی اطلاعات در نظام تحقیق و توسعه کشور
379. انجام پایان نامه معرفی الگوهای مختلف انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه درون صنعتی و ارائه مکانیزمی برای تصمیم گیری
380. انجام پایان نامه دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع امرسان
381. انجام پایان نامه الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوی فراروی آن
382. انجام پایان نامه چگونگی سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه درون صنعتی
383. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی و چالش‌ها IT و نقش آن در فعالیتهای تحقیق و توسعه
384. انجام پایان نامه تحلیلی بر قابلیتهای طراحی در فرایند تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیکهای کیفی «مطالعه موردی: طراحی یک شناور دریایی با استفاده از تکنیک گسترش کیفیت (QFD) در فرایند طراحی»
385. انجام پایان نامه نیازهای سازمانهای تحقیق و توسعه به مدیریت جامع کیفیت و فرایند نگری
386. انجام پایان نامه ارائه الگوی جامع کاربردی حل مسئله در نظام تحقیق و توسعه سازمان‌های صنعتی و تولیدی
387. انجام پایان نامه ارزیابی شاخصهای تحقیق و توسعه در صنایع استان کرمان
388. انجام پایان نامه شبکه علمی و فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بسترسازی تحقیق و توسعه (R&D) صنایع
389. انجام پایان نامه خلاقیت و نوآوری و نقش آن در تحقیق و توسعه
390. انجام پایان نامه پارک‌های علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتهای تحقیق و توسعه
391. انجام پایان نامه مهندسی خلاقیت بیونیکی و تحقیق و توسعه
392. انجام پایان نامه ارائه یک مدل کلی بمنظور توجیه اقتصادی وجود بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی
393. انجام پایان نامه نقش ERP در تحقیق و توسعه
394. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در تکوین محصول
395. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری در سطح ملی
396. انجام پایان نامه اینترنت و تحقیق و توسعه
397. انجام پایان نامه تشکیل واحد تحقیق و توسعه در حوزه سیستم‌های مدیریت کیفیت «مورد کاوی شرکت آذین خودرو»
398. انجام پایان نامه ابزارها و تکنیک‌های علمی و کاربردی در افزایش بهره وری در تحقیق و توسعه
399. انجام پایان نامه پارکهای علم و فناوری و تاثیرآنها بر روی بخش تحقیق و توسعه
400. انجام پایان نامه تجهیز بخش خصوصی برای پیشرفت تحقیق و توسعه در صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق)
401. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ارزش آفرینی در بنگاه‌های اقتصادی
402. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت مراکز تحقیق و توسعه درقالب (R&D) و نقش آن در رقابت پذیری صنایع
403. انجام پایان نامه نقش 6Sigma در تحقیق و توسعه
404. انجام پایان نامه نقش واحدهای تحقیق و توسعه در جذب و بومی سازی تکنولوژی‌های وارداتی
405. انجام پایان نامه رقابت آمیزی در سطح بین المللی با ایجاد پایگاه‌های حل خلاقانه مساله در واحدهای تحقیق و توسعه
406. انجام پایان نامه بهینه سازی ریاضی و انتخاب پروژه‌های تحقیق و توسعه
407. انجام پایان نامه ارتقاء بهره وری در سازمانهای تحقیق و توسعه در گرو نهادینه شدن نگرش سیستمی به موانع ومشکلات است (بهمراه معرفی و ارائه یک الگوی مبتنی بر نگرش سیستمی در تشخیص مشکلات و ارتقاء بهره وری در سازمان)
408. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه استراتژیک و رقابت پذیری شرکتها
409. انجام پایان نامه گامی به سوی الگوی بومی سنجش وضعیت تکنولوژی تحقیق و توسعه
410. انجام پایان نامه سنجش تحقیق و توسعه (R&D) و ضرورت توجه به سنجش نوآوری (ابزار مهم مدیریت تحقیقات در سطح ملی)
411. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی بنگاه با رویکرد بهره وری
412. انجام پایان نامه یک راهکار برای تسریع امور تحقیق و توسعه
413. انجام پایان نامه شناسایی مزیت‌های نسبی و فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور، شالوده رویکرد مؤثر به تحقیق و توسعه
414. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال دانش فنی "زیست فن آوری" و توسعه آن
415. انجام پایان نامه صنایع ژاپن، مشارکت تکنولوژیک و روشهای نوین تحقیق و توسعه
416. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه سرامیک‌ها در قرن بیستم
417. انجام پایان نامه بررسی فرآیند طراحی و افزایش قابلیتهای تحقیق و توسعه با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی : طراحی یک شناور دریایی
418. انجام پایان نامه نقش مراکز تحقیق و توسعه خصوصی جهت توسعه فناوری در صنعت برق
419. انجام پایان نامه سیاستهای تحقیق و توسعه (R&D) درایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا
420. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در انتقال دانش فنی «زیست فن آوری» و توسعه آن
421. انجام پایان نامه تعامل سیستمی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات با مراکز تحقیق و توسعه
422. انجام پایان نامه خودارزیابی در واحدهای تحقیق و توسعه: روشی برای بهبود کسب و کار
423. انجام پایان نامه بررسی انگیزه‌های شغلی پژوهشگران و بهبود عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه
424. انجام پایان نامه بررسی وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) استان و تبیین جایگاه کنونی و تدوین خط مشی‌ها و راهکارهایی جهت توسعه این واحدها
425. انجام پایان نامه کیفیت در تحقیق و توسعه
426. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه در چهارچوب اهداف استقرار آنها در بخش صنعت
427. انجام پایان نامه همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع R&D
428. انجام پایان نامه فرهنگ سازی تحقیق و توسعه نقش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات
429. انجام پایان نامه بررسی نظری و تجربی پیرامون الگوهای علمی در بهبود فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی وحدهای تحقیق و توسعه R&D (با تاکید بر ارائه یک مدل پیشنهادی)
430. انجام پایان نامه تأثیر عملکرد تحقیق و توسعه در بازار
431. انجام پایان نامه نقش دانشگاه‌ها در فرهنگ سازی تحقیق و توسعه
432. انجام پایان نامه بررسی علل و عوامل رشد و موانع پیشرفت واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانها
433. انجام پایان نامه جهانی شدن واحدهای تحقیق و توسعه تجربه شرکتهای موفق
434. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی جهت ازیابی شاخص‌های مؤثر در کارایی مراکز تحقیق و توسعه ایران
435. انجام پایان نامه تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی پیشنیاز برنامه‌های تحقیق و توسعه
436. انجام پایان نامه عوامل اولویت دار مؤثر در گسترش و ارتقاء فعالیت‌های تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور
437. انجام پایان نامه سیمان بتن‌های نسوز منیزیت - کرومیتی از نسوزهای دروریز صنعت سیمان برای اولین بار در ایران، توسط مرکز تحقیق و توسعه سیمان فارس و خوزستان
438. انجام پایان نامه واحدهای تحقیق و توسعه، حلقه‌های زنجیره تحقیقات ملی
439. انجام پایان نامه قاعده 365 روشی نو برای کاربرد اصول مدیریت خوردگی در بهبود نظام فعلی تحقیق و توسعه در مورد خوردگی میکروبی
440. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی
441. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه ملی در بخش انرژی
442. انجام پایان نامه مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی
443. انجام پایان نامه جایگاه و نقش تحقیقات بازار در واحدهای تحقیق و توسعه
444. انجام پایان نامه جامعه مراکز تحقیق و توسعه صنایع تاریخچه شکل گیری، اهداف و مأموریت‌ها
445. انجام پایان نامه کاربرد پروانه‌های ثبت اختراع در فرایند تحقیق و توسعه صنایع کشور
446. انجام پایان نامه بازشناسی رفتاری محیط‌های سازمانی تحقیق و توسعه با استفاده از نظریه بی نظمی (Chaos Theory)
447. انجام پایان نامه ساختار سازمانی تحقیق و توسعه متناسب با فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی
448. انجام پایان نامه مدیریت و نقش نیروی انسانی در واحدهای تحقیق و توسعه
449. انجام پایان نامه نقش تحقیقات و واحدهای تحقیق و توسعه در ارتقای سطح فن آوری
450. انجام پایان نامه تعیین اولویتهای سرمایه گذاری پیش نیاز برنامه‌های تحقیق و توسعه
451. انجام پایان نامه بررسی نظامهای تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
452. انجام پایان نامه واحدهای تحقیق و توسعه: نقش دوگانه در ارتباط بین صنایع و دانشگاه‌ها
453. انجام پایان نامه مراکز تحقیق و توسعه و نقش آن در انتقال فن اوری
454. انجام پایان نامه تعیین میزان اهمیت نقش تعریف اهداف مشخص صنعتی بر روی سودمندی فرایند تحقیق و توسعه با مرور یک تجربه در کشور مالزی
455. انجام پایان نامه طرح سیستم واحد بندی جهت پرداخت حقوق کارکنان تحقیق و توسعه
456. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد احتمالی GERT
457. انجام پایان نامه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و رابطه آن با انتقال فن آوری در زمینه قطعات خودرو بافن آوری بالا «بررسی یک مورد عملی موفقیت آمیز»
458. انجام پایان نامه نقش تحقیقات و واحدهای تحقیق و توسعه در ارتقای سطح فن آوری و سازگاری ماشین‌های کشاورزی با شرایط ایران
459. انجام پایان نامه استراتژی تحقیق و توسعه در شرکتهای تولید کننده تجهیزات برق
460. انجام پایان نامه محل و نقش تحقیق و توسعه در صادرات و توسعه اقتصادی / تکنولوژیکی
461. انجام پایان نامه نظام برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تحقیق و توسعه در مؤسسات اقتصادی
462. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه پایدار
463. انجام پایان نامه ویژگیهای مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) در ژاپن
464. انجام پایان نامه ساختار واحد تحقیق و توسعه در کارخانجات
465. انجام پایان نامه نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در فرایند انتقال و توسعه تکنولوژی
466. انجام پایان نامه نظریه بایدها و نبایدها در تحقیق و توسعه
467. انجام پایان نامه نقش و اهمیت تحقیق و توسعه اقتصادی : نگرشی بر وضعیت موجود و مشکلات آن
468. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تحقیق و توسعه
469. انجام پایان نامه بررسی واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات موجود و مقایسه این واحدها با واحدهای تحقیقات کمپانیهای بزرگ تایرسازی
470. انجام پایان نامه نقش پژوهشگرن در تأمین نیازهای تحقیق و توسعه
471. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل مشکلات مراکز تحقیقاتی کشور و ارائه الگوی مناسب تحقیق و توسعه
472. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و توسعه صنعتی
473. انجام پایان نامه خلاقیت، عامل اصلی فعالیتهای تحقیق و توسعه
474. انجام پایان نامه برنامه ریزی مدیریت و روند تحقیق و توسعه در تدوین دانش فنی تولید موتورهای گازسوز توسط معاونت تحقیقات وزارت صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و کارخانجات موتورسازی در تبریز
475. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و جایگاه آن در صنعت
476. انجام پایان نامه ساختار و سیاستها در فرایند تحقیق و توسعه
477. انجام پایان نامه بررسی نظام‌های تحقیق و توسعه درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
478. انجام پایان نامه ساختار بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) در کشور
479. انجام پایان نامه نظام اجرایی تحقیق و توسعه در کشور
480. انجام پایان نامه تجربیات موفق واحد تحقیق و توسعه در گروه صنعتی سدید
481. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و ضرورتها
482. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در صادرات
483. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی
484. انجام پایان نامه نظام اجرایی پیشنهادی تحقیق و توسعه در صنعت آب و برق
485. انجام پایان نامه ارائه نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در بخش‌های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی
486. انجام پایان نامه ضرورت تأسیس و راه اندازی مؤسسات تحقیق و توسعه در زمینه‌های مختلف بیولوژی کاربردی ولزوم تجاری کردن فعالیتهای تحقیق و توسعه در این مراکز به منظور توسعه اقتصادی
487. انجام پایان نامه تجربه‌ای از سرمایه گذاری یک بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه در بیولوژی کاربردی (تجربیات موفق و نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در این واحد)

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

 انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

گرایش انتقال تکنولوژی رشته‌ای است که در ارتباط با عملیاتی است که از کشورهای پیشرفته به کشورهای هم سطح یا در حال توسعه جریان دارد. انتقال تکنولوژی به معنی واردات آگاهانه تکنولوژی به منظور دستیابی به اهداف خاص و از پیش تعیین شده می‌باشد. این انتقال فرایندی دشوار و پیچیده است که بدون مطالعه و تحقیق نه تنها ثمربخش نبوده بلکه می‌تواند موجب از دست دادن زمان و سرمایه یک سازمان شده و علاوه بر این تکنولوژی ملی را نیز تضعیف کند.
معمولاً در هنگام انتقال تکنولوژی، به دلیل ملموس بودن فعالیت‌های تهیه ماشین آلات و همچنین ایجاد تاسیسات مورد نیاز آنها، بخش اعظم سرمایه گذاری شامل این موارد می‌شود. با این حال، اجزای نرم افزاری تکنولوژی، مانند نیروی انسانی متخصص، روش فنی تولید و در نهایت سازمان تکنولوژی مفاهیمی غیرملموس می‌باشند که شاید هرگز قابل محقق شدن نباشند. متاسفانه تجربه تاریخی موضوع انتقال تکنولوژی نشان می‌دهد که به دلیل توجه نداشتن متقاضیان تکنولوژی به ظرافت‌های نهفته در جریان انتقال جنبه‌های نرم افزاری، تکنولوژی مربوطه بدرستی به طرف گیرنده منتقل نشده و گیرنده نه تنها در توسعه تکنولوژی فوق بلکه حتی در بهره برداری مناسب از تکنولوژی خریداری شده با مشکل روبرو خواهد شد. به همین دلیل در نظام آموزش عالی کشور رشته انتقال تکنولوژی در این ارتباط ارائه شده که دانشجویان در حین تحصیل خود با یادگیری دروسی مانند حقوق مالکیت معنوی، مدل‌های انتقال تکنولوژی، و سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی سعی می‌کنند نواقص ارائه شده در بالا را برطرف نمایند.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

• حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی
• تجارت و توسعه
• مدل‌های انتقال تکنولوژی
• سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی
• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

1. انجام پایان نامه انتخاب تأمین کننده انتقال تکنولوژی با استفاده از شاخصه‌های سبز و رویکرد آنتروپی ساو
2. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد انتقال تکنولوژی در شرکت‌های ماشین آلات راهسازی ومعدنی (مطالعه موردی شرکت هپکو)
3. انجام پایان نامه اولویت بندی روش‌های انتقال تکنولوژی کاربردی با روش تصمیم گیری چند معیاره مورد مطالعه: شرکت سیمان خراسان
4. انجام پایان نامه مطالعه حقوقی چگونگی انتقال تکنولوژی
5. انجام پایان نامه مطالعه جنبه معنوی بودن حق انتقال تکنولوژی
6. انجام پایان نامه بررسی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در کارخانه خاک چینی مرند
7. انجام پایان نامه بررسی مهندسی معکوس در انتقال تکنولوژی کشورهای درحال توسعه
8. انجام پایان نامه دیدگاه فقه امامیه در مورد انتقال تکنولوژی به عنوان مالکیت معنوی
9. انجام پایان نامه بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه
10. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی و تجاری سازی
11. انجام پایان نامه بررسی انواع و ابعاد انتقال تکنولوژی بهمراه تشخیص مزیت‌ها در سرمایه گذاری
12. انجام پایان نامه شناسایی ورتبه بندی محرکهاوعوامل بازدارنده انتقال تکنولوژی صنایع منتخب شهرستان امیدیه بارویکردتحلیل مسیر و MCDM فازی
13. انجام پایان نامه بررسی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب(مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی)
14. انجام پایان نامه روش‌های انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ایران
15. انجام پایان نامه تبیین رابطه مدیریت انتقال تکنولوژی برکیفیت زندگی دبیران مقطع متوسطه بیضا
16. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی و مفاهیم مرتبط
17. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در صنعت نفت ایران
18. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ایران
19. انجام پایان نامه ارزیابی انتقال تکنولوژی در تولید خودروهای هیبریدی خورشیدی در ایران
20. انجام پایان نامه تعیین تاثیرعوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
21. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی و انتخاب شیوه مطلوب انتقال تکنولوژی در صنعت بیو اتانول سوختی
22. انجام پایان نامه ارزیابی گام‌های اجرایی در فرایند انتقال تکنولوژی، مطالعه موردی: صنعت پلیمر و پلاستیک
23. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و میزان موفقیت انتقال تکنولوژی درشرکت های تجهیزات پزشکی:مطالعه موردی شرکت پویندگان راه سعادت
24. انجام پایان نامه تعیین عامل مؤثر انتقال تکنولوژی در توسعه میادین نفتی ایران با استفاده از مدل اثربخشی مشروط انتقال تکنولوژی
25. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی با استفاده ازمدل تصمیم گیری چندمعیاره
26. انجام پایان نامه روشهای بومی سازی و انتقال تکنولوژی‌های نوین مدیریت انرژی در ساختمان
27. انجام پایان نامه شیوه‌های یادگیری سازمانی در فرایند انتقال تکنولوژی
28. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر اثربخشی انتقال تکنولوژی مورد مطالعه: مدیریت اکتشاف نفت
29. انجام پایان نامه تحلیل حقوقی عوامل محدود کننده قراردادهای انتقال تکنولوژی
30. انجام پایان نامه اهداف و چالش‌ها در انتقال تکنولوژی بهمراه اصول اساسی ساختار دولت الکترونیک
31. انجام پایان نامه تدوین الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک و اعتبارسنجی آن باروش PLS مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور
32. انجام پایان نامه شناسایی و اولویتبندی معیارهای مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور
33. انجام پایان نامه بررسی نقش انتقال تکنولوژی دربهبود عملکرد مدیریت کسب وکار
34. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت ذوب وریخته گری مورد مطالعه: شرکت‌های فولادین ذوب آمل و مهندسی ایمن تک طبرستان
35. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی با مدل بومی در شرکت‌های ماشین آلات راهسازی ومعدنی مطالعه موردی: شرکت هپکو
36. انجام پایان نامه متدولوژی اکتساب دانش ضمنی درفرایند انتقال تکنولوژی
37. انجام پایان نامه بررسی حق انتقال تکنولوژی در حقوق ایران
38. انجام پایان نامه بررسی ابعاد، خدمات و فعالیت‌های کلیدی واسطه گران انتقال تکنولوژی
39. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت انتقال تکنولوژی بر توسعه اقتصادی، علمی و صنعتی ایران
40. انجام پایان نامه ارزیابی انتقال تکنولوژی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش تحلیل قابلیت پذیرش چند معیاره احتمالی
41. انجام پایان نامه پسا تحریم و نحوه استفاده از فرصتهای ایجاد شده و انتقال تکنولوژی
42. انجام پایان نامه توسعه مدل ریاضی با روش DEA در انتقال تکنولوژی با مطالعه موردی در صنایع خودروسازی
43. انجام پایان نامه بررسی روش‌های انتقال تکنولوژی فرایند در صنعت تولید لوله‌های پلی اتیلن ؛ مطالعه موردی: شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنان
44. انجام پایان نامه سنجش میزان موفقیت فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع نفت و گاز و انتخاب مناسب‌ترین روش انتقال تکنولوژی با تکنیک AHP (مطالعه موردی : شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب)
45. انجام پایان نامه بررسی محتوایی مفاهیم تکنولوژی، انتقال تکنولوژی و رابطه آن با انتقال دانش: مروری بر ادبیات موضوع
46. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی به روش مهندسی معکوس در صنعت موتورهای هوایی
47. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی با تاکید بر صنعت فولاد کشور
48. انجام پایان نامه واکاوی ریسک‌های انتقال تکنولوژی در صنایع ایران با رویکرد
49. انجام پایان نامه بررسی معضل نصب و راه اندازی سامانه‌های هشدار خرابی در راه آهن ایران از دیدگاه انتقال تکنولوژی
50. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی بام سبز
51. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای معرفی سطوح مختلف انتقال تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در کشورهای درحال توسعه
52. انجام پایان نامه بررسی انتقال تکنولوژی و استقرار و مدیریت آن در توسعه کسب و کار
53. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های کلیدی موفقیت انتقال تکنولوژی به روش خرید تجهیزات (صنایع ریلی ایران)
54. انجام پایان نامه انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک PROMETHEE در راه آهن جمهوری اسلامی
55. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی: ارائه یک مدل مفهومی
56. انجام پایان نامه نگاهی به انتقال تکنولوژی و عوامل موفقیت و شکست آن
57. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی و عوامل مؤثر بر موفقیت آن در صنعت مبلمان ایران مطالعه موردی: خوشه صنعتی مبلمان ومنبت ملایر
58. انجام پایان نامه مدیریت و انتقال تکنولوژی
59. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی تولید اکسید پروپیلن و پلی پروپیان گلایکول از کشور چین به ایران
60. انجام پایان نامه استراتژی انتقال تکنولوژی
61. انجام پایان نامه ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعیین بهترین روش انتقال تکنولوژی با مدل AHP مطالعه موردی صنایع خودرو سازی
62. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت سنجش میزان اثربخشی انتقال تکنولوژی دربخش کشاورزی ایران
63. انجام پایان نامه ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع غذایی (مطالعه موردی: پیش ساز بتاکاروتن)
64. انجام پایان نامه چالشهای انتقال تکنولوژی در صنایع بالا دستی نفت توسعه میادین نفتی
65. انجام پایان نامه مروری بر انتقال تکنولوژی
66. انجام پایان نامه تأثری انتقال تکنولوژی بر کسب مزیت رقابتی در شرکتهای لبنی
67. انجام پایان نامه مطالعه تجربیات انتقال تکنولوژی در صنعت ریلی کشور و ارائه چند پیشنهاد برای بهبود وضعیف
68. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی‌های پاک زیست محیطی زمینه ساز توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه
69. انجام پایان نامه مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات انتقال تکنولوژی چالشها و فرصتها
70. انجام پایان نامه تأثیر ساختارسازمانی بر انتقال تکنولوژی
71. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع نیروگاهی
72. انجام پایان نامه ارائه رویکردی هوشمند برای مدیریت، برنامه ریزی و انتقال تکنولوژی سازمان‌های فعال در حوزه‌ی شهری
73. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی و عوامل مثثر بر موفقیت آن در صنعت مبلمان ایران (مطالعه موردی: خوشه صنعتی مبلمان ومنبت ملایر)
74. انجام پایان نامه انتخاب سازوکار مناسب انتقال تکنولوژی در مشارکت‌های عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: صنعت آب و برق)
75. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی در مشارکت‌های عمومی - خصوصی
76. انجام پایان نامه نحوه حفظ مالکیت معنوی درپروژه ای انتقال تکنولوژی به روش همکاری
77. انجام پایان نامه اولویت بندی روشهای ممکن انتقال تکنولوژی بر مبنای توانمندی‌های سازمانی
78. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در مؤسسات کوچک و متوسط(مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی)
79. انجام پایان نامه بررسی نقش انتقال تکنولوژی در توسعه کسب و کار و کار آفرینی
80. انجام پایان نامه مطالعه تئوریکی تجربی انتقال تکنولوژی
81. انجام پایان نامه سنجش توانمندی انتقال تکنولوژی و ارائه الگوی پیشنهادی جهت ارتقای توان تکنولوژیک تحقیق موردی شرکت نفت بهران
82. انجام پایان نامه فرآیند انتقال تکنولوژی وسنجش اثربخشی آن با استفاده ازروش AHP فازی
83. انجام پایان نامه بررسی مدلهای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی
84. انجام پایان نامه بررسی توانایی‌های تعیین کننده برای ایجاد زمینه‌ی انتقال تکنولوژی نوین
85. انجام پایان نامه راهکارهای تجاری سازی انتقال تکنولوژی و برای دستیابی به توسعه پایدار
86. انجام پایان نامه بررسی تأثیر راهبرد آینده نگاری انتقال تکنولوژی نوین بر ابعاد عملکرد رقابتی
87. انجام پایان نامه کاربرد ژئوسنتتیکها در صنایع معدنی با نگاهی ویژه بر صنایع فرآوری مس-ایجاد و انتقال تکنولوژی
88. انجام پایان نامه راهکارهای بهبود فرایند انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی به واحد تولیدی
89. انجام پایان نامه اندازه گیری عملکرد انتقال تکنولوژی در شرکت‌های مادر (جایگاه و چالش‌ها)
90. انجام پایان نامه نو عشناسی فرآیندهای انتقال تکنولوژی درونی در سطح پروژه‌ها
91. انجام پایان نامه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعا تی در سازمانهای ایرا نی
92. انجام پایان نامه ارزیا بی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعین بهترین روش مطالعه موردی صنایع آذ رآب )
93. انجام پایان نامه تجارب برخی کشورها در انتقال تکنولوژی بررسی روند انتقال تکنولوژی در هند طی دوره زمانی 2002-1994
94. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی و راهکارهای موفقیت آن در کشورهای در حال توسعه
95. انجام پایان نامه اثر مدیریت آموزش مبتنی بر فعالیت در تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی
96. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع اصلی انتقال تکنولوژی درصنعت خودروسازی ایران
97. انجام پایان نامه مدیریت بر انتقال تکنولوژی یا مدیریت بر تکنولوژی انتقال در صنایع دفاعی کشور
98. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط ورتبه بندی آنها با تحلیل سلسله مراتبی
99. انجام پایان نامه نقش انتقال تکنولوژی درتوسعه ماشین‌ها یکشاورزی
100. انجام پایان نامه آسیب شناسی HIS و چگونگی انتقال تکنولوژی جدید پزشکی در ایران
101. انجام پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو ایران
102. انجام پایان نامه بررسی مدلهای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی و ارائه الگوریتمی پیشنهادی
103. انجام پایان نامه بررسی موانع و عوامل تأثیرگذار بر انتقال تکنولوژی و ارائه الگویی اثربخش
104. انجام پایان نامه نگرشی جامع بر فرایند انتقال تکنولوژی: روش‌ها، مراحل، موانع و عوامل موفقیت در انتقال تکنولوژی
105. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی ؛ گذر از تکنوپولی به استناد سند چشم انداز
106. انجام پایان نامه مدلی برای انتقال تکنولوژی با استفاده از روشهای اماری برای دریافت کننده تکنولوژی
107. انجام پایان نامه ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی دربومی سازی با رویکرد نت
108. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روش‌های قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک
109. انجام پایان نامه تأثیر شاخصه‌های بازار و محیط فرهنگی بر انتقال تکنولوژی
110. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی انتقال SAP به ایران خودرو)
111. انجام پایان نامه ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی اثر بخش با رویکرد نگهداری و تعمیرات
112. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی بین‌المللی
113. انجام پایان نامه طراحی مدل مناسب انتقال تکنولوژی در راه آهن ج.ا.ا
114. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی از طریق مکانیسم توسعه پاک
115. انجام پایان نامه رویکردی برای تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی
116. انجام پایان نامه بررسی و اندازه گیری نقش توانمندی سازمانی بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی
117. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی با مدیریت پروژه ( مطالعه موردی - متروتهران )
118. انجام پایان نامه پذیرش و انتقال تکنولوژی جهت توسعه عملکرد سازمانی و دستیابی به سطح جهانی
119. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تحلیل انتقال تکنولوژی ساخت نانو تیوب‌های کربنی
120. انجام پایان نامه بکارگیری و مقایسه روشهای AHP, TOPSIS, ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی
121. انجام پایان نامه تبیین ضرورت و رویکرد اجرایی مراکز انتقال تکنولوژی در صنعت نفت
122. انجام پایان نامه تعیین ملاحظات و معیارهای کلیدی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت ناوگان ریلی کشور مورد مطالعه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
123. انجام پایان نامه چالش‌های انتقال تکنولوژی در صنعت نفت کشور با تأکید بر کاهش انتشار GHG
124. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه از منظر ایمنی
125. انجام پایان نامه الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه‌های انتقال تکنولوژی
126. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در طراحی و ساخت موتورها با استفاده از سیستم‌های هوشمند
127. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی در بخش حمل و نقل جهت کاهش و تعدیل تغییرات آب و هوا
128. انجام پایان نامه نقش عامل انسانی در انتقال تکنولوژی هوائی و تأثیر آن بر ایمنی وسوانح هوائی
129. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس بهینه پویی برای طراحی و ساخت محصولات جدید
130. انجام پایان نامه راهبردها و رویکردهای کلان در انتقال تکنولوژی تجربه کشورهای تازه صنعتی و ایران
131. انجام پایان نامه انواع نهادهای انتقال تکنولوژی و نقش آنها در تجاری سازی نتایج تحقیقات
132. انجام پایان نامه ملاحظات انتقال تکنولوژی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعت
133. انجام پایان نامه نگاهی به نقش تعاملات در فرآیند انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی به صنعت
134. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه مراکز انتقال تکنولوژی در توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت حمل ونقل
135. انجام پایان نامه تجربه موفق انتقال تکنولوژی توان الکتریکی در ایران - آموزش و تحقیقات
136. انجام پایان نامه انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت برق مطالعه موردی پست‌های GIS
137. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل فرایند انتقال تکنولوژی مطالعه موردی انتقال تکنولوژی توربینهای گازی V94.2 به ایران
138. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی : مخابرات ایران
139. انجام پایان نامه لزوم سیاستگذاری و نظارت بر تولید و انتقال تکنولوژی
140. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک چارچوب برای مدیریت پروژه‌های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو مورد کاوی انتقال تکنولوژی اکسل پژو 206
141. انجام پایان نامه انتقال تکنولوژی جدید نخود دیم در مزارع زارعین استان لرستان
142. انجام پایان نامه مدیریت انتقال تکنولوژی در نگهداری پیشگیرانه رویه‌های آسفالتی
143. انجام پایان نامه تعیین و وزن دهی معیارهای انتقال تکنولوژی مناقصه بین المللی خرید و انتقال تکنولوژی پستهایGIS با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی AHP
144. انجام پایان نامه پیوند هوشمندانه تحقیقات با انتقال تکنولوژی گزینه‌ای استراتژیک جهت توسعه تکنولوژی در صنعت نفت کشور (با نگاهی به تجارب موفق پژوهشگاه صنعت نفت)
145. انجام پایان نامه ارزیابی فرآیند انتقال تکنولوژی DMD از دیدگاه
146. انجام پایان نامه بررسی و مطالعه تطبیقی روشها و ساختارهای تحقیقاتی در رشته مهندسی نفت در دانشگاه‌های معتبر و ارائه راهکار در راستای انتقال تکنولوژی
147. انجام پایان نامه بازشناسی پروژه انتقال تکنولوژی فرایند Hydro Conversion در پژوهشگاه نفت یک مقایسه فرضی
148. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی
149. انجام پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین روش مستقیم انتقال تکنولوژی توربین‌های گازی در صنعت برق ایران
150. انجام پایان نامه اهمیت اطلاعات و انتقال تکنولوژی در تحقیقات
151. انجام پایان نامه ارزیابی انتقال تکنولوژی ژنراتورهای نیروگاه آبی کرخه
152. انجام پایان نامه ارگونومی و انتقال تکنولوژی
153. انجام پایان نامه صنعت کشتی سازی و انتخاب الگوی مناسب جهت انتقال تکنولوژی آن
154. انجام پایان نامه نقش R&D در انتقال تکنولوژی
155. انجام پایان نامه مروری بر فناوری نرم تجاری و مدلهای انتقال فناوری نرم تجاری
156. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی به منظور اولویت بندی استفاده و انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بر مبنای مدل پیشنهادی انتقال فناوری و روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره
157. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت اکتساب و انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از تحلیل SWOT
158. انجام پایان نامه بررسی اثر بخشی مذیریت انتقال فناوری در پارک‌های علم و فناوری جهت کارآفرینی درپارک علم و فناوری پردیس تهران
159. انجام پایان نامه اثر سطوح حمایت از حقوق مالکیت فکری بر انتقال فناوری و توسعه اقتصادی
160. انجام پایان نامه موانع انتقال فناوری دانشگاهی: مفاهیم و نوع شناسی
161. انجام پایان نامه راهبردها و مدل‌های انتقال فناوری و تکنولوژی از دانشگاه به صنعت
162. انجام پایان نامه ارزیابی میزان موفقیت فرایند انتقال فناوری و بهبود اجرای آن با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد مطالعه موردی شرکت صمام
163. انجام پایان نامه رابطه بین قابلیتهای مدیریت دانش و انتقال فناوری در سازمانهای صنعتی
164. انجام پایان نامه حقوق مالکیت معنوی و موانع انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه
165. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری ،موانع انتقال و راهکارها
166. انجام پایان نامه انتخاب مناسبترین روش انتقال فناوری ساخت و کاربرد تجهیزات نانو در یک شرکت دانش بنیان ایرانی
167. انجام پایان نامه تدوین استراتژیهای بهبود و توسعه مکانیزم های انتقال فناوری تجهیزات نانو در ایران
168. انجام پایان نامه مدل اجرایی انتقال فناوری با استفاده از مهندسی معکوس
169. انجام پایان نامه طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ایران به روش دلفی فازی
170. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای مستند سازی فنی در پروژه‌های انتقال فناوری با روش مهندسی معکوس ، مبتنی بر مدیریت دانش
171. انجام پایان نامه ارائه مدلی جامع جهت مدییت کارا و اثربخش فرایند توسعه و انتقال فناوری در سازمان‌های پروژه محور
172. انجام پایان نامه عمده چالش‌های انتقال فناوری و تکنولوژی در ایران 1393
173. انجام پایان نامه یادگیری فناورانه و اهمیت آن در فرایند انتقال فناوری
174. انجام پایان نامه طراحی مدل انتقال فناوری در محصولات و دستاوردهای دفاعی
175. انجام پایان نامه انتقال فناوری به عنوان عامل اصلی تواناسازی شرت ها در صنعت برق بادی
176. انجام پایان نامه انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاه‌های با محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS)، (مورد مطالعاتی، شرکت توگا)
177. انجام پایان نامه رده بندی انتقال فناوری: مفاهیم و نوعشناسی
178. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی مدل‌های انتقال فناوری
179. انجام پایان نامه تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان رشته‌ای
180. انجام پایان نامه بررسی چالشهای انتقال فناوری در قراردادهای بیع متقابل جمهوری اسلامی ایران
181. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز)
182. انجام پایان نامه تعیین راهبرد انتقال فناوری اتیلن با استفاده از روش AHP
183. انجام پایان نامه بررسی برنامه‌ها وّ فعالیت‌های راهبرد توسعه انتقال فناوری‌های نوین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در استان خوزستان
184. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت موجود قوانین و نهادهای مرتبط با انتقال فناوری درایران و حلقه‌های مفقوده سیاستی آن
185. انجام پایان نامه ائتلاف استراتژیک کارآفرینانه : راه حلی برای انتقال فناوری
186. انجام پایان نامه نقش توسعه یافتگی مدیران درانتخاب و انتقال فناوری
187. انجام پایان نامه مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور
188. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی میزان به کارگیری عوامل مؤثر در انتقال فناوری با رویکرد MCDM (مطالعه موردی شرکتهای صنعت فولاد)
189. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی تأثیر تولید و انتقال فناوری و توسعه کارآفرینی تکنولوژیک بر امنیت اقتصادی
190. انجام پایان نامه مدلهای پذیرش تکنولوژی وکاربرد آن‌ها در انتقال فناوری
191. انجام پایان نامه ارائه شاخصهای الگوبرداری و مدل آن درحوزه ی مطالعات فنی و امنیتی وتدوین نظام با رویکرد انتقال فناوری اطلاعات به بسترهای مورد نیاز درکشور
192. انجام پایان نامه ترویج، تحقیق و کشاورز سه عنصر کلیدی در فرایند تولید و انتقال فناوری در کشاورزی
193. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی بهره وری دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی
194. انجام پایان نامه بررسی نقش ترویج کشاورزی در انتقال فناوری با تحلیلی بر مدل‌های انتقال فناوری
195. انجام پایان نامه ارزیابی میزان موفقیت فرایند انتقال فناوری و تعیین بهترین روش انتقال فناوری با مدل AHP؛ مطالعه موردی صنایع آذرآب
196. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع خودروسازی ایران
197. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از طرق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ؛ مطالعه موردی صنعت پلاستیک
198. انجام پایان نامه شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
199. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در دانشگاهها
200. انجام پایان نامه انتخاب مناسبترین مکانیزم انتقال فناوری در صنعت قطعه سازی تزیینی و تریم خودرو( با استفاده از مدل AHP)
201. انجام پایان نامه عوامل مؤثر برفرآیند انتقال فناوری باتاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصنعت پلاستیک
202. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری ( (مطالعه موردی:فرایند انتقال فناوری پژو 20
203. انجام پایان نامه نقش انسان و موانع فرهنگی در انتقال فناوری
204. انجام پایان نامه بررسی ضرورت توسعه مدیران مراکز تحقیق و توسعه در انتقال فناوری موردمطالعه در صنایع بهداشتی
205. انجام پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی انتقال فناوری و تجاری سازی دانش و نواوری
206. انجام پایان نامه معیارهای رفتار اخلاقی در انتقال فناوری
207. انجام پایان نامه انتقال فناوری از طریق مدل چرخش مغزها در پارک‌های علم و فناوری
208. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری
209. انجام پایان نامه معیارهای انتخاب شبکه سازی در ایجاد ارزش برای R & D به عنوان روش انتقال فناوری
210. انجام پایان نامه بررسی بسته انتقال فناوری پیل سوختی پلیمری به ایران به کمک تعیین سطح آمادگی فناوری
211. انجام پایان نامه دفاتر انتقال فناوری، حلقه مفقوده اتصال به صنعت دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌های ایران
212. انجام پایان نامه مدل کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای ارزیابی انتقال فناوری
213. انجام پایان نامه انتقال فناوری از طریق مکانیسم توسعه پاک
214. انجام پایان نامه آسیب شناسی انتقال فناوری؛ شناخت موانع و مشکلات پیش رو
215. انجام پایان نامه تحلیلی بر نقش سازمان‌های ملی انتقال فناوری
216. انجام پایان نامه سیستم خبره فازی تحت وب جهت انتخاب روش انتقال فناوری
217. انجام پایان نامه نقش اطلاعات در انتقال فناوری

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

در یکصد سال اخیر، استراتژی‌های صنعتی موجب هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی کشورها و همچنین مهم‌ترین دلیل بهبود استانداردهای زندگی بوده است. اهمیت بخش صنعت با توجه به لزوم وجود این بخش به عنوان یکی از منابع اصلی در توسعه ملی، افزایش درآمدها و تأمین ماشین‌آلات، مواد مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های مدرن و مسکن به خوبی آشکار می‌شود. ایجاد نوآوری قوی در مواد اولیه، فرآیندهای تولید و ساخت، فناوری اطلاعات، طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید ازجمله مواردی است که در بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی یک کشور می‌شود.
تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که اقتصادهایی که دارای رشد صنعتی سریعتری بوده و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند، از رشد سریع‌تر و بیشتری برخوردار بوده‌اند. این هدایت به معنی انتقال منابع از بخش‌های کم بهره‌ور به بخش‌هایی با بهره‌وری بالاتر و بخش‌هایی که محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود، می‌باشد. غالباً بخش صنعت هدایتگر فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالا می‌باشد. از این رو، به منظور تدوین هر چه بهتر استراتژیهایی که موجب رونق و توسعه صنعت کشور خواهند شد، گرایش استراتژی‌های توسعه صنعتی در نظام آموزش عالی کشور ارائه شده است. مباحث مطرح شده در این گرایش شامل مزیتهای نسبی در رابطه با اولویتهای سرمایه گذاری، مدل‌های توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی، تازه صنعتی شده و در حال رشد و همچنین نقش دولت‌ها در راهبری توسعه می‌باشد.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

• مزیت‌های نسبی در رابطه با اولویت‌های سرمایه گذاری
• مدل‌های توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و درحال رشد
• نقش دولت‌ها در راهبری توسعه
• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

1. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات (اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی) تاسیسات صنعتی برفرایند توسعه شهرستان جم
2. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اشتراک گذاری دانش در توسعه محصول جدید مطالعه موردی صنایع تولیدی مواد غذایی شهرک صنعتی شیراز
3. انجام پایان نامه تحلیل فضایی- کالبدی از شهرهای صنعتی در دستیابی به توسعه دانش بنیان مطالعه موردی: شهر اراک
4. انجام پایان نامه نقش حسابداری توسعه پایدار در حمایت از توسعه پایدار بخش صنعتی
5. انجام پایان نامه رتبه بندی و شناسای عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاران خارجی در ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی در استان آذربایجان شرقی به روش سلسله مراتبی (AHP)
6. انجام پایان نامه شهر خلاق، گردشگری صنعتی، عامل توسعه پایدار(مطالعه موردی شهر زرین شهر)
7. انجام پایان نامه توسعه سیستم‌های سرمازای دما پایین صنعتی با استفاده از مبردهای سازگار با محیط
8. انجام پایان نامه ارزیابی رقابت پذیری در خوشههای صنعتی: رویکرد توسعه منطقه‌ای
9. انجام پایان نامه ارزیابی مزایای ساخت صنعتی و بررسی دلایل عدم توسعه‌ی آن‌ها در صنعت ساخت و ساز ایران
10. انجام پایان نامه شهرکهای صنعتی ونقش آن در توسعه روستاها نمونه موردی شهرک صنعتی ارومیه
11. انجام پایان نامه بررسی اثرات احداث شهرک‌های صنعتی بر توسعه نواحی روستایی
12. انجام پایان نامه همگرای توسعه سرمایه انسانی ،مدیریت دانش ونوآوری سازمانی به منظور توسعه مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های صنعتی دراستان مرکزی
13. انجام پایان نامه بررسی کمی وکیفی وکدگذاری پسماندهای صنعتی پالایشگاه نفت بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار
14. انجام پایان نامه بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص‌های صنعتی با استفاده از تکنیک تاپسیس (90 - 1385)
15. انجام پایان نامه تعیین قابلیتهای توسعه صنعتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش؛ مطالعه موردی صنایع شیمیایی استان فارس
16. انجام پایان نامه توسعه نوعی دزیمترژلی- پلیمری جدید جهت تعیین توزیع دز در پرتودهی صنعتی
17. انجام پایان نامه تغییر کاربری ابنیه صنعتی نامطلوب به فضاهای مطلوب شهری درجهت حفظ توسعه پایدار
18. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحقیق و توسعه، و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در شرایط تحریم
19. انجام پایان نامه توسعه مدل لوجیت چندگانه هم پیمایی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
20. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی گردشگری در شهر کیاسر
21. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه محصول بنگاه‌های کوچک و متوسطSME شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان کرمان
22. انجام پایان نامه مدیریت راهاندازی و توسعه شهرک فناوری شیمیایی شیراز با استفاده از تجارب سایر کشورها؛ بررسی موردی پارک علمی صنعتی - Hsinchu تایوان
23. انجام پایان نامه تحلیل نقش استراتژیک دانشگاهها و مراکز علمی در توسعه خوشههای صنعتی؛ مطالعه موردی خوشه صنعتی پلیاتیلن کرمانشاه
24. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بلندمدت توسعه مالی و صنعتی سازی بر شدت انرژی در ایران (تحلیلی با رویکرد هم انباشتگی جوهانسون جوسلیوس)
25. انجام پایان نامه تحلیل و تبیین جامعه شناختی اثرات واردات کالاهای صنعتی از کشورهای نمیه حاشیه‌ای بر توسعه صنعت بخش خصوصی ایران- نمونه مطالعه : شهر مشهد
26. انجام پایان نامه بازارهای مالی با تأکید بر رشد و توسعه اقتصادی صنعتی و گسترش سرمایه گذاری و تأمین سرمایه
27. انجام پایان نامه احداث شهرک‌های صنعتی ضرورتی جهت توسعه پایدار شهری(نمونه مورد:شهرستان مریوان)
28. انجام پایان نامه توزیع جغرافیایی فعالیتهای صنعتی با تاکید بر توسعه مالی:مطالعه موردی صنایع کارخانهای استان‌های ایران
29. انجام پایان نامه بررسی الزامات و و رویکردهای استراتژی توسعه صنعتی در ایران
30. انجام پایان نامه بازاریابی صنعتی پایدار بر اساس اصول توسعه پایدار
31. انجام پایان نامه ارائه راه حل‌های مناسب جهت بهبود و توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ومقایسه ی آن با منطقه آزاد جبل علی (دبی)
32. انجام پایان نامه تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی
33. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک سرمایه‌ی اجتماعی در راستای توسعه‌ی کارآفرینی در خوشه‌های صنعتی
34. انجام پایان نامه فرایند اجرای پروژه توسعه خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی : خوشه بسته بندی قزوین )
35. انجام پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه صنعتی و اقتصادی مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی
36. انجام پایان نامه نقش کارخانه‌های صنعتی طراحی شده با رویکرد معماری پایدار درراستای توسعه پایدارشهری
37. انجام پایان نامه خلاقیت و نوآوری طراحی صنعتی در توسعه کارآفرینی
38. انجام پایان نامه نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه اقتصادی و کشاورزی روستاها
39. انجام پایان نامه جایگاه شهرک‌های صنعتی در توسعه
40. انجام پایان نامه خوشه‌های صنعتی آبزی پروری راهبردی در توسعه پایدار شیلاتی
41. انجام پایان نامه رشد صنعتی و عوامل مؤثر بران در اقتصاد ایران طی برنامه چهارم توسعه 89- 1384
42. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و رقابت پذیری صنعتی
43. انجام پایان نامه تمایزات منطقهای و عملکرد صنعتی در برنامه چهارم توسعه
44. انجام پایان نامه تحلیل رابطه بین صنعتی شدن و شدت انرژی در گروه کشورهای توسعهیافته
45. انجام پایان نامه نقش ماطق ازاد تجاری - صنعتی در توسعه اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی
46. انجام پایان نامه ضرورت توسعه‌ی کارآفرینی در بخش اکوتوریسم و گردشگری صنعتی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: عسلویه وروستاهای اطراف آن)
47. انجام پایان نامه جایگاه مناطق آزاد در راستای توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی)
48. انجام پایان نامه ظرفیت‌های توسعه در توریسم و گردشگری تفریحی ،صنعتی و مذهبی نمونه موردی شهرستان گچساران
49. انجام پایان نامه رویکردی تحلیلی بر وجود زیر ساخت‌های مدیریت دانش و توسعه ایمنی کار وحفاظت فنی در فرآیند مدیریت تولید واحدهای صنعتی
50. انجام پایان نامه واکنش پذیری عملکرد کسب و کار شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه از تحقیق و توسعه و بازاریابی و فروش
51. انجام پایان نامه مطالعه گیاهان دارویی- صنعتی حوزه آبخیز یاسل- انگه رود بخش بلده شهرستان نور و بررسی نقش اقتصادی آن در توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی
52. انجام پایان نامه اثر تحقیق و توسعه و بهره وری روی صادرات صنعتی در ایران
53. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت انتقال تکنولوژی بر توسعه اقتصادی، علمی و صنعتی ایران
54. انجام پایان نامه عوامل اصلی تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی ( مطالعه موردی : شهرک صنعتی رازی )
55. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه دولت بر صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
56. انجام پایان نامه بررسی نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار شهرهای کوچک بااستفاده ازمدل راهبردی SWOT مطالعه موردی پل سفید
57. انجام پایان نامه بررسی نقش منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار با تاکید بر توسعه‌ی شهری بندر چابهار
58. انجام پایان نامه تحلیلی بر اثرات فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه روستاهای پیرامون
59. انجام پایان نامه جایگاه فضای سبز در کنترل آلودگی‌های مناطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرک صنعتی کاسپین)
60. انجام پایان نامه ارزیابی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری‌ها
61. انجام پایان نامه توسعه صنعتی و شهری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، عسلویه و راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی آن بر منطقه حفاظت شده دریایی نایبند
62. انجام پایان نامه بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک توسعه صنعتی و ارائه مناسبترین گزینه مکانی جهت توسعه ( نمونه موردی: کارخانه فولاد سیرجان)
63. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه کارآفرینی دربین کارکنان شرکت‌های صنعتی کرمانشاه
64. انجام پایان نامه مطالعه و تحلیل عاملی شیوه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجانشرقی با تاکید بر جهت گیری صنعتی
65. انجام پایان نامه خوشه‌های صنعتی راهکاری مؤثر در ایجاد و توسعه فضای رقابت و افزایش توان صادرات (موردکاوی:نگاهی به خوشه‌های صنعتی نساجی و پوشاک در کشور چین)
66. انجام پایان نامه بزرسی تأثیر فعالیت‌های پارک‌های علم و فناوری بر توسعه‌ی پایدار صنعتی )مطالعه‌ی موردی: در SME استای اردبیل)
67. انجام پایان نامه جایگاه فضای سبز در کنترل آلودگی‌های آلودگی‌های منلطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار شهری
68. انجام پایان نامه تأثیرات منطقه آزاد تجاری و صنعتی در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری‌های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس
69. انجام پایان نامه شناسایی و طبقه بندی شاخص‌های توسعه پایدار در ساختمان‌های صنعتی
70. انجام پایان نامه امکانسنجی روش‌های صنعتی سازی در ساخت و سازهای شهری و ارائه‌ی راهکار با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روش تیلت آپ در شهر کرج)
71. انجام پایان نامه بکارگیری روش تکنولوژی گروهی GT جهت شناسایی فعالیت‌های اقتصادی باهدف توسعه خوشه‌های صنعتی کشورمطالعه موردی: صنعت تولید موتورخودرو، ماشین آلات کشاورزی و راه سازی استان آذربایجان شرقی
72. انجام پایان نامه نقش شهرک‌های صنعتی بر توسعه کالبدی و اجتماعی روستاهای همجوار (شهرک صنعتی آق قلا)
73. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه شهرک‌های صنعتی بر توسعه روستایی مطالعه موردی: (شهرک صنعتی ربط در شهرستان سردشت)
74. انجام پایان نامه بررسی وضعیت موجود ارکان توسعه پایدار در نظام آموزش عالی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
75. انجام پایان نامه مدل توسعه اقتصادی و صنعتی استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینبراساس مزیت هاینسبی و ایجاد خوشه‌های صنعتی
76. انجام پایان نامه اولویت بندی اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در جهت دستیابی به توسعه پایداربا رویکرد حداقل مربعات جزئی پی آل اس
77. انجام پایان نامه تأثیر منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس بر توسعه گردشگری حوزه نفوذ آن با بهره گیری از مدل رگرسیون و آزمونT
78. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل)
79. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر سرمایه گذاری دولت در توسعه صنعتی کشور بین سال‌های1376-92
80. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای تبیین و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت عملکرد سازمان‌های رقابت پذیر مطالعه موردی ؛ سازمان متولی توسعه صنعتی و شهرکهای صنعتی
81. انجام پایان نامه بررسی مکان یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به عوامل جغرافیایی در راستای توسعه پایدارشهری (نمونه موردی:شهرک‌های صنعتی شهرستان بجنورد)
82. انجام پایان نامه نقش توسعه یافتگی صنعتی سازی مسکن با بررسی نمونه موردی ونزوئلا
83. انجام پایان نامه راهبرد توسعه اقتصاد منطقه‌ای با تاکید بر خوشه‌های صنعتی
84. انجام پایان نامه تحلیلی بر مکانیابی و توسعه شهرکها و خوشه‌های صنعتی شهر اراک
85. انجام پایان نامه چالشها و راهبردها در توسعه خوشه صنعتی چای استان گیلان
86. انجام پایان نامه نقش نواحی صنعتی در توسعه روستاها (مطالعه موردی شهرستان شاهین دژ)
87. انجام پایان نامه توسعه پایدار وادغام آن دراداره امورشرکت حاکمیت شرکت با تمرکز بر مدیریت عملکرد شرکت وگزارش مطالعه موردی شرکت‌های شهرک صنعتی شیراز
88. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم مانیتورینگ صنعتی توسعه پذیر مبتنی بر لایه میان افزار
89. انجام پایان نامه الگوی توسعه پایدار وبهره گیری صنعتی سازی بتن پیش ساخته ، نمونه موردیمسجد شاه فیصل (اسلام آباد پاکستان)
90. انجام پایان نامه ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه)
91. انجام پایان نامه تحلیل اثرات شهرکهای صنعتی بر روند توسعه شهرها، بارویکرد تولید و اشتغال زایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی اطاقور
92. انجام پایان نامه تدوین استراتژی جهت توسعه صنعتی و اقتصادی بندر نوشهر
93. انجام پایان نامه اولویت بندی توسعه صنعتی استان ایلام
94. انجام پایان نامه تحلیل راهبردی از نقش احیای میراث صنعتی بر سیاستهای توسعه درونزای شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (نمونه موردی:کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل)
95. انجام پایان نامه بررسی نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی دریای خزر (مورد: منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی)
96. انجام پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی در توسعه اقتصاد ملی
97. انجام پایان نامه مقایسه روشهای چک لیست، رویهم اندازی و ماتریس در ارزیابیاثرات محیط زیستی طرح‌های توسعه صنعتیمطالعه موردی: شهرک صنعتی سلولزی شهر ساری
98. انجام پایان نامه تبیین نقش تمرکز زدایی فعالیت‌های صنعتی کلانشهر تبریز در توسعه متعادل منطقه‌ای (مطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی)
99. انجام پایان نامه تحلیل نقش منطقه آزاد در توسعه اقتصادی با تأکید بر منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
100. انجام پایان نامه مدیریت ایمنی پروژه‌های عمرانی در کشورهای توسعه یافته و بررسی وضعیت آن در ایران در حاشیه‌ی صنعتی سازی پروژه‌ها
101. انجام پایان نامه نقش صنعتی سازی و حمایت از آن در توسعه ساخت و سازهای شهری
102. انجام پایان نامه توسعه استفاده از سبکدانه صنعتی در ساختمان سازی مطابق استاندارد
103. انجام پایان نامه ضرورت استفاده مجدد از پساب در شهرکها و نواحی صنعتی ایران در راستای اهداف توسعه پایدار
104. انجام پایان نامه توسعه صنعتی با محوریت مدیریت دانش و دانشگاه کارآفرین
105. انجام پایان نامه نقش و جایگاه خوشه‌های صنعتی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی
106. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش دلفی )مطالعه موردی: خوشه صنعتی خرمای سراوان
107. انجام پایان نامه ضرورت استفاده مجدد و استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی در راستای اهداف توسعه پایدار
108. انجام پایان نامه نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس
109. انجام پایان نامه شناسایی و نحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش دلفی
110. انجام پایان نامه بررسی منطقه آزاد تجاری - صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری
111. انجام پایان نامه ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل جهت توسعه صنعتی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند SMCE
112. انجام پایان نامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و شدت انرژی در واحدهای صنعتی برمبنای مکانیزم های توسعه پاکUNFCCC
113. انجام پایان نامه بررسی روند تحول خدمات بانک‌های توسعه‌ای دنیا: از توسعه صنعتی تا توسعه پایدار
114. انجام پایان نامه ارزیابی توسعه بومکده های علمی – صنعتی در کشور با توجه به تجربه‌های موفق جهانی در این زمینه
115. انجام پایان نامه ضرورت بهسازی ساختمانهای صنعتی در منطقه چهار شیراز با رویکرد توسعه پایدار
116. انجام پایان نامه بررسی رابطه رشد اقتصادی آلودگی صنعتی و توسعه صنعتی
117. انجام پایان نامه مکانیابی جهت توسعه صنعتی با تاکید برمعیارهای اقتصادی و اجتماعی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند (SMCE) (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)
118. انجام پایان نامه به کارگیری صنعتی سازی و تکنولوژی مصالح نوین برای توسعه پایدار
119. انجام پایان نامه بررسی ضرورت کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی در ایران
120. انجام پایان نامه بررسی موانع کشت و توسعه گیاهان دارویی صنعتی در ایران و ارائه راهکار حل آنها
121. انجام پایان نامه ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه)
122. انجام پایان نامه نقش بنگاه‌های اقتصادی و صنعت گران در توسعه پایدار و ترویج فرهنگ کارآفرینی مطالعه موردی ؛ اتاق اصناف و شهرک صنعتی شهرستان آباده
123. انجام پایان نامه کج فهمی‌های فرآیند نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی (بیماری عدم تناسب)
124. انجام پایان نامه شناسائی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر آن بر تحقیقوتوسعه صنعتی درکشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی ایران)
125. انجام پایان نامه نقش دانشگاه‌های کارآفرین در توسعه صنعتی کشور
126. انجام پایان نامه بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای شرکتهای صنعتی کرمانشاه
127. انجام پایان نامه ارائه یک مدل مفهومی برای توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری_ صنعتی چابهار
128. انجام پایان نامه شناسایی و گسترش گیاهان صنعتی از راهکارهای توسعه پایدار مرتع
129. انجام پایان نامه بررسی رابطه حمل و نقل زمینی با توسعه صنعتی: مطالعه موردی سه استان غربی کشور (ایلام، لرستان و همدان)
130. انجام پایان نامه برنامه‌ریزی حمل و نقل با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
131. انجام پایان نامه تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه کشورهای صنعتی شریک تجاری بر سطح بهره وری کل عوامل
132. انجام پایان نامه بررسی نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه خوشه‌های صنعتی
133. انجام پایان نامه کارآفرینی در فرایند توسعه صنعتی و اقتصادی در آموزه‌های اسلامی
134. انجام پایان نامه ضرورت بهره گیری از سیستم‌های صنعتی ساختمان سازی با تاکید بر مفهوم توسعه پایدار
135. انجام پایان نامه بررسی رابطه مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش صنعتی سازی و گسترش شهرنشینی
136. انجام پایان نامه رهیافتهای ایجاد و توسعه صنایع روستایی و مؤلفه‌های صنعتی سازی روستاها
137. انجام پایان نامه امکان سنجی توسعه دیوار سبز با رویکردی توسعه پایدار در شهرهای صنعتی (نمونه موردی شهرک بعثت ماهشهر)
138. انجام پایان نامه تأثیر همجواری شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار شهرهای میانی
139. انجام پایان نامه توسعه روشهای طراحی تصفیه لجن ناشی ازفاضلابهای شهرک صنعتی شهیدسلیمی
140. انجام پایان نامه بررسی پیامدهای تغییرات پلان در فضاهای مسکونی بر توسعه پایدار شهرک‌های صنعتی شمال ایران
141. انجام پایان نامه مکان یابی شهرک صنعتی بااستفاده ازمدل ANP براساس شاخص‌های توسعه پایدارنمونه موردی: ناحیه تبریز
142. انجام پایان نامه تأثیر توسعه عملکرد کیفیت (QFD) بر بهبود نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)(مطالعه موردی: شهرک صنعتی آمل)
143. انجام پایان نامه توسعه یک مدل برای ارتقای شاخص‌های بهره وری واحدهای صنعتی با رویکرد ANP و QFD در محیط فازی
144. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای مطالعه موردی: خوشه صنعتی خرمای سراوان
145. انجام پایان نامه چالش‌های توسعه سازمان‌های کارافرین : مفاهیم ، توسعه، موانع کارافرینی کارافرینی در بخش طیور (مطالعه موردی شرکت صنعتی بسته بندی مرغ اراست آمل)
146. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در بهبود و توسعه فرایندهای سازمانهای صنعتی
147. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل ضرورت استفاده از صنعتی سازی برای توسعه پایدار در خانه‌ها
148. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های توسعه پایدار در ناحیه صنعتی بند ماهشهر
149. انجام پایان نامه صنعتی سازی ساختمان در راستای ارتقای کیفی ساخت و ساز و معماری و توسعه پایدار
150. انجام پایان نامه توسعه خوشه‌های صنعتی: مزیت‌ها و نقش آن در نوآوری
151. انجام پایان نامه راهکارهای مدیریتی بازیافت آب جهت رویارویی با بحران آب و توسعه پایدار در منطقه صنعتی سنگان
152. انجام پایان نامه به کارگیری صنعتی سازی و تکنولوژی مصالح نوین برای توسعه پایدار
153. انجام پایان نامه خود ارزیابی تعالی منابع انسانی شرکت صنعتی نیرومحرکه براساس مدل استاندارد توسعه گر منابع انسانی (PD)
154. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل)
155. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مخارج تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی ایران
156. انجام پایان نامه توسعه روش غربالگری جهت شناسایی واحدهای تولید کننده پسماند ویژه درشهرکهای صنعتی استان اصفهان
157. انجام پایان نامه آیا آلایندگی، ارمغان توسعه صنعتی است؟
158. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی خمین
159. انجام پایان نامه بررسی آثار اقتصادی ناشی از توسعه خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی خوشه گلاب و عرقیات و گیاهان دارویی فارس )
160. انجام پایان نامه شناخت و بررسی عوامل مؤثر در بروز تأخیر و افزایش هزینه در پروژه‌های صنعتی کشور - مطالعه موردی پروژه‌های طرح توسعه شرکت فولاد خوزستان
161. انجام پایان نامه ارزیابی و اولویت بندی موانع توسعه خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی قطعه سازان خودرو استان سمنان)
162. انجام پایان نامه خوشه صنعتی قطعات خودرو ، دیان ای (DNA) مسئولیت‌های اجتماعی شرکتهای خودرویی و صنایع وابسته برای دستیابی به توسعه پایدار
163. انجام پایان نامه اولویت بندی عملکرد توسعه خوشه‌های صنعتی خودرو براساس شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار آن به روش AHP فازی
164. انجام پایان نامه بررسی نقشتوسعه خوشه‌های صنعتی بر فرآیند توسعه محصول جدید در خوشه قطعات خودروی سمنان
165. انجام پایان نامه رقابت پذیری و نقش توسعه خوشه‌های صنعتی در بهره وری تولید
166. انجام پایان نامه استراتژی پایان عمر ساختمان‌های صنعتی با رویکرد توسعه پایدار
167. انجام پایان نامه نقش صنعتی سازی ساخت وساز ساختمان در توسعه کشور و چالشهای پیاده سازی آن
168. انجام پایان نامه استراتژی مناسب توسعه‌ی صنعتی پایدار در ایران
169. انجام پایان نامه نقش تعاونیهای صنعتی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک کشور
170. انجام پایان نامه روش امکان سنجی و تحلیل اثر بخشی توسعه خوشه‌های صنعتی خرمای کشور
171. انجام پایان نامه بررسی آسیب شناسانه معیارهای موفقیت در پروژه‌های نوآوری محصولات مطالعه موردی:مدیریت نوآوری توسعه محصولات جدید (NPD) در صنایع خودرو سازی ایران (گروه صنعتی ایران خودرو)
172. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الگوهای استقرار شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار منطقه‌ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد
173. انجام پایان نامه توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن‌ها
174. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الگوهای استقرار شهرک‌های صنعتی در توسعه پایدار منطقه‌ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد
175. انجام پایان نامه بازارهای مالی،با تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی،صنعتی و گسترش سرمایه گذاری و تأمین سرمایه
176. انجام پایان نامه مکان یابی شهرک‌های صنعتی، یکی از مؤثرترین سطوح برای پایدارسازی توسعه در کشور
177. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه
178. انجام پایان نامه توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی
179. انجام پایان نامه جایگاه فضای سبز در توسعه پایدار شهرک‌های صنعتی (مطالعه موردی شهرکصنعتی شوش)
180. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات دامپروری سنتی و صنعتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن دراستان زنجان
181. انجام پایان نامه بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه مناطق روستایی کویری ایران با تاکید بر صنایع معدنی؛ مطالعه موردی: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری
182. انجام پایان نامه خوشه‌های صنعتی روستایی راهبردی برای توسعه اقتصاد روستایی
183. انجام پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی- معیشتی شهرک‌های صنعتی در توسعه‌ی نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک صنعتی گرمی
184. انجام پایان نامه عوامل موثربرمکان یابی شهرکهای صنعتی باتوجه به شاخصهای توسعه پایدار واولویت بندی آنها با استفاده ازاعداد فازی مثلثی
185. انجام پایان نامه بررسی میزان اثرات شهرک اثرات صنعتی در توسعه پایدار شهری مورد شهر مهریز
186. انجام پایان نامه ارزیابی توان بوم شناختی حوضه آبریز زنجان با تاکید بر توسعه صنعتی و با مقایسه دو مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و همپوشانی نقشه‌ها(Mac Harg)
187. انجام پایان نامه ارزیابی توان بوم شناختی حوضه آبریز زنجان با تاکید بر توسعه صنعتی با مدل هم پوشانی نقشه‌ها(Mac Harg)
188. انجام پایان نامه بررسی وضعیت پایداری زیست محیطی توسعه صنعتی در شهرستان تنکابن
189. انجام پایان نامه بررسی توان زیست محیطی منطقه آزاد ارس برای توسعه صنعتی
190. انجام پایان نامه کاربرد صنعتی گیاهان دارویی در کشورهای در حال توسعه
191. انجام پایان نامه ضرورت توسعه دامپروری صنعتی در شمال استان گلستان
192. انجام پایان نامه روش نوین توسعه مدل آماری جهت کنترل کیفیت پساب صنعتی
193. انجام پایان نامه اثرات زیست محیطی توسعه واحدهای صنعتی بر کیفیت سفره‌های آب زیر زمینی در مناطق خشک ( مطالعه موردی : زیر حوضه یزد- اردکان)
194. انجام پایان نامه بررسی تاثیربورس اوراق بهادار منطقه‌ای بررشد و توسعه سرمایه گذاری صنعتی و کاهش بازارهای غیررسمی درسمنان
195. انجام پایان نامه توسعه استفاده بهینه از ابزارهای روش سنجی و زمان سنجی درراستای افزایش راندمان شرکت‌های صنعتی
196. انجام پایان نامه تحلیل عاملی عوامل بازدارنده تأثیر گذار بر توسعه توریسم ورزشی با تأکید بر رویکرد صنعتی در استان آذربایجان شرقی
197. انجام پایان نامه توسعه مدل گزارش دهی هزینه‌ها در سازمان‌های پروژه محور تحقیقاتی- صنعتی
198. انجام پایان نامه Bacillus توسعه سیستم کشت اقتصادی جهت تولید حشر هکش بیولوژیک از جدای ههای بومی باکتریبا استفاده از پسابهای صنعتی و ضایعات کشاورزی thuringiensis
199. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل محیطی و توسعه صنعتی در منطقه پارس جنوبی بر زیست بوم جنگلهای حرا در خلیج نایبند
200. انجام پایان نامه مدیریت منابع در صنعتی سازی ساختمان با رویکرد توسعه پایدار
201. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی مدل توسعه واحدهای صنعتی ( مورد کاوی الگوی توسعه کارخانه پرسایران خودرو )
202. انجام پایان نامه نقش مدیریت پژوهش در توسعه و پیشرفت سازمانهای صنعتی
203. انجام پایان نامه ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان خوی (آذربایجان غربی) از دیدگاه توسعه شهرکهای صنعتی
204. انجام پایان نامه تجربه صنعتی : برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت توسعه 1 مپنا با استفاده از مدل‌های مدیریت استراتژیک
205. انجام پایان نامه بررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و الاینده های شهری لازمه توسعه پایدار
206. انجام پایان نامه استراتژی دولت در کارآفرینی: توسعه خوشه‌های صنعتی
207. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی مدل توسعه واحدهای صنعتی ( مورد کاوی الگوی توسعه کارخانه پرس ایران خودرو )
208. انجام پایان نامه ارزیابی توان اکولوژیکی دشت میان آب شوشتر جهت کاربری توسعه شهری و صنعتی با استفاده از GIS
209. انجام پایان نامه صنعتی سازی تولید و مصرف بتن در پروژه‌های عمرانی کشور زمینه ساز تحقق اصلاح الگوی مصرف سیمان و توسعه پایدار
210. انجام پایان نامه ارزیابی توان محیطی سرزمین به وسیله مدل اکولوژی توسعه شهری، روستایی و صنعتی با استفاده ازGIS مطالعه موردی حوضه شصت کلاً- شهرستان گرگان)
211. انجام پایان نامه توسعه تجاری سازی دستاوردهای علمی از طریق تحقیقات تولید نیمه صنعتی
212. انجام پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه فرآوری گیاهان معطر شهرستان کاشان بین دو گروه فرآوری کنندگان سنتی و صنعتی
213. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فرآوری صنعتی گیاهان معطر شهرستان کاشان
214. انجام پایان نامه رویکرد به ساخت داخل در استراتژی توسعه صنعتی خودرو
215. انجام پایان نامه اهمیت و نقش نانو فن آوری در پیشبرد استراتژی نوآوری و توسعه صنعتی
216. انجام پایان نامه ضرورت توجه به برنامه‌ریزی توسعه شهرکهای صنعتی در محدودیت‌های ناشی از خشکسالی (مطلعه موردی شهرک صنعتی منطقه اردستان)
217. انجام پایان نامه طراحی و تدوین برنامه‌های عملیاتی سازی سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در بخش صنایع دریایی
218. انجام پایان نامه نظام مدیریت دانش وزارت صنایع و معادن:اجرای برنامه پنجم توسعه صنعتی با رویکرد دانش بنیان
219. انجام پایان نامه تعالی توسعه پایدار صنعتی در بستر پارکهای علم و فناوری مطالعه موردی: در SME استان اردبیل
220. انجام پایان نامه رویکرد پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار شهرکهای صنعتی
221. انجام پایان نامه توسعه صنایع ریلی با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی ( مطالعه موردی خوشه صنایع ریلی اراک)
222. انجام پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی _ اجتماعی مؤثر بر توسعه و ترویج تحقیقات کشاورزی هستهای از دیدگاه کارشناسان پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج
223. انجام پایان نامه توسعه یک مدل بهینه سازی چندهدفه چرخش کار بمنظور حداقل سازی آسیب‌های شغلی در واحدهای صنعتی
224. انجام پایان نامه شیمی سبز و کاربرد آن در توسعه پایدار صنعتی و معدنی
225. انجام پایان نامه پیشرفتهای مهندسی و تأثیر آن در روند توسعه یافتگی صنعتی ایران
226. انجام پایان نامه نقش تحقیق و توسعه در گسترش عملکرد بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط (SMEها) و هم افزائی حاصل از تشکیل خوشه‌های صنعتی از آنها
227. انجام پایان نامه استفاده از پساب صنعتی شرکت پلی اکریل به منظور کشاورزی و توسعه فضای سبز
228. انجام پایان نامه استراتژی کشورهای صنعتی در اشاعه و گسترش R&D به کشورهای در حال توسعه
229. انجام پایان نامه آموزش مهارتی کلید توسعه چرخه‌های نوآوری در سازمان‌های صنعتی، نمونه موردی: شرکت صنایع مخابرات صایاران
230. انجام پایان نامه توسعه نرم افزار شبیه ساز راکتورهای صنعتی شکست حرارتی اتان (Pyrosim)
231. انجام پایان نامه توسعه سیستم خبره قانون محور برای ارزیابی وام‌های صنعتی
232. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای توسعه همکاری‌های بخش علمی و بخش صنعتی مبتنی بر شناخت کانال‌های تعاملی ، ساختارهای ارتباطی و نهادهای انگیزشی
233. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تجارت درون صنعتی در توسعه بخش خدمات مالی کشورهای در حال توسعه(با تاکید بر توسعه سرمایه گذاری خارجی)
234. انجام پایان نامه توسعه خوشه‌های صنعتی و پایائی فعالیت‌های اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط،(مطالعه موردی ک خوشه فراوری سنگ محلات)
235. انجام پایان نامه بنگاه کوچک زود بازده و تأثیر آن در حل مشکل اشتغال زایی در کشور از طزیق توسعه خوشه‌های صنعتی
236. انجام پایان نامه بنگاههای نیمه تمام صنعتی و عوامل مؤثر بر آن- مطالعه بنگاههای نیمه تمام صنعتی استان یزد طی برنامه سوم توسعه
237. انجام پایان نامه چگونگی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک ومتوسط جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی واحدهای صنعتی و افزایش بازدهی آنها در عرصه رقابتی
238. انجام پایان نامه نقش راهبردی خوشه‌های صنعتی در توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط
239. انجام پایان نامه مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور
240. انجام پایان نامه توسعه چرخه‌های نوآوری و یادگیری تکنولوژیکی در سازمان‌های صنعتی سرآمد با رویکرد آموزش مهارتی
241. انجام پایان نامه نقش تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در توسعه و جهانی‌شدن بنگاههای صنعتی کشور
242. انجام پایان نامه تقسیم کار جهانی تحقیق و توسعه بستر توسعه پایدار و سودآور واحدهای صنعتی ومعدنی
243. انجام پایان نامه پارک‌های صنعتی الگوی شکوفایی تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن
244. انجام پایان نامه عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R & D ): مطالعه موردی پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
245. انجام پایان نامه اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن در واحدهای صنعتی و معدنی
246. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه صنعتی مناطق توسعه نیافته ( مبتنی بر توانائیهای مناطق و اصل تقسیم کار )
247. انجام پایان نامه تعیین روش مدیریت سیل در مناطق مستعد توسعه صنعتی بااستفاده از HEC-RAS و HEC-GeoRAS جهت کاهش تبعات بحران
248. انجام پایان نامه بررسی ارتباط توانمندیهای صنعتی دانشجویان و توسعه پایدار
249. انجام پایان نامه طراحی و توسعه مدل مفهومی خانه استراتژی در مؤسسات آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
250. انجام پایان نامه تبیین راهبردهای توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
251. انجام پایان نامه طراحی و توسعه مدل مفهومی خانه استراتژی در مؤسسات آموزشی و پژوهشی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
252. انجام پایان نامه تبیین نقش پارک‌های فناوری مجازی جهت توسعه صنعتی شهرهای الکترونیکی کشور
253. انجام پایان نامه بررسی امکان توسعه صنایع نساجی ایران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی
254. انجام پایان نامه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی بهنگام مواد زائد خطرناک صنعتی گامی مؤثر در توسعه مدیریت مواد زائد استان فارس
255. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی گلپایگان
256. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی رنگسازان
257. انجام پایان نامه مطالعه‌ی رابطه‌ی توسعه صنعتی و امکانات شهری
258. انجام پایان نامه توسعه میادین فراساحلی نفت و گاز تجربه شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا) در توسعه میدان گازی پارس جنوبی
259. انجام پایان نامه اولویت بندی زمینه‌های توسعه فناوری و اولویتهای تحقیقاتی با ترکیب روش منطق فازی Fuzzy Logic و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ، (مطالعه موردی : رتبه بندی زمینه‌های توسعه فناوری صنعتی و نیازهای تحقیقاتی صنایع استان فارس )
260. انجام پایان نامه تنگناهها، مشکلات و موانع فراوری فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
261. انجام پایان نامه خط مشی‌های مدیریت دانایی وفعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور
262. انجام پایان نامه نقش NGO ها و تشکل‌های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش
263. انجام پایان نامه راهکارهای توسعه واحدهای تحقیقات صنعتی کوچک و متوسط
264. انجام پایان نامه رویکردهای فلسفی برای خلق دانش و نقش سازمانهای صنعتی در حمایت و توسعه آن
265. انجام پایان نامه بررسی بهبود زیر ساخت تحقیقات صنعتی در کشورهای در حال توسعه
266. انجام پایان نامه تحقیق، توسعه، مدیریت دانش و فناوری ارتباطات در مشاغل صنعتی
267. انجام پایان نامه رابطه تحقیق و توسعه و مدیریت دانش با انکوباتور ها، مراکز رشد و پارکهای علمی و صنعتی
268. انجام پایان نامه نقش انتقال دانش فنی در توسعه صنعتی کشورها و مقایسه آن با تجربیات موجود در پژوهشگاه نیرو
269. انجام پایان نامه نقش استاندارد IIP در توسعه منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی سازمانهای صنعتی و تولیدی
270. انجام پایان نامه ضرورت‌های الحاق ایران به معاهدهPCT و تأثیر آن در توسعه صنعتی
271. انجام پایان نامه فن بازار و نقش آن در توسعه فناورانه ( تکنولوژیک ) و صنعتی ایران
272. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنایع و معادن استانها ( در دستیابی به توسعه صنعتی و معدنی طی سالهای 1381-1382)
273. انجام پایان نامه الگوها و انگاره هی توسعه صنعتی در استان کردستان
274. انجام پایان نامه تحلیلی بر عملکرد استراتژیک تولید صنعتی در چند کشور در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی
275. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت اولویت بندی زمینه‌های توسعه فناوری و اولویتهای تحقیقاتی با ترکیب روش منطق فازی (Fuzzy Logic) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، (مطالعه موردی : رتبه بندی زمینه‌های توسعه فناوری صنعتی و نیازهای تحقیقاتی صنایع استان فارس)
276. انجام پایان نامه نقش آینده نگری فناوری در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها
277. انجام پایان نامه تعامل حوزه‌های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه فناوری
278. انجام پایان نامه سطح بندی و اولویت بندی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری - صنعتی کشور در توسعه صنایع دریایی کشور
279. انجام پایان نامه تجربه همکاری مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی وزارت نیرو جهت تعیین اولویت‌های فن آوری ( در راستای بهبود انتقال و توسعه آن )
280. انجام پایان نامه معرفی الگوهای مختلف انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه درون صنعتی و ارائه مکانیزمی برای تصمیم گیری
281. انجام پایان نامه چگونگی سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه درون صنعتی
282. انجام پایان نامه ارائه الگوی جامع کاربردی حل مسئله در نظام تحقیق و توسعه سازمان‌های صنعتی و تولیدی
283. انجام پایان نامه ارائه یک مدل کلی بمنظور توجیه اقتصادی وجود بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی
284. انجام پایان نامه نقش تحقیقات در فرایند توسعه صنعتی
285. انجام پایان نامه مداخله ارگونومی در کشورهای درحال توسعه صنعتی ارگونومی و کشورهای درحال توسعه صنعتی
286. انجام پایان نامه مبانی و ساختار مهندسی ارزش و توسعه کاربرد آن در طرحهای صنعتی
287. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه شهرکهای صنعتی در استان گیلان
288. انجام پایان نامه صنعت دریا محور توسعه صنعتی
289. انجام پایان نامه شناخت توانایی‌های مراکز تحقیقات غیر دولتی و نقش آنها در توسعه صنعتی کشور
290. انجام پایان نامه ساختار سازمانی تحقیق و توسعه متناسب با فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی
291. انجام پایان نامه تعیین میزان اهمیت نقش تعریف اهداف مشخص صنعتی بر روی سودمندی فرایند تحقیق و توسعه با مرور یک تجربه در کشور مالزی
292. انجام پایان نامه بررسی نظام‌های R&D در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از ماتریس شاخص‌های R&D رهنمودی جهت سیاستگذاری های R&D در واحدهای صنعتی ایران
293. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه و توسعه صنعتی
294. انجام پایان نامه برنامه ریزی مدیریت و روند تحقیق و توسعه در تدوین دانش فنی تولید موتورهای گازسوز توسط معاونت تحقیقات وزارت صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و کارخانجات موتورسازی در تبریز
295. انجام پایان نامه نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی
296. انجام پایان نامه تجربیات موفق واحد تحقیق و توسعه در گروه صنعتی سدید
297. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی
298. انجام پایان نامه ارائه نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در بخش‌های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی

 

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود نیازمند این است که نیروی انسانی‌اش توانایی‌های لازم را برای انجام دادن امور محوله داشته باشد. بهبود عملکرد و به سازی نیروی انسانی نیازی غیرقابل انکار برای هر سازمان بوده و مدیریت عملکرد یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به این هدف می‌باشد. مدیریت عملکرد با ایجاد همدلی بین کارکنان و همچنین همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان تلاش می‌کند تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف یک سازمان، موجب ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه بهره‌وری کل سازمان شود. در صورتی که مدیریت عملکرد به همراه ملزومات و پیش نیازهای آن در یک سازمان به خوبی طراحی و اجرا شود، بخشی از مسائل و مشکلات سازمان شناسایی و راهکارهای عملی برای رفع این مشکلات فراهم خواهد شد. رشته مدیریت عملکرد در مقطع کارشناسی ارشد با ارائه دروس مختلفی از جمله مدیریت عملکرد پیشرفته، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مدیریت منابع انسانی به تربیت مدیران و نخبگانی می‌پردازد که با داشتن نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمان‌ها با ایجاد سازوکارهایی مشخص بین عملکرد فـردی و سازمانی به هم‌افزایی داخل سازمان کمک کرده و موجب ارتقای عملکردان خواهند شد.

دروس تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

• مدیریت عملکرد پیشرفته
• بودجه ریزی برمبنای عملکرد
• مدیریت منابع سازمانی (ERP)
• سمینار در مدیریت عملکرد

روش‌های پرکاربرد به منظور انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

کنترل کیفیت (طراحی و تحلیل آزمایش‌ها با نرم‌افزارهای Minitab و Design Expert و ...، کنترل کیفیت آماری با نرم‌افزارهای R، Minitab و ...، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE-MS)، تجزیه‌وتحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، مدل تعالی سازمانی EFQM، گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی (QFD))

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

نگارش و ترجمه متون آکادمیک(ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

1. انجام پایان نامه ارائه الگوی ترکیبی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت الوند سپهر پارسیان با استفاده از روش BSC و ANP
2. انجام پایان نامه اهمیت ارزیابی عملکرد نیروهای برونسپار در سازمانهای آموزشی
3. انجام پایان نامه رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی فسا)
4. انجام پایان نامه مطالعه ابعاد مدل تعالی سازمانی EFQM در تحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش سلامت
5. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن
6. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های مدل تعالی سازمانی EFQM مورد مطالعه ایران خودرو مازندران
7. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC با رویکرد فازی سلسله مراتبی مطالعه موردی
8. انجام پایان نامه بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد مدیران معاونت مالی و اداری در سازمان تأمین اجتماعی
9. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پیمانکاران شرکت ملی نفت ایران در حوزه خدمات پشتیبانی واحدهای ستادی بر مبنای عوامل انگیزشی
10. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در خلق استراتژی‌ها و فعالیت‌های سازمان
11. انجام پایان نامه مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شعب بانک
12. انجام پایان نامه نقدی بر الگوهای ارزیابی عملکرد برای تعالی سازمان‌های فرهنگی
13. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند- تحویلداری در مقایسه با تحویلداری در بانک آینده
14. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ویرگو با استفاده‌ی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
15. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد انتقال تکنولوژی در شرکت‌های ماشین آلات راهسازی ومعدنی (مطالعه موردی شرکت هپکو)
16. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حوزه‌های مدیریتی، مالی و بهره وری در سطح بانک ملی استان مازندران با استفاده از تکنیک AHP
17. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک توسعه و تعاون با استفاده از مدل EFQM
18. انجام پایان نامه تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس مدل BSC (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)
19. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
20. انجام پایان نامه بررسی میزان اثربخشی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ایساکو)
21. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی قزوین با استفاده از کارت امتیازیمتوازن (BSC)
22. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک‌های ایران براساس مدل EFQM (نمونه موردی بانک مهر اقتصاد)
23. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
24. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده براساس کارت امتیازی متوازن
25. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای دارویی فعال در بورساوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل ترکیبی FAHP-VIKOR
26. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی
27. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
28. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نگاه کاربران در دیوان محاسبات کشور
29. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های نیروگاهی با بکارگیری تحلیل پوششی داده‌ها
30. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل کارت امتیازدهی متوازن
31. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعبههای بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA مطالعه موردی: استان البرز
32. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان با کارت امتیازی متوازن BSC ومدل EFQM
33. انجام پایان نامه طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های عمرانی با رویکرد AHP، BSC و VIKOR
34. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن برای پیاده سازی استراتژیهای سازمانی مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه دولتی ایلام
35. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه دولتی ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه دولتی ایلام
36. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و اولویت بندی مناطق شهرداری اصفهان با رویکرد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از DEA و TOPSIS -مورد مطالعه در شهرداری اصفهان
37. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه)
38. انجام پایان نامه بررسی شرح وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست (ارزیابی عملکرد شورا)
39. انجام پایان نامه نوشتاری در باب ارزیابی عملکرد سازمان
40. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه‌های های فنی دانشگاه نجف آباد با رویکرد مدیریت سرمایه‌های انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
41. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان‌ها با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها - مورد مطالعه: واحدهای سازمانی شرکت داراکار
42. انجام پایان نامه کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات
43. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در صنعت خودروسازی ایران
44. انجام پایان نامه استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی
45. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی در دهیاری‌ها و شوراهای دهستان درودفرامان
46. انجام پایان نامه رابطه بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
47. انجام پایان نامه ارائه رویکردی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها جهت ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها (مطالعه موردی: یک دانشگاه غیرانتفاعی)
48. انجام پایان نامه کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات
49. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و اهمیت آن در سیستمهای بهداشت و درمان
50. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن و تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت هسکو)
51. انجام پایان نامه بررسی رابط بین رویه‌های اداری ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان هرمزگان
52. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری، با استفاده از DANP، BSC-HSE با یک روش سازی نوین بر مبنای VIKO(مورد کاوی صنعت ساختمان)
53. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانها و مدلهای ارزیابی
54. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
55. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی مدارس ابتدایی سما غرب استان مازندران
56. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل EFQM
57. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان تولیدی و خدماتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: مدرسه غیردولتی حمزه
58. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد محیط زیستی برمبنای روش IEPA
59. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد ایمنی دپارتمان‌های واحدهای صنعتی با روی کرد کارتامتیازی متوازن
60. انجام پایان نامه استفاده از روش AHP به منظور تعیین مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
61. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایتمندی مشتریان و ارزیابی عملکرد کارکنان در محیط کسب و کار با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها – مطالعه موردی: بانک رفاه
62. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های دارویی بازار اول بورس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
63. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان شهدای کارگر یزد با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن
64. انجام پایان نامه بکارگیری رویکرد BSC، AHP و SAW در ارزیابی عملکرد سازمان
65. انجام پایان نامه مروری بر ارزیابی عملکرد؛ مفاهیم، ابعاد، روش‌ها
66. انجام پایان نامه بکارگیری معیارهای تفکرناب در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی: صنایع نفت و گاز)
67. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی AHP,BSC برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال درصنعت تجهیزات پزشکی مطالعه موردی: صنعت تجهیزات پزشکی فرافن تهران
68. انجام پایان نامه طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت ساختمان بارویکرد VIKOR و HSE –BSC
69. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد فرایندهای حوزه خدمات شهری با استفاده از تاپسیس و دیمتل
70. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات در شهرداری قم
71. انجام پایان نامه طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد بانک
72. انجام پایان نامه تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک قرض الحسنه مهر و رتبه بندی آنها با روش MCDM فازی
73. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی براساس مدل تعالی سازمانی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل
74. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت روابط با مشتری با استفاده از مدل BSC و تکنیک دیمتل در صنعت توریسم مورد مطالعه هتل‌های 5 ستاره شهر مشهد
75. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی باشگاه‌های نین جوتسو در فدراسیون ورزش‌های رزمی در استان تهران و البرز با استفاده از مدل 2013 EFQM
76. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های ایران خودرو در غرب استان مازندران با استفاده از مدل BCC ورودی محور تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
77. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد الزامی بر ای شرکتهای توزیع برق
78. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی سازمان‌ها با رویکرد ترکیبی شاخص‌های مدل EFQM و DEA (سازمان‌های شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت)
79. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393
80. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد دبیران مرد تربیت بدنی مناطق طهران بزرگ بر اساس شاخص‌های عملکردی انان
81. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی در سیستم‌های نظارت و راهنمایی آموزشی
82. انجام پایان نامه ارائه الگوی بهینه ارزیابی عملکرد مدیریتهای ستادیآب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
83. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
84. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای داروسازیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
85. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششیداده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما (مطالعهموردی: صدا و سیمای مرکز لرستان)
86. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت کارگزاری آگاه با روش ارزیابی 360 درجه‌ای
87. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار با رویکرد مالی با استفاده از تحلیل پوششیداده ها
88. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر BSC در ارزیابی عملکرد از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات)
89. انجام پایان نامه مطالعه ارزیابی عملکرد بیمه پارسیان با استفاده از طراحی مدل ریاضی (بررسی موردی: نمایندگی‌های استان فارس)
90. انجام پایان نامه دستهبندی الگوهای ارزیابی عملکرد بر اساس چارچوب پایه شکلگیری آن‌ها
91. انجام پایان نامه استقرار نظام جامعه ارزیابی عملکرد در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از روش تلفیقی کارت امتیازی متوازن BSC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA
92. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های فروشگاهی در هایپر ماکت
93. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیر تأمین سبز به روش تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن عوامل نامطلوب و غیرقابل کنترل
94. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رویکردهای درجه بندی شده ارزیابی عملکرد کارکنان (90، 180، 270، 360، 450، 540 و 720)
95. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهراهواز
96. انجام پایان نامه توسعه مدل ارزیابی عملکرد یک مرکز تحقیقاتی دفاعی مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن نوآورانه I-BSC
97. انجام پایان نامه استفاده از روش تاپسیس و کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانکهای تجاری
98. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان از نظر سازگاری استراتژیک
99. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد فن آوری اطلاعات در سازمان‌ها با ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی اروپایی
100. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از نتایج تحلیل پوششی داده‌ها براساس داده کاوی: مورد کاوی در یک شرکت هلدینگ
101. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه یک ناحیه سه شهر مشهد با تاکید بر رضایت مندی شهروندان
102. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ادارات حملونقل و ترافیک مناطق شهرداری مطالعه موردی: ادارات حملونقل و ترافیک مناطق 31 گانه مشهد
103. انجام پایان نامه تدوین سیستم ارزیابی عملکرد براساس تحلیل شغل وظیفه محور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان)
104. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایههای فکری بر ارزیابی عملکرد مالی با نقش مداخلهگری فراگیری سازمانی در سیستم بانکی
105. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از BSC، FAHP و ELECTRE
106. انجام پایان نامه بررسی استراتژی‌های نوین مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه‌ای میاندوآب
107. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران
108. انجام پایان نامه طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
109. انجام پایان نامه مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی دادها
110. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص‌های تجارت الکترونیک در صنعت حمل و نقل مطالعه موردی: شرکت مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
111. انجام پایان نامه کاربرد سیستم استنتاج فازی در ارزیابی عملکرد
112. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان و جایگاه آن در اسلام
113. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی سیستم‌های مدرن و سنتی ارزیابی عملکرد
114. انجام پایان نامه طراحی مدل پویای ارزیابی عملکرد شعبه بانک با رویکرد کارت امتیازی متوازن
115. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ورودی‌های مشترک به روش DEA دو سطحی، تحت شرایط نامطلوب
116. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور طرح نو)
117. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب شبکه‌ای ANP
118. انجام پایان نامه به کارگیری کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) جهت ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب شبکه‌ای ANP
119. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان، رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، مورد مطالعه کمیته امداد امام (ره) استان البرز
120. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی) مورد مطالعه: شرکت کاشی رباط میبد
121. انجام پایان نامه جایگاه سواد اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
122. انجام پایان نامه اهمیت حاکمیت شرکتی و ارزیابی عملکرد شرکت
123. انجام پایان نامه بررسی بین ارتباطات مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
124. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن در پتروشیمی اراک با استفاده از تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی
125. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانکهای سپه، تجارت و ملت با استفاده از رویکرد Bsc- Topsis
126. انجام پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد در توسعه مسیر پیشرفت شغلی کارکنان اداره کل استاندارد و تحقیقاتصنعتی استان ایلام
127. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران
128. انجام پایان نامه طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و روشتصمیم گیری الکترا
129. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های مؤثر در نظام تشویق و تنبیه و ارزیابی عملکرد دوره‌ای) مطالعه موردی: گروه تجاری هلدینگ دریایی ایران(
130. انجام پایان نامه سیستم ارزیابی عملکرد با رویکرد تحلیلی مدل پیاده شده آن در بخش آب
131. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و معیارهای مالی نوین ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
132. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر پایه مدل کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی؛ سازمان حج و زیارت استان لرستان)
133. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و مدل‌های ارزیابی
134. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سامانه جدید اینترنتی خدمات رسانی شهرداری مشهد از دیدگاه زائرین طی سالهای 93-89 نمونه موردی: سه کمپ باباقدرت. ورودی مشهد قوچان. ورودی مشهدنیشابور
135. انجام پایان نامه مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها
136. انجام پایان نامه تحلیل شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی سازمان با روش دیمتل مطالعه موردی: هتل‌های منتخب استان یزد
137. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و مهمترین و متداولترین الگوها و مدلهای اجرای آن
138. انجام پایان نامه کاربردهای مدل تعالی سازمانی در ارزیابی عملکرد مدیریت کلان مراکز آموزش عالی باتوجه به رویکرد جذب منابع انسانی
139. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک با دیدگاه کارت امتیازی متوازن و تعیین ارتباط میان آنها با تکنیک DEMATEL فازی
140. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارایی شعب بانک سپه از منظر جذب و ارتقاء وفاداری مشتریان با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره AHP-DEA
141. انجام پایان نامه بررسی اهمیت و نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اداری سازمان‌های مراقبت سلامت
142. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد خدمات بانکی و رابطه آن با چابکی سازمانی در بانک پارسیان
143. انجام پایان نامه استراتژی خرید و ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده ازمدل کارت امتیازی متوازن BSC
144. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و بهسازی منابع انسانی سازمانها: الگوها و رویکردها
145. انجام پایان نامه بررسی اعتبار و پایایی مقیاس ارزیابی عملکرد رؤسا و کارکنان شرکت ریخته گری تراکتورسازیایران
146. انجام پایان نامه تعیین و اولویتبندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات
147. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبهبندی بانک ملی شهرستانهای خراسان رضوی با استفاده ازتحلیل پوششی دادهها
148. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کهریزک جهت تخلیه به آبهای سطحی
149. انجام پایان نامه الگوی ارزیابی عملکرد فرایند ساخت وساز سازمان نظام مهندسی ساختمان بااستفاده ازرویکرد HSE-BSC، ANP و VIKOR
150. انجام پایان نامه ضرورت ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن در سازمانها
151. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های شناسایی آتش ارائه شده توسط Byun و L.Wang برای مناطق جنگلی شمال ایران
152. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک فرایندتحلیل شبکه‌ای مطالعه موردی: شرکت الوند سپهر پارسیان
153. انجام پایان نامه استفاده از رویکرد ترکیبی چند مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها DEA و کارت امتیازی متوازن BSC برای بهبود ارزیابی عملکرد
154. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان براساس مدل تعالی سازمان EFQM 2013
155. انجام پایان نامه بررسی کارایی روش‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدل DEA
156. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد والگوها و مدلهای اجرای آن
157. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق 22 گانه تهران با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای
158. انجام پایان نامه لاتین Ex-Eval-Urban سیستمی خبره جهت ارزیابی عملکرد سازمانها (شهرسازی)
159. انجام پایان نامه بررسی میزان توجه به رفتار کارکنان و محیط کار در مدلهای ارزیابی عملکرد شرکتهای با کسب و کار کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک‌های طبقه بندی
160. انجام پایان نامه بررسی و اولویت بندی مشکلات ارزیابی عملکرد کارکنان با روش AHP (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق تهران)
161. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد نیروی نمایندگی ایران خودرو
162. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ارزیابی عملکرد نیروی انسانی نمایندگی سایپا صابر
163. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر ارزیابی عملکرد تیم‌های مختلف یک پروژه از دید مدیریت ساخت
164. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز در توسعه صنعت گردشگری با رویکرد کارت امتیازی متوازن
165. انجام پایان نامه پیش بینی موفقیت و ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از تلفیق روش تکنیک دیماتل فازی و FMCDM
166. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد کارکنان با بازخورد 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان)
167. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شرکتهای هلدینگ
168. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی یکی از شهرداری‌های شهرستان لنجان)
169. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمانی
170. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سطوح مدیریتی کارکنان فنی دیوان محاسبات استان کرمان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
171. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود سازمانی در چارچوب ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شعب بانک سپه در استان مازندران)
172. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و مدل‌های ارزیابی
173. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پیمانکاران از دیدگاه یمنی بهداشت و محیط زیست مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب قزوین
174. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک بر چابکی سازمانی
175. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن در حالت عدم قطعیت تئوری گواه
176. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه‌ای فازی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی کاله)
177. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی سازمان‌ها با رویکرد ترکیبی شاخص‌های مدل EFQM و DEA (سازمان‌های شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت)
178. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های مترویی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد)
179. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی و بررسی رابطه آن با عدالت سازمانی در بین معلمان مدارس شهرستان شیراز
180. انجام پایان نامه کاربرد مدل EFQM در ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران
181. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای کارگزاری بورس کالای ایران با استفاده ازرویکرد ترکیبی (ARAS-FAHP)
182. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده براساس کارت امتیازی متوازن
183. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت براساس استاندارد ایزو 14031
184. انجام پایان نامه دیدگاه کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان بیمه ایران در شهرستان شاهرود (مطالعه موردی)
185. انجام پایان نامه تأثیر ارزیابی عملکرد با رویکرد 360 درجه در اثربخشی سازمانی
186. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ولئو آرمکو با استفاده از تلفیق کارت امتیازی متوازن با تحلیل شبکه فازی و تاپسیس فازی
187. انجام پایان نامه بررسی رابطه افزایش بهره وری منابع انسانی با بکار بستن اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM و ارزیابی عملکرد در سازمان
188. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد روش الکتروفنتون در پاکسازی فاضلاب صنایع لبنی
189. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توانمندسازی بر ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت گاز شهرستان تبریز)
190. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در بهبود کارایی و اثربخشی سازمان
191. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن
192. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاههای غیرانتفاعی برمبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور تعیین اولویت‌های استراتژیک
193. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متقابل مدیریت ارتباط با مشتری و تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد ازدیدگاه این دو مفهوم: مطالعه موردی در صنایع هوایی
194. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شرکت‌های هلدینگ بر اساس کارت امتیازیمتوازن (مطالعه موردی: هلدینگ فدک قدر تکسا)
195. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رفتار سازمانی مثبت POB و نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد و پاداش سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان در بانک صادرات
196. انجام پایان نامه مدلی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی تولیدی در محیط‌های تولیدی کارگاهی با استراتژی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبارش
197. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و نقش آن در افزایش انگیزه و کارایی کارکنان
198. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمه با استفاده از روش تلفیقی BSC-AHP (مطالعه موردی: بیمه کوثر قزوین)
199. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهره وری نیروی انسانی در پست بانک ایران
200. انجام پایان نامه بررسی و اولویت بندی چالش‌های ارزیابی عملکرد کارکناندر سازمان‌های دولتی ایران مطالعه موردی: شرکت برق تهران
201. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های شیراز با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی و EFQM
202. انجام پایان نامه بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد
203. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی با استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان
204. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های آموزش، پاداش و ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی برمدیریت دانش از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
205. انجام پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در واحدهای تولیدی مورد مطالعه: یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه خودرو سازی سایپا
206. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان ادارات محیط زیست
207. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشترر با بکارگیری رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن ر تاپسیس فاز
208. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پرسنل بخش کنترل کیفیت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در شرکتسینا شیشه
209. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان براساس مدل شایستگی
210. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه موردی: موسسه ثامن الحجج
211. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک صادرات با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره
212. انجام پایان نامه بررسی استراتژی‌های نوین مدیریتی جهت جذب، توانمندی سازی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب
213. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد BSC و کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های مشهد)
214. انجام پایان نامه تلفیق مدل‌های کارت امتیازی متوازن (BSC) و تعالی سازمانی اروپایی (EFQM) با استفاده از متدولوژی (QFD) جهت ارائه الگوئی به منظور ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: صنایع سیمان استان گیلان)
215. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری کرج از نظر ذینفعان داخلی با استفاده از مدل سیستم تعالی کسب و کار کانجی
216. انجام پایان نامه رتبه بندی ارزیابی عملکرد شعب موسسه اعتباری نور از منظر شاخص‌های مالی (مطالعه موردی استان کرمان)
217. انجام پایان نامه آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد سیستمهای مدیریت یکپارچه QHSE شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران بااستفاده ازمدل CIPP
218. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری کرج با استفاده از مدل سیستم تعالی کسب و کار کانجی
219. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی ساخت یافته 3 جهت طراحی سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد آن باهدف بهبود کسب و کار
220. انجام پایان نامه لزوم ارزیابی عملکرد شرکت‌های خصوصی کوچک توسط کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت ایمن صنعت آرین پیشروپارسین
221. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد روشهای میانگین گیری و مشخصه‌ها برای تحلیل جریان تراکم ناپذیر به همراه انتقال حرارت مرکب (Mixed Convection)
222. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد صنایع بر اساس ترکیب کارت امتیازی متوازن، تئوری بازی و تحلیل پوششی داده‌ها و مقایسه عملکردی صنایع در محیط رقابتی
223. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی پیاده سازی مدل تعالی EFQM در ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت سیمان قاین
224. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد متوازن مدیریت پروژه (PMBPAS) بر اساس استاندارد PMBOK و بکمک مدل BSC
225. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها
226. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدتولیدی بااستفاده ازرویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندشاخصه فازی و مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت کارخانجات چینی ایران کاشی ایرانا
227. انجام پایان نامه تحلیل اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان روی بهره وری نیروی انسانی درشرکت پتروشیمی کیمیا
228. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
229. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای آتش نشانی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
230. انجام پایان نامه بررسی سیستم ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی و تولیدی با استفاده از مدل مبتنی بر ارائه برنامه کاری
231. انجام پایان نامه مدیریت استعداد و ارزیابی عملکرد
232. انجام پایان نامه ابزارهای ارزیابی عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی مبتنی بر سازمان‌های استراتژی محور
233. انجام پایان نامه بکارگیری یک مدل بهینه یابی خطی برای ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت اروند چرخ رفسنجان)
234. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در صنعت خدمات مهندسی پتروشیمی و رتبه بندی ابعاد مدیریت دانش با AHP (تحقیق موردی: شرکت همپا انرژی)
235. انجام پایان نامه طراحی یک DSS برای ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک: مطالعه موردی بانک سپه استان لرستان
236. انجام پایان نامه مروری جامع بر سیستم‌های رتبه بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت کمی
237. انجام پایان نامه معرفی الگویی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها در تحقق چشم انداز نظام سلامت
238. انجام پایان نامه تلفیق کارت امتیازی متوازن – استراتژی اقیانوس آبی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
239. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه نفت شیراز
240. انجام پایان نامه مطالعه رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و جایگاه شاخصهای توسعه پایدار در این رویکردها: معرفی روش SBSC
241. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمات بانکی و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره
242. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت
243. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS
244. انجام پایان نامه بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی دررابطه با رویه‌های اداری ارزیابی عملکرد وتعهدسازمانی مطالعه تأمین اجتماعی استان هرمزگان
245. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه یزد با تکنیک تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای
246. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان از منظر همکاریهای بینسازمانی با استفاده از تلفیق مدل تامسون و تحلیل پوششی داده‌ها
247. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان بر اساس سرمایه فکری و تعهد سازمانی با استفادهاز تحلیل پوششی داده‌ها: مورد مطالعه یک شرکت تولیدی در استان اصفهان
248. انجام پایان نامه تبیین مدلی جامع مبتنی بر کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی عملکرد فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه
249. انجام پایان نامه تدوین سیستم خبره فازی برای مدیریت و ارزیابی عملکرد پروژهای فن آوری اطلاعات مطالعه موردی یک سازمان فعال در حوزه فن آوری اطلاعات
250. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش بر اساس استرس شغلی با استفاده ازروش ویکور فازی
251. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشکدههای دانشگاه یزد با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داد هها
252. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین
253. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی با روش سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی شعب پست بانک شهر تهران
254. انجام پایان نامه کاربرد ارزیابی متوازن (BSC) در ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری با استفاده از مدل Dematel (مطالعه موردی بانک کارآفرین ایران)
255. انجام پایان نامه حسابرسی عملکرد ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت
256. انجام پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار در ارزیابی عملکرد کارکنان
257. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM سال 1392
258. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک ملی استان مازندران براساس کارت امتیازی متوازن بی سی اس
259. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران
260. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بیمه ما با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA
261. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان مورد مطالعه: شرکت سیمان قاین
262. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مختلف برسیستمهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی درسازمانهای دولتی ایران، ژاپن، آمریکا
263. انجام پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد بانکها در جذب و حفظ مشتری
264. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دانش بنیان با رویکرد ترکیب AHP, BSC و TOPSIS در حوزه تجاری سازی فناوری نانو در ایران
265. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های- فازی و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان یزد)
266. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت و روش‌های نوین ارزیابی عملکرد
267. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد)
268. انجام پایان نامه معرفی مدلهای نوین ارزیابی عملکرد برای سازمانهای دولتی
269. انجام پایان نامه نقش بازخورد شخصی در فرایند ارزیابی عملکرد بر پرورش توانایی‌های بالقوه کارکنان
270. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان روی بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهرکام پارس
271. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS
272. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن
273. انجام پایان نامه شناسائی شاخصهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد واحد عملیات سازمان آتش نشانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
274. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد نفوذ مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت بیمه
275. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان با نقش میانجی ارزیابی عملکرد در بین مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز
276. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مشتریان در پیادهسازی استراتژی اقیانوس آبی با استفاده از تصمیمگیری چند شاخصه MADM؛ مطالعه موردی در صنعت uPVC
277. انجام پایان نامه طرح ریزی نظام ارزیابی عملکرد محیط زیستی صنایع کاشی و سرامیک در بخش آلودگی هوا بابهره مندی از مدل TOPSIS مطالعه موردی: کاشی کویر یزد
278. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرایندتحلیل شبکه مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون
279. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی
280. انجام پایان نامه تعریف مدل ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی در برون سپاری خدمات شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه
281. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 8 اصفهان به روش EFQM
282. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
283. انجام پایان نامه سنجش میزان تأثیر متغیرهای ارزیابی عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی: تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها با نظریه بازی‌های همکارانه
284. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بخش نشریات تحت پوشش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست
285. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت فولادسازان گابین با استفاده از روش DEA
286. انجام پایان نامه ارائه مدلی نوین در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بانک با رویکرد حل تحلیل پوششی داده‌ها
287. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و الویت بندی سازمانها بر اساس رویکردهای تلفیقی مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان
288. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و مدل رتبه بندی ابرکارایی با رویکرد توسعه شغلی (مطالعه موردی)
289. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در شعب بیمه کارآفرین به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
290. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره گازاستان آذربایجان شرقی وتعیین کارایی نسبی باتوجه به مدل تحلیل پوششی داده‌ها
291. انجام پایان نامه یکپارچه سازی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های ایران خودرو در مازندران
292. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل راسل اصلاح شده براساس تئوری تحلیل پوششی داده‌ها
293. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه علم و صنعت ایران)
294. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای غیر کمانشی (BRB) در ساختمان‌های میان مرتبه و بلند مرتبه
295. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دهیاران در مدیریت روستا (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت-استان کرمانشاه)
296. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرهای دارای مناطق جنگی استان خوزستان در جذب گردشگران با استفاده از مدل امتیاز استاندارد شده
297. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با ارزیابی عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایلام)
298. انجام پایان نامه طراحی مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد مؤسسات مالی با رویکرد کارت امتیازی متوازن
299. انجام پایان نامه بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان شرکت هلی پت
300. انجام پایان نامه به کارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد HSE در پروژه‌های ایجاد شریان‌های حیاتی
301. انجام پایان نامه ارائه مدل کاربردی ارزیابی عملکرد وبررسی راه‌های بهبود تعهدشرکت های پیمانکاری شاغل درصنعت نفت درمواجه با شرایط اضطراری و بحران با کمک روش تحلیل سلسله مراتب فازی مطالعه موردی فاز 10 و 9 شرکت مجتمع گازپارس جنوبی
302. انجام پایان نامه رویکردترکیبی TOPSIS-BSC جهت ارزیابی عملکرد سازمانهای فعال درزمینه نفت و گاز
303. انجام پایان نامه ارتقای کیفیت سازمان ازطریق ارزیابی عملکرد کارکنان مطالعه موردی برروی دوشرکت فعال درحوزه فناوری اطلاعات
304. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد MVA،EVA و CVA، REVA در شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
305. انجام پایان نامه تبیین اهداف میانی مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن از منظراستراتژیک در سازمان‌های پروژه محور. مطالعه موردی: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
306. انجام پایان نامه تبیین عوامل استراتژیک مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن درشرکتهای پروژه محور بخش غیردولتی. مطالعه موردی: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
307. انجام پایان نامه مطالعه تئوریکی تجربی کاربردهای کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمانها
308. انجام پایان نامه دستیابی به یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای پارک‌های علم و فناوری
309. انجام پایان نامه بازخوانی مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
310. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن از منظراستراتژیک در سازمان‌های پروژه محور
311. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان با نقش میانجی سیستم جامع ارزیابی عملکرد و رضایت شغلی
312. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی تلفیقی از تحلیل پوششی داده‌ها و تراکم ورودی جهت ارزیابی عملکرد: مطالعه‌ی موردی مرکزآزمایشگاههای شرکت هسا
313. انجام پایان نامه طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد با ریکرد کارت متوازن امتیازی و تحلیل پوششی داده‌ها با مدل CCR&BCC
314. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان قم بر اساس مدل EFQM
315. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان، چالش‌ها وراهکارها
316. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی دراثر بخشی سازمانی
317. انجام پایان نامه فرهنگ سازمانی و تنوع ارزیابی عملکرد در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادارتهران
318. انجام پایان نامه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های نیروگاهی براساس نگرش توسعه پایداروبکارگیری تحلیل پوششی داده‌ها
319. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بازاریابی ادارات امور شعب در بانک رفاه بااستفاده از روش ترکیبی GRA و تاپسیس فازی
320. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خدمات جدید بانکی به روش BSC در بانک صادرات مازندران- حوزه بابلسر
321. انجام پایان نامه نقش تکنیک‌های نوین حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد مدیران
322. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مدیریت شهری بر اساس مدل SCOR مورد مطالعه: سامانه 137 یکی از مناطق شهرداری تهران
323. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تکنیک‌های مختلف داده کاوی به منظور اعتبارسنجی مشتریان بانکی
324. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد فازی
325. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد یک شرکت تولیدی در صنعت نساجی به کمک مدل کارت امتیاز متوازن BSC و فرایند تحلیل شبکه فازی FANP
326. انجام پایان نامه تبیین مدلی جهت ارزیابی عملکرد بودجه ریزی با رویکرد کارت ارزیابی متوازن براساس روش AHP فازی
327. انجام پایان نامه تأثیر ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان فنی حرفه‌ای استان یزد
328. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری در خدمات دانشگاهی از طریق ارزیابی عملکرد سیستم مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
329. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانشو الویت بندی عوامل مؤثر برآن (تحقیق موردی: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی)
330. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاد از کارت امتیازی متوازن (BSC) ی تحلیلسلسل مراتبی فازی (FAHP)(مطالع موردی: شعب بانک مسکن شهرستان سمنان)
331. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی: گمرک جزیره کیش)
332. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه موردی شعب بانک صادرات اهواز
333. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن مهر شهرستان ارومیه با استفاده از مدلهای ترکیبی FAHP,BSC
334. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانها به کمک BSC در کنار تکنیک‌های FAHP,AHP
335. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) در ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
336. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد)
337. انجام پایان نامه کیفیت افشا، ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
338. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک رویکرد تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (Fuzzy UTASTAR) در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها
339. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی BSC و ARGUS
340. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری دوربین‌های مداربسته بر ارزیابی عملکرد کارکنان بااستفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های دارای دوربین مداربسته با تکنولوژی هوشمند)
341. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت تدارک کالا بر اساس استاندارد 10006 ISO با مبنای مقایسه‌ای EFQM
342. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها
343. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی
344. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی پروژه‌های حمل و نقل مناطق 22 گانه شهرداری تهران با تکیه بر تکنیک ابر کارایی DEA
345. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران؛ گامی مهم در تحقق رسالت سازمانی
346. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر کرمانشاه با استفاده از کارت امتیازی متوازن
347. انجام پایان نامه بررس شاخصهای ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی در مرکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دنشگاه استان فارس
348. انجام پایان نامه بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی ورزش و تربیت بدنی استان قم
349. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه قمبا استفاده از داشبوردهای مدیریتی
350. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE_MS دربهبود شاخص‌های ایمنی، بهداشتی، محیط زیستی و اقتصادی سازمان‌ها و توسعه پایدار
351. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پایانه مسافری دریایی خلیج فارس با استفاد از مدل تعالی سازمانی
352. انجام پایان نامه ارائه مدلی دینامیکی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت اندیشه
353. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش Electre
354. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک مرکز آموزش فنی وحرفه ای رشت، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
355. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی شرکت بازارگسترپگاه با روش BSC
356. انجام پایان نامه تأثیر بازدیدهای مدیرعامل با هدف ارزیابی عملکرد و رفع مشکلات واحدهای اجرایی بر بهبود عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
357. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان و راهکارهایی برای بهبود آن مطالعه موردی: خودروی پژوپارس شرکت ایران خودرو
358. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
359. انجام پایان نامه شناسایی واولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک بارویکردتلفیقی BSC و ANP
360. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص‌های فعال در یکصنعت منتخب
361. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)، مدیریت HSE و ارتباط آنها با استرس شغلی کارکنان در پالایشگاه نفت
362. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارتقاء بهره وری کارکنان با بکار بستن اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM) و ارزیابی عملکرد در سازمان
363. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره‌ای پوششی داده‌ها
364. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد Bsc-topsis در صنایع محصولات فلزی و صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران
365. انجام پایان نامه میزن استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی در ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان مرکزی
366. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن/ تحلیل پوششی داده‌ها (DEA/BSC)؛ (مطالعه موردی شهرداری تهران
367. انجام پایان نامه مدل‌های سنجش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
368. انجام پایان نامه کاربرد فرایند تحلیل شبکه جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری
369. انجام پایان نامه مروری بر کاربرد مدل دوتایی FLC برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین با رویکرد چرخه‌ی DMAIC شش سیگما
370. انجام پایان نامه ارائه الگوی ترکیبی از تصمیم گیری چند معیاره فازی و سرمایه فکری جهت ارزیابی عملکرد کارکنان
371. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و بهره وری و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص‌های عملکرد ادارات پست استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
372. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سرمایه فکری با استفاده از کارت امتیازی متوازن
373. انجام پایان نامه رابطه پیاده سازی اصول TQM و ارزیابی عملکرد با افزایش بهره وری کارکنان در سازمان
374. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
375. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کنترل برف و یخ
376. انجام پایان نامه طراحی و ارزیابی عملکرد پروتکل مسیریابی برای شبکه‌های MANET
377. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی و مکانیسم‌های اثرگذار بر آن بر اساس استاندارد ایزو 14031
378. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی لوله‌های شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب
379. انجام پایان نامه عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی
380. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی با استفاده از مدل BSC و DEA مورد مطالعه بانک توسعه تعاون
381. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی - زیست محیطی
382. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد ستادی سازمانهای دولتی مطالعه موردی: ادارات دولتی شهرستان اندیمشک و دزفول
383. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان براساس رویکرد ترکیبی EFQM و BSC
384. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان واحد تولید نیروگاه شهید بهشتی با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
385. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار
386. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری crm بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر
387. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد از منظر رشد و یادگیری با تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
388. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت فولادسازان گابین با استفاده ازروش TOPSIS
389. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش مبتنی برآن با استفاده ازتحلیل پوششی داده یک مطالعه موردی
390. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با چند رویکرد منتخب در سال 1391
391. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت سطح میانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شرکت پخش صنایع غذایی)
392. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه برای شرکت‌های خدماتی دیجیتال کننده اسناد
393. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان
394. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد و ساختار واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع فولاد
395. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت بحران در تأمین سرپناه اضطراری (مطالعه موردی منطقه ورزقان –زلزله آذربایجان)
396. انجام پایان نامه بررسی وجود ابعاد و سنجه‌های مختلف مالی وغیرمالی در ارزیابی عملکرد و تأثیر آن بر میزان رضایت مندی ازسیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی (مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی وماهشهر)
397. انجام پایان نامه وزن دهی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دولتی استان یزد)
398. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با استفاده از متدولوژی ترکیبی Two Stage DEA-BSC (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان کیلان)
399. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خطوط تاکسی در شبکه‌های شهری با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی
400. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن مبتنی برایزو 9001:2008
401. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهها
402. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان
403. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مشاوران جهاد کشاورزی استان تهران (بر اساس مدل) DEA-BSC
404. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدارس با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای (IDEA)
405. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر ارتقاء سطحبهره وری در بانک ملی استان مازندران
406. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بومی با استفاده از تکنیک‌های دلفی و طوفان فکری (مطالعه موردی: دفتر طراحی گروه صنایع شهید قربانی)
407. انجام پایان نامه تعیین شایستگی مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد کارکنانبا استفاده از تکنیک آنتروپی، ضریب تغییرات و ضریب همبستگی پیرسون
408. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد فرآیندهای کلیدی شرکت مدیریت تولید برق نکا براساس مدل EFQM (معیار فرآیندها در بخش توانمند ساز) و ارائه راهکارهای مناسب
409. انجام پایان نامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران
410. انجام پایان نامه طراحی الگوی عملیاتی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای روش 360 درجه با توجه به نمودارقابلیت هاست مطالعه موردی: بانک ملی ایران
411. انجام پایان نامه شناسایی الگوی روابط علی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM با رویکرد BSC و تکنیک Dematel فازی
412. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد به روش باز خورد 360 درجه بر بهره وری (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی)
413. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری شاغل در صنایع نفت و گاز در مقابله با شرایط اضطراری و بحران (مطالعه موردی رزمایش شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم)
414. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های پیمانکاری از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط کارفرمایان در صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی)
415. انجام پایان نامه مروری بر سیستم‌های بانک اطلاعات و ارزیابی عملکرد مدل‌های رابطه‌ای، منطقی و شی گرا
416. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری میاندوآب بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
417. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
418. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای معیارهای ارزیابی عملکرد در بانک
419. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک خدمات الکترونیک شرکت‌های کارگزاری شهر تهران
420. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس BSC با مدل جدید ترکیبی FMADM و ارزیابی جامع فازی
421. انجام پایان نامه رویکرد سیستم BSC-VIKOR جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های برتر آزاد استان خوزستان
422. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و انتخاب شرکت‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران)
423. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM)
424. انجام پایان نامه کاربرد منطق فازی و تکنیک داده کاوی در اولویت بندی فاکتورهای ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: پارک‌های علم و فناوری استان اصفهان)
425. انجام پایان نامه ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، شبیه سازی و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) جهت ارزیابی عملکرد کارکنان مرد و زن
426. انجام پایان نامه اثر سنجی فاکتورهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی‌ها (مطالعه موردی: صنعت رسانه)
427. انجام پایان نامه تلفیق تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی
428. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد سازمانی چند سطحی مبتنی بر مدل‌های رایج ارزیابی عملکرد
429. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان
430. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و بهره وری و تعیین ساختار بهینه منابع سازمان‌های آب و فاضلاب شهری استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
431. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات
432. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بیمارستان با استفاده از مدل تلفیقی BSC, DEA مورد مطالعه بیمارستان تأمین اجتماعی رازی چالوس
433. انجام پایان نامه تعیین و الویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه فکری
434. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بر اساس مدلتعالی سازمانی EFQM و روش Vikor
435. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی از DEA و تاپسیس فازی به منظور ارزیابی عملکرد
436. انجام پایان نامه طراحی پرسشنامه ارزیابی عملکرد خوشه کاشی سرامیکی با استفاده ازمدل تعالی سازمانی
437. انجام پایان نامه طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان
438. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی ردیف‌های درآمدی مصوب اداره کل امور مالیاتی استانمازندران با استفاده از تکنیک تاپسیس
439. انجام پایان نامه رهاسازی توان افراد توفیق طلب در سازمانهای دولتیپیامد مثبت ارزیابی عملکرد منابع انسانی
440. انجام پایان نامه تحول مدیریت ارزیابی عملکرد منابع انسانی پیش نیاز توسعه اقتصادی سازمان‌ها و بهبود فضای کسب و کار ایران
441. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت پیچ کوبان با استفاده از مدل امتیازی متوازن (BSC)
442. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژی تولید با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت شیشه کاوه فلوت)
443. انجام پایان نامه تدوین رویکردی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره و مدل تعالی EFQM
444. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد یک شرکت تولیدی: تلفیق کارت امتیازی متوازن با تحلیل شبکه فازی و تاپسیس فازی
445. انجام پایان نامه روش‌های ارزیابی عملکرد مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری
446. انجام پایان نامه شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز رشد فناوری
447. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی
448. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری در بعد پیامدهای حضور پارک در منطقه
449. انجام پایان نامه شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان
450. انجام پایان نامه بکارگیری رویکرد AHP,BSC و TOPSIS در ارزیابی عملکرد سازمان - مطالعه موردی صنعت IT
451. انجام پایان نامه کاربرد تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری
452. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
453. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک شهر تبریز)
454. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی شهرستان رشت با مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
455. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد (EVA,REVA,MVA) درشرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
456. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد غرف تجاری پایانه‌های مسافربری شهر تهران
457. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن وتاثیر ان بررضایت مشتری (مورد مطالعه بانکهای خصوصی ایران)
458. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی با رویکرد ترکیبی DEA,AHP,TOPSIS مطالعه موردی دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)
459. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش وپرورش ناحیه (1) ومدیریت آموزش وپروش ناحیه (2) شهرستان اردبیل براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
460. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان با استفاده از کارت متوازن
461. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری در راستای موفقیت پروژه‌های توسعه خدمت جدید NSD در حوزه زیباسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 1 تهران)
462. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی متأثر از سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در فرهنگ حاکم برسازمان
463. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه شهرداریها بارویکرد تلفیقی BSC -T)PSIS
464. انجام پایان نامه اولویت بندی روش‌های ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان شرکت ساپکو بااستفاده ازتکنیک ANP
465. انجام پایان نامه رابطه مدیریت ارزیابی عملکرد و کارکردهای سازمان
466. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مبتنی بر بهبود مستمر (PEBCIM)
467. انجام پایان نامه برسی ارزیابی عملکرد توانمند سازی منابع انسانی(مورد کاوی: وزارت علوم, تحقیقات و فن اوری
468. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق)
469. انجام پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) شهر یزد
470. انجام پایان نامه مروری بر نقش ارزیابی عملکرد یوی انسانی در موفقیت سازمان‌ها
471. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش عالی غیر دولتی با استفاده از مدل ارزیابی متوازن
472. انجام پایان نامه بررسی. اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه‌های ذهنی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی
473. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بر اساس مدل: (EFQM)
474. انجام پایان نامه ادغام دو رویکرد تحلیل چوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد
475. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان به روش ویکور (مطالعه موردی: موسسه‌ی مالی و اعتباری فردوسی در مشهد)
476. انجام پایان نامه تحلیل و واکاوی فرمول Q توبین برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مدلی جدید بر مبنای تصحیح مدل‌ها
477. انجام پایان نامه شیوه‌های ارزیابی عملکرد در آماد و پشتیبانی (لجستیک) سازمان‌های نظامی
478. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های دولتی ایران: با استفاده از مدل ارزیابی متوازن
479. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی- تجربی ترکیب روش تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
480. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد منطقه آزاد قشم و تأثیر آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری
481. انجام پایان نامه بررسی اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمان بازیافت شهرداری اصفهان با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC
482. انجام پایان نامه تعیین میزان اثربخشی و ارزیابی عملکرد دوره‌های آموزشی ویژه پیمانکاران و کارکنان خدمات شهری
483. انجام پایان نامه طراحی برنامه پایش و ارزیابی عملکرد به منظورکنترل و کاهش آلودگی رودخانه هراز
484. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتبهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن
485. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد یک موسسه خدماتی در رابطه باسیستم مشتری مداری BSC,FAHP,FTOPSIS بر اساس رویکرد
486. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل مؤلفه‌های مستقل
487. انجام پایان نامه بررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روش‌های تحلیل استاتیکی غیر خطی جهت ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها
488. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
489. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت رنگ شرکت ایران خودرو
490. انجام پایان نامه طراحی استقرار و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد جامع مدیریت کیفیت معاونت تولید شرکت ایران خودرو
491. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش مشتری CKM با رویکرد یکپارچه ANP-BSC
492. انجام پایان نامه چگونگی عملکرد تاثیررویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
493. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی
494. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو
495. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد سه بعدی با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی
496. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی از بعد کارایی با استفاده از نمودار پابن لاسو در سالهای 1389 و 1390
497. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی عملکرد صادراتی صنعت دارویی ایران با سایر کشورهای منطقه OIC) ارزیابی عملکرد؛ بهینه کاوی؛ ترسیم چشم انداز(
498. انجام پایان نامه سیستم نوین ارزیابی عملکرد در حسابداریم دیریت (با رویکرد کارت امتیازی متوازن)
499. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی تجربی ارزیابی عملکرد سازمانها (مورد مطالعه: رضایتمندی مشتریان بیمارستانها) An Experimental Theoretical Comparison(Case Study: Hospitals Customers Satisfaction)
500. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کانون‌های مهندسین ساختمان مازندران با استفاده از تکنیک AHP, DEA
501. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد صنایع چوب و کاغذ مازندران بر اساس مدل امتیازات متوازن (BSC)
502. انجام پایان نامه کاربرد روش دیمتل درتصمیم گیری‌های استراتژیک و ارزیابی عملکرد در صنایع خدمات پس از فروش خودرو
503. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد (گزارش متوازن عملکرد)
504. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه آب فرودگاه بین المللی امام خمینی ره در کاهش سختی کل، کدورت و موادجامد محلول آب شرب این فرودگاه
505. انجام پایان نامه مقایسه نظری راه کارهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازدهی متوازن
506. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی– تجربی نتایج ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
507. انجام پایان نامه طراحی مدل تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای برای ارزیابی عملکرد شعب بیمه
508. انجام پایان نامه مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد مالی با بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره
509. انجام پایان نامه تأثیر ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
510. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل
511. انجام پایان نامه ارائه روش اجرایی تدوین و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد در سازمانهای اتوبوسرانی (مطالعه موردی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
512. انجام پایان نامه بررسی جایگاه HSE درصنعت و مدل بهبود مطالعه موردی ارزیابی عملکرد 50 پیمانکارشرکت فولاد خوزستان درسالهای 1387 تا 1389
513. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد پیش شرط‌ها و چالش‌های بکارگیری فناوری اطلاعات در آسیب شناسی سازمانی وآموزش های سازمانی
514. انجام پایان نامه تأثیر گذاری ارزیابی رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد آموزش سازمان‌ها
515. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
516. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد نجف آباد)
517. انجام پایان نامه طراحی مدل ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
518. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های مبتنی برفناوری اطلاعت مطالعه موردی: گروه شرکت‌های همکاران سیستم
519. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب همکاران سیستم بارویکرد EFQM با استفاده ازمدل DEA
520. انجام پایان نامه بررسی تاثیرنظام ارزیابی عملکرد بربهبود عملکرد نیروی انسانی درکارخانه احیاء فولادغدیر ایرانیان اردکان
521. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد در ادارات دولتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن آنالیز تاکسونومی و رتبه بندی اصلاحی شاخص‌ها با استفاده از تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران)
522. انجام پایان نامه سنجه‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
523. انجام پایان نامه تجربه طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش آب
524. انجام پایان نامه کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی در ارزیابی عملکرد بنادر
525. انجام پایان نامه نقش مؤلفه‌های حاکمیت فناوری اطلاعات جهت ارزیابی عملکرد فن اوری اطلاعات سازمان‌ها
526. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از FAHP و BSC
527. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات با رویکرد CBA
528. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل شایستگی با رویکرد منطق فازی و AHP (مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو)
529. انجام پایان نامه بررسی اثر سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان پیشنیاز پروژه‌های مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
530. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد اساتید و تحلیل روانشناختی - سیستمی متغیرهای دخیل در آن
531. انجام پایان نامه معرفی روشها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی
532. انجام پایان نامه ارائه رویکردی برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های آموزش الکترونیکی: رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و فاکتورهای حیاتی موفقیت
533. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر نوشهر)
534. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بر مبنای مدل EFQM و مقایسه آن با وضعیت مطلوب
535. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از مدل متمرکز بازه‌ای
536. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خطوط تولید با مدل تلفیقی شبیه سازی و dea
537. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی)
538. انجام پایان نامه رویکردی نوین در ارزیابی عملکرد مبتنی بر مفهوم فروشگاه مجازی (مورد کاوی اجراشده در شرکت ایران خودرو)
539. انجام پایان نامه رابطه ارزیابی عملکرد بازخورد 36۰ درجه با بهره وری کارکنان سیمان سپاهان اصفهان
540. انجام پایان نامه کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد)
541. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای وزن دهی به منظرهای کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌های مادر تخصصی (مطالعه موردی شرکت پتروشیمی بندر امام)
542. انجام پایان نامه طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های هولدینگ در تعامل با شرکت‌های تابعه با رویکرد فرایندی
543. انجام پایان نامه کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی بارویکرد مدلسازی غیر خطیدر شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز شرکت‌های صنعتی کشور
544. انجام پایان نامه مقایسه و ارزیابی عملکرد بانک‌های استان گیلان با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تکنیک AHP
545. انجام پایان نامه ارتقاء رتبه شرکت با اجرای مدیریت جامع ارزیابی عملکرد
546. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با رویکرد مشارکت کلیه واحدها و مناطق
547. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه‌ها در سازمان‌های تحقیق و توسعه
548. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ازمنظرمشتری
549. انجام پایان نامه شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل تآثیرگذار در موقعیت پروژه‌های عمرانی با استفاده از مدل‌های تعالی و ارزیابی عملکرد
550. انجام پایان نامه ارائه مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات هوایی
551. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک مسکن استان مازندران با استفاده از تکنیک EFQM
552. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین موادغذایی مطالعه موردی صنعت گوشت
553. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها بمنظور ارزیابی عملکرد بانکها
554. انجام پایان نامه ارائه یک مدل هوشمند ارزیابی عملکرد راهبردی مؤسسات مالی با استفاده ازروش فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC)
555. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی ساحل مازند گاز، با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM
556. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن BSC مطالعه موردی شرکت فرش باستان یزد
557. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در سازمانهای فرکتال: مطالعه موردی تاسیسات تقویت فشار گاز
558. انجام پایان نامه تبیین و زندهی شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان یزد با استفادها ز روش ANP فازی
559. انجام پایان نامه چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد PMBOK
560. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های پخش با استفاده از روش ارزیابی متوازن (مورد شرکت پخش گلرنگ)
561. انجام پایان نامه بررسی همراستایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه ریزی راهبردی مورد کاوی: دانشگاه شهید بهشتی
562. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره فازی چند معیاره برای انتخاب اهداف عملیاتی و سنجه‌های ارزیابی عملکرد در ارزیابی متوازن
563. انجام پایان نامه ارائه رویکردی فازی برای ارزیابی عملکرد صنعت نوشیدنی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن
564. انجام پایان نامه کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی براساس کارت امتیازی متوازن
565. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت کمی سازی عوامل کیفی تصمیم گیری با قابلیت مقایسه منطقه توسط رویکرد AHP +RC AHP مورد کاوی: سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران
566. انجام پایان نامه استفاده از روش تلفیق کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی عملکرد استراتژیکی مدیران
567. انجام پایان نامه بهبود ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران
568. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت کمی سازی عوامل کیفی تصمیم گیری با قابلیت مقایسه منطقی توسط رویکرد AHP (AHP +RC) (مورد کاوی: سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران)
569. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس مدل EFQM
570. انجام پایان نامه کاربرد QFD در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی از دیدگاه واحدهای مرتبط (مطالعه موردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
571. انجام پایان نامه تجربه طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش دولتی
572. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی بر اساس الگوهای کارآمد بین المللی
573. انجام پایان نامه تجربه طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش دولتی
574. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد
575. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر با استفاده از شاخص‌های مدیریتی سازمان بین المللی آب
576. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس نگرش استراتژیک
577. انجام پایان نامه آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات با استفاده از مدل i3C در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران
578. انجام پایان نامه پیوند سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد؛ سیستم مؤثر منابع انسانی. بررسی موردی سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد شبکه تحلیل گران فناوری ایران
579. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شاخص‌های کیفی با رویکرد فازی (تکنیک تاپسیس)
580. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
581. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی ـ تجربی از کاربردهای DEA در ارزیابی عملکرد سازمانها ـ An Experimental Theoretical Comparison of DEA Applications for organization Performance Appraisal
582. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
583. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارخانه ریخته گری شرکت ایران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031
584. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان در شرکتهای توزیع نیروی برق بصورت استاندارد و یکنواخت
585. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه‌های خاتمه یافته در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تکنیک SMART
586. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ادارات آبفارشهرستانهای استان کرمانشاه
587. انجام پایان نامه معماری عملکرد و طراحی سازه‌ای وپیاده سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در حوزه مدیریت سیستم سلامت، ایمنی ومحیط زیست
588. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب ارزیابی عملکرد بر خط به منظور اندازه گیری کارآیی
589. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
590. انجام پایان نامه طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران
591. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش کارت ارزیابی متوازن BSC
592. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی حرفه‌ای در به کارگیری فرآیند مدیریت دانش مطالعه‌ی موردی: بیمارستان‌های شهرستان یزد
593. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد با بهره وری سازمانی درسازمانهای غیردولتی ایران
594. انجام پایان نامه شناسایی سرمایه‌های دانشی و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای فعال در زمینه انفورماتیک
595. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC
596. انجام پایان نامه بسط سیستم ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن با تمرکز بر زنجیره تأمین
597. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد 2004 PMBOK
598. انجام پایان نامه یک تجربه موفق سازمانی ارزیابی عملکرد و مستند سازی رفتار سازمانی در واحدهای تولیدی
599. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم جامع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دراستان آذربایجان غربی (شهر سلماس)
600. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری خدمات فروش و پس از فروش با مدل یکپارچه DEA-PCA
601. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پنجره ایی BSC-DEA
602. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امیرکبیر
603. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM
604. انجام پایان نامه مطالعه‌ای تئوریکی- تجربی از کاربر EFQM در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
605. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین با استفادهن از کار امتیازی متوازن (مورد کاوی: گروه صنعتی ایران خودرو)
606. انجام پایان نامه استقرار مدیریت دانش با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب
607. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد R.T.C بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و ارئه راه کارهای تدوین نقشه استراتژی
608. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی
609. انجام پایان نامه فرایند ارزیابی عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شرکت بر اساس محورهای مشتری مداری، حفاظت و ایمنی، شاخصهای امور مشترکین، میزان تحقق تعهدات بودجه‌ای
610. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای آب و فاضلاب- ابجد
611. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم‌های ERP با رویکرد کارت امتیازی متوازن
612. انجام پایان نامه کاربرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سیستم‌های جامع و یکپارچه (برنامه ریزی منابع سازمانی): مروری بر ادبیات تحقیق
613. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دپارتمان IT در بانک مرکزی ج.ا.ا ایران با استفاده از مدلهای FAHP برمبنای شاخصهای BSC
614. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه (برنامه ریزی منابع سازمانی) بر مبنای کارت امتیازی متوازن
615. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در شرکت‌های نرم افزاری ایران
616. انجام پایان نامه طراحی یک ا لگوریتم جدید جهت ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری با رویکرد فازی
617. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بخش انرژی در برنامه چهارم توسعه و دورنمای برنامه پنجم
618. انجام پایان نامه طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد جامع سازمانی به روش کارت امتیازی متوازن BSC
619. انجام پایان نامه طرح بهینه سازی مدیریت واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی دانشگاه به بخش غیردولتی و تدوین مکانیزم نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت‌های واگذار شده
620. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌های کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی
621. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد فناوری‌ها با استفاده از مدل هیبریدی
622. انجام پایان نامه رویکردی کمی به ارزیابی عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد
623. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR
624. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های دریایی در آب آزاد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
625. انجام پایان نامه طراحی سیستم جامع ارزیابی عملکرد در سازمانهای با تنوع تولید زیاد (مطالعه موردی - شرکت تولیدی قطعات خودرو قدس)
626. انجام پایان نامه عملکرد سازمانی حرکت از ارزیابی عملکرد به سوی مدیریت عملکرد
627. انجام پایان نامه ارئه الگوی مفهومی جهت تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد در سازمان
628. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان دولتی
629. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران
630. انجام پایان نامه یک تجربه موفق سازمانی ارزیابی عملکرد و مستند سازی رفتار سازمانی در واحدهای تولیدی
631. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی
632. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات و اربتاطات در سازمان‌ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
633. انجام پایان نامه معرفی یک مدل بومی برای ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های آموزشی دانشگاه
634. انجام پایان نامه ارائه مدل درخت ارزیابی فازی جهت بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی عملکرد مناسب (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت تبریز)
635. انجام پایان نامه کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری مطالعه: شبکه قویی
636. انجام پایان نامه شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی
637. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستمهای کنترل داخلی شرکتهای پیمانکاری در توسعه نظام پیمانکاری در ایران
638. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و آگاهی کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست در زمینه مدیریت بحران
639. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکتهای قطعه ساز ایران خودرو بر اساس مدل EFQM با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
640. انجام پایان نامه ارائه راهکاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانایی در سازمان‌ها بر مبنای جایزة بالدریج
641. انجام پایان نامه منشور عملکرد چارچوبی فراتر از کارت امتیازدهی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان
642. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از AHP-Fuzzy
643. انجام پایان نامه نظام پیشنهادات و ارتقا تعهد سازمانی ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات در توسعه تعهد و مقابله با پدیده تنبلی اجتماعی
644. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد مراکز رشد
645. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی ایران (2003-1990) به انضمام بررسی تاثیرات عضویت در WTO بر این صنعت
646. انجام پایان نامه تعالی سازمانی (EFQM) الگوئی برای ارزیابی عملکرد در شهرداریها
647. انجام پایان نامه کاربرد استاندارد PMBOK برای ارزیابی عملکرد مدیران پروژه‌ها
648. انجام پایان نامه چرایی و چگونگی ارزیابی عملکرد در سازمان‌های تعمیرات و بازسازی
649. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری
650. انجام پایان نامه پیشنهاد روش جهت به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد فرایند به منظور دستیابی به برنامه‌های استراتژیک در شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)
651. انجام پایان نامه ارائه یک مدل فازی برای ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد
652. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری دربانک سپه
653. انجام پایان نامه تهیه، اعتبارسنجی و تدوین فرایند اجرای پرسشنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها: گامی دربهبود کیفیت
654. انجام پایان نامه مقایسه روش‌های ارزیابی عملکرد: یک دیدگاه ریاضی
655. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد بین المللی مورد ایران
656. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد شرکتهای فن آوری اطلاعات (IT)
657. انجام پایان نامه آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین)
658. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و ارائه الگوی بهینه
659. انجام پایان نامه کاربرد توام روش فرایند سلسله مراتی و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات عمومی
660. انجام پایان نامه کارت امتیازی متوازن (BALANCED SCORECARD) کلید ارزیابی عملکرد سازمانها در عصر اطلاعات
661. انجام پایان نامه معرفی الگویی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان‌ها
662. انجام پایان نامه تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد (SCR&PI, CED, BSC, EFQM و مالکوم باتدریج) از حیث اهداف، مبانی و نتایج و دستاوردها
663. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد از دیدگاه سیستمی
664. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در محیط TQM
665. انجام پایان نامه تحلیل تطبیقی مدلهای ارزیابی عملکرد و مقایسه آنها با استانداردهای ISO9000
666. انجام پایان نامه مدیریت ارزشیابی کیفیت در نظام آموزشی سازمانهای صنعتی (با رویکرد تحلیلی به دستاوردهای حاصل از بکارگیری شاخصهای ارزیابی عملکرد آموزشی در صا ایران)
667. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه‌های مهندسی مجدد
668. انجام پایان نامه بررسی اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد در مرکز تحقیقاتی و پژوهشی با رویکرد "کارت امتیاز متوزان" «BSC»
669. انجام پایان نامه تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگران در شرکت ایپکو
670. انجام پایان نامه سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی با استفاده از روش منطق فازی
671. انجام پایان نامه زمینه پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد مدون زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو
672. انجام پایان نامه EFQM ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای مدل سرآمدی
673. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنایع و معادن استانها (در دستیابی به توسعه صنعتی و معدنی طی سالهای 1381-1382)
674. انجام پایان نامه بررسی زمینه‌های ساختاری و انسانی استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد در شرکت ذوب آهن اصفهان
675. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تأمین الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور
676. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ایستگاههای آتش نشانی بنادر
677. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ایمنی و حوادث در تاسیسات برقی یکی از بنادر کشور
678. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی
679. انجام پایان نامه طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی
680. انجام پایان نامه بررسی سیستم ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی مناسب
681. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم کیفیت سازمان «مورد کاوی شرکت آذین خودرو»
682. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کلیه سطوح شرکت‌های برق منطقه‌ای: تحلیل و طراحی به کمک مدلهای ریاضی و پیاده سازی به کمک نرم افزار بهیاب
683. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران به کمک مدلهای ریاضی
684. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دولت آمریکا در مقابله با خشکسالی و نقطه نظرات کنگره
685. انجام پایان نامه روش انتخاب ارائه کننده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP
686. انجام پایان نامه مروری برمدل های ارزیابی آمادگی سازمانها برای پیاده سازی ERP و ارائه یک چهارچوب مفهومی
687. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی مفهومی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)
688. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
689. انجام پایان نامه رهیافتی جهت پدافند غیر عامل برای میل به اهداف امنیتی ERP
690. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP) در مراکز درمانی شهرستان نوشهر و چالوس
691. انجام پایان نامه بررسی مدل تأثیر عوامل کلیدی موفقیت CSF) در استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
692. انجام پایان نامه مروری تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت ERP در سازمانها
693. انجام پایان نامه بررسی تاثیررهبری فرهنگ سازمانی اشتراک دانش برروی موفقیت پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
694. انجام پایان نامه بررسی عوامل اصلی استقرار سیستم ERP با روش تاپسیس فازی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو
695. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی نوین در اجرای سیستم ERP و تاثیرات آن بر قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری و چالشهای موجود
696. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) و تأثیر آن بر حوزه و ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
697. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
698. انجام پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در بیمارستانهای دولتیوخصوصی شهر کرمان (مطالعه‌ی موردی: بیمارستان شفا و راضیه فیروزکرمان)
699. انجام پایان نامه سنجص میزان آمادگی کارخانه نئوپان 12 فروردین رفسنجان جهت اجرای سیستم ERP
700. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر در سنجش و پیاده سازی سیستمبرنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
701. انجام پایان نامه بررسی رابطه تطبیقی TQM و ERP با تمرکز بز عوامل حیاتی موفقیت
702. انجام پایان نامه بررسی ERP و امکان استقرار آن در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
703. انجام پایان نامه معرفی و مقایسه سیستم‌های ERP و BPMs
704. انجام پایان نامه نقش پیاده سازی ERP در بهبود و افزایش بهره وری سازمانی
705. انجام پایان نامه رویکرد داده کاوی در سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه‌ای ERP هوشمند در بنگاه‌های تولیدی
706. انجام پایان نامه تقابل برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مهندسی مجدد فرآیند (BPR)
707. انجام پایان نامه مراحل برنامه ریزی استقرار سیستم ERP در سازمان
708. انجام پایان نامه تاثیرطرح erp برترافیک، حمل و نقل و توسعه شهری
709. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمان‌های کوچک و متوسط جهت استقرار سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
710. انجام پایان نامه تحلیل سیستمی نقش و اهمیت قابلیت‌های پویا و ظرفیت جذب فناوری اطلاعاتی مبتنی بر تجربه پیاده سازی سیستم‌های ERP
711. انجام پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP در مراکز آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس
712. انجام پایان نامه رتبه بندی تأمین کنندگان ERP بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
713. انجام پایان نامه بررسی ایفای نقش‌های مدیران در جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
714. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نوآوری سازمان
715. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب سیستم ERP با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی
716. انجام پایان نامه مدل ERP برای انتخاب تأمین کننده در صنعت با روش الکتر و بررسی آن در شرکت غزال شیمی
717. انجام پایان نامه تعیین عوامل مؤثر بر آمادگی سازمانها در پذیرش ERP (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران)
718. انجام پایان نامه بررسی موانع بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت برق منطقه‌ای مازندران
719. انجام پایان نامه استراتژی‌های مدیریت تغییر برای موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های ERP
720. انجام پایان نامه مقایسه سطح کارایی رقابتی محصولات ERP با استفاده از روش ترکیی ANP-DEA
721. انجام پایان نامه تاثیرات مدیریت اطلاعات و سیستم ERP در مدیریت استراتژیک از طریق مدل‌های کاربردی
722. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک برآمادگی جهت اجرای ERP (مطالعه موردی شرکت آب وفاضلاب استان ایلام)
723. انجام پایان نامه نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش برآمادگی جهت اجرای مدیریت منابع سازمانی (ERP)
724. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP برمبنای مدل 7S مکینری در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
725. انجام پایان نامه سیستم مدیریت منابع سازمانی ERP وارزیابی تاثیرآن برعملکرد عملیاتی شرکت
726. انجام پایان نامه ارائه یک معماری مبتنی بر پیشکار برای مستندسازی پویا در سیستم‌های ERP
727. انجام پایان نامه بررسی مدل S7 مک کینزی در اجرای سیستم ERP
728. انجام پایان نامه ارزیابی آثار سیستم‌های ERP بر عملکرد و حسابداری مدیریت سازمان‌ها
729. انجام پایان نامه بهبود مدیریت پروژه‌های عمرانی در کشورهای جهان سوم با استفاده از ERP
730. انجام پایان نامه معرفی معیارهای کاربردی برای شناسایی و انتخاب ERP مناسب با سازمان
731. انجام پایان نامه اثر آنالیز مؤلفه‌های مستقل (ICA) در تفکیک مؤلفه‌های تاخیری سیگنال ERP در طی آزمون توجه دیداری
732. انجام پایان نامه بررسی رفتار سازه‌ای پانلهای پیوندی الیاف تقویت شده پلیمری بتن‌های گازی ERP-AAC
733. انجام پایان نامه بررسی اثرات پیاده سازی برنامه ریزی منابع بنگاه ERP بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
734. انجام پایان نامه و موانع پیاده‌سازی آن در ایران ERP
735. انجام پایان نامه عوامل حیاتی مؤثر در پیاده‌سازی موفق ERP
736. انجام پایان نامه مزایای پیاده سازی ابری برنامه ریزی منابع انسانی ERP بر سایر پیاده سازیها
737. انجام پایان نامه کاربرد رایانش ابری در ERP و تأثیر آن جهت ارتقا و بهبود روشهای تجارت Cloud-ERP
738. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای فازی (FANP)
739. انجام پایان نامه استفاده ازچارچوبهای COBIT و ITIL جهت برقراری همسویی کسب وکارو فناوری اطلاعات درسازمان ها به عنوان یکی ازعوامل حیاتی موفقیت درپیاده سازی ERP
740. انجام پایان نامه سیستم مدیریت منابع بنگاه ERP و اثرات پیاده سازی آن درحوزه حسابداری
741. انجام پایان نامه بررسی الگوی مقاوم سازی نواری (راه راه) در دالهای بتنی با استفاده از انواع کامپوزیتهای پلیمری ERP
742. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درپروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با بهره گیری ازروش فازی TOPSIS
743. انجام پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت ERP درایران
744. انجام پایان نامه استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
745. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی ریسک‌های موجود در تعمیر و نگهداری ERP، سازمان حج و زیارت
746. انجام پایان نامه استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای انتخاب سیستم‌های ERP با استفاده از ارزیابی متوازن در صنایع نساجی ایران
747. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکار گیری ERP در کارخانه پارس خزر و علل شکست آن
748. انجام پایان نامه جایگزینی بانک اطلاعات زیست محیطی صنایع استانها با ERP در راستای توسعه بهره وری از امکانات و منابع سازمان
749. انجام پایان نامه بررسی چگونگی انتخاب یک سیستم ERP برمبنای استراتژی رقابتی پورتر
750. انجام پایان نامه استقرار مرحله به مرحله روشی جهت کاهش هزینه‌ها و ریسک در سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی ERP
751. انجام پایان نامه بررسی نحوه پیاد هسازی الزامات PMBOK با استفاده از نرم افزار ERP در شرکت برق منطق‌های خراسان
752. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی ERP با استفاده از رویکرد فازی
753. انجام پایان نامه مدیریت سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ERP
754. انجام پایان نامه مدل یکپارچگی ERP، SCM و CRM تحت لقای تجارت الکترونیک
755. انجام پایان نامه الگوی نوین درمدیریت انبار با بهره گیری از SAP/ERP بررسی فعالیت جانمایی اقلام وارده درانبار
756. انجام پایان نامه شناسایی فاکتورهای موفقیت جهت پیاده سازی ERP درزنجیره تأمین شرکت ایران خودرو
757. انجام پایان نامه طراحی راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت استقرار ERP در سازمان‌های هلدینگ
758. انجام پایان نامه ارائه متدولوژی پیشنهادی مهندسی مجدد بمنظور پیاده سازی موفق ERP
759. انجام پایان نامه نقشه راه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در مراکز خدمات درمانی
760. انجام پایان نامه جایگاه و نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در تحقیق دولت الکترونیک
761. انجام پایان نامه تحولی نوین در فناوری اطلاعات با برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در جهت کسب مزیت رقابتی
762. انجام پایان نامه ارائه راهکار عملی برای تعامل زیر سیستم‌های نت با ساختار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
763. انجام پایان نامه بسته نرم افزاری ERP در معماری سرویس گرا
764. انجام پایان نامه راهکارهای Mobile Business در سیستم‌های ERP
765. انجام پایان نامه معرفی سیستم‌های ERP II و ERP تفاوت‌های و دلایل موجود
766. انجام پایان نامه بکارگیری ERP در سازمانهای صنعتی با هدف افزایش بهره وری از امکانات و منابع سازمانها
767. انجام پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت در پروژه‌های پیاده سازی نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
768. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در پیاده سازی ERP تاکید بر آموزش نیروی انسانی
769. انجام پایان نامه بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت پروژه‌ی ERP براساس فازهای پیاده سازی
770. انجام پایان نامه ارائه یک معماری عامل گرا برای تأمین اعلان هشدار هوشمند در سیستم‌های ERP
771. انجام پایان نامه بررسی به کارگیری ERP به عنوان یک راهکار برون رفت از چالش‌های اقتصادی و مالی در حوزه مدیریت شهری
772. انجام پایان نامه اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم یکپارچه‌سازی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY
773. انجام پایان نامه ارائه پیشنهادی برای به کارگیری جریان‌های موازی به کمک سامانه پشتیبان تصمیم در پروژه‌های ERP
774. انجام پایان نامه ضرورت پذیرش پروژه‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
775. انجام پایان نامه نقش مدیریت عالی، مشاوران و اعضای تیم پروژه شرکت ذوب آهن اصفهان در پیاده سازی ERP
776. انجام پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی و رهبری در پیاده سازی سیستم‌های ERP
777. انجام پایان نامه معرفی یک معماری عامل گرا برای تأمین یکپارچگی در سیستم‌های ERP
778. انجام پایان نامه بومی سازی فرایند انتخاب راه حل ERP در سازمانهای بزرگ دولتی، مطالعه موردی: وزارت بازرگانی
779. انجام پایان نامه بکارگیری روش VIKOR فازی در مقایسه و انتخاب نرم افزارهای ERP
780. انجام پایان نامه تاثیرات سیستم‌های سازمانی ES بر عملکرد سازمان: مطالعه‌ی پیاده سازی سیستمهای سازمانی ERP,SCM,CRM
781. انجام پایان نامه بررسی ضرورت استقرار ERP درشرکت ملی گاز ایران
782. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک IT با رویکرد استقرار سیستم ERP
783. انجام پایان نامه طبقه بندی سیگنال ERP در طی فرایند حافظه episodic توسط ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
784. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت‌ها؛ مورد کاوی پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان
785. انجام پایان نامه اولویت بندی رویکردهای استراتژیک شرکت‌های تولیدی در پیاده سازی ERP
786. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب یک سیستم ERP مناسب با استفاده از رویکرد AHP فازی
787. انجام پایان نامه تحلیل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در حالت یکنواخت با استفاده از صف‌های اولویت نوع کومه (Heap)
788. انجام پایان نامه ارزیابی وممیزی در پروژه‌های ERP
789. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم‌های ERP با رویکرد کارت امتیازی متوازن
790. انجام پایان نامه ایران کد به مثابه بستر ارتباطی SCM و ERP
791. انجام پایان نامه بررسی چالشها و موانع در استقرار ERP در دانشگاه شهیدبهشتی
792. انجام پایان نامه بررسی معیارهای انتخاب راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده از روش دلفی در ایران
793. انجام پایان نامه بررسی یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
794. انجام پایان نامه بکارگیری ERP در بنگاه راهی به سوی تعالی سازمانی و مدیریت یکپارچه استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات
795. انجام پایان نامه بهبود تعامل کاربر و ERP با استفاده از تئوری همکاری
796. انجام پایان نامه شکل گیری جریانهای موازی جهت بهبود اجرای فرایند اصلی در سیستم ERP
797. انجام پایان نامه نقش ابزارهای ERP در اطلاعات مشترک زنجیره تأمین، هماهنگی و بهینه سازی هزینه
798. انجام پایان نامه زمینه سازی مناسب برای اجرای ERP در سازمان‌های تولیدی
799. انجام پایان نامه بررسی فرایند انتخاب راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده از روش دلفی در ایران
800. انجام پایان نامه تأثیر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی ERP
801. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ابزاری راهبردی در مدیریت
802. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی‌های شکلی ERP با سطح توجه ماندگار
803. انجام پایان نامه کاربرد ERP در مدیریت خطوط لوله نفت و گاز
804. انجام پایان نامه کاربرد روش‌های TOPSIS فازی و برنامه ریزی آرمانی برای ارزیابی و انتخاب یک سیستم ERP مناسب
805. انجام پایان نامه عوامل کلیدی مو فقیت در پیاده سازی ERP
806. انجام پایان نامه طراحی یک الگوریتم برای تصمیم گیری در مورد انتخاب یک سیستم ERP با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره MADM
807. انجام پایان نامه مروری بر ویژگی‌های مهم تجربیات پیاده سازی سیستم‌های ERP
808. انجام پایان نامه طبقه بندی سیگنالهای ERP تک ثبت به منظور آشکارسازی مؤلفه شناختی P300
809. انجام پایان نامه مهندسی مجدد فرآیند در شرکتهای تولیدی صنعتی به عنوان پیش نیازی اساسی برای ERP تجربیات شرکت صنعتی پارس خزر
810. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای انتخاب و ارزیابی سیستم (ERP) با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیاره
811. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای انتخاب و ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیاره فازی
812. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار ERP, BPR
813. انجام پایان نامه کاربرد متدولوژی SSM برای توسعه مدل دانش در حوزه سیستمهای ERP
814. انجام پایان نامه مدیریت پیاده سازی راه حل ERP، با استفاده از مدل‌های معماری سازمانی
815. انجام پایان نامه موانع تغییر در فرایند پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (مطالعه موردی در پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان)
816. انجام پایان نامه استقرار حلزونی ERP راهی برای کاهش هزینه‌ها و ریسک
817. انجام پایان نامه ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک تصمیم گیری پیاده سازی سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمان (ERP)
818. انجام پایان نامه ارائه یک روش ابتکاری برای انتخاب بهترین سیستم ERP
819. انجام پایان نامه تصمیم گیری جهت تعیین راهبرد انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در بانک صنعت و معدن ایران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
820. انجام پایان نامه بررسی ماجول های به کارگرفته شده سیستم‌های برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در صنعت بانکداری
821. انجام پایان نامه بررسیمشکلات پیادهسازی ERP بااستفاده از یک چارچوب مفهومی
822. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب سیستم (ERP) Enterprise resource planning مناسب با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیارف فازی (مطالعه موردی شرکت توگا)
823. انجام پایان نامه تحلیلی بر روند ERP و همگرایی آن با سیستمهای تجارت الکترونیک
824. انجام پایان نامه پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک با بکارگیری تئوری مدیریت پهنای باند پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک به منظور اجرای مدیریت پهنای باند
825. انجام پایان نامه مدیریت یکپارچه منابع سازمانی در شرکت‌های توزیع نیرو از طریق برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP
826. انجام پایان نامه ارائه یک چهارچوب جهت پیاده سازی موفق ERP
827. انجام پایان نامه ضرورت بکارگیری ERP به منظور اشتراک اطلاعات در زنجیره تأمین یک مطالعه موردی
828. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP): ضرورت و چالشهای پیاده سازی
829. انجام پایان نامه عوامل کلیدی اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی ERP در سازمانهای ایرانی
830. انجام پایان نامه ضرورت آینده نگری در مدیریت سازمان‌ها ERP روش بهینه در مدیریت قرن بیست و یکم
831. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای گزینش سیستم مناسب برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP)