مقاله ها

انجام پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

این رشته یکی از رشته‌های پرطرفدار بین علاقه مندانی است که مایل هستند در فضای شرکت‌ها و کارخانه‌ها مشغول به کار شوند. یک رشته که نیمی از آن در فضای روانشناسی و نیمی دیگرش در فضای مدیریت است، به همین دلیل به تناسب این ماهیت همانطور که فضای شغلی این رشته مساعد است باید دانشجویان برای انجام پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی با روش‌های مدیریت نیز آشنا باشند تا بتوانند در محیط کاری تلفیقی از معیارهای روانشناسی و مدیریتی اعمال کنند.

دروس اصلی روانشناسی صنعتی و سازمانی 

• آمار استنباطی پیشرفته
• روش تحقیق پیشرفته
• روان شناسی اجتماعی پیشرفته
• روان شناسی بهره وری
• بالندگی سازمانی پیشرفته
• روان شناسی سازمانی
• نگرش‌ها و انگیزش شغلی
• آموزش نیروی انسانی
• نظریه‌های سازمانی
• سمینار در تازه‌های روانشناسی صنعتی و سازمانی

دانشجویان این رشته در صورتی که مایل باشند حتماً پیشنهاد می‌کنیم از صفحات دپارتمان‌های مدیریت سایت مشاوران ایران بازدید کنند و علاوه با آشنایی با رشته‌های مدیریت از روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها برای انجام پایان نامه مدیریت نیز بهره بگیرند تا بتوانند در پایان مقالات خوبی را پایان نامه استخراج کنند.

چند نمونه موضوعات پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی

1. انجام پایان نامه سبک‌های رهبری اثربخش در سازمان‌ها از دیدگاه روانشناسی
2. انجام پایان نامه تأثیر رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانشناسی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکتی برتر در حوزه ICT
3. انجام پایان نامه تدوین کدهای رفتار حرفه‌ای بر پایه ارزش‌های سازمانی و علم روانشناسی
4. انجام پایان نامه همپوشانی مدیریت و روانشناسی سازمانی در انتخاب بهترین آموزش دهنده
5. انجام پایان نامه روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگیفراموشی سازمانی، رویکرد نوین در عصر جدید
6. انجام پایان نامه روانشناسی سازمانی
7. انجام پایان نامه توانمندسازی سازمانها با نگاه روانشناسی مدیریت منابع انسانی
8. انجام پایان نامه تدوین کدهای رفتارحرفه ای برپایه ارزش‌های سازمانی وعلم روانشناسی
9. انجام پایان نامه تأثیر آموزش نظریه تبادل اجتماعی روانشناسی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان
10. انجام پایان نامه درآمدی بر روانشناسی محیط و بررسی عوامل مؤثر بر شادی در محیط و فضاهای معماری نمونه موردی: شرکت ملی حفاری اهواز
11. انجام پایان نامه تأثیر رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانشناسی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکتی برتر در حوزه ICT
12. انجام پایان نامه تحلیل تغییرات کالبدی خانه‌ها با روش پس س کنایی در روانشناسی محیطی مطالعه‌ی موردی: شهرک شرکت‌های شهر آبادان
13. انجام پایان نامه بررسی رابطه رفتارهای سیاسی و رضایت شغلی در مدیران و کارمندان شرکت فولاد خوزستان در ارتباط با محورهای روانشناسی منابع انسانی و مفاهیم رهبری در توانمندسازی منابع انسانی
14. انجام پایان نامه بررسی و شناخت ویژگی‌های افراد خلّاق، نوآور وکارآفرین و طراحی پرسشنامه‌ی خلّاقیت و کارآفرینی، بر اساس آزمون‌های روانشناسی صنعتی (مطالعه‌ی موردی: اتاق فکر و خلّاقه‌ی بنیاد علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی ایران)
15. انجام پایان نامه تئوری 6 سیگما و روانشناسی سازمانی- صنعتی

Pin it