انجام پایان نامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوانروان شناسی بالینی کودک و نوجوان از سال 84 به بعد به مجموعه روان شناسی اضافه شد. این رشته مشابه روان شناسی بالینی می‌باشد، با این تفاوت که روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، با اختلالات دوران کودکی و نوجوانی در ارتباط است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات کاملتری شامل: دانشگاه‌های دارای رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، معرفی رشته‌های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارائه می‌شود.

دروس اصلی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

• آمار و روش تحقیق پیشرفته
• مشاهدات بالینی
• پیشرفت‌های نوین در روانشناسی تحولی
• روش‌های مصاحبه و گزارش نویسی
• نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان
• کاربرد آزمون‌های تشخیصی در کودکان و نوجوانان
• اصول اخلاق حرفه‌ای در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان
• تشخیص و درمان اختلالات رفتار ایذایی
• تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
• کاربرد بازی و هنر در درمان کودکان و نوجوانان
• سازگاری کودک با آموزشگاه
• روانشناسی حقوق کودک و نوجوان
• گزارش مطالعات موردی (Case Report)
• روش‌های روان درمانی در کودکان و نوجوانان
• خانواده درمانی و آموزش والدین
• تشخیص، درمان و توانبخشی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات فراگیر رشد و اختلالات سایکوتیک
• تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و خلقی
• پایان نامه

چند نمونه موضوعات پایان نامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

1. انجام پایان نامه بررسی چگونگی اثر بخشی روانشناسی رشد کودک در طراحی محوطه بازی کودکان
2. انجام پایان نامه بررسی رنگ اتاق خواب کودک با رویکرد روانشناسی محیط (محور زیبایی شناسی در معماری)
3. انجام پایان نامه معماری کودک محور ازدیدگاه روانشناسی محیط
4. انجام پایان نامه انگارۀ طراحی پردیس کودک با رویکرد روانشناسی محیطی
5. انجام پایان نامه انگارۀ طراحی پردیس کودک با رویکرد روانشناسی محیطی
6. انجام پایان نامه طراحی خانه کودک با سیستم‌های معمارانه با رویکرد روانشناسی محیط
7. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی روانشناسی محیط در کودکان و سالمندان
8. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رنگ در فضاهای درمانی کودکان از منظر روانشناسی محیط
9. انجام پایان نامه کاربرد دانش روانشناسی محیطی در طراحی فضایی خلاق برای کودکان
10. انجام پایان نامه اهمیت نور و رنگ در بیمارستان کودکان از منظر روانشناسی
11. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت کودکان با رویکرد روانشناسی محیط
12. انجام پایان نامه تأثیر روانشناسی رشد بر معماری فضاهای آموزشی کودکان
13. انجام پایان نامه بررسی عوامل و راهکارهای طراحی مجتمع‌های خدماتی _آموزشی کودکان بی سرپرست، با رویکرد روانشناسی محیط
14. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مطلوبیت فضایی محیط‌های آموزشی از دیدگاه روانشناسی کودکان
15. انجام پایان نامه بررسی عوامل محیطی مؤثر در فرآیند بهبود کودکان اوتیسم از منظر روانشناسی محیطی
16. انجام پایان نامه شاخصه‌های طراحی فضای بازی کودکان با رویکرد روانشناسی رشد
17. انجام پایان نامه اصول و فرایند طراحی معماری محیطهای یادگیری با رویکرد روانشناسی محیط در ارتقا خلاقیت کودکان
18. انجام پایان نامه بررسی تأثیر طراحی محیط کالبدی پاسخده برای کودکان بر رشد و روابط اجتماعی آنان از دیدگاه روانشناسی محیطی
19. انجام پایان نامه بررسی عوامل روانشناسی فیزیولوژی در طراحی فضاهای معماری و شهرسازی کودکان
20. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فعل در گفتار کودکان در چارچوب روانشناسی زبان
21. انجام پایان نامه بررسی جایگاه روانشناسی رنگ وعوامل تأثیر گذار در طراحی فضاهایآموزشی کودکان
22. انجام پایان نامه طراحی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان رامسر با رویکرد روانشناسی محیط
23. انجام پایان نامه رابطه معنویت و بهزیستی روانشناسی درمادران کودکان کم توان ذهنی
24. انجام پایان نامه روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
25. انجام پایان نامه رهیافتی بر فواید اثر بام سبز بر آرامش روانی کودکان ازمنظر روانشناسی
26. انجام پایان نامه نقش روانشناسی محیط در، طراحی مرکز پرورش استعداد کودکان 3 تا 6 سال
27. انجام پایان نامه چشم اندازی بر ادبیات کودکان از لحاظ عاطفه، روانشناسی و دیدگاههای مختلف
28. انجام پایان نامه تأثیر پارک‌های شهری در ایجاد حس امنیت برای زنان و کودکان از دیدگاه روانشناسی محیطی نمونه موردی شهر لنگرود
29. انجام پایان نامه طراحی مجموعه کودکان کم توان ذهنی با رویکرد روانشناسی محیطی
30. انجام پایان نامه مناسب سازی فضای کودکان بارویکرد روانشناسی محیط: مطالعه تطبیقی نظام تربیتی وضع موجودونظام تربیتی سنتی
31. انجام پایان نامه تلیطف و خشونت طرح ومتن درکتب داستان رده سنی کودکان با تاکید بر روانشناسی رنگ و فرم‌های تصویری
32. انجام پایان نامه بررسی فضاهای کودکستان با توجه به روانشناسی محیط و تأثیر پذیری از آن
33. انجام پایان نامه گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط
34. انجام پایان نامه کودک و روانشناسی محیط شهری نمونه موردی: ساماندهی محله‌ای ازبافت شهرستان شاهرود باتاکید برامنیت وحی‌ات اجتماعی کودکانه
35. انجام پایان نامه بررسی جایگاه روانشناسی کودک بر طراحی معماری مجتمع‌های آموزشی کودکان
36. انجام پایان نامه استفاده از نظریه روانشناسی رشد پیاژه در ارتقای کیفی طراحی معماری دبستان‌ها ومهد کودک‌ها
37. انجام پایان نامه فضاهای آموزشی برای کودکان اوتیستیک از دیدگاه روانشناسی محیط
38. انجام پایان نامه طراحی برای کودکان با رویکرد روانشناسی رشد
39. انجام پایان نامه مدیریت روانشناسی آموزشی والدین در یادگیری کودکان وتغییرعلائم کودکان پیش فعال
40. انجام پایان نامه مدیریت روانشناسی و مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی
41. انجام پایان نامه خلاقیت کودکان بارویکرد روانشناسی محیط
42. انجام پایان نامه بررسی تعامل محیط فیزیکی و یادگیری کودکان درمدرسه ابتدایی از دیدگاه روانشناسی محیطی
43. انجام پایان نامه جستاری در روانشناسی اتاق خواب کودکان
44. انجام پایان نامه تأثیر شهرو فضاهای شهری بر رشد کودکان از دیدگاه روانشناسی محیط
45. انجام پایان نامه روانشناسی فضا و معماری در رفتار کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
46. انجام پایان نامه طراحی معماری داخلی خانه کودک بر مبنای روانشناسی محیط
47. انجام پایان نامه کاربرد هندسه در روانشناسی کودک
48. انجام پایان نامه طراحی پایدار برای کودکان از دیدگاه روانشناسی محیطی (جایگاه دانش روانشناسی محیط در طراحی محیط‌های کودکان با رویکرد معماری پایدار)
49. انجام پایان نامه غذای کودک سین بیوتیک: از فرمولاسیون تا بسته بندی، با تکیه بر دیدگاه‌های تغذیه‌ای، روانشناسی، صنعتی و بازاریابی
50. انجام پایان نامه تعلیم و تربیت کودک از دیدگاه قران ائمه معصومین و روانشناسی رشد


انجام پایان نامه روانشناسی خانواده سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

رشته سنجش و اندازه گیری به زبان ساده، به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزشی اشاره می‌کند. به بیان کاملتر، این رشته ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری صفات، ویژگی‌ها و خصوصیات انسانی را با بکارگیری ابزارهای مختلف و متفاوت و در طیفی از روش‌های کیفی محض تا کمّی محض شامل می‌شود تا بدین وسیله از اشخاص در موقعیتهای مختلف شغلی و بعلاوه در آموزش و پرورش استفاده کند.
نخبگان این رشته قابلیت ارزیابی اطلاعات سیستم‌های آموزشی، پروسه‌ها و اطلاعات خروجی این سیستم‌ها را خواهند داشت. فارغ التحصیلان این رشته باید بتوانند با بکارگیری تئوری کلاسیک اندازه گیری و تئوری‌های "ویژگی پنهان" و همچنین آزمون‌های استعداد تحصیلی در سطوح وسیعی، امر سنجش آموزشی و تربیتی را انجام دهند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات کاملتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه‌های دارای رشته سنجش و اندازه گیری، معرفی رشته‌های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارائه می‌شود.
دروس اصلی این رشته روانشناسی خانواده سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
• روش‌های آماری پیشرفته 1
• روش‌های تحقیقی پیشرفته
• روش‌های آماری پیشرفته 2
• برنامه ریزیهای کامپیوتری در اندازه گیری
• استفاده از کامپیوتر در اندازه گیری
• روان سنجی کاربردی
• نظریه‌ها و روشهای جدید در اندازه گیری
• آزمونهای پیشرفته تحصیلی
• آزمونهای هوش و استعداد
• آزمونهای شخصیت
• ارزشیابی آموزشی
• ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش
• روان شناسی تربیتی پیشرفته
• سمینار در سنجش و اندازه گیری
• اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته

چند نمونه موضوعات پایان نامه روانشناسی خانواده سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
1. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به پدر و رابطه‌ی آن با مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
2. انجام پایان نامه ویژگی‌های روانسنجی (اعتبار، روایی، تحلیل عاملی) مقیاس زوجی نسخه فارسی
3. انجام پایان نامه ویژگی‌های روانسنجی مقیاس خواندن واژگان
4. انجام پایان نامه ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی ارتباط معلم دانش آموز
5. انجام پایان نامه ویژگی‌های روانسنجی مقیاس قلدری در مدرسه
6. انجام پایان نامه تعیین ویژگی‌های روانسنجی (روایی اعتبار و هنجار) شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش اموزان دبیرستانی
7. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه جنگ طلبی 44 سوالی مک کانکی
8. انجام پایان نامه ویژگیهای روانسنجی آزمون مهارتهای اجتماعی و هیجانی دانشآموزان ابتدایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی
9. انجام پایان نامه ویژگیهای روانسنجی آزمون کفایت اجتماعی و رابطه آن با بلوغ عاطفی دردانشآموزان دبیرستانی شهرستان بندرگز
10. انجام پایان نامه ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سازگاری اجتماعی و رابطه آن با سبک دلبستگی در دانشجویان شهر تهران
11. انجام پایان نامه کفایت شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
12. انجام پایان نامه ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس 42 گویه ای حالات خلقی برونل BRUMS-24 item
13. انجام پایان نامه شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی
14. انجام پایان نامه ارزیابی مشخصات روانسنجی آزمون بالینی چند محوری میلون- 3 در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه
15. انجام پایان نامه ویژگیهای روانسنجی مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون در دانش آموزان ایرانی
16. انجام پایان نامه تعیین ویژگیهای روانسنجی روایی و اعتبار شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دختران دبیرستانی
17. انجام پایان نامه طراحی پرسشنامه خصوصیات و انواع دوستی و بررسی شاخص‌های روانسنجی آن
18. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به مادر و رابطه یآن با مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
19. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به همسالان ورابطه‌ی آن با مهارت‌های ارتباطی دانص آموزان دوره متوسطه شهرتهران
20. انجام پایان نامه ویژگیهای روانسنجی و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (ارتباط کلامی- غیرکلامی)
21. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و رابطه‌ی آن با مهارت هایارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
22. انجام پایان نامه ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن
23. انجام پایان نامه ویژگیهای روانسنجی مقیاس تجدیدنظر شده‌ی سرسختی تحصیلی
24. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس سرمایه اجتماعی درون خانوادگی در جامعه دانش آموزی
25. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون هوش فرهنگی
26. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی آزمون سرسختی و بررسی تفاوتهای آن در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
27. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکردهای جدید اندازه گیری (IRT)
28. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه سبک تصمیم گیری ملبورن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
29. انجام پایان نامه بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسش نامه 20 سوالی پنج عامل شخصیت IPIP کوچک
30. انجام پایان نامه بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس‌های بالینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینهسوتا نوجوانان
31. انجام پایان نامه بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه‌ی سلامت کودک (CHQ-PF28) در دانش آموزانِ شهرِ تهران
32. انجام پایان نامه کفایت روانسنجی شاخصهای مقیاس رضایتمندی زناشویی MSS در فرهنگیان شهر شیراز
33. انجام پایان نامه کفایت روانسنجی الگوهای ارتباطات زوجین
34. انجام پایان نامه کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس پیوند والدینی پارکر در جمعیت دانش آموزی

انجام پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی
این رشته یکی از رشته‌های پرطرفدار بین علاقه مندانی است که مایل هستند در فضای شرکت‌ها و کارخانه‌ها مشغول به کار شوند. یک رشته که نیمی از آن در فضای روانشناسی و نیمی دیگرش در فضای مدیریت است، به همین دلیل به تناسب این ماهیت همانطور که فضای شغلی این رشته مساعد است باید دانشجویان برای انجام پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی با روش‌های مدیریت نیز آشنا باشند تا بتوانند در محیط کاری تلفیقی از معیارهای روانشناسی و مدیریتی اعمال کنند.
دروس اصلی این رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
• آمار استنباطی پیشرفته
• روش تحقیق پیشرفته
• روان شناسی اجتماعی پیشرفته
• روان شناسی بهره وری
• بالندگی سازمانی پیشرفته
• روان شناسی سازمانی
• نگرش‌ها و انگیزش شغلی
• آموزش نیروی انسانی
• نظریه‌های سازمانی
• سمینار در تازه‌های روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانشجویان این رشته در صورتی که مایل باشند حتماً پیشنهاد می‌کنیم از صفحات دپارتمان‌های مدیریت سایت مشاوران ایران بازدید کنند و علاوه با آشنایی با رشته‌های مدیریت از روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها برای انجام پایان نامه مدیریت نیز بهره بگیرند تا بتوانند در پایان مقالات خوبی را پایان نامه استخراج کنند.
چند نمونه موضوعات پایان نامه روانشناسی صنعتی و سازمانی
1. انجام پایان نامه سبک‌های رهبری اثربخش در سازمان‌ها از دیدگاه روانشناسی
2. انجام پایان نامه تأثیر رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانشناسی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکتی برتر در حوزه ICT
3. انجام پایان نامه تدوین کدهای رفتار حرفه‌ای بر پایه ارزش‌های سازمانی و علم روانشناسی
4. انجام پایان نامه همپوشانی مدیریت و روانشناسی سازمانی در انتخاب بهترین آموزش دهنده
5. انجام پایان نامه روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگیفراموشی سازمانی، رویکرد نوین در عصر جدید
6. انجام پایان نامه روانشناسی سازمانی
7. انجام پایان نامه توانمندسازی سازمانها با نگاه روانشناسی مدیریت منابع انسانی
8. انجام پایان نامه تدوین کدهای رفتارحرفه ای برپایه ارزش‌های سازمانی وعلم روانشناسی
9. انجام پایان نامه تأثیر آموزش نظریه تبادل اجتماعی روانشناسی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان
10. انجام پایان نامه درآمدی بر روانشناسی محیط و بررسی عوامل مؤثر بر شادی در محیط و فضاهای معماری نمونه موردی: شرکت ملی حفاری اهواز
11. انجام پایان نامه تأثیر رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانشناسی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکتی برتر در حوزه ICT
12. انجام پایان نامه تحلیل تغییرات کالبدی خانه‌ها با روش پس س کنایی در روانشناسی محیطی مطالعه‌ی موردی: شهرک شرکت‌های شهر آبادان
13. انجام پایان نامه بررسی رابطه رفتارهای سیاسی و رضایت شغلی در مدیران و کارمندان شرکت فولاد خوزستان در ارتباط با محورهای روانشناسی منابع انسانی و مفاهیم رهبری در توانمندسازی منابع انسانی
14. انجام پایان نامه بررسی و شناخت ویژگی‌های افراد خلّاق، نوآور وکارآفرین و طراحی پرسشنامه‌ی خلّاقیت و کارآفرینی، بر اساس آزمون‌های روانشناسی صنعتی (مطالعه‌ی موردی: اتاق فکر و خلّاقه‌ی بنیاد علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی ایران)
15. انجام پایان نامه تئوری 6 سیگما و روانشناسی سازمانی- صنعتی

Pin it