انجام پایان نامه روانشناسی خانواده درمانی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی طبیعی، مهم‌ترین نهاد اجتماعی محسوب شده و نقش بسیار مبنایی را در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا خواهد کرد. به همین دلیل، رشته روانشناسی خانواده درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این رشته یکی از دوره‌های تخصصی روانشناسی می‌باشد که به بررسی موضوعات زیر خواهد پرداخت:
• ساختار و فرایند تحول خانواده.
• شناسایی علل و فرایند شکل گیری روابط ناهنجار بین زوجین.
• کاربرد تکنیک‌های خاص درمانی به منظور حل مشکلات درون خانواده.
• روش‌های کمک رسانی به خانواده‌هایی که دارای نیازهای ویژه می‌باشند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات کاملتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه‌های دارای رشته روانشناسی خانواده درمانی، معرفی رشته‌های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارائه می‌شود.

دروس اصلی روانشناسی خانواده درمانی

• روان شناسی وآسیب شناسی خانواده
• نظریه سیستمها
• سنجش و اندازه گیری خانواده
• حقوق خانواده در ایران
• فرهنگ و خانواده
• نظریه‌های خانواده درمانی
• اصول و فنون خانواده درمانی
• آموزش والدین
• مشاوره ازدواج
• کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1
• کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 2
• زوج درمانی
• خانواده درمانی متمرکز بر مشکلات کودکان و نوجوانان
• آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی
• گزارش مطالعات موردی

چند نمونه موضوعات پایان نامه روانشناسی خانواده درمانی

1. انجام پایان نامه نقش حجاب و عفاف حضرت فاطمه به عنوان عامل مهم روانشناسی اسلامی در ارائه الگوی کامل تحکیم بنیان خانواده
2. انجام پایان نامه روانشناسی خانواده به زبان برق
3. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فضای نشیمن در تقویت ارتباط بین افراد خانواده با استفاده از روانشناسی محیط
4. انجام پایان نامه بررسی رابطه الگوی ارتباطات خانواده با کمال گرایی و سخت کوشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
5. انجام پایان نامه رابطه مولفههای توانمندی خانواده با کیفیت زناشویی در افراد متأهل
6. انجام پایان نامه نقش بهزیستی روانشناختی در ارتقاء سلامت روانی خانواده
7. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و مدگرایی در خانواده‌های مذهبی و عادی
8. انجام پایان نامه بازنگری بنیان خانواده در جهت طراحی بازدارنده اضمحلال اجتماعی
9. انجام پایان نامه نقش رسانه‌ها در سلامت روانی جامعه بررسی آسیب‌ها، ریشه یابی چالش‌ها و نقش ترمیمی رسانه در خانواده و جامعه
10. انجام پایان نامه پژوهشی اجمالی برنقش زن خانواده درروند تصمیم گیری برای مسافرت دربین 218 خانواده تبریزی
11. انجام پایان نامه تبیین روانشناختی شهروند سالمند در مدیریت محله
12. انجام پایان نامه از معماری خانه تا بهداشت خانواده
13. انجام پایان نامه تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی ره با تاکید برروانشناسی خانواده
14. انجام پایان نامه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر طرد، عملکرد مختل، دیگر جهت مندی، گوش بزنگی، محدودیت‌های مختل زنان با نارضایتی زناشویی
15. انجام پایان نامه خانواده درمانی بر ارتباط زوجین
16. انجام پایان نامه اثربخشی خانواده درمانی قدرت محور بر اضطراب مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان
17. انجام پایان نامه اثربخشی خانواده درمانی قدرت محور بر استرس مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان
18. انجام پایان نامه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زوجین
19. انجام پایان نامه اثربخشی آموزش رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگارانه اولیه زنان با نارضایتی زناشویی
20. انجام پایان نامه اثر بخشی خانواده درمانی بر کودکان دارای اختلال سلوک: درمانی مبتنی بر رویکرد اپستاین و شلسینگر مطالعه موردی
21. انجام پایان نامه خانواده درمانی کارکردی و کودکان مبتلا به اختلال سلوک: درمانی مبتنی بر رویکرد الکساندر وپارسونز مطالعه موردی
22. انجام پایان نامه اثربخشی قصه درمانی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی ساکن در مراکز شبه خانواده شهر گرگان
23. انجام پایان نامه تبیین نقش زیر ساخت‌های فیزیکی، قانونی، نیروی انسانی ومالی در موفقیت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دربیمه درمانی روستائیان و عشایر ایرانی
24. انجام پایان نامه بررسی نقش خانواده بویژه مادر در دیدگاههای مشاوره و روان درمانی
25. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سلامت جسمی و روانی و تأثیران بر سبک زندگی خانواده‌های مراجعه کننده به مراکز مشاوره درمانی
26. انجام پایان نامه مقایسه کاهش اختلالات رفتاری در کودکان زیر 14 سال عقب مانده ذهنی تربیت پذیردو روش نمایش درمانی گروهی و آموزش خانواده
27. انجام پایان نامه مروری بر روش‌های آموزش خانواده و نمایش درمانی گروهی در درمان اختلال رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی
28. انجام پایان نامه خانواده و خانواده درمانی درروانشناسی و مشاوره
29. انجام پایان نامه اثربخشی قصه درمانی براختلال دلبستگی کودکان پیش دبستانی ساکن درمراکز شبه خانواده شهر گرگان
30. انجام پایان نامه تأثیر آموزش رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگارانه اولیه زنان با نارضایتی زناشویی شهر تهران
31. انجام پایان نامه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان سرپرست خانواده
32. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای با استرس در زوجین
33. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوجین
34. انجام پایان نامه بررسی میزان رضایت مراجعین از پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جیرفت و ارتباط آن با متغییرهای دموگرافیک پزشکان
35. انجام پایان نامه تأثیر بیتوته بر شاخص‌های عملکرد پزشکان خانواده روستایی مراکز بهداشتی- درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت و کرمان
36. انجام پایان نامه اثر بخشی خانواده درمانی به روش ساختی بر افزایش رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر رشت
37. انجام پایان نامه تأثیر خانواده درمانی بر کارکردهای خانواده
38. انجام پایان نامه اثربخشی قصه درمانی گروهی بر خودپنداره کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مقیم مراکز شبه خانواده
39. انجام پایان نامه اثربخشی خانواده درمانی مثبت نگر برکاهش علائم افسردگی و اضطراب در نوجوانان وابسته به مواد
40. انجام پایان نامه اثربخشی خانواده درمانی مثبت نگر بر افزایش شادکامی و توانمندی‌های منش در نوجوانان وابسته به مواد
41. انجام پایان نامه بررسی اختلال افسردگی اساسی همراه کم رویی شدید و درمان با روان درمانی و خانواده درمانی مبتنی بر نظریه آدلری در نوجوان دارای عقب ماندگی (آهسته گام)
42. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر رضایت زناشویی زوجین
43. انجام پایان نامه خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوان دارای پدر مبتلا به سوء مصرف مواد؛ مطالعه موردی
44. انجام پایان نامه تجربه و کارکرد مطلوب ساماندهی نیروهای بهداشت خانواده بر اساس حجم کار در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
45. انجام پایان نامه عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی در مدیریت بهداشتی آب آشامیدنی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده
46. انجام پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکردخانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده
47. انجام پایان نامه زمینهیابی تشکیل تعاونیهای خدمات بهداشتی - درمانی روستایی؛ یک طرح کارآفرینی، جایگزین برنامه‌ی پزشک خانواده
48. انجام پایان نامه بررسی اثر بخشی خانواده درمانی به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین
49. انجام پایان نامه بررسی تأثیر خانواده درمانی یکپارچه در افزایش رضایتمندی زناشویی
50. انجام پایان نامه نقش بهداشت خانواده وشیوه زندگی درکنترل انگل‌های روده‌ای درکودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز
51. انجام پایان نامه بررسی نیازهای درمانی و مراقبتی خانواده بیماران روانی پس از ترخیص از مرکزروانپزشکی فرشچیان شهر همدان
52. انجام پایان نامه خانواده درمانی معنوی- مذهبی: تاریخچه، زیر بنای نظری و تجربی، اصول و فنون آن
53. انجام پایان نامه پیشنهاد استفاده از خانواده درمانی و زوج درمانی به همراه سایر درمانها برای افراد مبتلا به PTSD
54. انجام پایان نامه بررسی اثر تعارضات زناشوئی و والدینی بر ایجاد اختلال اضطراب جدایی کودکان separation Anxiety Disorder ودرمان اختلال با روش خانواده درمانی ساختاری
55. انجام پایان نامه نقش خانواده درمانی و بازتوانی بیماران مزمن روانی
56. انجام پایان نامه نقش خانواده درمانی و بازتوانی بیماران مزمن روانی

Pin it