انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار (MBA)

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

images/article2/MBA.jpg

رشته مدیریت کسب وکار (MBA) یا Master of Business Administration در مقطع کارشناسی ارشد با هدف پرورش مدیرانی لایق به منظور اداره سازمان‌های اقتصادی – اجتماعی، تولیدی و خدماتی در نظام آموزش عالی کشور ارائه شده است. در این دوره، فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی رشته‌های مختلف به ویژه رشته‌های فنی و مهندسی مورد پذیرش قرار می‌گیرند و اغلب این افراد کسانی هستند که قادر باشند در زمینه‌های رهبری کارامد یک سازمان یا بخش تخصصیان مثل بخش تولید، فروش و ... و یا ایجاد تحول در این بخش‌ها و همچنین ایجاد فعالیت‌های جدید درون سازمان مربوطه انجام وظیفه نمایند. افراد پذیرفته شده در این رشته پس از یادگیری دانش مدیریت و تمرین مهارت‌های مدیریتی در این دوره، به نیروهای نخبه‌ای تبدیل خواهند شد که می‌توانند با تلفیق دانش تخصصی و مدیریتی خود در بهبود مدیریت جامعه نقش ایفا نمایند.

دروس اصلی مدیریت کسب و کار (MBA)

• اخلاق و احکام کسب و کار
• اصول اقتصاد
• حسابداری برای مدیران
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت بازاریابی
• مدیریت رفتار سازمانی
• مدیریت عملیات
• مدیریت مالی
• مدیریت منابع انسانی
• نظریه‌های سازمان و مدیریت
دروس اختیاری (6 واحد از زیر دروس زیر) مدیریت کسب و کار (MBA)
• احتمال و آمار در مدیریت
• اخلاق و ارزشهای اسلامی برای مدیران
• ارتباطات مدیریت
• اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری
• اصول کارآفرینی
• اقتصاد از منظر اسلام
• اقتصاد کلان
• اقتصاد مقاومتی
• پروژه پایانی
• پویایی کسب و کار
• تحقیق در عملیات
• تصمیم گیری برای مدیران
• توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی
• توسعه و پیشرفت اسلامی
• حاکمیت شرکتی
• حقوق کسب و کار
• رهبری در سازمان
• رهبری و مدیریت تغییر با رویکرد اسلامی
• روش‌های تحقیق کسب و کار
• روش‌های حل مساله
• سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
• فضای کسب و کار در ایران
• مدیریت از منظر اسلام
• مدیریت پروژه
• مدیریت تغییر
• مدیریت دانش
• مدیریت ریسک
• مدیریت فناوری و نوآوری
• مدیریت کیفیت
• مشاوره
• مباحث منتخب

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار (MBA)

داده کاوی یا Data Mining(داده‌کاوی با نرم‌افزارهای R، Matlab، SPSS modeler(clementine)، Rapidminer، Weka و روش‌های پیش پردازش و آماده سازی داده‌ها، جامع طبقه بندی یا Classification جامع خوشه بندی یا Clustering، جامع رگرسیون یا Regression، جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction، تشخیص داده‌های پرت یا Outlier Detection، جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining) و یادگیری ماشینی (شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه یا MLP، شبکه‌های عصبی شعاعی پایه یا RBF، ماشین‌های بردار پشتیبان یا SVM، یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means، شبکه‌های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM، تحلیل مؤلفه اساسی یا PCA، شبکه‌های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network)

کنترل کیفیت (طراحی و تحلیل آزمایش‌ها با نرم‌افزارهای Minitab و Design Expert و ...، کنترل کیفیت آماری با نرم‌افزارهای R، Minitab و ...، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE-MS)، تجزیه‌وتحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، مدل تعالی سازمانی EFQM، گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی (QFD))

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) - ویرایش و کارتوگرافی نقشه‌ها در ArcGIS - آشنایی با محیط Arc Catalog در GIS - آموزش تحلیل شبکه در ArcGIS

تحقیق در عملیات (مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA) و حل مسائل زمان‌بندی موازی، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مسیریابی خودرو (VRP)، زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP)، قابلیت اطمینان شبکه‌ها، طراحی چیدمان، مکان‌یابی هاب و کنترل موجودی)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

رویکردهای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP، Primavera، Excel، مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار COMFAR III، مدیریت ریسک با نرم‌افزار Oracle Primavera PertMaster)

نگارش و ترجمه متون آکادمیک (ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)


چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت کسب و کار (MBA)

1. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایت‌ها
2. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش و هوش کسب و کار در توانمند سازی کسب و کارسازمان ها
3. انجام پایان نامه مدیریت تحول، فناوری اطلاعات و فرآیندهای کسب و کار و روابط میان آنها
4. انجام پایان نامه بررسی بهبود و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM System براساس قابلیت‌های استفاده از فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار الکترونیکی
5. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش درمدیریت فرآیندهای کسب و کار
6. انجام پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار: تبیین نقش مدیریت تغییر
7. انجام پایان نامه نقش مدیریت فناوری اطلاعات در اقتصاد و بررسی چالش‌های هماهنگی فناوری اطلاعات و کسب و کار
8. انجام پایان نامه مدل تعالی مدیریت دارایی فیزیک مبتنی بر فرآیندهای کسب و کار
9. انجام پایان نامه مدیریت هوشمندانه فناوری اطلاعات از طریق شناخت استراتژی کسب و کار شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
10. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کسب وکار واحد تجاری: مطالعه کاربردی در صنایع استان خراسان
11. انجام پایان نامه هوشمندسازی مدیریت کسب و کاردرصنعت خودرو ایران؛ مطالعه موردی هولدینگ تولید قطعات خودرو
12. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی
13. انجام پایان نامه مدلسازی تأثیر مدیریت دانش، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت روابط مشتری برعملکرد کسب و کارهای الکترونیکی
14. انجام پایان نامه بهبود عملکرد مدیریت از طریق حسابداری مدیریت و استراتژی‌های کسب و کار
15. انجام پایان نامه موضوع مدیریت کسب کار وکارآفرینی
16. انجام پایان نامه اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور
17. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ارتباط مشتری در کسب و کار
18. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان مدیریت تحول، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار
19. انجام پایان نامه بررسی اخلاق کسب و کار در مدیریت کیفیت جامع وتعالی کسب و کاردر کشور کرواسی
20. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل چالشهای مدیریت فرایندهای کسب و کار در بستر ابر
21. انجام پایان نامه ارائه یک معماری چندلایه‌ای در جهت نظارت و کنترل عملکرد مدیریت فرایند کسب و کار در محیط محاسبات ابری
22. انجام پایان نامه بررسی راهبردها و فرآیندهای سازمانی اطمینان بخش در مدیریت کسب و کار
23. انجام پایان نامه مدیریت هوشمند کسب و کار در قرن 21
24. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار به روش سرمایه گذاری متمرکز
25. انجام پایان نامه رابطه مدیریت و برنامه ریزی فناوری اطلاعات با توسعه اقتصادی کسب و کار در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس
26. انجام پایان نامه نقش کارکنان توانمند در موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار
27. انجام پایان نامه نقش عملکردی فرآیندهای مدیریت دانش: بررسی تأثیر قابلیت‌های زیربنایی و استراتژی کسب و کار شرکت درارتقای عملکرد
28. انجام پایان نامه بررسی نگرش‌های مدیریت فرآیند کسب و کار بیمه با تاملی در میزان بازار بیمه
29. انجام پایان نامه شناسایی ریسک‌های سامانه‌ای و کسب و کار و مدیریت ریسک در گمرک
30. انجام پایان نامه تدوین راهکارهایی جهت توسعه آموزش اخلاق کسب و کار در دانشکدههای مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای با درجه بسیار بزرگ استان فارس
31. انجام پایان نامه فراموشی سازمانی و تأثیر آن بر مدیریت کسب و کار
32. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش آن در کسب و کار الکترونیک
33. انجام پایان نامه بهبود مدیریت فرایند کسب و کار
34. انجام پایان نامه چگونگی اثر مدیریت پروژه بر بهره وری کسب و کار
35. انجام پایان نامه مدلسازی تأثیر تلفیقی مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع بر روی کسب و کار
36. انجام پایان نامه مدیریت دانش در کسب و کار الکترونیک
37. انجام پایان نامه تعالی سازمانی و سرآمدی کسب و کار با مدیریت دانش
38. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر در فراگرد باز مهندسی کسب و کار
39. انجام پایان نامه مدیریت و آسیب شناسی تیم‌های مجازی در کسب و کار الکترونیک
40. انجام پایان نامه شناسایی فرایندهای کسب و کار در چرخه‌های عمر مدیریت فرایندهای کسب و کار
41. انجام پایان نامه بررسی رابط بیه مدیریت فرآیید های کسبی کار و شاخص ای فرهنگ سازمانی رابییز
42. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد کسب کار در شرکت‌های تولیدی (مطالعه موردی: شرکت‌های صنعتی غرب استان گلستان)
43. انجام پایان نامه تحقیقات تجربی از تأثیر حسابداری مدیریت در ساختار سرمایه و عملکرد کسب و کار
44. انجام پایان نامه مدیریت فرآیند کسب و کار و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمانی با رویکرد به IT اتوماسیون اداری وبهینه سازی مصرف کاغذ در بانک
45. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در نوآوری باز با توجه به ابعاد مدل کسب و کار
46. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در مدلهای سرآمدی کسب و کار
47. انجام پایان نامه مدیریت و یکپارچه سازی دانش شبکه لجستیک معکوس در تحول کسب و کار الکترونیکی
48. انجام پایان نامه صیانت از سرمایه انسانی و بهبود مدیریت کسب و کار با تحلیلی بر حوادث ناشی از کار، بروش شبکه‌های عصبی مصنوعی
49. انجام پایان نامه تحلیلی بر نقش تعدیل گر راهبرد کسب و کار در رابطه بین راهبرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت
50. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر مدیریت استراتژیک درفضای کسب و کار صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی صنایع شهرستان اهر)
51. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در بهبود فضای کسب و کار
52. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های بازار بر عملکرد کسب و کار با تأکید بر نقش مدیریت دانش
53. انجام پایان نامه مدیریت و کاهش بهای تمام شده، بامحوریت طبقه بندی طبیعی هزینه هادر کسب کارهای کارآفرینانه با رویکرد ارزش آفرینی
54. انجام پایان نامه اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کسبوکار: یک طرح کاربردی در استان خراسان بزرگ
55. انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت دانش در مدل کسب وکار در شبکه فروش صنعت بیمه
56. انجام پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای کسب درامد از محل کارمزد ارائه خدمات) کارمزدضمانتنامه، LC و...(، باتاکید بر سود اوری وارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت) با استفاده ازمدل SWOT وتکنیک اولویت بندی AHP
57. انجام پایان نامه بررسی اثر گذاری فرآیند مدیریت دانش بر مدیریت بحران کسب و کارمطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اصفهان
58. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در کسب و کارهای کوچک ومتوسط
59. انجام پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر مزیت رقابتی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد مبتنی بر مدیریت دانش
60. انجام پایان نامه مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک ومتوسط
61. انجام پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط بخشکشاورزی با تاکید بر نقش میانجیگری مدیریت دانش
62. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان
63. انجام پایان نامه بررسی فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کارهای خانگی
64. انجام پایان نامه مدیریت و کسب و کارهای کوچک و متوسط
65. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مدیریت کسب و کار
66. انجام پایان نامه تاثیرات متقابل ادغام سیستم‌های مدیریت فرایند کسب و کار SOA,BPM
67. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک مدیریت سرمایه فکری به عنوان مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs با استفاده از مدل SWOT
68. انجام پایان نامه بررسی نقش اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کسب و کار
69. انجام پایان نامه نقش استراتژی در مدیریت راهبردی سازمان در یک مدل کسب و کار
70. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کسب و کار دانشجویان رشته مدیریت واحد علوم و تحقیقات ایلام
71. انجام پایان نامه جایگاه سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار در زیرساخت فناوری اطلاعات
72. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش و تحول در نو آوری و کسب و کار
73. انجام پایان نامه دانش محوری در حوزه تأمین مالی، عاملی راهبردی در جهت بهبود فضای کسب و کار و کاهش معوقات سیستم بانکی ایران؛ براساس مطالعه رویکردهای نوین اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری
74. انجام پایان نامه مدیریت دان شبنیان علوم مهندسی در کشورهای نیمه صنعتی به منظورتوسعه‌ی کسب و کار هدفمند
75. انجام پایان نامه تأثیر استانداردهای حسابداری بینالمللی بر مدیریت کسب و کار
76. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار در بازار با بررسی تأثیر و رابطه بین ابعاد محصول با وفاداری مشتریان مطالعه موردی شرکت سامسونگ در ارومیه
77. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار در شرایط اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه
78. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی پروژه‌های بهبود نظام هوشمندی کسب و کار (مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی)
79. انجام پایان نامه نقش سرمایه‌های فکری در مدیریت کسب و کار و حقوق مالکیت فکرید ر حمایت حقوقی ازت ولید و کار و سرمایه
80. انجام پایان نامه نقش بازاریابی و مدیریت بازار در رویارویی با دوران رکودو بحران اقتصادی در بازار کسب و کار
81. انجام پایان نامه لزوم توجه مدیریت شهری به کارآفرینی شهری و نقش شهرداری‌ها در بهبود وضعیت کسب و کار
82. انجام پایان نامه مروری بر مدیریت، مهندسی مجدد و نوآوری فرآیند کسب و کار
83. انجام پایان نامه پویایی در کسب و کار با بکارگیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
84. انجام پایان نامه بررسی انتقال تکنولوژی و استقرار و مدیریت آن در توسعه کسب و کار
85. انجام پایان نامه سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار، سناریوهای بکارگیری و گامهای پیاده سازی آن
86. انجام پایان نامه بررسی مزایای استاندارد BPMN2.0 در مدل سازی سیستم‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار
87. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در جهت ایجاد وحدت رویه و ارتقای هماهنگی در مدیریت جامع و یکپارچه بحرانهای کشور
88. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت بازاریابی استراتژیک بر روابط کسب و کار
89. انجام پایان نامه بررسی اثر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردسازمانی با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیرمطالعه موردی: شرکت‌های کسب و کار کوچک و متوسط
90. انجام پایان نامه اثر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در فرآیند کسب و کار
91. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت زنجیره تأمین scm در اجرای کسب و کار الکترونیکی
92. انجام پایان نامه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و تصمیمگیری در شرایط کسب و کار
93. انجام پایان نامه نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران کسب و کار
94. انجام پایان نامه نقش مدیریت منابع انسانی HRM در توسعه محیط کسب و کار
95. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار: با تاکید بر نقش شایسته سالاری
96. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار: با تاکید بر نقش اثربخشی سازمانی
97. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی و استراتژیهای منابع انسانی و کسب و کار
98. انجام پایان نامه طراحی داشبوردهای مدیریتی برای اندازهگیری سنجه‌های کسب و کار سازمان بیمه سلامت ایران
99. انجام پایان نامه مدیریت پروژه کسب و کار
100. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار: با تاکید بر نقش مدیریت دانش
101. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان با تاکید بر واسطه گری مدیریت فرآیند کسب و کار BPM در شرکت بهینه ساز
102. انجام پایان نامه نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار
103. انجام پایان نامه بررسی رفتار عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در عملکرد کسب و کار سازمان با تأکید بر کاهش زمانهای انتظار: رویکرد پویایی سیستم
104. انجام پایان نامه اخلاق حرفه‌ای و مدیریت مشتری در کسب و کار
105. انجام پایان نامه ارزیابی یک مرکز اجتماعی آموزشی شهری با رویکرد بهبود فضای کسب و کار مبتنی بر مدیریت استراتژیک نمونه موردی پیشنهادی: شکل گیری مجموعه نماد شهر شاهرود با پتانسیل طرح CDS
106. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت پایداری ریسک در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی کسب و کار
107. انجام پایان نامه مدیریت الگوی صحیح کسب و کار براساس فرهنگ اسلامی
108. انجام پایان نامه تکنیکهای نوین حسابداری مدیریتف ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی
109. انجام پایان نامه بررسی اهمیت یکپارچگی مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار
110. انجام پایان نامه بحران و مدیریت ریسک در کسب و کار
111. انجام پایان نامه مدیریت در مدل‌های کسب و کار
112. انجام پایان نامه نقش استراتژی‌های رقابتی کسب و کار در عملکرد کسب و کار: با تاکید بر فرایندهای مدیریت دانش
113. انجام پایان نامه سیستم مدیریت فرآیید های کسب و کار BPMS عاملی مهم در بهبود عملکرد سازمان
114. انجام پایان نامه فاکتورهای مهم طرح‌های مدیریت دانش در کسب و کار پروژه محور
115. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار پروژه: ضرورت‌ها و الزامات
116. انجام پایان نامه کارت امتیازی پروژه: ابزاری برای همسویی استراتژیک مدیریت پروژه و کسب و کار
117. انجام پایان نامه مدیریت فرآیند کسب و کار و تأثیز آن در بهبود عملکرد سازمانی (با رویکرد به اتوماسیون اداری و بهینه سازی مصرف کاغذ در بانک)
118. انجام پایان نامه مروری برنقش سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS در سازمان
119. انجام پایان نامه مدیریت و ارتباط با مشتری در کسب و کار الکترونیکی و مزیت رقابتی آن
120. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی میسان کارآیی سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب وکار (BPMS) به کمک شبکههای عصبی مصنوعی
121. انجام پایان نامه ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری‌های استراتژیک کسب و کاربا استفاده از مدل‌های مدیریت دانش
122. انجام پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای کسب درامد از محل کارمزد ارائه خدمات (کارمزدضمانتنامه، LC و...)، باتاکید بر سود اوری وارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت (با استفاده ازمدل SWOT وتکنیک اولویت بندی AHP)
123. انجام پایان نامه تأثیر رویکرد راهبردی به مدیریت منابع انسانی در عملکرد کسب و کارها و کسب مزیت رقابتی: مورد مطالعه خطوط هوایی Southwest
124. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کسب و کارهای روستایی و بهبود کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)
125. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت تحقیق وتوسعه در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
126. انجام پایان نامه بررسی مدیریت دانش بر ارزش ویژه برند در کسب و کارهای کوچک و متوسط مطالعه موردی: شهرستان سیرجان
127. انجام پایان نامه بررسی اجرای مدیریت دانش در روش کسب و کارهای مبتنی بر پروژه مطالعه موردی: شرکت‌های عمرانی استان همدان
128. انجام پایان نامه ارائه مناسبترین راهکارها جهت بهبود فضای مدیریت کسب و کارهای کوچک در کشور
129. انجام پایان نامه بررسی رابطه عملکرد مدیریت تقاضا با توانمندی زنجیره تأمین در کسب و کارهای صنعتی کوچک
130. انجام پایان نامه بررسی اثرات متقابل عوامل حیاتی موفقیت اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی در کسب و کارهای الکترونیکی
131. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانگی
132. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین کسب و کارهای کوچک
133. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کارهای خانوادگی درصنعت توریسم وگردشگری درکسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل
134. انجام پایان نامه بررسی محدودیتها و ارائه راهکار در راستای استقرار مدیریت هزینه با تکنیک ارزش کسب شده EVM در پروژه تحت شرایط کسب و کاری ایران
135. انجام پایان نامه توسعه مزیت رقابتی در مدیریت زنجیره تأمین سبز کسب و کار
136. انجام پایان نامه ارائه مدل ترکیبی از مدیریت تکنولوژی و مدیریت تغییر برای بنگاه‌های کسب و کار تولیدی (مدل حلقوی مدیریت تکنولوژی
137. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر فضای کسب و کار وامنیت ملی
138. انجام پایان نامه استقرار هوش سازمانی به عنوان رابط میان هوشمندی رقابتی و مدیریت کسب و کار
139. انجام پایان نامه رویکرد نوین در مدیریت استراتژی تولید، بازاریابی، توزیع در جهت ترویج کسب و کار بهینه
140. انجام پایان نامه نقش سرمایه‌های فکری در مدیریت کسب و کار
141. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت مالی و اقتصادوتاثیر آن دربهبود فضای کسب و کار
142. انجام پایان نامه نقش مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک در بهبود فضای مدیریت کسب و کار و فرآیند تصمیم گیری
143. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان هوش تجاری و مدیریت فرایندهای کسب و کار و ارائه راهکار
144. انجام پایان نامه بازتعریف اقدامات مدیریت منابع انسانی در محیط کسب و کار چابک
145. انجام پایان نامه نقش استراتژیهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار: با تأکید براستراتژیهای مدیریت دانش
146. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مؤلفه‌های تعهد مدیریت در پیاده سازی مدل تعالی کسب و کار
147. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان اقدامات مدیریت منابع انسانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی
148. انجام پایان نامه بررسی نقش استقرار الزامات سیستم مدیریت HSE در فرایندهای زنجیره ارزش صنعت نفت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تداوم و بازگشت‌پذیری کسب و کار
149. انجام پایان نامه نقش مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه کسب و کار
150. انجام پایان نامه ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران با استفاده از روش تحلیل عاملی
151. انجام پایان نامه الگوی تطابق استراتژی‌های مدیریت دانش با استراتژی‌های کسب و کار و منابع انسانی
152. انجام پایان نامه استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش
153. انجام پایان نامه ارائه مدلی فراگیر در مدیریت فرآیندهای کسب و کار (مطالعه موردی: شرکت سیمان هرمزگان)
154. انجام پایان نامه واکاوی مفهوم و نقش تعهد مدیریت در پیاده سازی مدل تعالی کسب و کار
155. انجام پایان نامه مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار
156. انجام پایان نامه اعجاز تلفیق مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار
157. انجام پایان نامه تحول مدیریت ارزیابی عملکرد منابع انسانی پیش نیاز توسعه اقتصادی سازمان‌ها و بهبود فضای کسب و کار ایران
158. انجام پایان نامه ارائه مدلی از نقش مدیریت دانش در یادگیری سازمانی و کسب مزیت رقابتی در فرایند شناسایی فرصتهای کار آفرینانه
159. انجام پایان نامه نقش مدیریت کسب و کار و کارآفرینی در سازمانها؛ چالش‌ها وراهبردهای پیش روی آن
160. انجام پایان نامه بررسی نحوه ایجاد و مدیریت واحدهای کسب و کار دانش بنیان
161. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر استراتژی‌های کسب و کار در مؤسسات کوچک و متوسط اصفهان
162. انجام پایان نامه بررسی حسابداری مدیریت رفتاری در غالب هوشمندی کسب و کار با تکنیک داده کاوی
163. انجام پایان نامه اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین اقتصاد کسب و کار فرهنگ
164. انجام پایان نامه نقش مدیریت فرایند کسب و کار در عملکرد سازمان‌ها
165. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش دربهینه سازی مدلهای کسب و کارالکترونیک
166. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل سیستم مدیریت دانش مشتری درحوزه کسب و کارالکترونیک موردمطالعه: بیمه ایران
167. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها در تجارت الکترونیکی
168. انجام پایان نامه شناسایی راهبردها و راه کارهای آموزشی موثردرآموزش مهارت‌های کسب وکاربه دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت و مهندسی
169. انجام پایان نامه نقش تفاوت‌های برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ
170. انجام پایان نامه نوآوری باز ضرورتی برای مدیریت در کسب و کارهای امروزی: فرصت‌ها و چالش‌های مدیریتی
171. انجام پایان نامه نقش صنعت مشاوره مدیریت در بهبود عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط
172. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری سیستم‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) درسیستم های اطلاعات مدیریت سازمانهای مدیریت بحران کشور
173. انجام پایان نامه چالش‌های مدیریتی توسعه خوشه‌های کسب و کار
174. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی و اولویت بندی عمده‌ترین موانع و چالشهای مدیریت کسب و کار در استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: بخش معدن)
175. انجام پایان نامه بررسی رابط بین صفات شخصیتی و تمایل به ایجاد کسب و کار کارآفرینانه با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت (مطالع موردی: دانشجویان دانشکد مدیریت دانشگاه تهران)
176. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان مدیریت تحول، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار
177. انجام پایان نامه چالشهای مدیریتی توسعه خوشه‌های کسب و کار
178. انجام پایان نامه ارائه یک مدل مفهومی مدیریت دانش با استفاده از هوش بازاریابی و کسب و کار
179. انجام پایان نامه مدیریت دانش و چالشهای آن در کسب و کار جهانی
180. انجام پایان نامه طرح کسب و کار و ارتباط آن با مدیریت ریسک
181. انجام پایان نامه کسب و کار پیشرو با ایجاد مدیریت دانش
182. انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار: با تأکید بر نقش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
183. انجام پایان نامه بکارگیری ابزارهای مدیریت کیفیت و مهندسی کیفیت در جهت بهبود کسب و کار
184. انجام پایان نامه مدیریت سرمایه‌های انسانی هوشمند، در جهت تعالی کسب و کار
185. انجام پایان نامه مدیریت بر مبنای فعالیت در محیط کسب و کار مدرن
186. انجام پایان نامه نقش مدیریت خلاقیت و نوآوری و دیده بانی فناوری در شرایط کسب و کار ناپایدار و بقای بلندمدت سازمان‌ها
187. انجام پایان نامه نقش مدیریت محلی در بهبود محیط کسب و کار
188. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک
189. انجام پایان نامه تحلیلی برموانع پیش روی آموزش کارآفرینی درنظام آموزش عالی کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
190. انجام پایان نامه بکارگیری یک مدل جامع برای تعیین بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM مورد مطالعه فرایندهای فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه‌ای تهران
191. انجام پایان نامه بررسی میزان تاثیرگذاری پیاده سازی مدیریت بحران براستمرار کسب و کاربا تاکید براصول استمرار 5R'S
192. انجام پایان نامه ارائه راهکاری جهت تقابل چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کارو چرخه حیات معماری سرویس گرا
193. انجام پایان نامه معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط
194. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)
195. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت منابع انسانی بر محیط کسب و کار
196. انجام پایان نامه بکارگیری رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) در طراحی نرم افزار جامع بهره برداری شبکه‌های توزیع برق مطالعه موردی: شرکت توزیع برق شیراز
197. انجام پایان نامه مقایسه همسویی مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار بین سازمانهای کارفرمایی و پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران
198. انجام پایان نامه متدلوژی سنجش همسویی استراتژی کسب و کار و مدیریت پروژه
199. انجام پایان نامه ارتباط کسب و کار اصلی پیمانکاران ساخت با مدیریت پروژه
200. انجام پایان نامه موانع بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه در مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان‌های پروژه محور
201. انجام پایان نامه طراحی، تأمین و ارائه خدمات مدیریت پروژه به واحدهای کسب و کار سازمان، به منظور پیشگیری از کوچک سازی، برون سپاری یا انحلال واحد ارائه دهنده خدمات مدیریت پروژه
202. انجام پایان نامه نقش بکارگیری سیستم مدیریت فرایند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان‌ها
203. انجام پایان نامه درس آموخته‌هایی از به کارگیری عملی مدیریت ارزش کسب شده در پروژه‌های ساخت
204. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت فرایندهای کسب و کار
205. انجام پایان نامه مدیریت منابع و فرایندهای کسب و کار
206. انجام پایان نامه موتور گردش کار، راه حلی پویا بر مدیریت فرایندهای کسب و کار در سیستم‌های یکپارچه مدیریت منابع سازمانی
207. انجام پایان نامه وب سایت؛ فناوری نوین مدیریت کسب و کار معیارها و چالشهای ارزیابی
208. انجام پایان نامه بهبود مدیریت فرایندهای کسب و کار در پورتالهای مبتنی بر وب
209. انجام پایان نامه استقرار و اثر بخشی سیستم مدیریت محیط زیست با مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
210. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کسب و کار صنعت بیمه
211. انجام پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف نسبت به موضوعات چالش برانگیز اخلاقی در حوزه کسب و کار
212. انجام پایان نامه بررسی مدل حکمرانی فناوری اطلاعات و همسویی سیستم‌های مدیریتی آن با نقشه استراتژیک کسب و کار
213. انجام پایان نامه نقش هوشمندی کسب و کار در مدیریت عملکرد کسب و کار: از مفاهیم تا مدلها
214. انجام پایان نامه تبیین نقش رویکرد مدیریت فرایندهای کسب و کار در پیاده سازی موفق استراتژی‌ها
215. انجام پایان نامه تغییرات محیط، کسب و کار پویا و حسابداری مدیریت
216. انجام پایان نامه تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی
217. انجام پایان نامه مروری بر نقش مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک در ایجاد نوآوری مدیریت کسب و کار
218. انجام پایان نامه اجرای سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان
219. انجام پایان نامه بهبود مدیریت عملکرد کسب و کار از طریق راهکارهای دیجیتال مورد کاوی: شرکت سازه گستر سایپا
220. انجام پایان نامه محیط شبیه سازی تصمیم گیری مدیریت سازمانی با استفاده از پردازش‌های تحلیلی آنلاین و معماری هوش کسب و کار
221. انجام پایان نامه مدیریت منابع و ارتباط با مشتری در فرایندهای کسب و کار
222. انجام پایان نامه مدل سیستمهای هوش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری برای خرده فروشان
223. انجام پایان نامه مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار
224. انجام پایان نامه بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان‌های کارفرمایی و ارائه راهکار
225. انجام پایان نامه ضرورت بکارگیری سیستم‌های مدیریت کیفٌت درکسب و کارهای کوچک (SMEs) در راستای کسب مزیت رقابتی بنگاه‌ها
226. انجام پایان نامه مقایسه استانداردهاو تکنولوژی‌های سیستمهای مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) زیرساخت‌های نرم افزاری سیستم‌های اطلاعاتی
227. انجام پایان نامه ارائه مدل وابستگی بین مدیریت فرآیندهای کسب و کار با معماری سرویس گرا
228. انجام پایان نامه چالشهای کلیدی مدیریت دانش در بنگاههای کسب و کار ایران: سرمایه گذاری پژوهشی و نظام جامع تحقیق و توسعه
229. انجام پایان نامه ارائه چارچوب و مدلی برای توسعه و همترازی استراتژی مدیریت دانش با استراتژی کسب و کار
230. انجام پایان نامه کاربرد پویایی شناسی سیستم در مدیریت فرآیندهای کسب وکار
231. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در چابکی کسب و کارمطالعه موردی شرکت همکاران تراز آسیا
232. انجام پایان نامه مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط
233. انجام پایان نامه بهره گیری از رویکردهای سازمان‌های یادگیرنده ترویج استراتژی و مدیریت تغییر در پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
234. انجام پایان نامه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مبتنی بر SOA, پاسخگوی نیاز امروزه سازمانها
235. انجام پایان نامه بررسی ماهیت و کارکرد تفکر و مدیریت استراتژیک و اصول مبتنی بر آن در محیط کسب و کار
236. انجام پایان نامه ارائه روشی کاربردی جهت پیاده سازی روش مدیریت ارزش کسب شده
237. انجام پایان نامه طراحی یکپارچه مدیریت جریان مواد در محیط تولید کسب و کار الکترونیک
238. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی
239. انجام پایان نامه مدیریت تغییر و تحول در کسب و کار الکترونیکی
240. انجام پایان نامه نقش مدیریت ارتباط با مشتری بعنوان یک سیستم هوشمندی کسب و کار در بازاریابی: تحلیلی بر تقسیم بندی استراتژیک مشتریان
241. انجام پایان نامه بررسی فناوری مدیریت فرایند کسب و کار درگذر تکاملی دولت الکترونیک
242. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط
243. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت مدیریت بحران در کسب و کارهای الکترونیک
244. انجام پایان نامه بهبود فرایندهای کسب و کار با استفاده از مدیریت دانش
245. انجام پایان نامه ارائه مدل کسب و کار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران
246. انجام پایان نامه بررسی نقش مدل سازی فرایندهای کسب و کار در فرایند مدیریت دانش سازمان؛ ارائه یک مدل مفهومی
247. انجام پایان نامه کارآفرینی رشته‌های مدیریت در کسب و کارهای کوچک و متوسط
248. انجام پایان نامه آیند مدیریتی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

البته موضوعات بسیار زیاد دیگری نیز می‌توان برای انجام پایان نامه MBA ارائه کرد اما این موضوعات مشخص شده تناسب کامل با رشته MBA دارد.
در ادامه نیز می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دروس زیر گرایش های مدیریت اجرایی گرایش کسب و کار(MBA) تهیه کنید:
دروس تخصصی اصلی گرایش استراتژی

• پیاده سازی استراتزی
• مدیریت استراتزیک پیشرفته
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش استراتژی
• تفکر استراتژیک و استراتژی در عمل
• کنترل، بودجه بندی و مدیریت عملکرد
• مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی
• مدیریت استراتزیک در شرکتهای مادر و هلدینگ
• مدیریت رشد
• مباحث منتخب در استراتزی
• مدیریت تغییر
• مشاوره
• استراتژی بازاریابی
• مدیریت استراتژیک منابع انسانی
• استراتژی عملیات
• مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین
• مدیریت استراتژیک فناوری
• آینده پژوهی
• مدیریت اتحادهای استراتژیک

دروس تخصصی اصلی گرایش بازاریابی

• استراتژی بازاریابی
• تحقیقات بازاریابی
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش بازاریابی
• ارتباطات بازاریابی
• بازاریابی بین الملل
• بازاریابی بین بنگاهی
• تبلیغات
• رفتار مصرف کننده
• فروش
• قیمت گذاری
• کانال‌های بازاریابی
• مدیریت برند
• مباحث منتخب در بازاریابی
• بازاریابی خدمات
• تجارت الکترونیک
• مدیریت ارتباط با مشتریان
• توسعه محصول و خدمت

دروس تخصصی اصلی گرایش خدمات

• بازاریابی خدمات
• مدیریت خدمات
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش خدمات
• صنعت خدمات
• مدیریت خدمات استراتژیک
• مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های خدمات
• مدیریت درآمد
• مباحث منتخب در خدمات
• مشاوره
• تجارت الکترونیک
• اصول کسب و کار بین المللی
• توسعه محصول و خدمت

دروس تخصصی اصلی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

• مدیریت رفتار سازمانی یشرفته
• مدیریت منابع انسانی پیشرفته
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
• توسعه سازمانی
• دانش و مهارتهای کار تیمی
• سیستم‌های جبران خدمت
• قدرت و سیاست در سازمان‌ها
• مدیریت استراتژیک منابع انسانی
• مدیریت بین فرهنگی
• مباحث منتخب در رفتار سازمانی و منابع انسانی
• حاکمیت شرکتی
• رهبری در سازمان
• مدیریت تغییر
• سازمان‌های یادگیرنده

دروس تخصصی اصلی گرایش سازمان‌های پروژه محور

• تدارکات و تأمین مالی پروژه
• مدیریت پروژه پیشرفته
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش سازمان‌های پروژه محور
• ارتباط مؤثر، مذاکره و مدیریت تعارض در مدیریت پروژه
• امکان سنجی و ارزیابی پروژه
• مباحث رفتاری و رهبری در مدیریت پروژه
• مدیریت استراتژیک پروژه
• مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه
• مدیریت پروژه در ساخت و ساز
• مدیریت پروژه در فناوری اطلاعات و ارتباطات
• مدیریت پروزه در نفت، گاز و پتروشیمی
• مدیریت ریسک پروژه
• مدیریت طرح و سبد پروژه
• مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور
• مدیریت مناقشات و دعاوی
• مدیریت و مهندسی ارزش
• مباحث منتخب در سازمان‌های پروزه محور

دروس تخصصی اصلی گرایش سسیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

• تجارت الکترونیک
• مدیریت فناوری اطلاعات و اراتباطات
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش سسیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
• برنامه‌های جامع فناوری اطلاعات
• تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی
• سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک
• سیستم‌های پشتیبانی تصمیم گیری
• سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی
• مدیریت ارتباط با مشتریان
• مدیریت فرآیندهای کسب و کار
• هوش کسب و کار
• مباحث منتخب در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
• مدیریت دانش
• سازمان‌های یادگیرنده

دروس تخصصی اصلی گرایش عملیات و زنجیره تأمین

• استراتژی عملیات
• مدیریت زنجیره تأمین
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش عملیات و زنجیره تأمین
• طراحی و تحلیل سیستم‌های تولیدی
• لجستیک بین الملل
• مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان
• مدیریت استراتزیک زنجیره تأمین
• مدیریت تقاضا
• مدیریت حمل و نقل
• مدیریت ریسک زنجیره تأمین
• مدیریت عملیات پیشرفته
• مدیریت موجودی و انبار
• مباحث منتخب در عملیات و زنجیره تأمین
• مدیریت پروژه
• مدیریت کیفیت
• مدیریت خدمات
• مدیریت درآمد
• تجارت الکترونیک
• مدیریت ارتباط با مشتریان
• مدیریت فرایندهای کسب و کار
• توسعه محصول و خدمت

دروس تخصصی اصلی گرایش فناوری

• انتقال فناوری
• مدیریت استراتزیک فناوری
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش فناوری
• ارزیابی و پیش بینی فناوری
• آینده پژوهی
• توسعه صنعتی و فناورانه
• سیاست گذاری علم و فناوری
• مدیریت اتحادهای استراتژیک
• مدیریت تحقیق و توسعه
• نظام‌های نواوری
• مباحث منتخب در فناوری
• مدیریت تغییر
• توسعه محصول و خدمت

دروس تخصصی اصلی گرایش کارآفرینی

• طرح ریزی و راه اندازی کسب و کار جدید
• نظریه‌های کارافرینی
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش کارآفرینی
• تحلیل محیط کسب و کار
• سازمان‌های یادگیرنده
• کارآفرینی اجتماعی
• کارآفرینی سازمانی
• مدیریت کسب و کارهای کوچک
• مباحث منتخب در کارآفرینی
• مدیریت فناوری و نوآوری
• مدیریت رشد
• استراتژی بازاریابی
• تحقیقات بازاریابی
• مدیریت و مهندسی ارزش
• توسعه محصول و خدمت

دروس تخصصی اصلی گرایش کسب و کار بین المللی

• اصول کسب و کار بین المللی
• حقوق کسب و کار بین المللی
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش کسب و کار بین المللی
• مدیریت جهانی
• مدیریت مذاکرات
• مباحث منتخب در کسب و کار بین المللی
• بازاریابی بین الملل
• مدیریت بین فرهنگی
• تجارت الکترونیک
• لجستیک بین الملل
• مالیه بین الملل

دروس تخصصی اصلی گرایش مالی

• بازارها و نهادهای مالی
• مدیریت سرمایه گذاری
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش مالی
• اقتصادسنجی مالی
• بانکداری
• بیمه
• سرمایه گذاری و تأمین مالی املاک و مستغلات
• قوانین و مقررات مالی
• مالیه بین الملل
• مالیه اسلامی
• مالیه رفتاری
• مدیریت مالی در نفت و گاز
• مهندسی مالی
• مباحث منتخب در مالی

دروس تخصصی اصلی گرایش نواوری و توسعه محصول و خدمت

• توسعه محصول و خدمت
• طرح ریزی و راه اندازی کسب و کار جدید
دروس تخصصی اختیاری (6 واحد از دروس زیر) گرایش نواوری و توسعه محصول و خدمت
• مباحث منتخب در نوآوری و توسعه محصول و خدمت
• تحقیقات بازاریابی
• رفتار مصرف کننده
• قیمت گذاری
• مدیریت و مهندسی ارزش
• مدیریت ارتباط با مشتری
• مدیریت فرآیندهای کسب و کار
• استراتژی عملیات
• مدیریت زنجیره تأمین
• انتقال فناوری
• ارزیابی و پیش بینی فناوری
• سازمان‌های یادگیرنده

 

Pin it