انجام پایان نامه مديريت حمل و نقل دريايي

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

معرفی رشته :

رشته کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای برای بررسی ، تحلیل، مدیریت و عملیات اقتصادی شیوه های مختلف حمل و نقل ترکیبی طراحی شده است.

هدف از رشته ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای تربیت متخصصان برای تحلیل و مدیریت موثر عملیات حمل و نقل در سطوح ملی و منطقه ای و بین قاره ای و پشتیبانی از صنایع و بازرگانی دریایی می باشد.

پذیرش در این دوره منوط به موفقیت در آزمون متمرکز ورودی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی بین قاره ای می باشد.

برنامه درسی (سر فصل) کارشناسی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 14 واحد
دروس اختیاری : 12 واحد
پایان نامه : 6 واحد