انجام پایان نامه مديريت بازرگاني دريايي

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگان‌های دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه‌ریزی کلان جمهوری اسلامی و دیگر شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشور است. این رشته دارای سه گرایش مناطق ویژه، گمرکی و بندر و کشتیرانی می‌باشد که هر گرایش تنها ۱۸ واحد اختصاصی دارد. گفتنی است که این رشته از بین داوطلبان گروه‌های آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد.گرایش مناطق ویژه دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاری و صنعتی مرزی و دریایی از نقطه نظر اهداف، تولید، اشتغال، مالکیت، منافع، سرمایه‌گذاری خارجی، عملکرد و ساختار این‌گونه مناطق آشنا می‌شوند و علل پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرفت و در حال توسعه را مطالعه می‌کنند تا بتوانند راه‌های پیشبرد و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری را در مناطق ویژه فراگیرند.
اهمیت و ضرورت رشته :
ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی با توجه به آگاهی از آخرین پیشرفتهای مدیریت و کاربرد آن براساس نیازهای جامعه بویژه سازمانهای دریایی و احتراز از تقلید صرف و به منظور برنامه ریزی کلان جمهوری اسلامی آشکار می گردد .از طرفی دیگر با عنایت به تخصص مداری و شایسته سالاری تربیت نمودن متخصصین لازم جهت طراحی و تنظیم سیستم های مدیریتی و اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور امری لازم به نظر می رسد .بنابراین تربیت نمودن افرادی که توان شناخت مشکلات و نارسایی های سازمانهای دریایی ، گمرکی ، حمل و نقل و تجارت خارجی ضروری بنظر می رسد تا در جهت رفع بهبود اوضاع گام های موثری را بردارند .