انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

نوشته شده توسط Super User. دسته : انجام پایان نامه

در راستای توسعه آموزش عالی کشور به منظور تأمین نیروی نخبه مورد نیاز سازمان‌ها و صنایع و بعلاوه رسیدن به مرزهای دانش و با توجه به حجم روزافزون اطلاعات و نقش انکار نشدنی آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری فناوری کامپیوتر در کیفیت جمع آوری اطلاعات و سازمان دهی آنها از طرفی و نقش بی بدیل اینترنت در نشر و انتقال سریع اطلاعات، بعد از تحلیل و مطالعه مباحث فنون کامپیوتر و شبکه‌های اطلاعاتی و مدیریت، برنامه دوره کارشناسی ارشد «مدیریت تجارت الکترونیک» تدوین گردید.

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

• تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته
• طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی
• قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی
• مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

1. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پذیرش تجارت الکترونیکی بر عملکرد مالی و تجاری شرکت‌ها (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی در استان سمنان)
2. انجام پایان نامه بررسی اثرات بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنلاین شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های نمایه شده در پورتال مرکز توسعه تجارت الکترونیکیاستان کرمانشاه)
3. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی
4. انجام پایان نامه تأثیر اعتماد دریافتی بر تجارت الکترونیک: خرید آنلاین برای خدمات و تولیدات جهانگردی در ایران
5. انجام پایان نامه بررسی رفتار خریداران تجارت الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی با در نظر گرفتن تأثیر تعدیل کننده فرهنگ بر آن خریداران برخط در ایران
6. انجام پایان نامه بررسی بهبود و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM System براساس قابلیت‌های استفاده از فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار الکترونیکی
7. انجام پایان نامه بررسی اثرات بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنلاین شرکت‌ها مطالعه موردی شرکت‌های نمایه شده در پورتال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استان کرمانشاه
8. انجام پایان نامه بررسی تاثیرابعادبازاریابی الکترونیکی درشرکت های الکترونیکی ایران
9. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پذیرش تجارت الکترونیکی بر عملکرد مالی و تجاری شرکت‌ها مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی در استان سمنان
10. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر تجارت الکترونیک بر فروش صنایع دستی زندانیان با رویکرد FMCDM
11. انجام پایان نامه معرفی ایرادات و محاسن بازاریابی شبکه‌ای و تجارت الکترونیکی
12. انجام پایان نامه تأثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی در میزان عملکرد صنایع نفتی
13. انجام پایان نامه نقش ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی
14. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی فازی
15. انجام پایان نامه تأثیر تجارت الکترونیک بردرامد صنعت کشاورزی و توسعه آن
16. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری در وب سایت‌های فروش اینترنتی بر کیفیت خدمات الکترونیکی، اعتماد، وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان (مطالعه موردی: وب سایت فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)
17. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی تجارت الکترونیک در بازارهای صنعتی
18. انجام پایان نامه بررسی امنیت در تجارت الکترونیک
19. انجام پایان نامه بررسی نقش تجارت الکترونیک در ساماندهی شبکه‌ی توزیع کالا در کشور
20. انجام پایان نامه ضرورت آشنایی با مفاهیم و اصول حقوق تجارت الکترونیکی در رسیدن به توسعه پایدار
21. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک بر خرید اینترنتی خدمات بیمه (مورد مطالعه: شعب منتخب بیمه ایران در استان مازندران)
22. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر تجارت الکترونیک
23. انجام پایان نامه تاثیربانکداری الکتریکی بررضایتمندی مشتریان بانک مطالعه موردی: بانک کشاورزی بهبهان
24. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت
25. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر موفقیت وب سایت شرکت‌های تجاری
26. انجام پایان نامه طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک: توسعه علمی طبقه بندی خدمات بر مبنای درک مشتری
27. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازارهای تجارت الکترونیک در فروش محصولات
28. انجام پایان نامه تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت _الکترونیکی کردن)، با استفاده از روشهای دلفی وسناریوسازی (مطالعه موردی بازارهای عرضه کننده‌ی کالاهای مصرفی؛ ایران)
29. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم چک الکترونیکی در ایران
30. انجام پایان نامه بررسی روشهای بازاریابی فضای مجازی و رسانه‌های نوین اجتماعی
31. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر فروش محصولات ورزشی
32. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه و تبیین عوامل مؤثر بر انتخاب این نوع تجارت
33. انجام پایان نامه بازنگری تأثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه روی عملکرد آنلاین شرکت‌ها: شواهدی از اروپا
34. انجام پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونیهای تولیدی استان ایلام
35. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک پورتال دانشگاه‌های ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، رازی و پیام نور واحد کرمانشاه)
36. انجام پایان نامه بررسی وضعیت عوامل داخلی مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونیهای تولیدیاستان ایلام
37. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل داخلی مؤثر بر صادرات در تعاونیهای تولیدی استان ایلام
38. انجام پایان نامه رویکردهای نوین در بازاریابی تحت وب و چالش‌های آن در ایران
39. انجام پایان نامه چالشهای استقرار تجارت الکترونیک در ایران
40. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی برندسازی اینترنتی ایجاد ارتباطات قویتر با مشتریان بازار هدف بوسیله پیام‌های اختصاصی، قابلیت‌های منحصر به فرد، محتوا و تکنیکهای شخصیسازی بر ارزش از نگاه مشتریان مطالعه موردی: مؤسسات آموزشی تخصصی تهران
41. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت بازار در روند تجارت بین الملل
42. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی
43. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بکارگیری تجارت الکترونیک بر بازاریابی محصول عسل در استان ایلام.
44. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک بر بازاریابی محصول عسل با روش تحلیل عاملی
45. انجام پایان نامه برری مدل‌های قیمت گذاری بازاریابی وابسته‌ای
46. انجام پایان نامه بهبود فرایندهای کسب و کار (تجارت الکترونیک) با استفاده از پورتال تجارت الکترونیک
47. انجام پایان نامه تأثیر بازاریابی خدمات مالی و اثربخشی خدمات نوین بانکداری الکترونیک در بازار امروز مرکز با و حفظ مشتریان
48. انجام پایان نامه بررسی وضعیت فروشگاه‌های اینترنتی به عنوان ملاکی مناسب جهت ارزیابی بازاریابی محصول پسته در ایران
49. انجام پایان نامه ویژگی‌های اساسی برای وب سایت‌های فروشگاه‌های الکترونیکی با نگاهی به هرم مازلو
50. انجام پایان نامه نقش بازاریابی الکترونیکی در تجارت الکترونیک و بررسی عوامل عدم به کارگیری آن در مبادلات اقتصادی بازار خشکبار در ایران
51. انجام پایان نامه معرفی مدل فروشگاه آن لاین در کسب و کار اینترنتی
52. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدل کاربردی طراحی وبسایت عصب پایه در وبسایت های تجاری (مطالعه مشاهده‌ای)
53. انجام پایان نامه سیستم‌های خبره در وب سایت‌های تجاری
54. انجام پایان نامه پیامدهای زیست محیطی تجارت الکترونیک B 2 C: زباله‌های رایانه‌ای
55. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک پورتال دانشگاه آزاد اسلامی
56. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات الکتزونیک پورتال دانشگاه رازی
57. انجام پایان نامه ارتباط تجارت الکترونیک با حسابداری
58. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در تجارت الکترونیک
59. انجام پایان نامه مشتری مداری هوشمند و تکنولوژی‌های نوظهور (مورد مطالعه: صنعت بیمه)
60. انجام پایان نامه شناسایی عوامل موثربرمیزان فروش کالاهای ورزشی درفضای مجازی
61. انجام پایان نامه معرفی مزایا و معایب بازاریابی شبکه‌ای و تجارت الکترونیکی
62. انجام پایان نامه بازاریابی و تجارت در شبکه‌های اجتماعی
63. انجام پایان نامه روش‌های مدیریت بحران شرکت‌های ملی در تجارت و نقش رهبری الکترونیک
64. انجام پایان نامه ایجاد بستر مجازی ی ریش‌های تبلیغاتی درست و نقص آن در پیشبرد اهداف رقابتی سازمانها
65. انجام پایان نامه واکاوی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازاریابی بهینه محصولات کشاورزی بر اساس الگوی تحلیلی سوآت (مطالعه موردی: بازاریابی گل و گیاهان زینتی در شهرستان پاکدشت)
66. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر مدیریت زنجیره تأمین
67. انجام پایان نامه بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بسته بندی، نشان تجاری (برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده مرکبات (مطالعه موردی: محصول نارنگی استان مازندران)
68. انجام پایان نامه ایجاد سیستم توصیه گر محصول با استفاده از رویکرد کشف اجتماعات شبکه مشتریان
69. انجام پایان نامه تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت (الکترونیکی کردن)، با استفاده از روش‌های دلفی و سناریوسازی (مطالعه موردی بازارهای عرضه کننده‌ی کالاهای مصرفی؛ ایران)
70. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در روش بازاریابی توسط ایمیل
71. انجام پایان نامه بازاریابی اینترنتی در ایران (مزایا، معایب، راهکار)
72. انجام پایان نامه بررسی چالش‌های امنیتی تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهایی برای امن ساختن آن
73. انجام پایان نامه تفاوت بازاریابی الکترونیک با بازاریابی سنتی و بررسی مزایا و معایب آن
74. انجام پایان نامه بررسی ابعاد تجارت و بازاریابی الکترونیکی در شرکت‌های ایران
75. انجام پایان نامه واسطه گری در تجارت الکترونیک
76. انجام پایان نامه نگرشی نوین به فنون بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک
77. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بروفاداری مشتری در خرده فروشی‌های آنلاین
78. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازاریابی اینترنتی
79. انجام پایان نامه بررسی تاثیرکاربرد فناوری تجارت الکترونیک بر آمیخته بازاریابی خدمات بیمه‌ای ازسوی نمایندگان بیمه ایران و دانا در سطح استان لرستان
80. انجام پایان نامه کاربرد تئوری طراحی عصبی وبسایت در طراحی درگاه اینترنتی مغز پسند
81. انجام پایان نامه بررسی عوامل انگیزشی در نسل قدیم برای استفاده از بازاریابی اینترنتی
82. انجام پایان نامه تأثیر فن آوری اطلاعات بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط SME
83. انجام پایان نامه بازاریابی موبایلی: تبلیغات پیامکی تا عصر گوشی‌های هوشمند
84. انجام پایان نامه تأثیر حقوق سایبر بر توسعه تجارت بین الملل
85. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیلگر تجربه خرید آنلاین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد
86. انجام پایان نامه تاملی بر نقش مدیریت زباله‌های الکترونیکی در توسعه پایدار
87. انجام پایان نامه بازاریابی کسب و کار کوچک از طریق شبکه‌های اجتماعی، مطالعه موردی: فیسبوک
88. انجام پایان نامه بررسی فاکتورهای مهم درخرید اینترنتی B2C و عوامل مؤثر بر خرید مجدد
89. انجام پایان نامه خدمات تجارت الکترونیکی
90. انجام پایان نامه مدلسازی تأثیر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی
91. انجام پایان نامه بررسی بازار یابی الکترونیک و نرم افزارهای تجارت الکترونیک با رفتار مشتریان
92. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک و ابعاد آن در راستای گسترش شهر الکترونیک با رویکرد فناوری اطلاعات
93. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر کاربرد تجارت الکترونیک بر میزان صادرات آب معدنی از استان چهارمحال و بختیاری
94. انجام پایان نامه کاربرد تجارت الکترونیک در فعالیت‌های بازاریابی
95. انجام پایان نامه انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی ویروسی: راه کار نوین تجارت الکترونیک
96. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سیار با محوریت خدمات دولت سیار
97. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ترغیب مشتریان به خرید در بازاریابی موبایلیمطالعه موردی: مشتریان برندهای شناخته شده صنعت پوشاک در مشهد
98. انجام پایان نامه رابطه الگوی رفتاری مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، آسیا و دانا استان مازندران
99. انجام پایان نامه نقش بازاریابی و گردشگری الکترونیک در توسعه گردشگری سلامت (مطالعه موردی: منطقه لاریجان)
100. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار روستایی ایران
101. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت معرفی عوامل مؤثر بر بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری
102. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخص‌های توسعه بازاریابی الکترونیکی گردشگری با تأکید بر رضایت مشتریان مطالعه موردی: جزیره قشم
103. انجام پایان نامه شیوه‌های نوین بازاریابی الکترونیکی در بنگاه‌های کوچک و متوسط گردشگری مطالعه‌ی موردی: بهره گیری از سئو در بهینه سازی وب سایت بنگاه‌ها
104. انجام پایان نامه گستره فناوری شناسایی از طریق امواج رادیوئی در صنعت داروسازی
105. انجام پایان نامه شناسایی عوامل ارزیابی تجارت الکترونیک شرکتهای هواپیمایی و بررسی روابط درونی این عوامل بااستفاده از تکنیک DEMATEL
106. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل ارزیابی تجارت الکترونیک شرکتهای هواپیمایی با استفاده از تکنیک ANP
107. انجام پایان نامه تبیین چالش‌های بازاریابی خدمات الکترونیک در ایران
108. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر رویگردانی مشتری در تجارت الکترونیکی
109. انجام پایان نامه اهمیت بسته بندی دربازاریابی و صادرات گیاه دارویی
110. انجام پایان نامه مطالعه و بحث پیرامون تجارت الکترونیک و عوامل مؤثر بر آن
111. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در تجارت الکترونیکی
112. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و کاربرد آن در بازاریابی و تبلیغات
113. انجام پایان نامه بررسی استراتژی صادرات فرش دستباف ایرانی
114. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیک: مورد مطالعه شرکت‌های آنلاین شهر رشت
115. انجام پایان نامه بازاریابی از طریق شیوه‌های نوین ارتباطی
116. انجام پایان نامه بررسی اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیک: مورد مطالعه شرکت‌های آنلاین شهر رشت
117. انجام پایان نامه وفاداری الکترونیکی به برند الکترونیکی بانکداری
118. انجام پایان نامه مدیریت ارتباط بامشتری
119. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بازاریابی سیار سیب از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
120. انجام پایان نامه شناسایی کاربران پرنفوذ در شبکه‌های اجتماعی جهت کاهش هزینه‌ی تبلیغات
121. انجام پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک در مدیریت هزینه‌ها
122. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثربربازاریابی سبز درمیان کارمندان ادارات بانک مسکن
123. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک و ذخیره سازی انرژی
124. انجام پایان نامه سنجش میزان اثربخشی فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات بانک بر وفاداری مشتریان مطالعه موردی: بانک تجارت شهر کرمانشاه
125. انجام پایان نامه بررسی نقش کیفیت خدمات بر نگرش و نیات رفتاری مشتریان سازمان تأمین اجتماعی
126. انجام پایان نامه تأثیر نوآوری بر بازاریابی شبکههای اجتماعی در تجارت الکترونیک
127. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل میزان رضایت کاربران از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی مطالعه موردی: مشتریان محصولات ورزشی در شهرستان اهواز
128. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند کسب و کارهای آنلاین
129. انجام پایان نامه کاربرد فناوریهای بی سیم در خرده فروشی اینترنتی
130. انجام پایان نامه مدیریت تجاری
131. انجام پایان نامه عوامل مؤثر کمی و کیفی بر خرید مجدد اینترنتی
132. انجام پایان نامه تحلیلی بر ابزارهای تجارت سیار و کاربردهای آن
133. انجام پایان نامه تأثیر بازاریابی بین المللی بر گسترش تجارت جهانی
134. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل تاثیرگذار برمدل کسب و کارالکترونیک شرکت‌های صادرکننده صنایع غذایی مازندران
135. انجام پایان نامه بررسی دولت الکترونیکی
136. انجام پایان نامه بررسی روش‌های پیش بینی پیوند مبتنی بر ویژگی در شبکه‌های اجتماعی
137. انجام پایان نامه نسل‌های مختلف بنادر و راهکارهایی برای ارتقاء بنادر نسل اول و دوم به بنادر نسل سوم در ایران
138. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در خرید تلفن همراه از فروشگاههای موبایل استان مازندران شهرستان ساری
139. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر میزان تاثیرگذاری بازاریابی الکترونیکی در میان دانشجویان
140. انجام پایان نامه بررسی رفتار خرید ناگهانی اینترنتی در تجارت الکترونیک (مطالعه‌ی موردی: کاربران سایت‌های تخفیف گروهی)
141. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر میزان تأثیرگذاری بازاریابی الکترونیکی در میان دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی
142. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر تبادل الکترونیکی از طریق بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه: کاربران تجارت الکترونیک در شهر رشت)
143. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های توصیه گر در بهبود عملکرد بازاریابی شبکه‌ای (مورد مطالعه محصولات دیجی کالا)
144. انجام پایان نامه تحقیقات بازاریابی در تجارت الکترونیک
145. انجام پایان نامه تحقیقات بازار در تجارت الکترونیک
146. انجام پایان نامه نقش تجارت اجتماعی بررفتاروتصمیم گیری خرید مشتریان
147. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک‌های داده کاوی جهت پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری درکاوش وب
148. انجام پایان نامه نگاهی اجمالی بر بازاریابی الکترونیکی در گردشگری الکترونیکی
149. انجام پایان نامه بررسی میزان اثربخشی بازاریابی الکترونیکی بر میزان عرضه خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شرکت‌های خدمات مسافرتی شهرستان شهرکرد)
150. انجام پایان نامه بررسی و بهینه یابی CMS های کد باز تجارت الکترونیکی با استفاده از شاخص‌های استاندارد ارزیابی
151. انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکزیرساخت های تجارت الکترونیک و تجارت الکترونیک در ایران
152. انجام پایان نامه شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک
153. انجام پایان نامه آمادگی الکترونیکی و نقش آن در افزایش توان رقابتی شرکت‌ها برای تبلیغات
154. انجام پایان نامه تجارت الکترونیکی، فرصت‌ها، چالش‌ها، و موانع و استراتژی‌های مؤثر
155. انجام پایان نامه استراتژی‌های بازاریابی در بازاریابی اینترنتی
156. انجام پایان نامه استفاده از تکنیک‌های داده کاوی در صنعت بانکداری ونقش آن در بانکداری الکترونیک
157. انجام پایان نامه توسعه الگوی تجارت و بازاریابی الکترونیک
158. انجام پایان نامه تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات
159. انجام پایان نامه تجارت و بازاریابی موبایلی: مزایا و قابلیت‌ها
160. انجام پایان نامه چالش‌های پیش روی تجارت الکترونیک در ایران
161. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در سازمان
162. انجام پایان نامه E-CRM ضرورتی انکار ناپذیر برای بانک‌ها و مشتریانشان
163. انجام پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) با رویکرد ایفای نقش‌های مدیران
164. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک و پیش نیازهای آن در ایران
165. انجام پایان نامه استراتژیهای بازاریابی الکترونیکی
166. انجام پایان نامه تأثیر بکارگیری تجارت الکترونیک در راهبرد و بهبود تولید ملی
167. انجام پایان نامه شناسایی بسترهای به کارگیری بازاریابی الکترونیکی
168. انجام پایان نامه تبلیغات موبایلی و عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به آن: ارائه یک مدل مفهومی
169. انجام پایان نامه بانکداری الکترونیک
170. انجام پایان نامه قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک و ضمانت اجرای آن
171. انجام پایان نامه ارتباط میان تجربه در استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر میزان اعتماد به تجارت الکترونیک
172. انجام پایان نامه بررسی اثر تجارت الکترونیک بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب
173. انجام پایان نامه نقش تجارت الکترونیک (EC) در ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)
174. انجام پایان نامه راهکارهای تجارت الکترونیک در رفع موانع بخش بندی بازار
175. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی بر تجارت بین المللی
176. انجام پایان نامه ارائه یک مدل اکتشافی قیمت گذاری برای کالاهای الکترونیک در بازارهای شبکه مدار
177. انجام پایان نامه استفاده از تکنیکهای کاربردکاوی وب جهت بهبود طراحی وب سایتو ارزیابی آن از طریق ساختارکاوی وب
178. انجام پایان نامه بررسی نقش تجارت الکترونیک در ایجاد بازارهای جهانی برای صنایع دستی
179. انجام پایان نامه بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها در بازاریابی کسب وکار فرش دستباف
180. انجام پایان نامه وفاداری پایدار مشتریان درتجارت الکترونیک
181. انجام پایان نامه الگوهای راهبردی مدل‌های پذیرش و استقرارتجارت الکترونیک به همراه یک مدل پیاده سازی پیشنهادی در SME های ایران
182. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی
183. انجام پایان نامه بررسی تجارتالکترونیک و جایگاه آن در ایران
184. انجام پایان نامه بررسی جایگاه رقابتی بانک‌های تجاری بر اساس نوع استراتژی بازاریابی آنها (مطالعه‌ای در استان کردستان)
185. انجام پایان نامه نقش محتوای برند در نهادینهکردن بانکداری الکترونیکی
186. انجام پایان نامه نوع شناسی مراحل راه اندازی یک تجارت الکترونیک B2C
187. انجام پایان نامه روش مبتنی برتحلیل برداری برای کاوش الگوهای مرور وب درتجارت الکترونیک
188. انجام پایان نامه ارزیابی تبلیغات سیارمکان محور درحوزه تجارت سیاراز دیدگاه تجاری و فنی
189. انجام پایان نامه مروری بر مطالعات کشاورزی الکترونیک در بخش تجارت و بازاریابی
190. انجام پایان نامه بررسی استراتژی بازاریابی ویروسی الکترونیکی، فرصت‌ها و چالشها
191. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
192. انجام پایان نامه بازار یابی الکترونیک در صنعت گردشگری
193. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک درگاهی بهسوی توریسم درمانی
194. انجام پایان نامه هوشمندسازی پرداختموبایلی بوسیله تلفن همراه مجهز به تکنولوژی NFC درسیستم اتوبوسرانی درون شهری
195. انجام پایان نامه نقش و مدیریت بازاریابی درزمینه تولید و توسعه محصولات کشاورزی گلخانه‌ای درشهرستان خوی
196. انجام پایان نامه مدل یکپارچگی تجارت الکترونیک و برنامه ریزی منابع سازمان براساس خدمات وب
197. انجام پایان نامه استراتژی بازاریابی ویروسی الکترونیکی فرصت‌ها و چالشها
198. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین استراتژی بازاریابی الکترونیک و عملکرد شرکت چهارچوبی مفهومی درحوزه وب
199. انجام پایان نامه بررسی تکنیکها و اصول بازاریابی الکترونیکی با تاکید برنقش اینترنت دربازاریابی اینترنتی
200. انجام پایان نامه استفاده از راهکار بازاریابی محتوایی و فاکتورهای SEO جهت توسعه فرصتهای بازاریابی الکترونیکی
201. انجام پایان نامه تجارت الکترونیکی و مشکلات ناشی از گسترش آن درایران
202. انجام پایان نامه رویکرد یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک
203. انجام پایان نامه استفاده از رویکرد سیستمی در بازاریابی الکترونیک
204. انجام پایان نامه چالش‌ها و راهکارهای حقوق تجارت الکترونیک در ایران با نگاهی به کشورهای توسعه یافته
205. انجام پایان نامه اقتصاد، بازار و صادرات بررسی نقش و تأثیر بست هبندی، نشان تجاری (برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده انارصادراتی
206. انجام پایان نامه بررسی نقش ICT بر بازاریابی محصولات باغی با تاکید بر انار منطقه شادمهر
207. انجام پایان نامه بررسی موانع و چالش‌های تجارت الکترونیک در ایران
208. انجام پایان نامه تبیین نقش کیفیت خدمات آنلاین در بانکداری اینترنتی و تأثیر آن بر رضایتمندی مشتریان
209. انجام پایان نامه بررسی کارامدی بازاریابی اینترنتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
210. انجام پایان نامه بازاریابی و تجارت الکترونیک در صنعت توریسم: چارچوب مفهومی برای توسعه و اجرای کسب و کارهای الکترونیکی
211. انجام پایان نامه E-CRM و مزایای دوطرفه آن برای سازمان‌های ایرانی
212. انجام پایان نامه موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING (با استفاده از مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیکی)
213. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک وجایگاه آن درایجاد مشاغل نوین
214. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی به وسیله موبایل
215. انجام پایان نامه بررسی نقش سرمایه رابطه‌ای بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور: تحلیلی بر نقش برند
216. انجام پایان نامه استفاده از داده کاوی برای تعیین استراتژیهای بازاریابی سیستم فروش اینترنتی بلیط قطار
217. انجام پایان نامه نقش دفاتر ICT روستایی در توسعه تجارت صنایع دستی بکمک تجارت الکترونیک
218. انجام پایان نامه روش جدید بازاریابی شبکه‌ای برای بنگاههای خرده فروشی الکترونیکی
219. انجام پایان نامه بررسی نقش طراحی وب سایت بانکها در ارائه خدمات به مشتریان
220. انجام پایان نامه بررسی مدل تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان اینترنتی
221. انجام پایان نامه بررسی نقش تجارت الکترونیک در عرصه رقابتی صنعت بانکرینگ
222. انجام پایان نامه بررسی وضعیت موجود و مطالعه نرخ رشد انواع E-Commerce و تأثیر m-Commerce بر آینده آن
223. انجام پایان نامه بررسی جامع برنامه ریزی مبتنی بر مدل SOSTAC در بازارهای الکترونیکی
224. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای ورودموفق شرکت‌های بیمه کشور به تجارت الکترونیک (مطالعه موردی شرکتهای خصوصی بیمه)
225. انجام پایان نامه بررسی نقش فناوری‌های نوین در بازاریابی محصولات گلخانه‌ای
226. انجام پایان نامه ارزیابی تجارت الکترونیکی B2B دربنگاههای کوچک و متوسط
227. انجام پایان نامه بررسی نقش تجارت الکترونیک در توسعه و سود آوری صنایعپتروشیمی
228. انجام پایان نامه از بین بردن یکنواختی is-a ها در یک ساختار taxonomy و پیشنهاد کالاهای مشابه بر اساس آن
229. انجام پایان نامه شناسایی عوامل موثربرنگرش مصرف کننده ایرانی درخصوص خرید به صورت اینترنتی و شبه اینترنتی
230. انجام پایان نامه بازار یابی الکترونیکی و اینترنتی
231. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای مؤثر بروفاداری الکترونیکی مشتریان در کسب وکارهای الکترونیکی با استفاده از روش بردار ویژه
232. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقتصادی ICT تجارت الکترونیک بربازاریابی محصولات کشاورزی کشاورزان شهرستان کرمانشاه
233. انجام پایان نامه استراتژی کانال‌های چند گانه در بازارهای B2B
234. انجام پایان نامه تجارت الکترونیکی کشاورزی، خدمتی نوین- ضرورتی اساسی
235. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک راهبردی نوین در بازاریابی و ارتباط مؤثر با مشتری
236. انجام پایان نامه بررسی کارآمدی بازاریابی اینترنتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
237. انجام پایان نامه معماری جدید برای فروشگاه‌های مجازی سه بعدی مبتنی بر وب
238. انجام پایان نامه استراتژیهای بازاریابی الکترونیک
239. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی روشهای گوناگون بازاریابی الکترونیک در جامعه ایرانی
240. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل متدولوژی‌های کسب و کار الکترونیک
241. انجام پایان نامه مدیریت ارتباط بامشتری (CRM) در تجارت الکترونیک بین بنگاهی (B2B)
242. انجام پایان نامه دانایی: شرط اصلی موفقیت در اقتصاد جهانی
243. انجام پایان نامه اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین و چالشهای پیش رو
244. انجام پایان نامه الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه تجارت الکترونیکی
245. انجام پایان نامه طراحی یک مدل X3D از بدن انساندر فروشگاه مجازی سه بعدی
246. انجام پایان نامه توجیه اقتصادی یک طرح تجارت الکترونیکی
247. انجام پایان نامه جایگاه تحقیقات الکترونیکی در بازاریابی
248. انجام پایان نامه چالش‌های نوین مدیریت کیفیت در عصر اقتصادی مشتری
249. انجام پایان نامه کار ویژه اینترنت در فرآیند توسعه روستاهای ایران
250. انجام پایان نامه اولین شبکه اطلاع رسانی تخصصی صنایع غذایی و کشاورزان در ایران «ایران فود»
251. انجام پایان نامه نقش تحقیق و پژوهش در افزایش صادرات محصولات
252. انجام پایان نامه مروری بر معماری و کاربردهای وب کاوی در تجارت الکترونیک
253. انجام پایان نامه بررسی ریسک‌های تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهایی در راستای بهبود اعتمادمشتریان جهت توسعه تجارت الکترونیک
254. انجام پایان نامه تحلیل رفتار اقتصادی کاربران وب (مطالعه موردی: دانشجویان دپارتمان دانشگاه شهید بهشتی MBA)
255. انجام پایان نامه نقش هوش بازاریابی در موفقیت بازاریابی فروشگاه‌های اینترنتی مطالعه موردی فروشگاه دیجی کالا
256. انجام پایان نامه بررسی میزان تاثیرگذاری کارآفرینی بر موفقیت تجارت الکترونیک مدل B2C(مطالعه موردی: یکی از فروشگاه‌های اینترنتی)
257. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک وتاثیر آن بر ارز در مناطق آزاد تجاری
258. انجام پایان نامه مطالعه متغیرهای فردی مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
259. انجام پایان نامه ایجاد فروشگاه‌های تعاملی مبتنی بر پلتفرم تلفن همراه با استفاده از فن آوری NFC
260. انجام پایان نامه بهبود مدل عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری و اولویت بندی آنها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی
261. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به خرید از فروشگاههای اینترنتی
262. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط بارویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (مطالعه موردی فروشگاههای اینترنتی و شهرک صنعتی عباسآباد)
263. انجام پایان نامه نرم افزارها و تکنولوژیهای مدیریت دادههای بزرگ در محیط محاسبات ابری
264. انجام پایان نامه مدلسازی الگوهای روبات وب
265. انجام پایان نامه تحلیل سبد خرید مشتریان در خرید اینترنتی با استفاده از تکنیکهای داده کاوی
266. انجام پایان نامه خوشه بندی مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی به منظور سنجش رضایت مشتریان
267. انجام پایان نامه فناوری RFID در فروشگاه‌های خرده فروشی و راه کارهای مقابله با آنها
268. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مؤلفههای خرید آنلاین بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان مطالعه موردی وبگاه دی جی کالا
269. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی ارتباط نورومارکتینگ و برندینگ با سود: بررسی ارتباط بازاریابی عصبی و اشتیاق به برندبا سود بوسیله ترسیم نقشه ذهنی مشتریان با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
270. انجام پایان نامه عوامل مؤثر در رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان
271. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی شبکه‌های اجتماعی شهروندان ساروی
272. انجام پایان نامه ارائه مدل عوامل موثرنگرش خریداران اینترنتی مطالعه موردی: خریداران لوازم و خدمات ورزشی استان قزوین
273. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رضایت بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیلگر تجربه خرید اینترنتی (مورد مطالعه: کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)
274. انجام پایان نامه مروری بر روشهای رتبه بندی عقیده کاربران در وب سایتهای فروشالکترونیک
275. انجام پایان نامه بررسی روشهای مدیریت داده و الگوریتمهای تخلیه اطلاعات در رایانش ابری سیار
276. انجام پایان نامه ارائه روشی برای شناسایی ویژگی‌های ضمنی موجود در نقدهای نوشته شده توسط مشتریان
277. انجام پایان نامه بررسی انواع بازاریابی ویروسی مبتی بر پیام‌های اینترنتی
278. انجام پایان نامه بررسی ادراکات دانشجویان درخصوص استفاده از تجارت الکترونیک (مطالعه‌ی موردی: خرید اینترنتی از سایت دیجی کالا)
279. انجام پایان نامه بررسی تاثیرخرید اینترنتی کالا بر رفتار پس ازخرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی فروشگاهرنجیره ای استان بوشهر)
280. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در تجارت الکترونیک با رویکرد تحلیل نیاز مشتری
281. انجام پایان نامه بررسی تأثیر خریداینترنتی برروی سفر خریددرشهر تهران وحومه
282. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی بر روی تسهیل بازاریابی ویروسی /مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی
283. انجام پایان نامه رایانش ابری سیار: معرفی، چالش‌ها و راهکارها
284. انجام پایان نامه پیشایندها و پسایندهای کیفیت خدمات فروشگاه‌های اینترنتی
285. انجام پایان نامه پروفسور علی جوان سازنده لیزر گازی
286. انجام پایان نامه کاربرد تبلیغات اینترنتی و اهمیت آن در بازاریابی از طریق اینترنت
287. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نام تجاری کتابفروشی های اینترنتی بر پذیرش خرید اینترنتی توسط مشتریان
288. انجام پایان نامه بررسی قاعده نفی غرر در تبلیغات بازرگانی
289. انجام پایان نامه ارائه الگویی مفهومی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در خرید آنلاین، مطالعه موردی خریداران آنلاین ایرانی
290. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت سایت بر قصد خرید مجدد آنلاین از طریق رضایت مشتری
291. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی فرآیند خریدهای اینترنتی در ایران
292. انجام پایان نامه تبیین و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان در خرید آنلاین (مورد مطالعه: وب سایت‌های فروش تلفن همراه در ایران)
293. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین کسب و کارهای کوچک
294. انجام پایان نامه بررسی رابط بین کیفیت مراید با مشتریان ن وفاداری الکترونیکی در بین مشتریانفریشگا ه های اینرنتی
295. انجام پایان نامه عوامل موثربرتصمیم به خرید آنلاین درکاربران اینترنت استان البرز
296. انجام پایان نامه بررسی تاثیربازار برعملکردهای اقتصادی وتوسعه شهری مطالعه موردی: شهرقروه درجزین
297. انجام پایان نامه مدلی جدید درزمینه تمایل به خرید ازفروشگاه های اینترنتی
298. انجام پایان نامه بررسی ادراکات مشتریان ازاخلاقیات اینترنتی و تأثیر آن بررضایتمندی مشتری
299. انجام پایان نامه بررسی ترجیحات مصرف کننده نسبت به خریداینترنتی وسنتی
300. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به فروشگاه‌های اینترنتی
301. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به فروشگاه‌های اینترنتی و نقش آنها در تبلیغات شفاهی
302. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک ELECTRE جهت انتخاب فروشگاه آنلاین مناسب برای خرید اینترنتی بر مبنای شاخص‌های وب سایت
303. انجام پایان نامه بررسی ادراکات مشتریان از اخلاقیات اینترنتی و تأثیر آن بر رضایتمندی مشتری
304. انجام پایان نامه الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی
305. انجام پایان نامه بررسی برخی از عوامل مؤثر بر رضایت مشتری و تأثیر پاسخگویی ادراک شده در رابطه بین رضایت مشتری با تمایل به شکایت در خرید اینترنتی
306. انجام پایان نامه تأثیر رضایت خریداران از خریدهای اینترنتی شرکت‌ها بر خدمات بازاریابی الکترونیکی (رویداد مطالعه‌ای بندر عباس سال 91)
307. انجام پایان نامه بهبود پایگاه داده سیستم‌های پیشنهادی دهنده و ارائه پیشنهادات منطقی بر اساس سلیقه کاربران
308. انجام پایان نامه درک احساسات و سلیقه کاربران در سیستم‌های بر پایه وب و ارائه پیشنهاد در این زمینه
309. انجام پایان نامه ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک صنعت بانکداری مطالعه موردی بانک صادرات
310. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بررضایت مشتریان ازفروشگاه های اینترنتی
311. انجام پایان نامه بررسی خدمات بانکداری و تجارت الکترونیکی در ایران
312. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان برتمایل به خریداینترنتی کالاهای گران قیمت با روش پرداخت هزینه قبل از ارسال کالا
313. انجام پایان نامه بررسی جایگاه اعتماد و ریسک درک شده درمدلهای پیش بینی قصد خرید مشتری در تجارت الکترونیک
314. انجام پایان نامه عوامل اثر گذار خریداران و فروشگاه‌های الکترونیک در خرید الکترونیک شهرستان ساوه
315. انجام پایان نامه مجازی سازی بازارها و فروشگاه‌ها: رویکردها، مزایا و چالش‌ها
316. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر خرید الکترونیکی شهروندان اصفهانی
317. انجام پایان نامه مقایسه رفتار خرید اینترنتی دانشجویان غیر انگلیسی ساکن لندن و دانشجویان انگلیسی
318. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان آنلاین و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری
319. انجام پایان نامه افزایش کارایی سیستم‌های تجارت الکترونیک با استفاده از سیستم‌های توصیه گر
320. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک در روستاها (خرید اینترنتی)
321. انجام پایان نامه نقش سیستم پیشنهاد دهنده و روشهای استفاده از آنها در فروشگاههای الکترونیکی
322. انجام پایان نامه هوشمند سازی فرایندهای مختلف تجارت الکترونیکی
323. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جدید تلفیقی و توسعه یافته توصیه گر محصول در تجارت الکترونیکی
324. انجام پایان نامه مطالعات میدانی و نظرسنجی از شهروندان تهرانی در مورداستفاده از IT در کارهای روزانه
325. انجام پایان نامه بررسی نقش و اهمیت پرداخت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین
326. انجام پایان نامه نقش توسعه تبلیغات در تجارت الکترونیک ایران
327. انجام پایان نامه بررسی یک مدل جدید الهام گرفته از ساختار درختی در حراج اینترنتی برای افزایش مقیاس پذیری و کارایی سیستم
328. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جدید تلفیقی و بهینه شده‌ی توصیه گر محصول در تجارت الکترونیکی
329. انجام پایان نامه تأثیر اینترنت اشیای اجتماعی بر هوشمند کردن بازاریابی‌های اینترنتی
330. انجام پایان نامه شناسایی و اولویتبندی مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی
331. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی اینترنتی
332. انجام پایان نامه کارآفرینی، کسب وکارو بازاریابی سایتهای اینترنتی هتلداران کرواسی
333. انجام پایان نامه بررسی قابلیت‌های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی
334. انجام پایان نامه تأثیر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی درپذیرش توصیه‌های تأمین مالی مردمی
335. انجام پایان نامه مدلسازی تأثیر مدیریت دانش، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت روابط مشتری برعملکرد کسب و کارهای الکترونیکی
336. انجام پایان نامه بررسی ارتباط محتوای وب سایت و اعتماد الکترونیکی و اثر بخشی بازاریابی الکترونیکی
337. انجام پایان نامه تأثیر مدل ترکیبی داده کاوی در بازاریابی مستقیم از مشتریان
338. انجام پایان نامه نقش شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام‌های تبلیغاتی ورزشی، به منظور جذب مشتری، در بین دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
339. انجام پایان نامه بررسی نقش اعتماد در فرایند خرید اینترنتی
340. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت خدمات اتوماتیک بانکی و کسب مزیت رقابتی در شعب بانک سینای شهرستان همدان
341. انجام پایان نامه بررسی جامع ابزارهای بازاریابی الکترونیکی: انواع، اصول، کاربردها، میزان سودمندی و لزوم توجه به آنها از دیدگاه مدیریت تکنولوژی
342. انجام پایان نامه بازاریابی اینترنتی و بازاریابی الکترونیکی بعنوان فرصت‌های نوین کسب وکار
343. انجام پایان نامه بررسی کارکردهای بازاریابی عصبی بر رفتار خرید آنلاین مصرف کننده اینترنتی
344. انجام پایان نامه بررسی روشهای تبلیغات و مدل‌های کسب و کار اینترنتی
345. انجام پایان نامه ایجاد آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی آنلاین
346. انجام پایان نامه تأثیر احساسات و شهرت برند برتجربه برندآنلاین موردمطالعاتی: سایت خریداینترنتی دیجی کالا
347. انجام پایان نامه بررسی سیستم CRM بر اساس محیط کسب و کار الکترونیکی
348. انجام پایان نامه بررسی اثر توهم پولی در ایجاد ادراک قیمتی منجر به خرید توریست‌های خارجی در ایران
349. انجام پایان نامه رابطه بهینه سازی سایت‌های تجاری برای موتورهای جستجو در بازاریابی الکترونیک و میزان فروش محصول در شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایران
350. انجام پایان نامه بازاریابی اینترنتی در باشگاه‌های موفق فوتبال ایران و اروپا
351. انجام پایان نامه کاربرد و تأثیر روش داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
352. انجام پایان نامه بررسی نقشمدیریت فناوری اطلاعات در فروش کارخانجات صنایع غذایی ایرانمطالعه موردی شرکت‌های صنایع غذایی استان خراسان رضوی
353. انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی رسانه‌های اجتماعی: انقلاب هزاره سوم
354. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت فروش اینترنتی شرکت سایپا
355. انجام پایان نامه کارآفرینی دیجیتالی بارویکرد کسب وکار اینترنتی
356. انجام پایان نامه بررسی تأثیر آوازه و شواهد برند خدماتی برپاسخهای رفتاری کاربران شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی
357. انجام پایان نامه نقش اینترنت در بازاریابی اینترنتی برتعامل با مشتری درشرکت مهندسی و بازرگانی هفت آسمان شهراصفهان
358. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی نسبت به نام تجاری (مورد مطالعه: تلفن همراه برند سامسونگ و آل جی)
359. انجام پایان نامه بررسی تأثیر گرایش به بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد سازمانی با متغییر میانجی بازارگرایی
360. انجام پایان نامه مطالعه محرک‌های مؤثر بر بازاریابی ویروسی و تأثیر آن بر آگاهی و نگرش برند
361. انجام پایان نامه بررسی آثار تبلیغات
362. انجام پایان نامه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برای توسعه کسب و کار
363. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر بازاریابی مبتنی بر وب (EM) برافزایش تعداد مشتریان در بین نمایندگی‌های شرکت ایرانسل در شهر زنجان
364. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر توسعه صنعت گردشگری استان مازندران
365. انجام پایان نامه بررسی مقایسهای اثربخشی روشهای تبلیغات تجاری از دیدگاه مشتریان صنعت لوازم خانگی درشهر تبریز
366. انجام پایان نامه شناسایی مشتریان سود آور شرکت اینترنتی با ترکیب نقشه‌های خود –سازماندهی (som) و روش K-means در داده کاوی (مطالعه موردی)
367. انجام پایان نامه بررسی نقش شبکه اجتماعی توییتر در بازاریابی آنلاین
368. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت خدمات و آمیخته بازاریابی اینترنتی بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملی شعبه محمودآباد)
369. انجام پایان نامه بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در ایجاد مدلهای جدید کسب و کار (با تکیه بر نقش محوری تبلیغات اینترنتی)
370. انجام پایان نامه تأثیر بازاریابی اینترنتی در موفقیت شرکتهای صادراتی بین الملل کاشان
371. انجام پایان نامه بازاریابی محتوا
372. انجام پایان نامه بازاریابی اینترنتی – مطالعه موردی فیسبوک
373. انجام پایان نامه بررسی بازاریابی نوین و استفاده از آن در کسب و کار
374. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر خریدهای اینترنتی (از دیدگاه اخلاقی)
375. انجام پایان نامه بررسی اجمالی بازاریابی ویروسی و نقش آن در میان بازاریابی دهان به دهان، اینترنتی وهمهمه ای
376. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی بازاریابی درجذب گردشگرباتاکید برنقش تبلیغات اینترنتی درایران مطالعه موردی شهرتهران
377. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات به عنوان مزیت رقابتی در خدمات مالی
378. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت مالی در موفقیت بازاریابی اینترنتی
379. انجام پایان نامه گردشگری کشاورزی، فرصتی برای توسعه پایدار کشاورزی
380. انجام پایان نامه بررسی عوامل سازمانی در بازاریابی اینترنتی بر توسعه کسب و کار مطالعه موردی از شرکت شیرپاستوریزه زنجان
381. انجام پایان نامه تحلیلی بر بازاریابی اینترنتی در فضای مجازی در مقایسه با بازاریابی سنتی
382. انجام پایان نامه تأثیر قابلیت‌ها و اهمیت بازاریابی و عملیاتی بر عملکرد شرکتمطالعه موردی: شرکت پخش موادغذایی بهتا
383. انجام پایان نامه کارآفرینی ازطریق بازاریابی اینترنتی
384. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل موانع توسعه مدیریت اکوتوریسم روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مورد مطالعه: روستای فش شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه)
385. انجام پایان نامه بازاریابی اینترنتی در صنعت خودرو
386. انجام پایان نامه بازاریابی اینترنتی و مزایده‌های آنلاین Internet Marketing
387. انجام پایان نامه بازاریابی ویروسی، مشکلات، عناصر کلیدی
388. انجام پایان نامه بازاریابی و راهکارهای نوین افزایش فروش
389. انجام پایان نامه رسانه‌های اجتماعی و مدیریت نام تجاری
390. انجام پایان نامه رابطه الگوی رفتاری مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، آسیا و دانا استان مازندران
391. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک شهر
392. انجام پایان نامه نقش گردشگری روستایی و عشایری در توسعه استان لرستان
393. انجام پایان نامه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی اینترنتی 7C طبق مدل ژاورسکی-ریپورت برجذب گردشگر خارجی (مطالعه موردی: هتل‌های منتخب استان مازندران)
394. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل موفقیت بانکداری اینترنتی باسودمندی ادراک شده کاربران دربانک ملت استان گلستان
395. انجام پایان نامه فازی سازی شاخص‌های مرکزیت برای گراف‌های اجتماعی
396. انجام پایان نامه چگونگی شکل گیری بازارهای خاکستری و استراتژی‌های کنترل آن
397. انجام پایان نامه شناسایی پتانسیلها و راهکارهای توسعه گردشگری درمانی در ایران مطالعه موردی: مشهد
398. انجام پایان نامه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی اینترنتی 7C طبق مدل ژاورسکی ریپورت بر جذب گردشگرخارجی
399. انجام پایان نامه بسته بندیهای هوشمند
400. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بعد اطلاعاتی وب سایت بر اثربخشی بازاریابی اینترنتی نقش میانجی اعتماد الکترونیکی (شعب بانک ملی مشهد)
401. انجام پایان نامه رضایت مشتری و فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری
402. انجام پایان نامه بررسی اثر بکارگیری بازاریابی اینترنتی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های کوچک ومتوسط
403. انجام پایان نامه بررسی اثر بازاریابی اینترنتی، یادگیری سازمانی و بازارگرایی بر نوآوری و عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شرکت‌های مسافرتی و گردشگری بابل)
404. انجام پایان نامه مقایسه روش‌های شناسایی جوامع دارای علاقمندی مشترک در شبکه‌های اجتماعی
405. انجام پایان نامه تاثیربکارگیری بازاریابی الکترونیکی بربهبود وضعیت شرکت‌ها دربازارالکترونیکی کشور
406. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده بر پذیرش و قصد خرید مشتریان آنلاین ایرانی مطالعه موردی شرکت پست استان گیلان
407. انجام پایان نامه بازاریابی شهری و رقابت جهانی شهرها در عصر جهانی شدن
408. انجام پایان نامه نقش ایمیل یا SMS بر بازاریابی فروش
409. انجام پایان نامه نقش تجارت سیار در توسعه‌ی بازاریابی و فروش
410. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی رابطه مند بازاریابی اینترنتی بر اعتماد مشتری با تأکید بر نقش واسط کیفیت خدمات اینترنتی مورد مطالعه: (آژانس‌های مسافرتی شهر مشهد)
411. انجام پایان نامه پیادهسازی کسب و کار الکترونیک از طریق بازاریابی اینترنتی
412. انجام پایان نامه نقش ایمیل یا SMS بر بازاریابی و فروش
413. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر خرید مجدد اینترنتی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد
414. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشتریان در چارچوب ابعاد بازاریابی اینترنتی مورد مطالعه: شعب بانک دی در استان مازندران
415. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT معیارهای MBNQA باروش QFD و مدلهای استراتژیک دریک شرکت اینترنتی
416. انجام پایان نامه عوامل موثربرخرید مجدداینترنتی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد
417. انجام پایان نامه بازاریابی ویروسی ونشرآن درفضای اینترنت بررسی استراتژی، کارکردهاونتایج آن
418. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر خرید مجدد اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
419. انجام پایان نامه جایگاه و نقش بازاریابی ویروسی در فضای کسب و کار الکترونیک (فرصت‌ها- چالش‌ها)
420. انجام پایان نامه اولویت بندی انواع رسانه‌های اجتماعی جهت خرید اینترنتی به کمک تکنیک AHP مطالعه موردی مجموعه‌ای از شرکت‌های صادراتی شهر اصفهان
421. انجام پایان نامه کاربرد نظریه بازی‌ها در تحلیل رفتار خرید مشتریان برخط
422. انجام پایان نامه طرح شبکه اجتماعی در بازاریابی (بازاریابی رسانه‌ای)، چالش‌ها و فرصت‌ها
423. انجام پایان نامه بررسی رابطه پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد شرکت‌های فعال در گمرکات بندر انزلی
424. انجام پایان نامه استفاده از اینترنت در بازاریابی الکترونیکی
425. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری
426. انجام پایان نامه مروری بر تأثیر تبلیغات بازاریابی در صنعت گردشگری
427. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی در محصولات گوشی تلفن همراه)
428. انجام پایان نامه بررسی رابطه مورد انتظار مشتری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری به روش چارچو گارتنز (CRM-ECRM)
429. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بازاریابی اینترنتی
430. انجام پایان نامه رویکرد نوین ترویج در راستای بازاریابی محصولات کشاورزی
431. انجام پایان نامه استفاده از دانش بازاریابی مبتنی بر سیستم عصبی در بازاریابی اینترنتی
432. انجام پایان نامه بررسی ساز و کارهای توسعه گردشگری الکترونیک در ایران
433. انجام پایان نامه نقش توریسم و ا کوتوریسم در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادی شهرستان خاتم استان یزد)
434. انجام پایان نامه بررسی وضعیت و جایگاه گردشگری روستایی و عشایری در کشور ایران (نمونه‌ی جامعه‌ی مورد مطالعه شهرستان گیلانغرب)
435. انجام پایان نامه عوامل تکنولوژیکی موثربرارتباطات الکترونیکی با مشتریان
436. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین آمیخته‌ی بازاریابی بر تمایل به خرید اینترنتی باتوجه به نقش واسطه‌ای ارزش برند
437. انجام پایان نامه بررسی نقش کارافرینی درتوسعه پایدار محصولات گلخانه‌ای منطقه جیرفت و کهنوج
438. انجام پایان نامه تحلیل استراتژی بازاریابی الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های چند معیاره (MCDM)
439. انجام پایان نامه ارتباط میان عوامل آمیزه بازاریابی اینترنتی و میزان گرایش به خرید بیمه نامه‌های پس انداز و سرمایه گذاری از دید مشتریان این صنعت مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا
440. انجام پایان نامه تأثیر آمیخته بازاریابی اینترنتی مدل 4S بر روی توسعه صنعت گردشگری استان خوزستان
441. انجام پایان نامه باورها و نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی
442. انجام پایان نامه بررسی تأثیر به کارگیری بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادرات در شرکت‌های صادراتی استان خوزستان
443. انجام پایان نامه تأثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی در میزان عملکرد توریسم (مطالعه موردی مراکز و آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، صنایع دستی در شهرستان چالوس نوشهر)
444. انجام پایان نامه آنالیز کار ویژه‌ها و تأثیر بازار یابی اینترنتی مبتنی بر Web به مثابه انقلابی در راهبردها، اندیشه و عملکرد بازاریابی سازمانها، هم افزایی (Co creation)، رفتار مشتریان و شرکتها
445. انجام پایان نامه تأثیر رضایت بر وفاداری مشتریان در خریدهای اینترنتی مورد مطالعه: پایانه مسافربری یزد
446. انجام پایان نامه بازاریابی الکترونیکی: مزایا، روش‌ها و روند رشد جهانی آن
447. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خرید اینترنتی: ارائه مدل پذیرش خرید اینترنتی
448. انجام پایان نامه شاخصهای مؤثر بازاریابی ویروسی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی
449. انجام پایان نامه ارزیابی آمیخته بازاریابی اینترنتی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
450. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی مخفی در فروش محصولات بیوتکنولوژی
451. انجام پایان نامه ارزیابی تاثیرکسب وکارالکترونیکی برهماهنگی وتعارض بین کانالهای توزیع وعملکرد فروشنده
452. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی تأثیر بازاریابی اینترنتی برعملکرد هتل در محیط فازی
453. انجام پایان نامه تأثیر بحران‌های اقتصادی بر استراتژی‌های بازاریابی
454. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی بر رفتار مصرف کنندگان
455. انجام پایان نامه داده کاوی اطلاعات AccessLog شرکت‌های ISP به منظور بهبود استراتژی بازاریابی
456. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک ملت)
457. انجام پایان نامه طراحی مدل ابعاد بازاریابی رابطه مند در بانکداری اینترنتی
458. انجام پایان نامه نقش بازاریابی اینترنتی درصنعت بانکداری
459. انجام پایان نامه بهینه­سازی فاکتورهای مؤثر بر رضایت مشتریان در شرکت­های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته-پیشامد
460. انجام پایان نامه فرصت‌ها و چالش‌های مدیریت تبلیغات اینترنتی در سناریوی فناوری نوین
461. انجام پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ITC دربازاریابی گردشگری
462. انجام پایان نامه بررسی اکوتوریسم بیابانی درخاورمیانه
463. انجام پایان نامه تأثیر بکارگیری بازاریابی اینترنتی در میزان عملکرد توریسم مطالعه موردی مراکز و آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، صنایع دستی در شهرستان چالوس نوشهر
464. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر افزایش وفاداری مشتری در صنعت هتلداری
465. انجام پایان نامه بررسی صنایع دستی در مناطق بیابانی و کویری ایران و نقش آن در توسعهی پایدار Sustainable Development
466. انجام پایان نامه بررسی اکوتوریسم بیا بانی در خاورمیانه
467. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های بیمه کشور در ارائه خدمات بیمه‌ای به صورت بر خط
468. انجام پایان نامه بهبود سیستم‌های پیشنهادگر مبتنی بر شبکه اجتماعی با به کارگیری تصفیه‌ی معنایی
469. انجام پایان نامه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری E-CRM
470. انجام پایان نامه جنبه‌های گوناگون بازاریابی در طبیعت گردی و مقایسه درگاههای اینترنتی ایران با تعدادی از کشورها با پتانسیل طبیعت گردی مناسب
471. انجام پایان نامه نقش تبلیغات الکترونیک در توسعه صنعت تبلیغات
472. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات آگهی‌های بازرگانی بر سلامت غذایی کودکان
473. انجام پایان نامه شناسایی مشتریان هدف برای بهکارگیری استرا ت ژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از دادهکاوی
474. انجام پایان نامه اندازه گیری میزان رضایتمندی کاربران نهایی از خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه: بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین)
475. انجام پایان نامه تأثیر بازاریابی اینترنتی بررضایت مشتریان مطالعه موردی: هتل‌های 4 ستاره شهر اصفهان
476. انجام پایان نامه بررسی ابعاد آمیخته بازاریابی الکترونیک
477. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر اعتماد نسبت به خرید بلیط هواپیما از طریق اینترنت مطالعه‌ی موردی (فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)
478. انجام پایان نامه بازاریابی هوشمند اینترنتی با استفاده از وب کاوی (Web Mining)
479. انجام پایان نامه دسته بندی و شناسایی مشتریان هدف برای به کارگیری استراتژی بازاریابی مستقیم با یکپارچه سازی داده کاوی و منطق فازی
480. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل پیکاراینن
481. انجام پایان نامه آسیب شناسی بازاریابی الکترونیک املاک در ایران
482. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر جهت استفاده موفق از بازاریابی اینترنتی در شرکتهای صنایع غذایی استان خراسان رضوی
483. انجام پایان نامه بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو برای افزایش کاربر
484. انجام پایان نامه بررسی روابط بانکی SME ها با تمرکز بر بانکداری الکترونیکی، مطالعه موردی (بانک‌های صادرات استان مرکزی)
485. انجام پایان نامه تأثیر بازاریابی اینترنتی برجذب مشتریان هتلهای شهر اصفهان (براساس مدل پذیرش تکنولوژی)
486. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت در بازاریابی اینترنتی بین المللی شرکت‌های صادراتی در ایران
487. انجام پایان نامه رویکرد مدیریت تلفیقی آفات، راهی به سوی کشاورزی پایدار
488. انجام پایان نامه تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر افزایش درآمد هتلهای شهر مشهد
489. انجام پایان نامه ارزیابی نقش سیستم مدیریت بازاریابی ترافیک بین الملل در شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد الگویی جهت بهینه کردن توانمندی‌های مدیریتی آن
490. انجام پایان نامه بانکداری الکترونیکی در شهر تهران
491. انجام پایان نامه مدیریت کوکی و نقش آن در بازاریابی اینترنتی
492. انجام پایان نامه چارچوبی برای تعیین اولویت فاکتورهای بهبوددهنده رضایتمندی مشتریان مورد مؤسسات ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP1)
493. انجام پایان نامه توافق نامه عدم افشا
494. انجام پایان نامه شبکه تبادلات الکترونیکی ایران INX
495. انجام پایان نامه رده بندی منابع اینترنتی: راهکاری جدید برای بازیابی موضوعی منابع اینترنتی
496. انجام پایان نامه قابلیتهای فناوری اطلاعات (Information Technology) در بخش کشاورزی