انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

تغییرات تکنولوژیکی محصول ایجاد نوآوری در تکنولوژی‌های گذشته می‌باشد که در نتیجه آن، یک تکنولوژی جدید یا بهبودیافته تولید خواهد شد. تکنولوژی‌ها معمولاً به منظور ارائه عملکرد بهتر و نیز ارضای خواسته‌ها و نیازمندی‌های بالقوه و روبه افزایش انسانها به روز شده و پیشرفت خواهند کرد. عملکرد بهتر تکنولوژی موجب افزایش سرعت، ارتقای ظرفیت، اثر بخشی بهتر هزینه‌ها، کارایی بالاتر، کاهش تلاش‌های نیروی انسانی، راحت‌تر شدن فرآیند بکارگیری تکنولوژی و همچنین افزایش درجه اتوماسیون خواهد شد. از طرف دیگر، تکنولوژی به دنبال تأمین خواسته‌ها و نیازمندی‌های بشر می‌باشد. برای مثال، تجهیزاتی مانند تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و یا بسیاری از تجهیزات دیگر موجب توسعه دامنه توانایی‌های انسان شده است.
با توجه به اهمیت نوآوری تکنولوژی و همچنین نحوه مدیریت این فرآیند، گرایش نوآوری تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد نظام آموزش عالی کشور ارائه شده است و در آن، دانشجویان با مباحث مختلفی مانند نظام ملی نوآوری، نوآوری و رشد، تکنولوژی‌های نو و محیط زیست، نوآوری و تغییرات تکنولوژی آشنا خواهند شد. فارغ التحصیلان این گرایش با استفاده دانش تخصصی خود قادر خواهند بود به مدیریت فرآیند نوآوری در تکنولوژی‌های شرکت‌های مختلف یا در سطوح ملی پرداخته و آن را تسریع بخشند.

دروس تخصصی مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

• نظام ملی نوآوری و رشد

• تکنولوژی‌های نو و محیط زیست

• نوآوری و تغییرات تکنولوژی

• پروژه‌ترم

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی گرایش نواوری تکنولوژی

1. انجام پایان نامه بررسی تاریخی خلاقیتها و نوآوری‌ها در نظام آموزش و پرورش ایران
2. انجام پایان نامه بررسی نظام ملی نوآوری در انجمن پنج کشور عمدهی دارای اقتصاد درحال ظهور وارائه ی درس‌هایی برای ایران
3. انجام پایان نامه تحول و نوآوری نظام‌های آموزشی
4. انجام پایان نامه جایگاه پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان فناوری و نوآوری در نظامتصمیم گیری اقتصادی و تصمیم سازی های استراتژیک
5. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ اخلاقی سازمان و نوآوری در شرکت‌های تحت نظارت سازمان نظام مهندسی استان گلستان
6. انجام پایان نامه آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در نظام آموزش و پرورش
7. انجام پایان نامه آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در نظام آموزش و پرورش
8. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در دانشگاههای منتخب دنیا
9. انجام پایان نامه بررسی نقش نوآوری باز در اجرای نظام پیشنهاداتمطالعه موردی: بانک توسعه تعاون
10. انجام پایان نامه ارائه مدل نوآوری علوم انسانی اسلامی در نظام آموزشی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
11. انجام پایان نامه مقایسه نظام مالکیت معنوی ایران با کشورهای برتر حوزه نوآوری آمریکا،آلمان،انگلستان،فرانسه
12. انجام پایان نامه بررسی رابطه کارکردهای نظام نوآوری با توسعه تجارت جهانی در سازمان توسعه تجارت و بازرگانی ایران
13. انجام پایان نامه ارائه مدل جامع تقویت نظام نوآوری صنعت گردشگری با رویکرد مدیریت دانش مشتری
14. انجام پایان نامه تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران
15. انجام پایان نامه ارائه مدل نوآوری علوم انسانی اسلامی در نظام آموزشی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
16. انجام پایان نامه حرکت جوهری، نوآوری بر مبنای عقل و نقل در نظام حکمت صدرایی
17. انجام پایان نامه طراحی الگوی کارکردهای های مؤثر بر نظام نوآوری فناوری منابع زیست توده درمناطق روستایی استان تهران
18. انجام پایان نامه مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته دو رویکرد تحلیلی برای حل مسئله
19. انجام پایان نامه تأثیر نوآوری در ایجاد مدل‌های کسب وکارهای جدید در نظام سلامت
20. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان کارکردهای سازمان‌های میانجی و خلاءهای کارکردی نظام ملی نوآوری در ایران
21. انجام پایان نامه لزوم بازنگری در مدیریت نظام ملی نوآوری ایران با تأکید بر مدل مارپیچ سه گانه
22. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری، رشد و پایداری
23. انجام پایان نامه نقش سرمایه اجتماعی در نظام نوآوری فناورانه
24. انجام پایان نامه مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته
25. انجام پایان نامه جهت گیری کارآفرینی در نظام آموزشی و رابطه آن با خلاقیت، نوآوری وانگیزه پیشرفت
26. انجام پایان نامه بکارگیری مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخصهای نوآوری و افزایش توان تولید فناوری
27. انجام پایان نامه ماهیت نظام فناورانه نوآوری انرژی خورشیدی در ایران
28. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در نظام بانکی ایران مطالعه موردی: بانک انصار
29. انجام پایان نامه استقرار نظام نوآوری و نقش آن در تعالی سازمان
30. انجام پایان نامه رویکردی بر نوآوری‌ها و کاستی‌های نظام تعلیق اجرای مجازات با نگاهی گذرا بر روند قانون گذاری کیفری در ایران
31. انجام پایان نامه مدل سازی نظام نوآوری فنی- بخشی با رویکرد پویایی سیستم‌ها(موردکاوی:صنعت نرم افزار)
32. انجام پایان نامه استفاده از نوآوری نظام یافته (TRIZ) برای نوآوری در آکومولاتور گازی
33. انجام پایان نامه تحلیل نظام نوآوری ملی کره جنوبی در جهت افزایش تولید ملی و توسعه اقتصادی در مقایسه با ایران
34. انجام پایان نامه نقش تأمین مالی و حاکمیت شرکتی و در نظام ملی نوآوری کشور
35. انجام پایان نامه بررسی و تبیین سازمانهای پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی
36. انجام پایان نامه پیش به سوی نوآوری در نظام آموزشی با تاکید برکاربردICT در کلاس‌های خلاق
37. انجام پایان نامه کار بست مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری در ارتقای شاخص‌های نوآوری واثر بخشی سازمانی
38. انجام پایان نامه تاملی بر نقش یادگیری الکترونیکی و آموزش فناوری اطلاعات در تحول و نوآوری مدیریت نظام آموزش عالی کشور
39. انجام پایان نامه بررسی نوآوری در آموزش و چالشهای فراروی آن در نظام فنی و حرفه‌ای و ارائه راهکارهایی برای اصلاح این نظام
40. انجام پایان نامه ماهیت و سازوکار نظام نوآوری منطقه‌ای درخوشه های صنعتی مطالعه موردی: کشور کره جنوبی
41. انجام پایان نامه بررسی نقاط ضعف و نارسائی‌های نظام ملی نوآوری درایران
42. انجام پایان نامه تحلیل بین سیستمی هولونیک خرده نظامهای اجتماعی درمطالعه نظام نوآوری : مطالعه موردی تحلیل بین سیستمی نظام مالی و نظام نوآوری
43. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برای شناسایی موانع و محرکهای شکل گیری نظام نوآوری فناورانه مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی
44. انجام پایان نامه مسائل نهادی تشکیل نظام‌های نوآوری منطقه‌ای درمناطق ویژه اقتصادی ایران: یک مطالعه ترازیابی
45. انجام پایان نامه مدل مدیریت نوآوری جامع(TIM)و نظام مدیریت نوآوری سازمانی در ایران(IIMS)
46. انجام پایان نامه بررسی وضعیت فعلی نظام نوآوری بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت و پیشنهاد راه کارهایی جهت بهینه سازی آن
47. انجام پایان نامه تحلیلی بر نظام ملی نوآوری در ایران
48. انجام پایان نامه مروری بر نظام ملی نوآوری ژاپن و نقش شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری زیستی
49. انجام پایان نامه بررسی نقاط ضعف و نارسائی‌های نظام ملی نوآوری در ایران بر اساس شاخص‌های موجود
50. انجام پایان نامه مطالعه موردی عارضه یابی و ارائه راه کارهای اصلاح نظام ملی نوآوری بخشی ایران درصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
51. انجام پایان نامه تحلیل عاملی سازوکارهای توسعه فناورینانو در بخش کشاورزی ایران، به لحاظ اهمیت، در چارچوب نظام ملی نوآوری
52. انجام پایان نامه تمایز رقابتی مبتنی بر نوآوری در نظام آموزش بیمه
53. انجام پایان نامه توسعه و تجاری سازی تکنولوژی‌های انرژی تجدید پذیر مبتنی بر رویکرد نظام نوآوری : تجربه کانادا
54. انجام پایان نامه تحلیل چالش‌های توسعه تکنولوژی در انرژی‌های تجدید پذیر، مروری بر مسائل نظام نوآوری
55. انجام پایان نامه مدل نوآوری باز در زیر ساختLiving Labبرای ارتقاء بهرهگیری از نظام آموزشی پژوهش محور
56. انجام پایان نامه شکل گیری نظام نوآوری فناوری مخازن هوشمند در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
57. انجام پایان نامه روندهای تاثیرگذار برسازمان های نظامی دریایی و تأثیر آن در نوآوری دفاعی
58. انجام پایان نامه نظام پژوهش و ترویج مزرعه‌ای(FSRE)، نوآوری‌ای در مدیریت پژوهش و ترویج کشاورزی
59. انجام پایان نامه نقش نظام پذیرش و بررسی و پیشنهادات درشکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری درسازمان
60. انجام پایان نامه بررسی وضعیت ارتباط دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاههای دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری
61. انجام پایان نامه چالشهای نظام ملی نوآوری در حوزه فناوریهای نوین
62. انجام پایان نامه بررسی مفهوم نظام ملی نوآوری و روند تکاملی آن
63. انجام پایان نامه ایده پردازی و نظام نوآوری، گام اول برای رسیدن به توسعه پایدار
64. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر سیاستهای فناوری و نوآوری
65. انجام پایان نامه روش شناسی؛ مهم‌ترین چالش مدیریت پژوهش‌های نظام نوآوری کشاورزی
66. انجام پایان نامه مهندسی مجدد نظام ملی نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات:چارچوبی برای شناسایی قابلیتها
67. انجام پایان نامه ارائه الگوی نظام نوآوری بخشی مناسب در صنایع هوایی ایران
68. انجام پایان نامه تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام ملی نوآوری
69. انجام پایان نامه نقش مراکزرشد نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری ایران
70. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری
71. انجام پایان نامه حل تضادهای موجود در سلسله مراتب اهداف سازمانهای تولیدی از طریق تکنیک نوآوری نظام یافته TRIZ
72. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری نظام ملی نوآوری در ایران، بیم‌ها و امیدها
73. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای پیگیری نظام تحول اداری با رویکرد مدیریت نوآوری
74. انجام پایان نامه آنالیزکارویژه‌های نظام ملّی نوآوری، جایگاه IT/ICT، خلاقیت وکارآفرینی، در مدیریت نوآوریهای سازمانی وتکنولوژیکی
75. انجام پایان نامه نقش نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری نانو در ایران
76. انجام پایان نامه سیاستگذاری آموزش مهندسی بر مبنای نظریه‌ی نظام ملی نوآوری
77. انجام پایان نامه ارائه چارچوب سیاستگذاری به منظور ارتقای توان داخلی بر اساس مدل نظام نوآوری
78. انجام پایان نامه رتبه‌بندی بر مبنای پوششی داده‌ها در پارکهای علم و فناوری که بر مبنای نوآوری نظام‌یافته (TRIZ) استوارند
79. انجام پایان نامه تأثیر نظام مدیریت کیفیت بر توسعه نوآوری در سازمان
80. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و خلاقیت و نوآوری در سازمان
81. انجام پایان نامه ترویج کشاورزی و مدیریت دانش در بخش کشاورزی با تاکید برهم آمیزی نظامهای دانش مدرن و بومی - نظام‌های نوآوری کشاورزی
82. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها اولین قدم از پژوهش و نوآوری مطالعه موردی : پتروشیمی بندرامام
83. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و دستیابی به نوآوری و شکوفایی استعداد
84. انجام پایان نامه نظام پیشنهادات، حلقه مفقوده خلاقیت و نوآوری سازمانی رویکردی مقایسه‌ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای استان یزد و شیراز)
85. انجام پایان نامه نقش نظام پیشنهادها برای فرصت جویی و رویارویی با چالش‌های برآرو، توسعه نوآوری و شکوفایی در صنایع کشور
86. انجام پایان نامه نقش نظام پیشنهادها در دستیابی به نوآوری و شکوفایی استعدادها، با بهره گیری از تعالیم دینی
87. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و آینده پژوهی، پرورش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی
88. انجام پایان نامه نظام پیشنهادات پلی میان خلاقیت و نوآوری سازمان رویکردی مقایسه‌ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای استان یزد)
89. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و نقش آن در رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها
90. انجام پایان نامه نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها برای توسعه خلاقیت و نوآوری در صنایع کشور
91. انجام پایان نامه بررسی ضرورت سازماندهی نظام ملی نوآوری در توسعه اقتصادی کشور
92. انجام پایان نامه ادغام مفاهیم کارت امتیازی متوازن و نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی برنامه ملی فناوری نانو
93. انجام پایان نامه نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران
94. انجام پایان نامه استفاده از الگوی نوآوری نظام یافته در حل مسائل مهندسی ژئوتکنیک
95. انجام پایان نامه توسعه یک مدل نقشه استراتژی در حوزه استراتژی تکنولوژی با بهره گیری از مفهوم نظام ملی نوآوری (مطالعه موردی برنامه ملی نانو تکنولوژی ایران)
96. انجام پایان نامه بررسی نظام نوآوری صنعت مشاوره مدیریت ایران
97. انجام پایان نامه متدولوژی نوین مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته:راهبردی مؤثر در کاهش هزینه پروژه‌های کلان عمرانی و خدماتی
98. انجام پایان نامه رویکرد جدید نظام آموزش مهندسی برای هدایت اکتشافات و نوآوریهای صنعتی در قرن 21
99. انجام پایان نامه نوآوری نظام یافته در شش سیگما
100. انجام پایان نامه نقش رویکرد شش سیگما و مهندسی نوآوری نظام یافته TRIZ) و استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در توسعه سازمان
101. انجام پایان نامه تدوین چهارچوب نظارت بر سیاستهای کلی توسعه علم و فناوری ایران براساس مدل ارزیابی تنظیمات نهادی در نظام ملی نوآوری
102. انجام پایان نامه نقش نوآوری نظام یافته در ارتقای اثربخشی مهندسی ارزش
103. انجام پایان نامه نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه
104. انجام پایان نامه مهندسی نوآوری نظام یافته (TRIZ) و تحقیق و توسعه
105. انجام پایان نامه استفاده از رویکرد نظام ملی نوآوری برای سنجش فعالیتهای تحقیقاتی و نوآوری کشور
106. انجام پایان نامه نظام ملی نوآوری ، آموزش عالی و اشتغال: بررسی تحقیقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی
107. انجام پایان نامه دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری، و توسعه‌ی مبتنی بر دانایی
108. انجام پایان نامه طراحی نظام توسعه تکنولوژی در صنعت برق ایران با نگرش به سیستم‌های نوآوری
109. انجام پایان نامه پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری کشور
110. انجام پایان نامه دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی
111. انجام پایان نامه صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر حلقه مفقوده و زیر ساخت نظام ملی نوآوری
112. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها و تأثیر آن بر خلاقیت و نوآوری افراد در سازمانها (مورد بررسی در شرکت‌های مخابرات استان گیلان و اصفهان)
113. انجام پایان نامه پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری کشور
114. انجام پایان نامه مدیریت دانش، مؤلفه کلیدی در نظام ملی نوآوری و کسب توانایی رقابت در اقتصاد دانش بنیان
115. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات سبز و نقش آن درپایداری محیط زیست
116. انجام پایان نامه رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینترنت با سواد زیست محیطی دانشجویان
117. انجام پایان نامه بررسی راهبردهای فناوری نانو در مقابله با آلاینده‌های محیط زیست
118. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست
119. انجام پایان نامه کاربرد فناوری‌های نوین درکاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست
120. انجام پایان نامه معیارهای اولویت بندی فناوری‌های نیروگاهی با تاکید برشاخص های زیست محیطی
121. انجام پایان نامه بررسی اثر سر ریز فناوری بر آلودگی زیست محیطی در کشورهای منتخب
122. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در معماری پایدار زیست محیطی
123. انجام پایان نامه استفاده از فناوری نانو در ساخت تجهیزات زیست محیطی
124. انجام پایان نامه نقش فناوری نرخ متغیر درکاهش اثرات مخرب محیط زیست
125. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای فناوری نانو در مقابله با آلاینده‌های محیط زیست و تصفیه آب آشامیدنی
126. انجام پایان نامه زیست فناوری‌های نوین در محیط زیست
127. انجام پایان نامه آموزش محیط زیست به کمک فناوری اطلاعات
128. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
129. انجام پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر جوامع میزبان با تاکید بر توسعه پایدار روستایی
130. انجام پایان نامه بکارگیری فناوری نانو جهت رفع آلودگی زیست محیطی منطقه بیجار
131. انجام پایان نامه آموزش: راهکاری برای مقابله با اثرات مخرب فناوری بر محیط زیست
132. انجام پایان نامه کاربردهای انرژی خورشیدی و فناوری نانو به منظور تحقق توسعه همگام با حفظ محیط زیست
133. انجام پایان نامه فناوری نانو راهکار پایداری در معماری و انرژی در محیط زیست
134. انجام پایان نامه آموزش محیط زیست به کمک فناوری اطلاعات
135. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو جهت از بین بردن آلودگی‌های محیط زیست
136. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست و توسع پایدار روستاها
137. انجام پایان نامه ضرورت استفاده از فناوری نانو جهت کاهش اثرات زیست محیطی در شهر جدید پرند
138. انجام پایان نامه مطالعه فناوری نانوتکنولوژی درکشاورزی و بررسی مضرات نانوذرات برسلامت انسان و محیط زیست
139. انجام پایان نامه بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT)
140. انجام پایان نامه توسعه پایدارمجتمع های زیست فناوری:شهرمطلوب،پاک،ایمن،قابل زیست ،انسان محور،محیط گراوشهروندان توانمند
141. انجام پایان نامه کاربرد فناوری دوستدار محیط زیست: مرکبزدایی فراصوتی کاغذهای باطله
142. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات فناوری نانو بر محیط زیست
143. انجام پایان نامه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از طریق پیاده سازی طرح‌های فناوری اطلاعات سبز در سازمانها
144. انجام پایان نامه تاثیرات فناوری نانو بر محیط زیست
145. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح کیفیت محیط زیست
146. انجام پایان نامه کاربردهای فناوری سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت محیط زیست
147. انجام پایان نامه فناوری نانو و اثرات و کاربردهای آن در محیط زیست
148. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطت (ICT) بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو منا
149. انجام پایان نامه بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT
150. انجام پایان نامه اثرات مثبت ومنفی فناوری نانو بر محیط زیست
151. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از فناوری نانو در معماری پایدار و تأثیر آن بر محیط زیست
152. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نانو در حفاظت از محیط زیست
153. انجام پایان نامه ترویج کاربرد و شناسایی فناوری‌ها در حفظ محیط زیست (مورد مطالعه استان کرمان)
154. انجام پایان نامه فناوری نوین نانوتکنولوژی وعملکرد نانو حسگرها در محیط زیست
155. انجام پایان نامه نقش آلاینده‌های محیط زیست و تأثیر آن بر روی فناوری صنعت سیمان در راستای توسعه پایدار
156. انجام پایان نامه کاربرد نانو فناوری در ساختمان و تاثیرات آن بر پایداری زیست محیطی
157. انجام پایان نامه اثرات زیست محیطی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی
158. انجام پایان نامه فناوری نانو و تاثیرات زیست محیطی
159. انجام پایان نامه کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت بهینه محیط زیست مراکز شهری کلانشهرها مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز
160. انجام پایان نامه فناوری مولکول نگاری پلیمری، رویکردی نوین در شناسایی آلودگیهای زیست محیطی
161. انجام پایان نامه زیست فناوری دانشی مناسب برای مقابله با تنشهای محیطی
162. انجام پایان نامه فناوری‌های دوست دار محیط زیست در فرآوری و تولید مواد غذایی
163. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی محیط زیست
164. انجام پایان نامه ارتباط بین فناوری‌های نوین با توسعه گردشگری و تأثیر آن در محیط زیست پایدار مطالعه موردی: استان گلستان
165. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در معماری و ساختمان و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست
166. انجام پایان نامه نگرش مالکان و مدیران بنگاه‌های کشاورزی نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌های زیست محیطی
167. انجام پایان نامه آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های کشاورزی به منظور بهره گیری از آموزش‌های زیست محیطی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
168. انجام پایان نامه مزایا و ریسک کاربرد فناوری نانو در اهداف زیست محیطی با نگرش توسعه پایدار
169. انجام پایان نامه پذیرش فناوریهای حامی محیط زیست سبز گامی به سوی توسعه پایدار
170. انجام پایان نامه نانو فناوری ، محیط زیست ، توسعه پایدار
171. انجام پایان نامه کاربردهای نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری جدید در محیط زیست
172. انجام پایان نامه فناوری نوین گیاه پالایی در پاکسازی محیط زیست و توسعه پایدار
173. انجام پایان نامه فناوری‌های هارپ از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (بر پایه نظریات خطر و خطا)
174. انجام پایان نامه فناوری نانو و کاربردهای آن در محیط زیست، مزایا و محدودیت‌ها
175. انجام پایان نامه اثرات فناوری نانو بر محیط زیست و توسعه پایدار
176. انجام پایان نامه کاهش آلودگی‌های زیست محیطی به کمک نانوتکنولوژی فناوری نوظهور درمعماری و صنعت ساختمان
177. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی چگونگی تأثیر نقش محیط زیست و فناوری اطلاعات درتوسعه مدیریت شهری
178. انجام پایان نامه فناوری نانو و تاثیرات آن در محیط زیست
179. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در ساختمان و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست
180. انجام پایان نامه بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT )
181. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در حذف آلاینده‌های زیست محیطی
182. انجام پایان نامه کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفاظت محیط زیست و نقش فناوری نوین نانو
183. انجام پایان نامه فرایند انتقال و توسعه فناوری بر اساس اخلاق مهندسی، سلامتی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
184. انجام پایان نامه کارآفرینی و تولید ملی با بهره گیری از فناوری‌های های تک و دوستدار حفظ محیط زیست: BEMS ، یک تجربه موفق
185. انجام پایان نامه بررسی فرصتها و تهدیدهای زیست محیطی فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهکارهای زیست محیطی با رویکرد ICT)
186. انجام پایان نامه بهداشت،ایمنی ،محیط زیست با استفاده از فناوری نانو
187. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی در آموزش‌های زیست محیطی توسط مالکان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش کشاورزی استان کرمانشاه
188. انجام پایان نامه نانوتکنولوژی؛ فناوری نوظهور در معماری و مهندسی ساختمان در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
189. انجام پایان نامه فناوری‌های نوین، معماری و محیط زیست
190. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در پایداری محیط زیست با تاکید بر پالایش آب و فاضلاب
191. انجام پایان نامه فناوری نوین نانو در مدیریت پساب و کنترل اثرات سوءآلودگی زیست محیطی
192. انجام پایان نامه امکانسنجی فناوری‌های شیرین سازی آب خروجی از پساب صنعتی با رویکرد استفاده مجدد و ملاحظات زیست محیطی
193. انجام پایان نامه اثر پیشرفتهای نانو در فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری زیست محیطی
194. انجام پایان نامه تحلیلی بر مهندسی فناوری انرژی‌های نو در صنعت برق و محیط زیست
195. انجام پایان نامه باغچه کشت گیاه فناوری نوین پایش و حذف آلاینده‌های محیط زیست
196. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست به دانش آموزان
197. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست
198. انجام پایان نامه کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست، نقش آن در توسعه پایدار و اثرات منفی این فناوری بر محیط زیست و سلامت جانداران
199. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست
200. انجام پایان نامه فناوری نانو و حسگرهای زیست محیطی
201. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در حفاظت از محیط زیست دریایی مطالعه موردی خلیج چابهار
202. انجام پایان نامه عدم آلودگی محیط زیست با استفاده از فناوری خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی
203. انجام پایان نامه نقش محیط زیست در توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری‌های نوین
204. انجام پایان نامه جنبه‌های حقوقی، اخلاقی، ایمنی، اجتماعی، قانونی، محیطی و سلامت در زیست فناوری
205. انجام پایان نامه علل اهمیت حقوقی، اخلاقی، ایمنی، اجتماعی، قانونی، محیطی و سلامت در زیست فناوری
206. انجام پایان نامه بررسی کاربردها و ریسکهای فناوری نانو در حوزه پایداری زیست محیطی
207. انجام پایان نامه تأمین مالی از طریق اوراق قرضه سبز برای فناوری‌های پالایش در مهندسی محیط زیست
208. انجام پایان نامه فناوری نانو و برخی کاربردهای آن در محیط زیست (صنعت آب)
209. انجام پایان نامه استفاده از فناوری پاشش الکترواستاتیک با هدف کاهش آلاینده‌های محیط زیست
210. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه پساب جهت پایداری محیط زیست
211. انجام پایان نامه بررسی راهبردهای فناوری نانو در مقابله با آلاینده‌های محیط زیست
212. انجام پایان نامه کاهش اثرات زیست محیطی باطله‌های کارخانه زغالشویی البرز مرکزی با کمک فناوری فلوتاسیون ستونی
213. انجام پایان نامه شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری
214. انجام پایان نامه نگرش دانش آموزان سوم راهنمایی شهر اصفهان نسبت به علم و فناوری، علوم مدرسه ای و محیط زیست
215. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نوین نانو در مهندسی عمران با نگرش ویژه به کاربرد ناورس ها در پروژه‌های ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی
216. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری فناوری احتراق اکسیژن- سوخت در نیروگاه‌ها با هدف کاهش آلایندههای زیست محیطی
217. انجام پایان نامه نقش فناوری نانو در جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از خورندگی خاک بر لوله‌های نفت
218. انجام پایان نامه نانو فناوری و حفاظت محیط زیست، بایدها و نبایدها
219. انجام پایان نامه روش‌های بررسی اثربخشی آموزش فناوری در کارگاه‌های ویژه علوم محیط زیست
220. انجام پایان نامه فناوری نانو و کاربردهای زیست محیطی آن راهی به سوی توسعه پایدار
221. انجام پایان نامه الگوی مناسب تجاری سازی زیست فناوری در حوزه محیط زیست در ایران
222. انجام پایان نامه تصفیه آب با استفاده از فناوری نانوتکنولوژی جهت حذف الاینده های زیست محیطی
223. انجام پایان نامه فناوری نانو و ملزومات ایمنی در محیط زیست
224. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در پاکسازی محیط زیست
225. انجام پایان نامه بررسی پیامدهای زیست محیطی گسترش و توسعه بی رویه مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور مطالعه موردی: شهرستان بوکان
226. انجام پایان نامه نقش فناوری زیستی در حفظ و توسعه پایدار محیط زیست
227. انجام پایان نامه پوشش دار کردن بذر با فناوری سازگار با محیط زیست
228. انجام پایان نامه ارزیابی زیست محیطی فناوری خودروهای نوین با منابع انرژی تجدید شدنی براساس روش مقایسه چند ضلعی
229. انجام پایان نامه تحلیل اقتصادی و زیست محیطی توسعه فناوری پیل سوختی به عنوان سیستم محرکه سبک در صنعت حمل و نقل
230. انجام پایان نامه فناوری نوین مغناطیسی تصفیه بمنظور حفظ محیط زیست در هنگام استفاده از آبهای نامتعارف
231. انجام پایان نامه نظارت و کنترل شرایط زیست محیطی و پایش سلامت افراد در سازمان‌ها توسط فناوری برچسبهای هوشمند غیرتماسی (RFID)
232. انجام پایان نامه بکارگیری فناوری نانو جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
233. انجام پایان نامه توسعه صنعت توریسم با استفاده از پارک علم و فناوری مجازی جهت حفظ محیط زیست
234. انجام پایان نامه ضرورت احداث پارک فناوری مجازی با رویکرد حفاظت محیط زیست در منطقه خوارتوران
235. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت محیط زیست
236. انجام پایان نامه فناوری‌های نوین پالایش ترکیبات خطرناک از محیط زیست
237. انجام پایان نامه ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی فناوری مبدل گاز طبیعی با فرایند تبدیل گاز توسط بخار
238. انجام پایان نامه مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی عمران و محیط زیست
239. انجام پایان نامه تأثیر فناوری نانو بر کاهش مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی
240. انجام پایان نامه فناوریهای نوین رسوب زدایی صرفه جویی در مصرف انرزی دوستدار محیط زیست
241. انجام پایان نامه تحقق کنترل و نظارت بر شرایط زیستگاهها با تلفیق فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی و حسگرهایزیست محیطی
242. انجام پایان نامه فناوری ورمی کمپوست، حلقه‌ای جایگزین در چرخه مواد، جهت نیل به بهداشت محیط زیست و توسعه پایدار
243. انجام پایان نامه مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی محیط‌زیست
244. انجام پایان نامه فناوری نانو و نقش آن در عمران محیط زیست
245. انجام پایان نامه استفاده توامان از فناوری‌های ذرات نانو و سیال فوق بحرانی جهت تولید فومهای پلیمری دوستدار محیط زیست
246. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در نساجی واثرات آن بر محیط زیست
247. انجام پایان نامه کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
248. انجام پایان نامه سازگاری با محیط زیست، مهم‌ترین عامل توسعه فناوری در صنایع روکش‌های سطح

Pin it