انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

با توجه به پیچیدگی فزاینده تکنولوژی‌های مختلف و همچنین عدم توانایی برای انجام کلیه مراحل تدارک، تولید و توزیع در یک سازمان، لازم است هر سازمان در زمینه تخصصی خود به فعالیت پرداخته و بر رویان تمرکز نماید و برای هر سازمانی مقرون به صرفه است که از محصول شرکت‌های دیگر به عنوان مواد اولیه یا نیمه ساخته خود استفاده کرده و در مقابل آن، محصول خود را به سازمان‌های دیگر سپرده تا در نهایت به دست مصرف کننده نهایی برسد. به این ترتیب یک زنجیره تأمین ایجاد می‌شود. در این رویکرد، به جای اینکه سازمانی بخواهد در تمام زمینه‌های مورد نیاز بهترین عملکرد را داشته باشد، می‌تواند از قابلیت و توانایی سازمان‌های دیگر به منظور بهبود قابلیت محوری خود و همچنین افزایش اثربخشی بهره ببرد. به این ترتیب، تمامی سازمان‌های دخیل در یک زنجیره تأمین از همکاری متقابل بین خود متنفع خواهند شد، و با همکاری خود می‌توانند رضایت مشتری نهایی را افزایش دهند.

تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز زنجیره تأمین‌های مختلف و همچنین تربیت افرادی که بتوانند سازوکارهای لازم را برای یکپارچه سازی شرکتهای گوناگون با یکدیگر به خوبی طراحی و پیاده سازی کنند، از اهداف گرایش مدیریت زنجیره تأمین می‌باشد. یکپارچه سازی استراتژیها، اهداف و منابع شرکت‌های دخیل در یک زنجیره به منظور بهینه سازی سراسری کلی عملکردان به منظور کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش رضایت مشتریان از مزایای این رشته است.

دروس تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین

• مدیریت زنجیره تأمین پیشرفته
• مدیریت عملیات خدمات پیشرفته
• مدیریت زنجیره ارزش
• مدیریت تأمین و کانال‌های توزیع

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین

تحقیق در عملیات (مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA) و حل مسائل زمان‌بندی موازی، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مسیریابی خودرو (VRP)، زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP)، قابلیت اطمینان شبکه‌ها، طراحی چیدمان، مکان‌یابی هاب و کنترل موجودی)

ابزارهای هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO، الگوریتم مورچگان، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه سازی چند هدفه، بهینه سازی مقید، ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO، طراحی سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری، الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm، شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing، جستجوی ممنوع یا Tabu Search، الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm، بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO، جستجوی هارمونی یا Harmony Search، کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony، الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm، الگوریتم تکامل تفاضلی، الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر و یادگیری یا TLBO، الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA، شبکه عصبی مصنوعی با نروسولوشن، شبکه‌های عصبی مصنوعی، کاربردی شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی GMDH، شبکه‌های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی، طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه‌های عصبی LVQ)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

نگارش و ترجمه متون آکادمیک(ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین

1. انجام پایان نامه بررسی نقش هوش سازمانی در مدیریت زنجیره تأمین
2. انجام پایان نامه نقش هوشمندی رقابتی درمدیریت زنجیره تأمین الکترونیک شبکه الکترونیکی
3. انجام پایان نامه مدلسازی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم
4. انجام پایان نامه طراحی سیستم نوین ارزیابی استراتژیک عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از تاپسیس فازی
5. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تلفیقی جهت تحلیل استراتژیک محیطی صنعت، آینده نگاری و تعیین ساختار بهینه زنجیره تأمین کسب و کار
6. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تحلیل استراتژیک در تعیین میزان یکپارچگی عمودی در کسب و کار با رویکرد تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی: صنعت طیور کشور
7. انجام پایان نامه بهبود و تعالی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از رویکرد JIT
8. انجام پایان نامه رویکردی نوین به ارزش افزوده اقتصادی هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن بعنوان اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین شرکتها
9. انجام پایان نامه کاربرد هزینه یابی برمبنای فعالیت در زنجیره تأمین و بهینه سازی آن با استفاده از شبیه سازی گسسته
10. انجام پایان نامه کنترل زنجیره تأمین انرژی به روش پیش بین در سیستم‌های قدرت مقیاس بزرگ
11. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل سازمانی نوآوریهای زنجیره تأمین در کانالهای بازاریابی جهانی
12. انجام پایان نامه مروری بر نقش مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک در ایجاد نوآوری مدیریت کسب و کار
13. انجام پایان نامه اشتراکات مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تأمین
14. انجام پایان نامه نوآوری در مدیریت زنجیره تأمین گوشت قرمز (مورد مطالعه: استان فارس)
15. انجام پایان نامه بررسی میزان اثربخشی فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران خودرو)
16. انجام پایان نامه بررسی زنجیره تأمین سبز و نقش آن در بندر (مطالعه موردی بندر امیرآباد)
17. انجام پایان نامه بررسی علل افزایش هزینه‌ها در زنجیره تأمین و ارائه مدل زنجیره تأمین ناب (مطالعه موردی شرکت قطعات خاور مشهد)
18. انجام پایان نامه ارزیابی تأمین کنندگان یک شرکت خودروساز بر اساس معیارهای زنجیره تأمین سبز با استفاده از PCA
19. انجام پایان نامه مدل نوین هوشمند در طراحی و تولید سیستمهای مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی
20. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات برعملکرد زنجیره تأمین با تاکید بر یکپارچگی و انعطاف پذیری مطالعه موردی شرکتهای قطعه سازی خودرو
21. انجام پایان نامه مدیریت منابع و ارتباط با مشتری در فرایندهای کسب و کار
22. انجام پایان نامه توانمندسازی پیمانکاران با بهره گیری از مدیریت زنجیره تأمین
23. انجام پایان نامه مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین
24. انجام پایان نامه ارزیابی متغیرهای مؤثر بر کانال‌های توزیع محصولات ساختمانی ذوب آهن اصفهان با هدف توسعه صنایع پایین دستی
25. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم کنترل فرآیند تولید برای زنجیره تأمین چند مرحله‌ای و تک محصولی
26. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد مدیریت ریسک‌های وارده از طرف تأمین کنندگان مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات نیروگاهی مپنا (توگا)
27. انجام پایان نامه اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنعت خودرو با رویکرد خودکفایی و تقویت قابلیتهای ساخت داخل
28. انجام پایان نامه راهبرد استراتژیک مدیریت زنجیره تأمین در طراحی و ساخت قالبها و فیکسچرهای خودروی مینیاتور
29. انجام پایان نامه مطالعه مدیریت تکنولوژی محصول جهت زنجیره تأمین شرکت سازه گستر سایپا
30. انجام پایان نامه طراحی سیستم خبره فازی جهت ارزیابی تأمین کنندگان مصالح شرکت‌های عمرانی و سنجش عملکرد آنها
31. انجام پایان نامه ارائه سناریوهای اجرایی مناسب بخش خدمات در زنجیره تأمین الکترونیکی و بررسی موانع و چالش‌ها مورد کاوی: شرکت پیک بادپا
32. انجام پایان نامه فروش مستقیم محصول به همراه ارائه‌ی خدمات در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها
33. انجام پایان نامه برنامه‌ریزی چند هدفه تأمین توام برای کالای فسادپذیر با چند خریدار
34. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از روش PROMETHEE
35. انجام پایان نامه مروری بر مدل‌های یکپارچه برنامه‌ریزی زنجیره تأمین
36. انجام پایان نامه طراحی یک زنجیره عرضه سه سطحی با انبارهای موازی و حل مدل به کمک ترکیبی از روش بهینه‌سازی انبوه ذرات و برنامه‌ریزی خطی
37. انجام پایان نامه برنامه‌ریزی تولید در زنجیره تأمین با در نظرگیری مشتریان محلی
38. انجام پایان نامه طراحی یک مدل ریاضی به منظور بهینه کردن منافع زنجیره تأمین کنندگان قطعات (مورد صنعت خودرو ایران)
39. انجام پایان نامه توسعه روشی نوآوارانه جهت الگوبرداری فرایندی در زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
40. انجام پایان نامه کاربرد منطق فازی در مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد مشتری‌مداری
41. انجام پایان نامه مدل‌سازی و شبیه‌سازی اثر ضربه شلاقی در زنجیره تأمین دو سطحی با تقاضای خودرگرسیونی
42. انجام پایان نامه طراحی یک چارچوب یکپارچه‌ی جدید مبتنی بر مفاهیم SCM و CCPM جهت بهبود عملکرد پروژه‌های EPC
43. انجام پایان نامه سیستم پشتیبان تصمیم گیری برونسپاری مبتنی بر عامل‌های هوشمند
44. انجام پایان نامه ارائه پیشنهادی برای به کارگیری جریان‌های موازی به کمک سامانه پشتیبان تصمیم در پروژه‌های ERP
45. انجام پایان نامه اصلاح زنجیره تأمین صنعت برق ایران و نقش فن آوری اطلاعات در بهبود آن
46. انجام پایان نامه کاربردهای فناوری RFID توسط بانکها در شهر الکترونیکی
47. انجام پایان نامه مدل انتزاعی بیمه الکترونیک یکپارچه مبتنی بر عاملها و وب سرویس
48. انجام پایان نامه تأثیر پورتالهای سازمانی بر کارایی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان فارس)
49. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جهت هزینه یابی و بودجه ریزی برای زنجیره‌های تأمین و سازمان‌های مادرتخصصی و دارای چند شرکت تابعه داخل صنعت: براساس رویکرد ABC
50. انجام پایان نامه توسعه و ارتقاء بنادر به مراکز لجستیک
51. انجام پایان نامه بکارگیری مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین در طراحی نظام اجرایی شرکتهای کشتی سازی ایران
52. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی مبتنی بر BSC برای ارزیابی تأمین کنندگان زنجیره تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
53. انجام پایان نامه تغییر در سازمانها: تولید ناب یا تولید چابک
54. انجام پایان نامه شناسایی راهبردهای فناوری اطلاعات در تأمین و توزیع محصول زراعت پنبه
55. انجام پایان نامه نقش و جایگاه مدیریت زنجیره تأمین در استراتژی بنگاه در صنایع با محصولات پیچیده
56. انجام پایان نامه نقش هوشمندی رقابتی در مدیریت زنجیره تأمین د رارتقا مزیت رقابتی سازمان
57. انجام پایان نامه بررسی مدلهای تحلیل استراتژیک ساختار زنجیره تأمین و ارائه راهکار اصلاح و بهبود زنجیره‌های تأمین صنایع کشور
58. انجام پایان نامه راهکارهای فناوری برچسب هوشمند در نظارت و مدیریت بر زنجیره تأمین، حمل و نقل و توزیع فراورده‌های نفتی
59. انجام پایان نامه استفاده از ابزار تشخیص امواج رادیویی برای بهبود کارایی مدیریت زنجیره تأمین
60. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت سوخت بر میزان مصرف و روشهای بهبود
61. انجام پایان نامه متدولوژی‌های بکارگیری RFID در زنجیره تأمین و روش‌های تأیید هویت کالا مطالعه موردی (RFID در زنجیره توزیع فولاد ساختمانی ایران)
62. انجام پایان نامه هماهنگی سلسله مراتبی در زنجیره تأمین برق مطالعه موردی: بازار برق ایران
63. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت یکپارچگی و هماهنگی سیستم‌های اطلاعات لجستیک درزنجیره تأمین الکترونیکی از طریق پنجره واحد (مورد مطالعاتی صنایع خودروسازی ایران)
64. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات در زنجیره‌های تأمین منطقه خلیج فارس
65. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیک در زنجیره تأمین کنندگان
66. انجام پایان نامه بررسی نقش بازارگاه های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین
67. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای تبیین نقش فناوری اطلاعات در یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین
68. انجام پایان نامه بررسی ریسک‌های موجود در قراردادهای خارجی خدمات فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهایی برای خریداران و فروشندگان
69. انجام پایان نامه نقش پورتالهای بین بنگاهی در مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی (مطالعه موردی محصول سیب زمینی)
70. انجام پایان نامه بسته بندی سیستماتیک در لجستیک زنجیره تأمین
71. انجام پایان نامه متدولوژی توسعه صنایع سبز و اجرای آن توسط پارک فناوری مجازی
72. انجام پایان نامه بهبود مدیریت عملکرددر زنجیره تأمین
73. انجام پایان نامه استفاده از سیستم‌های چند عاملی هوشمند برای هماهنگی در زنجیره تأمین
74. انجام پایان نامه کنترل غیرمتمرکز دولایه‌ای پیش بین سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین
75. انجام پایان نامه انعکاس و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در درون زنجیره تأمین تحلیل تجربی شرکتهای ایرانی
76. انجام پایان نامه مروری بر معماری سیستمهای اطلاعاتی میان سازمانی مبتنی بر BPM
77. انجام پایان نامه بسط سیستم ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن با تمرکز بر زنجیره تأمین
78. انجام پایان نامه برنامه ریزی چند هدفه تأمین توام برای کالاهای فسادپذیر با چند خریدار
79. انجام پایان نامه تأثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تأمین
80. انجام پایان نامه یکپارچگی زمانبندی حمل ونقل درزنجیره تأمین باوسائط نقلیه دارای ظرفیت‌های متفاوت
81. انجام پایان نامه بررسی ضرورت استقرار ERP درشرکت ملی گاز ایران
82. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی استفاده از عامل‌های هوشمند برای کاهش اثر ضربه شلاقی در مدیریت زنجیره تأمین
83. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت خرید پروژه
84. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای تحلیل اهمیت و عملکردشاخصهای چابکی زنجیره تأمین
85. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی تأمین کنندگان جدید و فعلی سازمان به صورت همزمان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
86. انجام پایان نامه ارائه متدولوژی اندازه گیری نابی زنجیره تأمین با استفاده از منطق فازی
87. انجام پایان نامه شناخت مشخصات ساختاری سیستم ) QCP کنترل کیفیت خرید )
88. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین سیار
89. انجام پایان نامه معماری تکثیر اطلاعات طبقه بندی شده در سطوح مختلف زنجیره تأمین: استفاده از عامل‌های هوشمند نرم افزاری – مورد کاربردی در صنعت بیمه الکترونیکی
90. انجام پایان نامه موتورهای محرک زنجیره تأمین
91. انجام پایان نامه تدوین استراتژی انتخاب شرکا یاپیمانکاران در زنجیره تأمین پروژهای عمرانی
92. انجام پایان نامه زمینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع تولید لوازم خانگی و ارزش افزوده حاصل از آن
93. انجام پایان نامه رشد تکنولوژی و بسترسازی جهت خلق ارزش منطقه‌ای با رویکرد اقتصاد شبکه‌ای (بررسی نمونه موردی موفق شرکت توسعه معادن گابرو هرمزگان)
94. انجام پایان نامه پروژه تولید مینی بوس های مهسان T18 در شرکت سایپا دیزل
95. انجام پایان نامه بررسی نقش و اهمیت پرداخت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین
96. انجام پایان نامه ارزیابی و هزینه یابی تأمین کنندگان به عنوان عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تأمین
97. انجام پایان نامه تحقیق بازار خرید به مثابه عامل افزایش کارآمدی زنجیره تدارک و تأمین
98. انجام پایان نامه استفاده از فناوری RFID در مدیریت زنجیره تأمین؛ زمینه‌های کاربرد، مزایا و چالش‌ها
99. انجام پایان نامه تعامل مدیریت زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
100. انجام پایان نامه نقش فناوری RFID در تجارت الکترونیک بین بنگاهی و مدیریت زنجیره تأمین
101. انجام پایان نامه مدل سازی تسهیم اطلاعات عمودی در زنجیره‌های تأمین با در نظر گرفتن تخفیف
102. انجام پایان نامه عدم قطعیت در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش به آن در زنجیره تأمین
103. انجام پایان نامه رقابت در زنجیره تأمین از منظر قیمت گذاری و سطح خدمات با رویکرد نظریه بازی‌ها
104. انجام پایان نامه محاسبه هزینه مدیریت مرکزی موجودیهای زنجیره تأمین تولیدی به کمک شبیه سازی
105. انجام پایان نامه یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین
106. انجام پایان نامه روشی برای ارزیابی سازگاری فن آوری اطلاعات با راهبرد الکترونی در زنجیره تأمین
107. انجام پایان نامه تفکر سکوی مشترک در نظام مدیریت زنجیره تأمین مورد کاوی صنعت خودرو
108. انجام پایان نامه کاهش نوسانات (اثر شلاقی) در اندازه سفارش و تولید در زنجیره خریدار- فروشنده با رویکرد هولونیک
109. انجام پایان نامه مقاله عنوان ندارد
110. انجام پایان نامه شبیه سازی کامپیوتری مدیریت زنجیره تأمین توسط سیستمهای چند عاملی
111. انجام پایان نامه زنجیره‌های تأمین فعال
112. انجام پایان نامه توسعه یک متدولوژی برای رقابت بین دو زنجیره تأمین با رویکرد تئوری بازی‌ها
113. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی تولید یکپارچه در زنجیره تأمین
114. انجام پایان نامه انتخاب تأمین کننده مناسب بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
115. انجام پایان نامه مدل موجودی زنجیره تأمین چند مرحله‌ای دارای تخفیف
116. انجام پایان نامه طراحی و بهینه سازی مدل کششی سیستم کانبان دو کارتی در محیط زنجیره تأمین سه سطحی در شرایط احتمالی
117. انجام پایان نامه بررسی زنجیره تأمین صنعت سیمان در سطح استراتژیک به منظور دستیابی به تناسب استراتژیک
118. انجام پایان نامه استفاده از فناوری برچسب هوشمند به منظور بهینه سازی رهگیری، تأمین و عرضه الکترونیکی کالا در سطح جهانی
119. انجام پایان نامه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین با نگرش سیستمی به اجراء تشکیل دهنده فعالیت اقتصادی
120. انجام پایان نامه اریابی تأثیر زمان‌های تحول احتمالی بر عملکرد سیستم موجودی زنجبره تأمین
121. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین با استفادهن از کار امتیازی متوازن (مورد کاوی: گروه صنعتی ایران خودرو)
122. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) در پروژه‌های صنعتی مطالعه موردی: پروژه‌های پتروشیمی
123. انجام پایان نامه انتشار اطلاعات در زنجیره تأمین الکترونیکی بیمه: استفاده از سیستم‌های چند عاملی و وب سرویس
124. انجام پایان نامه تحلیل رفتار خرید به مثابه یک فرآیند تعاملی عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تأمین
125. انجام پایان نامه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره‌ی تأمین چند مرحله‌ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر
126. انجام پایان نامه کارایی فناوری اطلاعات بر مدیریت استراتژیک در زنجیره تأمین
127. انجام پایان نامه داده کاوی برای انتخاب تأمین کنندگان (مورد کاوی، گروه تأمین تجهیزات شرکت ایزوایکو)
128. انجام پایان نامه استفاده از داده کاوی برای ارائه مدل رفتاری آژانسهای فروش بلیط در زنجیره تأمین شرکتهای هواپیمایی
129. انجام پایان نامه ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تأمین با رویکرد داده کاوی
130. انجام پایان نامه آنالیز جریان ارزش زنجیره تأمین در احداث
131. انجام پایان نامه متدولوژی نوین نیازسنجی آموزش‌های لجستیک
132. انجام پایان نامه شکل گیری جریانهای موازی جهت بهبود اجرای فرایند اصلی در سیستم ERP
133. انجام پایان نامه نقش ابزارهای ERP در اطلاعات مشترک زنجیره تأمین، هماهنگی و بهینه سازی هزینه
134. انجام پایان نامه بررسی یکپارچگی و هماهنگی سیستم‌های اطلاعاتی لجستیک در زنجیره تأمین الکترونیکی (مورد مطالعاتی: صنایع خودروسازی ایران)
135. انجام پایان نامه نقش رویکرد فرایند تجاری و استفاده از مدل SCOR در پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین
136. انجام پایان نامه طراحی و بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی سیستم‌های تولیدی چندمعیاره
137. انجام پایان نامه اثر بکارگیری RFID در افزایش بهره وری فرایندهای زنجیره تأمین (مطالعه موردی زنجیره تأمین خودرو)
138. انجام پایان نامه ارتقاء مدیریت زنجیره عرضه در یک کارخانه تولید لوازم خانگی توسط سیستمهای چندعاملی
139. انجام پایان نامه بررسی راهکار 3PLs و نقش فناوری RFID در لجستیک معکوس
140. انجام پایان نامه نحوه طراحی سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین در معماری سازمانی
141. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب مناسب برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین
142. انجام پایان نامه استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد چابکی در زنجیره تأمین
143. انجام پایان نامه محرکهای بکارگیری و نمونه یابی کاربردهای فناوریهای ارتباطی سیار در مدیریت زنجیره تأمین
144. انجام پایان نامه نقش بازارهای الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین
145. انجام پایان نامه عوامل ریسک و مدیریت آن در قرار دادهای خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر برون سپاری از دو دیدگاه خریدار و فروشنده
146. انجام پایان نامه آنالیزی بر مزایا و موانع بکارگیری سیستم‌های RFID در مدیریت زنجیره تأمین
147. انجام پایان نامه کاربرد سامانه‌های اطلاعاتی و RFID در مدیریت مؤثر زنجیره تأمین مواد غذایی، ردیابی و ایمنی آن
148. انجام پایان نامه طراحی معماری سیستم مدیریت دانش برای زنجیره تأمین
149. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی لجستیک در زنجیره تأمین الکترونیکی مورد مطالعاتی صنایع خودروسازی ایران
150. انجام پایان نامه نحوه طراحی سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تأمین در معماری سازمانی
151. انجام پایان نامه معرفی مدل پیشنهادی کسب و کار الکترونیکی تعاونی‌های ایران
152. انجام پایان نامه مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تأمین کششی تحت کنترل سیاست CONWIP
153. انجام پایان نامه توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولیدکننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
154. انجام پایان نامه بررسی اثر هزینه مشترک سازی در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو
155. انجام پایان نامه الگوی پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های کوچک و متوسط
156. انجام پایان نامه هماهنگ‌کردن سفارش‌ها در زنجیره تأمین سه سطحی با بکارگیری مکانیزم تنظیم قیمت
157. انجام پایان نامه یک رویکرد دو معیاره به مدیریت زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت
158. انجام پایان نامه طراحی و حل یک مدل مکان یابی، موجودی و حمل ونقل در زنجیره تأمین کالای حجیم
159. انجام پایان نامه مقایسه تأثیر روشهای مختلف پیشبینی بر اثر شلاق گاوی
160. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و برنامه ریزی کسری
161. انجام پایان نامه سیستم مدیریت روابط تأمین کنندگان رویکردی نوین در لجستیک و زنجیره تأمین
162. انجام پایان نامه بررسی اثرات واریانس زمان‌های تحویل بر عملکرد زنجیره تأمین
163. انجام پایان نامه ارزیابی مدلها و سنجه‌های عملکرد در زنجیره تأمین
164. انجام پایان نامه تصمیمگیری گروهی چند معیاره در انتخاب تأمین کنندگان در مدیریت زنجیره تأمین با توجه به رویکرد ELECTRE
165. انجام پایان نامه طراحی استراتژیک زنجیره تأمین
166. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک AHP جهت تعیین بهترین راهکارهای ارائه شده توسط مدل SCOR در زنجیره تأمین
167. انجام پایان نامه بررسی جایگاه و نقش انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در مدیریت زنجیره تأمین
168. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چرخه حیات محصول بر استراتژی‌های زنجیره تأمین
169. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR
170. انجام پایان نامه مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده در زنجیره تأمین
171. انجام پایان نامه بررسی اثر پرداخت‌های جانبی در تشویق بخش‌های حاضر در زنجیره تأمین
172. انجام پایان نامه پیاده سازی همکاری تجاری با موتور جریان کاری در زنجیره تأمین
173. انجام پایان نامه استراتژیهای همکاری سازمانها در زنجیره‌های تأمین الکترونیکی
174. انجام پایان نامه کاربرد سیستمهای برنامه ریزی احتیاجات منابع
175. انجام پایان نامه مدل سازی وابستگی‌های متقابل در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک
176. انجام پایان نامه طراحی شبکه و برنامه‌ریزی تقاضا در زنجیره تأمین
177. انجام پایان نامه بررسی مساله هماهنگی در زنجیره تأمین از دیدگاه تاثیرگذاری اطلاعات
178. انجام پایان نامه روش‌های نوین ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین
179. انجام پایان نامه تأثیر RFID بر مدیریت زنجیره تأمین در صنایع خودروسازی
180. انجام پایان نامه مدیریت موجودی فروشنده و یکپارچگی زنجیره تأمین: پیمایشی در یک صنعت غذایی (کلوچه سازی)
181. انجام پایان نامه موردکاوی پروژه مدیریت زنجیره تأمین در کارخانه اتومبیل سازی فورد ترکیه (به همراه ارائه مدل ارزیابی طرح‌های مدیریت زنجیره تأمین)
182. انجام پایان نامه امکان‌سنجی طرح استقرار زنجیره تأمین تکنولوژی RFID در ایران
183. انجام پایان نامه به کارگیری و ارزیابی نرم افزارهای e-commerce در زنجیره تأمین
184. انجام پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از منطق فازی
185. انجام پایان نامه عارضه‌یابی زنجیره تأمین انیمیشن: مطالعه موردی صنعت انیمیشن ایران
186. انجام پایان نامه مدلسازی اثر فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌های موجودی زنجیره تأمین
187. انجام پایان نامه یکپارچگی فرآیندهای درون و بین سازمانی به کمک SAP R/3
188. انجام پایان نامه اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین: رویکرد رتبه بندی شده متوازن
189. انجام پایان نامه بررسی جایگاه برون سپاری در مدیریت زنجیره تأمین
190. انجام پایان نامه توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کننده در فرایند برون سپاری
191. انجام پایان نامه یکپارچه سازی زمانبندی و حمل و نقل در زنجیره تأمین چند کارخانه‌ای
192. انجام پایان نامه چارچوبی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر سامانه مدیریت زنجیره تأمین
193. انجام پایان نامه تعیین انداه اقتصادی تولید- ارسال برای یک خریدار – یک فروشنده با تقاضای تصادفی
194. انجام پایان نامه مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تأمین: یک رویکرد داده کاوی
195. انجام پایان نامه نقش تکنولوژی اطلاعات و فناوری RFID در مدیریت لجستیک معکوس و جریان‌های برگشتی
196. انجام پایان نامه RFID، ابزاری جهت افزایش بهره‌وری در فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین
197. انجام پایان نامه امنیت زنجیره تأمین دارویی بوسیله RFID (تشخیص هویت بوسیله فرکانس رادیویی) و PKI (ساختار کلیدعمومی)
198. انجام پایان نامه تحقق مدیریت دانایی محور در زنجیره تأمین، تلفیق فناوری RFID و تکنیکهای مدیریت دانش
199. انجام پایان نامه نقش تجارت الکترونیک بر زنجیره تأمین
200. انجام پایان نامه مرور و تحلیل کاربردهای شبکه‌های عصبی در مدیریت زنجیره تأمین
201. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک AHP جهت اولویت بندی راهکارهای ارائه شده توسط مدل SCOR در زنجیره تأمین
202. انجام پایان نامه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین
203. انجام پایان نامه بررسی اثر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانایی‌های زنجیره تأمین
204. انجام پایان نامه افزایش کارآیی زنجیره تأمین ابزارهای کیفی
205. انجام پایان نامه تعامل سیستم‌های اطلاعاتی نوین و افزایش کارایی سازمان‌ها
206. انجام پایان نامه لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تأمین
207. انجام پایان نامه تکنولوژی پورتال و تأثیر آن بر مدیریت زنجیره تأمین
208. انجام پایان نامه کاربرد تکنولوژی RFID در زنجیره تأمین الکترونیکی
209. انجام پایان نامه استراتژی‌های موفق فاز تأمین در پروژه‌های ساخت
210. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) در پروژه (مطالعه پروژه‌های پتروشیمی)
211. انجام پایان نامه سیستم پدیداری جامع دارایی‌ها رویکردی نوین در شناسایی و ردیابی خودکار کالاها و تجهیزات در لجستیک و زنجیره تأمین
212. انجام پایان نامه مدلسازی اعتماد در زنجیره تأمین الکترونیکی
213. انجام پایان نامه مهندسی مجدد فراگیر: بهبود زنجیره تأمین با استفاده از فناوری اطلاعات
214. انجام پایان نامه ارتباط مدیریت زنجیره تأمین و سیستم‌های اطلاعاتی با مدیریت دانش
215. انجام پایان نامه تأثیر به اشتراک‌گذاری اطلاعات بر روی کارایی زنجیره‌ی تأمین
216. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک متدولوژی برای بهبود عملکرد زنجیره‌های تأمین بر مبنای اتحادهای مختلف بین شرکاء
217. انجام پایان نامه توسعه معماری هولونیک PROSA در زنجیره تأمین خریدار- فروشنده با تاکید بر هماهنگ سازی جریان مواد و اطلاعات
218. انجام پایان نامه مدل سازی سیستم‌های پویا برای مدیریت زنجیره تأمین استراتژیک زنجیره‌های غذایی
219. انجام پایان نامه شناسایی و تحلیل ریسکهای زنجیره تأمین در چارچوب تصمیم گیری چند معیاره فازی
220. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره‌ی تأمین به کمک سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم
221. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین
222. انجام پایان نامه نحوه استقرار مرجع فرایند زنجیره تأمین و تأثیر آن در اجرای استراتژی‌های مختلف تولید
223. انجام پایان نامه بکارگیری طراحی بدیهه‌گرا در بازنگری نظام لجستیک و پیاده سازی تولید ناب
224. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت زنجیره تأمین در مدیریت بحران و مقابله با سوانح طبیعی
225. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت بحران در یک زنجیره تأمین
226. انجام پایان نامه بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین: زنجیره تأمین بعنوان یک سازمان ماتریسی
227. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک راهبردی نوین در بازاریابی و ارتباط مؤثر با مشتری
228. انجام پایان نامه توسعه مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره عرضه صنعت لوازم خانگی کوچک
229. انجام پایان نامه کاربردهای شبکه‌های عصبی در مدیریت زنجیره تأمین
230. انجام پایان نامه کنترل سطح دسترسی اطلاعات در زنجیره تأمین الکترونیکی
231. انجام پایان نامه نقش RFID در زنجیره تأمین صنایع کشور (مطالعه موردی: صنعت لوازم خانگی)
232. انجام پایان نامه بررسی عوامل بهره وری و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقای بهره وری در صنعت
233. انجام پایان نامه تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک در زنجیره‌های تأمین
234. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین
235. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد نقشه فرآیند چند وظیفه‌ای
236. انجام پایان نامه تعیین عوامل تاثیرگذار بر شدت و تنوع ریسکهای اختلال در زنجیره تأمین: مورد کاوی صنعت خودرو
237. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت زنجیره تأمین
238. انجام پایان نامه شناسایی و مستندسازی رخدادهای ریسکی در زنجیره تأمین: مورد کاوی شرکت پخش رازی
239. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی برای کاربرد مدیریت ریسک زنجیره تأمین در تدوین استراتژیهای کاهش ریسک سازمان
240. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین کنندگان
241. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی، انتخاب و تخصیص سفارشات به تأمین کنندگان در سیستم مدیریت روابط تأمین کنندگان یک واحد نمونه لجستیک
242. انجام پایان نامه ارائه مدلی از مدیریت زنجیره تأمین پابک
243. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی دو سطحی در تحلیل یک زنجیره تأمین
244. انجام پایان نامه مدلسازی و کنترل زنجیره تأمین با بکارگیری سیستم‌های کنترل خطی
245. انجام پایان نامه مدیریت جریان موجودی در زنجیره تأمین جهانی با رویکرد کاهش هزینه لجستیک-مطالعه موردی ایران خودرو
246. انجام پایان نامه تعیین استراتژی‌های لجستیک جهانی با استفاده از علم مدیریت فازی- مطالعه موردی صادرات قطعه ایران خودرو
247. انجام پایان نامه فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی ابزاری جهت ایجاد خودکار مراکز داده
248. انجام پایان نامه حل مساله برنامه ریزی تولید و توزیع سه سطحی در سیستم تولید کششی با استفاده از رویکرد لکسیکوگراف
249. انجام پایان نامه تصمیم گیری گروهی در حل مساله انتخاب تأمین کنندگان: روش بردا
250. انجام پایان نامه نقش فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی جهت تحقیق در عملیات و مدیریت بر زنجیره تأمین کالا
251. انجام پایان نامه بکارگیری مفاهیم SCM در طراحی نظام اجرائی شرکت‌های GC
252. انجام پایان نامه اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین
253. انجام پایان نامه طراحی زنجیره تأمین: اهمیت برنامه ریزی ظرفیت استراتژیک در مهار نوسانات تقاضا
254. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک و تعامل عامل‌های هوشمند در زنجیره تأمین و تغییرات
255. انجام پایان نامه طراحی زنجیره تأمین کششی براساس سیاست CONWIP(Constant Work In Process)
256. انجام پایان نامه بررسی اثر الگوریتم سفارش دهی X+Y بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین
257. انجام پایان نامه مکانیزم تعیین میزان سفارشات عامل‌های یادگیرنده زنجیره تأمین در محیط نامعین
258. انجام پایان نامه شبیه سازی زنجیره تأمین با استفاده از عامل‌های هوشمند
259. انجام پایان نامه ارائه مدل دینامیکی یک فروشنده-چندخریدار برای محصولات فسادپذیر
260. انجام پایان نامه مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهای مجازی و زنجیره‌های تأمین
261. انجام پایان نامه مدل چندهدفه فازی وزندار برای تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان در یک زنجیره تأمین
262. انجام پایان نامه ارائه یک مدل یکپارچه تولید- موجودی برای کالاهای فاسدپذیر و بهبود پذیر در زنجیره تأمین چند پلهای با افق زمانی محدود
263. انجام پایان نامه بسط مدل کنترل موجودی ترکیبی با استراتژی انتخاب تأمین کننده
264. انجام پایان نامه مدل توسعه زنجیره تأمین مالیات
265. انجام پایان نامه بررسی عملکرد سیستم‌های Pull و Push درمواجه با انفصال در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تحلیل سیستم‌های پویا
266. انجام پایان نامه استفاده از معماری سازمانی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تأمین
267. انجام پایان نامه طراحی و حل یک مدل یکپارچه برای سیستم موجودی-حمل و نقل برای توزیع به هنگام
268. انجام پایان نامه کاربرد روش PCA در ارزیابی تأمین کنندگان
269. انجام پایان نامه پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک با بکارگیری تئوری مدیریت پهنای باند پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک به منظور اجرای مدیریت پهنای باند
270. انجام پایان نامه طراحی شبکه توزیع در زنجیره تأمین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی
271. انجام پایان نامه تعیین میزان سفارش اقتصادی با تقاضای فازی در یک زنجیره تأمین سه سطحی
272. انجام پایان نامه پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمین
273. انجام پایان نامه طبقه بندی مسائل تقسیم همزمان سفارش برای کاهش مدت تحویل در زنجیره تأمین
274. انجام پایان نامه مهندسی مجدد فراگیر زنجیره تأمین
275. انجام پایان نامه کاربرد سیستم شناسایی توسط امواج رادیویی (RFID) در یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
276. انجام پایان نامه بررسی نقش خوردگی قطعات در زنجیره تأمین
277. انجام پایان نامه پیچیدگی شبکه و الزام به همگام سازی در شبکه تأمین
278. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای ناب سازی لجستیک به کمک طراحی بدیه هگرا
279. انجام پایان نامه نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین
280. انجام پایان نامه بررسی دیر کردها در زنجیره تأمین
281. انجام پایان نامه برون سپاری، ابزار موفقیت وکارآفرینی
282. انجام پایان نامه ساختار و نقش سیستم اطلاعات در زنجیره تأمین
283. انجام پایان نامه زنجیره تأمین هوشمند به کمک کانبان الکترونیکی
284. انجام پایان نامه ظهور اینترنت و مدیریت ارتباط با مخاطبان
285. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر اینترنت بر زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری
286. انجام پایان نامه الکترونیکی کردن زنجیره تأمین در راستای خرده فروشی الکترونیکی (اهداف - مزایا و استراتژیها)
287. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در تأمین و خرید
288. انجام پایان نامه مدل الکترونیکی زنجیره تأمین اطلاعات ارباب رجوع در شهرداری تهران
289. انجام پایان نامه ارائه مدل بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان در راستای یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی
290. انجام پایان نامه ضرورت بکارگیری ERP به منظور اشتراک اطلاعات در زنجیره تأمین یک مطالعه موردی
291. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP): ضرورت و چالشهای پیاده سازی
292. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین و کاربرد آن در مدیریت بحران
293. انجام پایان نامه مدیریت یکپارچه غیرمتمرکز در زنجیره تأمین
294. انجام پایان نامه محاسبه تعداد کانبان ها در زنجیره تأمین
295. انجام پایان نامه بهبود بهره وری زنجیره تأمین با بکارگیری شش سیگمای ناب
296. انجام پایان نامه بهبود زنجیره تأمین با رویکرد شش سیگما: روش شناختی پیشنهادی
297. انجام پایان نامه بهبود ساختار مدیریت زنجیره تأمین به کمک رویکردشش سیگما ناب
298. انجام پایان نامه بهبود زنجیره تأمین با رویکرد شش سیگما
299. انجام پایان نامه حذف اتلاف، راهبردی کلیدی در زنجیره تأمین
300. انجام پایان نامه ارائه ساز و کار پیشنهادی جهت ناب سازی بخش‌هایی از مدیریت زنجیره تأمین
301. انجام پایان نامه یکپارچگی آنالیزهای زنجیره‌ی تأمین و شبکه‌ای معرفی اجزای شبکه-زنجیره
302. انجام پایان نامه تعیین نقطه سفارش و اندازه بهینه سفارش در یک زنجیره دو سطحی با پارامترهای احتمالی
303. انجام پایان نامه سازمانهای مجازی پویا و همگام با بازار
304. انجام پایان نامه بررسی اثر ضربه شلاقی در زنجیره تأمین تولید کنندگان محصولات برقی فشار قوی
305. انجام پایان نامه ارزیابی چندبعدی عملکرد زنجیره تأمین: کاربرد OLAP
306. انجام پایان نامه مدیریت موجودی زنجیره تأمین توسط عامل‌های هوشمند بر پایه یادگیری تشدیدی
307. انجام پایان نامه راهکارهای مقابله با عدم اطمینان‌ها در مدیریت زنجیره‌های تأمین
308. انجام پایان نامه یک مدل اجرایی عارضه یابی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین در سطح بنگاه (مرور اجرا در دو پایلوت)
309. انجام پایان نامه نقش مدیریت زنجیره تأمین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازما نهای تولیدی
310. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور برقراری ارتباط مابین مدیریت کیفیت فرایند ومدیریت کیفیت اطلاعات درزنجیره تأمین
311. انجام پایان نامه انتخاب بهترین شیوه تأمین تکنولوژی زنجیره تأمین ارائه مدل تأمین تکنولوژی بر اساس فرایند سلسله مراتبی فازی AHP با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای EA
312. انجام پایان نامه راه حلی جامع برای برنامه ریزی حمل و نقل در زنجیره تأمین
313. انجام پایان نامه پیچیدگی در زنجیره‌های تأمین
314. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره در کنترل تأمین کنندگان برای شرایط مختلف خرید
315. انجام پایان نامه طرح مکانیزم های ارتباطی و یادگیری در زنجیره تأمین بر پایه عاملهای هوشمند
316. انجام پایان نامه بهبود راهکار "پاسخگویی مؤثر به مشتری" با استفاده از فنآوری EPC
317. انجام پایان نامه کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای در انتخاب سیستمهای فشاری، کششی یا مختلط در زنجیره تأمین
318. انجام پایان نامه کاربرد روش DEA در ارزیابی تأمین کنندگان
319. انجام پایان نامه برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تأمین
320. انجام پایان نامه مدلی جهت تعیین نقطه سفارش و اندازه بهینه سفارش در دو بنگاه اقتصادی مستقل با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل ونقل
321. انجام پایان نامه یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در صنایع ایران
322. انجام پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم شناسایی خودکار مبتنی بر بارکد به همراه فرآیندهای ردیابی قطعات در زنجیره تأمین تولید خودرو
323. انجام پایان نامه اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین و چالشهای پیش رو
324. انجام پایان نامه بررسی نقش و تأثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین
325. انجام پایان نامه بررسی روشهای یکپارچگی و اتحاد در زنجیره تأمین
326. انجام پایان نامه مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات
327. انجام پایان نامه توسعه یک مدل عمومی جهت اجرای مؤثر زنجیره تأمین یکپارچه و منسجم
328. انجام پایان نامه نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیرة تأمین با مورد کاوی فروشگاههای زنجیرهای
329. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تصمیم گیری با هدف ایجاد اتحاد استراتژیک در زنجیره تأمین: رویکردی مشتری گرا
330. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی جهت انتخاب سیستم اندازه گیری عملکرد مناسب برای زنجیره‌های تأمین صنعتی
331. انجام پایان نامه یکپارچه سازی: راهکاری برای بهبود مستمر زنجیره‌های ارزش - تأمین
332. انجام پایان نامه نقش QFD در مدیریت زنجیره تأمین
333. انجام پایان نامه عدم قطعیت درمدیریت زنجیره‌های تأمین
334. انجام پایان نامه مروری بر ادبیات مدیریت تأمین استراتژیک
335. انجام پایان نامه زنجیره تأمین الکترونیکی (E-Supply Chain)
336. انجام پایان نامه سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تأمین
337. انجام پایان نامه بررسی نقش بازارهای الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین
338. انجام پایان نامه مدل‌های تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین
339. انجام پایان نامه نقش تسهیم اطلاعات بر مدیریت زنجیره تأمین و ارائه مدل مفهومی ساختار تسهیم اطلاعات میان تأمین کنندگان
340. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی منابع سازمانی با توجه به زنجیره تأمین جهانی مبتنی بر تجارت الکترونیکی
341. انجام پایان نامه نقش مدیریت زنجیره تأمین در تجارت الکترونیک
342. انجام پایان نامه دسترسی آزاد به کیفیت
343. انجام پایان نامه ملاحظات زنجیره تأمین در بکارگیری تجارت الکترونیک
344. انجام پایان نامه مدلهای تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین صنایع خودروسازی ایران
345. انجام پایان نامه بررسی اثر یادگیری نوع Q برروی مساله کنترل انبار در زنجیره تأمین تصادفی
346. انجام پایان نامه تجارت الکترونیکی چند سطحی در زنجیره تأمین مبتنی بر پورتال
347. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت اندازه گیری استراتژی‌های ساخت در یک سازمان تولیدی
348. انجام پایان نامه ازریابی عملکرد تأمین کننده و زنجیره تأمین
349. انجام پایان نامه تئوری مجموعه‌های فازی و کاربرد آن در کنترل موجودی
350. انجام پایان نامه به کار گیری سیستم فرماندهی سوانح در لجستیک حوادث غیر مترقبه
351. انجام پایان نامه الگوی ابداعی جهت یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی با رویکرد پائین به بالایک مطالعه موردی
352. انجام پایان نامه زنجیره تأمین کاربردی درصنعت خودروسازی
353. انجام پایان نامه نقش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در لجستیک و لزوم پیاده سازی آن درتهران
354. انجام پایان نامه طراحی سیستم خبره تصمیم گیری درباره برون سپاری تعمیرگاه‌ها
355. انجام پایان نامه ارتقاء ایمنی در حمل کالاهای خطرناک
356. انجام پایان نامه (fuzzy) انتخاب و توسعه همزمان تأمین کنندگان در شرایط فازی
357. انجام پایان نامه بهینه سازی سیستم سفارشات دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت موجودی‌ها در بیمارستان فیروزآبادی تهران
358. انجام پایان نامه مقررات سازمان ملل بهترین الگو برای تدوین مقررات حمل کالاهای خطرناک
359. انجام پایان نامه بررسی سیستم‌های اندازه گیری عملکرد لجستیک اثر بخش و کارآمد
360. انجام پایان نامه بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حمل ونقل کالا با تاکید بر کشورهای در حال توسعه
361. انجام پایان نامه ارائه مدل آنالیز ABC با معیارهای گوناگون برای انبار مواد شیمیایی یک مجتمع پتروشیمی
362. انجام پایان نامه مدل محاسبه نرخ تعرفه بار برای سیستم حمل و نقل ریلی
363. انجام پایان نامه معرفی الگویی روشمند جهت ارزیابی گزین ههای تعیین تکلیف اقلام
364. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت زنجیره تأمین
365. انجام پایان نامه یک مدل پیوسته برای طراحی سیستم‌های تولید – توزیع به همراه یک روش پیشنهادی برای حل مدل فوق از طریق شبیه سازی
366. انجام پایان نامه حرکت به سمت مدیریت زنجیره عرضه از طریق پیاد هسازی سیستم مکانیزه فروش و توزیع
367. انجام پایان نامه بررسی مشکلات و موانع تجارت الکترونیکی در ایران
368. انجام پایان نامه بررسی ابعاد و رویکردهای مساله برون سپاری
369. انجام پایان نامه تدوین استراتژی در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی
370. انجام پایان نامه ارائه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات
371. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمل ونقل و ذخیره سازی غله: یک مطالعه موردی

 

Pin it