انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود نیازمند این است که نیروی انسانی‌اش توانایی‌های لازم را برای انجام دادن امور محوله داشته باشد. بهبود عملکرد و به سازی نیروی انسانی نیازی غیرقابل انکار برای هر سازمان بوده و مدیریت عملکرد یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به این هدف می‌باشد. مدیریت عملکرد با ایجاد همدلی بین کارکنان و همچنین همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان تلاش می‌کند تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف یک سازمان، موجب ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه بهره‌وری کل سازمان شود. در صورتی که مدیریت عملکرد به همراه ملزومات و پیش نیازهای آن در یک سازمان به خوبی طراحی و اجرا شود، بخشی از مسائل و مشکلات سازمان شناسایی و راهکارهای عملی برای رفع این مشکلات فراهم خواهد شد. رشته مدیریت عملکرد در مقطع کارشناسی ارشد با ارائه دروس مختلفی از جمله مدیریت عملکرد پیشرفته، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مدیریت منابع انسانی به تربیت مدیران و نخبگانی می‌پردازد که با داشتن نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمان‌ها با ایجاد سازوکارهایی مشخص بین عملکرد فـردی و سازمانی به هم‌افزایی داخل سازمان کمک کرده و موجب ارتقای عملکردان خواهند شد.

دروس تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

• مدیریت عملکرد پیشرفته
• بودجه ریزی برمبنای عملکرد
• مدیریت منابع سازمانی (ERP)
• سمینار در مدیریت عملکرد

روش‌های پرکاربرد به منظور انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

کنترل کیفیت (طراحی و تحلیل آزمایش‌ها با نرم‌افزارهای Minitab و Design Expert و ...، کنترل کیفیت آماری با نرم‌افزارهای R، Minitab و ...، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE-MS)، تجزیه‌وتحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، مدل تعالی سازمانی EFQM، گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی (QFD))

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

نگارش و ترجمه متون آکادمیک(ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

1. انجام پایان نامه ارائه الگوی ترکیبی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت الوند سپهر پارسیان با استفاده از روش BSC و ANP
2. انجام پایان نامه اهمیت ارزیابی عملکرد نیروهای برونسپار در سازمانهای آموزشی
3. انجام پایان نامه رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی فسا)
4. انجام پایان نامه مطالعه ابعاد مدل تعالی سازمانی EFQM در تحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش سلامت
5. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن
6. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های مدل تعالی سازمانی EFQM مورد مطالعه ایران خودرو مازندران
7. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC با رویکرد فازی سلسله مراتبی مطالعه موردی
8. انجام پایان نامه بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد مدیران معاونت مالی و اداری در سازمان تأمین اجتماعی
9. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پیمانکاران شرکت ملی نفت ایران در حوزه خدمات پشتیبانی واحدهای ستادی بر مبنای عوامل انگیزشی
10. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در خلق استراتژی‌ها و فعالیت‌های سازمان
11. انجام پایان نامه مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شعب بانک
12. انجام پایان نامه نقدی بر الگوهای ارزیابی عملکرد برای تعالی سازمان‌های فرهنگی
13. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند- تحویلداری در مقایسه با تحویلداری در بانک آینده
14. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ویرگو با استفاده‌ی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
15. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد انتقال تکنولوژی در شرکت‌های ماشین آلات راهسازی ومعدنی (مطالعه موردی شرکت هپکو)
16. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حوزه‌های مدیریتی، مالی و بهره وری در سطح بانک ملی استان مازندران با استفاده از تکنیک AHP
17. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک توسعه و تعاون با استفاده از مدل EFQM
18. انجام پایان نامه تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس مدل BSC (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)
19. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
20. انجام پایان نامه بررسی میزان اثربخشی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ایساکو)
21. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی قزوین با استفاده از کارت امتیازیمتوازن (BSC)
22. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک‌های ایران براساس مدل EFQM (نمونه موردی بانک مهر اقتصاد)
23. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
24. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده براساس کارت امتیازی متوازن
25. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای دارویی فعال در بورساوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل ترکیبی FAHP-VIKOR
26. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی
27. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
28. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نگاه کاربران در دیوان محاسبات کشور
29. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های نیروگاهی با بکارگیری تحلیل پوششی داده‌ها
30. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل کارت امتیازدهی متوازن
31. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعبههای بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA مطالعه موردی: استان البرز
32. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان با کارت امتیازی متوازن BSC ومدل EFQM
33. انجام پایان نامه طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه‌های عمرانی با رویکرد AHP، BSC و VIKOR
34. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن برای پیاده سازی استراتژیهای سازمانی مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه دولتی ایلام
35. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه دولتی ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه دولتی ایلام
36. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و اولویت بندی مناطق شهرداری اصفهان با رویکرد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از DEA و TOPSIS -مورد مطالعه در شهرداری اصفهان
37. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه)
38. انجام پایان نامه بررسی شرح وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست (ارزیابی عملکرد شورا)
39. انجام پایان نامه نوشتاری در باب ارزیابی عملکرد سازمان
40. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه‌های های فنی دانشگاه نجف آباد با رویکرد مدیریت سرمایه‌های انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
41. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان‌ها با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها - مورد مطالعه: واحدهای سازمانی شرکت داراکار
42. انجام پایان نامه کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات
43. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در صنعت خودروسازی ایران
44. انجام پایان نامه استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی
45. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی در دهیاری‌ها و شوراهای دهستان درودفرامان
46. انجام پایان نامه رابطه بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
47. انجام پایان نامه ارائه رویکردی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها جهت ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها (مطالعه موردی: یک دانشگاه غیرانتفاعی)
48. انجام پایان نامه کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات
49. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و اهمیت آن در سیستمهای بهداشت و درمان
50. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن و تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت هسکو)
51. انجام پایان نامه بررسی رابط بین رویه‌های اداری ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان هرمزگان
52. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری، با استفاده از DANP، BSC-HSE با یک روش سازی نوین بر مبنای VIKO(مورد کاوی صنعت ساختمان)
53. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانها و مدلهای ارزیابی
54. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
55. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی مدارس ابتدایی سما غرب استان مازندران
56. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل EFQM
57. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان تولیدی و خدماتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: مدرسه غیردولتی حمزه
58. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد محیط زیستی برمبنای روش IEPA
59. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد ایمنی دپارتمان‌های واحدهای صنعتی با روی کرد کارتامتیازی متوازن
60. انجام پایان نامه استفاده از روش AHP به منظور تعیین مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
61. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایتمندی مشتریان و ارزیابی عملکرد کارکنان در محیط کسب و کار با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها – مطالعه موردی: بانک رفاه
62. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های دارویی بازار اول بورس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
63. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان شهدای کارگر یزد با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن
64. انجام پایان نامه بکارگیری رویکرد BSC، AHP و SAW در ارزیابی عملکرد سازمان
65. انجام پایان نامه مروری بر ارزیابی عملکرد؛ مفاهیم، ابعاد، روش‌ها
66. انجام پایان نامه بکارگیری معیارهای تفکرناب در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی: صنایع نفت و گاز)
67. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی AHP,BSC برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال درصنعت تجهیزات پزشکی مطالعه موردی: صنعت تجهیزات پزشکی فرافن تهران
68. انجام پایان نامه طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت ساختمان بارویکرد VIKOR و HSE –BSC
69. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد فرایندهای حوزه خدمات شهری با استفاده از تاپسیس و دیمتل
70. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات در شهرداری قم
71. انجام پایان نامه طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد بانک
72. انجام پایان نامه تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک قرض الحسنه مهر و رتبه بندی آنها با روش MCDM فازی
73. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی براساس مدل تعالی سازمانی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل
74. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت روابط با مشتری با استفاده از مدل BSC و تکنیک دیمتل در صنعت توریسم مورد مطالعه هتل‌های 5 ستاره شهر مشهد
75. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی باشگاه‌های نین جوتسو در فدراسیون ورزش‌های رزمی در استان تهران و البرز با استفاده از مدل 2013 EFQM
76. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های ایران خودرو در غرب استان مازندران با استفاده از مدل BCC ورودی محور تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
77. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد الزامی بر ای شرکتهای توزیع برق
78. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی سازمان‌ها با رویکرد ترکیبی شاخص‌های مدل EFQM و DEA (سازمان‌های شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت)
79. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393
80. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد دبیران مرد تربیت بدنی مناطق طهران بزرگ بر اساس شاخص‌های عملکردی انان
81. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی در سیستم‌های نظارت و راهنمایی آموزشی
82. انجام پایان نامه ارائه الگوی بهینه ارزیابی عملکرد مدیریتهای ستادیآب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
83. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
84. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای داروسازیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
85. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششیداده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما (مطالعهموردی: صدا و سیمای مرکز لرستان)
86. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت کارگزاری آگاه با روش ارزیابی 360 درجه‌ای
87. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار با رویکرد مالی با استفاده از تحلیل پوششیداده ها
88. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر BSC در ارزیابی عملکرد از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: بانک صادرات)
89. انجام پایان نامه مطالعه ارزیابی عملکرد بیمه پارسیان با استفاده از طراحی مدل ریاضی (بررسی موردی: نمایندگی‌های استان فارس)
90. انجام پایان نامه دستهبندی الگوهای ارزیابی عملکرد بر اساس چارچوب پایه شکلگیری آن‌ها
91. انجام پایان نامه استقرار نظام جامعه ارزیابی عملکرد در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از روش تلفیقی کارت امتیازی متوازن BSC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA
92. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های فروشگاهی در هایپر ماکت
93. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیر تأمین سبز به روش تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن عوامل نامطلوب و غیرقابل کنترل
94. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رویکردهای درجه بندی شده ارزیابی عملکرد کارکنان (90، 180، 270، 360، 450، 540 و 720)
95. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهراهواز
96. انجام پایان نامه توسعه مدل ارزیابی عملکرد یک مرکز تحقیقاتی دفاعی مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن نوآورانه I-BSC
97. انجام پایان نامه استفاده از روش تاپسیس و کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانکهای تجاری
98. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان از نظر سازگاری استراتژیک
99. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد فن آوری اطلاعات در سازمان‌ها با ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی اروپایی
100. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از نتایج تحلیل پوششی داده‌ها براساس داده کاوی: مورد کاوی در یک شرکت هلدینگ
101. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه یک ناحیه سه شهر مشهد با تاکید بر رضایت مندی شهروندان
102. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ادارات حملونقل و ترافیک مناطق شهرداری مطالعه موردی: ادارات حملونقل و ترافیک مناطق 31 گانه مشهد
103. انجام پایان نامه تدوین سیستم ارزیابی عملکرد براساس تحلیل شغل وظیفه محور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان)
104. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایههای فکری بر ارزیابی عملکرد مالی با نقش مداخلهگری فراگیری سازمانی در سیستم بانکی
105. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از BSC، FAHP و ELECTRE
106. انجام پایان نامه بررسی استراتژی‌های نوین مدیریتی جهت جذب، توانمندسازی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه‌ای میاندوآب
107. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران
108. انجام پایان نامه طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد در شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
109. انجام پایان نامه مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی دادها
110. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص‌های تجارت الکترونیک در صنعت حمل و نقل مطالعه موردی: شرکت مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
111. انجام پایان نامه کاربرد سیستم استنتاج فازی در ارزیابی عملکرد
112. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان و جایگاه آن در اسلام
113. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی سیستم‌های مدرن و سنتی ارزیابی عملکرد
114. انجام پایان نامه طراحی مدل پویای ارزیابی عملکرد شعبه بانک با رویکرد کارت امتیازی متوازن
115. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ورودی‌های مشترک به روش DEA دو سطحی، تحت شرایط نامطلوب
116. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور طرح نو)
117. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب شبکه‌ای ANP
118. انجام پایان نامه به کارگیری کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) جهت ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب شبکه‌ای ANP
119. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان، رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، مورد مطالعه کمیته امداد امام (ره) استان البرز
120. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی) مورد مطالعه: شرکت کاشی رباط میبد
121. انجام پایان نامه جایگاه سواد اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
122. انجام پایان نامه اهمیت حاکمیت شرکتی و ارزیابی عملکرد شرکت
123. انجام پایان نامه بررسی بین ارتباطات مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
124. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن در پتروشیمی اراک با استفاده از تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی
125. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانکهای سپه، تجارت و ملت با استفاده از رویکرد Bsc- Topsis
126. انجام پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد در توسعه مسیر پیشرفت شغلی کارکنان اداره کل استاندارد و تحقیقاتصنعتی استان ایلام
127. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران
128. انجام پایان نامه طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و روشتصمیم گیری الکترا
129. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های مؤثر در نظام تشویق و تنبیه و ارزیابی عملکرد دوره‌ای) مطالعه موردی: گروه تجاری هلدینگ دریایی ایران(
130. انجام پایان نامه سیستم ارزیابی عملکرد با رویکرد تحلیلی مدل پیاده شده آن در بخش آب
131. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و معیارهای مالی نوین ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
132. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر پایه مدل کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی؛ سازمان حج و زیارت استان لرستان)
133. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و مدل‌های ارزیابی
134. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سامانه جدید اینترنتی خدمات رسانی شهرداری مشهد از دیدگاه زائرین طی سالهای 93-89 نمونه موردی: سه کمپ باباقدرت. ورودی مشهد قوچان. ورودی مشهدنیشابور
135. انجام پایان نامه مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها
136. انجام پایان نامه تحلیل شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی سازمان با روش دیمتل مطالعه موردی: هتل‌های منتخب استان یزد
137. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و مهمترین و متداولترین الگوها و مدلهای اجرای آن
138. انجام پایان نامه کاربردهای مدل تعالی سازمانی در ارزیابی عملکرد مدیریت کلان مراکز آموزش عالی باتوجه به رویکرد جذب منابع انسانی
139. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک با دیدگاه کارت امتیازی متوازن و تعیین ارتباط میان آنها با تکنیک DEMATEL فازی
140. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارایی شعب بانک سپه از منظر جذب و ارتقاء وفاداری مشتریان با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره AHP-DEA
141. انجام پایان نامه بررسی اهمیت و نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اداری سازمان‌های مراقبت سلامت
142. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد خدمات بانکی و رابطه آن با چابکی سازمانی در بانک پارسیان
143. انجام پایان نامه استراتژی خرید و ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده ازمدل کارت امتیازی متوازن BSC
144. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و بهسازی منابع انسانی سازمانها: الگوها و رویکردها
145. انجام پایان نامه بررسی اعتبار و پایایی مقیاس ارزیابی عملکرد رؤسا و کارکنان شرکت ریخته گری تراکتورسازیایران
146. انجام پایان نامه تعیین و اولویتبندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات
147. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبهبندی بانک ملی شهرستانهای خراسان رضوی با استفاده ازتحلیل پوششی دادهها
148. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کهریزک جهت تخلیه به آبهای سطحی
149. انجام پایان نامه الگوی ارزیابی عملکرد فرایند ساخت وساز سازمان نظام مهندسی ساختمان بااستفاده ازرویکرد HSE-BSC، ANP و VIKOR
150. انجام پایان نامه ضرورت ارزیابی عملکرد و کارت امتیازی متوازن در سازمانها
151. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های شناسایی آتش ارائه شده توسط Byun و L.Wang برای مناطق جنگلی شمال ایران
152. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک فرایندتحلیل شبکه‌ای مطالعه موردی: شرکت الوند سپهر پارسیان
153. انجام پایان نامه استفاده از رویکرد ترکیبی چند مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها DEA و کارت امتیازی متوازن BSC برای بهبود ارزیابی عملکرد
154. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان براساس مدل تعالی سازمان EFQM 2013
155. انجام پایان نامه بررسی کارایی روش‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدل DEA
156. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد والگوها و مدلهای اجرای آن
157. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق 22 گانه تهران با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای
158. انجام پایان نامه لاتین Ex-Eval-Urban سیستمی خبره جهت ارزیابی عملکرد سازمانها (شهرسازی)
159. انجام پایان نامه بررسی میزان توجه به رفتار کارکنان و محیط کار در مدلهای ارزیابی عملکرد شرکتهای با کسب و کار کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک‌های طبقه بندی
160. انجام پایان نامه بررسی و اولویت بندی مشکلات ارزیابی عملکرد کارکنان با روش AHP (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق تهران)
161. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد نیروی نمایندگی ایران خودرو
162. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ارزیابی عملکرد نیروی انسانی نمایندگی سایپا صابر
163. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر ارزیابی عملکرد تیم‌های مختلف یک پروژه از دید مدیریت ساخت
164. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز در توسعه صنعت گردشگری با رویکرد کارت امتیازی متوازن
165. انجام پایان نامه پیش بینی موفقیت و ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از تلفیق روش تکنیک دیماتل فازی و FMCDM
166. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد کارکنان با بازخورد 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان)
167. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شرکتهای هلدینگ
168. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی یکی از شهرداری‌های شهرستان لنجان)
169. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمانی
170. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سطوح مدیریتی کارکنان فنی دیوان محاسبات استان کرمان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
171. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود سازمانی در چارچوب ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شعب بانک سپه در استان مازندران)
172. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و مدل‌های ارزیابی
173. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پیمانکاران از دیدگاه یمنی بهداشت و محیط زیست مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب قزوین
174. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک بر چابکی سازمانی
175. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن در حالت عدم قطعیت تئوری گواه
176. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه‌ای فازی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی کاله)
177. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی سازمان‌ها با رویکرد ترکیبی شاخص‌های مدل EFQM و DEA (سازمان‌های شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت)
178. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های مترویی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد)
179. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی و بررسی رابطه آن با عدالت سازمانی در بین معلمان مدارس شهرستان شیراز
180. انجام پایان نامه کاربرد مدل EFQM در ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران
181. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای کارگزاری بورس کالای ایران با استفاده ازرویکرد ترکیبی (ARAS-FAHP)
182. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده براساس کارت امتیازی متوازن
183. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت براساس استاندارد ایزو 14031
184. انجام پایان نامه دیدگاه کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان بیمه ایران در شهرستان شاهرود (مطالعه موردی)
185. انجام پایان نامه تأثیر ارزیابی عملکرد با رویکرد 360 درجه در اثربخشی سازمانی
186. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ولئو آرمکو با استفاده از تلفیق کارت امتیازی متوازن با تحلیل شبکه فازی و تاپسیس فازی
187. انجام پایان نامه بررسی رابطه افزایش بهره وری منابع انسانی با بکار بستن اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM و ارزیابی عملکرد در سازمان
188. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد روش الکتروفنتون در پاکسازی فاضلاب صنایع لبنی
189. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توانمندسازی بر ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت گاز شهرستان تبریز)
190. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در بهبود کارایی و اثربخشی سازمان
191. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن
192. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاههای غیرانتفاعی برمبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور تعیین اولویت‌های استراتژیک
193. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متقابل مدیریت ارتباط با مشتری و تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد ازدیدگاه این دو مفهوم: مطالعه موردی در صنایع هوایی
194. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شرکت‌های هلدینگ بر اساس کارت امتیازیمتوازن (مطالعه موردی: هلدینگ فدک قدر تکسا)
195. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رفتار سازمانی مثبت POB و نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد و پاداش سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان در بانک صادرات
196. انجام پایان نامه مدلی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی تولیدی در محیط‌های تولیدی کارگاهی با استراتژی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبارش
197. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و نقش آن در افزایش انگیزه و کارایی کارکنان
198. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمه با استفاده از روش تلفیقی BSC-AHP (مطالعه موردی: بیمه کوثر قزوین)
199. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهره وری نیروی انسانی در پست بانک ایران
200. انجام پایان نامه بررسی و اولویت بندی چالش‌های ارزیابی عملکرد کارکناندر سازمان‌های دولتی ایران مطالعه موردی: شرکت برق تهران
201. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های شیراز با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی و EFQM
202. انجام پایان نامه بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد
203. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی با استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان
204. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های آموزش، پاداش و ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی برمدیریت دانش از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
205. انجام پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در واحدهای تولیدی مورد مطالعه: یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه خودرو سازی سایپا
206. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان ادارات محیط زیست
207. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشترر با بکارگیری رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن ر تاپسیس فاز
208. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پرسنل بخش کنترل کیفیت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در شرکتسینا شیشه
209. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان براساس مدل شایستگی
210. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه موردی: موسسه ثامن الحجج
211. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک صادرات با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره
212. انجام پایان نامه بررسی استراتژی‌های نوین مدیریتی جهت جذب، توانمندی سازی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب
213. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد BSC و کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های مشهد)
214. انجام پایان نامه تلفیق مدل‌های کارت امتیازی متوازن (BSC) و تعالی سازمانی اروپایی (EFQM) با استفاده از متدولوژی (QFD) جهت ارائه الگوئی به منظور ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: صنایع سیمان استان گیلان)
215. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری کرج از نظر ذینفعان داخلی با استفاده از مدل سیستم تعالی کسب و کار کانجی
216. انجام پایان نامه رتبه بندی ارزیابی عملکرد شعب موسسه اعتباری نور از منظر شاخص‌های مالی (مطالعه موردی استان کرمان)
217. انجام پایان نامه آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد سیستمهای مدیریت یکپارچه QHSE شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران بااستفاده ازمدل CIPP
218. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری کرج با استفاده از مدل سیستم تعالی کسب و کار کانجی
219. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی ساخت یافته 3 جهت طراحی سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد آن باهدف بهبود کسب و کار
220. انجام پایان نامه لزوم ارزیابی عملکرد شرکت‌های خصوصی کوچک توسط کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت ایمن صنعت آرین پیشروپارسین
221. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد روشهای میانگین گیری و مشخصه‌ها برای تحلیل جریان تراکم ناپذیر به همراه انتقال حرارت مرکب (Mixed Convection)
222. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد صنایع بر اساس ترکیب کارت امتیازی متوازن، تئوری بازی و تحلیل پوششی داده‌ها و مقایسه عملکردی صنایع در محیط رقابتی
223. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی پیاده سازی مدل تعالی EFQM در ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت سیمان قاین
224. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد متوازن مدیریت پروژه (PMBPAS) بر اساس استاندارد PMBOK و بکمک مدل BSC
225. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها
226. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدتولیدی بااستفاده ازرویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندشاخصه فازی و مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت کارخانجات چینی ایران کاشی ایرانا
227. انجام پایان نامه تحلیل اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان روی بهره وری نیروی انسانی درشرکت پتروشیمی کیمیا
228. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
229. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای آتش نشانی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد
230. انجام پایان نامه بررسی سیستم ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی و تولیدی با استفاده از مدل مبتنی بر ارائه برنامه کاری
231. انجام پایان نامه مدیریت استعداد و ارزیابی عملکرد
232. انجام پایان نامه ابزارهای ارزیابی عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی مبتنی بر سازمان‌های استراتژی محور
233. انجام پایان نامه بکارگیری یک مدل بهینه یابی خطی برای ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت اروند چرخ رفسنجان)
234. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در صنعت خدمات مهندسی پتروشیمی و رتبه بندی ابعاد مدیریت دانش با AHP (تحقیق موردی: شرکت همپا انرژی)
235. انجام پایان نامه طراحی یک DSS برای ارزیابی عملکرد مدیریت شعب بانک: مطالعه موردی بانک سپه استان لرستان
236. انجام پایان نامه مروری جامع بر سیستم‌های رتبه بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت کمی
237. انجام پایان نامه معرفی الگویی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها در تحقق چشم انداز نظام سلامت
238. انجام پایان نامه تلفیق کارت امتیازی متوازن – استراتژی اقیانوس آبی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
239. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه نفت شیراز
240. انجام پایان نامه مطالعه رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و جایگاه شاخصهای توسعه پایدار در این رویکردها: معرفی روش SBSC
241. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمات بانکی و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره
242. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت
243. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS
244. انجام پایان نامه بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی دررابطه با رویه‌های اداری ارزیابی عملکرد وتعهدسازمانی مطالعه تأمین اجتماعی استان هرمزگان
245. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه یزد با تکنیک تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای
246. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان از منظر همکاریهای بینسازمانی با استفاده از تلفیق مدل تامسون و تحلیل پوششی داده‌ها
247. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمان بر اساس سرمایه فکری و تعهد سازمانی با استفادهاز تحلیل پوششی داده‌ها: مورد مطالعه یک شرکت تولیدی در استان اصفهان
248. انجام پایان نامه تبیین مدلی جامع مبتنی بر کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی عملکرد فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه
249. انجام پایان نامه تدوین سیستم خبره فازی برای مدیریت و ارزیابی عملکرد پروژهای فن آوری اطلاعات مطالعه موردی یک سازمان فعال در حوزه فن آوری اطلاعات
250. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش بر اساس استرس شغلی با استفاده ازروش ویکور فازی
251. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشکدههای دانشگاه یزد با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داد هها
252. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین
253. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی با روش سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی شعب پست بانک شهر تهران
254. انجام پایان نامه کاربرد ارزیابی متوازن (BSC) در ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری با استفاده از مدل Dematel (مطالعه موردی بانک کارآفرین ایران)
255. انجام پایان نامه حسابرسی عملکرد ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت
256. انجام پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار در ارزیابی عملکرد کارکنان
257. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM سال 1392
258. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک ملی استان مازندران براساس کارت امتیازی متوازن بی سی اس
259. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران
260. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بیمه ما با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA
261. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان مورد مطالعه: شرکت سیمان قاین
262. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مختلف برسیستمهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی درسازمانهای دولتی ایران، ژاپن، آمریکا
263. انجام پایان نامه نقش ارزیابی عملکرد بانکها در جذب و حفظ مشتری
264. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دانش بنیان با رویکرد ترکیب AHP, BSC و TOPSIS در حوزه تجاری سازی فناوری نانو در ایران
265. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های- فازی و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان یزد)
266. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت و روش‌های نوین ارزیابی عملکرد
267. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد)
268. انجام پایان نامه معرفی مدلهای نوین ارزیابی عملکرد برای سازمانهای دولتی
269. انجام پایان نامه نقش بازخورد شخصی در فرایند ارزیابی عملکرد بر پرورش توانایی‌های بالقوه کارکنان
270. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان روی بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهرکام پارس
271. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS
272. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن
273. انجام پایان نامه شناسائی شاخصهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد واحد عملیات سازمان آتش نشانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
274. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازدهی متوازن در ارزیابی عملکرد نفوذ مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی در شرکت بیمه
275. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان با نقش میانجی ارزیابی عملکرد در بین مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز
276. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مشتریان در پیادهسازی استراتژی اقیانوس آبی با استفاده از تصمیمگیری چند شاخصه MADM؛ مطالعه موردی در صنعت uPVC
277. انجام پایان نامه طرح ریزی نظام ارزیابی عملکرد محیط زیستی صنایع کاشی و سرامیک در بخش آلودگی هوا بابهره مندی از مدل TOPSIS مطالعه موردی: کاشی کویر یزد
278. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرایندتحلیل شبکه مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون
279. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی
280. انجام پایان نامه تعریف مدل ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی در برون سپاری خدمات شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه
281. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 8 اصفهان به روش EFQM
282. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند تضمین کیفیت شرکت کاشی مرجان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
283. انجام پایان نامه سنجش میزان تأثیر متغیرهای ارزیابی عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی: تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها با نظریه بازی‌های همکارانه
284. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بخش نشریات تحت پوشش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست
285. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت فولادسازان گابین با استفاده از روش DEA
286. انجام پایان نامه ارائه مدلی نوین در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بانک با رویکرد حل تحلیل پوششی داده‌ها
287. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و الویت بندی سازمانها بر اساس رویکردهای تلفیقی مدیریت دانش و مدیریت ایمنی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها: مورد مطالعه صنعت خودرو استان اصفهان
288. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و مدل رتبه بندی ابرکارایی با رویکرد توسعه شغلی (مطالعه موردی)
289. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در شعب بیمه کارآفرین به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
290. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره گازاستان آذربایجان شرقی وتعیین کارایی نسبی باتوجه به مدل تحلیل پوششی داده‌ها
291. انجام پایان نامه یکپارچه سازی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های ایران خودرو در مازندران
292. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل راسل اصلاح شده براساس تئوری تحلیل پوششی داده‌ها
293. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی ارزیابی عملکرد دانشکده‌های دانشگاه علم و صنعت ایران)
294. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای غیر کمانشی (BRB) در ساختمان‌های میان مرتبه و بلند مرتبه
295. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دهیاران در مدیریت روستا (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت-استان کرمانشاه)
296. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرهای دارای مناطق جنگی استان خوزستان در جذب گردشگران با استفاده از مدل امتیاز استاندارد شده
297. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با ارزیابی عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایلام)
298. انجام پایان نامه طراحی مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد مؤسسات مالی با رویکرد کارت امتیازی متوازن
299. انجام پایان نامه بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان شرکت هلی پت
300. انجام پایان نامه به کارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد HSE در پروژه‌های ایجاد شریان‌های حیاتی
301. انجام پایان نامه ارائه مدل کاربردی ارزیابی عملکرد وبررسی راه‌های بهبود تعهدشرکت های پیمانکاری شاغل درصنعت نفت درمواجه با شرایط اضطراری و بحران با کمک روش تحلیل سلسله مراتب فازی مطالعه موردی فاز 10 و 9 شرکت مجتمع گازپارس جنوبی
302. انجام پایان نامه رویکردترکیبی TOPSIS-BSC جهت ارزیابی عملکرد سازمانهای فعال درزمینه نفت و گاز
303. انجام پایان نامه ارتقای کیفیت سازمان ازطریق ارزیابی عملکرد کارکنان مطالعه موردی برروی دوشرکت فعال درحوزه فناوری اطلاعات
304. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد MVA،EVA و CVA، REVA در شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
305. انجام پایان نامه تبیین اهداف میانی مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن از منظراستراتژیک در سازمان‌های پروژه محور. مطالعه موردی: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
306. انجام پایان نامه تبیین عوامل استراتژیک مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن درشرکتهای پروژه محور بخش غیردولتی. مطالعه موردی: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
307. انجام پایان نامه مطالعه تئوریکی تجربی کاربردهای کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمانها
308. انجام پایان نامه دستیابی به یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای پارک‌های علم و فناوری
309. انجام پایان نامه بازخوانی مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
310. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن از منظراستراتژیک در سازمان‌های پروژه محور
311. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان با نقش میانجی سیستم جامع ارزیابی عملکرد و رضایت شغلی
312. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی تلفیقی از تحلیل پوششی داده‌ها و تراکم ورودی جهت ارزیابی عملکرد: مطالعه‌ی موردی مرکزآزمایشگاههای شرکت هسا
313. انجام پایان نامه طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد با ریکرد کارت متوازن امتیازی و تحلیل پوششی داده‌ها با مدل CCR&BCC
314. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان قم بر اساس مدل EFQM
315. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان، چالش‌ها وراهکارها
316. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مدل‌های ارزیابی دراثر بخشی سازمانی
317. انجام پایان نامه فرهنگ سازمانی و تنوع ارزیابی عملکرد در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادارتهران
318. انجام پایان نامه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های نیروگاهی براساس نگرش توسعه پایداروبکارگیری تحلیل پوششی داده‌ها
319. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بازاریابی ادارات امور شعب در بانک رفاه بااستفاده از روش ترکیبی GRA و تاپسیس فازی
320. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خدمات جدید بانکی به روش BSC در بانک صادرات مازندران- حوزه بابلسر
321. انجام پایان نامه نقش تکنیک‌های نوین حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد مدیران
322. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مدیریت شهری بر اساس مدل SCOR مورد مطالعه: سامانه 137 یکی از مناطق شهرداری تهران
323. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تکنیک‌های مختلف داده کاوی به منظور اعتبارسنجی مشتریان بانکی
324. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد فازی
325. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد یک شرکت تولیدی در صنعت نساجی به کمک مدل کارت امتیاز متوازن BSC و فرایند تحلیل شبکه فازی FANP
326. انجام پایان نامه تبیین مدلی جهت ارزیابی عملکرد بودجه ریزی با رویکرد کارت ارزیابی متوازن براساس روش AHP فازی
327. انجام پایان نامه تأثیر ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان فنی حرفه‌ای استان یزد
328. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری در خدمات دانشگاهی از طریق ارزیابی عملکرد سیستم مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
329. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانشو الویت بندی عوامل مؤثر برآن (تحقیق موردی: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی)
330. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاد از کارت امتیازی متوازن (BSC) ی تحلیلسلسل مراتبی فازی (FAHP)(مطالع موردی: شعب بانک مسکن شهرستان سمنان)
331. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی: گمرک جزیره کیش)
332. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها مطالعه موردی شعب بانک صادرات اهواز
333. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن مهر شهرستان ارومیه با استفاده از مدلهای ترکیبی FAHP,BSC
334. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانها به کمک BSC در کنار تکنیک‌های FAHP,AHP
335. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) در ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
336. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد)
337. انجام پایان نامه کیفیت افشا، ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
338. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک رویکرد تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و آنالیز تصمیم گیری چند معیاره (Fuzzy UTASTAR) در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها
339. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی BSC و ARGUS
340. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری دوربین‌های مداربسته بر ارزیابی عملکرد کارکنان بااستفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های دارای دوربین مداربسته با تکنولوژی هوشمند)
341. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت تدارک کالا بر اساس استاندارد 10006 ISO با مبنای مقایسه‌ای EFQM
342. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها
343. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی
344. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی پروژه‌های حمل و نقل مناطق 22 گانه شهرداری تهران با تکیه بر تکنیک ابر کارایی DEA
345. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران؛ گامی مهم در تحقق رسالت سازمانی
346. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر کرمانشاه با استفاده از کارت امتیازی متوازن
347. انجام پایان نامه بررس شاخصهای ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی در مرکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دنشگاه استان فارس
348. انجام پایان نامه بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی ورزش و تربیت بدنی استان قم
349. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه قمبا استفاده از داشبوردهای مدیریتی
350. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE_MS دربهبود شاخص‌های ایمنی، بهداشتی، محیط زیستی و اقتصادی سازمان‌ها و توسعه پایدار
351. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پایانه مسافری دریایی خلیج فارس با استفاد از مدل تعالی سازمانی
352. انجام پایان نامه ارائه مدلی دینامیکی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت اندیشه
353. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش Electre
354. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک مرکز آموزش فنی وحرفه ای رشت، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
355. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی شرکت بازارگسترپگاه با روش BSC
356. انجام پایان نامه تأثیر بازدیدهای مدیرعامل با هدف ارزیابی عملکرد و رفع مشکلات واحدهای اجرایی بر بهبود عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
357. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان و راهکارهایی برای بهبود آن مطالعه موردی: خودروی پژوپارس شرکت ایران خودرو
358. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
359. انجام پایان نامه شناسایی واولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک بارویکردتلفیقی BSC و ANP
360. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص‌های فعال در یکصنعت منتخب
361. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)، مدیریت HSE و ارتباط آنها با استرس شغلی کارکنان در پالایشگاه نفت
362. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارتقاء بهره وری کارکنان با بکار بستن اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM) و ارزیابی عملکرد در سازمان
363. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره‌ای پوششی داده‌ها
364. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد Bsc-topsis در صنایع محصولات فلزی و صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران
365. انجام پایان نامه میزن استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی در ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق استان مرکزی
366. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن/ تحلیل پوششی داده‌ها (DEA/BSC)؛ (مطالعه موردی شهرداری تهران
367. انجام پایان نامه مدل‌های سنجش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
368. انجام پایان نامه کاربرد فرایند تحلیل شبکه جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری
369. انجام پایان نامه مروری بر کاربرد مدل دوتایی FLC برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین با رویکرد چرخه‌ی DMAIC شش سیگما
370. انجام پایان نامه ارائه الگوی ترکیبی از تصمیم گیری چند معیاره فازی و سرمایه فکری جهت ارزیابی عملکرد کارکنان
371. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و بهره وری و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص‌های عملکرد ادارات پست استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
372. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سرمایه فکری با استفاده از کارت امتیازی متوازن
373. انجام پایان نامه رابطه پیاده سازی اصول TQM و ارزیابی عملکرد با افزایش بهره وری کارکنان در سازمان
374. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
375. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کنترل برف و یخ
376. انجام پایان نامه طراحی و ارزیابی عملکرد پروتکل مسیریابی برای شبکه‌های MANET
377. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی و مکانیسم‌های اثرگذار بر آن بر اساس استاندارد ایزو 14031
378. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی لوله‌های شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب
379. انجام پایان نامه عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی
380. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی با استفاده از مدل BSC و DEA مورد مطالعه بانک توسعه تعاون
381. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی - زیست محیطی
382. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد ستادی سازمانهای دولتی مطالعه موردی: ادارات دولتی شهرستان اندیمشک و دزفول
383. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان براساس رویکرد ترکیبی EFQM و BSC
384. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان واحد تولید نیروگاه شهید بهشتی با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
385. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد چابکی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها؛ مورد مطالعه: شرکت داراکار
386. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری crm بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر
387. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد از منظر رشد و یادگیری با تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
388. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت فولادسازان گابین با استفاده ازروش TOPSIS
389. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش مبتنی برآن با استفاده ازتحلیل پوششی داده یک مطالعه موردی
390. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با چند رویکرد منتخب در سال 1391
391. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت سطح میانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شرکت پخش صنایع غذایی)
392. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه برای شرکت‌های خدماتی دیجیتال کننده اسناد
393. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان
394. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد و ساختار واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع فولاد
395. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت بحران در تأمین سرپناه اضطراری (مطالعه موردی منطقه ورزقان –زلزله آذربایجان)
396. انجام پایان نامه بررسی وجود ابعاد و سنجه‌های مختلف مالی وغیرمالی در ارزیابی عملکرد و تأثیر آن بر میزان رضایت مندی ازسیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی (مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی وماهشهر)
397. انجام پایان نامه وزن دهی و رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دولتی استان یزد)
398. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با استفاده از متدولوژی ترکیبی Two Stage DEA-BSC (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان کیلان)
399. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خطوط تاکسی در شبکه‌های شهری با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی
400. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن مبتنی برایزو 9001:2008
401. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهها
402. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان
403. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مشاوران جهاد کشاورزی استان تهران (بر اساس مدل) DEA-BSC
404. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدارس با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای (IDEA)
405. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر ارتقاء سطحبهره وری در بانک ملی استان مازندران
406. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بومی با استفاده از تکنیک‌های دلفی و طوفان فکری (مطالعه موردی: دفتر طراحی گروه صنایع شهید قربانی)
407. انجام پایان نامه تعیین شایستگی مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد کارکنانبا استفاده از تکنیک آنتروپی، ضریب تغییرات و ضریب همبستگی پیرسون
408. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد فرآیندهای کلیدی شرکت مدیریت تولید برق نکا براساس مدل EFQM (معیار فرآیندها در بخش توانمند ساز) و ارائه راهکارهای مناسب
409. انجام پایان نامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران
410. انجام پایان نامه طراحی الگوی عملیاتی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای روش 360 درجه با توجه به نمودارقابلیت هاست مطالعه موردی: بانک ملی ایران
411. انجام پایان نامه شناسایی الگوی روابط علی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM با رویکرد BSC و تکنیک Dematel فازی
412. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد به روش باز خورد 360 درجه بر بهره وری (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی)
413. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری شاغل در صنایع نفت و گاز در مقابله با شرایط اضطراری و بحران (مطالعه موردی رزمایش شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم)
414. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های پیمانکاری از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط کارفرمایان در صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی)
415. انجام پایان نامه مروری بر سیستم‌های بانک اطلاعات و ارزیابی عملکرد مدل‌های رابطه‌ای، منطقی و شی گرا
416. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری میاندوآب بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
417. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
418. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای معیارهای ارزیابی عملکرد در بانک
419. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک خدمات الکترونیک شرکت‌های کارگزاری شهر تهران
420. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس BSC با مدل جدید ترکیبی FMADM و ارزیابی جامع فازی
421. انجام پایان نامه رویکرد سیستم BSC-VIKOR جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های برتر آزاد استان خوزستان
422. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و انتخاب شرکت‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران)
423. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM)
424. انجام پایان نامه کاربرد منطق فازی و تکنیک داده کاوی در اولویت بندی فاکتورهای ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: پارک‌های علم و فناوری استان اصفهان)
425. انجام پایان نامه ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، شبیه سازی و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) جهت ارزیابی عملکرد کارکنان مرد و زن
426. انجام پایان نامه اثر سنجی فاکتورهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی‌ها (مطالعه موردی: صنعت رسانه)
427. انجام پایان نامه تلفیق تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی
428. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد سازمانی چند سطحی مبتنی بر مدل‌های رایج ارزیابی عملکرد
429. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان
430. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و بهره وری و تعیین ساختار بهینه منابع سازمان‌های آب و فاضلاب شهری استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
431. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات
432. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی بیمارستان با استفاده از مدل تلفیقی BSC, DEA مورد مطالعه بیمارستان تأمین اجتماعی رازی چالوس
433. انجام پایان نامه تعیین و الویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه فکری
434. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بر اساس مدلتعالی سازمانی EFQM و روش Vikor
435. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی از DEA و تاپسیس فازی به منظور ارزیابی عملکرد
436. انجام پایان نامه طراحی پرسشنامه ارزیابی عملکرد خوشه کاشی سرامیکی با استفاده ازمدل تعالی سازمانی
437. انجام پایان نامه طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان
438. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی ردیف‌های درآمدی مصوب اداره کل امور مالیاتی استانمازندران با استفاده از تکنیک تاپسیس
439. انجام پایان نامه رهاسازی توان افراد توفیق طلب در سازمانهای دولتیپیامد مثبت ارزیابی عملکرد منابع انسانی
440. انجام پایان نامه تحول مدیریت ارزیابی عملکرد منابع انسانی پیش نیاز توسعه اقتصادی سازمان‌ها و بهبود فضای کسب و کار ایران
441. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت پیچ کوبان با استفاده از مدل امتیازی متوازن (BSC)
442. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژی تولید با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت شیشه کاوه فلوت)
443. انجام پایان نامه تدوین رویکردی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره و مدل تعالی EFQM
444. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد یک شرکت تولیدی: تلفیق کارت امتیازی متوازن با تحلیل شبکه فازی و تاپسیس فازی
445. انجام پایان نامه روش‌های ارزیابی عملکرد مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری
446. انجام پایان نامه شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز رشد فناوری
447. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی
448. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری در بعد پیامدهای حضور پارک در منطقه
449. انجام پایان نامه شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان
450. انجام پایان نامه بکارگیری رویکرد AHP,BSC و TOPSIS در ارزیابی عملکرد سازمان - مطالعه موردی صنعت IT
451. انجام پایان نامه کاربرد تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری
452. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
453. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک شهر تبریز)
454. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی شهرستان رشت با مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
455. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد (EVA,REVA,MVA) درشرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
456. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد غرف تجاری پایانه‌های مسافربری شهر تهران
457. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن وتاثیر ان بررضایت مشتری (مورد مطالعه بانکهای خصوصی ایران)
458. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی با رویکرد ترکیبی DEA,AHP,TOPSIS مطالعه موردی دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)
459. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش وپرورش ناحیه (1) ومدیریت آموزش وپروش ناحیه (2) شهرستان اردبیل براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
460. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان با استفاده از کارت متوازن
461. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری در راستای موفقیت پروژه‌های توسعه خدمت جدید NSD در حوزه زیباسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 1 تهران)
462. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی متأثر از سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در فرهنگ حاکم برسازمان
463. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه شهرداریها بارویکرد تلفیقی BSC -T)PSIS
464. انجام پایان نامه اولویت بندی روش‌های ارزیابی عملکرد مدیران وکارکنان شرکت ساپکو بااستفاده ازتکنیک ANP
465. انجام پایان نامه رابطه مدیریت ارزیابی عملکرد و کارکردهای سازمان
466. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مبتنی بر بهبود مستمر (PEBCIM)
467. انجام پایان نامه برسی ارزیابی عملکرد توانمند سازی منابع انسانی(مورد کاوی: وزارت علوم, تحقیقات و فن اوری
468. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق)
469. انجام پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در بهسازی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) شهر یزد
470. انجام پایان نامه مروری بر نقش ارزیابی عملکرد یوی انسانی در موفقیت سازمان‌ها
471. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش عالی غیر دولتی با استفاده از مدل ارزیابی متوازن
472. انجام پایان نامه بررسی. اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه‌های ذهنی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی
473. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بر اساس مدل: (EFQM)
474. انجام پایان نامه ادغام دو رویکرد تحلیل چوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد
475. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان به روش ویکور (مطالعه موردی: موسسه‌ی مالی و اعتباری فردوسی در مشهد)
476. انجام پایان نامه تحلیل و واکاوی فرمول Q توبین برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مدلی جدید بر مبنای تصحیح مدل‌ها
477. انجام پایان نامه شیوه‌های ارزیابی عملکرد در آماد و پشتیبانی (لجستیک) سازمان‌های نظامی
478. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های دولتی ایران: با استفاده از مدل ارزیابی متوازن
479. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی- تجربی ترکیب روش تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
480. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد منطقه آزاد قشم و تأثیر آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری
481. انجام پایان نامه بررسی اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمان بازیافت شهرداری اصفهان با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC
482. انجام پایان نامه تعیین میزان اثربخشی و ارزیابی عملکرد دوره‌های آموزشی ویژه پیمانکاران و کارکنان خدمات شهری
483. انجام پایان نامه طراحی برنامه پایش و ارزیابی عملکرد به منظورکنترل و کاهش آلودگی رودخانه هراز
484. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتبهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن
485. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد یک موسسه خدماتی در رابطه باسیستم مشتری مداری BSC,FAHP,FTOPSIS بر اساس رویکرد
486. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل مؤلفه‌های مستقل
487. انجام پایان نامه بررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روش‌های تحلیل استاتیکی غیر خطی جهت ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها
488. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
489. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان مدیریت رنگ شرکت ایران خودرو
490. انجام پایان نامه طراحی استقرار و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد جامع مدیریت کیفیت معاونت تولید شرکت ایران خودرو
491. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش مشتری CKM با رویکرد یکپارچه ANP-BSC
492. انجام پایان نامه چگونگی عملکرد تاثیررویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
493. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی
494. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو
495. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد سه بعدی با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی
496. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی از بعد کارایی با استفاده از نمودار پابن لاسو در سالهای 1389 و 1390
497. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی عملکرد صادراتی صنعت دارویی ایران با سایر کشورهای منطقه OIC) ارزیابی عملکرد؛ بهینه کاوی؛ ترسیم چشم انداز(
498. انجام پایان نامه سیستم نوین ارزیابی عملکرد در حسابداریم دیریت (با رویکرد کارت امتیازی متوازن)
499. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی تجربی ارزیابی عملکرد سازمانها (مورد مطالعه: رضایتمندی مشتریان بیمارستانها) An Experimental Theoretical Comparison(Case Study: Hospitals Customers Satisfaction)
500. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کانون‌های مهندسین ساختمان مازندران با استفاده از تکنیک AHP, DEA
501. انجام پایان نامه ارائه الگوی ارزیابی عملکرد صنایع چوب و کاغذ مازندران بر اساس مدل امتیازات متوازن (BSC)
502. انجام پایان نامه کاربرد روش دیمتل درتصمیم گیری‌های استراتژیک و ارزیابی عملکرد در صنایع خدمات پس از فروش خودرو
503. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد (گزارش متوازن عملکرد)
504. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه آب فرودگاه بین المللی امام خمینی ره در کاهش سختی کل، کدورت و موادجامد محلول آب شرب این فرودگاه
505. انجام پایان نامه مقایسه نظری راه کارهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازدهی متوازن
506. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی– تجربی نتایج ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
507. انجام پایان نامه طراحی مدل تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای برای ارزیابی عملکرد شعب بیمه
508. انجام پایان نامه مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد مالی با بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره
509. انجام پایان نامه تأثیر ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
510. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل
511. انجام پایان نامه ارائه روش اجرایی تدوین و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد در سازمانهای اتوبوسرانی (مطالعه موردی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
512. انجام پایان نامه بررسی جایگاه HSE درصنعت و مدل بهبود مطالعه موردی ارزیابی عملکرد 50 پیمانکارشرکت فولاد خوزستان درسالهای 1387 تا 1389
513. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد پیش شرط‌ها و چالش‌های بکارگیری فناوری اطلاعات در آسیب شناسی سازمانی وآموزش های سازمانی
514. انجام پایان نامه تأثیر گذاری ارزیابی رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد آموزش سازمان‌ها
515. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
516. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه با رویکرد رضایت شغلی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد نجف آباد)
517. انجام پایان نامه طراحی مدل ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
518. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های مبتنی برفناوری اطلاعت مطالعه موردی: گروه شرکت‌های همکاران سیستم
519. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب همکاران سیستم بارویکرد EFQM با استفاده ازمدل DEA
520. انجام پایان نامه بررسی تاثیرنظام ارزیابی عملکرد بربهبود عملکرد نیروی انسانی درکارخانه احیاء فولادغدیر ایرانیان اردکان
521. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد در ادارات دولتی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن آنالیز تاکسونومی و رتبه بندی اصلاحی شاخص‌ها با استفاده از تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان تهران)
522. انجام پایان نامه سنجه‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
523. انجام پایان نامه تجربه طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش آب
524. انجام پایان نامه کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی در ارزیابی عملکرد بنادر
525. انجام پایان نامه نقش مؤلفه‌های حاکمیت فناوری اطلاعات جهت ارزیابی عملکرد فن اوری اطلاعات سازمان‌ها
526. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای IT با استفاده از FAHP و BSC
527. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات با رویکرد CBA
528. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان براساس مدل شایستگی با رویکرد منطق فازی و AHP (مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو)
529. انجام پایان نامه بررسی اثر سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان پیشنیاز پروژه‌های مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
530. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد اساتید و تحلیل روانشناختی - سیستمی متغیرهای دخیل در آن
531. انجام پایان نامه معرفی روشها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی
532. انجام پایان نامه ارائه رویکردی برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های آموزش الکترونیکی: رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و فاکتورهای حیاتی موفقیت
533. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر نوشهر)
534. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بر مبنای مدل EFQM و مقایسه آن با وضعیت مطلوب
535. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از مدل متمرکز بازه‌ای
536. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد خطوط تولید با مدل تلفیقی شبیه سازی و dea
537. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی)
538. انجام پایان نامه رویکردی نوین در ارزیابی عملکرد مبتنی بر مفهوم فروشگاه مجازی (مورد کاوی اجراشده در شرکت ایران خودرو)
539. انجام پایان نامه رابطه ارزیابی عملکرد بازخورد 36۰ درجه با بهره وری کارکنان سیمان سپاهان اصفهان
540. انجام پایان نامه کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد)
541. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای وزن دهی به منظرهای کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌های مادر تخصصی (مطالعه موردی شرکت پتروشیمی بندر امام)
542. انجام پایان نامه طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های هولدینگ در تعامل با شرکت‌های تابعه با رویکرد فرایندی
543. انجام پایان نامه کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی بارویکرد مدلسازی غیر خطیدر شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز شرکت‌های صنعتی کشور
544. انجام پایان نامه مقایسه و ارزیابی عملکرد بانک‌های استان گیلان با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تکنیک AHP
545. انجام پایان نامه ارتقاء رتبه شرکت با اجرای مدیریت جامع ارزیابی عملکرد
546. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی با رویکرد مشارکت کلیه واحدها و مناطق
547. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه‌ها در سازمان‌های تحقیق و توسعه
548. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ازمنظرمشتری
549. انجام پایان نامه شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل تآثیرگذار در موقعیت پروژه‌های عمرانی با استفاده از مدل‌های تعالی و ارزیابی عملکرد
550. انجام پایان نامه ارائه مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات هوایی
551. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک مسکن استان مازندران با استفاده از تکنیک EFQM
552. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین موادغذایی مطالعه موردی صنعت گوشت
553. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها بمنظور ارزیابی عملکرد بانکها
554. انجام پایان نامه ارائه یک مدل هوشمند ارزیابی عملکرد راهبردی مؤسسات مالی با استفاده ازروش فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC)
555. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی ساحل مازند گاز، با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM
556. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن BSC مطالعه موردی شرکت فرش باستان یزد
557. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد در سازمانهای فرکتال: مطالعه موردی تاسیسات تقویت فشار گاز
558. انجام پایان نامه تبیین و زندهی شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان یزد با استفادها ز روش ANP فازی
559. انجام پایان نامه چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد PMBOK
560. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های پخش با استفاده از روش ارزیابی متوازن (مورد شرکت پخش گلرنگ)
561. انجام پایان نامه بررسی همراستایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه ریزی راهبردی مورد کاوی: دانشگاه شهید بهشتی
562. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره فازی چند معیاره برای انتخاب اهداف عملیاتی و سنجه‌های ارزیابی عملکرد در ارزیابی متوازن
563. انجام پایان نامه ارائه رویکردی فازی برای ارزیابی عملکرد صنعت نوشیدنی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن
564. انجام پایان نامه کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی براساس کارت امتیازی متوازن
565. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت کمی سازی عوامل کیفی تصمیم گیری با قابلیت مقایسه منطقه توسط رویکرد AHP +RC AHP مورد کاوی: سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران
566. انجام پایان نامه استفاده از روش تلفیق کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی عملکرد استراتژیکی مدیران
567. انجام پایان نامه بهبود ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران
568. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت کمی سازی عوامل کیفی تصمیم گیری با قابلیت مقایسه منطقی توسط رویکرد AHP (AHP +RC) (مورد کاوی: سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران)
569. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس مدل EFQM
570. انجام پایان نامه کاربرد QFD در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی از دیدگاه واحدهای مرتبط (مطالعه موردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
571. انجام پایان نامه تجربه طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش دولتی
572. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی بر اساس الگوهای کارآمد بین المللی
573. انجام پایان نامه تجربه طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد در بخش دولتی
574. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد
575. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر با استفاده از شاخص‌های مدیریتی سازمان بین المللی آب
576. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس نگرش استراتژیک
577. انجام پایان نامه آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات با استفاده از مدل i3C در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران
578. انجام پایان نامه پیوند سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد؛ سیستم مؤثر منابع انسانی. بررسی موردی سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد شبکه تحلیل گران فناوری ایران
579. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شاخص‌های کیفی با رویکرد فازی (تکنیک تاپسیس)
580. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
581. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی ـ تجربی از کاربردهای DEA در ارزیابی عملکرد سازمانها ـ An Experimental Theoretical Comparison of DEA Applications for organization Performance Appraisal
582. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد
583. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارخانه ریخته گری شرکت ایران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031
584. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان در شرکتهای توزیع نیروی برق بصورت استاندارد و یکنواخت
585. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه‌های خاتمه یافته در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تکنیک SMART
586. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ادارات آبفارشهرستانهای استان کرمانشاه
587. انجام پایان نامه معماری عملکرد و طراحی سازه‌ای وپیاده سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در حوزه مدیریت سیستم سلامت، ایمنی ومحیط زیست
588. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب ارزیابی عملکرد بر خط به منظور اندازه گیری کارآیی
589. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
590. انجام پایان نامه طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران
591. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش کارت ارزیابی متوازن BSC
592. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی حرفه‌ای در به کارگیری فرآیند مدیریت دانش مطالعه‌ی موردی: بیمارستان‌های شهرستان یزد
593. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد با بهره وری سازمانی درسازمانهای غیردولتی ایران
594. انجام پایان نامه شناسایی سرمایه‌های دانشی و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای فعال در زمینه انفورماتیک
595. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC
596. انجام پایان نامه بسط سیستم ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن با تمرکز بر زنجیره تأمین
597. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد 2004 PMBOK
598. انجام پایان نامه یک تجربه موفق سازمانی ارزیابی عملکرد و مستند سازی رفتار سازمانی در واحدهای تولیدی
599. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم جامع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دراستان آذربایجان غربی (شهر سلماس)
600. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری خدمات فروش و پس از فروش با مدل یکپارچه DEA-PCA
601. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پنجره ایی BSC-DEA
602. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امیرکبیر
603. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM
604. انجام پایان نامه مطالعه‌ای تئوریکی- تجربی از کاربر EFQM در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
605. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین با استفادهن از کار امتیازی متوازن (مورد کاوی: گروه صنعتی ایران خودرو)
606. انجام پایان نامه استقرار مدیریت دانش با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب
607. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد R.T.C بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و ارئه راه کارهای تدوین نقشه استراتژی
608. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی
609. انجام پایان نامه فرایند ارزیابی عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شرکت بر اساس محورهای مشتری مداری، حفاظت و ایمنی، شاخصهای امور مشترکین، میزان تحقق تعهدات بودجه‌ای
610. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای آب و فاضلاب- ابجد
611. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم‌های ERP با رویکرد کارت امتیازی متوازن
612. انجام پایان نامه کاربرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سیستم‌های جامع و یکپارچه (برنامه ریزی منابع سازمانی): مروری بر ادبیات تحقیق
613. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دپارتمان IT در بانک مرکزی ج.ا.ا ایران با استفاده از مدلهای FAHP برمبنای شاخصهای BSC
614. انجام پایان نامه طراحی مدل ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه (برنامه ریزی منابع سازمانی) بر مبنای کارت امتیازی متوازن
615. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در شرکت‌های نرم افزاری ایران
616. انجام پایان نامه طراحی یک ا لگوریتم جدید جهت ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری با رویکرد فازی
617. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بخش انرژی در برنامه چهارم توسعه و دورنمای برنامه پنجم
618. انجام پایان نامه طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد جامع سازمانی به روش کارت امتیازی متوازن BSC
619. انجام پایان نامه طرح بهینه سازی مدیریت واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی دانشگاه به بخش غیردولتی و تدوین مکانیزم نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت‌های واگذار شده
620. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌های کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی
621. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد فناوری‌ها با استفاده از مدل هیبریدی
622. انجام پایان نامه رویکردی کمی به ارزیابی عملکرد سازمان براساس چارچوب منشور عملکرد
623. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR
624. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های دریایی در آب آزاد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
625. انجام پایان نامه طراحی سیستم جامع ارزیابی عملکرد در سازمانهای با تنوع تولید زیاد (مطالعه موردی - شرکت تولیدی قطعات خودرو قدس)
626. انجام پایان نامه عملکرد سازمانی حرکت از ارزیابی عملکرد به سوی مدیریت عملکرد
627. انجام پایان نامه ارئه الگوی مفهومی جهت تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد در سازمان
628. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان دولتی
629. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران
630. انجام پایان نامه یک تجربه موفق سازمانی ارزیابی عملکرد و مستند سازی رفتار سازمانی در واحدهای تولیدی
631. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی
632. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات و اربتاطات در سازمان‌ها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
633. انجام پایان نامه معرفی یک مدل بومی برای ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های آموزشی دانشگاه
634. انجام پایان نامه ارائه مدل درخت ارزیابی فازی جهت بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی عملکرد مناسب (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت تبریز)
635. انجام پایان نامه کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری مطالعه: شبکه قویی
636. انجام پایان نامه شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی
637. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستمهای کنترل داخلی شرکتهای پیمانکاری در توسعه نظام پیمانکاری در ایران
638. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و آگاهی کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست در زمینه مدیریت بحران
639. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکتهای قطعه ساز ایران خودرو بر اساس مدل EFQM با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
640. انجام پایان نامه ارائه راهکاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانایی در سازمان‌ها بر مبنای جایزة بالدریج
641. انجام پایان نامه منشور عملکرد چارچوبی فراتر از کارت امتیازدهی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان
642. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از AHP-Fuzzy
643. انجام پایان نامه نظام پیشنهادات و ارتقا تعهد سازمانی ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات در توسعه تعهد و مقابله با پدیده تنبلی اجتماعی
644. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد مراکز رشد
645. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی ایران (2003-1990) به انضمام بررسی تاثیرات عضویت در WTO بر این صنعت
646. انجام پایان نامه تعالی سازمانی (EFQM) الگوئی برای ارزیابی عملکرد در شهرداریها
647. انجام پایان نامه کاربرد استاندارد PMBOK برای ارزیابی عملکرد مدیران پروژه‌ها
648. انجام پایان نامه چرایی و چگونگی ارزیابی عملکرد در سازمان‌های تعمیرات و بازسازی
649. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری
650. انجام پایان نامه پیشنهاد روش جهت به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد فرایند به منظور دستیابی به برنامه‌های استراتژیک در شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)
651. انجام پایان نامه ارائه یک مدل فازی برای ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد
652. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری دربانک سپه
653. انجام پایان نامه تهیه، اعتبارسنجی و تدوین فرایند اجرای پرسشنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها: گامی دربهبود کیفیت
654. انجام پایان نامه مقایسه روش‌های ارزیابی عملکرد: یک دیدگاه ریاضی
655. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی عملکرد بین المللی مورد ایران
656. انجام پایان نامه استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد شرکتهای فن آوری اطلاعات (IT)
657. انجام پایان نامه آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین)
658. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و ارائه الگوی بهینه
659. انجام پایان نامه کاربرد توام روش فرایند سلسله مراتی و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات عمومی
660. انجام پایان نامه کارت امتیازی متوازن (BALANCED SCORECARD) کلید ارزیابی عملکرد سازمانها در عصر اطلاعات
661. انجام پایان نامه معرفی الگویی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان‌ها
662. انجام پایان نامه تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد (SCR&PI, CED, BSC, EFQM و مالکوم باتدریج) از حیث اهداف، مبانی و نتایج و دستاوردها
663. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد از دیدگاه سیستمی
664. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در محیط TQM
665. انجام پایان نامه تحلیل تطبیقی مدلهای ارزیابی عملکرد و مقایسه آنها با استانداردهای ISO9000
666. انجام پایان نامه مدیریت ارزشیابی کیفیت در نظام آموزشی سازمانهای صنعتی (با رویکرد تحلیلی به دستاوردهای حاصل از بکارگیری شاخصهای ارزیابی عملکرد آموزشی در صا ایران)
667. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پروژه‌های مهندسی مجدد
668. انجام پایان نامه بررسی اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد در مرکز تحقیقاتی و پژوهشی با رویکرد "کارت امتیاز متوزان" «BSC»
669. انجام پایان نامه تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگران در شرکت ایپکو
670. انجام پایان نامه سنجش و ارزیابی عملکرد منابع انسانی با استفاده از روش منطق فازی
671. انجام پایان نامه زمینه پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد مدون زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو
672. انجام پایان نامه EFQM ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای مدل سرآمدی
673. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنایع و معادن استانها (در دستیابی به توسعه صنعتی و معدنی طی سالهای 1381-1382)
674. انجام پایان نامه بررسی زمینه‌های ساختاری و انسانی استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد در شرکت ذوب آهن اصفهان
675. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد اینترنتی زنجیره تأمین الگویی برای بهبود کیفیت خدمات پستی نوین در کشور
676. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ایستگاههای آتش نشانی بنادر
677. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد ایمنی و حوادث در تاسیسات برقی یکی از بنادر کشور
678. انجام پایان نامه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی
679. انجام پایان نامه طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی
680. انجام پایان نامه بررسی سیستم ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی مناسب
681. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم کیفیت سازمان «مورد کاوی شرکت آذین خودرو»
682. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کلیه سطوح شرکت‌های برق منطقه‌ای: تحلیل و طراحی به کمک مدلهای ریاضی و پیاده سازی به کمک نرم افزار بهیاب
683. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران به کمک مدلهای ریاضی
684. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دولت آمریکا در مقابله با خشکسالی و نقطه نظرات کنگره
685. انجام پایان نامه روش انتخاب ارائه کننده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP
686. انجام پایان نامه مروری برمدل های ارزیابی آمادگی سازمانها برای پیاده سازی ERP و ارائه یک چهارچوب مفهومی
687. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی مفهومی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)
688. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
689. انجام پایان نامه رهیافتی جهت پدافند غیر عامل برای میل به اهداف امنیتی ERP
690. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP) در مراکز درمانی شهرستان نوشهر و چالوس
691. انجام پایان نامه بررسی مدل تأثیر عوامل کلیدی موفقیت CSF) در استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) مورد مطالعه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
692. انجام پایان نامه مروری تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت ERP در سازمانها
693. انجام پایان نامه بررسی تاثیررهبری فرهنگ سازمانی اشتراک دانش برروی موفقیت پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
694. انجام پایان نامه بررسی عوامل اصلی استقرار سیستم ERP با روش تاپسیس فازی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو
695. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی نوین در اجرای سیستم ERP و تاثیرات آن بر قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری و چالشهای موجود
696. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) و تأثیر آن بر حوزه و ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
697. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
698. انجام پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در بیمارستانهای دولتیوخصوصی شهر کرمان (مطالعه‌ی موردی: بیمارستان شفا و راضیه فیروزکرمان)
699. انجام پایان نامه سنجص میزان آمادگی کارخانه نئوپان 12 فروردین رفسنجان جهت اجرای سیستم ERP
700. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر در سنجش و پیاده سازی سیستمبرنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
701. انجام پایان نامه بررسی رابطه تطبیقی TQM و ERP با تمرکز بز عوامل حیاتی موفقیت
702. انجام پایان نامه بررسی ERP و امکان استقرار آن در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
703. انجام پایان نامه معرفی و مقایسه سیستم‌های ERP و BPMs
704. انجام پایان نامه نقش پیاده سازی ERP در بهبود و افزایش بهره وری سازمانی
705. انجام پایان نامه رویکرد داده کاوی در سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه‌ای ERP هوشمند در بنگاه‌های تولیدی
706. انجام پایان نامه تقابل برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مهندسی مجدد فرآیند (BPR)
707. انجام پایان نامه مراحل برنامه ریزی استقرار سیستم ERP در سازمان
708. انجام پایان نامه تاثیرطرح erp برترافیک، حمل و نقل و توسعه شهری
709. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمان‌های کوچک و متوسط جهت استقرار سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
710. انجام پایان نامه تحلیل سیستمی نقش و اهمیت قابلیت‌های پویا و ظرفیت جذب فناوری اطلاعاتی مبتنی بر تجربه پیاده سازی سیستم‌های ERP
711. انجام پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP در مراکز آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس
712. انجام پایان نامه رتبه بندی تأمین کنندگان ERP بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
713. انجام پایان نامه بررسی ایفای نقش‌های مدیران در جهت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
714. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نوآوری سازمان
715. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب سیستم ERP با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی
716. انجام پایان نامه مدل ERP برای انتخاب تأمین کننده در صنعت با روش الکتر و بررسی آن در شرکت غزال شیمی
717. انجام پایان نامه تعیین عوامل مؤثر بر آمادگی سازمانها در پذیرش ERP (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران)
718. انجام پایان نامه بررسی موانع بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت برق منطقه‌ای مازندران
719. انجام پایان نامه استراتژی‌های مدیریت تغییر برای موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های ERP
720. انجام پایان نامه مقایسه سطح کارایی رقابتی محصولات ERP با استفاده از روش ترکیی ANP-DEA
721. انجام پایان نامه تاثیرات مدیریت اطلاعات و سیستم ERP در مدیریت استراتژیک از طریق مدل‌های کاربردی
722. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک برآمادگی جهت اجرای ERP (مطالعه موردی شرکت آب وفاضلاب استان ایلام)
723. انجام پایان نامه نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش برآمادگی جهت اجرای مدیریت منابع سازمانی (ERP)
724. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP برمبنای مدل 7S مکینری در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
725. انجام پایان نامه سیستم مدیریت منابع سازمانی ERP وارزیابی تاثیرآن برعملکرد عملیاتی شرکت
726. انجام پایان نامه ارائه یک معماری مبتنی بر پیشکار برای مستندسازی پویا در سیستم‌های ERP
727. انجام پایان نامه بررسی مدل S7 مک کینزی در اجرای سیستم ERP
728. انجام پایان نامه ارزیابی آثار سیستم‌های ERP بر عملکرد و حسابداری مدیریت سازمان‌ها
729. انجام پایان نامه بهبود مدیریت پروژه‌های عمرانی در کشورهای جهان سوم با استفاده از ERP
730. انجام پایان نامه معرفی معیارهای کاربردی برای شناسایی و انتخاب ERP مناسب با سازمان
731. انجام پایان نامه اثر آنالیز مؤلفه‌های مستقل (ICA) در تفکیک مؤلفه‌های تاخیری سیگنال ERP در طی آزمون توجه دیداری
732. انجام پایان نامه بررسی رفتار سازه‌ای پانلهای پیوندی الیاف تقویت شده پلیمری بتن‌های گازی ERP-AAC
733. انجام پایان نامه بررسی اثرات پیاده سازی برنامه ریزی منابع بنگاه ERP بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
734. انجام پایان نامه و موانع پیاده‌سازی آن در ایران ERP
735. انجام پایان نامه عوامل حیاتی مؤثر در پیاده‌سازی موفق ERP
736. انجام پایان نامه مزایای پیاده سازی ابری برنامه ریزی منابع انسانی ERP بر سایر پیاده سازیها
737. انجام پایان نامه کاربرد رایانش ابری در ERP و تأثیر آن جهت ارتقا و بهبود روشهای تجارت Cloud-ERP
738. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای فازی (FANP)
739. انجام پایان نامه استفاده ازچارچوبهای COBIT و ITIL جهت برقراری همسویی کسب وکارو فناوری اطلاعات درسازمان ها به عنوان یکی ازعوامل حیاتی موفقیت درپیاده سازی ERP
740. انجام پایان نامه سیستم مدیریت منابع بنگاه ERP و اثرات پیاده سازی آن درحوزه حسابداری
741. انجام پایان نامه بررسی الگوی مقاوم سازی نواری (راه راه) در دالهای بتنی با استفاده از انواع کامپوزیتهای پلیمری ERP
742. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درپروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با بهره گیری ازروش فازی TOPSIS
743. انجام پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت ERP درایران
744. انجام پایان نامه استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
745. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی ریسک‌های موجود در تعمیر و نگهداری ERP، سازمان حج و زیارت
746. انجام پایان نامه استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای انتخاب سیستم‌های ERP با استفاده از ارزیابی متوازن در صنایع نساجی ایران
747. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکار گیری ERP در کارخانه پارس خزر و علل شکست آن
748. انجام پایان نامه جایگزینی بانک اطلاعات زیست محیطی صنایع استانها با ERP در راستای توسعه بهره وری از امکانات و منابع سازمان
749. انجام پایان نامه بررسی چگونگی انتخاب یک سیستم ERP برمبنای استراتژی رقابتی پورتر
750. انجام پایان نامه استقرار مرحله به مرحله روشی جهت کاهش هزینه‌ها و ریسک در سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی ERP
751. انجام پایان نامه بررسی نحوه پیاد هسازی الزامات PMBOK با استفاده از نرم افزار ERP در شرکت برق منطق‌های خراسان
752. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی ERP با استفاده از رویکرد فازی
753. انجام پایان نامه مدیریت سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ERP
754. انجام پایان نامه مدل یکپارچگی ERP، SCM و CRM تحت لقای تجارت الکترونیک
755. انجام پایان نامه الگوی نوین درمدیریت انبار با بهره گیری از SAP/ERP بررسی فعالیت جانمایی اقلام وارده درانبار
756. انجام پایان نامه شناسایی فاکتورهای موفقیت جهت پیاده سازی ERP درزنجیره تأمین شرکت ایران خودرو
757. انجام پایان نامه طراحی راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت استقرار ERP در سازمان‌های هلدینگ
758. انجام پایان نامه ارائه متدولوژی پیشنهادی مهندسی مجدد بمنظور پیاده سازی موفق ERP
759. انجام پایان نامه نقشه راه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در مراکز خدمات درمانی
760. انجام پایان نامه جایگاه و نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در تحقیق دولت الکترونیک
761. انجام پایان نامه تحولی نوین در فناوری اطلاعات با برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در جهت کسب مزیت رقابتی
762. انجام پایان نامه ارائه راهکار عملی برای تعامل زیر سیستم‌های نت با ساختار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
763. انجام پایان نامه بسته نرم افزاری ERP در معماری سرویس گرا
764. انجام پایان نامه راهکارهای Mobile Business در سیستم‌های ERP
765. انجام پایان نامه معرفی سیستم‌های ERP II و ERP تفاوت‌های و دلایل موجود
766. انجام پایان نامه بکارگیری ERP در سازمانهای صنعتی با هدف افزایش بهره وری از امکانات و منابع سازمانها
767. انجام پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت در پروژه‌های پیاده سازی نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
768. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در پیاده سازی ERP تاکید بر آموزش نیروی انسانی
769. انجام پایان نامه بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت پروژه‌ی ERP براساس فازهای پیاده سازی
770. انجام پایان نامه ارائه یک معماری عامل گرا برای تأمین اعلان هشدار هوشمند در سیستم‌های ERP
771. انجام پایان نامه بررسی به کارگیری ERP به عنوان یک راهکار برون رفت از چالش‌های اقتصادی و مالی در حوزه مدیریت شهری
772. انجام پایان نامه اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم یکپارچه‌سازی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY
773. انجام پایان نامه ارائه پیشنهادی برای به کارگیری جریان‌های موازی به کمک سامانه پشتیبان تصمیم در پروژه‌های ERP
774. انجام پایان نامه ضرورت پذیرش پروژه‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
775. انجام پایان نامه نقش مدیریت عالی، مشاوران و اعضای تیم پروژه شرکت ذوب آهن اصفهان در پیاده سازی ERP
776. انجام پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی و رهبری در پیاده سازی سیستم‌های ERP
777. انجام پایان نامه معرفی یک معماری عامل گرا برای تأمین یکپارچگی در سیستم‌های ERP
778. انجام پایان نامه بومی سازی فرایند انتخاب راه حل ERP در سازمانهای بزرگ دولتی، مطالعه موردی: وزارت بازرگانی
779. انجام پایان نامه بکارگیری روش VIKOR فازی در مقایسه و انتخاب نرم افزارهای ERP
780. انجام پایان نامه تاثیرات سیستم‌های سازمانی ES بر عملکرد سازمان: مطالعه‌ی پیاده سازی سیستمهای سازمانی ERP,SCM,CRM
781. انجام پایان نامه بررسی ضرورت استقرار ERP درشرکت ملی گاز ایران
782. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک IT با رویکرد استقرار سیستم ERP
783. انجام پایان نامه طبقه بندی سیگنال ERP در طی فرایند حافظه episodic توسط ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
784. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت‌ها؛ مورد کاوی پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان
785. انجام پایان نامه اولویت بندی رویکردهای استراتژیک شرکت‌های تولیدی در پیاده سازی ERP
786. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب یک سیستم ERP مناسب با استفاده از رویکرد AHP فازی
787. انجام پایان نامه تحلیل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در حالت یکنواخت با استفاده از صف‌های اولویت نوع کومه (Heap)
788. انجام پایان نامه ارزیابی وممیزی در پروژه‌های ERP
789. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم‌های ERP با رویکرد کارت امتیازی متوازن
790. انجام پایان نامه ایران کد به مثابه بستر ارتباطی SCM و ERP
791. انجام پایان نامه بررسی چالشها و موانع در استقرار ERP در دانشگاه شهیدبهشتی
792. انجام پایان نامه بررسی معیارهای انتخاب راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده از روش دلفی در ایران
793. انجام پایان نامه بررسی یکپارچگی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
794. انجام پایان نامه بکارگیری ERP در بنگاه راهی به سوی تعالی سازمانی و مدیریت یکپارچه استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات
795. انجام پایان نامه بهبود تعامل کاربر و ERP با استفاده از تئوری همکاری
796. انجام پایان نامه شکل گیری جریانهای موازی جهت بهبود اجرای فرایند اصلی در سیستم ERP
797. انجام پایان نامه نقش ابزارهای ERP در اطلاعات مشترک زنجیره تأمین، هماهنگی و بهینه سازی هزینه
798. انجام پایان نامه زمینه سازی مناسب برای اجرای ERP در سازمان‌های تولیدی
799. انجام پایان نامه بررسی فرایند انتخاب راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده از روش دلفی در ایران
800. انجام پایان نامه تأثیر فرهنگ سازمانی در پیاده سازی ERP
801. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ابزاری راهبردی در مدیریت
802. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی‌های شکلی ERP با سطح توجه ماندگار
803. انجام پایان نامه کاربرد ERP در مدیریت خطوط لوله نفت و گاز
804. انجام پایان نامه کاربرد روش‌های TOPSIS فازی و برنامه ریزی آرمانی برای ارزیابی و انتخاب یک سیستم ERP مناسب
805. انجام پایان نامه عوامل کلیدی مو فقیت در پیاده سازی ERP
806. انجام پایان نامه طراحی یک الگوریتم برای تصمیم گیری در مورد انتخاب یک سیستم ERP با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره MADM
807. انجام پایان نامه مروری بر ویژگی‌های مهم تجربیات پیاده سازی سیستم‌های ERP
808. انجام پایان نامه طبقه بندی سیگنالهای ERP تک ثبت به منظور آشکارسازی مؤلفه شناختی P300
809. انجام پایان نامه مهندسی مجدد فرآیند در شرکتهای تولیدی صنعتی به عنوان پیش نیازی اساسی برای ERP تجربیات شرکت صنعتی پارس خزر
810. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای انتخاب و ارزیابی سیستم (ERP) با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیاره
811. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای انتخاب و ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیاره فازی
812. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار ERP, BPR
813. انجام پایان نامه کاربرد متدولوژی SSM برای توسعه مدل دانش در حوزه سیستمهای ERP
814. انجام پایان نامه مدیریت پیاده سازی راه حل ERP، با استفاده از مدل‌های معماری سازمانی
815. انجام پایان نامه موانع تغییر در فرایند پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (مطالعه موردی در پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان)
816. انجام پایان نامه استقرار حلزونی ERP راهی برای کاهش هزینه‌ها و ریسک
817. انجام پایان نامه ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک تصمیم گیری پیاده سازی سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمان (ERP)
818. انجام پایان نامه ارائه یک روش ابتکاری برای انتخاب بهترین سیستم ERP
819. انجام پایان نامه تصمیم گیری جهت تعیین راهبرد انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در بانک صنعت و معدن ایران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
820. انجام پایان نامه بررسی ماجول های به کارگرفته شده سیستم‌های برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در صنعت بانکداری
821. انجام پایان نامه بررسیمشکلات پیادهسازی ERP بااستفاده از یک چارچوب مفهومی
822. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب سیستم (ERP) Enterprise resource planning مناسب با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند معیارف فازی (مطالعه موردی شرکت توگا)
823. انجام پایان نامه تحلیلی بر روند ERP و همگرایی آن با سیستمهای تجارت الکترونیک
824. انجام پایان نامه پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک با بکارگیری تئوری مدیریت پهنای باند پیاده سازی ERP در سازمانهای لجستیک به منظور اجرای مدیریت پهنای باند
825. انجام پایان نامه مدیریت یکپارچه منابع سازمانی در شرکت‌های توزیع نیرو از طریق برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP
826. انجام پایان نامه ارائه یک چهارچوب جهت پیاده سازی موفق ERP
827. انجام پایان نامه ضرورت بکارگیری ERP به منظور اشتراک اطلاعات در زنجیره تأمین یک مطالعه موردی
828. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP): ضرورت و چالشهای پیاده سازی
829. انجام پایان نامه عوامل کلیدی اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی ERP در سازمانهای ایرانی
830. انجام پایان نامه ضرورت آینده نگری در مدیریت سازمان‌ها ERP روش بهینه در مدیریت قرن بیست و یکم
831. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای گزینش سیستم مناسب برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP)

 

Pin it