انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

مدیریت پروژه به معنی اختصاص دادن، ردیابی و کاربرد منابع به منظور رسیدن به اهداف مشخص در دوره زمانی خاص می‌باشد. به عبارت دیگر، مدیریت پروژه استفاده از دانش و مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها در فعالیت‌های یک پروژه در راستای تحقق الزامات یک پروژه است. مدیریت پروژه دربرگیرنده فرایندهایی مثل فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی خواهد شد. مدیریت پروژه را می‌توان به معنی فرایندی دانست که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود به منظور حفظ مسیر پروژه در راستای دستیابی به یک تعادل اقتصادی و موجه، بین سه عامل مهم هزینه، زمان و کیفیت، در زمان اجرای پروژه استفاده می‌کند. در واقع مدیریت پروژه فرایندی است که کنترل اجرای کامل و دقیق برنامه تدوین شده برای پروژه را برعهده دارد، به صورتی که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علتها و پیشنهاد اقتصادی‌ترین فعالیتها، پروژه را در نزدیک‌ترین صورت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود برگرداند. مدیریت پروژه در این راه از سه عامل تعیین وضعیت واقعی پروژه، مقایسه وضعیت واقعی با برنامه، و در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی بهره می‌گیرد.
رشته مدیریت پروژه در مقطع کارشناسی ارشد به منظور بررسی و تعلیم مباحثی که برای مدیریت کارامد یک پروژه لازم است در نظام آموزش عالی کشور گنجانده شده است و بدین منظور در این مقطع دورس مهمی مانند کنترل و زمانبندی پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت ریسک پروژه، و رهبری و مدیریت پیشرفته پروژه تدریس خواهد شد.

دروس تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

• کنترل و زمانبندی پروژه
• مدیریت هزینه پروژه
• مدیریت ریسک پروژه
• رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

رویکردهای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP، Primavera، Excel، مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار COMFAR III، مدیریت ریسک با نرم‌افزار Oracle Primavera PertMaster)
روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

نگارش و ترجمه متون آکادمیک (ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

1. انجام پایان نامه هزینه یابی HSE و تأثیر آن در مدیریت پروژه
2. انجام پایان نامه نقش داده کاوی و مدیریت پروژه در صنعت بیمه به منظور کسب مزیت رقابتی
3. انجام پایان نامه مروری برروشهای مدیریت پروژه و نقش آن در کیفیت پروژه‌ها
4. انجام پایان نامه مدیریت پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب استان همدان براساس استاندارد PMBOK ومدل APO
5. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل انسانی مؤثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه با استفاده از نظریه عمل منطقی
6. انجام پایان نامه راهکارهای اثر بخش مدیریت پروژه در فرایندهای دورکاری حوزه تجارت الکترونیک
7. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت پروژه‌های سازمان
8. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده موفقیت در حوزه مدیریت پروژه در پروژه‌های عمده نفت و گاز با استفاده از تکنیک تاپسیس
9. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن
10. انجام پایان نامه بررسی اجرای مدیریت پروژه چابک در پروژه‌های پالایشگاهی (مطالعه موردی پروژه‌های پارس جنوبی)
11. انجام پایان نامه انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
12. انجام پایان نامه تحلیل کمی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارآیی مدیریت پروژه (به همراه مطالعه موردی)
13. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای اندازه‌گیری بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
14. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه درپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان های پروژه محور
15. انجام پایان نامه ارزیابی ومقایسه دو فناوری نوین ساخت سریع درانبوه سازی مسکن بارویکرد مدیریت پروژه
16. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت پروژه در ساخت و سازه‌ای شهری و اهمیت آن در بهینه سازی اجرا و چالش‌های پیش رو
17. انجام پایان نامه مقایسه سطح بلوغ مدیریت پروژه و رتبه بندی پیمانکاران ساخت وساز
18. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات مدیریت ریسک بر موفقیت تیم مدیریت پروژه‌های عمرانی دولتی
19. انجام پایان نامه اصول مدیریت پروژه‌های عمرانی
20. انجام پایان نامه مروری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت پروژه‌های ساختمان
21. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیند مدیریت پروژه در شرکت هلی پت
22. انجام پایان نامه ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه با استفاده از مدل OPM3 (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)
23. انجام پایان نامه بررسی وتجزیه وتحلیل مدیریت پروژه در سازما ن های پیشرو بارویکرد سیستمی
24. انجام پایان نامه بررسی رابطه متقابل مدیریت پروژه‌های شهری و مدیریت دانش
25. انجام پایان نامه مدیریت کلان استراتژیک در جهت پیشبرد و توسعه مدیریت پروژه سازمانی
26. انجام پایان نامه اولویت بندی کاربردها و فواید BIM در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
27. انجام پایان نامه نظریه محدودیتها و مزایای آن در مدیریت پروژه به روشی مؤثر: متدولوژی زنجیره بحرانی
28. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی ساختار، اجزاء و دامنه کاربرد استانداردهای جهانی پنجگانه مدیریت پروژه
29. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح‌های عمرانی
30. انجام پایان نامه ارائه راهکاری جهت مدیریت پروژه‌های صنعتی سازی
31. انجام پایان نامه اولویت بندی پارامترهای مؤثر بر تأخیر در پروژههای طرح و ساخت از منظر عوامل مدیریت پروژه به روش AHP مطالعه موردی پروژههای ریلی و جادهای
32. انجام پایان نامه مطالعه موردی فرآیندمدیریت محدوده پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه
33. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های عمرانی در کاهش هزینه و زمان با اولویت بندی چیدمان مناسب کارگاه‌های ساختمانی
34. انجام پایان نامه نقش وکاربرد مدیریت پروژه در پیشبرد مراحل اجرایی ساختمان
35. انجام پایان نامه عملکرد و جایگاه پیمانکاران در مدیریت پروژه‌ها با بهرگیری از تکنیک مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM
36. انجام پایان نامه تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت مدیریت پروژه‌های عمرانی مبتنی برمدل EFQM مطالعه‌ی موردی پروژه راه اندازی خط راه آهن بیرجند
37. انجام پایان نامه مروری جامع برتحقیقات انجام شده درخصوص کاربرد منطق فازی درحوزه مدیریت پروژه و ساخت ازسال 1965 تا 2015 میلادی
38. انجام پایان نامه مطالعه موردی به فرآیند مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت درحوزه دانش مدیریت پروژه
39. انجام پایان نامه بررسی اثر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه‌های ساخت
40. انجام پایان نامه استانداردسازی فرایند مدیریت ادعای هزینه در پروژه‌های ساختمانی ایران بر اساس استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه
41. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری استاندارد مدیریت پروژه در اجرای شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی
42. انجام پایان نامه پردازش ابری و کاربردهای آن در مدیریت پروژه
43. انجام پایان نامه تاتممطالعه موردی فرآیندمدیریت زمان پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه
44. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت پروژه بر مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان (استان آذربایجان شرقی، ایران) مطالعه موردی: شرکت ساختمانی میکا دژ
45. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی استانداردهای مدیریت پروژه ISO21500 و PMBOK
46. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل عوامل به وجود آورنده تأخیر در ساخت و بهره برداری اماکن ورزشی مصوب استان مرکزی با تاکید بر ابعاد مدیریت پروژه
47. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
48. انجام پایان نامه بررسی چالش‌های منابع انسانی در مدیریت پروژه و سازمان‌های پروژه محور
49. انجام پایان نامه مدل بلوغ مدیریت پروژه در سازمان‌های آموزشی
50. انجام پایان نامه اولویت بندی معیارهای دفتر مدیریت پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیار مورد مطالعه: شرکت فنی و ساختمانی پی چین شهرستان کرمانشاه
51. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخصه‌های محرک چابکی دفتر مدیریت پروژه با تلفیق AHP-QFD مورد مطالعه: شرکت فنی و ساختمانی پی چین شهرستان کرمانشاه
52. انجام پایان نامه کاربرد ساختارهای نوین مدیریت در تحول نتایج مدیریت پروژه (مطالعه موردی: پروژه شبکه آبیاری مناطق شمس آباد و سنجر شهرستان دزفول)
53. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه درتوسعه‌ی پایدار زیست محیطی
54. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع TQM و بهبود مستمر مدیریت پروژه‌های بین المللی CIPM
55. انجام پایان نامه تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه در یادگیری سازمانی در سازمان‌های پروژه محور
56. انجام پایان نامه آسیب شناسی و رتبه بندی موانع انتقال دانش در مدیریت پروژه‌های مشابه به روش AHP
57. انجام پایان نامه بررسی ضریب عملکرد مدیریت پروژه ارزش کسب شده با استراتژی ترکیبی ناب- چابک مطالعه موردی: فاز 22-23-24 پارس جنوبی بندر سیراف – شهرستان کنگان
58. انجام پایان نامه توسعه پایدار شهر با مدیریت پروژه‌های عمرانی در بستر سامانه GIS -مطالعه موردی: شهرداری منطقه سه مشهد
59. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت پروژه در نحوه عملکرد سازمانی
60. انجام پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و استاندارد مدیریت پروژه مورد مطالعه: پتروشیمی استان ایلام
61. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری روش‌های علمی مدیریت پروژه جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی با تمرکز بر کنترل پروژه‌ها
62. انجام پایان نامه بررسی علل عدم کاربرد دانش مدیریت پروژه در پروژه‌های عمرانی از دیدگاه مدیران پروژه
63. انجام پایان نامه رویکرد رفتاری در مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه در پروژه‌های صنعتی و عمرانی در شهرک‌های صنعتی
64. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت پروژه بر مؤلفه کنترل هزینه، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان استان آذربایجان شرقی، ایران مطالعه موردی: شرکت ساختمانی میکا دژ
65. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه در فرآیند اکتساب محصولات پیچیده با رویکرد مهندسی سیستم
66. انجام پایان نامه نقش اساسی مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
67. انجام پایان نامه مطالعه موردی فرآیندمدیریت زمان پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه
68. انجام پایان نامه چگونگی اثر مدیریت پروژه بر بهره وری کسب و کار
69. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک، اهمیت و جایگاه آن در مدیریت پروژه‌های ERP
70. انجام پایان نامه بررسی جایگاه و تأثیر مدیریت پروژه‌های فناوریاطلاعات بر هوش رقابتی در سازمان
71. انجام پایان نامه نقش پدافند غیر عامل در مدیریت پروژه‌های استراتژیک
72. انجام پایان نامه مطالعه موردی فرآیندمدیریت ارتباطات پروژه درحوزه دانش مدیریت پروژه وچرخه حیات پروژه
73. انجام پایان نامه مطالععه موردی از پیکری دانش مدیریت پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه در چرخه حیات پروژه
74. انجام پایان نامه اثر شبیه سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت پروژه‌ها و کاهش هزینه B.I.M
75. انجام پایان نامه شناخت علل ادعاهای پیمانکاران در مدیریت پروژه
76. انجام پایان نامه ارزیابی کاربردها و فواید BIM در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
77. انجام پایان نامه مدیریت پروژه و چالش‌های موجود در راه تحقق کامل اهداف آن درپروژه های راه و ابنیه استان خوزستان
78. انجام پایان نامه بررسی اهمیت مدیریت ریسک در موفقیت تیم مدیریت پروژه‌های عمرانی
79. انجام پایان نامه مدیریت پروژه، مفاهیم، رویکردها و ویژگی‌ها
80. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزشیابی برنامه‌ی یادگیری الکترونیکی در مدیریت پروژه با استفاده ازسیستم های استنتاج فازی
81. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای استاندارد PMBOK در افزایش بازدهی مدیریت پروژه
82. انجام پایان نامه برآورد، برنامه ریزی و مدیریت پروژه‌های توسعه وب چابک تحت یک دیدگاه مبتنی بر ارزش مهندسی نرم افزار پیشرفته
83. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه
84. انجام پایان نامه مطالعه امکان سنجی پیاده سازی چارچوب فرایندهای مدیریت پروژه‌های چابک در استقرار سرویسهای فناوری اطلاعات: مورد کاربردی مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت مجتع گاز پارس جنوبی
85. انجام پایان نامه تبیین الگوی مدیریت پروژه‌های چند فرهنگی
86. انجام پایان نامه الزامات شایستگی و مهارت‌های دانشجویان رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت برای ورود به عرصه بازار کار و صنعت ساخت
87. انجام پایان نامه مدیریت پروژه
88. انجام پایان نامه ارزیابی و مقایسه دو فناوری نوین ساخت سریع در انبوه سازی مسکن با رویکرد مدیریت پروژه
89. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های شهری بر پایه استاندارد جهانی
90. انجام پایان نامه بررسی تاریخچه و سیر تکاملی مدیریت پروژه
91. انجام پایان نامه بررسی تعین نقش مدیریت پروژه در برنامه ریزی استراتژیک شرکت‌های پیمانکاری
92. انجام پایان نامه بررسی نقش BIM در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت CIMIS
93. انجام پایان نامه هوشمندسازی یکپارچه مدیریت پروژه
94. انجام پایان نامه پیشنهاد یک مدل بلوغ جدید برای کاربرد در ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه صنعت ساخت و ساز کشور ایران
95. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و کاربردهای آن در مدیریت پروژه‌های مالی و سرمایه گذاری
96. انجام پایان نامه واکاوی ابعاد مهندسی مجدد و تأثیر آن در بهینه سازی عوامل مدیریت پروژه‌ها
97. انجام پایان نامه تاثیرمدیریت دانش بر مدیریت پروژه
98. انجام پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و تأثیر آن در بهبود مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت
99. انجام پایان نامه تریز در مدیریت پروژه‌های عمرانی مناطق نفت خیزجنوب
100. انجام پایان نامه بررسی امکان ارائه یک راهکار مدیریت پروژه سازمانی مبتنی بر قابلیت‌های نرمافزار اطلسین جیرا
101. انجام پایان نامه مروری بر مدیریت پروژه‌های فناوری پلاکارد و روش‌های حسابرسی آن در دیوان محاسبات کشور
102. انجام پایان نامه ارائه راه کارهای بهینه عرضه خدمات مدیریت پروژه به پیمانکاران ساخت براساس استاندارد PMBOK
103. انجام پایان نامه ارائه یک مدل اجرای موفق برای مدیریت پروژه‌های عمرانی شهری بارویکرد تصمیم گیری چندمعیاره
104. انجام پایان نامه رویکرد دانش در مدیریت پروژه و ارائه چارچوب‌هایی برای موفقیت پروژه
105. انجام پایان نامه مدیریت پروژه توسعه نرم افزار توزیع شده
106. انجام پایان نامه استفاده از محاسبات ابری در مدیریت پروژه
107. انجام پایان نامه میزان تأثیر فناوری اطلاعات در کارآمدی مدیریت پروژه
108. انجام پایان نامه بهینه سازی فرآیند ساخت در مدیریت پروژه‌های عمرانی با ارائه الگوی ترکیبی از مهندسی ارزش VE و مدیریت کیفیت جامع TQM
109. انجام پایان نامه رویکرد نظری بر آخرین ویرایش مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در راستای تعالی سازمان‌های فنی ومهندسی
110. انجام پایان نامه ارزیابی بسترسازی استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان)
111. انجام پایان نامه ارائه مدلی مبتنی بر منطق فازی به منظور تعیین میزان موفقیت مدیریت پروژه
112. انجام پایان نامه انجام تدارکات پیمان در نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK تحت سامانه جامع تأمین کنندگان مناقصات
113. انجام پایان نامه طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پروژه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
114. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های معماری مسکونی با رویکرد مهندسی ارزش بخش مطالعات و طراحی معماری
115. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های عمرانی خارج از کشور (با بررسی یک پروژه در ونزوئلا)
116. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت پروژه‌های ساختمانی شهر ایلام بر اساس استاندارد PMBOK
117. انجام پایان نامه ارائه الگویی کاربردی جهت مدیریت پروژه‌های مبتنی بر فناوری رادیو شناسه
118. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت پروژه در سازمان‌های تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح
119. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی فرآیندهای دفتر مدیریت پروژه PMO در شرکت‌های طرح و ساخت هفت الماس با استفاده از مدل کرزنر
120. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد متوازن مدیریت پروژه (PMBPAS) بر اساس استاندارد PMBOK و بکمک مدل BSC
121. انجام پایان نامه بررسی اثر گذاری فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت پروژه‌های عمرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی)
122. انجام پایان نامه ایجاددفتر مدیریت پروژه درشرکت ساخت اسکان مانیا
123. انجام پایان نامه بررسی استانداردهای سازمان ایزو درحوزه مدیریت پروژه ISO 10006 و ISO 21500
124. انجام پایان نامه ارائه مدل هیبریدی پویایی سیستم در مدیریت پروژه
125. انجام پایان نامه چالش‌های اصلی در مدیریت پروژه‌های راه سازی و ارائه راهکارهای مدیریتی
126. انجام پایان نامه بررسی نقش حوزه‌های دانش مدیریت پروژه در اجرای شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی دشت عباس دهلران
127. انجام پایان نامه برنامه ریزی اکتشافی منیزیت و ارائه الگوی بهینه بر اساس مدیریت پروژه
128. انجام پایان نامه بررسی کاربرد روش‌های مختلف ساختار شکست کار (WBS) در مدیریت پروژه‌های اکتشاف معدن
129. انجام پایان نامه آسیب شناسی عملکرد مدیریت پروژه در بخش طرح‌های عمرانی با تمرز بر مسائل قراردادی
130. انجام پایان نامه توسعه مدل مناسب دفتر مدیریت پروژه شرکت‌های نرم افزاری (مطالعه موردی شرکت فناوری اطلاعات بهاران)
131. انجام پایان نامه شناسایی موانع انتقال دانش در مدیریت پروژه‌ها و رتبه بندی موانع به روش AHP
132. انجام پایان نامه تلفیق مرورهای مهندسی سیستم والزامات دفاتر طراحی در مدیریت پروژه هایصنایع هوایی
133. انجام پایان نامه نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه و مکانیزم های کنترل مدیریتی در خط مقدم پروژه‌های نوآوری
134. انجام پایان نامه بررسی جایگاه دفتر مدیریت پروژه در سازمان با رویکرد کارگزاری دانش
135. انجام پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان پروژه محور (مورد مطالعه یک سازمان پروژه محور فعال در حوزه عمران و سدسازی)
136. انجام پایان نامه طراحی سیستم انگیزشی مشارکت کارکنان در مدیریت پروژه
137. انجام پایان نامه چرایی ایجاد و میزان تأثیر دفتر مدیریت پروژه در روند اجرای پروژه‌ها
138. انجام پایان نامه مؤلفه‌های تجربی مدیریت کارگاه در مطابقت با استانداردهای مدیریت پروژه
139. انجام پایان نامه دفتر مدیریت پروژه و پیاده سازی آن در سازمان
140. انجام پایان نامه راهکارهای مناسب آموزشی در توامندسازی منابع انسانی در مدیریت پروژه‌های شهری
141. انجام پایان نامه مدل سطوح بلوغ فناوری مبتنی بر مدیریت پروژه برای مدیریت عدم قطعیتها
142. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در ساخت پروژه‌های معماری
143. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی متدولوژی‌ها و استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه با رویکردهای سنتی و چابک
144. انجام پایان نامه توسعه مدل مناسب دفتر مدیریت پروژه شرکت‌های نرم افزاری (مطالعه موردی: شرکت فناوری اطلاعات بهاران)
145. انجام پایان نامه اخلاق و کاربرد آن در مدیریت پروژه
146. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای مدیریت پروژه‌های نفت و گاز
147. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی کارایی مدیریت پروژه براساس بهبود شبکه‌های عصبی نوسانی
148. انجام پایان نامه الزامات بکارگیری دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور
149. انجام پایان نامه ارزیابی سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم و فنون
150. انجام پایان نامه کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
151. انجام پایان نامه مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان BIM4D در مدیریت پروژه‌های عمرانی
152. انجام پایان نامه ساخت سؤالات تحقیقی در مدیریت پروژه
153. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت پروژه در پروژههای توسعهی پایدار
154. انجام پایان نامه ساز و کار مدیریت ادعا در پروژه‌های عمرانی ایران بر مبنای الحاقیه ساخت موسسه مدیریت پروژه
155. انجام پایان نامه مدیریت پروژه کسب و کار
156. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت پروژه با رویکرد توسعه پایدار
157. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه درتوسعه‌ی پایدار
158. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای مؤثر در مدیریت پروژه‌ها
159. انجام پایان نامه ارائه مدل عملیاتی مدیریت پروژه
160. انجام پایان نامه بررسی رابطه استفاده از فن کنترل پروژه در راستای نیل به اهداف مدیریت پروژه
161. انجام پایان نامه روش شناسی و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت پروژه
162. انجام پایان نامه حفاظت از محیط زیست توسط مدیریت پروژه در پروژه‌های عمرانی
163. انجام پایان نامه تأثیر تکنولوژی RFID در مدیریت پروژه ساخت و ساز
164. انجام پایان نامه مبنای منطقی برای استفاده مهندسی ارزش در دفاتر مدیریت پروژه
165. انجام پایان نامه بهره گیری از مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های زیست محیطی (مروری بر روند شکل گیری و انجام فرآیندهای مرتبط)
166. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت پروژه‌های عمرانی در بخش خصوصی
167. انجام پایان نامه مقایسه قابلیت زمانبندی و کارآیی در مدیریت پروژه نرمافزارهای مدیریت پروژه
168. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فنا وری اطلاعات و ارتباطات بر استقرار مدیریت پروژه از دیدگاه مدیران ارشد شهرداری ارومیه
169. انجام پایان نامه داشبورد مدیریت پروژه با کمک نرم افزار Qlik View
170. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت هزینه و نقش اقتصاد مهندسی در مدیریت پروژه‌های عمرانی با نگاه رویکردی این مدیریت در استاندارد دانش مدیریت پروژه PMBOK
171. انجام پایان نامه بهبود عملکرد مدیریت پروژه با بهرهگیری از یافتههای تحقیقات حوزه علوم اعصاب
172. انجام پایان نامه یکپارچه سازی مدیریت دانش با فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای پرینس 2: مورد مطالعه پژوهشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
173. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت پروژه‌های ساخت و تولید مطالعه موردی: شرکت‌های مپنا بویلر، ماشین سازی اراک و آذرآب
174. انجام پایان نامه بررسی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه برای شرکتهای پیمانکاری EPC مورد مطالعاتی شرکت نصب نیرو مپنا
175. انجام پایان نامه بهبود فرایندهای مدیریت پروژه تغییری سازمانی
176. انجام پایان نامه شناسایی والویت بندی چالشهای پیاده سازی مدیریت دانش دردفتر مدیریت پروژه سازمانهای پروژه محور
177. انجام پایان نامه بررسی و آسیب شناسی پروژه آزاد راه تهران-شمال با رویکردی به نقش مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های عمرانی
178. انجام پایان نامه مدل مفهومی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه بر اساس سیستمهای سایبرنتیک
179. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه بااستفاده ازمدیریت ریسک
180. انجام پایان نامه بررسی جایگاه تکنولوژی BIM در مدیریت پروژه‌های عمرانی
181. انجام پایان نامه همگرایی مهندسی ارزش و پیکره دانش مدیریت پروژه انجام مهندسی ارزش با توجه به حوزه‌های دانش استاندارد PMBOK
182. انجام پایان نامه ارائه و اجرای یک چهارچوب جامع ساختار شکست کار W.B.S وهزینه C.B.S منطبق با استاندارد مدیریت پروژه برای حفاری دریایی
183. انجام پایان نامه جایگاه سیستم‌های اطلاعات در مدیریت پروژه؛ کارکردها، مزایا وچالش ها
184. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخص‌های رهبری مثبت بر موفقیت مدیریت پروژه مطالعه موردی: اداره بندر بوشهر
185. انجام پایان نامه برنامه ریزی در مدیریت پروژه‌های نرم افزاری
186. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
187. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) با سطح مناسب در شرکتهای عمرانی
188. انجام پایان نامه بررسی تفاوت‌های سطوح مختلف بلوغ مدیریت پروژه (بر مبنای مدلهای بلوغ پنج سطحی)
189. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت پروژه در فرایند برنامه ریزی پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای مطالعه موردی: شرکت ماهارا کیش
190. انجام پایان نامه ارتقای اثر بخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک
191. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک
192. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ریسک در مدیریت پروژه‌های عمرانی شهری از دید کارفرما و پیمانکار
193. انجام پایان نامه ضرورت استفاده سیستم ارزیابی عملکرد پروژه و الزامات آن برای بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت پروژه در صنعت ساختمان
194. انجام پایان نامه کارت امتیازی پروژه: ابزاری برای همسویی استراتژیک مدیریت پروژه و کسب و کار
195. انجام پایان نامه بررسی استاندارد ISO21500 و راهنمای PMBok جهت مدیریت پروژه
196. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل موفقیت دفتر مدیریت پروژه بر اساس دیدگاه مدیریت سبد پروژه
197. انجام پایان نامه امکانسنجی بهره گیری از روش زمانبندی خطی در مدیریت پروژه‌های نوسازی و بازسازی خطوط راه آهن ایران
198. انجام پایان نامه بررسی روش‌های زمان بندی مبتنی بر تکنیک خط تعادل در مدیریت پروژه‌های خطی_تکراری
199. انجام پایان نامه کاربرد مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت پروژه
200. انجام پایان نامه مدیریت پروژه و تعیین کیفیت اقتصادی سیستم اتوماسیون شارژ و دشارژ سیلوهای جدید DRI مجتمع فولاد مبارکه
201. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کاربرد مدیریت دانش در ارتقاء ظرفیت سازمانی و مدیریت پروژه طرح‌های ساخت و ساز کشور
202. انجام پایان نامه تحلیل و محاسبه ریسک در فرایند مدیریت، مدیریت پروژه
203. انجام پایان نامه تأثیر بنیان‌های بازاریابی ارتباطی بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی در شرکت‌های مهندس مشاور در مدیریت پروژه
204. انجام پایان نامه مقایسه سیستم طرح و ساخت با سیستم مدیریت اجرا در مدیریت پروژه‌های ساختمانی
205. انجام پایان نامه بررسی ضرورت مشارکت اجتماعی در عرصه مدیریت پروژه‌های منابع آب (مطالعه موردی: پروژه آبیاری R2 هندیجان)
206. انجام پایان نامه سیستم تحویل پروژه ناب و آخرین برنامه ریز، اساس مدیریت پروژه‌ی ناب
207. انجام پایان نامه ارائه مدل شایستگی مدیریت پروژه براساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای درپروژههای ساختمانی
208. انجام پایان نامه ارتقای سبک مدیریت پروژه بارویکردکاهش تاخیرات مطالعه موردی: شبکه آبیاری وزهکشی سدایوشان
209. انجام پایان نامه حسابرسی مدیریت پروژه نرم افزاری
210. انجام پایان نامه کاربرد شبکه هوش مصنوعی در مدیریت پروژه عمرانی
211. انجام پایان نامه راهکارهای اثربخش مدیریت پروژه درتکمیل موفقیت آمیزفرایندهای نیمه کاره
212. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه از مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه تا رهبری ستاره پروژه
213. انجام پایان نامه سطوح بلوغ مدیریت پروژه و سطوح تکاملی دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور
214. انجام پایان نامه بررسی استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه و استخراج شایستگی‌های کلیدی
215. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بر مبنای مدل چشم شایستگی
216. انجام پایان نامه بررسی حوزه تأثیر مدیریت استراتژیک درطراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بر اساس مدل M (مطالعه موردی: شرکت ماشین سازی اراک 9
217. انجام پایان نامه بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت تغییر
218. انجام پایان نامه مدلسازی با پویایی شناسی سیستم در مدیریت پروژه و بیان ناکارآمدی‌های رویکرد کلاسیک
219. انجام پایان نامه ارائه رویکردی نو جهت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه در سازمان‌ها با استفاده از روش‌های پرینس P3M3.2 و طراحی آزمایشها (مورد کاوی: شرکت خدمات ماشینی تأمین)
220. انجام پایان نامه پیاده سازی مدل بلوغ مدیریت پروژه (OPM3) در سازمانهای پروژه محور
221. انجام پایان نامه راه حل جامع جهت استقرار سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه‌ها با استفاده از EPM در سازمان‌های پروژه محور
222. انجام پایان نامه تاثیرات سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه برروی تصمیم گیری در محیط چند پروژه‌ای
223. انجام پایان نامه ارائه رویکردی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد PMBOK
224. انجام پایان نامه کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت پروژه
225. انجام پایان نامه اصول مدیریت پروژه در صنعت انبوه سازی ساختمان
226. انجام پایان نامه مفهوم مدیریت سبز در فرآیند مدیریت پروژه
227. انجام پایان نامه گزینش استراتژی‌های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی - فرایند تحلیل شبکه مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران - مپسا
228. انجام پایان نامه مدیریت پروژه مبتنی بر وب در سازمان‌های پروژه محور: مؤلفه‌ها و مزایای و معایب
229. انجام پایان نامه جایگاه تکنیک نوین مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه‌های حوزه ساختمطالعه موردی: پروژه ملی احداث اسکله شادگان
230. انجام پایان نامه بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی منطبق برمدیریت دانش در مدیریت پروژه برای رسیدن به مزیت رقابتی مطالعه موردی مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
231. انجام پایان نامه نگاهی به فرایندهای کنترل هزینه و معرفی جایگاه آن در مدیریت پروژه
232. انجام پایان نامه بررسی روش‌های استفاده از فناوری RFID در مدیریت پروژه‌های عمرانی
233. انجام پایان نامه بهبود مدیریت پروژه‌های عمرانی در کشورهای جهان سوم با استفاده از ERP
234. انجام پایان نامه هوشمند سازی یکپارچه مدیریت پروژه
235. انجام پایان نامه مستند سازی و مدیریت پروژه‌های ساختمانی با استفاده از سیستم PMBOK
236. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه در صنعت ساختمان در ایران
237. انجام پایان نامه استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش برای کاهش مشکلات هماهنگی در مدیریت پروژه
238. انجام پایان نامه بررسی ویژیگی ها و مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه مختص سازمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
239. انجام پایان نامه ارائه رویکرد تصمیم گیری برای انتخاب سیستم‌های اطلاعاتی: مورد مطالعه انتخاب هوش تجاری برای شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)
240. انجام پایان نامه فاکتورهای مؤثر مدیریت پروژه، در خانه سازی پایدار در پروژه مسکن مهر
241. انجام پایان نامه بررسی مهندسی پروژه در مدیریت پروژه‌های صنعتی EPC بهروش
242. انجام پایان نامه کاربرد زنجیره بحرانی پروژه درمدیریت بحران با استفاده از رویکرد مدیریت پروژه جهت کاهش ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه
243. انجام پایان نامه مدیریت اخلاق و مدیریت پروژه
244. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر کارآمدی مدیریت پروژه مطالعه موردی: شرکت‌های عمرانی راه و ساختمان
245. انجام پایان نامه بررسیو تحلیل شیوه‌های مدیریت پروژه (با مطالعه موردی در متروهای ایران)
246. انجام پایان نامه شناسایی علل تأخیر در پروژه‌های احداث و توسعه پستهای فشار قوی شرکت برق منطقه‌ای غرب بر اساس گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK و راهکارهای ممکنه جهت کاهش آن
247. انجام پایان نامه استفاده از الگوی ساختار شکست کار برای مدیریت پروژه در اکتشاف کانسارهای پرفیری غنی از طلا
248. انجام پایان نامه کنترل و مدیریت پروژه با استفاده از روش تحلیل ارزش حاصله
249. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های تکوین محصول جدید در کارخانجات خودروسازی و الگوی شرکت رنو
250. انجام پایان نامه ضرورت تدوین یک متدولوژی گام به گام برای مدیریت پروژه‌های بزرگ
251. انجام پایان نامه ارزیابی نظام مدیریت پروژه بر اساس اصول ساخت و ساز ناب (مطالعه موردی: پروژه‌های مدرسه سازی استان کردستان)
252. انجام پایان نامه کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS) در مطالعات و مدیریت پروژه‌های آب و فاضلاب
253. انجام پایان نامه استفاده از سیستم اطلاعاتی تلفیقی ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) و EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای مدیریت پروژه
254. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ضرورت کاربرد آن در مدیریت پروژه
255. انجام پایان نامه تحلیل و چگونگی ارزیابی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK بارویکردتوسعه پایدار در پروژه‌های ملی مورد کاوی سد سازی
256. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت پروژه با رویکرد ساخت (با نگاهی به شهرداری مشهد مقدس)
257. انجام پایان نامه بررسی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محور PMIS
258. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز براساس مدل چشم شایستگی
259. انجام پایان نامه مستندسازی فنی پروژه‌های عمرانی برای صنعت بتن در سیستم مدیریت پروژه
260. انجام پایان نامه مطالعه موردی شرکت پتروشیمی ایلام - ارزیابی میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه با استفاده از استاندارد OPM3 در اجرای پروژه‌های EPC مطالعه موردی شرکت پتروشیمی ایلام
261. انجام پایان نامه نگرشی بر توانمندی‌های تشکل‌های آب بران در ارتقا مدیریت پروژه‌های منابع آب
262. انجام پایان نامه تحلیل و چگونکی ارزیابی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK در پروژه‌های ملی کشور (مورد کاوی تجهیزات هیدرومکانیک سدها)
263. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های بزرگ سد سازی، مطالعه موردی سد مخزنی گاوشان پروژه برتر بتنی 84
264. انجام پایان نامه پورتال پروژه، ضرورتی نوین در مدیریت پروژه (مروری برتجربه پورتال پروژه سدونیروگاه سیمره)
265. انجام پایان نامه کارایی مهندسی ارزش درروشهای مختلف مدیریت پروژه
266. انجام پایان نامه کاربرد پویایی سیستم در بهبود عملکرد مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
267. انجام پایان نامه بررسی نحوه تعامل مهندسی سیستمها و مدیریت پروژه در یک پروژه پیچیده
268. انجام پایان نامه کمینه نمودن هزینه‌های پنهان با رویکرد سیستم مدیریت پروژه
269. انجام پایان نامه بلوغ سازمانی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد OPM3 با الهام از مدل تعالی EFQM (مطالعه موردی در یکی از شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو)
270. انجام پایان نامه دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی
271. انجام پایان نامه مراحل ارتقاء عملکرد دفتر مدیریت پروژه در سازمان
272. انجام پایان نامه ارائه یک متدولوژی برای توسعه سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: صنایع تابع سازمان هوافضا)
273. انجام پایان نامه گام‌های بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در سازمان‌های تولید محور با ساختار ماتریسی: مطالعه موردی در شرکت پارس خودرو
274. انجام پایان نامه حرکت به سمت طراحی یک مدل مرجع مفهومی برای سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه در سازمان پروژه محور
275. انجام پایان نامه بررسی حوزه‌های دانش جدید در مدیریت پروژه‌های دفاعی
276. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه‌ها با استراتژی‌های سازمان
277. انجام پایان نامه بررسی مدیریت پروژه طرح‌های پژوهشی مطالعه موردی پروژه ساخت اولین قایق بتنی ایران
278. انجام پایان نامه توسعه مدل تعالی EFQM در سازمانهای پروژه محور براساس مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه
279. انجام پایان نامه مدیریت پروژه و برنامه توسعه استراتژیک (مطالعه موردی: امیرنشین دبی، امارات متحده عربی)
280. انجام پایان نامه مقایسه همسویی مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار بین سازمانهای کارفرمایی و پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران
281. انجام پایان نامه ارائه مدلی پیشنهادی به منظور بکارگیری مؤثر از مهندسی مجدد در بهبود استراتژی‌های سازمانی با رویکرد مدیریت پروژه
282. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزبابی میزان آمادگی سازمان برای افزایش اثربخشی مدیریت پروژه‌ها از طریق تغییر مدیریت کلاسیک به کوانتومی
283. انجام پایان نامه ارائه مدل جدیدی از ارتباط مدیریت دانش و مدیریت پروژه در پروژه‌های تحقیقاتی
284. انجام پایان نامه اثربخشی نظام مدیریت پروژه از طریق یکپارچه سازی فرایندهای مدیریت سبد پروژه، طرح و پروژه
285. انجام پایان نامه بررسی میزان انتشار و به کارگیری استانداردهای مدیریت پروژه در صنعت ساخت و ساز شهرستان ارومیه
286. انجام پایان نامه متدلوژی سنجش همسویی استراتژی کسب و کار و مدیریت پروژه
287. انجام پایان نامه رویکردی در انتخاب یک مدل مناسب برای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه به همراه مطالعه موردی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
288. انجام پایان نامه روشی برای نیاز سنجی و بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه به همراه مطالعه موردی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
289. انجام پایان نامه بررسی موانع بلوغ مدیریت پروژه در شرکت‌های پیمانکاری بزرگ (حوزه بررسی: صنعت ساختمان)
290. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های توسعه روستایی در ایران، با تاکید بر مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی شهرستان پاوه - استان کرمانشاه)
291. انجام پایان نامه بهبود شیوه‌های ارزیابی مدیریت پروژه (مطالعه موردی شرکت‌های سخت افزاری و نرم افزاری)
292. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و مدیریت پروژه در تدوین الگوی ستاره‌ای برنامه ریزی و اجرای سیستم‌های اطلاعاتی
293. انجام پایان نامه طراحی نقشه راه پیاه سازی مدیریت پروژه در صنعت خودروسازی
294. انجام پایان نامه ارتباط کسب و کار اصلی پیمانکاران ساخت با مدیریت پروژه
295. انجام پایان نامه نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه
296. انجام پایان نامه مقایسه استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه از طریق تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره
297. انجام پایان نامه اهمیت گروه‌ها دانش پروژه در طبقه‌های شغلی مدیریت پروژه
298. انجام پایان نامه عوامل تغییر دفاتر مدیریت پروژه
299. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی مدیریت پروژه‌ی Princell مطالعه موردی: شرکت مشاور در بخش انرژی
300. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای مدیریت پروژه‌های خدمات مهندسی با استفاده از روش زنجیره بحرانی
301. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت پروژه در بهبود شرایط استفاده از شیوه قالب تونلی در انبوه سازی مسکن
302. انجام پایان نامه بهینه سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان با ا ستفاده از الگوریتم PSO
303. انجام پایان نامه استفاده از مدیریت پروژه چابک برای اجرای پروژه‌های 35 ماهه پارس جنوبی
304. انجام پایان نامه شفاف سازی فعالیت‌ها در مدیریت پروژه: رویکرد سیستم خاکستری
305. انجام پایان نامه موانع بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه در مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان‌های پروژه محور
306. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور از طریق مدیریت قراردادها براساس استاندارد pmbok
307. انجام پایان نامه تحلیل ابعاد مدیریت پروژه در شرکت‌های هلدینگ
308. انجام پایان نامه طراحی، تأمین و ارائه خدمات مدیریت پروژه به واحدهای کسب و کار سازمان، به منظور پیشگیری از کوچک سازی، برون سپاری یا انحلال واحد ارائه دهنده خدمات مدیریت پروژه
309. انجام پایان نامه طرح ریزی و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه در شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
310. انجام پایان نامه مراحل تهیه و تنظیم مدیریت محدوده در مدیریت پروژه‌های ساخت
311. انجام پایان نامه جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های عمرانی
312. انجام پایان نامه رویکرد مدیریت پروژه‌های BPR
313. انجام پایان نامه کاربرد رویکرد سیستم خاکستری در مدیریت پروژه
314. انجام پایان نامه ارائه الگوریتم پیشنهادی جهت مجازی سازی و مدیریت تحت وب حوزه زمان مدیریت پروژه‌ها
315. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح در مدیریت پروژه برای حل مسئله تسطیح و تخصیص منابع درصنعت طراحی و مشاوره مهندسی
316. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه‌های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی پروزه های سد سازی
317. انجام پایان نامه اخلاق در مدیریت پروژه
318. انجام پایان نامه بومی سازی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکت ملی حفاری ایران
319. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه‌های با استراتژی‌های سازمان
320. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس استاندارد OPM3 در شرکت ایران خودرو (فاز 1)
321. انجام پایان نامه واگذاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکاران ساخت
322. انجام پایان نامه قدرت همکاری مجازی در مدیریت پروژه: مطالعه موردی تیم‌های موفق
323. انجام پایان نامه بررسی امکان پذیری استقرار استانداردهای مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور ایران از منظر نظام فرهنگ سازمان
324. انجام پایان نامه استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره جهت مدیریت پروژه در شرایط عدم قطعیت
325. انجام پایان نامه ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
326. انجام پایان نامه طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) برای خطوط انتقال نیرو
327. انجام پایان نامه تجربه پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ویرایش 2008 در شرکت مهندسی موننکو ایران (گروه مپنا)
328. انجام پایان نامه توانمند سازی مدیریت پروژه با تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
329. انجام پایان نامه ارائه فرایند مدیریت پروژه اصلاح شده با استفاده از تحلیل SWOT
330. انجام پایان نامه تدوین مدل شایستگی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMCD در پژوهشگاه نیرو
331. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت پروژه بر مبنای (OPM3 2008) مطالعه موردی: در یک شرکت پیمانکار عمرانی
332. انجام پایان نامه مسئولیتهای قانونی و اجتماعی در مدیریت پروژه‌های کلان با نگاه به پروژه‌های سد سازی
333. انجام پایان نامه تدوین مدل بررسی سلامت سیستم مدیریت پروژه (مطالعه موردی پروژه احیاء میدان امام علی (ع) اصفهان)
334. انجام پایان نامه شناسایی تأثیر نقش مدیریت پروژه واحد بر کارایی مدیریت سبد پروژه
335. انجام پایان نامه انتخاب مدیریت پروژه با اعمال معیارهای خاکستری
336. انجام پایان نامه نگاه فرایندی - ابزار فرایندی: چالش بنیادین نظری در دانش مدیریت پروژه امروز
337. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه‌ها با استراتژی‌های سازمان
338. انجام پایان نامه تعیین اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با محدودیت منابع
339. انجام پایان نامه ارائه مدل ارتباط عوامل مؤثر در مدیریت پروژه‌های عمرانی
340. انجام پایان نامه بررسی سیستمی اجرای پروژه‌ها با رویکرد نوین مدیریت پروژه ناب
341. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های یادگیری و آموزش الکترونیکی با رویکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
342. انجام پایان نامه تبیین رویکرد نوین مشارکت بهره برداران در احداث، بهره برداری و مدیریت پروژه آبیاری لاسبید بهبهان
343. انجام پایان نامه زمان یابی اعمال مهندسی ارزش با رویکرد فرایندهای مدیریت پروژه
344. انجام پایان نامه ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای تهران)
345. انجام پایان نامه تدوین مدل شایستگی مشاغل مدیریت پروژه در پژوهشگاه نیرو
346. انجام پایان نامه مسئولیتهای قانونی و اجتماعی در مدیریت پروژه‌های کلان سد و برقابی
347. انجام پایان نامه تبیین رویکرد نوین مشارکت بهره برداران در احداث، بهره برداری و مدیریت پروژه آبیاری تحت فشار لاسبید بهبهان
348. انجام پایان نامه بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در تحلیل چالش‌های ساختاری و محیط اجرایی سازمان در مدیریت پروژه
349. انجام پایان نامه ارزیابی شایستگیهای عملی دانشجویان مهندسی الکترونیک گرایش مخابرات براساس معیارهای استخدام مهندسی مدیریت پروژه درصنایع الکترونیک شیراز
350. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی گروه مپنا
351. انجام پایان نامه بررسی استانداردهای مدیریت پروژه و ارائه الگوی مدیریت پروژه‌های نیروگاه‌های حرارتی در ایران
352. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عوامل بروز دعاوی در پروژههای انبوهسازی مسکن در ایران با رویکرد مبتنی بر حوزه‌های دانش استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
353. انجام پایان نامه ارائه یک روش اجرایی پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک و بکارگیری آن در مدیریت پروژه‌های عمرانی - مطالعه موردی: مجتمع مسکونی 1000 واحدی
354. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش با نظام جامع مدیریت پروژه در پروژه‌های EPC
355. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور (مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
356. انجام پایان نامه ارائه فهرست ارزیابی آمادگی جهت مدیریت پروژه‌های بانکداری الکترونیکی پیش ازپیاده سازی
357. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی نظام تصمیم‌گیری مدیریت پروژه در ایران
358. انجام پایان نامه نتایج استفاده از سیستم یکپارچه اطلاعاتی مدیریت پروژه در شرکت توزیع برق
359. انجام پایان نامه طراحی یک مدل برای ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه‌ها (مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه CPM3)
360. انجام پایان نامه ترکیب تکنیکهای CCM و EVM جهت مدیریت پروژه
361. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور (مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
362. انجام پایان نامه طراحی پیکره دانش مدیریت پروژه برای پروژه‌های عظیم سرمایه‌ای کشور
363. انجام پایان نامه بررسی مدل‌های بالندگی در مدیریت پروژه و شناسایی خطوط راهنما جهت انتخاب مدل متناسب
364. انجام پایان نامه ارائه مدلی سیستمی و چهارچوبی راهبردی برای مدیریت پروژه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرها
365. انجام پایان نامه راهکارهای دستیابی به سرآمدی در مدیریت پروژه با معرفی قراردادی بین المللی NEC
366. انجام پایان نامه مدیریت پروژه برای شبکه‌های فازی
367. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاب
368. انجام پایان نامه چالش‌های موجود در کاربرد دانش مدیریت پروژه در ایران
369. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت مدیران و پروژه
370. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش در مدل‌های مدیریت پروژه
371. انجام پایان نامه مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های پروژه محور
372. انجام پایان نامه مدیریت پروژه اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران
373. انجام پایان نامه روش جدید سایزدهی اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با فعالیت‌های تصادفی
374. انجام پایان نامه تجربه مدیریت پروژه‌های عمرانی در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
375. انجام پایان نامه تکنولوژی اطلاعات به عنوان ابزاری در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
376. انجام پایان نامه ارزیابی میزان رضایت کاربران از دوره الکترونیکی مدیریت پروژه در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
377. انجام پایان نامه طراحی مدل کاربردی جهت سازماندهی و پیاده سازی مدیریت پروژه مصارف نفتی و سوختی در کشور (با رویکرد کاربردی تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور)
378. انجام پایان نامه بکارگیری متد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در مدیریت پروژه‌های احداث نیروگاه در کشور
379. انجام پایان نامه مدیریت پروژه تونل انتقال آب کرج - تهران بروش طرح و ساخت داخلی برای اولین بار درکشور
380. انجام پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت پروژه انبارش داده از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
381. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برای ارزیابی مدیریت پروژه‌های ساخت قطعات خودرو و بررسی نتایج حاصل از به کارگیری آن
382. انجام پایان نامه استفاده از " سیستم مدیریت ارزش حاصله " در مدیریت پروژه‌های برقآبی
383. انجام پایان نامه تدوین مدل ساختاری مدیریت پروژه در روند شرکت در مناقصه
384. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در طرحهای مطالعات مرحله توجیهی سدسازی
385. انجام پایان نامه رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه
386. انجام پایان نامه بررسی روشهای نوین در مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه
387. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
388. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روش‌های قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک
389. انجام پایان نامه طراحی مدل اثربخشی مدیریت پروژه‌های عمرانی بر اساس تئوری بلوغ
390. انجام پایان نامه بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمانی
391. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت پروژه‌های گازرسانی بر اساس PMBOK
392. انجام پایان نامه اولویت بندی زمینه‌های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل 3 OPM با استفاده از روش AHP
393. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکتهایی با ساختار پیمانکاری عمومی
394. انجام پایان نامه توسعه بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3) در شرکت مپنا
395. انجام پایان نامه طراحی سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی)
396. انجام پایان نامه ارائه متدولوژی برای طراحی ساختار سازمانی و شرح مسئولیتها بر اساس استاندارد مدیریت پروژه (مطالعه موردی)
397. انجام پایان نامه مقدمه‌ای بر روانشناسی مدیریت پروژه (با الگوگیری از استاندارد PMCDF موسسه (PMI)
398. انجام پایان نامه شاخصهای کلیدی در ارزیابی مدیریت پروژه‌های ساخت قطعات خودرو
399. انجام پایان نامه ارتقای سیستماتیک فرایندهای مدیریت پروژه‌های عمرانی با استفاده از رویکرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه (CMMI)
400. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد 2004 PMBOK
401. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت پروژه‌ها با استفاده از کشف دانش در بانکهای اطلاعاتی
402. انجام پایان نامه مدلی برای مدیریت پروژه‌های تکامل کیفیت خدمات الکترونیکی فناوری اطلاعات
403. انجام پایان نامه بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه‌های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM
404. انجام پایان نامه تفکر ناب در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
405. انجام پایان نامه دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور
406. انجام پایان نامه ارائه یک متدولوژی مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت مؤثر منابع انسانی منطبق با PMBOK
407. انجام پایان نامه مستند سازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
408. انجام پایان نامه طراحی متدولوژی مدیریت پروژه PMM با استفاده از متدولوژی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمهای ساخت یافته SSADM بر پایه استاندارد PMBOK
409. انجام پایان نامه بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO (Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی
410. انجام پایان نامه زنجیره بحرانی: رویکردی جدید در مدیریت پروژه یا همان داروی قبلی در بسته بندی جدید
411. انجام پایان نامه یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE با داده‌های بازه‌ای در مدیریت پروژه
412. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های صنعتی (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)
413. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK
414. انجام پایان نامه کاربرد پایگاه داده درآماده سازی بستر مدیریت پروژه
415. انجام پایان نامه نقش کاربردی مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت پروژه مطالعه موردی: پروژه صادرات انرژی برق به کشور عراق توسط شرکت برق منطقه‌ای غرب
416. انجام پایان نامه طراحی مدلیجهت برنامه ریزی استراتژیک در خصوص مدیریت پروژه بر مبنای مدلهای بلوغ با رویکردی کمی
417. انجام پایان نامه بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه، مقایسه تطبیقی متدولوژی Prince2 و راهنمای PMBOK 2004
418. انجام پایان نامه بررسی قرارداد BOO در مدیریت پروژه و نقش آن در گسترش خصوصی سازی
419. انجام پایان نامه بررسی راهبردی تلفیق مهندسی ارزش در متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس گستره دانش مدیریت پروژه
420. انجام پایان نامه بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاریضروری جهت تعالی سازمانی
421. انجام پایان نامه ارتقای اثر بخشی مدیریت پروژه‌ها با برنامه ریزی استراتژیک کارآمد
422. انجام پایان نامه کاربرد مبانی مشترک مدل‌های بالندگی مدیریت پروژه در شرکت‌های ساختمانی
423. انجام پایان نامه الگوی آسیب شناسی ارتباطات داخلی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران - مپنا
424. انجام پایان نامه فرایند مدیریت عملکرد کارکنان شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران - مپنا
425. انجام پایان نامه طراحی مدلی از مهندسی ارزش با استفاده از QFD، جهت بهره گیری در مدیریت پروژه‌های ساختمانی
426. انجام پایان نامه نظام پیشنهادها در مدیریت پروژه Suggestion System in Project Management
427. انجام پایان نامه توانمندسازی نظام مدیریت پروژه از طریق متدولوژی مهندسی ارزش (مطالعه موردی صنایع دفاعی)
428. انجام پایان نامه طبقه بندی و ارزیابی مدل‌های نوین مدیریت پروژه‌های نرم افزاری با استفاده از یک چارچوب مبتنی بر معیارهای کیفی
429. انجام پایان نامه طراحی مدل ازمهندسی ارزش با استفاده از QFD، جهت بهره گیری در مدیریت پروژه‌های ساختمانی
430. انجام پایان نامه مدل تکاملی مدیریت پروژه ابزار دستیابی به تعالی در حوزه مدیریت پروژه
431. انجام پایان نامه کاربرد توزیعهای فازی در مدیریت پروژه
432. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در بخش دولتی ایران: ویژگیها، چالش‌ها و راهکارها
433. انجام پایان نامه نظام اختتام ستادی پروژه در مدیریت پروژه
434. انجام پایان نامه ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های بزرگ عمرانی
435. انجام پایان نامه طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه برمبنای متدولوژی am/pm
436. انجام پایان نامه مقایسه بلوغ مدیریت پروژه‌های فن آوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران
437. انجام پایان نامه حوزه‌های کلیدی بهبود و توسعه مجموعه‌های پیمانکاری مدیریت پروژه (MC)
438. انجام پایان نامه چشم انداز مدیریت پروژه سازمان و مدیریت یک جهان متحول
439. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی با مدیریت پروژه (مطالعه موردی - متروتهران)
440. انجام پایان نامه رابطه سایز پروژه و رویکردهای مدیریت پروژه
441. انجام پایان نامه بررسی کارایی استاندارد (PMBOK) برای مدیریت پروژه‌ها بامدلسازی فازی
442. انجام پایان نامه هم افزایی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت افزایش اثربخشی مدیریت پروژه‌ها
443. انجام پایان نامه یک روش منصفانه برای مسئله زمانبندی پرداخت‌ها در مدیریت پروژه
444. انجام پایان نامه ساختار شکست کار (WBS)-اولین ابزار مدیریت پروژه
445. انجام پایان نامه مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا
446. انجام پایان نامه نقش پدافند غیرعامل در پروژه از دیدگاه الگوی تعاملی (PMIT) سیستم مدیریت پروژه دفاعی ایران (IDPMS)
447. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه‌ها
448. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل وضعیت نشر کتاب‌های مرتبط با " مدیریت پروژه " در ایران
449. انجام پایان نامه جایگاه مهندسی ارزش در روش‌های مختلف مدیریت پروژه
450. انجام پایان نامه آسیب شناسی و راهکارهایی برای مدیریت پروژه‌های شهری مطالعات موردی مقایسه‌ای برج میلاد و برج کوالالامپورمالزی
451. انجام پایان نامه بهبود فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات با استفاده از رویکرد مدیریت پروژه (مطالعه موردی)
452. انجام پایان نامه ضرورت استانداردسازی رویه‌ها، دانش فنی مدیریت پروژه‌های بزرگ بخش انرژی کشور به روش - EPC ارائه یک مدل پیشنهادی
453. انجام پایان نامه مدیریت پروژه‌های نرم افزاری: مسیری بین RUP و PMBOK
454. انجام پایان نامه مدیریت پروژه سازمانی در حوزه زیردریایی، رویکرد و نحوه اجرا
455. انجام پایان نامه نتایج موفقیت آمیز به کارگیری مهندسی ارزش در سیستم نگهداری حوضچه استغراق سد کارون 3 روش‌های اجرا و مدیریت پروژه در مهندسی سنگ
456. انجام پایان نامه موانع و مشکلات کاربرد راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه در اجرای شبک ههای آبیاری تحت فشار کشور
457. انجام پایان نامه تلفیق تکنیک مدیریت ریسک در مهندسی ارزش برای بهبود مدیریت پروژه: مطالعه موردی - شرکت عملیات اکتشاف نفت
458. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی دیدگاههای استانداردهای مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ریسک
459. انجام پایان نامه بررسی مفاهیم و مدلهای مدیریت دانش در «راهنای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)»
460. انجام پایان نامه الگوی ترکیبی مدیریت استراتژیک: نقش دفتر مدیریت پروژه در اجرای استراتژی
461. انجام پایان نامه یک مدل مدیریت پروژه نرم‌افزاری برای مؤسسات مالی و بانکها
462. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی ارکان و عوامل مورد نیاز در مدیریت پروژه‌های عمرانی
463. انجام پایان نامه ضرورت بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکتهای پیمانکاری عمومی
464. انجام پایان نامه کیفیت در مدیریت پروژه‌ها: چالشی رویاروی صنعت پیمانکاری کشور
465. انجام پایان نامه مدیریت هزینه در پروژه‌های عمرانی با استفاده از استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه
466. انجام پایان نامه اثر فرایند مدیریت پروژه بر استخراج شاخص‌های تولید، طبقه بندی و برسنجی اطلاعات
467. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور مدیریت پروژه‌های تولید نرم افزار مبتنی بر رویکرد PMBOK
468. انجام پایان نامه نقش منابع و فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه‌های نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت مپنا)
469. انجام پایان نامه تجربیات مدیریت پروژه بودجه عملیاتی در خصوص تغییر نظام بودجه در شهرداری تهران
470. انجام پایان نامه استفاده از هوش مصنوعی در کنترل سیستم سنترینگ، مدیریت پروژه با PDMS و بکارگیری مفاهیم پوکا- یوکه جهت افزایش راندمان و کاهش خطا پذیری سیستم
471. انجام پایان نامه آسیب شناسی بهره گیری از ظرفیتهای علمی و تکنولوژیک در مدیریت پروژه استراتژیک هسته‌ای ایران
472. انجام پایان نامه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS و پیاده‌سازی آن در پروژه‌های ساختمانی
473. انجام پایان نامه بررسی عملکرد مهندسی ارزش در مقوله‌ی مدیریت پروژه
474. انجام پایان نامه پارتنرینگ- مدیریت ارزش، تلفیقی ارزشمند از ابزارهای مدیریت پروژه
475. انجام پایان نامه نقش دانش مدیریت پروژه در اقتصاد خوشه‌ای
476. انجام پایان نامه مدیریت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی
477. انجام پایان نامه بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مدیریت پروژه‌ها
478. انجام پایان نامه استانداردسازی فرآیندها و دانش فنی بخش مهندسی مدیریت پروژه‌های بزرگ به روش EPC
479. انجام پایان نامه مدیریت پروژه Fast tracking با تأکید بر پروژه‌های EPC
480. انجام پایان نامه مهندسی ارزش یا مدیریت پروژه در پیشرفت پروژه‌های عمرانی و بلند مرتبه سازی
481. انجام پایان نامه مدیریت پروژه انسان محور
482. انجام پایان نامه طرح ساختار نظام مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی
483. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه طرحهای نیروگاه حرارتی
484. انجام پایان نامه ارائه راهکاری جهت سنجش فرد شایسته برای مدیریت پروژه
485. انجام پایان نامه رهبری یا مدیریت پروژه؛ با تأکید بر مفهوم جهت یاب رهبری پروژه
486. انجام پایان نامه متدلوژی جمع آوری اطلاعات و طراحی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
487. انجام پایان نامه امکا ن سنجی کاربرد دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در مدیریت محوطه‌های میراث فرهنگی
488. انجام پایان نامه معرفی، تبیین و طبقه بندی مهمترین چالش‌های مدیریت پروژه ایران
489. انجام پایان نامه فرایند اختتام قرارداد در مدیریت پروژه
490. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK و ISO10006
491. انجام پایان نامه الگوی مدیریت پروژه برای پروژه‌های مهندسی معکوس از تئوری تا اجرا
492. انجام پایان نامه آشنایی با استانداردهای جهانی مدیریت پروژه و معرفی Prince2
493. انجام پایان نامه نقش منابع و فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه‌های نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت مپنا)
494. انجام پایان نامه ارائه یک الگو برای مدیریت فرآیندهای اختتامی در مدیریت پروژه‌های سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS)
495. انجام پایان نامه استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه طرح‌های آبیاری زهکشی
496. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک چارچوب برای مدیریت پروژه‌های انتقال تکنولوژی در شرکت ایران خودرو مورد کاوی انتقال تکنولوژی اکسل پژو 206
497. انجام پایان نامه کاربرد VE و TRIZ در مدیریت پروژه
498. انجام پایان نامه مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت ارزش – یکپارچه سازی ارزش
499. انجام پایان نامه روشهای شبکه‌ای مؤثر در مدیریت پروژه‌های اکتشافی
500. انجام پایان نامه مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی پروژه‌های نیروگاهی به عنوان راهکاری مفید در مدیریت پروژه‌های نیروگاهی
501. انجام پایان نامه مطالعات امکانپذیری و نقش آن در مدیریت پروژه
502. انجام پایان نامه در شرایط مدیریت پروژه‌های نرم افزاری وتخمین شاخص‌های یک پروژه فازی و عدم قطعیت با کمک سیستم‌های خبره فازی
503. انجام پایان نامه مدل سازی شیءگرای فرآیندهای مدیریت پروژه‌های ساخت با استفاده از UML
504. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه در موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات
505. انجام پایان نامه بررسی ضرورت کاربرد راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه: ایزو 10006
506. انجام پایان نامه کاربرد پورتال‌های سازمانی در مدیریت پروژه
507. انجام پایان نامه مدل حرفه‌ای مدیریت پروژه
508. انجام پایان نامه روش مشارکت پارتنرینگ، راهکاری مؤثر در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز
509. انجام پایان نامه دفاتر مدیریت پروژه، مفاهیم و کارکردها
510. انجام پایان نامه طراحی و بهبود سازمان پروژه در مدیریت پروژه
511. انجام پایان نامه ضرورت استانداردسازی رویه‌ها و دانش فنی مدیریت پروژه‌های بزرگ به روش -EPC ارائه یک مدل پیشنهادی
512. انجام پایان نامه توسعه سیستم خبره پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
513. انجام پایان نامه طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در شرکت برق منطقه‌ای تهران
514. انجام پایان نامه اولویت بندی و وزن دهی ابعاد مدیریت پروژه طرح‌های برق آبی با استفاده از روش آماری و A.H.P
515. انجام پایان نامه نگرشی بر ثبت و انتقال فن آوری مدیریت پروژه‌های بزرگ سدسازی کشور
516. انجام پایان نامه طراحی ساختار مدیریت پروژه‌های نیروگاهی بر مبنای الگوی مینتزبرگ
517. انجام پایان نامه نقش کیفیت در مدیریت پروژه‌های احداث نیروگاه‌های آبی
518. انجام پایان نامه لزوم و ویژگیهای مدیریت پروژه بومی
519. انجام پایان نامه نقدی بر فرآیند مدیریت پروژه در طرح‌های برق آبی
520. انجام پایان نامه مدیریت پروژه از دیدگاه هزینه و درآمد در شرکتهای مجری و پیمانکار احداث نیروگاه
521. انجام پایان نامه مدیریت پروژه به شیوه‌های نوین استفاده از محیط مرورگرها (Web-based) در مدیریت پروژه
522. انجام پایان نامه مدل معنایی ردیابی در فرایند تولید نرم افزار جهت کنترل و مدیریت پروژه
523. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در طراحی و ساخت تونل‌های بلند و عمیق
524. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی
525. انجام پایان نامه استفاده از فنون مدیریت پروژه در پیاده سازی نظام کیفیت
526. انجام پایان نامه مدیریت پروژه در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی
527. انجام پایان نامه زمان بندی توالی پروژه با فعالیت‌های دارای عدم قطعیت بازه‌ای
528. انجام پایان نامه تأثیر سیمان پرتلند تیپ 3 در برنامه زمان بندی اجرایی پروژه اسکلت بتنی
529. انجام پایان نامه مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه
530. انجام پایان نامه حل مسئله زمان بندی پروژه چند هدفه تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
531. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر برآورد زمان پروژه‌های ساختمانی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره؛ یک مطالعه‌ی موردی
532. انجام پایان نامه حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود با ارائه مدل چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
533. انجام پایان نامه تجزیه وتحلیل عوامل شکست زمانی در اجرای پروژه‌های عمران شهری با استفاده از روش FMEA ورتبه بندی عوامل مؤثر، به کمک متد آنتروپی شانون
534. انجام پایان نامه کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود
535. انجام پایان نامه زمان بندی پروژه‌های منابع محدود چند هدفه فازی با حداقل و حداکثر تأخیرهای زمانی
536. انجام پایان نامه طراحی مدل یکپارچه زمان بندی فعالیت‌ها و برنامه ریزی سفارشات در زنجیره تأمین پروژه‌های بازسازی سکوهای نفتی
537. انجام پایان نامه بیشینه سازی ارزش فعلی جریان نقدی در زمان بندی پروژه با منابع محدود انقطاع پذیر و فعالیت‌های چند حالت با قابلیت افراز
538. انجام پایان نامه ارائه مدل زمان بندی استوار دو هدف پروژه با فرض روابط پیش نیاز و عمومی و حل آن با استفاده از روش L-p متریک
539. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر زمانبندی پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی: شرکت‌های عمرانی پیمانکار
540. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت در زمان بندی راه اندازی پروژه‌های نفتی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری‌های چند معیاره M.C.D.M (مطالعه موردی: طرح توسعه فاز چهارده پارس جنوبی)
541. انجام پایان نامه برنامه ریزی و زمان بندی پروژه در کاشت محصول سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان منوجان)
542. انجام پایان نامه زمان بندی پروژه با زمان غیرقطعی در سازمانهایی با ساختار ماتریسی براساس تکنیک زنجیره بحران
543. انجام پایان نامه مدلسازی زمان بندی سیستم‌های تولید پروژه‌ای به کمک برنامه ریزی خطی
544. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های مؤثر بر مدت زمان انجام پروژههای صنعتی در ایران به روش FMEA فازی مطالعه موردی: گروه ملی صنعتی فولاد ایران
545. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسکهای زمانی پروژههای گروه ملی صنعتی فولاد ایران به روش تاپسیس فازی
546. انجام پایان نامه بهبودی بر روش شاخه و کران در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود به روش موازی سازی
547. انجام پایان نامه تهیه برنامه زمان بندی اولیه پروژه به روش نمودارگانت
548. انجام پایان نامه حل مسئله زمان بندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابعبا استفاده از الگوریتم ژنتیک (RCPSP)
549. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه زمان بندی وهزینه پروژه بر اساس عملکرد واقعی واستاندارد PMBOK در پروژه‌های ساختمانی - مطالعه موردی
550. انجام پایان نامه ارائه یک رویکرد عملی برای زمان بندی پروژه: توجه به هزینه‌ی از دست رفتن کیفیت در مسائل موازنه‌ی زمان-هزینه
551. انجام پایان نامه الگوریتم شاخه و کران برای مسأله انتخاب و زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و بازگشت‌های وابسته به زمان
552. انجام پایان نامه بهبود الگوریتم تکامل دیفرانسیلی با استفاده از منطق فازی برای حل مسئله زمان بندی پروژه چند مهارته
553. انجام پایان نامه بهینه سازی کیفی زمان بندی پروژه‌های نرم افزاری با روش کلونی مورچگان
554. انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم زنبورهای مصنوعی بهبود یافته برای حل مسائل زمان بندی پروژه با منابع محدود
555. انجام پایان نامه زمان بندی متمرکز چندین پروژه درزنجیره عرضه و برون سپاری فعالیت‌های پروژه‌ها
556. انجام پایان نامه حل مساله زمان بندی پروژه درحالت چندمد با درنظرگرفتن محدودیت منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به وسیله الگوریتم ژنتیکی با استفاده از بهبود هوشمند
557. انجام پایان نامه یک مدل جدید برای مساله‌ی انتخاب و زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با تابع هدف غیرخطی
558. انجام پایان نامه ارایه‌ی یک مدل غیرخطی دوهدفه زمان بندی پروژه و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک دو هدفه NSGA-II
559. انجام پایان نامه یکپارچه سازی تکنیک‌های تفکر ناب و زمان بندی احتمالاتی در پروژه‌های ساخت و ساز
560. انجام پایان نامه تعمیم الگوریتم جستجوی فاخته برای زمان بندی پروژه با منابع محدود با روشی ابتکاری برای تولید جواب موجه
561. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل موثربرصحت زمان بندی پروژه با استفاده از MCDM مطالعه موردی شرکت طرح و توسعه نویداسپادانا
562. انجام پایان نامه استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای زمان بندی پروژه با محدودیت منابع
563. انجام پایان نامه رویکردی نوین در بهینه سازی برنامه زمان بندی پروژه‌های خطی – تکراری
564. انجام پایان نامه بررسی عوامل تأثیر گذار برعملکرد و توانایی برنامه‌های زمان بندیو کنترل پروژه یفعالیت های عمرانی و پیشنهاد متدلوژی تعیین توابع مادر
565. انجام پایان نامه بررسی عدمقطعیت در زمان بندی پروژه ساخت سد (مطالعه موردی سد خاکی گلال)
566. انجام پایان نامه تعیم الگوریتم CS cucko search برای زمان بندی پروژه با منابع محدود re PSP با روشی ابتکاری برای تولید جواب موجه
567. انجام پایان نامه شناسایی و مقایسه زمان بندی تأخیر و زمان بندی بدون تأخیر جهت استفاده بهینه از منابع پروژه
568. انجام پایان نامه تأثیر سیاست‌های قیمت گذاری تأمین کنندگان بر زمان بندی پروژه‌ها با ا ستفاده از یک الگوریتم تکاملی ترکیبی
569. انجام پایان نامه بکارگیری دو الگوریتم فراابتکاری در حل مساله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع چند مد با جریانهای نقدی تنزیل یافته
570. انجام پایان نامه مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود با هدف بهینه سازی همزمان زمان تکمیل کل و ارزش خالص فعلی
571. انجام پایان نامه نقد و بررسی انواع روشهای زمان بندی پروژه با محدودیت منابع
572. انجام پایان نامه توسعه یک سیستم نوین زمان بندی پروژه در محیط‌های احتمالی با مدیریت زنجیره بحرانی- مطالعه‌ی موردی در بخش فراساحل فاز 17 و 18 پروژه‌ی پارس جنوبی
573. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برروی زمان، هزینه و کیفیت پروژه‌های انبوه سازی مسکن در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
574. انجام پایان نامه کاربرد گرت فازی برای زمان بندی پروژه
575. انجام پایان نامه روش تعیین زمان بندی پرداخت‌ها در پروژه
576. انجام پایان نامه کاربرد بهینه سازی کولونی مورچه در زمان بندی پروژه با منابع نامحدود
577. انجام پایان نامه مرور و طبقه بندی مدلهای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع
578. انجام پایان نامه یک الگوریتم برای زمان بندی پروژه با هدف کمینه کردن هزینه‌های تنزیل شده زودکرد - دیرکرد فعالیتها
579. انجام پایان نامه زمان بندی پروژه با فعالیتهای ناپیوسته و منابع محدود توسط الگوریتم ژنتیک
580. انجام پایان نامه بهینه‌سازی خط تولید در کارخانه پلی‌اکریل اصفهان با استفاده از زمان بندی پروژه با محدودیت منابع
581. انجام پایان نامه بیشینه سازی NPV پیمانکار در مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
582. انجام پایان نامه کنترل زمان بندی و هزینه پروژه بوسیله کنترل آماری فرآیند
583. انجام پایان نامه مسئله زمان بندی پروژه با توابع کلی برای هزینه‌های زمان شروع
584. انجام پایان نامه توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با اعمال محدودیت منابع دوگان در حالت چندوضعیتی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه سازی تبرید
585. انجام پایان نامه توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن منابع از نوع دوگان در حالت مولتی مود با استفاده از الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید
586. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و استفاده از زنجیره بحرانی در محیط فازی (مطالعه موردی: طراحی ساخت توربین‌های بادی)
587. انجام پایان نامه روش زمانبندی کسب شده و پیش بینی زمان و هزینه نهایی پروژه
588. انجام پایان نامه بررسی روش‌های حل مساله‌ی زمانبندی پروژه با منابع محدود
589. انجام پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در زمانبندی پروژه
590. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه درمحیط فازی با در نظر گرفتن ابهام در زمان، هزینه، منابع و ابهام در رخ دادن فعالیت
591. انجام پایان نامه مدیریت زمان عامل اثرگذار در روند موفقیت پروژه‌های ساختمانی (بررسی و تحلیل شیوه‌های زمانبندی با تأکید بر موارد استفاده آنها)
592. انجام پایان نامه مروری جامع بر تحقیقات انجام شده در خصوص محاسبات شبکه زمانبندی و مسیربحرانی فعالیت‌های پروژه با رویکرد فازی (FCPM)
593. انجام پایان نامه زمانبندی پورتفولیوی پروژه‌ها با محدودیت بودجه و تورم بکمک بیشینه سازی ارزش خالص فعلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طراحی آزمایشات
594. انجام پایان نامه مساله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع تک هدفه با الگوریتم مبتنی برممتیک ترکیبی قورباغه
595. انجام پایان نامه روش ترکیبی خط تعادل و مسیر بخرانی در زمانبندی پروژه‌های خطی با رویکرد بهینه سازی هزینه و زمان
596. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی استوار برای مسئله زمانبندی پروژه در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل امکانی محدودیت شانس
597. انجام پایان نامه توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع دوگان در حالت چند وضعیتی با استفاده ازروش فراابتکاری
598. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه براساس عملکرد واقعی واستاندارد PMBOK در پروژههای ساختمانی مطالعه موردی: پروژه خلیج فارس
599. انجام پایان نامه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی پروژه چند هدفه با فعالیتهای چند حالته
600. انجام پایان نامه بررسی اثرات جانبی تأثیر مقاومت در برابر سیاست کارکنان بر روی بهره وری، زمانبندی و کیفیت پروژه با رویکرد پویایی سیستم
601. انجام پایان نامه مدلسازی مسئله انتخاب سبد پروژه با توجه به زمانبندی پروژه‌ها
602. انجام پایان نامه مدلسازی و حل مسئله انتخاب پروژه بر اساس زمانبندی اجرای فعالیت‌های پروژه
603. انجام پایان نامه اثرات دعاوی بر روی مدیریت زمانبندی در پروژه‌های عمرانی
604. انجام پایان نامه بررسی الگوریتم‌های بهینه سازی مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع
605. انجام پایان نامه بهینهسازی زمانبندی در پروژههای راهسازی بر اساس تفکر ناب
606. انجام پایان نامه معرفی یک روش فرا ابتکاری جدید به نام BOB برای حل مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود
607. انجام پایان نامه استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری خفاش ترکیبی برای حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود
608. انجام پایان نامه بررسی و تأثیر عوامل مدیریتی بر کاهش تاخیرات بر پروژه‌های عمرانی و تعیین زمانبندی بهینه با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات
609. انجام پایان نامه مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع برای فعالیتهای چند حالته و وابسته به زمان به صورت چندهدفه
610. انجام پایان نامه ارائه مدلی چند هدفه به منظور بهینه سازی انتخاب پروژه‌ها و زمانبندی فعالیت‌ها با در نظر گرفتن ایجاد تعادل درتخصیص منابع
611. انجام پایان نامه ارائه مدل دو هدفهی زمانبندی پروژه با محدودیت منابع با وجود چند حالت اجرایی و امکان قطع فعالیتها
612. انجام پایان نامه بررسی زمانبندی پروژه‌های مدیریت قرارداد EPC پالاشگاه نفت و گازبراساس استاندارد PMBOK و PRINC2
613. انجام پایان نامه تبعات ناشی از تهیه نا مناسب ساختار شکست کار WBS و برنامه زمانبندی در پروژه‌های عمرانی
614. انجام پایان نامه استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
615. انجام پایان نامه ارائه روشی نو برای زمانبندی فعالیت‌های تکراری پروژه‌ها
616. انجام پایان نامه یک روش ابتکاری بهبود یافته مبتنی بر اولویت برای مسأله زمانبندی پروژه محدود با پارامترهای فازی
617. انجام پایان نامه الگوریتم تکاملی ترکیبی با دو جمعیت متقارن برای مساله‌ی زمانبندی پروژه‌های چند حالته با منابع محدود
618. انجام پایان نامه بررسی زمانبندی در پروژه‌های EPC نفت و گاز بر اساس استراتژی برونسپاری اجرا و قرارداد
619. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه تحت محدویت منابع با رویکرد بهینه سازی از طریق شبیه سازی و الگوریتم فرا ابتکاری
620. انجام پایان نامه توسعه حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت‌های منابع با الگوریتم ICA
621. انجام پایان نامه روشهای تحلیل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندحالته
622. انجام پایان نامه مدل‌ها و روش‌های پیشرفته در حل مسائل زمانبندی پروژه با منابع محدود و فعالیتهای چند حالته
623. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی جهت زمانبندی و تعدیل هزینه‌های سبد پروژه با منابع محدود
624. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت افزایش بهره وری پروژه از طریق کاهش هزینه‌های پروژه با استفاده از یک مدل ریاضی زمانبندی پروژه
625. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور بهینه سازی همزمان انتخاب پروژهها و زمانبندی فعالیت‌ها درحالت محدودیت منابع
626. انجام پایان نامه زمانبندی چند پروژه‌ای با محدودیت منابع توسط الگوریتم ژنتیک
627. انجام پایان نامه ارائه الگوریتم‌های فرا ابتکاری برای حل مسائل زمانبندی پروژه چند هدفه
628. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روشهای مسیر بحرانی در محیط فازی
629. انجام پایان نامه ارائه روش برنامه زمانبندی در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از الگوریتم ابتکاری
630. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای بهترین زمانبندی تولید محصولاتی که دارای روش تولید براساس ایستگاه ثابت تولید پروژه‌ای هستند با محدودیت منابع و با جریانهای نقدی تنزیل یافته با استفاده ازروش الویت مطلق
631. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک الگوریتم تلفیقی جهت مساله زمانبندی پروژه مبتنی بر تخفیف قیمت با استفاده از رویکرد رگرسیون مرحله‌ای جهت تنظیم پارامترها
632. انجام پایان نامه ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص منابع مالی در یک پروژه طراحی و ساخت نیروگاه آبی براساس پارامترهای تصادفی فازی با استفاده از الگوریتم هیبریدی
633. انجام پایان نامه ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص وام در پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال BOT) یک نیروگاه آبی بر اساس پارامترهای تصادفی فازی
634. انجام پایان نامه حل مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند هدفه فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II
635. انجام پایان نامه استفاده از یک روش فراابتکاری برای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع مطالعه موردی: زمانبندی پروژه حداث مرکز فوریتهای پزشکی و آتش نشانی اکبر آباد
636. انجام پایان نامه زمانبندی فازی پروژه با استفاده از اعداد خطی تکه‌ای
637. انجام پایان نامه زمانبندی منابع محدود پروژه همزمان با کمینه سازی هزینه‌های تأمین مواد
638. انجام پایان نامه بهینهسازی چندمنظوره برنامه زمانبندی پروژه‌های خطی - تکراری با استفاده از برنامهنویسی خطی
639. انجام پایان نامه حل مسئله زمانبندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری زنبورهای عسل
640. انجام پایان نامه تحلیل مسائل زمانبندی پروژه‌های مبتنی بر سیستمهای چند عاملی
641. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و جریانهای نقدی تنزیل شده تحت شرایط تورم
642. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه با منابع محدود با اهداف زمان تکمیل،NPV و نیرو مندی با روش PSO
643. انجام پایان نامه طراحی مدلی جهت بهبود مدیریت زمانبندی و کنترل پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته با استفاده از چرخه DMAIC
644. انجام پایان نامه ارائه یک زمانبندی بهینه تأمین مالی در یک پروژه طراحی و ساخت نیروگاه آبی براساس مدل ارزش انتظاری و الگوریتم هیبریدی
645. انجام پایان نامه مقایسه روشهای آنالیز تأخیرات پروژه‌های ساخت و به کارگیری روش پنجره‌های زمانبندی برای یک پروژه واقعی
646. انجام پایان نامه ارائه برنامه‌ای کامپیوتری بمنظور برنامه ریزی و نمایش گرافیکی پروژه‌ها به روش زمانبندی خطی
647. انجام پایان نامه استفاده از روش ترکیبی برای حل مساله زمانبندی چند پروژه‌ای با محدودیت منابع
648. انجام پایان نامه توسعه الگوریتم جستجوی ممنوع (Tabu Search) برای حل مساله زمانبندی پروژه‌های دارای محدودیت منابع با در نظر گرفتن حالت پیش نیازی عمومی (GRCPSP)
649. انجام پایان نامه استفاده از الگوریتم ژنتیک و قوانین تقدمی برای حل مساله زمانبندی چند پروژه‌ای با محدودیت منابع
650. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه فازی در حالت پرداخت‌ها براساس پیشرفت
651. انجام پایان نامه بکارگیری برنامه ریزی چند هدفه فازی در مسائل موازنه زمان – هزینة پروژه: کاربرد در فشرده سازی زمانبندی تولید
652. انجام پایان نامه پیشرفتها وچالشهای جدید در زمانبندی پروژه
653. انجام پایان نامه ارائه یک روش جدید فازی جهت اندازه گیری درجه بحران فعالیت و مسیر در شبکه‌های PERT: کاربرد در فشرده سازی زمانبندی پروژه
654. انجام پایان نامه بکارگیری الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان‌های نقدی تنزیل یافته
655. انجام پایان نامه حل مسائل زمانبندی پروژه‌ها با منابع محدود با استفاده از الگوریتم مورچگان اصلاح شده
656. انجام پایان نامه حل مساله زمانبندی پروژه‌های دارای محدودیت منابع RCPSP با استفاده ازالگوریتم جستجوی ممنوع (Tabu Search)
657. انجام پایان نامه برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های IT با استفاده از تکنیک زمانبندی: CCM مطالعه موردی
658. انجام پایان نامه روش تبدیل گرت فازی به CPM برای زمانبندی پروژه‌ها
659. انجام پایان نامه بیشینه سازی ارزش خالص فعلی در زمانبندی پروژه با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید
660. انجام پایان نامه زمانبندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی
661. انجام پایان نامه نقش مدیریت صحیح زنجیره‌های تأمین در زمانبندی پروژه‌های بزرگ صنعتی
662. انجام پایان نامه روشهای پیش بینی هزینه نهایی و نتایج زمانبندی پروژه و ارائه مدل آماری- ترسیمی برای برآورد آنها
663. انجام پایان نامه یک الگوریتم ابتکاری برای مسأله زمانبندی پروژه با هدف حداکثرکردن NPV
664. انجام پایان نامه ارائه الگوی مدیریت هزینه مبتنی برنظام استاندارد PMBOK در شرکت پروژه محور کران پلیمر پارت
665. انجام پایان نامه پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده و فرآیندهای آماری
666. انجام پایان نامه بهبود فرآیند برآورد (منابع، زمان و هزینه) پروژه‌های EPC با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدیریت ارزش کسب شده فازی (FEVM)(مطالعه موردی: شرکت فنی مهندسی شبکه ارتباطات آداک)
667. انجام پایان نامه استفاده همزمان از مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
668. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم جامع مدیریت هزینه بر اساس استاندارد PMBOK در پروژه‌های حفاری نفت با لحاظ مدیریت ارزش کسب شده EVM
669. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پایش زمان، هزینه و ریسک پروژه
670. انجام پایان نامه مدیریت هزینه در پروژه‌ی بهسازی محور آزاد شهر- شاهرود با استفاده از مدل‌های خطی موازنه‌ی زمان- هزینه
671. انجام پایان نامه راهکارکاهش هزینه بالاسری پروژه‌ها با مدیریت نگهداری تجهیزات و ماشین آلات مطالعه موردی: مدیریت ماشین آلات پروژه در حال ساخت
672. انجام پایان نامه مدیریت هزینه در پروژه‌های EPC (فاز مهندسی)
673. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک پروژه بر مؤلفه برآورد هزینه، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان استان آذربایجان شرقی، ایران مطالعه موردی: شرکت ساختمانی میکا دژ
674. انجام پایان نامه الگوی مدیریت هزینه در پروژه‌های عمرانی
675. انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی منابع و برآورد درآمد و هزینه در پروژه‌های عمرانی با استفاده از شبیه سازی گسسته-پیشامد با رویکرد کنترل بلادرنگ
676. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه‌های عمرانی از طریق منطق فازی در مدیریت ریسک بررسی پروژه عظیم آب رسانی از خلیج همیشه فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور
677. انجام پایان نامه بررسی چالش‌های مدیریت هزینه در پروژه‌های فناوری اطلاعات
678. انجام پایان نامه مدیریت مالی در پروژه عمرانی و عوامل بوجود آمدن سرریز هزینه در پروژه عمرانی
679. انجام پایان نامه ارزیابی کنترل هزینه و زمان پروژه با تلفیق مهندسی ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
680. انجام پایان نامه کنترل هزینه با رویکرد مدیریت دعاوی در پروژه‌های عمرانی
681. انجام پایان نامه مدیریت ساخت برای کنترل وکاهش هزینه‌ی پروژه‌های عمرانی
682. انجام پایان نامه بررسی مدیریت هزینه زمان در پروژههای - EPC فاز تدارکات و ساخت
683. انجام پایان نامه راهکارهای مدیریت بحران مالی در کنترل هزینه پروژه‌های عمرانی
684. انجام پایان نامه ارزیابی و بهبود مدیریت هزینه‌ی پروژه‌ها با استفاده از روشهای بودجه بندی و تخصیص هزینه در پروژه‌های عمرانی
685. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت هزینه درروش های نوین اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
686. انجام پایان نامه شناسایی و دسته بندی فاکتورهای تاثیرگذار مدیریت هزینه در پیشبرد پروژه‌های عمرانی
687. انجام پایان نامه مدیریت زمان در پروژه‌های عمرانی با کمک منطق فازی به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی
688. انجام پایان نامه بررسی بکارگیری تکنیک مدیریت ارزش حاصله در کنترل پارامترهای مدیریتی هزینه و زمان در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه ملی احداث اسکله شادگان)
689. انجام پایان نامه طراحی الگوی عملیاتی کاهش هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی منطقه ازاد اروند با استفاده از تلفیق مدیریت ریسکو مهندسی ارزش
690. انجام پایان نامه کنترل هزینه پروژه‌ها با استفاده از روش مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
691. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت هزینه و زمان در تکنیک مدیریت ارزش حاصله و تأثیر آن بر نحوه مدیریت مالی و زمانی پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی: احداث پروژه ملی اسکله شادگان
692. انجام پایان نامه معرفی و بررسی روشهای کمی و کیفی برآورد هزینه در مدیریت هزینه پروژه
693. انجام پایان نامه چالش‌های اصلی در مدیریت هزینه پروژه‌های عمرانی
694. انجام پایان نامه نقش مدیریت ماشین آلات در کاهش هزینه‌ی پروژه‌های عمرانی
695. انجام پایان نامه مروری بر روشهای مدیریت و تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تأثیر آن در کاهش هزینه‌های پروژه
696. انجام پایان نامه الگوی مدیریت هزینه مبتنی بر PMBOK در پروژه‌های ساخت گروه اجرایی سپاسد با تاکید بر کنترل هزینه (مطالعه موردی خاکریزی سد نرماب)
697. انجام پایان نامه بررسی رابطه ترکیب اعضای هیئت مدیره برموفقیت پروژه‌های مهندسی ارزش و مدیریت هزینه درشرکت نفت و گازپارس
698. انجام پایان نامه کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی شهر کرمان و ارائه راهکارهای مناسب
699. انجام پایان نامه تاثیربکارگیری پیمانکاران جزء درمهندسی ارزش و مدیریت هزینه پروژه‌های عمرانی
700. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه بر پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد
701. انجام پایان نامه بررسی محدودیتها و ارائه راهکار در راستای استقرار مدیریت هزینه با تکنیک ارزش کسب شده EVM در پروژه تحت شرایط کسب و کاری ایران
702. انجام پایان نامه مدیریت راهبردی پروژه‌های عمرانی با پیاده سازی و بکارگیری تکنیک مدیریت ارزش حاصله و تأثیر آن بر عوامل مدیریتی هزینه و زمان و محدوده مطالعه موردی: پروژه ملی احداث اسکله شادگان
703. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بررسی آثار ریسک‌ها بر هزینه و زمان پروژهمطالعه موردی: پروژه پالایشگاه مس سونگون
704. انجام پایان نامه آنالیز هزینه و فایده استفاده از فناوری RFID در مدیریت منابع انسانی پروژه‌های عمرانی
705. انجام پایان نامه پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه با تکنیک مدیریت ارزش کسب شده در شرکت تولیدی صنعتی رکن سوله
706. انجام پایان نامه الگوی مدیریت هزینه مبتنی بر PMBOK در پروژههای ساخت گروه اجرایی سپاسد با تاکید بر کنترل هزینه ) مطالعه موردی خاکریزی سد نرماب
707. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت پروژههای عمرانی شهری (مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران با رویکرد جلوگیری از افزایش هزینههای نهایی)
708. انجام پایان نامه مدیریت هزینه پروژههای عمرانی با در نظر گرفتن ریسکهای ایمنی با روش شبیه سازی لاتین هایپرکیوب
709. انجام پایان نامه نقش مدیریت لجستیک درکاهش هزینه‌های بالاسری پروژه‌های عمرانی
710. انجام پایان نامه بهینه سازی عوامل مدیریتی هزینه و زمان با بکارگیری تکنیک مدیریت ارزش کسب شده در پروژه‌های ساخت (مطالعه موردی: پروژه احداث ساختمان‌های مخابرات، نصب و راه اندازی تجهیزات و شبکه مخابرات بندر امام خمینی
711. انجام پایان نامه مدیریت هزینه‌های حمل و نقل در پروژه‌های روسازی ریلی
712. انجام پایان نامه کنترل و مدیریت همزمان هزینه و زمان در پروژه‌های عمرانی از طریق کاربرد منطق فازی درمدیریت ریسک
713. انجام پایان نامه ارائه شاخص جدید در مدیریت ارزش کسب شده به منظور کنترل هزینه پروژه
714. انجام پایان نامه مدیریت هزینه پروژه‌های عمرانی: دوباره کاری و اثرات آن
715. انجام پایان نامه مدیریت هزینه درساخت پروژه‌های زیربنایی ایران
716. انجام پایان نامه پیش بینی عملکرد هزینه‌ی پروژه بر اساس رویکرد مدیریت ارزش حاصله و با استفاده از سری زمانی فازی
717. انجام پایان نامه تحلیل ارتباط فناوری اطلاعات با مدیریت هزینه پروژه (مطالعه موردی شرکت سهامی کارخانجات سیمان صوفیان)
718. انجام پایان نامه معرفی مدیریت بحران‌های متحمل در افزایش هزینه پروژه از دیدگاه مدیریت ساخت
719. انجام پایان نامه مدیریت اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در پروژه‌های مسکونی
720. انجام پایان نامه تأثیر تکنیک مدیریت ارزش کسب شده بر عوامل مدیریتی هزینه و زمان در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه احداث ساختمانهای مخابرات، نصب و راه اندازی تجهیزات و شبکه مخابراتی بندر امام خمینی)
721. انجام پایان نامه مدیریت هزینه در پروژه‌های عمرانی با رویکردی به موازنه هزینه - زمان
722. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ماشی نآلات از طریق آنالیز روغن بر هزینه پروژه‌های عمرانی
723. انجام پایان نامه مدیریت هزینه پروژه‌های ساخت و ساز: دوباره کاری و اثرات آن
724. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از هزینه‌های محتمل پروژه احداث کارخانه
725. انجام پایان نامه یک سیستم هوشمند برای مدیریت هزینه پروژه در پروژه‌های ساخت
726. انجام پایان نامه معرفی فرایند کنترل هزینه پروژه از دیدگاه مدیریت ساخت
727. انجام پایان نامه استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و انالیز حساسیت فاکتورهای زمان، هزینه و کیفیت پروژه جهت مدیریت استراتژیک در پروژه‌های ساخت عمرانی
728. انجام پایان نامه طراحی الگوی مدیریت هزینه در پروژه‌های عمرانی
729. انجام پایان نامه استفاده روش پویایی‌های سیستم جهت مدلسازی عملکرد پروژه با تمرکز بر مدیریت هزینه
730. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت رتبه بندی پروژه‌های راهسازی با دو رویکرد هزینه دوره عمر و مدیریت ریسک
731. انجام پایان نامه ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینه در پروژه‌های عمرانی از دیدگاه مدیریت ساخت
732. انجام پایان نامه کنترل درآمد، کنترل نقدینگی و مدیریت هزینه‌های مالی پروژه‌ها با استفاده از تکنیک ارزش حاصله
733. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک هزینه پروژه‌ها با بکارگیری مدیریت کیفیت
734. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
735. انجام پایان نامه کنترل هزینه پروژه با بکارگیری سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS)
736. انجام پایان نامه مدیریت هزینه به روش برآورد بررسی موردی یک پروژه تراکم دینامیکی در عسلویه
737. انجام پایان نامه سیستم مدیریت ارزش افزوده و کنترل هزینه‌ها در پروژه
738. انجام پایان نامه فرآیند تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک جهت بهبود پروژه‌های عمرانی
739. انجام پایان نامه شناسایی، تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک پروژههای آزادراهی
740. انجام پایان نامه برنامه ریزی، تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی با استفاده از روش آنالیزریسک برنامه‌ای و مدل پیشرفته APRAM با لحاظ ریسک‌های کل چرخه عمر پروژه
741. انجام پایان نامه بررسی چالشهای و ریسکهای مدیریت منابع انسانی در اجرای پروژه
742. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی استان لرستان و اولویت بندی ارکان بوجود آورنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره FUZZY TOPSIS
743. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه شن ریزی جاده دسترسی به مسیر خوط لوله انتقال نفت مطالعه موردی: خط لوله انتقال نفت 10 اینچ کرمانشاه به سنندج
744. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه‌های راهسازی مطالعه موردی بزرگراه خرم آباد_کوهدشت
745. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T
746. انجام پایان نامه بررسی اجمالی مدیریت ریسک پروژه
747. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و تأثیر آن در تأخیر پروژه‌های ساختمانی
748. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه‌های قرارداد BOT
749. انجام پایان نامه مدلی جهت مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی
750. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر وقوع ریسکهای پروژه‌های ساخت و ساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرآیند محور
751. انجام پایان نامه فرآیند بررسی مدیریت ریسک و ارزیابی آن جهت اجرای پروژه‌های عمرانی
752. انجام پایان نامه فرآدید، مدلی پیشنهادی جهت مدیریت ریسک‌های HSE در پروژه‌های عمرانی ایران
753. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تدارکات در پروژه‌های EPC
754. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی سیستم اجرایی مدیریت ریسک پروژه منطبق بر استاندارد PMBOK و ارائه مدلی جهت بکارگیری آن در پروژه عمرانی
755. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های فضایی
756. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت ریسک در پروژه‌های شهری
757. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ضرورت آن در پروژه‌های شهری
758. انجام پایان نامه مروری بر نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت جهت تقویت جایگاه برنامه ریزی در چرخه حیات پروژههای عمرانی
759. انجام پایان نامه رویکرد استفاده تلفیقی مهندسی ارزشو مدیریت ریسک درفرآیند چرخهعمر پروژه‌ها
760. انجام پایان نامه مطالعات تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پروژه احداث و سامان دهی منطقه خورغربی مجتمع بندری شهید رجایی
761. انجام پایان نامه روشهای تجزیه و تحلیل ریسک پروژه‌های نرم افزاری و ارائه یک روش بهینه و کارآمددر مدیریت و ارزیابی ریسک
762. انجام پایان نامه ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه‌های قرار داد BOT
763. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک در اجرای دقیق پروژه‌های ساختمانی ایران
764. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های توسعه نرم افزاری با رویکرد توسعه‌ی چابک
765. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های زیربنایی BOT در ایران
766. انجام پایان نامه دستیار هوشمند مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
767. انجام پایان نامه مطالعه مدیریت ریسک و کمبود برنامه ریزی در پروژه‌های عمران
768. انجام پایان نامه امکان سنجی مدیریت ریسک پروژه‌های صنعتی بمنظورشناسایی روش‌های دفع صاعقه در مخازن ذخیره سازی نفت خام
769. انجام پایان نامه ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه‌های EPC و BOT
770. انجام پایان نامه مدیریت و ریسک پروژه‌های سدسازی (مطالعه موردی: سد مخزنی کرخه)
771. انجام پایان نامه تحلیل ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی صنایع دریایی به روش FMEA منطبق بر PMBOK
772. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت ریسک در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تکنیک‌های ISM و DEMATEL
773. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک ایمنی بر موفقیت پروژه‌های ساختمانی
774. انجام پایان نامه مروری بر تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌ها
775. انجام پایان نامه ترکیب تئوری فازی و تحلیل سلسله مراتبی برای مدیریت ریسک در پروژه هایساخت و ساز
776. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب سبد روش تأمین مالی پروژه‌های انبوه سازی مسکن برمبنای مدیریت ریسک
777. انجام پایان نامه مدیریت ریسک انتخاب مدیر پروژه‌های ساختمانی با تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی
778. انجام پایان نامه بررسی و مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار چابک و ارائه یک راهکار جدید برای بهبود مدیریت ریسک پروژه‌های مبتنی بر چارچوب اسکرام
779. انجام پایان نامه مدل ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای بهره گیری در مدیریت ریسک پروژه
780. انجام پایان نامه فرایند مدیریت ریسک‌های پروژه‌های فضایی با بهره گیری از استاندارد ECSS
781. انجام پایان نامه فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک و ارائه روش اجرائی جهت بکارگیری آن در پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی: پروژه‌های مسکن مهر
782. انجام پایان نامه بیشینه سازی اثربخشی پروژه‌های فن آوری اطلاعات از طریق مدیریت ریسک
783. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه
784. انجام پایان نامه ارتقاء سطح ایمنی پروژهای ساخت با بهره گیری از مدیریت ریسک
785. انجام پایان نامه کاربرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش ریسک برونسپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات
786. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی
787. انجام پایان نامه ضرورت تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک درتوانمندسازی مدیریت پروژههای عمرانی
788. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه‌های بزرگ
789. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های عمرانی
790. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در روش‌های تأمین منابع مالی سبد پروژه‌های عمرانی دو عاملی
791. انجام پایان نامه نقش ممیزی داخلی در مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
792. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تحلیل ریسک پروژه‌های مدیریت ارتباط بامشتری
793. انجام پایان نامه ارائه برای بهبود فرایند مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری
794. انجام پایان نامه طراحی سامانه مدیریت ریسک برای پروژه‌های عمرانی
795. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز: (روشی مبتنی بر دانش)
796. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های شهری به روش BOT
797. انجام پایان نامه یک روش برای مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری مبتنی بر کدهای C#
798. انجام پایان نامه اهمیت کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تحریم
799. انجام پایان نامه استفاده از مدل‌های تصمی مگیری چند معیاره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه‌های حفاری مکانیزه در محیطشهری (مطالعه موردی پروژه خط 7 مترو تهران)
800. انجام پایان نامه تحلیل ضرورت و بهینه سازی اجرای پروژه‌ها با رویکرد ادغامی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
801. انجام پایان نامه اثر مدیریت ریسک برعملکرد سبد پروژه‌های سازمان پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو
802. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بر روی پروژه‌های معدنی (شناسایی و انجام تحلیل‌های کمی و کیفی ریسک بر روی فعالیت‌های معدنی روباز)
803. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک پروژههای عمرانی و معدنی در حوزهی مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه
804. انجام پایان نامه ارزیابی تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی
805. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی تحلیل ریسک پروژه‌های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده آر تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
806. انجام پایان نامه تحلیلی بر روشهای مدیریت ریسک در کاهش تاخیرات ساخت پروژه‌های سدسازی
807. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های HSE عملیات جوشکاری در پروژه‌های ساخت و ساز پالایشگاهی کشور با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل ارزیابی ریسک 3D-Melbourne (مطالعه موردی: طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی- فازهای 18 و 17)
808. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC
809. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه‌های عمرانی
810. انجام پایان نامه بررسی طرح پیشنهادی پروژه مدیریت ریسک درشرکتهای مخابراتی
811. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت ریسک در پروژه‌ها و ارائه الگوی پیشنهادی جهت اجرای آن درپروژه های هسته‌ای
812. انجام پایان نامه نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی
813. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه با استفاده از استاندارد PMBOk مطالعه موردی برقی کردن قطار تهران مشهد
814. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک روش‌های تأمین مالی در پروژه‌های BOT
815. انجام پایان نامه بررسی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت خرد؛ مطالعه موردی: بنیاد مسکن شهرستان تکاب
816. انجام پایان نامه تدوین برنامه مدیریت ریسک سرمایه گذاری با بررسی تجربیات پروژه‌های کلان (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر آبادان)
817. انجام پایان نامه نقش و یافته‌های نوین مدیریت ریسک وساخت در پروژه‌های عمرانی ایران
818. انجام پایان نامه تأمین ایمنی در کارگاه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت ریسک پروژه‌های حفاری و گودبرداری
819. انجام پایان نامه استقرار مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت مبتنی بر استاندارد PMBOK پروژه ساخت موزه پانورامای بیت المقدس
820. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌ی ساخت با نگرشی بر مهندسی ارزش
821. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی شهری مطالعه موردی: پروژه خط هفت متروی تهران
822. انجام پایان نامه بررسی مهندسی ارزش، مدیریت دانش و مدیریت ریسک در کاهش تعداد پروژه‌های ناتمام ملی
823. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بر پروژه‌های صنعتی در حیطه فناوری اطلاعات
824. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
825. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی مدیریت ریسک در پروژه‌های طراحی ومهندسی صنایع نفت و گاز وپتروشیمی با استفاده از روش TOPSIS
826. انجام پایان نامه بررسی ارتقاء سطح ایمنی پروژههای عمرانی با بهره گیری از مدیریت ریسک (مطالعه موردی: پروژه 16080 واحدی پرند)
827. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه‌های صنایع نفت و گاز با بکار گیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره AHP-ELECTERE
828. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و ایمنی در پروژه‌های ساختمانی
829. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اصولی برای پروژه‌های ساختمانی
830. انجام پایان نامه استراتژی پیاده سازی مهندسی مدیریت ریسک در پروژه‌ها به منظور نیل به اهداف پروژه
831. انجام پایان نامه تحلیل و محاسبه ریسک در فرایند مدیریت ساخت، در پروژه‌های عمرانی
832. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آن در پروژه‌ها نرم افزاری
833. انجام پایان نامه تأثیر بررسی تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در ساخت پروژه‌های عمرانی
834. انجام پایان نامه پروژه‌های عمرانی مدیریت ریسک طراحی سامانه
835. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی رویکرد تخصیص ریسک با استفاده از استاندارد PMBOK
836. انجام پایان نامه شناسایی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی
837. انجام پایان نامه اجرای پروژه‌های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه)
838. انجام پایان نامه توسعه مدیریت ریسک با استفاده از کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محور
839. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز (کلانشهر تهران 1393)
840. انجام پایان نامه اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه‌های اجرای طرح هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای استان مرکزی
841. انجام پایان نامه ارئه یک مدل مدیریت دانش برای کاهش ریسکهای قراردادی در پروژه‌های EPC
842. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک با دو عدم قطعیت مرحله بهره برداری قرارداد TOB در پروژههای عمرانی مطالعه موردی: آزادراه ساوه سلفچگان
843. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی با نگرشی ویژه بر مبحث پروژههای تونل سازی
844. انجام پایان نامه تأثیر بررسی مدیریت ریسک بر اجرای پروژههای عمرانی در استان خوزستان
845. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک از جنبه زمان در پروژههای ساختمانی
846. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت پیش بینی نیاز به مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پل کابلی داراب ساری)
847. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های B.O.T
848. انجام پایان نامه اصلاح آنالیز ریسک برنامه‌ای و مدل مدیریت پیش رفته برای کل ریسک‌های چرخه‌ی عمر پروژه
849. انجام پایان نامه بررسی ریسک فاکتورها و مدیریت ریسک در پروژه‌های توسعه محصول جدید
850. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک درفاز ساخت و طراحی پروژه‌های عمرانی صنایع نفت و گاز
851. انجام پایان نامه ارائه یک نوع شناسی در مدیریت ریسک پروژه‌های BOT
852. انجام پایان نامه بهبود ساختار مدیریت ریسک در پروژه‌های ملی با دیدگاه HSE
853. انجام پایان نامه طراحی چارچوب مدیریت ریسک‌های تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی
854. انجام پایان نامه بررسی و مدیریت ریسک‌های پیش از ساخت در پروژه‌های ساخت و سازمطالعه موردی: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
855. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های انتقال برق
856. انجام پایان نامه بررسی لزوم قرارگیری مدیریت ریسک پروژه در وجوه کارت امتیازی متوازن در سازمانهای پروژه محور
857. انجام پایان نامه به کار گیری مدل SWOT جهت تدوین استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی مطالعه موردی: شرکت بین المللی فولاد تکنیک
858. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
859. انجام پایان نامه تئوری اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
860. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه‌های واقعی در پروژه‌های فناوری اطلاعات
861. انجام پایان نامه نقشه راه مدیریت ریسک دانش بنیان پروژه‌های فناوری اطلاعات (IT)
862. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌های زیرساختی
863. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت ریسک پروژه
864. انجام پایان نامه کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره linmap برای اولویت بندی مطلوب نتایج حاصل از تکنیک تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز
865. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و بررسی ریسک‌های آن در پروژه‌های عمرانی
866. انجام پایان نامه بررسی ریسک‌های موجود در پروژه‌های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها
867. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه‌های نرم‌افزاری به کمک شبکه‌های عصبی
868. انجام پایان نامه تحلیلی بر مراحل مدیریت ریسک در پروژه‌ها
869. انجام پایان نامه کاهش ریسک، مدیریت ریسک پروژه‌های نوآورانه با بکارگیری ISQ روش TRIZ
870. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی عملیاتی اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در فضای 3 بعدی
871. انجام پایان نامه بررسی مدلهای مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری
872. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های کسب وکار تولیدی
873. انجام پایان نامه دسته بندی ـ مدیریت ریسک: استفاده ازروش شباهت به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: پروژه ممیزی انرژی کارخانه ذوب آهن اصفهان
874. انجام پایان نامه طبقه بندی و مدیریت ریسک در پروژههای احداث تونل شهری (مطالعه موردی تونل نیایش تهران)
875. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و تأثیر آن بر روی تغییر گزینه پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان
876. انجام پایان نامه مدیریت کاهش ریسک اجرای پروژه اوره سوم با روش FMEA و نرم افزار PHA pro.6
877. انجام پایان نامه پارامترهای مؤثر بر بتن پلاستیک دیوار آب بند، جهت مدیریت ریسک پروژه (سد ونیروگاه رودبار لرستان)
878. انجام پایان نامه نقش‌ها و مسئولیت‌های ریسک و نمونه موفقی از یک مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور
879. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه نیروگاهی زنجان 3 به روش BOO
880. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شرکت در مناقصه در پروژه‌های سدسازی
881. انجام پایان نامه رویکرد سیستماتیک به مدیریت ریسک کیفیت پروژه
882. انجام پایان نامه ارائه مدل کاربردی برای مدیریت ریسک پروژه‌های صنعت خودرو
883. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ بهمراه مطالعه موردی یک نیروگاه برقابی
884. انجام پایان نامه پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در دفتر مدیریت سبد پروژه‌ها مطالعه موردی در یک سازمان پروژه محور
885. انجام پایان نامه بررسی انواع مدل‌های مدیریت ریسک پروژه‌ها و انتخاب مدل مناسب در پروژه‌های صنعت آب
886. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم خبره جهت مدیریت ریسک در سازمان‌های پروژه محور
887. انجام پایان نامه استراتژی استفاده از مدیریت ریسک در پروژه سد سازی
888. انجام پایان نامه بکارگیری استراتژی پدافند غیرعامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی
889. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی ابعاد مدیریت دانش در حوزه مدیریت ریسک پروژه
890. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه ماهواره ملی امید و دستاورد اجرای آن
891. انجام پایان نامه توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدیریت ریسک در پروژه
892. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه‌های ساخت
893. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه قطار شهری اهواز
894. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی براساس استاندارد PMBOK (همراه با مطالعه موردی)
895. انجام پایان نامه پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه حمل و نقل ریلی شهری - شرکت مپنا
896. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت ریسک چند بعدی و متحرک شرکت‌های بیمه در پروژههای مهندسی جهت اجتناب از انتخاب نامساعد (مطالعه موردی: مدیریت ریسک پروژههای نیروگاهی)
897. انجام پایان نامه بهینه سازی اجرای پروژه احداث خط انتقال آب از سد ارداک تا شهر مشهد با رویکرد تلفییق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
898. انجام پایان نامه برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با رویکردی دانش محور
899. انجام پایان نامه کاربرد فرآیند shampu در مدیریت ریسک پروژه
900. انجام پایان نامه ارئه الگوی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجراء (در معرض ریسک) در پروژه‌های ساخت و ساز ایران
901. انجام پایان نامه ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی در شرکتهای توزیع نیروی برق
902. انجام پایان نامه تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه
903. انجام پایان نامه افزایش موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از مدیریت استرتژیک و مدیریت ریسک
904. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه احداث مولدهای مقیاس کوچک گازسوز با شبیه ساز مونت کارلونرم افزار Pertmaster
905. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک در پروژه‌های فضایی
906. انجام پایان نامه ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی درشرکت های توزیع نیروی برق
907. انجام پایان نامه اولویت بندی ریسک‌های تهدید کننده سلامت نیروی انسانی در پروژه‌های راهسازی جهت ارتقاء مدیریت HSE بهداشت، ایمنی، محیط زیست) با استفاده از روش ) TOPSIS
908. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ عمرانی
909. انجام پایان نامه الگوی بهینه مدیریت ریسک در اجرای پروژه EPC
910. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌ها با تأکید بر قراردادهای EPC
911. انجام پایان نامه کارگاه آموزش مدیریت ریسک پروژه Project Risk Management
912. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت ریسک و زنجیره بحرانی جهت مدیریت عدم قطعیتهای پروژه
913. انجام پایان نامه مدیریت ریسک به کمک شناخت، کمیسازی، رتبه بندی و ارائه راهکار برای ریسک‌های موجود در ساخت پروژه‌های زیربنایی
914. انجام پایان نامه شراکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
915. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم خبره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه‌ها
916. انجام پایان نامه پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی
917. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌های شهری - مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب
918. انجام پایان نامه تعامل بین پورتفولیو، طرح و پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک
919. انجام پایان نامه ارائه الگو متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های تلفیقی عمرانی- صنعتی مطالعه موردی: بنادر دریایی
920. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه نمگ زدایی عسلویه
921. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه‌های خودگردان در صنعت نفت و گاز
922. انجام پایان نامه مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه‌های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP
923. انجام پایان نامه بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرحهای نیروگاهی (مطالعه موردی؛ شرکت مپنا)
924. انجام پایان نامه کاربرد تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه‌ها
925. انجام پایان نامه بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک‌های پروژه
926. انجام پایان نامه کاهش ریسک پروژه‌های سدسازی با استفاده از تلفیق تفکر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
927. انجام پایان نامه مروری بر فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های قطار شهری
928. انجام پایان نامه مدیریت ریسکدر مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌های زیرساختی
929. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌ها در ایران
930. انجام پایان نامه رویکردهای مؤثر و کارا جهت مدیریت ریسک پروژه‌های برقابی
931. انجام پایان نامه ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با رویکرد مدیریت ریسک‌های مالی
932. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
933. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه‌های اکتشاف نفت
934. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی
935. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت ریسک درجلوگیری از به تأخیر افتادن پروژه‌های ساخت
936. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت و اولویت بندی ریسک فعالیت‌های پروژه در شرایط فازی با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی کیفی
937. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه‌های تصفیه خانه‌های فاضلاب «مطالعه موردی تصفیه خانه‌های فاضلاب مراغه و مرند»
938. انجام پایان نامه نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی و استراتژیک
939. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تدارکات؛ راهبردی در موفقیت پروژه‌های عمرانی
940. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های دریایی (برپایه استاندارد PMBOK)
941. انجام پایان نامه به چالش کشیدن مدیریت ریسک حمل و نقل تجهیزات فوق سنگین پروژه‌های پتروشیمیایی بر اساس استاندارد PMBOK-2008
942. انجام پایان نامه نگاهی بر مبانی نیل به موفقیت در برنامه‌های مدیریت ریسک پروژه
943. انجام پایان نامه ماتریس مدیریت ریسک پروژه درمهندسی
944. انجام پایان نامه بررسی کاربردی مدیریت ریسک؛ پروژه نیروگاهی
945. انجام پایان نامه تحلیل ارتباط و تکامل مدلهای مدیریت ریسک پروژه
946. انجام پایان نامه سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه
947. انجام پایان نامه طراحی فرآیندی سیستماتیک جهت پیاده‌سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و توسعه راه‌آهن
948. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای
949. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای رشد مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد پروژه محور
950. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ملی و استراتژیک
951. انجام پایان نامه ارائه یک روش جهت مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی مجدد فرایند
952. انجام پایان نامه طراحی فرآیندی سیستماتیک جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و توسعه راه آهن
953. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پیشنهاد قیمت در پروژههای ساختمانی
954. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در قراردادهای پروژه‌های زیرزمینی
955. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
956. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌ها با تمرکز بر پروژه‌های ساخت
957. انجام پایان نامه طراحی سیستم اطلاعات مدیریت ریسک در پروژه‌های سرمایه گذاری صنعتی
958. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
959. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌ها (ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک پروژه‌ها)
960. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برای تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت در صنایع پتروشیمی
961. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه
962. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره بحرانی پروژه و مدیریت ریسک
963. انجام پایان نامه مروری بر اصول و چالش‌های فرآیند مدیریت ریسک پروژه
964. انجام پایان نامه ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM
965. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه در استانداردهای مختلف
966. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات
967. انجام پایان نامه تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
968. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
969. انجام پایان نامه مطالعات امکان سنجی پروژه‌ها با رویکرد کاربرد تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
970. انجام پایان نامه بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
971. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه ابزاری جدید برای پایدار نگهداشتن مزیت رقابتی با استفاده از مدلهای (PMMM)
972. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه و ارتباط آن با مفاهیم EARNED VALUE
973. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه
974. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد رهبری مهندسان در پروژه‌های نیروگاهی
975. انجام پایان نامه بررسی رهبری پروژه از دیدگاه اسلام بر اثربخشی مدیران پروژه
976. انجام پایان نامه اهمیت شاخص رهبری درمدیریت دانش سازمان‌های پروژه محور
977. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد پروژه در شرکت پتروشیمی گلپایگان
978. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تبیین نقش واسطه‌ای مدیریت دانش مشتری در رابطه میان رهبری دانش و عملکرد پروژه‌ها
979. انجام پایان نامه بررسی رابطه تکنولوژی، رهبری و فرهنگ سازمانی در جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه پروژه‌های شهرداری منطقه 1
980. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت تبیین نقش واسطه‌ای بهبود عملکرد پروژها در رابطه میان رهبری دانش و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شهرداری یزد)
981. انجام پایان نامه تأثیر عملیات رهبری غیرتکنیکی بر روی موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات در شعب بانک اقتصاد نوین استانمازندران
982. انجام پایان نامه توانایی‌های رهبری مدیران پروژه یکی از عوامل موفقیت پروژه
983. انجام پایان نامه توسعه مدل فضای منعطف رهبری برای ارزیابی عملکرد رهبری مهندسان در پروژه‌های نیروگاهی
984. انجام پایان نامه ارائه پروفایل شایستگی رهبری مدیران موفق پروژه براساس فرآیید تحلیل سلسل مراتبی فازی
985. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیر پروژه، کار گروهی و موفقیت پروژه با رویکرد سیستم دینامیکی
986. انجام پایان نامه سبک رهبری حاکم بر شرکت پیمانکاری پروژه محور با بهره گیری از ماتریس رهبری فلامهولتز مطالعه موردی
987. انجام پایان نامه تجربیات مؤثر رهبری و مدیریت تغییر در ایجاد قابلیت‌های سازمانی برای اجرای موفق پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندها
988. انجام پایان نامه تأثیر رهبری هیفتز بر موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات
989. انجام پایان نامه رهبری اخلاقی الکترونیک برای تیمهای مجازی پروژه

 

Pin it