انجام پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

عدم قطعیت و پویایی دنیای امروز و همچنین پیشرفت‌های سریع تکنولوژی، فرآیند تصمیم گیری را به کلی دچار تحول کرده است. سازمان‌های امروزی با تغییرات مهم و مختلفی مانند تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ سود، تغییر نرخ ارز و همچنین تغییر قیمت سهام روبه رو هستند. بر اساس این تغییرات و همچنین تغییرات محیطی سازمان‌ها، نظریات جدید علمی در حوزه‌های مدیریت ارائه شده است و در این بین حتی بعضی از محققان به ارائه نظریه آشوب پرداخته و سازمانها را در یک محیط مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت نشان داده‌اند.
به منظور برطرف کردن مشکلات و مسائلی که سازمان‌ها در این شرایط با آن روبه رو هستند، علوم مختلف با پرداختن از زوایای تخصصی خود، شرایطی متعارفی را ایجاد کرده‌اند. در این بین، مهندسی مالی و مدیریت ریسک نیز به موضوع حساس و مهم کنترل ریسکهای مالی پرداخته و با ارائه راه‌کارهای نوین و استراتژی‌های بدیع قادر خواهد بود در این راستا برای شرکت‌های تجاری، تولیدی و خدماتی و همچنین بانک‌های تجاری، روش‌های نظام‌مندی خلق کند. از جمله ریسک‌هایی که سازمانها با آن رو به رو هستند می‌توان به ریسک استراتژیک، ریسک مقررات، ریسک عملیاتی، ریسک کالا، ریسک منابع انسانی و ... اشاره کرد.

دروس تخصصی مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

• ابزارهای مالی اسلامی
• مهندسی مالی پیشرفته
• فرایندهای تصادفی در مالی

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

روش‌های اقتصادسنجی (تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل دیتا و پانل دیتا دینامیک و GMM و معادلات رگرسیونی FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

تحقیق در عملیات(مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

1. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت با هزینه سرمایه، ارزش بازار و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
2. انجام پایان نامه کاربرد روش ارزش در معرض ریسک در سنجش ریسک نامطلوب صندوقهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
3. انجام پایان نامه بررسی تأثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر بازدهی سهام، ریسک سیستماتیک، مدیریت سود، عملکرد جاری و آتی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر پذیرش ریسک و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
5. انجام پایان نامه تأثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. انجام پایان نامه مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران
7. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی ریسک نامطلوب و ضریب P/E با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
8. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
9. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک تولید ناخالص داخلی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
10. انجام پایان نامه شناسایی ریسک‌های موجود درراه اندازی بورس الکترونیک
11. انجام پایان نامه رابطه مدیریت ریسک با سرمایه فکری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
12. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل رابطه بین ریسکهای مالی و تأثیر آن بر عدم پرداخت بدهی‌ها در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
13. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر ریسک تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
14. انجام پایان نامه نقش قراردادهای بیمه‌ای و قرارداد اختیار معامله سهام درکاهش ریسک حاصل از خریدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
15. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ریسک و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
16. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه انسانی با ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار
17. انجام پایان نامه تحلیل ریسک از دست دادن اصل سرمایه در مدیریت اوراق بهادار در نوسانات بازار بورس
18. انجام پایان نامه پیش بینی بازده‌های سهام تعدیل شده بر اساس ریسک با استفاده از اهرم‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
19. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
20. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های استراتژیک و غیراستراتژیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
21. انجام پایان نامه بررسی درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار
22. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیاسی و عملکرد مالی شرکت‌ها مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23. انجام پایان نامه سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه‌ی آن با انحراف معیار
24. انجام پایان نامه تأثیر دقت و اعتبار پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت در کاهش ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل ژنتیک فرج زاده و آلتمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
25. انجام پایان نامه تعیین اثر استراتژی‌های مربوط به ریسک اطلاعات (کیفیت افشا و کیفیت تعهدات) بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
26. انجام پایان نامه بررسی ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن
27. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
28. انجام پایان نامه نقش قرارداد اختیار معامله سهام و قراردادهای بیمه‌ای درکاهش ریسک حاصل ازخریدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
29. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسک‌های تجاری، مالی ونقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
30. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
31. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
32. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر روابط بین فعالیت‌های تجاری و نوسانات قیمتدر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
33. انجام پایان نامه رابطه ساختار سرمایه با تاکید بر اهرم مالی با نرخ بازده و ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
34. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و ریسک نقدینگی با مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
35. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک و کیفیت کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
36. انجام پایان نامه اثر آگاهی سرمایهگذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتار سرمایهگذاران بورس اوراق بهادارتهران
37. انجام پایان نامه تأثیر اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
38. انجام پایان نامه ریسک اعتباری، ساختار سرمایه، سودآوری و تصمیمات وام دهی بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
39. انجام پایان نامه مطالعه میزان مطلوبیت مدیریت دانش، عوامل مؤثر در انتخاب سهام و مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار
40. انجام پایان نامه مقایسه ریسک و بازده صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری با سایر نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران
41. انجام پایان نامه مقایسه شدت تأثیر سرمایههای فکری و معیارهای سنتی حسابداری بر ریسک در شرکتهای سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
42. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی تنوع اعتباری با ریسک اعتباری و بازده بانکها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
43. انجام پایان نامه تحلیل اثر مالکیت نهادی بر ریسک پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
44. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
45. انجام پایان نامه تأثیر بیشاعتمادی مدیران بر ریسک غیرسیستماتیک در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
46. انجام پایان نامه تحلیل وبررسی تفاوت اندازه ریسک سیستماتیک صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389
47. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
48. انجام پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
49. انجام پایان نامه بررسی عوامل ریسک و ارائه گزارش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
50. انجام پایان نامه بررسی ریسک سیستماتیک در استراتژی معاملاتی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
51. انجام پایان نامه تأثیر ریسک‌های مالی بر سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
52. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ریسک اعتباری با نقدشوندگی و سودآوری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
53. انجام پایان نامه بررسی رابطه ریسک جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
54. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
55. انجام پایان نامه ریسک بدهی و بررسی تأثیر آن بر رابطه بین سود هر سهم و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
56. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
57. انجام پایان نامه کاهش ریسک معاملات سهام با بهره گیری از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران
58. انجام پایان نامه ریسک بانک از دیدگاه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ایران
59. انجام پایان نامه اثرنقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
60. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
61. انجام پایان نامه بررسی اثرات میزان ریسک تزیینی شرکت‌ها و هزینه نمایندگی در گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
62. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی مستقل و ریسک سرمایه گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
63. انجام پایان نامه بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران
64. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک‌های اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
65. انجام پایان نامه بررسی رابطه مالکیت نهادی و ریسک نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
66. انجام پایان نامه نرخ مالیات شرکت بعنوان یک عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
67. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک با نقش میانجی تمایلات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
68. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
69. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک تجاری و نقدینگی با ساختار سرمایه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
71. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک، جریان نقد عملیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی و نوع صنعت بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
72. انجام پایان نامه بررسی رابطه سودخالص و نسبت‌های اهرمی با ریسک سیستماتیک (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
73. انجام پایان نامه بررسی محتوی اطلاعاتی فاکتورهای ریسک و ارزش بازارسهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
74. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان افشای مدیریت و مدیریت سود واقعی بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
75. انجام پایان نامه بررسی نقش اهمیت ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
76. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه بر سودآوری و ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
77. انجام پایان نامه روابط بین ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
78. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
79. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
80. انجام پایان نامه تأثیر فرارهای مالیاتی بر ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
81. انجام پایان نامه تأثیر اطلاع رسانی به هنگام در بیمه و ریسک مربوط به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
82. انجام پایان نامه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
83. انجام پایان نامه رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و نسبت کفایت سرمایه در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
84. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
85. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اعتباری بالا بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
86. انجام پایان نامه بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
87. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک (خطر) و کاهش ریسک سقوط (ریزش) قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
88. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر میزان ریسک عدم پرداخت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
89. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
90. انجام پایان نامه شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران
91. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستمهای حسابداری کامپیوتر بر مدیریت ریسک حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
92. انجام پایان نامه تأثیر ریسک تجاری بر مبنای ارزش بازار بر ارزش افزوده بازار شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
93. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد شرکت بر ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق تهاران
94. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
95. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها مطالعه موردی: (بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
96. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب ساختار سرمایه با نرخ بازده سرمایه و ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
97. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
98. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
99. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معادلات با اشخاص وابسته و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
100. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه ساختاری و فیزیکی بر ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
101. انجام پایان نامه بررسی تأثیر معیارهای سنتی حسابداری بر ریسک در شرکت‌های سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
102. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد بر مالکیت نهادی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
103. انجام پایان نامه تحلیل اثر بخشی استفاده از داده کاوی در حسابرسی به منظور کاهش ریسک عدم کشف با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس تهران
104. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر میزان ریسک پذیری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
105. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تنوع بر ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
106. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک در کاهش آثار تحمیلی سیاست‌های تقسیم سودبر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
107. انجام پایان نامه رابطه ریسک اعتباری و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
108. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی غیر سیستماتیک بر ریسک سرمایه گذاری با تاکید برنقش ارزش آفرینی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
109. انجام پایان نامه بررسی عناصر ریسک غیر سیستماتیک بر کاهش ریسک سرمایه گذارانمطالعه موردی: (بازار بورس اوراق بهادار تهران)
110. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک با تاکید بر پایداری سود شرکت (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
111. انجام پایان نامه بررسی نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
112. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
113. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی ریسک شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبت‌های اهرمی با استفاده از مدل تاپسیس فازی
114. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد تعدیل شده با ریسک شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
115. انجام پایان نامه نقد شرکتهای وجه نگهداشت با سطح عملیاتی چرخه و بررسی ارتباط بین تورم، ریسک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
116. انجام پایان نامه بررسی میزان کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
117. انجام پایان نامه ارائه مدل اثرات ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
118. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان ویژگی‌های ریسک شرکت و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار قیمت‌های هدف و اخبار بازده مورد انتظار خاص شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن
119. انجام پایان نامه مقاسیه مدل‌های شبکه عصبی و رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام مبتنی برشاخص های مدیریت ریسک در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
120. انجام پایان نامه مطالعه رابطه ویژگی‌های ریسک شرکت و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
121. انجام پایان نامه رابطه بین حسابرس متخصص صنعت و ریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر تأثیر سرمایه گذاران نهادی
122. انجام پایان نامه تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
123. انجام پایان نامه تأثیر ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی بانک در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مازندران
124. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و ریسکپذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
125. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسکهای تجاری، مالی ونقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
126. انجام پایان نامه مقایسه شاخص‌های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ریسک معاملات سهام، یک مطالعه موردی از بازار بورس تهران
127. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین مدیریت سود و ریسک سیسستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنایع دارو، خودرو و سیمان)
128. انجام پایان نامه تبیین نقش اعتماد، ریسک درک شده و آگاهی‌های امنیت اینترنتی در معامله‌های الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
129. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
130. انجام پایان نامه ریسک سود مازاد، ارز شهای ذاتی و قیمت‌های سهام در 30 شرکت بورس اوراق بهادار
131. انجام پایان نامه بررسی اثرگذاری محتوای کیفی افشای اطلاعات صورت‌های مالی بر میزان ریسک سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
132. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نظارت هیات مدیره مستقل بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
133. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و ریسک سیستماتیک با نرخ بازده سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک
134. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
135. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت‌های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
136. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک (β) بر سرعت شناسایی اخبار خوب و بد، و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
137. انجام پایان نامه تأثیر بی ثباتی سود بر افزایش ریسک کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
138. انجام پایان نامه عوامل مالیاتی مؤثر بر ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
139. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ریسک تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
140. انجام پایان نامه بررسی رابطه عدم شفاف سازی سود حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
141. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیت سرمایه گذاران بر میزان ریسک پذیری آ ن ها در بورس اوراق بهادار تهران
142. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاستهای سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
143. انجام پایان نامه بررسی تجربی رابطه بین ترکیب منابع مالی با ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
144. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک غیر سیستماتیک و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
145. انجام پایان نامه نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
146. انجام پایان نامه ارزیابی اهمیت نسبت‌های مالی مؤثر بر ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش درخت‌های تصمیم
147. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک جریان نقدی با سودآوری، رشد سود وارزش دفتری به ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1392
148. انجام پایان نامه استفاده از داده‌ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران
149. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
150. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
151. انجام پایان نامه بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مازندران
152. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار مازندران
153. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
154. انجام پایان نامه تأثیر خودشیفتگی برتحمل ریسک سرمایه گذاری (مطالعه موردی: سازمان بورس واوراق بهادار تهران)
155. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
156. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات قیممت سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
157. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
158. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
159. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک پنجاه شرکت برتر بورساوراق بهادار تهران
160. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی تنوع بر ریسک سودآوریشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
161. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
162. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
163. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش مالی بر ریسکپذیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
164. انجام پایان نامه محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران
165. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بازده مقطعی با عوامل ریسک:: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
166. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
167. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اتکای اطلاعات حسابداری بر ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
168. انجام پایان نامه تأثیر ریسک سیستواتیک سهام عادی بر روی نسبت‌های نقدینگی (نسبت جاری) شرکت‌های خودروسازی بورس تهران
169. انجام پایان نامه تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
170. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
171. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی برای شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های موجود در صنعت لیزینگ در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی 1387 تا 1392)
172. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
173. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
174. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
175. انجام پایان نامه سودمندی صورت‌های مالی در تعیین ریسک و بازده مورد انتظار دارایی‌ها (با تاکید بر کار آمدی بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد بازار سرمایه)
176. انجام پایان نامه مقایسه روش ریسک میانگین با روش‌های سنتی تشکیل پر تفوی با رویکرد فازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
177. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری، جریان نقد عملیاتی و اهرم مالی بر ریسک ورشکستگی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
178. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
179. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و صرف ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
180. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
181. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر هموار سازی سود (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
182. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک سیستماتیک درمحیط رقابتی درمقایسه باتاثیرتوان تصمیم گیریمدیریتی در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
183. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری با ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
184. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های سرمایه گذاری در در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از منطقفازی
185. انجام پایان نامه نقش صنعت بیمه در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس
186. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت‌های تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
187. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سودهای هموار شده و ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
188. انجام پایان نامه تأثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 86 تا 90
189. انجام پایان نامه بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
190. انجام پایان نامه کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران
191. انجام پایان نامه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی بر بازده و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران: روش داده‌های ترکیبی
192. انجام پایان نامه پوشش ریسک در تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهای حساسیت ریسک دلتا و روو: مدل درخت دوجمله‌ای
193. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های انتخاب سهام جهت تشکیل پرتفوی از نظر برآورد بازده مورد انتظار، بازده واقعی آتی و ریسک آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
194. انجام پایان نامه رابطه ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران
195. انجام پایان نامه ارتباط بین حضور زنان در هیئت مدیره با عملکرد مالی و ریسک سهام شرکت‌ها (مطالعه موردی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران)
196. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بخش شرکت‌های صنعت خودرو)
197. انجام پایان نامه رابطه بین ریسک نقدینگی و کیفیت اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
198. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
199. انجام پایان نامه اندازه گیری ریسک و بازده در چارچوب سیاست‌های متفاوت سرمایه در گردش شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
200. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده ریسک کل ریسک سیستماتیک چولگی وکشیدگی در بورس اوراق بهادار تهران
201. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های سرمایه درگردش مدیریت بهینه نقدینگی بر کاهش اختمال ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
202. انجام پایان نامه روابط علی کلان اقتصادی و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رهیافت گارچ چند متغیره
203. انجام پایان نامه ارزیابی اجزا مدل بازار (شارپ-مارکویتز)(با استفاده از تحلیل رابطه برخی از عوامل بازار با ریسک کاهش یافته ناشی از متنوع سازی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
204. انجام پایان نامه ارتباط الزامات سرمایه و ریسک در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
205. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت پیش بینی‌های سود بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
206. انجام پایان نامه بررسی تبیین ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با ریسک نقد شوندگی و ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
207. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت آنی و نسبت جاری بر ریسک سیستماتیک در صنایع دارویی غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
208. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر شاخص ریسک سیستماتیک در صنایع دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
209. انجام پایان نامه تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر بازده غیرعادی سهام و ریسکسیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
210. انجام پایان نامه تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس طلا و ارز با رویکرد ارزش در معرض ریسک
211. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک بازار در محیط رقابتی در مقایسه با تأثیر تصمیم گیری مدیریت در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
212. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های ناملموس بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
213. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
214. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین نرخ تورم، ریسک سیستماتیک و اندازه شرکت با نسبت قیمت به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
215. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی بر ریسک نقد شوندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
216. انجام پایان نامه پوشش ریسک در تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهای حساسیت ریسک دلتا و روو: مدل درخت دوجمله‌ای
217. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های انتخاب سهام جهت تشکیل پرتفوی از نظر برآورد بازده مورد انتظار، بازده واقعی آتی و ریسک آنها در بورس اوراق بهادار تهران
218. انجام پایان نامه بررسی ریسک ورشکستگی، نابهنگاری اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
219. انجام پایان نامه ارائه قرارداد آتی فولاد جهت پوشش ریسک در بورس کالای ایران
220. انجام پایان نامه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بربازده و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران روش داده‌های ترکیبی
221. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای ریسک پرتفوهای ایجاد شده با استفاده از نسبتهای EVA/M و B/M در بورس اوراق بهادار تهران
222. انجام پایان نامه مدلی مبتنی بر ریسک و بازده برای اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس تهران
223. انجام پایان نامه مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذران متخصص و غیر متخصص در مورد خرید سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه‌ای اصفهان)
224. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک
225. انجام پایان نامه مدیریت پسماندهای ویژه و ارزیابی ریسک حاصل از پسماندهای حفاری چاه‌های نفت و گاز
226. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک اسکله نفتی منطقه بوشهر با استفاده از روش FMEA
227. انجام پایان نامه تدوین و ارائه برنامه مدیریت ریسک زیست محیطی در فاز ساختمانی NGL3200 به روش FMEA
228. انجام پایان نامه طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مدلی برای مدیریت ریسک شرکت هابا عملکردهای جهانی و بین المللی
229. انجام پایان نامه آینده پژوهی مدیریت ریسک در شهرها با تاکید بر آسیب پذیری خطرات زلزله
230. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های ایمنی در یکی از کارخانه‌های تولید چرم مصنوعی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)
231. انجام پایان نامه شناسایی، تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک در توسعه میادین نفت و گاز
232. انجام پایان نامه بررسی کاربرد مهندسی ارزش در بنادر ضمن تاکید بر مدیریت ریسک و مطالعه موردی دونمونه موفق
233. انجام پایان نامه آنالیز مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
234. انجام پایان نامه تکنیکها و راهکارهای مدیریت ریسک در سازه‌های بتنی پیش ساخته
235. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیلاب برروی پل‌ها و خاکریزهای راه آهن
236. انجام پایان نامه شناسایی، تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک پروژههای آزادراهی
237. انجام پایان نامه مدیریت و سنجش ریسک در پذیرش فناوری جدید
238. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت ارشد شرکت با ریسک نکول آتی ورشد فروش شرکت
239. انجام پایان نامه زمینه یابی تعیین برندشهری برای کلان شهر کرمانشاه ارزیابی مدیریت مولفههای ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA
240. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک در ادارات و سازمان‌ها بر مسئولیت پذیری حسابرسان
241. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود، ریسک منحصر شرکت و ریسک منحصر ناشی از مدیریت سود با ریسک اعتباری شرکت‌های خانوادگی
242. انجام پایان نامه تحلیل کمی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارآیی مدیریت پروژه (به همراه مطالعه موردی)
243. انجام پایان نامه فرآیند تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک جهت بهبود پروژه‌های عمرانی
244. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
245. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
246. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک
247. انجام پایان نامه استفاده همزمان از مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
248. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مدیریت ریسک با رضایت شغلی کارکنان
249. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در آلودگی منابع آب زیرزمینی
250. انجام پایان نامه ارزیابی روسازیهای نفوذپذیر با رویکرد مدیریت ریسک
251. انجام پایان نامه برنامه ریزی، تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی با استفاده از روش آنالیزریسک برنامه‌ای و مدل پیشرفته APRAM با لحاظ ریسک‌های کل چرخه عمر پروژه
252. انجام پایان نامه بررسی اثرهای زیستمحیطی بر روش اصلاح شده آنالیز ریسک برنامه‌ای و مدل مدیریتی پیشرفته
253. انجام پایان نامه مدیریت ریسک: راه حلی نوین برای ارتقای تأثیرگذاری سازمانها
254. انجام پایان نامه استخراج چارچوب مدیریت ریسک از منابع موجود
255. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات مدیریت ریسک بر موفقیت تیم مدیریت پروژه‌های عمرانی دولتی
256. انجام پایان نامه ارزشآفرینی استراتژیک سازمان با استفاده از طراحی مدل مفهومی ارتباط هوش مالی مدیران با مدیریت ریسک؛ رویکرد ترکیبی روش دلفی و مدلسازی معادلات ساختاری
257. انجام پایان نامه استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک هنگام بروز رکود مالی
258. انجام پایان نامه مهندسی مالی در اعطای وام به منظور مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و اثر بخشی آن با شبکه عصبی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری
259. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک با کنترل و حسابداری مدیریت
260. انجام پایان نامه بهبود فرآیند مدیریت ریسک در شرکت هلی پت
261. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیند مدیریت پروژه در شرکت هلی پت
262. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانک‌ها
263. انجام پایان نامه مدیریت ریسک
264. انجام پایان نامه تأثیر ریسک مالی و مدیریت سود بر هزینه سرمایه شرکت
265. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های HSE در فرایندهای تصفیهخانه آب
266. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های قرادادی در صنعت بالادستی نفت و گازو تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف
267. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی استان لرستان و اولویت بندی ارکان بوجود آورنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره FUZZY TOPSIS
268. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه شن ریزی جاده دسترسی به مسیر خوط لوله انتقال نفت مطالعه موردی: خط لوله انتقال نفت 10 اینچ کرمانشاه به سنندج
269. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه‌های راهسازی مطالعه موردی بزرگراه خرم آباد_کوهدشت
270. انجام پایان نامه بررسی نقش بیمههای اعتباری ناشی از عدم توانایی پرداخت در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها – مورد مطالعه شعب بانک ملت استان اصفهان
271. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ارتباط آن با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
272. انجام پایان نامه راهکارهای مدیریت ریسک در بیمه‌های اتکایی
273. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری سیستم خبره بر مدیریت ریسک اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی)
274. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های حسابداری کامپیوتری بر مدیریت ریسک حسابرسی
275. انجام پایان نامه ارتباط ابزارهای مهندسی مالی و مدیریت ریسک
276. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T
277. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
278. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب جدید سیستم امتیاز دهی اعتباری مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات مالی
279. انجام پایان نامه طراحی الگوریتم مدیریت ریسک قطع برق مشترکین در شبکههای توزیع برق
280. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پایش زمان، هزینه و ریسک پروژه
281. انجام پایان نامه مدیریت غیرسازه ای مبنایی جهت کنترل و کاهش ریسک سیلاب
282. انجام پایان نامه بررسی و تعیین برنامه راهبردی ارزیابی ریسک بنادر با رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
283. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی در یکی از مجتمع‌های فرآوری نفت مطالعه موردی گاز H2S
284. انجام پایان نامه مدیریت ریسک رویکردی نوین برای کاهش مخاطرات
285. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مفاهیم و کاربردها
286. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محصول گندم آبی در شرایط عدم قطعیت بر اساس الگوی بیمه درآمدی مطالعه موردی استان همدان
287. انجام پایان نامه بررسی اجمالی مدیریت ریسک پروژه
288. انجام پایان نامه مدیریت اکوسیستمی ضرورتی برای کاهش ریسک حوادث
289. انجام پایان نامه مدیریت بحران زلزله درکلانشهرتبریز باتحلیل شاخص ریسک خطرزلزله
290. انجام پایان نامه آموخته‌های مدیریتی حادثه فوکوشیما دایچی ژاپن در مدیریت ریسک نیروگاه‌های هسته‌ای جهان
291. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخص‌ها و تبیین جایگاه صندوق ضمانت و بیمه سرمایه گذاری مدیریت ریسک در بانک هایاسلامی به روش AHP
292. انجام پایان نامه رویکرد مهندسی ارزش در مدیریت ریسک سیلاب شهری
293. انجام پایان نامه ارتقاء سطح ایمنی پروژهای ساخت با بهره گیری از مدیریت ریسک
294. انجام پایان نامه معرفی و بررسی مدل‌های مدیریت ریسک استراتژیک
295. انجام پایان نامه بررسی الگوهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک منابع سازمانی با استفاده از تکنیک‌های چند معیاره: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
296. انجام پایان نامه پایش تغییرروند شاخصهای حدی روزهای یخبندان و یخی دراستان گلستان جهت مدیریت ریسک انرژی دردوره سردسال
297. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سقوط ازارتفاع درپروژه های گودبرداری به روش FMEA
298. انجام پایان نامه روشهای مدلسازی در مدیریت ریسک سبد اعتباری و مقایسه آنها از منظر ویژگیهای منتخب
299. انجام پایان نامه چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک
300. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی و ارائه الگوی گشت پیشنهادی استان خراسان شمالی
301. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار
302. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری مشهد)
303. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بحران در بافت‌های فرسوده شهر پارس آباد مغان با استفاده از GIS مطالعه موردی: محله زیر کشتارگاه
304. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و تأثیر آن در تأخیر پروژه‌های ساختمانی
305. انجام پایان نامه بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی سرپوشیده منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر مدیریت ریسک
306. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین
307. انجام پایان نامه تحلیل و تخصیص بهینه بودجه اضافی ریسک‌های مدیریتی تونلسازی (مطالعه موردی مترو خط 3 مشهد)
308. انجام پایان نامه شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور به عنوان لازمه اقتصاد مقاومتی
309. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم اعتبار سنجی مشتریان بر مدیریت ریسک و ارائه راهکار در شعب بانک ملی استان ایلام
310. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کاهش ریسک با میانجی گری عوامل مؤثر در انتخاب سهام مورد مطالعه: کارگزاری‌های بانک مسکن، بانک خاورمیانه، سهم آشنا و نواندیشان بازار سرمایه
311. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه‌های قرارداد BOT
312. انجام پایان نامه بررسی جامع مدیریت ریسک با بکارگیری روش‌های ارزیابی احتمالاتی ایمنی
313. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اجتماع محور
314. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل موثربر مدیریت ریسک سیستم‌های اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از تکنیک FAHP
315. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک و کاربرد آن در مواقع بحران در شهرداری‌ها
316. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از مدل SWOT
317. انجام پایان نامه تبیین استراتژی جامع مدیریت دانش HSE و مدیریت ریسک با رویکرد فرهنگ سازی و پیشگیری ازحوادث در شرکت ملی گاز ایران
318. انجام پایان نامه نقش سیستمهای پیش بینی و هشدار سیلاب در مدیریت ریسک مخاطره سیل
319. انجام پایان نامه جایگاه و کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک
320. انجام پایان نامه ارائه الگوی جدید مدیریت ریسک در کاربری‌های شهری، مطالعه موردی مراکز امداد رسانی منطقه 4 تبریز
321. انجام پایان نامه مدیریت ریسک جامعه با نگرش شهرسازی اصولی و بدون شتاب با تاکید بر کلانشهرها
322. انجام پایان نامه بررسی جایگاه برنامهریزی کاربری اراضی در مدیریت ریسک تأسیسات پرخطربر اساس سناریوی وقوع حوادث عظیم در آنها
323. انجام پایان نامه تدوین مدل مدیریت ریسک زلزله کلان شهر مشهد در راستای شهر تاب آور، ایمن و هوشمند و آماده
324. انجام پایان نامه تحلیل سرمایه گذاری درایران با رویکرد مدیریت ریسک
325. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت ریسک (مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه شهرستان سنندج)
326. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مکانیزم های راهبری شرکتی و مدیریت ریسک
327. انجام پایان نامه مدلی جهت مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی
328. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت ریسک موردمطالعه: شرکت‌های بیمه شهرستان سنندج
329. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل میدانی معیارهای مؤثر بر ساختگاه سدها از لحاظ ژئوتکنیکی جهت ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک آنها با استفاده از منطق فازی
330. انجام پایان نامه سنجش ابعاد آسیب پذیری، راهکاری به سوی مدیریت ریسک خشکسالی در سطح کشور
331. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر وقوع ریسکهای پروژه‌های ساخت و ساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرآیند محور
332. انجام پایان نامه فرآیند بررسی مدیریت ریسک و ارزیابی آن جهت اجرای پروژه‌های عمرانی
333. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین در محیط‌های آشفته- مطالعه موردی در ایران خودرو
334. انجام پایان نامه شناسایی ریسک در قراردادهای EPC و مدیریت آن
335. انجام پایان نامه شناسایی ریسک‌های سامانه‌ای و کسب و کار و مدیریت ریسک در گمرک
336. انجام پایان نامه الزامات سازمانی مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی
337. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در شرکت‌های هوایی
338. انجام پایان نامه فرآدید، مدلی پیشنهادی جهت مدیریت ریسک‌های HSE در پروژه‌های عمرانی ایران
339. انجام پایان نامه معرفی و مقایسه مدل‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک
340. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تدارکات در پروژه‌های EPC
341. انجام پایان نامه ضرورت و ابزارهای مدیریت ریسک در صنعت نفت و گاز؛ با رویکردی بر معضلات عدم تناسب این صنعت با صنعت بیمه در ایران
342. انجام پایان نامه استفاده از مفاهیم مدیریت ریسک سازمانی (ERM) در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
343. انجام پایان نامه کیترل های داخلی و مدیریت ریسک (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
344. انجام پایان نامه نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ریسک سازمانی (ERM)
345. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه روش آنالیز ریسک برنامه‌ای و مدل پیشرفته APRAM با دیگر و روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک درتونلسازی
346. انجام پایان نامه ارائه یک متدولوژی بر پایه روش دلفی برای شناسایی فاکتورهای مدیریت ریسک درپروژههای عمرانی شهری
347. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی سیستم اجرایی مدیریت ریسک پروژه منطبق بر استاندارد PMBOK و ارائه مدلی جهت بکارگیری آن در پروژه عمرانی
348. انجام پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی 94-93
349. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های فضایی
350. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و حسابداری مدیریت
351. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت ریسک یکپارچه در شبکه زنجیره تأمین
352. انجام پایان نامه ارائه مدل یکپارچه حاکمیت، مدیریت ریسک و رعایت در تجارت
353. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک در بانک‌ها
354. انجام پایان نامه بررسی امتیاز رژی اعتباری و مدل‌های آن در جهت بهبود مدیریت ریسک در شعب بانک‌ها
355. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش آن در کسب و کار الکترونیک
356. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، کاربرد آن در مدیریت و اثربخشی سازمان
357. انجام پایان نامه کاربرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش ریسک برونسپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات
358. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه‌های عمرانی از طریق منطق فازی در مدیریت ریسک بررسی پروژه عظیم آب رسانی از خلیج همیشه فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور
359. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت ریسک در پروژه‌های شهری
360. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی
361. انجام پایان نامه مدیریت و آنالیز ریسک در ساخت و ساز شهری
362. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ضرورت آن در پروژه‌های شهری
363. انجام پایان نامه مروری بر نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت جهت تقویت جایگاه برنامه ریزی در چرخه حیات پروژههای عمرانی
364. انجام پایان نامه رویکرد استفاده تلفیقی مهندسی ارزشو مدیریت ریسک درفرآیند چرخهعمر پروژه‌ها
365. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در سیستم شبکه حمل و نقل مترو `تحلیلی بر مخاطرات، پیامدهای احتمالی و ارائه راهبردهای مناسب مدیریت جامع بحران
366. انجام پایان نامه بررسی اهمیت مدیریت ریسک در موفقیت تیم مدیریت پروژه‌های عمرانی
367. انجام پایان نامه مطالعات تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پروژه احداث و سامان دهی منطقه خورغربی مجتمع بندری شهید رجایی
368. انجام پایان نامه روشهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
369. انجام پایان نامه تحلیل استراتژی‌های اطلاعاتی به کار گرفته شده توسط کشاورزان با توان مدیریت ریسک کشاورزان مطالعه موردی گندم کاران شهرستان ارومیه
370. انجام پایان نامه زمان بندی بازار، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک
371. انجام پایان نامه روشهای تجزیه و تحلیل ریسک پروژه‌های نرم افزاری و ارائه یک روش بهینه و کارآمددر مدیریت و ارزیابی ریسک
372. انجام پایان نامه ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه‌های قرار داد BOT
373. انجام پایان نامه نقش حسابرس داخلی در مدیریت ریسک
374. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه
375. انجام پایان نامه رابطه بین کارکرد شرکتهای بیمه و مدیریت ریسک با توجه به تضاد منافع بین بیمه گر وبیمه گذار
376. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه با استفاده از روش پرامتی
377. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک در افزایش اثربخشی خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
378. انجام پایان نامه مهندسی مالی و مدیریت بهینه ریسک مبتنی بر افزایش امنیت در سامانه بانکداری مدرن با استفاده از تکنیک جدید تائید امضاء بر پایه طبقه بندی دو مرحله‌ای Off-Line و On-Line
379. انجام پایان نامه بررسی مدل ارزیابی برای مدیریت ریسک تجهیزات مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
380. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و دید زنجیره تامینبا برنامه ریزی چند هدفه فازی
381. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه مدیریت ریسک و شایستگیهای سرمایه انسانی در افزایش توانگری مالی شرکتهای بیمه
382. انجام پایان نامه استفاده از روش‌های مدیریت ریسک در کنترل پدیده آبشستگی جت‌های ریزشی
383. انجام پایان نامه بیمه، مهم‌ترین استراتژی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
384. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک در اجرای دقیق پروژه‌های ساختمانی ایران
385. انجام پایان نامه بررسی مدیریت و مدل سازی ریسک در ساخت وساز
386. انجام پایان نامه اهمیت و شناسایی ریسک در مدیریت بخش کشاورزی
387. انجام پایان نامه نقش بیمه و مدیریت ریسک در اقتصاد کشاورزی
388. انجام پایان نامه توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
389. انجام پایان نامه بررسی مدل‌های مدیریت ریسک برای صنعت ساخت
390. انجام پایان نامه طراحی مدل تصمیم گیری مبتنی بر مدیریت ریسک در برگزاری مناقصات و مزایدات به منظور تأمین نیازمندی‌ها با استفاده از روش AHP
391. انجام پایان نامه بررسی و مفاهیم استاندارد پرینس 2 و مدیریت ریسک در این استاندارد
392. انجام پایان نامه مدیریت ریسک راهبرد موفقیت سازمان
393. انجام پایان نامه تبیین اصول مدیریت ریسک‌های امنیتی در زمینه بانکداری الکترونیک و چالش‌های مرتبط با آن
394. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های توسعه نرم افزاری با رویکرد توسعه‌ی چابک
395. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های زیربنایی BOT در ایران
396. انجام پایان نامه ارزیابی کنترل هزینه و زمان پروژه با تلفیق مهندسی ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
397. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با هدف پایداری اقتصاد روستایی: مطالعه موردی دشت دهگلان کردستان
398. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بانکها و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: بانک سرمایه
399. انجام پایان نامه امکان سنجی مدیریت ریسک در فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره
400. انجام پایان نامه ریسک در فعالیت‌های مالی مدیریت ریسک مالی
401. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک و اثرات آن در صنعت لیزینگ
402. انجام پایان نامه شناسایی ریسکهای نرم افزاری ومدلسازی مدیریت ریسک درگمرک
403. انجام پایان نامه دستیار هوشمند مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
404. انجام پایان نامه اصل ALARP و ارائه یک مدل مفهومی برای مدیریت ریسک
405. انجام پایان نامه ضرورت تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک درتوانمندسازی مدیریت پروژههای عمرانی
406. انجام پایان نامه کنترل ریسک در مدیریت بحران زلزله بر اساس روش تحلیل درخت خطا FTA
407. انجام پایان نامه مطالعه مدیریت ریسک و کمبود برنامه ریزی در پروژه‌های عمران
408. انجام پایان نامه کاربرد GIS در محیط‌های شهری با تأکید بر مدیریت و تحلیل ریسک سیلاب‌های شهری
409. انجام پایان نامه تصمیم گیری مناسب هنگام مدیریت ریسک توسط روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
410. انجام پایان نامه امکان سنجی مدیریت ریسک پروژه‌های صنعتی بمنظورشناسایی روش‌های دفع صاعقه در مخازن ذخیره سازی نفت خام
411. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دارایی، مدیریت بدهی و مدیریت درآمد با ریسک نقدینگی در بانک انصار استان همدان
412. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی فن آوری اطلاعات در عرصه سازمان
413. انجام پایان نامه کاربرد نظریه بازی‌ها در مدیریت ریسک درآمدی کشت محصولات دیم استای کردستان (دوره زمانی برنامه چهارم توسع تا سال 1391)
414. انجام پایان نامه ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه‌های EPC و BOT
415. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در ساخت تونل با AHP
416. انجام پایان نامه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد با نقش تعدیل کننده مدیریت ریسک در شرکت‌های وارد کننده
417. انجام پایان نامه شاخص‌های مدل مفهومی قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد با نقش تعدیل کننده مدیریت ریسک
418. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی پالایشگاه دهلران و ارائه برنامه‌ی مدیریت بحران در قالب سیستم پیامد محوری
419. انجام پایان نامه مدیریت و ریسک پروژه‌های سدسازی (مطالعه موردی: سد مخزنی کرخه)
420. انجام پایان نامه تحلیل ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی صنایع دریایی به روش FMEA منطبق بر PMBOK
421. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مخاطرات آب و هوایی در سکونتگاه‌های روستایی مشگین شهر
422. انجام پایان نامه تحلیل اثرگذاری مدیریت پولی متغیرهای مالی در پرداخت تسهیلات با استفاده از مدلهای ریاضی برای کاهش ریسک صنعت بانکداری
423. انجام پایان نامه مدیریت منابع مالی بانکهای خصوصی در ترکیب اقلام ترازنامه برای کاهش ریسک با استفاده از نرم افزارهای مالی و ریاضی
424. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک عملیاتی در بانک
425. انجام پایان نامه تببین رابطه مدیریت ریسک با مدیریت بحران در بانک سپه استان چهار محال و بختیاری
426. انجام پایان نامه بهره مندی از راهکارهای هوش تجاری در ارتباط با مدیریت ریسک در صنعت بیمه الکترونیک، مورد مطالعاتی: صندوق بیمه کشاورزی ایران
427. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های ناشی از ادعا و تأثیر آن بر روی هزینه
428. انجام پایان نامه اوراق مشتقه ابزاری برای مدیریت ریسک
429. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت‌های واقعی و انگیزههای مدیریت بر نوسانپذیری و ریسک مطلوب و نامطلوب با در نظر گرفتن محدودیت خارجی
430. انجام پایان نامه مدیریت ریسک فناوری: تطبیق فرآیندهای مدیریت ریسک با فرآیندهای مدیریت فناوری (مطالعه موردی در صنعت الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات)
431. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت ریسک در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تکنیک‌های ISM و DEMATEL
432. انجام پایان نامه بررسی موردی سازوکار زمینلغزش آلوت با هدف مدیریت ریسک ایمن-سازی محیط
433. انجام پایان نامه مروری بر ریسک حسابرسی و اصول مدیریت ریسک
434. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک ایمنی بر موفقیت پروژه‌های ساختمانی
435. انجام پایان نامه مروری بر تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌ها
436. انجام پایان نامه ترکیب تئوری فازی و تحلیل سلسله مراتبی برای مدیریت ریسک در پروژه هایساخت و ساز
437. انجام پایان نامه ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله با استفاده ازرویکرد مدیریت ریسک (مطالعه موردی بندرعباس)
438. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب سبد روش تأمین مالی پروژه‌های انبوه سازی مسکن برمبنای مدیریت ریسک
439. انجام پایان نامه الگوی حاکمیت شرکتی مناسب برای مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربای ایران
440. انجام پایان نامه مقایسه تاثیرگذاری مراحل مدیریت ریسک و بحران در برنامه ریزی شهری جهت کاهش آسیب پذیری در حوادث شهری
441. انجام پایان نامه آنالیز و مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارخانه نساجی بروجرد به روش ISO
442. انجام پایان نامه مدیریت ریسک انتخاب مدیر پروژه‌های ساختمانی با تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی
443. انجام پایان نامه کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تصمیم گیری مبتنی بر مدیریت ریسک دربرگزاری مناقصات و مزایدات به منظور تأمین نیازمندی‌ها
444. انجام پایان نامه بررسی و مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار چابک و ارائه یک راهکار جدید برای بهبود مدیریت ریسک پروژه‌های مبتنی بر چارچوب اسکرام
445. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با استفاده از تلفیق دو روش ANP و منطق فازی
446. انجام پایان نامه مدل ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای بهره گیری در مدیریت ریسک پروژه
447. انجام پایان نامه فرایند مدیریت ریسک‌های پروژه‌های فضایی با بهره گیری از استاندارد ECSS
448. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک؛ مدیریت آسیب‌ها، تهدیدها و ریسک‌ها از دیدگاه مشتری
449. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و پیشگیری از ورشکستگی
450. انجام پایان نامه بررسی نحوه مدیریت بانکها در کاهش ریسک عرضه خدمات مالی به SME بنگاه‌های کوچک و متوسط زودباز
451. انجام پایان نامه بررسی عوامل مشخص کننده مدیریت ریسک و سنجش اثرات آن بر مدیریت استراتژیک در شرکت پتروشیمی
452. انجام پایان نامه فرآیند مدیریت ریسک در زمین‌های قهوه‌ای نمونه موردی: محله حاشیه نشین کشتارگاه یزد
453. انجام پایان نامه فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک و ارائه روش اجرائی جهت بکارگیری آن در پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی: پروژه‌های مسکن مهر
454. انجام پایان نامه بیشینه سازی اثربخشی پروژه‌های فن آوری اطلاعات از طریق مدیریت ریسک
455. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شهرت در بانکها
456. انجام پایان نامه تأثیر حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک در سازمان
457. انجام پایان نامه ارزیابی میزان خطر (ریسک) عرضه محصولات غذایی و کشاورزی در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهر داری تهران
458. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)
459. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه
460. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا
461. انجام پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در صنعت بیمه با روش دلفی و رتبه بندی آنها با فرآیند تحلیل رتبه‌ای
462. انجام پایان نامه بررسی چالشهای و ریسکهای مدیریت منابع انسانی در اجرای پروژه
463. انجام پایان نامه طراحی مدل شناخت و مدیریت ریسکهای نوظهور در نظام بانکی کشور مورد مطالعه: بانک کشاورزی
464. انجام پایان نامه بررسی و مطالعه نقش بیمه‌های اجتماعی در مدیریت ریسکهای منابع انسانی
465. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی ریسکهای موجود در عملیات تخریب ساختمانها ازمنظر مدیریت ایمنی
466. انجام پایان نامه استفاده از تکنیک JSA در مدیریت ریسک تعمیرات در فضاهای بسته
467. انجام پایان نامه بررسی مرحله‌ای مدیریت بحران و ریسک زلزله و نقش آن در کاهش خطرات درپروژه های عمرانی
468. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک با دو عدم قطعیت مرحله بهره برداری قرارداد TOB در پروژههای عمرانی مطالعه موردی: آزادراه ساوه سلفچگان
469. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه‌های بزرگ
470. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های عمرانی
471. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در روش‌های تأمین منابع مالی سبد پروژه‌های عمرانی دو عاملی
472. انجام پایان نامه نقش ممیزی داخلی در مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
473. انجام پایان نامه اهمیت مدیریت ریسک درصنعت بانکداری
474. انجام پایان نامه مدیریت ریسک صنایع با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی خطرات
475. انجام پایان نامه بررسی اثرات تغییرات اقلیمی از طریق ارزیابی و مدیریت ریسک
476. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (مطالعه موردی احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در سطح استان همدان)
477. انجام پایان نامه ارزیابی راهکارهای کاهش سوانح رانندگی با استفاده از مدیریت ریسک و منطق فازی
478. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی تصفیهخانه های آب اهواز مطالعه موردی تصفیه خانه‌های شماره 1 و 2
479. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران
480. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تکنیکهای مدرن ارزیابی مدیریت ریسک بازارهای مالی
481. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تحلیل ریسک پروژه‌های مدیریت ارتباط بامشتری
482. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری تحت عدم قطعیت با استفاده از یک روش ویکور فازی
483. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مالی درپروژه های ساختمانی BT
484. انجام پایان نامه مدیریت ریسک برای برنامه ریزی سیستم‌های خدمات ساختمان
485. انجام پایان نامه ارائه برای بهبود فرایند مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری
486. انجام پایان نامه کاربرد مدل خطر متناسب در مدیریت ریسک اعتباری مصرف کننده
487. انجام پایان نامه طراحی سامانه مدیریت ریسک برای پروژه‌های عمرانی
488. انجام پایان نامه کاربردهای داده کاوی در تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مشتریان بانک‌ها
489. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
490. انجام پایان نامه رابطه بین عوامل استرس شغلی با میزان مدیریت ریسک اقتضایی معلمان
491. انجام پایان نامه استفاده از ارزیابی ریسک زیست محیطی در ارزیابی اثرات زیست محیطی (ELA) به منظور ارزیابی جامع‌تر و پاسخ مدیریتی مطابق با الویت های ریسک
492. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز: (روشی مبتنی بر دانش)
493. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های ساختاری و رتبه بندی آنها به روش AHP در احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (مطالعه موردی احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های گاز در سطح استان همدان)
494. انجام پایان نامه بهبود سیستم مدیریت پل چهارم اهواز با استفاده از رویکرد بازرسی برمبنای ریسک
495. انجام پایان نامه مدلسازی وارزیابی پیش بینی امنیت چرخه مدیریت ریسک، ایمنی و بهداشت محیط کاربرمبنای شبکه پتری تصادفی عمومی مطالعه موردی: کارگاه‌های متروهای شهرتهران
496. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های شهری به روش BOT
497. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک
498. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مدیریت کسب و کار
499. انجام پایان نامه بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی شهرستان چالوس)
500. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری و مدیریت نقدینگی با سودآوری در نظام بانکی
501. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی ناشی از نشت و انتشار مرکاپتان به هوا در ایستگاه تقلیل فشار گاز 1 شهرستان یزد به روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA)
502. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین عامل گرا
503. انجام پایان نامه یک روش برای مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری مبتنی بر کدهای C#
504. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران بااستفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
505. انجام پایان نامه اهمیت کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تحریم
506. انجام پایان نامه بیمه محصولات کشاورزی رویکردی نوین در مدیریت ریسک
507. انجام پایان نامه شناسایی پیامدهای پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچهدربانک ملی استان مازندران
508. انجام پایان نامه فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی
509. انجام پایان نامه استفاده از مدل‌های تصمی مگیری چند معیاره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه‌های حفاری مکانیزه در محیطشهری (مطالعه موردی پروژه خط 7 مترو تهران)
510. انجام پایان نامه کاربرد فراگیر و هم راستای مهندسی ارزش، مدیریت ریسک و مدیریت ادعا
511. انجام پایان نامه بهینه سازی مدیریت زنجیره تأمین با طراحی و حل یک مدل چند هدفه فازی انتخاب تأمین کننده با شرایط تخفیف و ریسک
512. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و سیستمهای اطلاعاتی
513. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و گمرک نوین در خرمشهر
514. انجام پایان نامه تحلیل ضرورت و بهینه سازی اجرای پروژه‌ها با رویکرد ادغامی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
515. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت ریسک
516. انجام پایان نامه اثر مدیریت ریسک برعملکرد سبد پروژه‌های سازمان پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو
517. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بر روی پروژه‌های معدنی (شناسایی و انجام تحلیل‌های کمی و کیفی ریسک بر روی فعالیت‌های معدنی روباز)
518. انجام پایان نامه بررسی ابزارهای مختلف مدیریت ریسک در فعالیت‌های اکتشافی کوچک معادن کشور
519. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک پروژههای عمرانی و معدنی در حوزهی مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه
520. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی با نگرشی ویژه بر مبحث پروژههای تونل سازی
521. انجام پایان نامه چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
522. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی ارزیابی و مدیریت ریسک و جایگاه آن در سیستم مدیریت محیط زیست
523. انجام پایان نامه آسیب شناسی تأمین مالی پروشه های آزادراهی به روش BOT با رویکرد مدیریت ریسک
524. انجام پایان نامه ارزیابی تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی
525. انجام پایان نامه مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت ریسک
526. انجام پایان نامه دانش محوری در حوزه تأمین مالی، عاملی راهبردی در جهت بهبود فضای کسب و کار و کاهش معوقات سیستم بانکی ایران؛ براساس مطالعه رویکردهای نوین اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری
527. انجام پایان نامه گرایشات جدید در مدیریت و کنترل ریسک عملیاتی در نهادهای مالی
528. انجام پایان نامه مدیریت ریسک استراتژیک
529. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک بانکها با تحلیل ماتریس رتبه‌ای
530. انجام پایان نامه بانکها و مدیریت کاهش ریسک خدمات مالی به بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده (SME)
531. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بانک‌ها (با تاکید بر مدیریت ریسک اعتباری)
532. انجام پایان نامه ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی
533. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در صندوقهای وقفی
534. انجام پایان نامه لیزینگ و مدیریت ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ
535. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور
536. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی در واحدهای تولید صنعت سیمانبه روش FMEA
537. انجام پایان نامه مروری برپژوهش های انجام شده درزمینه مدیریت ریسک درفرآیند توسعه محصول جدید مقاله مروری
538. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و انواع آن
539. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش آن در اقتصاد کشور
540. انجام پایان نامه تأثیر فشارهای مالی و مدیریت ریسک بر عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها
541. انجام پایان نامه از مدیریت ریسک تا مدیریت ریسک شرکتی
542. انجام پایان نامه راهبردهای هوشمندانه جهت مدیریت ریسک در رایانش ابری
543. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی تحلیل ریسک پروژه‌های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده آر تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
544. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شغل کارکنان استخراج معادن زغال سنگ البرز شرقی با استفاده ازتکنیک FMEA
545. انجام پایان نامه مدیریت وارزیابی ریسک حوادث درمعادن زغال سنگ
546. انجام پایان نامه ارائه یک رویکرد چند بعدی برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و نظریه فازی
547. انجام پایان نامه تحلیلی بر روشهای مدیریت ریسک در کاهش تاخیرات ساخت پروژه‌های سدسازی
548. انجام پایان نامه بررسی و لزوم شناخت مدیریت ریسک درقراردادهاوپروژه های عمرانی
549. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر واحدهای تولید پراکنده در مدیریت ریسک شرکت‌های خرده فروشی در بازارهای برق
550. انجام پایان نامه مدیریت ریسک جنبه‌های زیست محیطی شرکت سیمان لارستان از نظرآلودگی هوا با استفاده از روش‌های تاپسیس و تکنیک آنتروپی شانون
551. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های HSE عملیات جوشکاری در پروژه‌های ساخت و ساز پالایشگاهی کشور با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل ارزیابی ریسک 3D-Melbourne (مطالعه موردی: طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی- فازهای 18 و 17)
552. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC
553. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه‌های عمرانی
554. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از تغییرات اقلیمی وارزیابی ابعادزیانبارآن برشاخص های توسعه پایدار محیطی مجتمع‌های زیستی وشریانهای حیاتی شهرها دربلایای طبیعی، ضرورت مدیریت استراتژیک منابع آبی برای کاهش عوارض وخسارات بحران قریب الوقوع آب
555. انجام پایان نامه رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین به روش نمونهگیری مجدد جک نایف همراه با تحلیل بازه‌ای
556. انجام پایان نامه مدیریت و کاهش ریسک زلزله در محیط‌های شهری و روستائی، چالش‌های برنامه هیوگو
557. انجام پایان نامه تعیین شاخصهای تصمیمگیری به کمک ارزیابی ریسک و توافق گروهی: مطالعه موردی مدیریت بحران آب دشت مشهد
558. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان زایی
559. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، تعاملات ریسک و تنظیم ریسک در محیطهای در حال رشد شهری
560. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت کاهش ریسک زلزله در ایران بر اساس چهارچوب عملیاتی هیوگو ۲۰۱۵- ۲۰۰۵
561. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آب
562. انجام پایان نامه تحلیلی بر نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت ریسک محدودههای حاشیه نشین به هنگام وقوع سوانح (مطالعه موردی: شهر کرمان)
563. انجام پایان نامه مدیریت یکپارچه ریسک آب شهری با هدف مقابله با ریسک خشکسالی
564. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت ریسک در حسابداری و کنترل مدیریت
565. انجام پایان نامه امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک در پالایش نفت (مطالعه موردی: پالایش نفت آبادان)
566. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک درفناوری اطلاعات
567. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک و بیمه در فعالیت‌های مالی و اقتصادی
568. انجام پایان نامه بررسی طرح پیشنهادی پروژه مدیریت ریسک درشرکتهای مخابراتی
569. انجام پایان نامه مدیریت کیفری ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران
570. انجام پایان نامه مدیریت ریسک روانی اجتماعی و چارچوب پیاده سازی آن
571. انجام پایان نامه بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تاکید بر مدیریت ریسک
572. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت ریسک در پروژه‌ها و ارائه الگوی پیشنهادی جهت اجرای آن درپروژه های هسته‌ای
573. انجام پایان نامه برسی ریسک استفاده از سیستم‌های خبره در مدیریت هوشمند سازمان‌ها
574. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک‌های امنیتی و مدیریت آن در رایانش ابری
575. انجام پایان نامه نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی
576. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از حوادث وسوانح طبیعی، نوسازی، مقاوم سازی، بهسازیواحیاءشهری بالحاظ متغییرهای زیست بومی، ازایده تاعمل
577. انجام پایان نامه تأثیر بررسی مدیریت ریسک بر اجرای پروژههای عمرانی در استان خوزستان
578. انجام پایان نامه بررسی روند مدیریت ریسک مالی در صنعت ساخت
579. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه با استفاده از استاندارد PMBOk مطالعه موردی برقی کردن قطار تهران مشهد
580. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های سیاسی با روش تصمیم گیری چند معیاره MCDM (بین ایستگاههای تقلیل فشار گاز)
581. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک روش‌های تأمین مالی در پروژه‌های BOT
582. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های ساختاری مسیرهای دسترسی بین ایستگاههای تقلیل فشارگازبا منطق فازی چانگ
583. انجام پایان نامه بررسی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت خرد؛ مطالعه موردی: بنیاد مسکن شهرستان تکاب
584. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت ریسک فرایند محور در صنعت ساخت و ساز
585. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک در دامداریهای شهرستان بهشهر
586. انجام پایان نامه نقش بیمه و مدیریت ریسک درامنیت اقتصادکشاورزی
587. انجام پایان نامه سیستم مدیریت منابع ریسک زیست محیطی برای صنایع پتروشیمی
588. انجام پایان نامه پهنه بندی زمانی وفضایی خشکسالی در استان گیلان با استفاده از شاخص معیار شده‌ی بارش SPI و GIS در جهت بهینه سازی مدیریت ریسک کشاورزی
589. انجام پایان نامه سنجش دیدگاه ساکنان روستای انار در رابطه با موانع و محدودیت‌های پیش روی مدیریت ریسک سیلاب در حوضه انارچای
590. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده‌ی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران و سویاکاران دهستان کنگور، شهرستان کلاله
591. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت پایداری ریسک در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی کسب و کار
592. انجام پایان نامه مدیریت ریسک قراردادهای تأمین مالی به روش PPP
593. انجام پایان نامه تدوین برنامه مدیریت ریسک سرمایه گذاری با بررسی تجربیات پروژه‌های کلان (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر آبادان)
594. انجام پایان نامه بهبود سیستم مدیریتپل چهارم اهواز با استفاده از رویکرد بازرسی بر مبنای ریسک
595. انجام پایان نامه نقش و یافته‌های نوین مدیریت ریسک وساخت در پروژه‌های عمرانی ایران
596. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک از جنبه زمان در پروژههای ساختمانی
597. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با تاکید برتجزیه و تحلیل خطر بلایا
598. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت ریسک سازمان
599. انجام پایان نامه نقش اعضای هیئت مدیره در مدیریت ریسک بنگاه
600. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک و مدیریت بیمه در مدیریت بحران موزه‌ها و میراث فرهنگی
601. انجام پایان نامه آنالیزشغلی و شناسایی خطرات - مدیریت و کنترل ریسک درصنعت توزیع برق کشور
602. انجام پایان نامه تأمین ایمنی در کارگاه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت ریسک پروژه‌های حفاری و گودبرداری
603. انجام پایان نامه استراتژی مدیریت‌های ریسک وبحران درتوسعه بخش کشاورزی
604. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل اندرکنشی در مدیریت ریسک شهری جهت ارزیابی میزان حساسیت زیرساختها و پهنههای شهری
605. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از تغییرات اقلیمی وارزیابی ابعادزیانبار کم آبی برشریانهای حیاتی دربلایای طبیعی
606. انجام پایان نامه استقرار مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت مبتنی بر استاندارد PMBOK پروژه ساخت موزه پانورامای بیت المقدس
607. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌ی ساخت با نگرشی بر مهندسی ارزش
608. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی شهری مطالعه موردی: پروژه خط هفت متروی تهران
609. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک در مهندسی ارزش
610. انجام پایان نامه بررسی مهندسی ارزش، مدیریت دانش و مدیریت ریسک در کاهش تعداد پروژه‌های ناتمام ملی
611. انجام پایان نامه اجرای قوانین و خط مش‌های مدیریت ریسک در نظام HSE در سازمان‌ها و ادارات
612. انجام پایان نامه بکارگیری مدل اعتبارسنجی ترکیبی در مدیریت ریسک اعتباری
613. انجام پایان نامه تأثیر استفاده بهینه از مدیریت ریسک در مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE) در سایت‌های عمرانی با نگاه رویکردی بر مفاهیم مدیریت ریسک
614. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات
615. انجام پایان نامه خشکسالی، کم آبی، مدیریت ریسک، بحران وراهبردها
616. انجام پایان نامه امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک در پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی استان ایلام)
617. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بر پروژه‌های صنعتی در حیطه فناوری اطلاعات
618. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
619. انجام پایان نامه مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق در بانک ملی (مطالعه موردی بانک ملی استان مازندران)
620. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در نظام بانکداری در کشور
621. انجام پایان نامه بیمه کشاورزی سازوکاری مؤثر در مدیریت ریسک
622. انجام پایان نامه بحران و مدیریت ریسک در کسب و کار
623. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بررسی آثار ریسک‌ها بر هزینه و زمان پروژهمطالعه موردی: پروژه پالایشگاه مس سونگون
624. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی مدیریت ریسک در پروژه‌های طراحی ومهندسی صنایع نفت و گاز وپتروشیمی با استفاده از روش TOPSIS
625. انجام پایان نامه مدیریت ریسک برون سپاری و شناسایی فاکتورهای برون سپاری ریسک
626. انجام پایان نامه بررسی نرم افزارهای مدیریت ریسک
627. انجام پایان نامه گامهای موثردرفرآیند مدیریت ریسک
628. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین صنعت خودرو
629. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه بااستفاده ازمدیریت ریسک
630. انجام پایان نامه استراتژی مدیریت ریسک و فراهم نمودن زیر ساخت جهت گذرازسیگنال آنالوگ به دیجیتال در IPTV
631. انجام پایان نامه بررسی ارتقاء سطح ایمنی پروژههای عمرانی با بهره گیری از مدیریت ریسک (مطالعه موردی: پروژه 16080 واحدی پرند)
632. انجام پایان نامه نقش بیمه و مدیریت ریسک در امنیت اقتصاد کشاورزی
633. انجام پایان نامه صنعت بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک
634. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود با کاهش ریسک سقوط ارزش سهام
635. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه‌های صنایع نفت و گاز با بکار گیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره AHP-ELECTERE
636. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و ایمنی در پروژه‌های ساختمانی
637. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اصولی برای پروژه‌های ساختمانی
638. انجام پایان نامه استراتژی پیاده سازی مهندسی مدیریت ریسک در پروژه‌ها به منظور نیل به اهداف پروژه
639. انجام پایان نامه بررسی رابطه رفتار انسانی با مدیریت ریسک تجاری نقد بررسی و تحقیقات گذشته
640. انجام پایان نامه بررسی و بکارگیری تکنیک مطالعه و خطر جهت مدیریت ریسک در صنعت نفت کشور
641. انجام پایان نامه طراحی چهارچوب مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات
642. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی بندی ریسک‌های زنجیره تأمین مبتنی بر مدیریت دانش بااستفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)
643. انجام پایان نامه تحلیل و محاسبه ریسک در فرایند مدیریت ساخت، در پروژه‌های عمرانی
644. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ریسک
645. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ریسک عملیاتی شرکت
646. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل عملیات مدیریت ریسک در بانکها (مورد مطالعه: بانک‌های شهرستان یزد)
647. انجام پایان نامه اهمیت و کاربرد طراحی سیستم اطلاعاتی برای مدیریت ریسک
648. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
649. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و رفتار شهروندی
650. انجام پایان نامه بررسی فرآیند مدیریت ریسک در سازمانها
651. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در مدیریت ریسک
652. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در انتخاب بهترین روش ساخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله
653. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آن در پروژه‌ها نرم افزاری
654. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وقوع خطاهای انسانی فعالیت‌های تجمع در شرایط اضطراری (مطالعه موردی سکوی فراساحلی SPD3 پارس جنوبی)
655. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محیط زیستی معدن سنگ آهن شهرستان خرمبید با استفاده از EFMEA روش
656. انجام پایان نامه تبیین جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک در چالش‌های سایبری بانکداری مجازی
657. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین اقلام فاسدشدنی
658. انجام پایان نامه تأثیر بررسی تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در ساخت پروژه‌های عمرانی
659. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
660. انجام پایان نامه بررسی قابلیت‌های مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل در تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین
661. انجام پایان نامه پروژه‌های عمرانی مدیریت ریسک طراحی سامانه
662. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی رویکرد تخصیص ریسک با استفاده از استاندارد PMBOK
663. انجام پایان نامه شناسایی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی
664. انجام پایان نامه اجرای پروژه‌های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه)
665. انجام پایان نامه توسعه مدیریت ریسک با استفاده از کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محور
666. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز (کلانشهر تهران 1393)
667. انجام پایان نامه اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه‌های اجرای طرح هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای استان مرکزی
668. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی و مدیریت ریسک استراتژی
669. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت ریسک و مدیریت بحران
670. انجام پایان نامه ارتقای اثر بخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک
671. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک
672. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ریسک در مدیریت پروژه‌های عمرانی شهری از دید کارفرما و پیمانکار
673. انجام پایان نامه مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها
674. انجام پایان نامه مطالعه مدیریت ریسک در حفاری مکانیزه تونل‌ها با استفاده از TBM
675. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و HSE
676. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز بهره برداری سکوهای نفتی و ارائه راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه موردی سکوی AB مجتمع نفتی ابوذر)
677. انجام پایان نامه مدیریت HSE بر مبنای ریسک
678. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) قبل و بعد از مداخله با هدف تعیین اثر بخش اقدامات کنترلی در یک واحد پتروشیمی
679. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محیط زیست عملیات تولید سکوهای نفتی (مطالعه موردی سکوی بهره برداری ابوذر AB مجتمع دریایی ابوذر)
680. انجام پایان نامه بررسی اثرات استقرار سیستم مدیریت HSE در پارس جنوبی بر اساس شاخص‌های ریسک
681. انجام پایان نامه نقش مدیریت آنالیز ریسک از دیدگاه هیدرومکانیک در ایمنی شناورها وکاهش حالت‌های خرابی آنها مطالعه موردی
682. انجام پایان نامه بررسی مدلها واستانداردهای مدیریت ریسک جهت تأمین الزامات استاندارد AS9100c:2009
683. انجام پایان نامه تحلیل ریسک وعدم قطعیت ازدیدگاه دانش و ثبات: توسعه ابزاری برای مدیریت ریسک
684. انجام پایان نامه طراحی الگوی عملیاتی کاهش هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی منطقه ازاد اروند با استفاده از تلفیق مدیریت ریسکو مهندسی ارزش
685. انجام پایان نامه پیشنهاد یک الگوی بسط یافته جهت مدیریت ریسکهای مالی در شرکت‌های بیمه
686. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت
687. انجام پایان نامه مدیریت هزینه پروژههای عمرانی با در نظر گرفتن ریسکهای ایمنی با روش شبیه سازی لاتین هایپرکیوب
688. انجام پایان نامه ارئه یک مدل مدیریت دانش برای کاهش ریسکهای قراردادی در پروژه‌های EPC
689. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت پیش بینی نیاز به مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پل کابلی داراب ساری)
690. انجام پایان نامه متد پاپیونی ابزاری نوین در ارزیابی و مدیریت ریسک صنایع فرایندی
691. انجام پایان نامه مطالعه موردی: بیمه و مدیریت ریسک در پالایشگاههای گازی
692. انجام پایان نامه بررسی تکنیکهای ارزیابی و مدیریت ریسک و انتخاب یک تکنیک مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
693. انجام پایان نامه بررسی مزایا و معایب تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
694. انجام پایان نامه مدیریت سیلابدشت بر مبنای تحلیل ریسک
695. انجام پایان نامه یه منبع خوب آموزش اندونت لینک زیر است در صورت تمایل میتونید به اعضای کانال معرفی کنید
696. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌های دو سطحی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین به منظور انتخاب تأمین کننده
697. انجام پایان نامه تحلیل ریسک در مدیریت فناوری اطلاعات بوسیله نقشه‌های شناختی فازی
698. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت ارزیابی کمی ریسک و تصمیم گیری‌های مؤثر مدیریتی در صنایع توزیع نیروی برق با استفاده از روش ET&BA-AHP
699. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های انتقال برق
700. انجام پایان نامه مدیریت ریسک قرارداد آتی سکه
701. انجام پایان نامه توسعه فرآیند مدیریت ریسک در شبکه زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت تولید کننده قطعات خودرو)
702. انجام پایان نامه چالشهای مدیریت ریسک و بیمه در صنعت ساختمان ایران
703. انجام پایان نامه کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران
704. انجام پایان نامه بررسی لزوم قرارگیری مدیریت ریسک پروژه در وجوه کارت امتیازی متوازن در سازمانهای پروژه محور
705. انجام پایان نامه به کار گیری مدل SWOT جهت تدوین استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی مطالعه موردی: شرکت بین المللی فولاد تکنیک
706. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اجتماعی و روحیه کارآفرینی (مطالعه موردی: مدیران کارخانجات شهرک صنعتی بوکان، سال 39)
707. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
708. انجام پایان نامه تئوری اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
709. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه‌های واقعی در پروژه‌های فناوری اطلاعات
710. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های توسعه گردشگری (مطالعه موردی: بخش بدره)
711. انجام پایان نامه نقشه راه مدیریت ریسک دانش بنیان پروژه‌های فناوری اطلاعات (IT)
712. انجام پایان نامه مدیریت ریسک استفاده از شبکه‌های حسگر بی سیم در طرح‌های توسعه‌ای
713. انجام پایان نامه ورق اعتباری؛ ابزار دورگه تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوش‌های فقهی
714. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک بانک‌ها
715. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در قراردادهای تأمین مالی BLT/BOLT
716. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌های زیرساختی
717. انجام پایان نامه بررسی کاربرد مشتقه اعتباری CDO در مدیریت ریسک اعتباری و تأمین مالی از دیدگاه فقه شیعه
718. انجام پایان نامه مدیریت پوشش ریسک اعتباری با استفاده از سوآپ نکول اعتباری
719. انجام پایان نامه ارتباط بازار سرمیاه با صنعت بیمه با استفاده از ارواق بیمه‌ای در مدیریت ریسک بیمه‌های عمر
720. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درپروژهساخت تونل امیرکبیر تهران
721. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت ریسک پروژه
722. انجام پایان نامه کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره linmap برای اولویت بندی مطلوب نتایج حاصل از تکنیک تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز
723. انجام پایان نامه استراتژی مالی مناسب برای مدیریت بر ریسک هنگام بروز رکود مالی
724. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر اجرای طرح‌های عمرانی در استان چهارمحال و بختیاری
725. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات
726. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر ریسک و استراتژیهای مدیریت ریسک
727. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک کاربرد نانو ذرات و مدیریت محیطی آنها
728. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زیست محیطی معادن زغال سنگ (مطالعه موردی: معادن زغال سنگ تخت مینو دشت)
729. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، بهره وری بانکی و اعتبار مشتریان
730. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های سرمایه درگردش مدیریت بهینه نقدینگی بر کاهش اختمال ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
731. انجام پایان نامه طبقه بندی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی و ارتباط آن با تجربه سفرهای قبلی به عنوان ابزاری برای مدیریت شهری و برنام هریزی گردشگری
732. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ارزیابی آسیب پذیری بنادرازطریق منطق فازی
733. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری
734. انجام پایان نامه بررسی انواع ریسک و منابع آن در مدیریت زنجیره تأمین
735. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ساختار، آزمون گیری، استفاده (کاربرد)
736. انجام پایان نامه مرور سیستماتیک چالش‌های اجرایی مدیریت ریسک ومدل FMEA
737. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM
738. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، اطمینان از حفظ حریم خصوصی و مدیریت ریسک (جلوگیری از تقلب) در یک سیستم حسابداری کامپیوتری
739. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و بررسی ریسک‌های آن در پروژه‌های عمرانی
740. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زیست محیطی محل دفن پسماندهای جزیره کیش با کاربرد RASCL و Entropy AHP
741. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک آلودگی هوا در انبارها و مخازن ذخیره سازی نفت و پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از GIS (مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد)
742. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک سلامتی در سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت ایران
743. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش بیمه در انتقال ریسک
744. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در کارخانجات تولید مقاطع فولادی با استفاده از تکنیک‌های FMEA و Data mining
745. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های زیست محیطی بخش تولیدی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
746. انجام پایان نامه بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک‌های صنایع نفت و گاز وپتروشیمی
747. انجام پایان نامه مدیریت بحران و ریسک در مواجهه با حوادث ناشی از سیلاب
748. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تونل سازی مکانیزه با نگاهی بر عوامل زمین شناسی
749. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محیطزیستی انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد
750. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک وزارت نفت بر مبنای مدل تعالی EFQM مدیریت ریسک متعالی
751. انجام پایان نامه بکارگیری استراتژی‌های مدیریت ریسک در صنایع پتروشیمی
752. انجام پایان نامه مدیریت ریسک صنایع با استفاده از روش FMEA
753. انجام پایان نامه تأثیر بیمه در مدیریت ریسک
754. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بارگیری سکوهای ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس
755. انجام پایان نامه مکانیزم جامع شناسایی و مدیریت ریسک در قراردادهای تدارک و تأمین کالاهای صنعتی
756. انجام پایان نامه ارائه مدلی سلسله مراتبی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در زنجیه تأمین
757. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
758. انجام پایان نامه بررسی ریسک‌های موجود در پروژه‌های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها
759. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت ریسک بر اساس آسیب پذیری
760. انجام پایان نامه کاربرد سنجش از دورو GIS درارزیابی خطر و مدیریت ریسک خشکسالی باتوجه به شاخصهای اقلیمی جهت مکان گزینی اراضی مستعداحداث و توسعه باغات
761. انجام پایان نامه توسعه پایدار و مدیریت ریسک زلزله دربین سکونتگاه‌های شهری و روستایی
762. انجام پایان نامه مدیریت جامع ریسک مفهوم مورد نیاز در مهندسی آبخیزداری
763. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک سیلاب و کاربرد مدیریت سیلاب درکاهش آثار مخرب ناشی از سیلاب برشریانهای حیاتی
764. انجام پایان نامه کاربرد زنجیره بحرانی پروژه درمدیریت بحران با استفاده از رویکرد مدیریت پروژه جهت کاهش ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه
765. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین: مفاهیم و کاربردها
766. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در توسعه انرژی بادی
767. انجام پایان نامه شناسایی و ارزیابی ریسک فرایند مدیریت صحنه تصادف در عملیات امداد و نجات حوادث جادهای (سازمان هلال احمر)
768. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک اثرات زیست محیطی فرودگاه
769. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک بهداشتی و محیط زیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندر عباس به روش FMEA
770. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی کارخانه پتروشیمی ابن سینا همدان
771. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی خط لوله اتیلن تبریز- میاندوآب
772. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی خط لوله اتیلن قطعه سنندج- همدان
773. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک حوادث معدن زغالسنگ طزره
774. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مسئله مکان یابی میانه پویا با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول
775. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه‌های نرم‌افزاری به کمک شبکه‌های عصبی
776. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری، چالش پیشروی تأمین مالی در سیستم بانکی ایران
777. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی چگونگی تأثیر مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات
778. انجام پایان نامه طبقه بندی و مدیریت ریسک در پروژههای احداث تونل شهری (مطالعه موردی تونل نیایش تهران)
779. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی گامی به سوی توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه)
780. انجام پایان نامه برنامهریزی بهینه تولید با مدیریت ریسک در یک بازار برق تجدید ساختار یافته با استفاده از معیار ارزش مشروط در معرض ریسک
781. انجام پایان نامه تحلیلی بر مراحل مدیریت ریسک در پروژه‌ها
782. انجام پایان نامه مدیریت ریسک واحد PTA پتروشیمی شهیدتندگویان به منظور تدوین برنامه واکنش درشرایط اضطراری
783. انجام پایان نامه اجرای قوانین و خط مشی‌های مدیریت ریسک درنظام مدیریت HSE
784. انجام پایان نامه مهندسی ارزش با رویکرد برنامه ریزی تولید مبتنی بر مدیریت ریسک در مدیریت مصرف انرژی برق در صنایع
785. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک شرکت‌های توزیع در مواجهه با بازار برق
786. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش در بهبود مدیریت ریسک
787. انجام پایان نامه ارائه راهکارهای جامع جهت مدیریت مؤثر ریسک فناوری درفرایند اکتساب محصول مطالعه موردی: یکی از صنایع تابعه سازمان هوافضا
788. انجام پایان نامه کاهش ریسک، مدیریت ریسک پروژه‌های نوآورانه با بکارگیری ISQ روش TRIZ
789. انجام پایان نامه مدیریت ریسک طراحی و ساخت در صنایع نفت و گاز با استفاده از RFMEA
790. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی عملیاتی اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در فضای 3 بعدی
791. انجام پایان نامه رویکردی یکپارچه برای طراحی و مدیریت زنجیره‌های تأمین تحت ریسک با استفاده از مقیاس CVaR
792. انجام پایان نامه انتخاب بهینه اقدامات کنترلی در مدیریت ریسک ایمنی
793. انجام پایان نامه رده بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز برسازمان هایی که این استراتژی را برای خود انتخاب نموده‌اند
794. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی
795. انجام پایان نامه بررسی مدلهای مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری
796. انجام پایان نامه ضرورت آموزش مدیریت ریسک و آموزش بیمه کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشور
797. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک بازار در محیط رقابتی در مقایسه با تأثیر تصمیم گیری مدیریت در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
798. انجام پایان نامه تدوین روش اجرایی مدیریت ریسک‌های HSE در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)
799. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های ناملموس بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
800. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های زیست محیطی از طریق بیمه
801. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک عملیات حفاری به روش FMEA مطالعه موردی میدان نفتی اهواز
802. انجام پایان نامه سیستم مدیریت ریسک‌های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در صنعت سیمان
803. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ضرورت کاربرد آن در مدیریت پروژه
804. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت ریسک در کشاورزی با تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی
805. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک خوراکوری آب سدناشی ازآببندی مخزن و اولویت بندی راهکارهای مدیریتی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی سداکباتان همدان
806. انجام پایان نامه راهبردهای اساسی مدیریت ریسک درتوسعه کشاورزی ایران
807. انجام پایان نامه استراتژی‌های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
808. انجام پایان نامه استزاتژیهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
809. انجام پایان نامه دستیابی به توسعه پایداربه کمک مدیریت ریسک خشکسالی مطالعه موردی حوزه سددرودزن
810. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی گامی به سوی توانمندسازی اقتصادروستایی با تاکیدبرکشاورزی مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه
811. انجام پایان نامه ارزیابی سوانح آلودگی سدشفارود گیلان با رویکرد مدیریت ریسک پیشگیری وبحران
812. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در حمل و نقل مواد خطرناک مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت
813. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ایمنی بهداشت و محیط زیست کارخانجات سیمان
814. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی صنایع قندوشکر با استفاده ازروش FMEA و ارائه راهکارهای مدیریت زیست محیطی مطالعه موردی کارخانه قند نقش جهان
815. انجام پایان نامه نحوه اجرایی مدیریت ریسک درکسب وکار
816. انجام پایان نامه بحران و مدیریت ریسک
817. انجام پایان نامه طرح کسب و کار و ارتباط آن با مدیریت ریسک
818. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های کسب وکار تولیدی
819. انجام پایان نامه مدیریت ادعا و ریسک با ملاحظات قراردادی
820. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در ارزیابی جنس لوله‌های شبکه آبرسانی شهری
821. انجام پایان نامه مدیریت ریسک رویکردی استراتژیک در کاهش اثرات بلایای طبیعی
822. انجام پایان نامه چگونه مدیریت ریسک در بانک به خلق ارزش می‌انجامد؟
823. انجام پایان نامه نگاهی متفاوت به مدیریت ریسک
824. انجام پایان نامه مدیریت و بررسی ریسک‌های گردشگری در شهرستان دره شهر
825. انجام پایان نامه دسته بندی ـ مدیریت ریسک: استفاده ازروش شباهت به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: پروژه ممیزی انرژی کارخانه ذوب آهن اصفهان
826. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درپروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با بهره گیری ازروش فازی TOPSIS
827. انجام پایان نامه ارتقاء تولید برق در نیروگاه بادی با بکارگیری رویکرد مدیریت ریسک
828. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در توسعه انرژی خورشیدی
829. انجام پایان نامه بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان حاجیآباد (هرمزگان) با رویکرد مدیریت خسارتپذیری (ریسک)
830. انجام پایان نامه آینده پژوهی در مدیریت شهری با نگاهی به ریسک لرزه‌ای شهر همدان
831. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بنگاه ERM راهی برای حل بحران‌های مالی
832. انجام پایان نامه کاربرد وزن‌های عملگر میانگین وزن دار مرتب شده (OWA) در تصمیم گیری و مدیریت ریسک
833. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری و مدل سازی آن با روش +CR در بانک رفاه
834. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و روش‌های اندازه گیری ریسک عملیاتی در بانک‌ها
835. انجام پایان نامه مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات
836. انجام پایان نامه راهبردهای مدیریت ریسکدربخشصنعت نفت
837. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهای ایمنی بهداشتی و زیست محیطی سالن آسیاب کشت و صنعت فارابی با استفاده ازمدل تلفیقی TOPSIS & FMEA
838. انجام پایان نامه ضرورت توجه به مدیریت جامع رودخانه‌های مناطق شهری و ریسک آلایند ههای در ارتباط با صنعت (مطالعه موردی رودخانه زاینده رود ایستگاه ورزنه)
839. انجام پایان نامه مدیریت وانالیز ریسک در بخش آب و فاضلاب
840. انجام پایان نامه مدیریت ریسک لرزه‌ای در ایران و چالشهای اختصاص منابع اقتصادی بهینه
841. انجام پایان نامه ارزیابی طرح‌های مدیریت منابع آب از دیدگاه مدیریت ریسک
842. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و تأثیر آن بر روی تغییر گزینه پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان
843. انجام پایان نامه فرایند کاهش ریسک فاجعه در شهرها براساس تلفیق مدیریت ریسک و اصول برنامه ریزی راهبردی در برنامهر یزی کاربری زمین
844. انجام پایان نامه بررسی مرحله‌ای مدیریت ریسک زلزله و نقش آن در کاهش خطرات
845. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت افزایش ضریب امنیت برپایه مدیریت ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
846. انجام پایان نامه نقش بیمه در بهره برداری بهینه از مدیریت ریسک درطرح های عمرانی
847. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی در واحد تقطیر شرکت پتروشیمی زاگرس با استفاده از تکنیک EFMEA
848. انجام پایان نامه نقش اقلیم در برنامه ریزی و مدیریت محیط از دیدگاه مدیریت ریسک و مدیریت بحران
849. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک زیست محیطی در واحد تقطیر شرکت پتروشیمی زاگرس با استفاده از تکنیک EFMEA
850. انجام پایان نامه پیاده سازی اصول مدیریت ریسک در صنایع
851. انجام پایان نامه مدیریت ریسکوکنترل ایمنی در تونلها با تمرکز بر وضع موجود ایمنی در تونلهای راه آهن ایران محورکنفرانس: ایمنی ترافیکو ریسک
852. انجام پایان نامه بررس یتحلیلی مقایسه‌ای مدیریت بحران و مدیریت ریسک و نحوه‌ی مقابله آنها با حوادث
853. انجام پایان نامه افزایش ضریب ایمنی درصنایع نفت به کمک مدیریت ریسک حریق
854. انجام پایان نامه جایگاه و نقش ارزیابی و مدیریت ریسک درسازمانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
855. انجام پایان نامه روشهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی درصنعت نفت وگاز و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری مبتنی بر مدیریت ریسک
856. انجام پایان نامه استفاده از روش نوین DEA در تحلیل داده‌های ارزیابی ریسک شبکه‌های گاز رسانی به منظور ایجاد رویکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران
857. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در خطوط انتقال نفت
858. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی نو به منظور مدیریت ریسک در خطوط لوله‌های مدفون گاز
859. انجام پایان نامه مدیریت کاهش ریسک اجرای پروژه اوره سوم با روش FMEA و نرم افزار PHA pro
860. انجام پایان نامه مدیریت مؤثر و تولید مستمر بکمک استقرار صحیح بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت گاز
861. انجام پایان نامه مدیریت بحران وکاهش ریسک بافتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه پایدارشهری مورد مطالعاتی ارگ بم
862. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سوداگرانه در سد سازی (بررسی موردی تونل سرریز سد هراز)
863. انجام پایان نامه پارامترهای مؤثر بر بتن پلاستیک دیوار آب بند، جهت مدیریت ریسک پروژه (سد ونیروگاه رودبار لرستان)
864. انجام پایان نامه نقش‌ها و مسئولیت‌های ریسک و نمونه موفقی از یک مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور
865. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شرکت در مناقصه در پروژه‌های سدسازی
866. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در بنادر
867. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین منابع دریافت اطلاعات با توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک مطالعه موردی گندمکاران شهرستان پارس آباد
868. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیلاب با استفاده از سیستم‌های تصمیم گیری چند معیاره
869. انجام پایان نامه بررسی کاربرد منطق فازی در مدیریت ریسک با ارائه مدل کاربردی جدید
870. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک استراتژیک درمواجهه با نانوتکنولوژی و محصولات نانوفناوری
871. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در کاهش آسیب پذیری ناشی از خشکسالی
872. انجام پایان نامه تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی
873. انجام پایان نامه رویکرد سیستماتیک به مدیریت ریسک کیفیت پروژه
874. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درمدیریتپرتفوی صنعت بیمه
875. انجام پایان نامه کاربرد مدلهای شبیهسازی در مدیریت و ارزیابی ریسک سیستمهای اقتصادی سرمایهگذاری صنعتی و معدنی
876. انجام پایان نامه مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت‌های آماد و پشتیبانی
877. انجام پایان نامه نقش بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت ریسک
878. انجام پایان نامه کاربرد تکنیک‌های مدیریت تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت با استفاده از نرم افزار @RISK درپیش بینی وضعیت آینده‌ی اقتصادی معدن بالاست دامغان
879. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه ایران
880. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک‌های درآمدی
881. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک بیمه‌های زلزله برای شرکتهای بیمه
882. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت ریسک چند بعدی و متحرک شرکت‌های بیمه در پروژههای مهندسی جهت اجتناب از انتخاب نامساعد (مطالعه موردی: مدیریت ریسک پروژههای نیروگاهی)
883. انجام پایان نامه نقش پروفیل ریسک در مدیریت ریسک صندوق بیمه محصولات کشاورزی
884. انجام پایان نامه ارائه مدل کاربردی برای مدیریت ریسک پروژه‌های صنعت خودرو
885. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک نقدینگی در بانکهای تجاری در مواقع بحرانی
886. انجام پایان نامه برنامهریزی مطالعات و پایش لغزشها به منظور کنترل و مدیریت ریسک
887. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مرور ادبیات
888. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ بهمراه مطالعه موردی یک نیروگاه برقابی
889. انجام پایان نامه پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در دفتر مدیریت سبد پروژه‌ها مطالعه موردی در یک سازمان پروژه محور
890. انجام پایان نامه بررسی انواع مدل‌های مدیریت ریسک پروژه‌ها و انتخاب مدل مناسب در پروژه‌های صنعت آب
891. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم خبره جهت مدیریت ریسک در سازمان‌های پروژه محور
892. انجام پایان نامه استراتژی استفاده از مدیریت ریسک در پروژه سد سازی
893. انجام پایان نامه بکارگیری استراتژی پدافند غیرعامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی
894. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی ابعاد مدیریت دانش در حوزه مدیریت ریسک پروژه
895. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه ماهواره ملی امید و دستاورد اجرای آن
896. انجام پایان نامه توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدیریت ریسک در پروژه
897. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه‌های ساخت
898. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه قطار شهری اهواز
899. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی براساس استاندارد PMBOK (همراه با مطالعه موردی)
900. انجام پایان نامه پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه حمل و نقل ریلی شهری - شرکت مپنا
901. انجام پایان نامه نقش مدیریت بحران و ریسک در جهت تعدیل و کاهش خسارات مخاطرات محیطی
902. انجام پایان نامه سرمایه اجتماعی و مدیریت ریسک جامعه محور
903. انجام پایان نامه مدیریت بحران و کاهش ریسک بافتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مورد مطالعاتی ارگ بم
904. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسکزیست محیطی واحد تصفیه آب و پساب شرکت صنعتی بهپاک با استفاده از متد FMEA
905. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در سیستم‌های تأمین آب شهری
906. انجام پایان نامه سیاستهای مدیریت ریسک در گسترش کشت گیاهان روغنی در استان خراسان شمالی
907. انجام پایان نامه بررسی تجارت جهانی در مورد بلایای طبیعی با تاکید بر مدیریت ریسک سیلاب
908. انجام پایان نامه پیش بینی اقدامات مدیریت ریسک خسارات سیل در یک حوز ه در حال توسعه مالزی
909. انجام پایان نامه مدیریت سیلاب شهری مشهد با اعمال مؤلفه‌های مدیریت ریسک سیل
910. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیلابهای شهری
911. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی مدیریت ریسک و مدیریت بحران در بخش کشاورزی
912. انجام پایان نامه مدیریت جامع خشکسالی راهکاری برای مدیریت ریسک در افق آینده کشاورزی
913. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی ناشی از فعالیتهای خط یک مترو اهواز و رائه راهکارهای مدیریتی در خصوص آن
914. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جدید مدیریت ریسک رقابتی مبتنی بر بازیهای تکاملی
915. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک با رویکرد اکوسیستم مبنا ابزاری برای مدیریت زیست محیطی اکوسیستم‌های تالابی
916. انجام پایان نامه فرونشست زمین، بحران، ریسک و مدیریت آن
917. انجام پایان نامه مدیریت ریسک فرودگاه مهرآباد
918. انجام پایان نامه تعیین قابلیت اطمینان و ایمنی ریسکها برای یکمدل مدیریت ریسک
919. انجام پایان نامه الگوی مدیریت استراتژیک ریسک مطالعه موردی خشکسالی بخش کشاورزی استان گلستان
920. انجام پایان نامه کاربرد روش پویایی‌های سیستم در شبیه سازی بهره برداری ازسیستم مخازن چند گانه باهدف مدیریت ریسک خشکسالی
921. انجام پایان نامه بهینه سازی اجرای پروژه احداث خط انتقال آب از سد ارداک تا شهر مشهد با رویکرد تلفییق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
922. انجام پایان نامه بررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشور
923. انجام پایان نامه کاربرد فرآیند shampu در مدیریت ریسک پروژه
924. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سدهای خاکی با استفاده از دیدگاه پویایی سیستم‌ها
925. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از هزینه‌های محتمل پروژه احداث کارخانه
926. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در پروزه های فرا ساحل (EPCI) دروسی که باید بیاموزیم
927. انجام پایان نامه توانمند سازی مدیریت پروژه با تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
928. انجام پایان نامه پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
929. انجام پایان نامه ارئه الگوی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجراء (در معرض ریسک) در پروژه‌های ساخت و ساز ایران
930. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار ازمنابع آب مطالعه موردی: حوزه سد درودزن
931. انجام پایان نامه بررسی اصول مدیریت ریسک در صنعت
932. انجام پایان نامه علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه‌ای
933. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در افزایش اثربخشی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان
934. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اخلاقی و اصول اخلاقی مدیریت ریسک
935. انجام پایان نامه ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت ریسک مبتنی بر دانش
936. انجام پایان نامه ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی در شرکتهای توزیع نیروی برق
937. انجام پایان نامه سیستم‌های تصمیم گیری مدیریت ریسک سیلاب
938. انجام پایان نامه تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه
939. انجام پایان نامه ارائه مدلی یکپارچه مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در حذف هزینه‌های غیرضروری در کلیه سازمانها
940. انجام پایان نامه افزایش موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از مدیریت استرتژیک و مدیریت ریسک
941. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شرکت‌های نیروگاهی در قیمت دهی به کمک الگوریتم Q-learning مبتنی بر تابع مطلوبیت
942. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه احداث مولدهای مقیاس کوچک گازسوز با شبیه ساز مونت کارلونرم افزار Pertmaster
943. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک در پروژه‌های فضایی
944. انجام پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها به منظور مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)
945. انجام پایان نامه ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی درشرکت های توزیع نیروی برق
946. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سوانح طبیعی و بیمه در ایران
947. انجام پایان نامه طراحی الگوی پیاده سازی و تدوین نقشه راه نظام مدیریت ریسک یکپارچه در صنعت بیمه کشور
948. انجام پایان نامه مدیریت ریسک جامع (ERM) در سازمانها
949. انجام پایان نامه انواع ریسکها در بانکداری الکترونیکی و مدیریت آنها با کمک قوانین مبتنی بر سیستم فازی
950. انجام پایان نامه مدیریت ریسکهای نوظهور محیط زیستی از طریق بیمه
951. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد مدیریت ریسک‌های وارده از طرف تأمین کنندگان مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات نیروگاهی مپنا (توگا)
952. انجام پایان نامه اولویت بندی ریسک‌های تهدید کننده سلامت نیروی انسانی در پروژه‌های راهسازی جهت ارتقاء مدیریت HSE بهداشت، ایمنی، محیط زیست) با استفاده از روش ) TOPSIS
953. انجام پایان نامه مروری جامع بر تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
954. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ عمرانی
955. انجام پایان نامه سیستم هشدار اولیه عنصری مؤثر در مدیریت ریسک خشکسالی
956. انجام پایان نامه الزامات مدیریت ریسک خشکسالی برای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی
957. انجام پایان نامه پیش‌بینی بارش پاییزه با استفاده از سیگنال‌های اقلیمی به منظور مدیریت ریسک خشکسالی
958. انجام پایان نامه حرکت از مدیریت بحران به سوی مدیریت ریسک خشکسالی
959. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و پایش منطقه‌ای خشکسالی
960. انجام پایان نامه مدیریت ریسک یا مدیریت بحران خشکسالی مطاله موردی (جامعه عشایری استان ایلام)
961. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و بحران استراتژی مؤثر در کاهش اثرات خشکسالی
962. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بحران راهکار اساسی مقابله با خشکسالی
963. انجام پایان نامه ارزیابی پدیده خشکسالی با هدف مدیریت ریسک خشکسالی
964. انجام پایان نامه الگوی بهینه مدیریت ریسک در اجرای پروژه EPC
965. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌ها با تأکید بر قراردادهای EPC
966. انجام پایان نامه کارگاه آموزش مدیریت ریسک پروژه Project Risk Management
967. انجام پایان نامه مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایه‌های حیاتی در بخش آب و فاضلاب (متد RAMCAP)
968. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در اولویت‌بندیِ بهسازی فاضلابروها
969. انجام پایان نامه بررسی نقش و ضرورت مدیریت ریسک در ابرسازه ها، مطالعه موردی: سدهای بزرگ
970. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های HSE در صنایع نفت و گازوپتروشیمی
971. انجام پایان نامه کاربرد شبکه عصبی در مدیریت ریسک
972. انجام پایان نامه کاربرد و نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک و بحران و بی توجهی به فناوری‌ها و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی کشور
973. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت ریسک و زنجیره بحرانی جهت مدیریت عدم قطعیتهای پروژه
974. انجام پایان نامه ارائه روش نوین "بکارگیری همزمان مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک " برای ایمن سازی زیرساختها, فرآیندهاوعملیات در جهت تحقق اهداف سازمانها
975. انجام پایان نامه مدیریت ریسک به کمک شناخت، کمیسازی، رتبه بندی و ارائه راهکار برای ریسک‌های موجود در ساخت پروژه‌های زیربنایی
976. انجام پایان نامه ورق اعتباری؛ ابزار دورگه‌ی تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوش‌های فقهی
977. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک بانکها
978. انجام پایان نامه شناخت و مدیریت ریسک در فناوری تراکنش‌های سیار
979. انجام پایان نامه شراکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
980. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم خبره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه‌ها
981. انجام پایان نامه پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی
982. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌های شهری - مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب
983. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در مجموع قراردادهای BOT نیروگاه‌های برق کشور
984. انجام پایان نامه تعامل بین پورتفولیو، طرح و پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک
985. انجام پایان نامه ارائه الگو متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های تلفیقی عمرانی- صنعتی مطالعه موردی: بنادر دریایی
986. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه نمگ زدایی عسلویه
987. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه‌های خودگردان در صنعت نفت و گاز
988. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل تصادفی ریسک بر مبنای ماتریس احتمال، تأثیر و مدیریت پذیری
989. انجام پایان نامه بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرحهای نیروگاهی (مطالعه موردی؛ شرکت مپنا)
990. انجام پایان نامه کاربرد تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه‌ها
991. انجام پایان نامه بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک‌های پروژه
992. انجام پایان نامه ریسک و تکنیکهای مدیریت آن در کاهش سوانح سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری
993. انجام پایان نامه پایگاه داده‌های جامع مدیریت ترانشه های سنگی همراه با تحلیل ریسک سنگ ریزش
994. انجام پایان نامه کاهش ریسک پروژه‌های سدسازی با استفاده از تلفیق تفکر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
995. انجام پایان نامه طبقه بندی ریسک محیط زیستی در مجتمع مس سونگون جهت مدیریت آنها
996. انجام پایان نامه مروری بر فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های قطار شهری
997. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در تونل‌های شهری حفاری شده به روش مکانیزه تمام مقطع
998. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ومخاطرات درصنایع دارویی
999. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اجرایی و حفاظت داده‌ها در عرصه تشکیلات
1000. انجام پایان نامه طراحی روش جامع ارزیابی و مدیریت ریسک خطوط لوله ارتباطی
1001. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک
1002. انجام پایان نامه کاربرد GIS در مدیریت ریسک آبگرفتگی سواحل با رویکرد مدیریت پسماند (مورد مطالعاتی بندرعباس)
1003. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و بحران راهکاری بنیادی در تعدیل اثرات خشکسالی در ایران
1004. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سوانح طبیعی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران (همدان)
1005. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک زیست محیطی در ارزیابی استراتژیک (راهبردی) محیط زیست
1006. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای مدیریت ریسک در نانو فناوری
1007. انجام پایان نامه نظام سنجش اعتبار راهکاری عملیاتی جهت مدیریت ریسک
1008. انجام پایان نامه مدیریت ریسک واحدهای آبی زنجیره‌ای جهت مشارکت در بازار برق
1009. انجام پایان نامه نقش بیمه در مدیریت ریسک پرورش ماهیان گرمابی شهرستان اهواز
1010. انجام پایان نامه تحلیل و اولویت بندی منابع ریسک و استراتژی‌های مدیریت ریسک تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان رضوی
1011. انجام پایان نامه تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان‌های جاده‌ای در استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری
1012. انجام پایان نامه مدیریت ریسک منابع آبی (خشکی و خشکسالی) کشاورزی
1013. انجام پایان نامه چالش‌های مدیریت ریسک در تقابل با بازارهایی بی ثبات (مطالعه موردی بحران مالی اخیر)
1014. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی
1015. انجام پایان نامه مدیریت ریسکدر مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌های زیرساختی
1016. انجام پایان نامه آنالیز و مدیریت ریسکهای بهداشتی و زیست محیطی نانوفناوری
1017. انجام پایان نامه مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه‌های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP
1018. انجام پایان نامه نحوه اختصاص ریسک و تقسیم مسئولیت در ساختارهای مختلف قراردادی سیستم مدیریت اجرا (Construction Management System)
1019. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌ها در ایران
1020. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت رتبه بندی پروژه‌های راهسازی با دو رویکرد هزینه دوره عمر و مدیریت ریسک
1021. انجام پایان نامه رویکردهای مؤثر و کارا جهت مدیریت ریسک پروژه‌های برقابی
1022. انجام پایان نامه ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با رویکرد مدیریت ریسک‌های مالی
1023. انجام پایان نامه ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT: مطالعه موردی در حوزه شهرداری
1024. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
1025. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه‌های اکتشاف نفت
1026. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی
1027. انجام پایان نامه مطالعه موردی مدیریت ریسک براساس استاندارد PMBOK
1028. انجام پایان نامه رتبه بندی فازی در مدیریت ریسک
1029. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت ریسک درجلوگیری از به تأخیر افتادن پروژه‌های ساخت
1030. انجام پایان نامه ترکیب مدیریت ریسک با فرایند حل خلاق مساله به منظور مدیریت رویدادهای غیرمنتظره
1031. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت و اولویت بندی ریسک فعالیت‌های پروژه در شرایط فازی با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی کیفی
1032. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های صنعتی (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)
1033. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه‌های تصفیه خانه‌های فاضلاب «مطالعه موردی تصفیه خانه‌های فاضلاب مراغه و مرند»
1034. انجام پایان نامه کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) درتصمیم گیری و مدیریت ریسک
1035. انجام پایان نامه نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی و استراتژیک
1036. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تدارکات؛ راهبردی در موفقیت پروژه‌های عمرانی
1037. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم مطالعه موردی استان همدان
1038. انجام پایان نامه رویکرد تجزیه و تحلیل خطر و عملیات پذیری (HAZOP) به ارزیابی بمنظور مدیریت ریسک زیست محیطیحمل و نقل خاکستر زباله سوز شهری
1039. انجام پایان نامه مدیریت ریسک حوادث ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک
1040. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک خطوط لوله حمل و نقل محصولات نفت، گاز و پتروشیمی
1041. انجام پایان نامه ضرورت استقرار مدیریت ریسک برای شرایط اضطراری در شرکت‌های آب و فاضلاب
1042. انجام پایان نامه تحلیل ضرورت و بررسی تکامل مدلهای تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1043. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ارشد در توسعه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیک
1044. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
1045. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های دریایی (برپایه استاندارد PMBOK)
1046. انجام پایان نامه مدل مدیریت ریسک بنادر با رویکرد منابع انسانی در برنامه‌های کنترل عملیات
1047. انجام پایان نامه مدیریت زیست محیطی و ریسک بلایا
1048. انجام پایان نامه نگاهی بر مبانی نیل به موفقیت در برنامه‌های مدیریت ریسک پروژه
1049. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک در شبکه حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن تهران برمبنای مدل HSE-MS - نام محور مقاله: مدیریت و اقتصاد حمل و نقل
1050. انجام پایان نامه نگرشی بر مدیریت ریسک و ایمنی در بیمه نامه‌های ساختمانی
1051. انجام پایان نامه مدیریت جامع ریسک درکارگاههای ساختمانی با رویکرد کاهش حوادث، کاردرارتفاع
1052. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک درفرایند ساخت و ساز
1053. انجام پایان نامه الگوی هماهنگی گونه‌های استراتژی مدیریت ریسک
1054. انجام پایان نامه پایش ریسک وقوع خشکسالی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: استان همدان)
1055. انجام پایان نامه عوامل ریسک و مدیریت آن در قرار دادهای خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر برون سپاری از دو دیدگاه خریدار و فروشنده
1056. انجام پایان نامه بررسی سیاست‌ها و استراتژیهای مدیریت ریسک در فرایند توسعه روستا
1057. انجام پایان نامه کاربرد نظریه فازی در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت
1058. انجام پایان نامه ماتریس مدیریت ریسک پروژه درمهندسی
1059. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پیشنهاد قیمت در پروژههای ساختمانی
1060. انجام پایان نامه بررسی کاربردی مدیریت ریسک؛ پروژه نیروگاهی
1061. انجام پایان نامه ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های بزرگ عمرانی
1062. انجام پایان نامه تحلیل ارتباط و تکامل مدلهای مدیریت ریسک پروژه
1063. انجام پایان نامه سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه
1064. انجام پایان نامه هم افزایی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت افزایش اثربخشی مدیریت پروژه‌ها
1065. انجام پایان نامه مطالعه موردی بررسی و مدیریت ریسک در قراردادهای EPC
1066. انجام پایان نامه ارزیابی خطر پذیری سد شفارود با رویکرد مدیریت ریسک و حفظ محیط زیست
1067. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین
1068. انجام پایان نامه طراحی فرآیندی سیستماتیک جهت پیاده‌سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و توسعه راه‌آهن
1069. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آن در سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)
1070. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی کاربردی برای پیاده سازی داده کاوی در مدیریت و تحلیل ریسک دربیمه
1071. انجام پایان نامه پهنه بندی بارش در منطقه خراسان بزرگ و کاربرد آن در مدیریت ریسک خشکسالی
1072. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در مدیریت بحران صنعت ریلی کشور
1073. انجام پایان نامه کاربرد رفتار سنجی در پیش بینی زمان لغزش اصلی و مدیریت ریسک در معادن روباز
1074. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای
1075. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خطوط لوله Pipeline Risk Management
1076. انجام پایان نامه کمیتھ باسل و راھکارھھای آن چھ می گویند؟ راھکاری نوین برای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری
1077. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای رشد مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد پروژه محور
1078. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه
1079. انجام پایان نامه ساختار مدیریت ریسک در ایمنی صنعتی
1080. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک
1081. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای مدیریت ریسک‌های برون سپاری
1082. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ملی و استراتژیک
1083. انجام پایان نامه تلفیق تکنیک مدیریت ریسک در مهندسی ارزش برای بهبود مدیریت پروژه: مطالعه موردی - شرکت عملیات اکتشاف نفت
1084. انجام پایان نامه تقویم‌های زراعی راهبرد مناسب در مدیریت ریسک سرمازدگی مطالعه موردی شهرستان سبزوار
1085. انجام پایان نامه ارزیابی سطح ریسک مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش مشتریان (مطالعه موردی در یک شرکت پژوهشی صنعت پتروشیمی
1086. انجام پایان نامه مدیریت اثربخش ریسک
1087. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین
1088. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد نقشه فرآیند چند وظیفه‌ای
1089. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در امور مالی وبیمه
1090. انجام پایان نامه فرآیند تصمیم گیری در مدیریت ریسک
1091. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خدمات پرستاری بخش اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد با استفاده از روش H F ME A
1092. انجام پایان نامه کیفیت و مدیریت ریسک
1093. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت زنجیره تأمین
1094. انجام پایان نامه جنبه‌های حقوقی مدیریت ریسک در نظام سرمایه گذاری بین الملل
1095. انجام پایان نامه روند تکامل سیستم مدیریت ریسک تا رسیدن به سیستم مدیریت HSE
1096. انجام پایان نامه کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک عملیات بانکی، ارائه مدلی برای مدیریت ریسک خدمات چک
1097. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با استفاده از تئوری مطلوبیت Risk Management with Using of Utility Theory
1098. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره‌های تأمین بر پایه قابلیت اطمینان
1099. انجام پایان نامه مدیریت ریسک نقدینگی و پیاده سازی آن در بانک کار آفرین
1100. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری و پیاده سازی آن در بانک کار آفرین
1101. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت ریسک یکپارچه در یک زنجیره تأمین
1102. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بارویکرد استراتژی اثربخش
1103. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سرمایه گذاری وارزیابی آن با استفاده از کنترل فازی به همراه تحلیلی پیرامون یک مطالعه موردی
1104. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شبکه زنجیره تأمین مبتنی بر وضعیت تجهیزات (CBRM)
1105. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای تلفیق سناریوسازی در مدیریت ریسک یکپارچه
1106. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک و اهمیت و ضرورت توجه به بیمه محصولات کشاورزی
1107. انجام پایان نامه ساختاربندی عوامل مدیریت ریسک در بانک
1108. انجام پایان نامه ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک
1109. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از مدل تبدیلات موجک
1110. انجام پایان نامه فرآیند مدیریت فعالیت‌های بحرانی و نقش آن در مدیریت ریسک HSE صنایع نفت
1111. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
1112. انجام پایان نامه ارائه یک روش جهت مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی مجدد فرایند
1113. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی دیدگاههای استانداردهای مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ریسک
1114. انجام پایان نامه طراحی فرآیندی سیستماتیک جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و توسعه راه آهن
1115. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تگرگ جهت کاهش پتانسیل خطرپذیری درکشور (مطالعه موردی محصولات سیب زمینی و برنج)
1116. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت ریسک درنهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن
1117. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل ریسک ناشی از پرتوها
1118. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی برای کاربرد مدیریت ریسک زنجیره تأمین در تدوین استراتژیهای کاهش ریسک سازمان
1119. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین کنندگان
1120. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک در پروژع تأمین تجهیزات CNG با رویکرد استانداردهای PMBOK
1121. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک با رویکرد اندازه گیری ریسک در ماتریس‌های پورتفولیو
1122. انجام پایان نامه بیمه محصولات کشاورزی: راهکاری مناسب در مدیریت ریسک
1123. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز
1124. انجام پایان نامه اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
1125. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن در ایران
1126. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن د رایران
1127. انجام پایان نامه شناسایی جایگاه بهینه مدیریت ریسک در چرخه مدیریت سوانح (DMC) با تاکید بر آسیب شناسی فیزیکی شهری
1128. انجام پایان نامه مدیریت بازرسی برمبنای مخاطرات ریسک در شرکتهای گاز استانی
1129. انجام پایان نامه استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک به عنوان بخشی از سیستم مدیریت کارآمد یک واحد صنعتی و پارامترهای مؤثر بر آن
1130. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مراکز داده
1131. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک اولین گام برای سازمان هاو تحلیل نمونه کاربردی ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع کوچک
1132. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیستمهای خودپرداز
1133. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE
1134. انجام پایان نامه معرفی انواع ریسک‌های تونل سازی و ارائه یک سیستم برای مدیریت آنها
1135. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک و نقش آن در بهبود سیستم مدیریت HSE
1136. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر
1137. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک بر منبای الزامات سیستم‌های مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE
1138. انجام پایان نامه مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل
1139. انجام پایان نامه بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب در استان اصفهان وارائه راهکارجهت کاربردی نمودن استراتژیهای مدیریت ریسک و بحران جهت کاهش خسارات
1140. انجام پایان نامه نقش ارزیابی ریسک سیلاب در مدیریت سیلاب – مطالعه موردی: شهر لواسان
1141. انجام پایان نامه بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک
1142. انجام پایان نامه روش کلی تدوین طرح مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه‌ها
1143. انجام پایان نامه مطالعه بارشها و سیلها و تبیین نتایج آن در سیستم هشدار و مدیریت ریسک (مطالعه موردی استان بوشهر)
1144. انجام پایان نامه ایجاد بانک اطلاعات حوادث طبیعی نیاز پایه اعمال مدیریت ریسک (نمونه موردی: خراسان رضوی)
1145. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زلزله
1146. انجام پایان نامه مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی
1147. انجام پایان نامه مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک
1148. انجام پایان نامه مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم‌های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب
1149. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در کنترل و کاهش آلودگی منابع آب
1150. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از برنامه ده مرحله‌ای مقابله با خشکسالی (مطالعه موردی منطقه سیستان)
1151. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وقوع هیدرولوژیکی پدیدهای خشکسالی استان همدان جهت مدیریت منابع آب استان
1152. انجام پایان نامه بررسی اصول، مفاهیم و زیر ساخت‌های مدیریت ریسک بلایا (Disasters Risk Management)
1153. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
1154. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در قراردادهای پروژه‌های زیرزمینی
1155. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر
1156. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک
1157. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک و نقش آن در بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE در صنایع تایر سازی به روش FMEA
1158. انجام پایان نامه توسعه مدل مهندسی ارزش با بهره گیری از مدیریت ریسک
1159. انجام پایان نامه ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه‌های دخیل در آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
1160. انجام پایان نامه تکنیک آنالیز درخت خطا در فرایند مدیریت ریسک
1161. انجام پایان نامه نقش ارزیابی و مدیریت ریسک بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE
1162. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
1163. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک
1164. انجام پایان نامه مدیریت سیلاب برپایه تحلیل ریسک (مطالعه موردی رودخانه کر)
1165. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌ها با تمرکز بر پروژه‌های ساخت
1166. انجام پایان نامه طراحی سیستم اطلاعات مدیریت ریسک در پروژه‌های سرمایه گذاری صنعتی
1167. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
1168. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌ها (ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک پروژه‌ها)
1169. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برای تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت در صنایع پتروشیمی
1170. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه
1171. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره بحرانی پروژه و مدیریت ریسک
1172. انجام پایان نامه مروری بر اصول و چالش‌های فرآیند مدیریت ریسک پروژه
1173. انجام پایان نامه ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM
1174. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه در استانداردهای مختلف
1175. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژ ههای فناوری اطلاعات
1176. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات
1177. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بنادر
1178. انجام پایان نامه مدیریت ریسک حریق در بنادر
1179. انجام پایان نامه ارائه الگوی مدیریت جامع ریسک در حمل و نقل مواد شیمیایی با رویکرد HSE
1180. انجام پایان نامه سیستم مدیریت ایمنی براساس ریسک برای دریانوردی در بنادر
1181. انجام پایان نامه چهارچوب مدیریت ریسک برای حمل و نقل مواد و کالاهای خطرناک از دیدگاه وزارت حمل و نقل امریکا
1182. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در سیستم مدیریت ایمنی
1183. انجام پایان نامه بررسی نقش و نحوه اعمال مدیریت ریسک در فاز بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله
1184. انجام پایان نامه حرکت از مدیریت بحران به مدیریت ریسک خشکسالی در آمریکا و افقهای کاری ما
1185. انجام پایان نامه گذار از مدیریت بحران بسوی مدیریت ریسک: ضرورتی در استراتژی‌های مدیریت خشکسالی
1186. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در رفع بحران خشکسالی شهر تکاب
1187. انجام پایان نامه مفاهیم و روابط بنیادی مدیریت ریسک زمین لغزش
1188. انجام پایان نامه مدیریت خطر پذیری (ریسک) در حوادث غیر مترقبه Risk Management in Natural Disasters
1189. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شبکه بر مبنای وضعیت تجهیزات (CBRM)
1190. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و جایگاه آن در مدیریت خوردگی
1191. انجام پایان نامه نقش ارزیابی ریسک بر عملکرد سیستم‌های مدیریتی ایمنی و زیست محیطی در صنایع فراساحلی
1192. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آور شیمیایی در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی محیط زیست
1193. انجام پایان نامه ایمنی و مدیریت ریسک
1194. انجام پایان نامه بازرسی مبتنی بر ریسک، ابزاری قدرتمند در مدیریت ریسکها
1195. انجام پایان نامه مدیریت سیستماتیک ریسک و کنترل سازمان یافته خسارات از طریق استقرار نظام سلامت و بهداشت، ایمنی و محیط زیست
1196. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک درصنایع شیمیایی
1197. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و روش ارزیابی احتمالی ریسک
1198. انجام پایان نامه ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه‌های دخیل در آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
1199. انجام پایان نامه تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
1200. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه‌ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid
1201. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در SMEs و نقش کلیدی انکوباتور ها در آن
1202. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
1203. انجام پایان نامه ارتباط بین شرکت‌های مجازی و فناوری اطلاعات با مدیریت ریسک و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر
1204. انجام پایان نامه بررسی روند مدیریت ریسک در صنعت ساخت
1205. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در آبراه (کانال دسترسی) بنادر متدلوژی ارزیابی ریسک (مخاطره) در بندر با نگاه ویژه بر ایمنی آبراه (کانال دسترسی به بنادر) و نحوه کاهش ریسک در این محدوده
1206. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بیمه در لجستیک و زنجیره عرضه
1207. انجام پایان نامه بررسی جایگاه و نقش مدیریت ریسک در مقابله با بلایای جوی و دستیابی به توسعه پایدار
1208. انجام پایان نامه مطالعات امکان سنجی پروژه‌ها با رویکرد کاربرد تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1209. انجام پایان نامه بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1210. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه ابزاری جدید برای پایدار نگهداشتن مزیت رقابتی با استفاده از مدلهای (PMMM)
1211. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه و ارتباط آن با مفاهیم EARNED VALUE
1212. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه
1213. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1214. انجام پایان نامه تقویت فرایند مهندسی ارزش از طریق تلفیق با مدیریت ریسک
1215. انجام پایان نامه محرکهای مدیریت ریسک اثر بخش
1216. انجام پایان نامه کلیات ساختار مدیریت ریسک
1217. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در آبراه (کانال دسترسی بنادر) متدلوژی ارزیابی ریسک (مخاطره) در بندر با نگاه ویژه بر ایمنی آبراه
1218. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در کارخانجات و سازمان‌ها
1219. انجام پایان نامه رویکرد تحلیل ریسک در مدیریت کیفی رودخانه
1220. انجام پایان نامه دستور العمل روش آنالیز پیامد و استفاده از آن در مدیریت ریسک
1221. انجام پایان نامه ایمنی و مدیریت ماتریکس ریسک خطر در نیروگاه اتمی بوشهر
1222. انجام پایان نامه مخارج خوردگی و تحلیل اقتصادی عملکرد مدیریت آن بر مبنای ریسک و هزینه در اکتشاف و تولید نفت و گاز
1223. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بیمه محصولات کشاورزی: تجارب و آزموده‌ها
1224. انجام پایان نامه بلایای طبیعی و مدیریت ریسک
1225. انجام پایان نامه اهمیت ارزیابی ریسک در معادن زیر زمینی بر اساس سیستمهای مدیریت ایمنی
1226. انجام پایان نامه مقایسه سه روش VIKOR، DEA و TOPSIS در کارایی مدل مدیریت پاسخ ریسک A2R2P
1227. انجام پایان نامه مدیریت بهینه موثرترین اقدامات کنترلی کاهش مخاطرات ریسک گاز H2S در عملیات حفاری با استفاده از مدل AHP
1228. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک تغییر اقلیم درایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز کرخه تا سال 2039 با استفاده از مدل LARS-WG
1229. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهای HSE موجود در یکی از معادن بزرگ کشور با بهرهگیری از تکنیک تلفیقی Delphi و روش 3D-Melbourne
1230. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه نیروگاهی زنجان 3 به روش BOO
1231. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الزامات استاندارد حسابداری ۲۸ بر مدیریت ریسک شرکتهای بیمه
1232. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک واحد 300 پتروشیمی آبادان با استفادی از متد FMEA
1233. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در عملیات آبگیری طرح سد و نیروگاه کارون 4
1234. انجام پایان نامه برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با رویکردی دانش محور
1235. انجام پایان نامه ارائه یک روش اجرایی پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک و بکارگیری آن در مدیریت پروژه‌های عمرانی - مطالعه موردی: مجتمع مسکونی 1000 واحدی
1236. انجام پایان نامه به چالش کشیدن مدیریت ریسک حمل و نقل مواد خطرناک براساس استاندارد PMBOK-2008
1237. انجام پایان نامه به چالش کشیدن مدیریت ریسک حمل و نقل تجهیزات فوق سنگین پروژه‌های پتروشیمیایی بر اساس استاندارد PMBOK-2008
1238. انجام پایان نامه سیستم اجرایی مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد PMBOK 2000
انجام پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
عدم قطعیت و پویایی دنیای امروز و همچنین پیشرفت‌های سریع تکنولوژی، فرآیند تصمیم گیری را به کلی دچار تحول کرده است. سازمان‌های امروزی با تغییرات مهم و مختلفی مانند تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ سود، تغییر نرخ ارز و همچنین تغییر قیمت سهام روبه رو هستند. بر اساس این تغییرات و همچنین تغییرات محیطی سازمان‌ها، نظریات جدید علمی در حوزه‌های مدیریت ارائه شده است و در این بین حتی بعضی از محققان به ارائه نظریه آشوب پرداخته و سازمانها را در یک محیط مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت نشان داده‌اند.
به منظور برطرف کردن مشکلات و مسائلی که سازمان‌ها در این شرایط با آن روبه رو هستند، علوم مختلف با پرداختن از زوایای تخصصی خود، شرایطی متعارفی را ایجاد کرده‌اند. در این بین، مهندسی مالی و مدیریت ریسک نیز به موضوع حساس و مهم کنترل ریسکهای مالی پرداخته و با ارائه راه‌کارهای نوین و استراتژی‌های بدیع قادر خواهد بود در این راستا برای شرکت‌های تجاری، تولیدی و خدماتی و همچنین بانک‌های تجاری، روش‌های نظام‌مندی خلق کند. از جمله ریسک‌هایی که سازمانها با آن رو به رو هستند می‌توان به ریسک استراتژیک، ریسک مقررات، ریسک عملیاتی، ریسک کالا، ریسک منابع انسانی و ... اشاره کرد.
دروس تخصصی مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
• ابزارهای مالی اسلامی
• مهندسی مالی پیشرفته
• فرایندهای تصادفی در مالی

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
روش‌های اقتصادسنجی (تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل دیتا و پانل دیتا دینامیک و GMM و معادلات رگرسیونی FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

تحقیق در عملیات(مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
1. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت با هزینه سرمایه، ارزش بازار و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
2. انجام پایان نامه کاربرد روش ارزش در معرض ریسک در سنجش ریسک نامطلوب صندوقهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
3. انجام پایان نامه بررسی تأثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر بازدهی سهام، ریسک سیستماتیک، مدیریت سود، عملکرد جاری و آتی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر پذیرش ریسک و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
5. انجام پایان نامه تأثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. انجام پایان نامه مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران
7. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی ریسک نامطلوب و ضریب P/E با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
8. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
9. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک تولید ناخالص داخلی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
10. انجام پایان نامه شناسایی ریسک‌های موجود درراه اندازی بورس الکترونیک
11. انجام پایان نامه رابطه مدیریت ریسک با سرمایه فکری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
12. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل رابطه بین ریسکهای مالی و تأثیر آن بر عدم پرداخت بدهی‌ها در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
13. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر ریسک تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
14. انجام پایان نامه نقش قراردادهای بیمه‌ای و قرارداد اختیار معامله سهام درکاهش ریسک حاصل از خریدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
15. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ریسک و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
16. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه انسانی با ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار
17. انجام پایان نامه تحلیل ریسک از دست دادن اصل سرمایه در مدیریت اوراق بهادار در نوسانات بازار بورس
18. انجام پایان نامه پیش بینی بازده‌های سهام تعدیل شده بر اساس ریسک با استفاده از اهرم‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
19. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
20. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های استراتژیک و غیراستراتژیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
21. انجام پایان نامه بررسی درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار
22. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیاسی و عملکرد مالی شرکت‌ها مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23. انجام پایان نامه سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه‌ی آن با انحراف معیار
24. انجام پایان نامه تأثیر دقت و اعتبار پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت در کاهش ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل ژنتیک فرج زاده و آلتمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
25. انجام پایان نامه تعیین اثر استراتژی‌های مربوط به ریسک اطلاعات (کیفیت افشا و کیفیت تعهدات) بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
26. انجام پایان نامه بررسی ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن
27. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
28. انجام پایان نامه نقش قرارداد اختیار معامله سهام و قراردادهای بیمه‌ای درکاهش ریسک حاصل ازخریدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
29. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسک‌های تجاری، مالی ونقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
30. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
31. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
32. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر روابط بین فعالیت‌های تجاری و نوسانات قیمتدر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
33. انجام پایان نامه رابطه ساختار سرمایه با تاکید بر اهرم مالی با نرخ بازده و ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
34. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و ریسک نقدینگی با مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
35. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک و کیفیت کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
36. انجام پایان نامه اثر آگاهی سرمایهگذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتار سرمایهگذاران بورس اوراق بهادارتهران
37. انجام پایان نامه تأثیر اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
38. انجام پایان نامه ریسک اعتباری، ساختار سرمایه، سودآوری و تصمیمات وام دهی بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
39. انجام پایان نامه مطالعه میزان مطلوبیت مدیریت دانش، عوامل مؤثر در انتخاب سهام و مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار
40. انجام پایان نامه مقایسه ریسک و بازده صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری با سایر نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران
41. انجام پایان نامه مقایسه شدت تأثیر سرمایههای فکری و معیارهای سنتی حسابداری بر ریسک در شرکتهای سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
42. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی تنوع اعتباری با ریسک اعتباری و بازده بانکها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
43. انجام پایان نامه تحلیل اثر مالکیت نهادی بر ریسک پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
44. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
45. انجام پایان نامه تأثیر بیشاعتمادی مدیران بر ریسک غیرسیستماتیک در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
46. انجام پایان نامه تحلیل وبررسی تفاوت اندازه ریسک سیستماتیک صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389
47. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
48. انجام پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
49. انجام پایان نامه بررسی عوامل ریسک و ارائه گزارش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
50. انجام پایان نامه بررسی ریسک سیستماتیک در استراتژی معاملاتی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
51. انجام پایان نامه تأثیر ریسک‌های مالی بر سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
52. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ریسک اعتباری با نقدشوندگی و سودآوری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
53. انجام پایان نامه بررسی رابطه ریسک جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
54. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
55. انجام پایان نامه ریسک بدهی و بررسی تأثیر آن بر رابطه بین سود هر سهم و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
56. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
57. انجام پایان نامه کاهش ریسک معاملات سهام با بهره گیری از تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران
58. انجام پایان نامه ریسک بانک از دیدگاه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ایران
59. انجام پایان نامه اثرنقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
60. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
61. انجام پایان نامه بررسی اثرات میزان ریسک تزیینی شرکت‌ها و هزینه نمایندگی در گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
62. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی مستقل و ریسک سرمایه گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
63. انجام پایان نامه بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران
64. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک‌های اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
65. انجام پایان نامه بررسی رابطه مالکیت نهادی و ریسک نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
66. انجام پایان نامه نرخ مالیات شرکت بعنوان یک عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
67. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک با نقش میانجی تمایلات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
68. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
69. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک تجاری و نقدینگی با ساختار سرمایه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
71. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک، جریان نقد عملیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی و نوع صنعت بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
72. انجام پایان نامه بررسی رابطه سودخالص و نسبت‌های اهرمی با ریسک سیستماتیک (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
73. انجام پایان نامه بررسی محتوی اطلاعاتی فاکتورهای ریسک و ارزش بازارسهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
74. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان افشای مدیریت و مدیریت سود واقعی بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
75. انجام پایان نامه بررسی نقش اهمیت ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
76. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه بر سودآوری و ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
77. انجام پایان نامه روابط بین ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
78. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
79. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
80. انجام پایان نامه تأثیر فرارهای مالیاتی بر ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
81. انجام پایان نامه تأثیر اطلاع رسانی به هنگام در بیمه و ریسک مربوط به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
82. انجام پایان نامه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
83. انجام پایان نامه رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و نسبت کفایت سرمایه در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
84. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
85. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اعتباری بالا بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
86. انجام پایان نامه بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
87. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک (خطر) و کاهش ریسک سقوط (ریزش) قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
88. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر میزان ریسک عدم پرداخت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
89. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
90. انجام پایان نامه شوکهای ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در در بورساوراق بهادار تهران
91. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستمهای حسابداری کامپیوتر بر مدیریت ریسک حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
92. انجام پایان نامه تأثیر ریسک تجاری بر مبنای ارزش بازار بر ارزش افزوده بازار شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
93. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد شرکت بر ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق تهاران
94. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
95. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها مطالعه موردی: (بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
96. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب ساختار سرمایه با نرخ بازده سرمایه و ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
97. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
98. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
99. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معادلات با اشخاص وابسته و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
100. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه ساختاری و فیزیکی بر ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
101. انجام پایان نامه بررسی تأثیر معیارهای سنتی حسابداری بر ریسک در شرکت‌های سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
102. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد بر مالکیت نهادی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
103. انجام پایان نامه تحلیل اثر بخشی استفاده از داده کاوی در حسابرسی به منظور کاهش ریسک عدم کشف با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس تهران
104. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر میزان ریسک پذیری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
105. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تنوع بر ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
106. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک در کاهش آثار تحمیلی سیاست‌های تقسیم سودبر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
107. انجام پایان نامه رابطه ریسک اعتباری و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
108. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی غیر سیستماتیک بر ریسک سرمایه گذاری با تاکید برنقش ارزش آفرینی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
109. انجام پایان نامه بررسی عناصر ریسک غیر سیستماتیک بر کاهش ریسک سرمایه گذارانمطالعه موردی: (بازار بورس اوراق بهادار تهران)
110. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک با تاکید بر پایداری سود شرکت (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
111. انجام پایان نامه بررسی نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
112. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
113. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی ریسک شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبت‌های اهرمی با استفاده از مدل تاپسیس فازی
114. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد تعدیل شده با ریسک شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
115. انجام پایان نامه نقد شرکتهای وجه نگهداشت با سطح عملیاتی چرخه و بررسی ارتباط بین تورم، ریسک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
116. انجام پایان نامه بررسی میزان کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
117. انجام پایان نامه ارائه مدل اثرات ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
118. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان ویژگی‌های ریسک شرکت و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار قیمت‌های هدف و اخبار بازده مورد انتظار خاص شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن
119. انجام پایان نامه مقاسیه مدل‌های شبکه عصبی و رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام مبتنی برشاخص های مدیریت ریسک در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
120. انجام پایان نامه مطالعه رابطه ویژگی‌های ریسک شرکت و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
121. انجام پایان نامه رابطه بین حسابرس متخصص صنعت و ریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر تأثیر سرمایه گذاران نهادی
122. انجام پایان نامه تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
123. انجام پایان نامه تأثیر ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی بانک در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مازندران
124. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و ریسکپذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
125. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسکهای تجاری، مالی ونقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
126. انجام پایان نامه مقایسه شاخص‌های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ریسک معاملات سهام، یک مطالعه موردی از بازار بورس تهران
127. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین مدیریت سود و ریسک سیسستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنایع دارو، خودرو و سیمان)
128. انجام پایان نامه تبیین نقش اعتماد، ریسک درک شده و آگاهی‌های امنیت اینترنتی در معامله‌های الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
129. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
130. انجام پایان نامه ریسک سود مازاد، ارز شهای ذاتی و قیمت‌های سهام در 30 شرکت بورس اوراق بهادار
131. انجام پایان نامه بررسی اثرگذاری محتوای کیفی افشای اطلاعات صورت‌های مالی بر میزان ریسک سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
132. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نظارت هیات مدیره مستقل بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
133. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و ریسک سیستماتیک با نرخ بازده سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک
134. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
135. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت‌های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
136. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک (β) بر سرعت شناسایی اخبار خوب و بد، و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
137. انجام پایان نامه تأثیر بی ثباتی سود بر افزایش ریسک کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
138. انجام پایان نامه عوامل مالیاتی مؤثر بر ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
139. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ریسک تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
140. انجام پایان نامه بررسی رابطه عدم شفاف سازی سود حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
141. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیت سرمایه گذاران بر میزان ریسک پذیری آ ن ها در بورس اوراق بهادار تهران
142. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاستهای سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
143. انجام پایان نامه بررسی تجربی رابطه بین ترکیب منابع مالی با ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
144. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک غیر سیستماتیک و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
145. انجام پایان نامه نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
146. انجام پایان نامه ارزیابی اهمیت نسبت‌های مالی مؤثر بر ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش درخت‌های تصمیم
147. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک جریان نقدی با سودآوری، رشد سود وارزش دفتری به ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1392
148. انجام پایان نامه استفاده از داده‌ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران
149. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
150. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
151. انجام پایان نامه بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مازندران
152. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار مازندران
153. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
154. انجام پایان نامه تأثیر خودشیفتگی برتحمل ریسک سرمایه گذاری (مطالعه موردی: سازمان بورس واوراق بهادار تهران)
155. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
156. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات قیممت سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
157. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
158. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
159. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک پنجاه شرکت برتر بورساوراق بهادار تهران
160. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی تنوع بر ریسک سودآوریشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
161. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
162. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
163. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش مالی بر ریسکپذیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
164. انجام پایان نامه محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران
165. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بازده مقطعی با عوامل ریسک:: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
166. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
167. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اتکای اطلاعات حسابداری بر ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
168. انجام پایان نامه تأثیر ریسک سیستواتیک سهام عادی بر روی نسبت‌های نقدینگی (نسبت جاری) شرکت‌های خودروسازی بورس تهران
169. انجام پایان نامه تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
170. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
171. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی برای شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های موجود در صنعت لیزینگ در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی 1387 تا 1392)
172. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
173. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
174. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
175. انجام پایان نامه سودمندی صورت‌های مالی در تعیین ریسک و بازده مورد انتظار دارایی‌ها (با تاکید بر کار آمدی بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد بازار سرمایه)
176. انجام پایان نامه مقایسه روش ریسک میانگین با روش‌های سنتی تشکیل پر تفوی با رویکرد فازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
177. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری، جریان نقد عملیاتی و اهرم مالی بر ریسک ورشکستگی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
178. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
179. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و صرف ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
180. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
181. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر هموار سازی سود (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
182. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک سیستماتیک درمحیط رقابتی درمقایسه باتاثیرتوان تصمیم گیریمدیریتی در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
183. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری با ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
184. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های سرمایه گذاری در در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از منطقفازی
185. انجام پایان نامه نقش صنعت بیمه در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس
186. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت‌های تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
187. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سودهای هموار شده و ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
188. انجام پایان نامه تأثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 86 تا 90
189. انجام پایان نامه بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
190. انجام پایان نامه کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران
191. انجام پایان نامه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی بر بازده و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران: روش داده‌های ترکیبی
192. انجام پایان نامه پوشش ریسک در تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهای حساسیت ریسک دلتا و روو: مدل درخت دوجمله‌ای
193. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های انتخاب سهام جهت تشکیل پرتفوی از نظر برآورد بازده مورد انتظار، بازده واقعی آتی و ریسک آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
194. انجام پایان نامه رابطه ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران
195. انجام پایان نامه ارتباط بین حضور زنان در هیئت مدیره با عملکرد مالی و ریسک سهام شرکت‌ها (مطالعه موردی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران)
196. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بخش شرکت‌های صنعت خودرو)
197. انجام پایان نامه رابطه بین ریسک نقدینگی و کیفیت اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
198. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
199. انجام پایان نامه اندازه گیری ریسک و بازده در چارچوب سیاست‌های متفاوت سرمایه در گردش شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
200. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده ریسک کل ریسک سیستماتیک چولگی وکشیدگی در بورس اوراق بهادار تهران
201. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های سرمایه درگردش مدیریت بهینه نقدینگی بر کاهش اختمال ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
202. انجام پایان نامه روابط علی کلان اقتصادی و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رهیافت گارچ چند متغیره
203. انجام پایان نامه ارزیابی اجزا مدل بازار (شارپ-مارکویتز)(با استفاده از تحلیل رابطه برخی از عوامل بازار با ریسک کاهش یافته ناشی از متنوع سازی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
204. انجام پایان نامه ارتباط الزامات سرمایه و ریسک در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
205. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت پیش بینی‌های سود بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
206. انجام پایان نامه بررسی تبیین ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با ریسک نقد شوندگی و ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
207. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت آنی و نسبت جاری بر ریسک سیستماتیک در صنایع دارویی غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
208. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر شاخص ریسک سیستماتیک در صنایع دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
209. انجام پایان نامه تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر بازده غیرعادی سهام و ریسکسیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
210. انجام پایان نامه تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس طلا و ارز با رویکرد ارزش در معرض ریسک
211. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک بازار در محیط رقابتی در مقایسه با تأثیر تصمیم گیری مدیریت در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
212. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های ناملموس بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
213. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
214. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین نرخ تورم، ریسک سیستماتیک و اندازه شرکت با نسبت قیمت به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
215. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی بر ریسک نقد شوندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
216. انجام پایان نامه پوشش ریسک در تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهای حساسیت ریسک دلتا و روو: مدل درخت دوجمله‌ای
217. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های انتخاب سهام جهت تشکیل پرتفوی از نظر برآورد بازده مورد انتظار، بازده واقعی آتی و ریسک آنها در بورس اوراق بهادار تهران
218. انجام پایان نامه بررسی ریسک ورشکستگی، نابهنگاری اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
219. انجام پایان نامه ارائه قرارداد آتی فولاد جهت پوشش ریسک در بورس کالای ایران
220. انجام پایان نامه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بربازده و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران روش داده‌های ترکیبی
221. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای ریسک پرتفوهای ایجاد شده با استفاده از نسبتهای EVA/M و B/M در بورس اوراق بهادار تهران
222. انجام پایان نامه مدلی مبتنی بر ریسک و بازده برای اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس تهران
223. انجام پایان نامه مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذران متخصص و غیر متخصص در مورد خرید سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه‌ای اصفهان)
224. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک
225. انجام پایان نامه مدیریت پسماندهای ویژه و ارزیابی ریسک حاصل از پسماندهای حفاری چاه‌های نفت و گاز
226. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک اسکله نفتی منطقه بوشهر با استفاده از روش FMEA
227. انجام پایان نامه تدوین و ارائه برنامه مدیریت ریسک زیست محیطی در فاز ساختمانی NGL3200 به روش FMEA
228. انجام پایان نامه طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مدلی برای مدیریت ریسک شرکت هابا عملکردهای جهانی و بین المللی
229. انجام پایان نامه آینده پژوهی مدیریت ریسک در شهرها با تاکید بر آسیب پذیری خطرات زلزله
230. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های ایمنی در یکی از کارخانه‌های تولید چرم مصنوعی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)
231. انجام پایان نامه شناسایی، تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک در توسعه میادین نفت و گاز
232. انجام پایان نامه بررسی کاربرد مهندسی ارزش در بنادر ضمن تاکید بر مدیریت ریسک و مطالعه موردی دونمونه موفق
233. انجام پایان نامه آنالیز مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
234. انجام پایان نامه تکنیکها و راهکارهای مدیریت ریسک در سازه‌های بتنی پیش ساخته
235. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیلاب برروی پل‌ها و خاکریزهای راه آهن
236. انجام پایان نامه شناسایی، تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک پروژههای آزادراهی
237. انجام پایان نامه مدیریت و سنجش ریسک در پذیرش فناوری جدید
238. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت ارشد شرکت با ریسک نکول آتی ورشد فروش شرکت
239. انجام پایان نامه زمینه یابی تعیین برندشهری برای کلان شهر کرمانشاه ارزیابی مدیریت مولفههای ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها DEA
240. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک در ادارات و سازمان‌ها بر مسئولیت پذیری حسابرسان
241. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود، ریسک منحصر شرکت و ریسک منحصر ناشی از مدیریت سود با ریسک اعتباری شرکت‌های خانوادگی
242. انجام پایان نامه تحلیل کمی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارآیی مدیریت پروژه (به همراه مطالعه موردی)
243. انجام پایان نامه فرآیند تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک جهت بهبود پروژه‌های عمرانی
244. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
245. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مدیریت سود دربانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار
246. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک
247. انجام پایان نامه استفاده همزمان از مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
248. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مدیریت ریسک با رضایت شغلی کارکنان
249. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در آلودگی منابع آب زیرزمینی
250. انجام پایان نامه ارزیابی روسازیهای نفوذپذیر با رویکرد مدیریت ریسک
251. انجام پایان نامه برنامه ریزی، تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی با استفاده از روش آنالیزریسک برنامه‌ای و مدل پیشرفته APRAM با لحاظ ریسک‌های کل چرخه عمر پروژه
252. انجام پایان نامه بررسی اثرهای زیستمحیطی بر روش اصلاح شده آنالیز ریسک برنامه‌ای و مدل مدیریتی پیشرفته
253. انجام پایان نامه مدیریت ریسک: راه حلی نوین برای ارتقای تأثیرگذاری سازمانها
254. انجام پایان نامه استخراج چارچوب مدیریت ریسک از منابع موجود
255. انجام پایان نامه ارزیابی اثرات مدیریت ریسک بر موفقیت تیم مدیریت پروژه‌های عمرانی دولتی
256. انجام پایان نامه ارزشآفرینی استراتژیک سازمان با استفاده از طراحی مدل مفهومی ارتباط هوش مالی مدیران با مدیریت ریسک؛ رویکرد ترکیبی روش دلفی و مدلسازی معادلات ساختاری
257. انجام پایان نامه استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک هنگام بروز رکود مالی
258. انجام پایان نامه مهندسی مالی در اعطای وام به منظور مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و اثر بخشی آن با شبکه عصبی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری
259. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک با کنترل و حسابداری مدیریت
260. انجام پایان نامه بهبود فرآیند مدیریت ریسک در شرکت هلی پت
261. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیند مدیریت پروژه در شرکت هلی پت
262. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانک‌ها
263. انجام پایان نامه مدیریت ریسک
264. انجام پایان نامه تأثیر ریسک مالی و مدیریت سود بر هزینه سرمایه شرکت
265. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های HSE در فرایندهای تصفیهخانه آب
266. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های قرادادی در صنعت بالادستی نفت و گازو تأثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف
267. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی استان لرستان و اولویت بندی ارکان بوجود آورنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره FUZZY TOPSIS
268. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه شن ریزی جاده دسترسی به مسیر خوط لوله انتقال نفت مطالعه موردی: خط لوله انتقال نفت 10 اینچ کرمانشاه به سنندج
269. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک پروژه‌های راهسازی مطالعه موردی بزرگراه خرم آباد_کوهدشت
270. انجام پایان نامه بررسی نقش بیمههای اعتباری ناشی از عدم توانایی پرداخت در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها – مورد مطالعه شعب بانک ملت استان اصفهان
271. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ارتباط آن با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
272. انجام پایان نامه راهکارهای مدیریت ریسک در بیمه‌های اتکایی
273. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری سیستم خبره بر مدیریت ریسک اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی)
274. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های حسابداری کامپیوتری بر مدیریت ریسک حسابرسی
275. انجام پایان نامه ارتباط ابزارهای مهندسی مالی و مدیریت ریسک
276. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T
277. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
278. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب جدید سیستم امتیاز دهی اعتباری مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات مالی
279. انجام پایان نامه طراحی الگوریتم مدیریت ریسک قطع برق مشترکین در شبکههای توزیع برق
280. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پایش زمان، هزینه و ریسک پروژه
281. انجام پایان نامه مدیریت غیرسازه ای مبنایی جهت کنترل و کاهش ریسک سیلاب
282. انجام پایان نامه بررسی و تعیین برنامه راهبردی ارزیابی ریسک بنادر با رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
283. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی در یکی از مجتمع‌های فرآوری نفت مطالعه موردی گاز H2S
284. انجام پایان نامه مدیریت ریسک رویکردی نوین برای کاهش مخاطرات
285. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مفاهیم و کاربردها
286. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محصول گندم آبی در شرایط عدم قطعیت بر اساس الگوی بیمه درآمدی مطالعه موردی استان همدان
287. انجام پایان نامه بررسی اجمالی مدیریت ریسک پروژه
288. انجام پایان نامه مدیریت اکوسیستمی ضرورتی برای کاهش ریسک حوادث
289. انجام پایان نامه مدیریت بحران زلزله درکلانشهرتبریز باتحلیل شاخص ریسک خطرزلزله
290. انجام پایان نامه آموخته‌های مدیریتی حادثه فوکوشیما دایچی ژاپن در مدیریت ریسک نیروگاه‌های هسته‌ای جهان
291. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخص‌ها و تبیین جایگاه صندوق ضمانت و بیمه سرمایه گذاری مدیریت ریسک در بانک هایاسلامی به روش AHP
292. انجام پایان نامه رویکرد مهندسی ارزش در مدیریت ریسک سیلاب شهری
293. انجام پایان نامه ارتقاء سطح ایمنی پروژهای ساخت با بهره گیری از مدیریت ریسک
294. انجام پایان نامه معرفی و بررسی مدل‌های مدیریت ریسک استراتژیک
295. انجام پایان نامه بررسی الگوهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک منابع سازمانی با استفاده از تکنیک‌های چند معیاره: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
296. انجام پایان نامه پایش تغییرروند شاخصهای حدی روزهای یخبندان و یخی دراستان گلستان جهت مدیریت ریسک انرژی دردوره سردسال
297. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سقوط ازارتفاع درپروژه های گودبرداری به روش FMEA
298. انجام پایان نامه روشهای مدلسازی در مدیریت ریسک سبد اعتباری و مقایسه آنها از منظر ویژگیهای منتخب
299. انجام پایان نامه چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک
300. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی و ارائه الگوی گشت پیشنهادی استان خراسان شمالی
301. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار
302. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری مشهد)
303. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بحران در بافت‌های فرسوده شهر پارس آباد مغان با استفاده از GIS مطالعه موردی: محله زیر کشتارگاه
304. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و تأثیر آن در تأخیر پروژه‌های ساختمانی
305. انجام پایان نامه بررسی وضعیت ایمنی سالن‌های ورزشی سرپوشیده منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر مدیریت ریسک
306. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین
307. انجام پایان نامه تحلیل و تخصیص بهینه بودجه اضافی ریسک‌های مدیریتی تونلسازی (مطالعه موردی مترو خط 3 مشهد)
308. انجام پایان نامه شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور به عنوان لازمه اقتصاد مقاومتی
309. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم اعتبار سنجی مشتریان بر مدیریت ریسک و ارائه راهکار در شعب بانک ملی استان ایلام
310. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کاهش ریسک با میانجی گری عوامل مؤثر در انتخاب سهام مورد مطالعه: کارگزاری‌های بانک مسکن، بانک خاورمیانه، سهم آشنا و نواندیشان بازار سرمایه
311. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه‌های قرارداد BOT
312. انجام پایان نامه بررسی جامع مدیریت ریسک با بکارگیری روش‌های ارزیابی احتمالاتی ایمنی
313. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اجتماع محور
314. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل موثربر مدیریت ریسک سیستم‌های اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از تکنیک FAHP
315. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک و کاربرد آن در مواقع بحران در شهرداری‌ها
316. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از مدل SWOT
317. انجام پایان نامه تبیین استراتژی جامع مدیریت دانش HSE و مدیریت ریسک با رویکرد فرهنگ سازی و پیشگیری ازحوادث در شرکت ملی گاز ایران
318. انجام پایان نامه نقش سیستمهای پیش بینی و هشدار سیلاب در مدیریت ریسک مخاطره سیل
319. انجام پایان نامه جایگاه و کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک
320. انجام پایان نامه ارائه الگوی جدید مدیریت ریسک در کاربری‌های شهری، مطالعه موردی مراکز امداد رسانی منطقه 4 تبریز
321. انجام پایان نامه مدیریت ریسک جامعه با نگرش شهرسازی اصولی و بدون شتاب با تاکید بر کلانشهرها
322. انجام پایان نامه بررسی جایگاه برنامهریزی کاربری اراضی در مدیریت ریسک تأسیسات پرخطربر اساس سناریوی وقوع حوادث عظیم در آنها
323. انجام پایان نامه تدوین مدل مدیریت ریسک زلزله کلان شهر مشهد در راستای شهر تاب آور، ایمن و هوشمند و آماده
324. انجام پایان نامه تحلیل سرمایه گذاری درایران با رویکرد مدیریت ریسک
325. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت ریسک (مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه شهرستان سنندج)
326. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مکانیزم های راهبری شرکتی و مدیریت ریسک
327. انجام پایان نامه مدلی جهت مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی
328. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت ریسک موردمطالعه: شرکت‌های بیمه شهرستان سنندج
329. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل میدانی معیارهای مؤثر بر ساختگاه سدها از لحاظ ژئوتکنیکی جهت ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک آنها با استفاده از منطق فازی
330. انجام پایان نامه سنجش ابعاد آسیب پذیری، راهکاری به سوی مدیریت ریسک خشکسالی در سطح کشور
331. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر وقوع ریسکهای پروژه‌های ساخت و ساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرآیند محور
332. انجام پایان نامه فرآیند بررسی مدیریت ریسک و ارزیابی آن جهت اجرای پروژه‌های عمرانی
333. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین در محیط‌های آشفته- مطالعه موردی در ایران خودرو
334. انجام پایان نامه شناسایی ریسک در قراردادهای EPC و مدیریت آن
335. انجام پایان نامه شناسایی ریسک‌های سامانه‌ای و کسب و کار و مدیریت ریسک در گمرک
336. انجام پایان نامه الزامات سازمانی مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی
337. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در شرکت‌های هوایی
338. انجام پایان نامه فرآدید، مدلی پیشنهادی جهت مدیریت ریسک‌های HSE در پروژه‌های عمرانی ایران
339. انجام پایان نامه معرفی و مقایسه مدل‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک
340. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تدارکات در پروژه‌های EPC
341. انجام پایان نامه ضرورت و ابزارهای مدیریت ریسک در صنعت نفت و گاز؛ با رویکردی بر معضلات عدم تناسب این صنعت با صنعت بیمه در ایران
342. انجام پایان نامه استفاده از مفاهیم مدیریت ریسک سازمانی (ERM) در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
343. انجام پایان نامه کیترل های داخلی و مدیریت ریسک (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
344. انجام پایان نامه نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ریسک سازمانی (ERM)
345. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه روش آنالیز ریسک برنامه‌ای و مدل پیشرفته APRAM با دیگر و روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک درتونلسازی
346. انجام پایان نامه ارائه یک متدولوژی بر پایه روش دلفی برای شناسایی فاکتورهای مدیریت ریسک درپروژههای عمرانی شهری
347. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی سیستم اجرایی مدیریت ریسک پروژه منطبق بر استاندارد PMBOK و ارائه مدلی جهت بکارگیری آن در پروژه عمرانی
348. انجام پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با مدیریت ریسک بانکها در شعب بانک ملی استان همدان طی سال فصلی 94-93
349. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های فضایی
350. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و حسابداری مدیریت
351. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت ریسک یکپارچه در شبکه زنجیره تأمین
352. انجام پایان نامه ارائه مدل یکپارچه حاکمیت، مدیریت ریسک و رعایت در تجارت
353. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک در بانک‌ها
354. انجام پایان نامه بررسی امتیاز رژی اعتباری و مدل‌های آن در جهت بهبود مدیریت ریسک در شعب بانک‌ها
355. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش آن در کسب و کار الکترونیک
356. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، کاربرد آن در مدیریت و اثربخشی سازمان
357. انجام پایان نامه کاربرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش ریسک برونسپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات
358. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه‌های عمرانی از طریق منطق فازی در مدیریت ریسک بررسی پروژه عظیم آب رسانی از خلیج همیشه فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور
359. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت ریسک در پروژه‌های شهری
360. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی
361. انجام پایان نامه مدیریت و آنالیز ریسک در ساخت و ساز شهری
362. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ضرورت آن در پروژه‌های شهری
363. انجام پایان نامه مروری بر نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت جهت تقویت جایگاه برنامه ریزی در چرخه حیات پروژههای عمرانی
364. انجام پایان نامه رویکرد استفاده تلفیقی مهندسی ارزشو مدیریت ریسک درفرآیند چرخهعمر پروژه‌ها
365. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در سیستم شبکه حمل و نقل مترو `تحلیلی بر مخاطرات، پیامدهای احتمالی و ارائه راهبردهای مناسب مدیریت جامع بحران
366. انجام پایان نامه بررسی اهمیت مدیریت ریسک در موفقیت تیم مدیریت پروژه‌های عمرانی
367. انجام پایان نامه مطالعات تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پروژه احداث و سامان دهی منطقه خورغربی مجتمع بندری شهید رجایی
368. انجام پایان نامه روشهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
369. انجام پایان نامه تحلیل استراتژی‌های اطلاعاتی به کار گرفته شده توسط کشاورزان با توان مدیریت ریسک کشاورزان مطالعه موردی گندم کاران شهرستان ارومیه
370. انجام پایان نامه زمان بندی بازار، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک
371. انجام پایان نامه روشهای تجزیه و تحلیل ریسک پروژه‌های نرم افزاری و ارائه یک روش بهینه و کارآمددر مدیریت و ارزیابی ریسک
372. انجام پایان نامه ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه‌های قرار داد BOT
373. انجام پایان نامه نقش حسابرس داخلی در مدیریت ریسک
374. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه
375. انجام پایان نامه رابطه بین کارکرد شرکتهای بیمه و مدیریت ریسک با توجه به تضاد منافع بین بیمه گر وبیمه گذار
376. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ریسک در صنعت بیمه با استفاده از روش پرامتی
377. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک در افزایش اثربخشی خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
378. انجام پایان نامه مهندسی مالی و مدیریت بهینه ریسک مبتنی بر افزایش امنیت در سامانه بانکداری مدرن با استفاده از تکنیک جدید تائید امضاء بر پایه طبقه بندی دو مرحله‌ای Off-Line و On-Line
379. انجام پایان نامه بررسی مدل ارزیابی برای مدیریت ریسک تجهیزات مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
380. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و دید زنجیره تامینبا برنامه ریزی چند هدفه فازی
381. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه مدیریت ریسک و شایستگیهای سرمایه انسانی در افزایش توانگری مالی شرکتهای بیمه
382. انجام پایان نامه استفاده از روش‌های مدیریت ریسک در کنترل پدیده آبشستگی جت‌های ریزشی
383. انجام پایان نامه بیمه، مهم‌ترین استراتژی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
384. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک در اجرای دقیق پروژه‌های ساختمانی ایران
385. انجام پایان نامه بررسی مدیریت و مدل سازی ریسک در ساخت وساز
386. انجام پایان نامه اهمیت و شناسایی ریسک در مدیریت بخش کشاورزی
387. انجام پایان نامه نقش بیمه و مدیریت ریسک در اقتصاد کشاورزی
388. انجام پایان نامه توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
389. انجام پایان نامه بررسی مدل‌های مدیریت ریسک برای صنعت ساخت
390. انجام پایان نامه طراحی مدل تصمیم گیری مبتنی بر مدیریت ریسک در برگزاری مناقصات و مزایدات به منظور تأمین نیازمندی‌ها با استفاده از روش AHP
391. انجام پایان نامه بررسی و مفاهیم استاندارد پرینس 2 و مدیریت ریسک در این استاندارد
392. انجام پایان نامه مدیریت ریسک راهبرد موفقیت سازمان
393. انجام پایان نامه تبیین اصول مدیریت ریسک‌های امنیتی در زمینه بانکداری الکترونیک و چالش‌های مرتبط با آن
394. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های توسعه نرم افزاری با رویکرد توسعه‌ی چابک
395. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های زیربنایی BOT در ایران
396. انجام پایان نامه ارزیابی کنترل هزینه و زمان پروژه با تلفیق مهندسی ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
397. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی با هدف پایداری اقتصاد روستایی: مطالعه موردی دشت دهگلان کردستان
398. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بانکها و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: بانک سرمایه
399. انجام پایان نامه امکان سنجی مدیریت ریسک در فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره
400. انجام پایان نامه ریسک در فعالیت‌های مالی مدیریت ریسک مالی
401. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک و اثرات آن در صنعت لیزینگ
402. انجام پایان نامه شناسایی ریسکهای نرم افزاری ومدلسازی مدیریت ریسک درگمرک
403. انجام پایان نامه دستیار هوشمند مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
404. انجام پایان نامه اصل ALARP و ارائه یک مدل مفهومی برای مدیریت ریسک
405. انجام پایان نامه ضرورت تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک درتوانمندسازی مدیریت پروژههای عمرانی
406. انجام پایان نامه کنترل ریسک در مدیریت بحران زلزله بر اساس روش تحلیل درخت خطا FTA
407. انجام پایان نامه مطالعه مدیریت ریسک و کمبود برنامه ریزی در پروژه‌های عمران
408. انجام پایان نامه کاربرد GIS در محیط‌های شهری با تأکید بر مدیریت و تحلیل ریسک سیلاب‌های شهری
409. انجام پایان نامه تصمیم گیری مناسب هنگام مدیریت ریسک توسط روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
410. انجام پایان نامه امکان سنجی مدیریت ریسک پروژه‌های صنعتی بمنظورشناسایی روش‌های دفع صاعقه در مخازن ذخیره سازی نفت خام
411. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دارایی، مدیریت بدهی و مدیریت درآمد با ریسک نقدینگی در بانک انصار استان همدان
412. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی فن آوری اطلاعات در عرصه سازمان
413. انجام پایان نامه کاربرد نظریه بازی‌ها در مدیریت ریسک درآمدی کشت محصولات دیم استای کردستان (دوره زمانی برنامه چهارم توسع تا سال 1391)
414. انجام پایان نامه ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه‌های EPC و BOT
415. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در ساخت تونل با AHP
416. انجام پایان نامه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد با نقش تعدیل کننده مدیریت ریسک در شرکت‌های وارد کننده
417. انجام پایان نامه شاخص‌های مدل مفهومی قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد با نقش تعدیل کننده مدیریت ریسک
418. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی پالایشگاه دهلران و ارائه برنامه‌ی مدیریت بحران در قالب سیستم پیامد محوری
419. انجام پایان نامه مدیریت و ریسک پروژه‌های سدسازی (مطالعه موردی: سد مخزنی کرخه)
420. انجام پایان نامه تحلیل ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی صنایع دریایی به روش FMEA منطبق بر PMBOK
421. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مخاطرات آب و هوایی در سکونتگاه‌های روستایی مشگین شهر
422. انجام پایان نامه تحلیل اثرگذاری مدیریت پولی متغیرهای مالی در پرداخت تسهیلات با استفاده از مدلهای ریاضی برای کاهش ریسک صنعت بانکداری
423. انجام پایان نامه مدیریت منابع مالی بانکهای خصوصی در ترکیب اقلام ترازنامه برای کاهش ریسک با استفاده از نرم افزارهای مالی و ریاضی
424. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک عملیاتی در بانک
425. انجام پایان نامه تببین رابطه مدیریت ریسک با مدیریت بحران در بانک سپه استان چهار محال و بختیاری
426. انجام پایان نامه بهره مندی از راهکارهای هوش تجاری در ارتباط با مدیریت ریسک در صنعت بیمه الکترونیک، مورد مطالعاتی: صندوق بیمه کشاورزی ایران
427. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های ناشی از ادعا و تأثیر آن بر روی هزینه
428. انجام پایان نامه اوراق مشتقه ابزاری برای مدیریت ریسک
429. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت‌های واقعی و انگیزههای مدیریت بر نوسانپذیری و ریسک مطلوب و نامطلوب با در نظر گرفتن محدودیت خارجی
430. انجام پایان نامه مدیریت ریسک فناوری: تطبیق فرآیندهای مدیریت ریسک با فرآیندهای مدیریت فناوری (مطالعه موردی در صنعت الکترونیک، مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات)
431. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت ریسک در سازمان‌های پروژه محور با استفاده از تکنیک‌های ISM و DEMATEL
432. انجام پایان نامه بررسی موردی سازوکار زمینلغزش آلوت با هدف مدیریت ریسک ایمن-سازی محیط
433. انجام پایان نامه مروری بر ریسک حسابرسی و اصول مدیریت ریسک
434. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک ایمنی بر موفقیت پروژه‌های ساختمانی
435. انجام پایان نامه مروری بر تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌ها
436. انجام پایان نامه ترکیب تئوری فازی و تحلیل سلسله مراتبی برای مدیریت ریسک در پروژه هایساخت و ساز
437. انجام پایان نامه ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله با استفاده ازرویکرد مدیریت ریسک (مطالعه موردی بندرعباس)
438. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب سبد روش تأمین مالی پروژه‌های انبوه سازی مسکن برمبنای مدیریت ریسک
439. انجام پایان نامه الگوی حاکمیت شرکتی مناسب برای مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربای ایران
440. انجام پایان نامه مقایسه تاثیرگذاری مراحل مدیریت ریسک و بحران در برنامه ریزی شهری جهت کاهش آسیب پذیری در حوادث شهری
441. انجام پایان نامه آنالیز و مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کارخانه نساجی بروجرد به روش ISO
442. انجام پایان نامه مدیریت ریسک انتخاب مدیر پروژه‌های ساختمانی با تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی
443. انجام پایان نامه کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تصمیم گیری مبتنی بر مدیریت ریسک دربرگزاری مناقصات و مزایدات به منظور تأمین نیازمندی‌ها
444. انجام پایان نامه بررسی و مدیریت ریسک در توسعه نرم افزار چابک و ارائه یک راهکار جدید برای بهبود مدیریت ریسک پروژه‌های مبتنی بر چارچوب اسکرام
445. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با استفاده از تلفیق دو روش ANP و منطق فازی
446. انجام پایان نامه مدل ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای بهره گیری در مدیریت ریسک پروژه
447. انجام پایان نامه فرایند مدیریت ریسک‌های پروژه‌های فضایی با بهره گیری از استاندارد ECSS
448. انجام پایان نامه تجارت الکترونیک؛ مدیریت آسیب‌ها، تهدیدها و ریسک‌ها از دیدگاه مشتری
449. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و پیشگیری از ورشکستگی
450. انجام پایان نامه بررسی نحوه مدیریت بانکها در کاهش ریسک عرضه خدمات مالی به SME بنگاه‌های کوچک و متوسط زودباز
451. انجام پایان نامه بررسی عوامل مشخص کننده مدیریت ریسک و سنجش اثرات آن بر مدیریت استراتژیک در شرکت پتروشیمی
452. انجام پایان نامه فرآیند مدیریت ریسک در زمین‌های قهوه‌ای نمونه موردی: محله حاشیه نشین کشتارگاه یزد
453. انجام پایان نامه فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک و ارائه روش اجرائی جهت بکارگیری آن در پروژه‌های عمرانی مطالعه موردی: پروژه‌های مسکن مهر
454. انجام پایان نامه بیشینه سازی اثربخشی پروژه‌های فن آوری اطلاعات از طریق مدیریت ریسک
455. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شهرت در بانکها
456. انجام پایان نامه تأثیر حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک در سازمان
457. انجام پایان نامه ارزیابی میزان خطر (ریسک) عرضه محصولات غذایی و کشاورزی در سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهر داری تهران
458. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)
459. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه
460. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا
461. انجام پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در صنعت بیمه با روش دلفی و رتبه بندی آنها با فرآیند تحلیل رتبه‌ای
462. انجام پایان نامه بررسی چالشهای و ریسکهای مدیریت منابع انسانی در اجرای پروژه
463. انجام پایان نامه طراحی مدل شناخت و مدیریت ریسکهای نوظهور در نظام بانکی کشور مورد مطالعه: بانک کشاورزی
464. انجام پایان نامه بررسی و مطالعه نقش بیمه‌های اجتماعی در مدیریت ریسکهای منابع انسانی
465. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی ریسکهای موجود در عملیات تخریب ساختمانها ازمنظر مدیریت ایمنی
466. انجام پایان نامه استفاده از تکنیک JSA در مدیریت ریسک تعمیرات در فضاهای بسته
467. انجام پایان نامه بررسی مرحله‌ای مدیریت بحران و ریسک زلزله و نقش آن در کاهش خطرات درپروژه های عمرانی
468. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک با دو عدم قطعیت مرحله بهره برداری قرارداد TOB در پروژههای عمرانی مطالعه موردی: آزادراه ساوه سلفچگان
469. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه‌های بزرگ
470. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های عمرانی
471. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در روش‌های تأمین منابع مالی سبد پروژه‌های عمرانی دو عاملی
472. انجام پایان نامه نقش ممیزی داخلی در مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی
473. انجام پایان نامه اهمیت مدیریت ریسک درصنعت بانکداری
474. انجام پایان نامه مدیریت ریسک صنایع با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی خطرات
475. انجام پایان نامه بررسی اثرات تغییرات اقلیمی از طریق ارزیابی و مدیریت ریسک
476. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (مطالعه موردی احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در سطح استان همدان)
477. انجام پایان نامه ارزیابی راهکارهای کاهش سوانح رانندگی با استفاده از مدیریت ریسک و منطق فازی
478. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی تصفیهخانه های آب اهواز مطالعه موردی تصفیه خانه‌های شماره 1 و 2
479. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران
480. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تکنیکهای مدرن ارزیابی مدیریت ریسک بازارهای مالی
481. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تحلیل ریسک پروژه‌های مدیریت ارتباط بامشتری
482. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری تحت عدم قطعیت با استفاده از یک روش ویکور فازی
483. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مالی درپروژه های ساختمانی BT
484. انجام پایان نامه مدیریت ریسک برای برنامه ریزی سیستم‌های خدمات ساختمان
485. انجام پایان نامه ارائه برای بهبود فرایند مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری
486. انجام پایان نامه کاربرد مدل خطر متناسب در مدیریت ریسک اعتباری مصرف کننده
487. انجام پایان نامه طراحی سامانه مدیریت ریسک برای پروژه‌های عمرانی
488. انجام پایان نامه کاربردهای داده کاوی در تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مشتریان بانک‌ها
489. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
490. انجام پایان نامه رابطه بین عوامل استرس شغلی با میزان مدیریت ریسک اقتضایی معلمان
491. انجام پایان نامه استفاده از ارزیابی ریسک زیست محیطی در ارزیابی اثرات زیست محیطی (ELA) به منظور ارزیابی جامع‌تر و پاسخ مدیریتی مطابق با الویت های ریسک
492. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز: (روشی مبتنی بر دانش)
493. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های ساختاری و رتبه بندی آنها به روش AHP در احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (مطالعه موردی احداث مسیرهای دسترسی بین ایستگاه‌های گاز در سطح استان همدان)
494. انجام پایان نامه بهبود سیستم مدیریت پل چهارم اهواز با استفاده از رویکرد بازرسی برمبنای ریسک
495. انجام پایان نامه مدلسازی وارزیابی پیش بینی امنیت چرخه مدیریت ریسک، ایمنی و بهداشت محیط کاربرمبنای شبکه پتری تصادفی عمومی مطالعه موردی: کارگاه‌های متروهای شهرتهران
496. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های شهری به روش BOT
497. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه گذاری پوشش دهنده ریسک
498. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مدیریت کسب و کار
499. انجام پایان نامه بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی شهرستان چالوس)
500. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری و مدیریت نقدینگی با سودآوری در نظام بانکی
501. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی ناشی از نشت و انتشار مرکاپتان به هوا در ایستگاه تقلیل فشار گاز 1 شهرستان یزد به روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA)
502. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین عامل گرا
503. انجام پایان نامه یک روش برای مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری مبتنی بر کدهای C#
504. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران بااستفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
505. انجام پایان نامه اهمیت کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تحریم
506. انجام پایان نامه بیمه محصولات کشاورزی رویکردی نوین در مدیریت ریسک
507. انجام پایان نامه شناسایی پیامدهای پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچهدربانک ملی استان مازندران
508. انجام پایان نامه فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی
509. انجام پایان نامه استفاده از مدل‌های تصمی مگیری چند معیاره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه‌های حفاری مکانیزه در محیطشهری (مطالعه موردی پروژه خط 7 مترو تهران)
510. انجام پایان نامه کاربرد فراگیر و هم راستای مهندسی ارزش، مدیریت ریسک و مدیریت ادعا
511. انجام پایان نامه بهینه سازی مدیریت زنجیره تأمین با طراحی و حل یک مدل چند هدفه فازی انتخاب تأمین کننده با شرایط تخفیف و ریسک
512. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و سیستمهای اطلاعاتی
513. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و گمرک نوین در خرمشهر
514. انجام پایان نامه تحلیل ضرورت و بهینه سازی اجرای پروژه‌ها با رویکرد ادغامی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
515. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت ریسک
516. انجام پایان نامه اثر مدیریت ریسک برعملکرد سبد پروژه‌های سازمان پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه نیرو
517. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بر روی پروژه‌های معدنی (شناسایی و انجام تحلیل‌های کمی و کیفی ریسک بر روی فعالیت‌های معدنی روباز)
518. انجام پایان نامه بررسی ابزارهای مختلف مدیریت ریسک در فعالیت‌های اکتشافی کوچک معادن کشور
519. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک پروژههای عمرانی و معدنی در حوزهی مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه
520. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی با نگرشی ویژه بر مبحث پروژههای تونل سازی
521. انجام پایان نامه چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
522. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی ارزیابی و مدیریت ریسک و جایگاه آن در سیستم مدیریت محیط زیست
523. انجام پایان نامه آسیب شناسی تأمین مالی پروشه های آزادراهی به روش BOT با رویکرد مدیریت ریسک
524. انجام پایان نامه ارزیابی تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی
525. انجام پایان نامه مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه مدیریت ریسک
526. انجام پایان نامه دانش محوری در حوزه تأمین مالی، عاملی راهبردی در جهت بهبود فضای کسب و کار و کاهش معوقات سیستم بانکی ایران؛ براساس مطالعه رویکردهای نوین اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری
527. انجام پایان نامه گرایشات جدید در مدیریت و کنترل ریسک عملیاتی در نهادهای مالی
528. انجام پایان نامه مدیریت ریسک استراتژیک
529. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک بانکها با تحلیل ماتریس رتبه‌ای
530. انجام پایان نامه بانکها و مدیریت کاهش ریسک خدمات مالی به بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده (SME)
531. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بانک‌ها (با تاکید بر مدیریت ریسک اعتباری)
532. انجام پایان نامه ابزارهای مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و میزان تطابق بانکداری فعلی در ایران با بانکداری اسلامی
533. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در صندوقهای وقفی
534. انجام پایان نامه لیزینگ و مدیریت ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ
535. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور
536. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی در واحدهای تولید صنعت سیمانبه روش FMEA
537. انجام پایان نامه مروری برپژوهش های انجام شده درزمینه مدیریت ریسک درفرآیند توسعه محصول جدید مقاله مروری
538. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و انواع آن
539. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش آن در اقتصاد کشور
540. انجام پایان نامه تأثیر فشارهای مالی و مدیریت ریسک بر عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها
541. انجام پایان نامه از مدیریت ریسک تا مدیریت ریسک شرکتی
542. انجام پایان نامه راهبردهای هوشمندانه جهت مدیریت ریسک در رایانش ابری
543. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی تحلیل ریسک پروژه‌های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده آر تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
544. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شغل کارکنان استخراج معادن زغال سنگ البرز شرقی با استفاده ازتکنیک FMEA
545. انجام پایان نامه مدیریت وارزیابی ریسک حوادث درمعادن زغال سنگ
546. انجام پایان نامه ارائه یک رویکرد چند بعدی برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و نظریه فازی
547. انجام پایان نامه تحلیلی بر روشهای مدیریت ریسک در کاهش تاخیرات ساخت پروژه‌های سدسازی
548. انجام پایان نامه بررسی و لزوم شناخت مدیریت ریسک درقراردادهاوپروژه های عمرانی
549. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر واحدهای تولید پراکنده در مدیریت ریسک شرکت‌های خرده فروشی در بازارهای برق
550. انجام پایان نامه مدیریت ریسک جنبه‌های زیست محیطی شرکت سیمان لارستان از نظرآلودگی هوا با استفاده از روش‌های تاپسیس و تکنیک آنتروپی شانون
551. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های HSE عملیات جوشکاری در پروژه‌های ساخت و ساز پالایشگاهی کشور با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل ارزیابی ریسک 3D-Melbourne (مطالعه موردی: طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی- فازهای 18 و 17)
552. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC
553. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه‌های عمرانی
554. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از تغییرات اقلیمی وارزیابی ابعادزیانبارآن برشاخص های توسعه پایدار محیطی مجتمع‌های زیستی وشریانهای حیاتی شهرها دربلایای طبیعی، ضرورت مدیریت استراتژیک منابع آبی برای کاهش عوارض وخسارات بحران قریب الوقوع آب
555. انجام پایان نامه رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین به روش نمونهگیری مجدد جک نایف همراه با تحلیل بازه‌ای
556. انجام پایان نامه مدیریت و کاهش ریسک زلزله در محیط‌های شهری و روستائی، چالش‌های برنامه هیوگو
557. انجام پایان نامه تعیین شاخصهای تصمیمگیری به کمک ارزیابی ریسک و توافق گروهی: مطالعه موردی مدیریت بحران آب دشت مشهد
558. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان زایی
559. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، تعاملات ریسک و تنظیم ریسک در محیطهای در حال رشد شهری
560. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت کاهش ریسک زلزله در ایران بر اساس چهارچوب عملیاتی هیوگو ۲۰۱۵- ۲۰۰۵
561. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آب
562. انجام پایان نامه تحلیلی بر نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت ریسک محدودههای حاشیه نشین به هنگام وقوع سوانح (مطالعه موردی: شهر کرمان)
563. انجام پایان نامه مدیریت یکپارچه ریسک آب شهری با هدف مقابله با ریسک خشکسالی
564. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت ریسک در حسابداری و کنترل مدیریت
565. انجام پایان نامه امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک در پالایش نفت (مطالعه موردی: پالایش نفت آبادان)
566. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک درفناوری اطلاعات
567. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک و بیمه در فعالیت‌های مالی و اقتصادی
568. انجام پایان نامه بررسی طرح پیشنهادی پروژه مدیریت ریسک درشرکتهای مخابراتی
569. انجام پایان نامه مدیریت کیفری ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران
570. انجام پایان نامه مدیریت ریسک روانی اجتماعی و چارچوب پیاده سازی آن
571. انجام پایان نامه بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تاکید بر مدیریت ریسک
572. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت ریسک در پروژه‌ها و ارائه الگوی پیشنهادی جهت اجرای آن درپروژه های هسته‌ای
573. انجام پایان نامه برسی ریسک استفاده از سیستم‌های خبره در مدیریت هوشمند سازمان‌ها
574. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک‌های امنیتی و مدیریت آن در رایانش ابری
575. انجام پایان نامه نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی
576. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از حوادث وسوانح طبیعی، نوسازی، مقاوم سازی، بهسازیواحیاءشهری بالحاظ متغییرهای زیست بومی، ازایده تاعمل
577. انجام پایان نامه تأثیر بررسی مدیریت ریسک بر اجرای پروژههای عمرانی در استان خوزستان
578. انجام پایان نامه بررسی روند مدیریت ریسک مالی در صنعت ساخت
579. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه با استفاده از استاندارد PMBOk مطالعه موردی برقی کردن قطار تهران مشهد
580. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های سیاسی با روش تصمیم گیری چند معیاره MCDM (بین ایستگاههای تقلیل فشار گاز)
581. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک روش‌های تأمین مالی در پروژه‌های BOT
582. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های ساختاری مسیرهای دسترسی بین ایستگاههای تقلیل فشارگازبا منطق فازی چانگ
583. انجام پایان نامه بررسی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت خرد؛ مطالعه موردی: بنیاد مسکن شهرستان تکاب
584. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت ریسک فرایند محور در صنعت ساخت و ساز
585. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک در دامداریهای شهرستان بهشهر
586. انجام پایان نامه نقش بیمه و مدیریت ریسک درامنیت اقتصادکشاورزی
587. انجام پایان نامه سیستم مدیریت منابع ریسک زیست محیطی برای صنایع پتروشیمی
588. انجام پایان نامه پهنه بندی زمانی وفضایی خشکسالی در استان گیلان با استفاده از شاخص معیار شده‌ی بارش SPI و GIS در جهت بهینه سازی مدیریت ریسک کشاورزی
589. انجام پایان نامه سنجش دیدگاه ساکنان روستای انار در رابطه با موانع و محدودیت‌های پیش روی مدیریت ریسک سیلاب در حوضه انارچای
590. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده‌ی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران و سویاکاران دهستان کنگور، شهرستان کلاله
591. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت پایداری ریسک در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی کسب و کار
592. انجام پایان نامه مدیریت ریسک قراردادهای تأمین مالی به روش PPP
593. انجام پایان نامه تدوین برنامه مدیریت ریسک سرمایه گذاری با بررسی تجربیات پروژه‌های کلان (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر آبادان)
594. انجام پایان نامه بهبود سیستم مدیریتپل چهارم اهواز با استفاده از رویکرد بازرسی بر مبنای ریسک
595. انجام پایان نامه نقش و یافته‌های نوین مدیریت ریسک وساخت در پروژه‌های عمرانی ایران
596. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک از جنبه زمان در پروژههای ساختمانی
597. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با تاکید برتجزیه و تحلیل خطر بلایا
598. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت ریسک سازمان
599. انجام پایان نامه نقش اعضای هیئت مدیره در مدیریت ریسک بنگاه
600. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک و مدیریت بیمه در مدیریت بحران موزه‌ها و میراث فرهنگی
601. انجام پایان نامه آنالیزشغلی و شناسایی خطرات - مدیریت و کنترل ریسک درصنعت توزیع برق کشور
602. انجام پایان نامه تأمین ایمنی در کارگاه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت ریسک پروژه‌های حفاری و گودبرداری
603. انجام پایان نامه استراتژی مدیریت‌های ریسک وبحران درتوسعه بخش کشاورزی
604. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل اندرکنشی در مدیریت ریسک شهری جهت ارزیابی میزان حساسیت زیرساختها و پهنههای شهری
605. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از تغییرات اقلیمی وارزیابی ابعادزیانبار کم آبی برشریانهای حیاتی دربلایای طبیعی
606. انجام پایان نامه استقرار مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت مبتنی بر استاندارد PMBOK پروژه ساخت موزه پانورامای بیت المقدس
607. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌ی ساخت با نگرشی بر مهندسی ارزش
608. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی شهری مطالعه موردی: پروژه خط هفت متروی تهران
609. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک در مهندسی ارزش
610. انجام پایان نامه بررسی مهندسی ارزش، مدیریت دانش و مدیریت ریسک در کاهش تعداد پروژه‌های ناتمام ملی
611. انجام پایان نامه اجرای قوانین و خط مش‌های مدیریت ریسک در نظام HSE در سازمان‌ها و ادارات
612. انجام پایان نامه بکارگیری مدل اعتبارسنجی ترکیبی در مدیریت ریسک اعتباری
613. انجام پایان نامه تأثیر استفاده بهینه از مدیریت ریسک در مدیریت ایمنی و بهداشت (HSE) در سایت‌های عمرانی با نگاه رویکردی بر مفاهیم مدیریت ریسک
614. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات
615. انجام پایان نامه خشکسالی، کم آبی، مدیریت ریسک، بحران وراهبردها
616. انجام پایان نامه امکان سنجی طراحی و تدوین نظام مدیریت ریسک در پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی استان ایلام)
617. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بر پروژه‌های صنعتی در حیطه فناوری اطلاعات
618. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
619. انجام پایان نامه مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق در بانک ملی (مطالعه موردی بانک ملی استان مازندران)
620. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ریسک در نظام بانکداری در کشور
621. انجام پایان نامه بیمه کشاورزی سازوکاری مؤثر در مدیریت ریسک
622. انجام پایان نامه بحران و مدیریت ریسک در کسب و کار
623. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بررسی آثار ریسک‌ها بر هزینه و زمان پروژهمطالعه موردی: پروژه پالایشگاه مس سونگون
624. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی مدیریت ریسک در پروژه‌های طراحی ومهندسی صنایع نفت و گاز وپتروشیمی با استفاده از روش TOPSIS
625. انجام پایان نامه مدیریت ریسک برون سپاری و شناسایی فاکتورهای برون سپاری ریسک
626. انجام پایان نامه بررسی نرم افزارهای مدیریت ریسک
627. انجام پایان نامه گامهای موثردرفرآیند مدیریت ریسک
628. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین صنعت خودرو
629. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه بااستفاده ازمدیریت ریسک
630. انجام پایان نامه استراتژی مدیریت ریسک و فراهم نمودن زیر ساخت جهت گذرازسیگنال آنالوگ به دیجیتال در IPTV
631. انجام پایان نامه بررسی ارتقاء سطح ایمنی پروژههای عمرانی با بهره گیری از مدیریت ریسک (مطالعه موردی: پروژه 16080 واحدی پرند)
632. انجام پایان نامه نقش بیمه و مدیریت ریسک در امنیت اقتصاد کشاورزی
633. انجام پایان نامه صنعت بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک
634. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود با کاهش ریسک سقوط ارزش سهام
635. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه‌های صنایع نفت و گاز با بکار گیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره AHP-ELECTERE
636. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و ایمنی در پروژه‌های ساختمانی
637. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اصولی برای پروژه‌های ساختمانی
638. انجام پایان نامه استراتژی پیاده سازی مهندسی مدیریت ریسک در پروژه‌ها به منظور نیل به اهداف پروژه
639. انجام پایان نامه بررسی رابطه رفتار انسانی با مدیریت ریسک تجاری نقد بررسی و تحقیقات گذشته
640. انجام پایان نامه بررسی و بکارگیری تکنیک مطالعه و خطر جهت مدیریت ریسک در صنعت نفت کشور
641. انجام پایان نامه طراحی چهارچوب مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات
642. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی بندی ریسک‌های زنجیره تأمین مبتنی بر مدیریت دانش بااستفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)
643. انجام پایان نامه تحلیل و محاسبه ریسک در فرایند مدیریت ساخت، در پروژه‌های عمرانی
644. انجام پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ریسک
645. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ریسک عملیاتی شرکت
646. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل عملیات مدیریت ریسک در بانکها (مورد مطالعه: بانک‌های شهرستان یزد)
647. انجام پایان نامه اهمیت و کاربرد طراحی سیستم اطلاعاتی برای مدیریت ریسک
648. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
649. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و رفتار شهروندی
650. انجام پایان نامه بررسی فرآیند مدیریت ریسک در سازمانها
651. انجام پایان نامه نقش مدیریت دانش در مدیریت ریسک
652. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در انتخاب بهترین روش ساخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله
653. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آن در پروژه‌ها نرم افزاری
654. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وقوع خطاهای انسانی فعالیت‌های تجمع در شرایط اضطراری (مطالعه موردی سکوی فراساحلی SPD3 پارس جنوبی)
655. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محیط زیستی معدن سنگ آهن شهرستان خرمبید با استفاده از EFMEA روش
656. انجام پایان نامه تبیین جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک در چالش‌های سایبری بانکداری مجازی
657. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین اقلام فاسدشدنی
658. انجام پایان نامه تأثیر بررسی تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در ساخت پروژه‌های عمرانی
659. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
660. انجام پایان نامه بررسی قابلیت‌های مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل در تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین
661. انجام پایان نامه پروژه‌های عمرانی مدیریت ریسک طراحی سامانه
662. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی رویکرد تخصیص ریسک با استفاده از استاندارد PMBOK
663. انجام پایان نامه شناسایی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی
664. انجام پایان نامه اجرای پروژه‌های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه)
665. انجام پایان نامه توسعه مدیریت ریسک با استفاده از کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محور
666. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز (کلانشهر تهران 1393)
667. انجام پایان نامه اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه‌های اجرای طرح هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای استان مرکزی
668. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی و مدیریت ریسک استراتژی
669. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت ریسک و مدیریت بحران
670. انجام پایان نامه ارتقای اثر بخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک
671. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسک
672. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ریسک در مدیریت پروژه‌های عمرانی شهری از دید کارفرما و پیمانکار
673. انجام پایان نامه مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها
674. انجام پایان نامه مطالعه مدیریت ریسک در حفاری مکانیزه تونل‌ها با استفاده از TBM
675. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و HSE
676. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز بهره برداری سکوهای نفتی و ارائه راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه موردی سکوی AB مجتمع نفتی ابوذر)
677. انجام پایان نامه مدیریت HSE بر مبنای ریسک
678. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) قبل و بعد از مداخله با هدف تعیین اثر بخش اقدامات کنترلی در یک واحد پتروشیمی
679. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محیط زیست عملیات تولید سکوهای نفتی (مطالعه موردی سکوی بهره برداری ابوذر AB مجتمع دریایی ابوذر)
680. انجام پایان نامه بررسی اثرات استقرار سیستم مدیریت HSE در پارس جنوبی بر اساس شاخص‌های ریسک
681. انجام پایان نامه نقش مدیریت آنالیز ریسک از دیدگاه هیدرومکانیک در ایمنی شناورها وکاهش حالت‌های خرابی آنها مطالعه موردی
682. انجام پایان نامه بررسی مدلها واستانداردهای مدیریت ریسک جهت تأمین الزامات استاندارد AS9100c:2009
683. انجام پایان نامه تحلیل ریسک وعدم قطعیت ازدیدگاه دانش و ثبات: توسعه ابزاری برای مدیریت ریسک
684. انجام پایان نامه طراحی الگوی عملیاتی کاهش هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی منطقه ازاد اروند با استفاده از تلفیق مدیریت ریسکو مهندسی ارزش
685. انجام پایان نامه پیشنهاد یک الگوی بسط یافته جهت مدیریت ریسکهای مالی در شرکت‌های بیمه
686. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسکهای محیط و مدیریت استراتژی شرکت بر عملکرد شرکت
687. انجام پایان نامه مدیریت هزینه پروژههای عمرانی با در نظر گرفتن ریسکهای ایمنی با روش شبیه سازی لاتین هایپرکیوب
688. انجام پایان نامه ارئه یک مدل مدیریت دانش برای کاهش ریسکهای قراردادی در پروژه‌های EPC
689. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت پیش بینی نیاز به مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پل کابلی داراب ساری)
690. انجام پایان نامه متد پاپیونی ابزاری نوین در ارزیابی و مدیریت ریسک صنایع فرایندی
691. انجام پایان نامه مطالعه موردی: بیمه و مدیریت ریسک در پالایشگاههای گازی
692. انجام پایان نامه بررسی تکنیکهای ارزیابی و مدیریت ریسک و انتخاب یک تکنیک مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
693. انجام پایان نامه بررسی مزایا و معایب تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
694. انجام پایان نامه مدیریت سیلابدشت بر مبنای تحلیل ریسک
695. انجام پایان نامه یه منبع خوب آموزش اندونت لینک زیر است در صورت تمایل میتونید به اعضای کانال معرفی کنید
696. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌های دو سطحی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین به منظور انتخاب تأمین کننده
697. انجام پایان نامه تحلیل ریسک در مدیریت فناوری اطلاعات بوسیله نقشه‌های شناختی فازی
698. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت ارزیابی کمی ریسک و تصمیم گیری‌های مؤثر مدیریتی در صنایع توزیع نیروی برق با استفاده از روش ET&BA-AHP
699. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های انتقال برق
700. انجام پایان نامه مدیریت ریسک قرارداد آتی سکه
701. انجام پایان نامه توسعه فرآیند مدیریت ریسک در شبکه زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت تولید کننده قطعات خودرو)
702. انجام پایان نامه چالشهای مدیریت ریسک و بیمه در صنعت ساختمان ایران
703. انجام پایان نامه کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران
704. انجام پایان نامه بررسی لزوم قرارگیری مدیریت ریسک پروژه در وجوه کارت امتیازی متوازن در سازمانهای پروژه محور
705. انجام پایان نامه به کار گیری مدل SWOT جهت تدوین استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی مطالعه موردی: شرکت بین المللی فولاد تکنیک
706. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اجتماعی و روحیه کارآفرینی (مطالعه موردی: مدیران کارخانجات شهرک صنعتی بوکان، سال 39)
707. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
708. انجام پایان نامه تئوری اختیارات حقیقی برای مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
709. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه‌های واقعی در پروژه‌های فناوری اطلاعات
710. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های توسعه گردشگری (مطالعه موردی: بخش بدره)
711. انجام پایان نامه نقشه راه مدیریت ریسک دانش بنیان پروژه‌های فناوری اطلاعات (IT)
712. انجام پایان نامه مدیریت ریسک استفاده از شبکه‌های حسگر بی سیم در طرح‌های توسعه‌ای
713. انجام پایان نامه ورق اعتباری؛ ابزار دورگه تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوش‌های فقهی
714. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک بانک‌ها
715. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در قراردادهای تأمین مالی BLT/BOLT
716. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌های زیرساختی
717. انجام پایان نامه بررسی کاربرد مشتقه اعتباری CDO در مدیریت ریسک اعتباری و تأمین مالی از دیدگاه فقه شیعه
718. انجام پایان نامه مدیریت پوشش ریسک اعتباری با استفاده از سوآپ نکول اعتباری
719. انجام پایان نامه ارتباط بازار سرمیاه با صنعت بیمه با استفاده از ارواق بیمه‌ای در مدیریت ریسک بیمه‌های عمر
720. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درپروژهساخت تونل امیرکبیر تهران
721. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت ریسک پروژه
722. انجام پایان نامه کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره linmap برای اولویت بندی مطلوب نتایج حاصل از تکنیک تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های نفت و گاز
723. انجام پایان نامه استراتژی مالی مناسب برای مدیریت بر ریسک هنگام بروز رکود مالی
724. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر اجرای طرح‌های عمرانی در استان چهارمحال و بختیاری
725. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات
726. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر ریسک و استراتژیهای مدیریت ریسک
727. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک کاربرد نانو ذرات و مدیریت محیطی آنها
728. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زیست محیطی معادن زغال سنگ (مطالعه موردی: معادن زغال سنگ تخت مینو دشت)
729. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، بهره وری بانکی و اعتبار مشتریان
730. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های سرمایه درگردش مدیریت بهینه نقدینگی بر کاهش اختمال ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
731. انجام پایان نامه طبقه بندی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی و ارتباط آن با تجربه سفرهای قبلی به عنوان ابزاری برای مدیریت شهری و برنام هریزی گردشگری
732. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ارزیابی آسیب پذیری بنادرازطریق منطق فازی
733. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری
734. انجام پایان نامه بررسی انواع ریسک و منابع آن در مدیریت زنجیره تأمین
735. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ساختار، آزمون گیری، استفاده (کاربرد)
736. انجام پایان نامه مرور سیستماتیک چالش‌های اجرایی مدیریت ریسک ومدل FMEA
737. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM
738. انجام پایان نامه مدیریت ریسک، اطمینان از حفظ حریم خصوصی و مدیریت ریسک (جلوگیری از تقلب) در یک سیستم حسابداری کامپیوتری
739. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و بررسی ریسک‌های آن در پروژه‌های عمرانی
740. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زیست محیطی محل دفن پسماندهای جزیره کیش با کاربرد RASCL و Entropy AHP
741. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک آلودگی هوا در انبارها و مخازن ذخیره سازی نفت و پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از GIS (مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد)
742. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک سلامتی در سیستم مدیریت بهداشت٬ ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت ایران
743. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و نقش بیمه در انتقال ریسک
744. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در کارخانجات تولید مقاطع فولادی با استفاده از تکنیک‌های FMEA و Data mining
745. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های زیست محیطی بخش تولیدی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
746. انجام پایان نامه بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک‌های صنایع نفت و گاز وپتروشیمی
747. انجام پایان نامه مدیریت بحران و ریسک در مواجهه با حوادث ناشی از سیلاب
748. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تونل سازی مکانیزه با نگاهی بر عوامل زمین شناسی
749. انجام پایان نامه مدیریت ریسک محیطزیستی انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد
750. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک وزارت نفت بر مبنای مدل تعالی EFQM مدیریت ریسک متعالی
751. انجام پایان نامه بکارگیری استراتژی‌های مدیریت ریسک در صنایع پتروشیمی
752. انجام پایان نامه مدیریت ریسک صنایع با استفاده از روش FMEA
753. انجام پایان نامه تأثیر بیمه در مدیریت ریسک
754. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بارگیری سکوهای ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس
755. انجام پایان نامه مکانیزم جامع شناسایی و مدیریت ریسک در قراردادهای تدارک و تأمین کالاهای صنعتی
756. انجام پایان نامه ارائه مدلی سلسله مراتبی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در زنجیه تأمین
757. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
758. انجام پایان نامه بررسی ریسک‌های موجود در پروژه‌های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها
759. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت ریسک بر اساس آسیب پذیری
760. انجام پایان نامه کاربرد سنجش از دورو GIS درارزیابی خطر و مدیریت ریسک خشکسالی باتوجه به شاخصهای اقلیمی جهت مکان گزینی اراضی مستعداحداث و توسعه باغات
761. انجام پایان نامه توسعه پایدار و مدیریت ریسک زلزله دربین سکونتگاه‌های شهری و روستایی
762. انجام پایان نامه مدیریت جامع ریسک مفهوم مورد نیاز در مهندسی آبخیزداری
763. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک سیلاب و کاربرد مدیریت سیلاب درکاهش آثار مخرب ناشی از سیلاب برشریانهای حیاتی
764. انجام پایان نامه کاربرد زنجیره بحرانی پروژه درمدیریت بحران با استفاده از رویکرد مدیریت پروژه جهت کاهش ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه
765. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین: مفاهیم و کاربردها
766. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در توسعه انرژی بادی
767. انجام پایان نامه شناسایی و ارزیابی ریسک فرایند مدیریت صحنه تصادف در عملیات امداد و نجات حوادث جادهای (سازمان هلال احمر)
768. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک اثرات زیست محیطی فرودگاه
769. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک بهداشتی و محیط زیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندر عباس به روش FMEA
770. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی کارخانه پتروشیمی ابن سینا همدان
771. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی خط لوله اتیلن تبریز- میاندوآب
772. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی خط لوله اتیلن قطعه سنندج- همدان
773. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک حوادث معدن زغالسنگ طزره
774. انجام پایان نامه مدیریت ریسک مسئله مکان یابی میانه پویا با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول
775. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک پروژه‌های نرم‌افزاری به کمک شبکه‌های عصبی
776. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری، چالش پیشروی تأمین مالی در سیستم بانکی ایران
777. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی چگونگی تأثیر مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات
778. انجام پایان نامه طبقه بندی و مدیریت ریسک در پروژههای احداث تونل شهری (مطالعه موردی تونل نیایش تهران)
779. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی گامی به سوی توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه)
780. انجام پایان نامه برنامهریزی بهینه تولید با مدیریت ریسک در یک بازار برق تجدید ساختار یافته با استفاده از معیار ارزش مشروط در معرض ریسک
781. انجام پایان نامه تحلیلی بر مراحل مدیریت ریسک در پروژه‌ها
782. انجام پایان نامه مدیریت ریسک واحد PTA پتروشیمی شهیدتندگویان به منظور تدوین برنامه واکنش درشرایط اضطراری
783. انجام پایان نامه اجرای قوانین و خط مشی‌های مدیریت ریسک درنظام مدیریت HSE
784. انجام پایان نامه مهندسی ارزش با رویکرد برنامه ریزی تولید مبتنی بر مدیریت ریسک در مدیریت مصرف انرژی برق در صنایع
785. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک شرکت‌های توزیع در مواجهه با بازار برق
786. انجام پایان نامه نقش مهندسی ارزش در بهبود مدیریت ریسک
787. انجام پایان نامه ارائه راهکارهای جامع جهت مدیریت مؤثر ریسک فناوری درفرایند اکتساب محصول مطالعه موردی: یکی از صنایع تابعه سازمان هوافضا
788. انجام پایان نامه کاهش ریسک، مدیریت ریسک پروژه‌های نوآورانه با بکارگیری ISQ روش TRIZ
789. انجام پایان نامه مدیریت ریسک طراحی و ساخت در صنایع نفت و گاز با استفاده از RFMEA
790. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی عملیاتی اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در فضای 3 بعدی
791. انجام پایان نامه رویکردی یکپارچه برای طراحی و مدیریت زنجیره‌های تأمین تحت ریسک با استفاده از مقیاس CVaR
792. انجام پایان نامه انتخاب بهینه اقدامات کنترلی در مدیریت ریسک ایمنی
793. انجام پایان نامه رده بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز برسازمان هایی که این استراتژی را برای خود انتخاب نموده‌اند
794. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی
795. انجام پایان نامه بررسی مدلهای مدیریت ریسک پروژه‌های نرم افزاری
796. انجام پایان نامه ضرورت آموزش مدیریت ریسک و آموزش بیمه کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشور
797. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک بازار در محیط رقابتی در مقایسه با تأثیر تصمیم گیری مدیریت در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
798. انجام پایان نامه تدوین روش اجرایی مدیریت ریسک‌های HSE در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)
799. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های ناملموس بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
800. انجام پایان نامه مدیریت ریسک‌های زیست محیطی از طریق بیمه
801. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک عملیات حفاری به روش FMEA مطالعه موردی میدان نفتی اهواز
802. انجام پایان نامه سیستم مدیریت ریسک‌های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در صنعت سیمان
803. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ضرورت کاربرد آن در مدیریت پروژه
804. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت ریسک در کشاورزی با تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی
805. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک خوراکوری آب سدناشی ازآببندی مخزن و اولویت بندی راهکارهای مدیریتی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی سداکباتان همدان
806. انجام پایان نامه راهبردهای اساسی مدیریت ریسک درتوسعه کشاورزی ایران
807. انجام پایان نامه استراتژی‌های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
808. انجام پایان نامه استزاتژیهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
809. انجام پایان نامه دستیابی به توسعه پایداربه کمک مدیریت ریسک خشکسالی مطالعه موردی حوزه سددرودزن
810. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی گامی به سوی توانمندسازی اقتصادروستایی با تاکیدبرکشاورزی مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه
811. انجام پایان نامه ارزیابی سوانح آلودگی سدشفارود گیلان با رویکرد مدیریت ریسک پیشگیری وبحران
812. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در حمل و نقل مواد خطرناک مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت
813. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ایمنی بهداشت و محیط زیست کارخانجات سیمان
814. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی صنایع قندوشکر با استفاده ازروش FMEA و ارائه راهکارهای مدیریت زیست محیطی مطالعه موردی کارخانه قند نقش جهان
815. انجام پایان نامه نحوه اجرایی مدیریت ریسک درکسب وکار
816. انجام پایان نامه بحران و مدیریت ریسک
817. انجام پایان نامه طرح کسب و کار و ارتباط آن با مدیریت ریسک
818. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های کسب وکار تولیدی
819. انجام پایان نامه مدیریت ادعا و ریسک با ملاحظات قراردادی
820. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در ارزیابی جنس لوله‌های شبکه آبرسانی شهری
821. انجام پایان نامه مدیریت ریسک رویکردی استراتژیک در کاهش اثرات بلایای طبیعی
822. انجام پایان نامه چگونه مدیریت ریسک در بانک به خلق ارزش می‌انجامد؟
823. انجام پایان نامه نگاهی متفاوت به مدیریت ریسک
824. انجام پایان نامه مدیریت و بررسی ریسک‌های گردشگری در شهرستان دره شهر
825. انجام پایان نامه دسته بندی ـ مدیریت ریسک: استفاده ازروش شباهت به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: پروژه ممیزی انرژی کارخانه ذوب آهن اصفهان
826. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درپروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با بهره گیری ازروش فازی TOPSIS
827. انجام پایان نامه ارتقاء تولید برق در نیروگاه بادی با بکارگیری رویکرد مدیریت ریسک
828. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در توسعه انرژی خورشیدی
829. انجام پایان نامه بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان حاجیآباد (هرمزگان) با رویکرد مدیریت خسارتپذیری (ریسک)
830. انجام پایان نامه آینده پژوهی در مدیریت شهری با نگاهی به ریسک لرزه‌ای شهر همدان
831. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بنگاه ERM راهی برای حل بحران‌های مالی
832. انجام پایان نامه کاربرد وزن‌های عملگر میانگین وزن دار مرتب شده (OWA) در تصمیم گیری و مدیریت ریسک
833. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری و مدل سازی آن با روش +CR در بانک رفاه
834. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و روش‌های اندازه گیری ریسک عملیاتی در بانک‌ها
835. انجام پایان نامه مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات
836. انجام پایان نامه راهبردهای مدیریت ریسکدربخشصنعت نفت
837. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهای ایمنی بهداشتی و زیست محیطی سالن آسیاب کشت و صنعت فارابی با استفاده ازمدل تلفیقی TOPSIS & FMEA
838. انجام پایان نامه ضرورت توجه به مدیریت جامع رودخانه‌های مناطق شهری و ریسک آلایند ههای در ارتباط با صنعت (مطالعه موردی رودخانه زاینده رود ایستگاه ورزنه)
839. انجام پایان نامه مدیریت وانالیز ریسک در بخش آب و فاضلاب
840. انجام پایان نامه مدیریت ریسک لرزه‌ای در ایران و چالشهای اختصاص منابع اقتصادی بهینه
841. انجام پایان نامه ارزیابی طرح‌های مدیریت منابع آب از دیدگاه مدیریت ریسک
842. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و تأثیر آن بر روی تغییر گزینه پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان
843. انجام پایان نامه فرایند کاهش ریسک فاجعه در شهرها براساس تلفیق مدیریت ریسک و اصول برنامه ریزی راهبردی در برنامهر یزی کاربری زمین
844. انجام پایان نامه بررسی مرحله‌ای مدیریت ریسک زلزله و نقش آن در کاهش خطرات
845. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت افزایش ضریب امنیت برپایه مدیریت ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
846. انجام پایان نامه نقش بیمه در بهره برداری بهینه از مدیریت ریسک درطرح های عمرانی
847. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی در واحد تقطیر شرکت پتروشیمی زاگرس با استفاده از تکنیک EFMEA
848. انجام پایان نامه نقش اقلیم در برنامه ریزی و مدیریت محیط از دیدگاه مدیریت ریسک و مدیریت بحران
849. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک زیست محیطی در واحد تقطیر شرکت پتروشیمی زاگرس با استفاده از تکنیک EFMEA
850. انجام پایان نامه پیاده سازی اصول مدیریت ریسک در صنایع
851. انجام پایان نامه مدیریت ریسکوکنترل ایمنی در تونلها با تمرکز بر وضع موجود ایمنی در تونلهای راه آهن ایران محورکنفرانس: ایمنی ترافیکو ریسک
852. انجام پایان نامه بررس یتحلیلی مقایسه‌ای مدیریت بحران و مدیریت ریسک و نحوه‌ی مقابله آنها با حوادث
853. انجام پایان نامه افزایش ضریب ایمنی درصنایع نفت به کمک مدیریت ریسک حریق
854. انجام پایان نامه جایگاه و نقش ارزیابی و مدیریت ریسک درسازمانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
855. انجام پایان نامه روشهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی درصنعت نفت وگاز و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری مبتنی بر مدیریت ریسک
856. انجام پایان نامه استفاده از روش نوین DEA در تحلیل داده‌های ارزیابی ریسک شبکه‌های گاز رسانی به منظور ایجاد رویکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران
857. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در خطوط انتقال نفت
858. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی نو به منظور مدیریت ریسک در خطوط لوله‌های مدفون گاز
859. انجام پایان نامه مدیریت کاهش ریسک اجرای پروژه اوره سوم با روش FMEA و نرم افزار PHA pro
860. انجام پایان نامه مدیریت مؤثر و تولید مستمر بکمک استقرار صحیح بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت گاز
861. انجام پایان نامه مدیریت بحران وکاهش ریسک بافتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه پایدارشهری مورد مطالعاتی ارگ بم
862. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سوداگرانه در سد سازی (بررسی موردی تونل سرریز سد هراز)
863. انجام پایان نامه پارامترهای مؤثر بر بتن پلاستیک دیوار آب بند، جهت مدیریت ریسک پروژه (سد ونیروگاه رودبار لرستان)
864. انجام پایان نامه نقش‌ها و مسئولیت‌های ریسک و نمونه موفقی از یک مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور
865. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شرکت در مناقصه در پروژه‌های سدسازی
866. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در بنادر
867. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین منابع دریافت اطلاعات با توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک مطالعه موردی گندمکاران شهرستان پارس آباد
868. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیلاب با استفاده از سیستم‌های تصمیم گیری چند معیاره
869. انجام پایان نامه بررسی کاربرد منطق فازی در مدیریت ریسک با ارائه مدل کاربردی جدید
870. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک استراتژیک درمواجهه با نانوتکنولوژی و محصولات نانوفناوری
871. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در کاهش آسیب پذیری ناشی از خشکسالی
872. انجام پایان نامه تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی
873. انجام پایان نامه رویکرد سیستماتیک به مدیریت ریسک کیفیت پروژه
874. انجام پایان نامه مدیریت ریسک درمدیریتپرتفوی صنعت بیمه
875. انجام پایان نامه کاربرد مدلهای شبیهسازی در مدیریت و ارزیابی ریسک سیستمهای اقتصادی سرمایهگذاری صنعتی و معدنی
876. انجام پایان نامه مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت‌های آماد و پشتیبانی
877. انجام پایان نامه نقش بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت ریسک
878. انجام پایان نامه کاربرد تکنیک‌های مدیریت تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت با استفاده از نرم افزار @RISK درپیش بینی وضعیت آینده‌ی اقتصادی معدن بالاست دامغان
879. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه ایران
880. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک‌های درآمدی
881. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک بیمه‌های زلزله برای شرکتهای بیمه
882. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت ریسک چند بعدی و متحرک شرکت‌های بیمه در پروژههای مهندسی جهت اجتناب از انتخاب نامساعد (مطالعه موردی: مدیریت ریسک پروژههای نیروگاهی)
883. انجام پایان نامه نقش پروفیل ریسک در مدیریت ریسک صندوق بیمه محصولات کشاورزی
884. انجام پایان نامه ارائه مدل کاربردی برای مدیریت ریسک پروژه‌های صنعت خودرو
885. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک نقدینگی در بانکهای تجاری در مواقع بحرانی
886. انجام پایان نامه برنامهریزی مطالعات و پایش لغزشها به منظور کنترل و مدیریت ریسک
887. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مرور ادبیات
888. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ بهمراه مطالعه موردی یک نیروگاه برقابی
889. انجام پایان نامه پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در دفتر مدیریت سبد پروژه‌ها مطالعه موردی در یک سازمان پروژه محور
890. انجام پایان نامه بررسی انواع مدل‌های مدیریت ریسک پروژه‌ها و انتخاب مدل مناسب در پروژه‌های صنعت آب
891. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم خبره جهت مدیریت ریسک در سازمان‌های پروژه محور
892. انجام پایان نامه استراتژی استفاده از مدیریت ریسک در پروژه سد سازی
893. انجام پایان نامه بکارگیری استراتژی پدافند غیرعامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی
894. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی ابعاد مدیریت دانش در حوزه مدیریت ریسک پروژه
895. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه ماهواره ملی امید و دستاورد اجرای آن
896. انجام پایان نامه توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدیریت ریسک در پروژه
897. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه‌های ساخت
898. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه قطار شهری اهواز
899. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی براساس استاندارد PMBOK (همراه با مطالعه موردی)
900. انجام پایان نامه پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه حمل و نقل ریلی شهری - شرکت مپنا
901. انجام پایان نامه نقش مدیریت بحران و ریسک در جهت تعدیل و کاهش خسارات مخاطرات محیطی
902. انجام پایان نامه سرمایه اجتماعی و مدیریت ریسک جامعه محور
903. انجام پایان نامه مدیریت بحران و کاهش ریسک بافتهای تاریخی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مورد مطالعاتی ارگ بم
904. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسکزیست محیطی واحد تصفیه آب و پساب شرکت صنعتی بهپاک با استفاده از متد FMEA
905. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در سیستم‌های تأمین آب شهری
906. انجام پایان نامه سیاستهای مدیریت ریسک در گسترش کشت گیاهان روغنی در استان خراسان شمالی
907. انجام پایان نامه بررسی تجارت جهانی در مورد بلایای طبیعی با تاکید بر مدیریت ریسک سیلاب
908. انجام پایان نامه پیش بینی اقدامات مدیریت ریسک خسارات سیل در یک حوز ه در حال توسعه مالزی
909. انجام پایان نامه مدیریت سیلاب شهری مشهد با اعمال مؤلفه‌های مدیریت ریسک سیل
910. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیلابهای شهری
911. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی مدیریت ریسک و مدیریت بحران در بخش کشاورزی
912. انجام پایان نامه مدیریت جامع خشکسالی راهکاری برای مدیریت ریسک در افق آینده کشاورزی
913. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی ناشی از فعالیتهای خط یک مترو اهواز و رائه راهکارهای مدیریتی در خصوص آن
914. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جدید مدیریت ریسک رقابتی مبتنی بر بازیهای تکاملی
915. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک با رویکرد اکوسیستم مبنا ابزاری برای مدیریت زیست محیطی اکوسیستم‌های تالابی
916. انجام پایان نامه فرونشست زمین، بحران، ریسک و مدیریت آن
917. انجام پایان نامه مدیریت ریسک فرودگاه مهرآباد
918. انجام پایان نامه تعیین قابلیت اطمینان و ایمنی ریسکها برای یکمدل مدیریت ریسک
919. انجام پایان نامه الگوی مدیریت استراتژیک ریسک مطالعه موردی خشکسالی بخش کشاورزی استان گلستان
920. انجام پایان نامه کاربرد روش پویایی‌های سیستم در شبیه سازی بهره برداری ازسیستم مخازن چند گانه باهدف مدیریت ریسک خشکسالی
921. انجام پایان نامه بهینه سازی اجرای پروژه احداث خط انتقال آب از سد ارداک تا شهر مشهد با رویکرد تلفییق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
922. انجام پایان نامه بررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشور
923. انجام پایان نامه کاربرد فرآیند shampu در مدیریت ریسک پروژه
924. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سدهای خاکی با استفاده از دیدگاه پویایی سیستم‌ها
925. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از هزینه‌های محتمل پروژه احداث کارخانه
926. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در پروزه های فرا ساحل (EPCI) دروسی که باید بیاموزیم
927. انجام پایان نامه توانمند سازی مدیریت پروژه با تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
928. انجام پایان نامه پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
929. انجام پایان نامه ارئه الگوی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجراء (در معرض ریسک) در پروژه‌های ساخت و ساز ایران
930. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار ازمنابع آب مطالعه موردی: حوزه سد درودزن
931. انجام پایان نامه بررسی اصول مدیریت ریسک در صنعت
932. انجام پایان نامه علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه‌ای
933. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در افزایش اثربخشی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان
934. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اخلاقی و اصول اخلاقی مدیریت ریسک
935. انجام پایان نامه ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت ریسک مبتنی بر دانش
936. انجام پایان نامه ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی در شرکتهای توزیع نیروی برق
937. انجام پایان نامه سیستم‌های تصمیم گیری مدیریت ریسک سیلاب
938. انجام پایان نامه تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه
939. انجام پایان نامه ارائه مدلی یکپارچه مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در حذف هزینه‌های غیرضروری در کلیه سازمانها
940. انجام پایان نامه افزایش موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از مدیریت استرتژیک و مدیریت ریسک
941. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شرکت‌های نیروگاهی در قیمت دهی به کمک الگوریتم Q-learning مبتنی بر تابع مطلوبیت
942. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه احداث مولدهای مقیاس کوچک گازسوز با شبیه ساز مونت کارلونرم افزار Pertmaster
943. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک در پروژه‌های فضایی
944. انجام پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها به منظور مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)
945. انجام پایان نامه ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی درشرکت های توزیع نیروی برق
946. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سوانح طبیعی و بیمه در ایران
947. انجام پایان نامه طراحی الگوی پیاده سازی و تدوین نقشه راه نظام مدیریت ریسک یکپارچه در صنعت بیمه کشور
948. انجام پایان نامه مدیریت ریسک جامع (ERM) در سازمانها
949. انجام پایان نامه انواع ریسکها در بانکداری الکترونیکی و مدیریت آنها با کمک قوانین مبتنی بر سیستم فازی
950. انجام پایان نامه مدیریت ریسکهای نوظهور محیط زیستی از طریق بیمه
951. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد مدیریت ریسک‌های وارده از طرف تأمین کنندگان مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات نیروگاهی مپنا (توگا)
952. انجام پایان نامه اولویت بندی ریسک‌های تهدید کننده سلامت نیروی انسانی در پروژه‌های راهسازی جهت ارتقاء مدیریت HSE بهداشت، ایمنی، محیط زیست) با استفاده از روش ) TOPSIS
953. انجام پایان نامه مروری جامع بر تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
954. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه‌های بزرگ عمرانی
955. انجام پایان نامه سیستم هشدار اولیه عنصری مؤثر در مدیریت ریسک خشکسالی
956. انجام پایان نامه الزامات مدیریت ریسک خشکسالی برای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی
957. انجام پایان نامه پیش‌بینی بارش پاییزه با استفاده از سیگنال‌های اقلیمی به منظور مدیریت ریسک خشکسالی
958. انجام پایان نامه حرکت از مدیریت بحران به سوی مدیریت ریسک خشکسالی
959. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و پایش منطقه‌ای خشکسالی
960. انجام پایان نامه مدیریت ریسک یا مدیریت بحران خشکسالی مطاله موردی (جامعه عشایری استان ایلام)
961. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و بحران استراتژی مؤثر در کاهش اثرات خشکسالی
962. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بحران راهکار اساسی مقابله با خشکسالی
963. انجام پایان نامه ارزیابی پدیده خشکسالی با هدف مدیریت ریسک خشکسالی
964. انجام پایان نامه الگوی بهینه مدیریت ریسک در اجرای پروژه EPC
965. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌ها با تأکید بر قراردادهای EPC
966. انجام پایان نامه کارگاه آموزش مدیریت ریسک پروژه Project Risk Management
967. انجام پایان نامه مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایه‌های حیاتی در بخش آب و فاضلاب (متد RAMCAP)
968. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در اولویت‌بندیِ بهسازی فاضلابروها
969. انجام پایان نامه بررسی نقش و ضرورت مدیریت ریسک در ابرسازه ها، مطالعه موردی: سدهای بزرگ
970. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های HSE در صنایع نفت و گازوپتروشیمی
971. انجام پایان نامه کاربرد شبکه عصبی در مدیریت ریسک
972. انجام پایان نامه کاربرد و نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک و بحران و بی توجهی به فناوری‌ها و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی کشور
973. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت ریسک و زنجیره بحرانی جهت مدیریت عدم قطعیتهای پروژه
974. انجام پایان نامه ارائه روش نوین "بکارگیری همزمان مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک " برای ایمن سازی زیرساختها, فرآیندهاوعملیات در جهت تحقق اهداف سازمانها
975. انجام پایان نامه مدیریت ریسک به کمک شناخت، کمیسازی، رتبه بندی و ارائه راهکار برای ریسک‌های موجود در ساخت پروژه‌های زیربنایی
976. انجام پایان نامه ورق اعتباری؛ ابزار دورگه‌ی تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوش‌های فقهی
977. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک بانکها
978. انجام پایان نامه شناخت و مدیریت ریسک در فناوری تراکنش‌های سیار
979. انجام پایان نامه شراکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات
980. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم خبره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه‌ها
981. انجام پایان نامه پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی
982. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌های شهری - مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب
983. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در مجموع قراردادهای BOT نیروگاه‌های برق کشور
984. انجام پایان نامه تعامل بین پورتفولیو، طرح و پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک
985. انجام پایان نامه ارائه الگو متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های تلفیقی عمرانی- صنعتی مطالعه موردی: بنادر دریایی
986. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه نمگ زدایی عسلویه
987. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه‌های خودگردان در صنعت نفت و گاز
988. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل تصادفی ریسک بر مبنای ماتریس احتمال، تأثیر و مدیریت پذیری
989. انجام پایان نامه بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرحهای نیروگاهی (مطالعه موردی؛ شرکت مپنا)
990. انجام پایان نامه کاربرد تلفیق فرایندهای مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه‌ها
991. انجام پایان نامه بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک‌های پروژه
992. انجام پایان نامه ریسک و تکنیکهای مدیریت آن در کاهش سوانح سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری
993. انجام پایان نامه پایگاه داده‌های جامع مدیریت ترانشه های سنگی همراه با تحلیل ریسک سنگ ریزش
994. انجام پایان نامه کاهش ریسک پروژه‌های سدسازی با استفاده از تلفیق تفکر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
995. انجام پایان نامه طبقه بندی ریسک محیط زیستی در مجتمع مس سونگون جهت مدیریت آنها
996. انجام پایان نامه مروری بر فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های قطار شهری
997. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در تونل‌های شهری حفاری شده به روش مکانیزه تمام مقطع
998. انجام پایان نامه مدیریت ریسک ومخاطرات درصنایع دارویی
999. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اجرایی و حفاظت داده‌ها در عرصه تشکیلات
1000. انجام پایان نامه طراحی روش جامع ارزیابی و مدیریت ریسک خطوط لوله ارتباطی
1001. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک
1002. انجام پایان نامه کاربرد GIS در مدیریت ریسک آبگرفتگی سواحل با رویکرد مدیریت پسماند (مورد مطالعاتی بندرعباس)
1003. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ریسک و بحران راهکاری بنیادی در تعدیل اثرات خشکسالی در ایران
1004. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سوانح طبیعی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران (همدان)
1005. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک زیست محیطی در ارزیابی استراتژیک (راهبردی) محیط زیست
1006. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای مدیریت ریسک در نانو فناوری
1007. انجام پایان نامه نظام سنجش اعتبار راهکاری عملیاتی جهت مدیریت ریسک
1008. انجام پایان نامه مدیریت ریسک واحدهای آبی زنجیره‌ای جهت مشارکت در بازار برق
1009. انجام پایان نامه نقش بیمه در مدیریت ریسک پرورش ماهیان گرمابی شهرستان اهواز
1010. انجام پایان نامه تحلیل و اولویت بندی منابع ریسک و استراتژی‌های مدیریت ریسک تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان رضوی
1011. انجام پایان نامه تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان‌های جاده‌ای در استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری
1012. انجام پایان نامه مدیریت ریسک منابع آبی (خشکی و خشکسالی) کشاورزی
1013. انجام پایان نامه چالش‌های مدیریت ریسک در تقابل با بازارهایی بی ثبات (مطالعه موردی بحران مالی اخیر)
1014. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی
1015. انجام پایان نامه مدیریت ریسکدر مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌های زیرساختی
1016. انجام پایان نامه آنالیز و مدیریت ریسکهای بهداشتی و زیست محیطی نانوفناوری
1017. انجام پایان نامه مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه‌های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP
1018. انجام پایان نامه نحوه اختصاص ریسک و تقسیم مسئولیت در ساختارهای مختلف قراردادی سیستم مدیریت اجرا (Construction Management System)
1019. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در تأمین مالی پروژه‌ها در ایران
1020. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت رتبه بندی پروژه‌های راهسازی با دو رویکرد هزینه دوره عمر و مدیریت ریسک
1021. انجام پایان نامه رویکردهای مؤثر و کارا جهت مدیریت ریسک پروژه‌های برقابی
1022. انجام پایان نامه ارزیابی اقتصادی پروژه‌های BOT با رویکرد مدیریت ریسک‌های مالی
1023. انجام پایان نامه ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT: مطالعه موردی در حوزه شهرداری
1024. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
1025. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه‌های اکتشاف نفت
1026. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی
1027. انجام پایان نامه مطالعه موردی مدیریت ریسک براساس استاندارد PMBOK
1028. انجام پایان نامه رتبه بندی فازی در مدیریت ریسک
1029. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت ریسک درجلوگیری از به تأخیر افتادن پروژه‌های ساخت
1030. انجام پایان نامه ترکیب مدیریت ریسک با فرایند حل خلاق مساله به منظور مدیریت رویدادهای غیرمنتظره
1031. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت و اولویت بندی ریسک فعالیت‌های پروژه در شرایط فازی با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی کیفی
1032. انجام پایان نامه کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های صنعتی (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)
1033. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه‌های تصفیه خانه‌های فاضلاب «مطالعه موردی تصفیه خانه‌های فاضلاب مراغه و مرند»
1034. انجام پایان نامه کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) درتصمیم گیری و مدیریت ریسک
1035. انجام پایان نامه نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی و استراتژیک
1036. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تدارکات؛ راهبردی در موفقیت پروژه‌های عمرانی
1037. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم مطالعه موردی استان همدان
1038. انجام پایان نامه رویکرد تجزیه و تحلیل خطر و عملیات پذیری (HAZOP) به ارزیابی بمنظور مدیریت ریسک زیست محیطیحمل و نقل خاکستر زباله سوز شهری
1039. انجام پایان نامه مدیریت ریسک حوادث ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک
1040. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک خطوط لوله حمل و نقل محصولات نفت، گاز و پتروشیمی
1041. انجام پایان نامه ضرورت استقرار مدیریت ریسک برای شرایط اضطراری در شرکت‌های آب و فاضلاب
1042. انجام پایان نامه تحلیل ضرورت و بررسی تکامل مدلهای تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1043. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت ارشد در توسعه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیک
1044. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
1045. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های دریایی (برپایه استاندارد PMBOK)
1046. انجام پایان نامه مدل مدیریت ریسک بنادر با رویکرد منابع انسانی در برنامه‌های کنترل عملیات
1047. انجام پایان نامه مدیریت زیست محیطی و ریسک بلایا
1048. انجام پایان نامه نگاهی بر مبانی نیل به موفقیت در برنامه‌های مدیریت ریسک پروژه
1049. انجام پایان نامه مدیریت و ارزیابی ریسک در شبکه حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن تهران برمبنای مدل HSE-MS - نام محور مقاله: مدیریت و اقتصاد حمل و نقل
1050. انجام پایان نامه نگرشی بر مدیریت ریسک و ایمنی در بیمه نامه‌های ساختمانی
1051. انجام پایان نامه مدیریت جامع ریسک درکارگاههای ساختمانی با رویکرد کاهش حوادث، کاردرارتفاع
1052. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک درفرایند ساخت و ساز
1053. انجام پایان نامه الگوی هماهنگی گونه‌های استراتژی مدیریت ریسک
1054. انجام پایان نامه پایش ریسک وقوع خشکسالی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: استان همدان)
1055. انجام پایان نامه عوامل ریسک و مدیریت آن در قرار دادهای خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر برون سپاری از دو دیدگاه خریدار و فروشنده
1056. انجام پایان نامه بررسی سیاست‌ها و استراتژیهای مدیریت ریسک در فرایند توسعه روستا
1057. انجام پایان نامه کاربرد نظریه فازی در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت
1058. انجام پایان نامه ماتریس مدیریت ریسک پروژه درمهندسی
1059. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پیشنهاد قیمت در پروژههای ساختمانی
1060. انجام پایان نامه بررسی کاربردی مدیریت ریسک؛ پروژه نیروگاهی
1061. انجام پایان نامه ضرورت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های بزرگ عمرانی
1062. انجام پایان نامه تحلیل ارتباط و تکامل مدلهای مدیریت ریسک پروژه
1063. انجام پایان نامه سیستم نرم افزاری مدیریت ریسک پروژه
1064. انجام پایان نامه هم افزایی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک جهت افزایش اثربخشی مدیریت پروژه‌ها
1065. انجام پایان نامه مطالعه موردی بررسی و مدیریت ریسک در قراردادهای EPC
1066. انجام پایان نامه ارزیابی خطر پذیری سد شفارود با رویکرد مدیریت ریسک و حفظ محیط زیست
1067. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین
1068. انجام پایان نامه طراحی فرآیندی سیستماتیک جهت پیاده‌سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و توسعه راه‌آهن
1069. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت آن در سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)
1070. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی کاربردی برای پیاده سازی داده کاوی در مدیریت و تحلیل ریسک دربیمه
1071. انجام پایان نامه پهنه بندی بارش در منطقه خراسان بزرگ و کاربرد آن در مدیریت ریسک خشکسالی
1072. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در مدیریت بحران صنعت ریلی کشور
1073. انجام پایان نامه کاربرد رفتار سنجی در پیش بینی زمان لغزش اصلی و مدیریت ریسک در معادن روباز
1074. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در روش‌های تأمین مالی پروژه‌ای
1075. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خطوط لوله Pipeline Risk Management
1076. انجام پایان نامه کمیتھ باسل و راھکارھھای آن چھ می گویند؟ راھکاری نوین برای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری
1077. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای رشد مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد پروژه محور
1078. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه
1079. انجام پایان نامه ساختار مدیریت ریسک در ایمنی صنعتی
1080. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک
1081. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای مدیریت ریسک‌های برون سپاری
1082. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ملی و استراتژیک
1083. انجام پایان نامه تلفیق تکنیک مدیریت ریسک در مهندسی ارزش برای بهبود مدیریت پروژه: مطالعه موردی - شرکت عملیات اکتشاف نفت
1084. انجام پایان نامه تقویم‌های زراعی راهبرد مناسب در مدیریت ریسک سرمازدگی مطالعه موردی شهرستان سبزوار
1085. انجام پایان نامه ارزیابی سطح ریسک مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش مشتریان (مطالعه موردی در یک شرکت پژوهشی صنعت پتروشیمی
1086. انجام پایان نامه مدیریت اثربخش ریسک
1087. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین
1088. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره تأمین با رویکرد نقشه فرآیند چند وظیفه‌ای
1089. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در امور مالی وبیمه
1090. انجام پایان نامه فرآیند تصمیم گیری در مدیریت ریسک
1091. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خدمات پرستاری بخش اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد با استفاده از روش H F ME A
1092. انجام پایان نامه کیفیت و مدیریت ریسک
1093. انجام پایان نامه ریسک و مدیریت زنجیره تأمین
1094. انجام پایان نامه جنبه‌های حقوقی مدیریت ریسک در نظام سرمایه گذاری بین الملل
1095. انجام پایان نامه روند تکامل سیستم مدیریت ریسک تا رسیدن به سیستم مدیریت HSE
1096. انجام پایان نامه کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک عملیات بانکی، ارائه مدلی برای مدیریت ریسک خدمات چک
1097. انجام پایان نامه مدیریت ریسک با استفاده از تئوری مطلوبیت Risk Management with Using of Utility Theory
1098. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زنجیره‌های تأمین بر پایه قابلیت اطمینان
1099. انجام پایان نامه مدیریت ریسک نقدینگی و پیاده سازی آن در بانک کار آفرین
1100. انجام پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری و پیاده سازی آن در بانک کار آفرین
1101. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت ریسک یکپارچه در یک زنجیره تأمین
1102. انجام پایان نامه مدیریت ریسک بارویکرد استراتژی اثربخش
1103. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سرمایه گذاری وارزیابی آن با استفاده از کنترل فازی به همراه تحلیلی پیرامون یک مطالعه موردی
1104. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شبکه زنجیره تأمین مبتنی بر وضعیت تجهیزات (CBRM)
1105. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای تلفیق سناریوسازی در مدیریت ریسک یکپارچه
1106. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک و اهمیت و ضرورت توجه به بیمه محصولات کشاورزی
1107. انجام پایان نامه ساختاربندی عوامل مدیریت ریسک در بانک
1108. انجام پایان نامه ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک
1109. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از مدل تبدیلات موجک
1110. انجام پایان نامه فرآیند مدیریت فعالیت‌های بحرانی و نقش آن در مدیریت ریسک HSE صنایع نفت
1111. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
1112. انجام پایان نامه ارائه یک روش جهت مدیریت ریسک پروژه‌های مهندسی مجدد فرایند
1113. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی دیدگاههای استانداردهای مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ریسک
1114. انجام پایان نامه طراحی فرآیندی سیستماتیک جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و توسعه راه آهن
1115. انجام پایان نامه مدیریت ریسک تگرگ جهت کاهش پتانسیل خطرپذیری درکشور (مطالعه موردی محصولات سیب زمینی و برنج)
1116. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت ریسک درنهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن
1117. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل ریسک ناشی از پرتوها
1118. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی برای کاربرد مدیریت ریسک زنجیره تأمین در تدوین استراتژیهای کاهش ریسک سازمان
1119. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین کنندگان
1120. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک در پروژع تأمین تجهیزات CNG با رویکرد استانداردهای PMBOK
1121. انجام پایان نامه بررسی مدیریت ریسک با رویکرد اندازه گیری ریسک در ماتریس‌های پورتفولیو
1122. انجام پایان نامه بیمه محصولات کشاورزی: راهکاری مناسب در مدیریت ریسک
1123. انجام پایان نامه مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه‌های خودپرداز
1124. انجام پایان نامه اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
1125. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن در ایران
1126. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک و چالش‌های آن د رایران
1127. انجام پایان نامه شناسایی جایگاه بهینه مدیریت ریسک در چرخه مدیریت سوانح (DMC) با تاکید بر آسیب شناسی فیزیکی شهری
1128. انجام پایان نامه مدیریت بازرسی برمبنای مخاطرات ریسک در شرکتهای گاز استانی
1129. انجام پایان نامه استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک به عنوان بخشی از سیستم مدیریت کارآمد یک واحد صنعتی و پارامترهای مؤثر بر آن
1130. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در مراکز داده
1131. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک اولین گام برای سازمان هاو تحلیل نمونه کاربردی ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع کوچک
1132. انجام پایان نامه مدیریت ریسک سیستمهای خودپرداز
1133. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE
1134. انجام پایان نامه معرفی انواع ریسک‌های تونل سازی و ارائه یک سیستم برای مدیریت آنها
1135. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک و نقش آن در بهبود سیستم مدیریت HSE
1136. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر
1137. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک بر منبای الزامات سیستم‌های مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE
1138. انجام پایان نامه مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل
1139. انجام پایان نامه بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب در استان اصفهان وارائه راهکارجهت کاربردی نمودن استراتژیهای مدیریت ریسک و بحران جهت کاهش خسارات
1140. انجام پایان نامه نقش ارزیابی ریسک سیلاب در مدیریت سیلاب – مطالعه موردی: شهر لواسان
1141. انجام پایان نامه بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک
1142. انجام پایان نامه روش کلی تدوین طرح مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه‌ها
1143. انجام پایان نامه مطالعه بارشها و سیلها و تبیین نتایج آن در سیستم هشدار و مدیریت ریسک (مطالعه موردی استان بوشهر)
1144. انجام پایان نامه ایجاد بانک اطلاعات حوادث طبیعی نیاز پایه اعمال مدیریت ریسک (نمونه موردی: خراسان رضوی)
1145. انجام پایان نامه مدیریت ریسک زلزله
1146. انجام پایان نامه مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی
1147. انجام پایان نامه مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک
1148. انجام پایان نامه مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم‌های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب
1149. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در کنترل و کاهش آلودگی منابع آب
1150. انجام پایان نامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از برنامه ده مرحله‌ای مقابله با خشکسالی (مطالعه موردی منطقه سیستان)
1151. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وقوع هیدرولوژیکی پدیدهای خشکسالی استان همدان جهت مدیریت منابع آب استان
1152. انجام پایان نامه بررسی اصول، مفاهیم و زیر ساخت‌های مدیریت ریسک بلایا (Disasters Risk Management)
1153. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
1154. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت ریسک در قراردادهای پروژه‌های زیرزمینی
1155. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر
1156. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک
1157. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک و نقش آن در بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE در صنایع تایر سازی به روش FMEA
1158. انجام پایان نامه توسعه مدل مهندسی ارزش با بهره گیری از مدیریت ریسک
1159. انجام پایان نامه ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه‌های دخیل در آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
1160. انجام پایان نامه تکنیک آنالیز درخت خطا در فرایند مدیریت ریسک
1161. انجام پایان نامه نقش ارزیابی و مدیریت ریسک بهبود مستمر سیستم مدیریت HSE
1162. انجام پایان نامه شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
1163. انجام پایان نامه ارتقای اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک
1164. انجام پایان نامه مدیریت سیلاب برپایه تحلیل ریسک (مطالعه موردی رودخانه کر)
1165. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌ها با تمرکز بر پروژه‌های ساخت
1166. انجام پایان نامه طراحی سیستم اطلاعات مدیریت ریسک در پروژه‌های سرمایه گذاری صنعتی
1167. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
1168. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌ها (ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک پروژه‌ها)
1169. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برای تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت در صنایع پتروشیمی
1170. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه
1171. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره بحرانی پروژه و مدیریت ریسک
1172. انجام پایان نامه مروری بر اصول و چالش‌های فرآیند مدیریت ریسک پروژه
1173. انجام پایان نامه ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM
1174. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه در استانداردهای مختلف
1175. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژ ههای فناوری اطلاعات
1176. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات
1177. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در بنادر
1178. انجام پایان نامه مدیریت ریسک حریق در بنادر
1179. انجام پایان نامه ارائه الگوی مدیریت جامع ریسک در حمل و نقل مواد شیمیایی با رویکرد HSE
1180. انجام پایان نامه سیستم مدیریت ایمنی براساس ریسک برای دریانوردی در بنادر
1181. انجام پایان نامه چهارچوب مدیریت ریسک برای حمل و نقل مواد و کالاهای خطرناک از دیدگاه وزارت حمل و نقل امریکا
1182. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک در سیستم مدیریت ایمنی
1183. انجام پایان نامه بررسی نقش و نحوه اعمال مدیریت ریسک در فاز بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله
1184. انجام پایان نامه حرکت از مدیریت بحران به مدیریت ریسک خشکسالی در آمریکا و افقهای کاری ما
1185. انجام پایان نامه گذار از مدیریت بحران بسوی مدیریت ریسک: ضرورتی در استراتژی‌های مدیریت خشکسالی
1186. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در رفع بحران خشکسالی شهر تکاب
1187. انجام پایان نامه مفاهیم و روابط بنیادی مدیریت ریسک زمین لغزش
1188. انجام پایان نامه مدیریت خطر پذیری (ریسک) در حوادث غیر مترقبه Risk Management in Natural Disasters
1189. انجام پایان نامه مدیریت ریسک شبکه بر مبنای وضعیت تجهیزات (CBRM)
1190. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و جایگاه آن در مدیریت خوردگی
1191. انجام پایان نامه نقش ارزیابی ریسک بر عملکرد سیستم‌های مدیریتی ایمنی و زیست محیطی در صنایع فراساحلی
1192. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آور شیمیایی در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی محیط زیست
1193. انجام پایان نامه ایمنی و مدیریت ریسک
1194. انجام پایان نامه بازرسی مبتنی بر ریسک، ابزاری قدرتمند در مدیریت ریسکها
1195. انجام پایان نامه مدیریت سیستماتیک ریسک و کنترل سازمان یافته خسارات از طریق استقرار نظام سلامت و بهداشت، ایمنی و محیط زیست
1196. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت ریسک درصنایع شیمیایی
1197. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و روش ارزیابی احتمالی ریسک
1198. انجام پایان نامه ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه‌های دخیل در آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
1199. انجام پایان نامه تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
1200. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه‌ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid
1201. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در SMEs و نقش کلیدی انکوباتور ها در آن
1202. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات
1203. انجام پایان نامه ارتباط بین شرکت‌های مجازی و فناوری اطلاعات با مدیریت ریسک و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر
1204. انجام پایان نامه بررسی روند مدیریت ریسک در صنعت ساخت
1205. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در آبراه (کانال دسترسی) بنادر متدلوژی ارزیابی ریسک (مخاطره) در بندر با نگاه ویژه بر ایمنی آبراه (کانال دسترسی به بنادر) و نحوه کاهش ریسک در این محدوده
1206. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بیمه در لجستیک و زنجیره عرضه
1207. انجام پایان نامه بررسی جایگاه و نقش مدیریت ریسک در مقابله با بلایای جوی و دستیابی به توسعه پایدار
1208. انجام پایان نامه مطالعات امکان سنجی پروژه‌ها با رویکرد کاربرد تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1209. انجام پایان نامه بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1210. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه ابزاری جدید برای پایدار نگهداشتن مزیت رقابتی با استفاده از مدلهای (PMMM)
1211. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پروژه و ارتباط آن با مفاهیم EARNED VALUE
1212. انجام پایان نامه مدیریت ریسک پروژه
1213. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
1214. انجام پایان نامه تقویت فرایند مهندسی ارزش از طریق تلفیق با مدیریت ریسک
1215. انجام پایان نامه محرکهای مدیریت ریسک اثر بخش
1216. انجام پایان نامه کلیات ساختار مدیریت ریسک
1217. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در آبراه (کانال دسترسی بنادر) متدلوژی ارزیابی ریسک (مخاطره) در بندر با نگاه ویژه بر ایمنی آبراه
1218. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در کارخانجات و سازمان‌ها
1219. انجام پایان نامه رویکرد تحلیل ریسک در مدیریت کیفی رودخانه
1220. انجام پایان نامه دستور العمل روش آنالیز پیامد و استفاده از آن در مدیریت ریسک
1221. انجام پایان نامه ایمنی و مدیریت ماتریکس ریسک خطر در نیروگاه اتمی بوشهر
1222. انجام پایان نامه مخارج خوردگی و تحلیل اقتصادی عملکرد مدیریت آن بر مبنای ریسک و هزینه در اکتشاف و تولید نفت و گاز
1223. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و بیمه محصولات کشاورزی: تجارب و آزموده‌ها
1224. انجام پایان نامه بلایای طبیعی و مدیریت ریسک
1225. انجام پایان نامه اهمیت ارزیابی ریسک در معادن زیر زمینی بر اساس سیستمهای مدیریت ایمنی
1226. انجام پایان نامه مقایسه سه روش VIKOR، DEA و TOPSIS در کارایی مدل مدیریت پاسخ ریسک A2R2P
1227. انجام پایان نامه مدیریت بهینه موثرترین اقدامات کنترلی کاهش مخاطرات ریسک گاز H2S در عملیات حفاری با استفاده از مدل AHP
1228. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت ریسک تغییر اقلیم درایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز کرخه تا سال 2039 با استفاده از مدل LARS-WG
1229. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهای HSE موجود در یکی از معادن بزرگ کشور با بهرهگیری از تکنیک تلفیقی Delphi و روش 3D-Melbourne
1230. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه نیروگاهی زنجان 3 به روش BOO
1231. انجام پایان نامه بررسی تأثیر الزامات استاندارد حسابداری ۲۸ بر مدیریت ریسک شرکتهای بیمه
1232. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت ریسک واحد 300 پتروشیمی آبادان با استفادی از متد FMEA
1233. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در عملیات آبگیری طرح سد و نیروگاه کارون 4
1234. انجام پایان نامه برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با رویکردی دانش محور
1235. انجام پایان نامه ارائه یک روش اجرایی پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک و بکارگیری آن در مدیریت پروژه‌های عمرانی - مطالعه موردی: مجتمع مسکونی 1000 واحدی
1236. انجام پایان نامه به چالش کشیدن مدیریت ریسک حمل و نقل مواد خطرناک براساس استاندارد PMBOK-2008
1237. انجام پایان نامه به چالش کشیدن مدیریت ریسک حمل و نقل تجهیزات فوق سنگین پروژه‌های پتروشیمیایی بر اساس استاندارد PMBOK-2008
1238. انجام پایان نامه سیستم اجرایی مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد PMBOK 2000

Pin it