مقاله ها

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

مطالب امده در زیر تنها در ارتباط با دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز ارائه شده در دانشگاه تهران، می باشد. بنابراین، سایر دانشگاه ها تنها تحت عنوان مدیریت پروژه در این گرایش دانشجویان را پذیرش میکنند.
با توجه به اهمیت فراوان صنعت نفت در کشور و جایگاه بی بدیل ان به عنوان صنعت پیشران اقتصادی کشور، و همچنین از انجایی که این صنعت شامل پروژه‌های عظیم توسعه میادین نفت و گاز میباشد و حتی به دلیل اینکه برخی از این میادین نفتی با کشورهای همسایه مشترک است، سرعت عمل اجرای پروژه‌های توسعه ‌ای این صنعت مهم از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با توجه به اهمیت دانش مدیریت پروژه در این صنعت و میزان تأثیرگذاری آن در اصلاح روند اجرای پروژه‌ها و افزایش بازدهی اجرای آنها، هدف از ارائه دوره مدیریت پروژه، تربیت افراد مدیر، متخصص و کاردان برای اشتغال در پروژه‌های نفت و گاز می‌باشد و فارغ‌التحصیلان این رشته در شرایط برابر، در اولویت استخدامی وزارت نفت خواهند بود.

رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه

رویکردهای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه(برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP، Primavera، Excel، مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار COMFAR III، مدیریت ریسک با نرم‌افزار Oracle Primavera PertMaster)
روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )
مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE)

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنيک دلفي فازي(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش كاركرد كیفی فازی (FUZZY QFD)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻄﯽ ﻓﺎزی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))
تحقیق در عملیات(مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)

دروس اجباری در رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه عبارتند از :

• مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها
• روش‌شناسی و استاندار‌های مدیریت پروژه
• اصول مذاکرات و مدیریت قرار‌دادها
• مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان‌های پروژه محور
• اصول و نظریه‌های سازمان و مدیریت

شباهت با رشته :
شباهت زیادی با رشته های دیگر ندارد اما مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت از دروس این رشته زیاد بهره می گیرند.

چند نمونه عنوان پایان نامه برای رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه به شرح زیر می باشد:

1. ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح (MC) در نظامهای فنی و اجرایی رایج کشور
2. ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران
3. کنترل درآمد، کنترل نقدینگی و مدیریت هزینه های مالی پروژه ها با استفاده از تکنیک ارزش حاصله
4. آنالیز سیستم مدیریت ارزش افزوده وکنترل بودجه درپروژه های اجرایی
5. کاربرد مدل تلفیقی مهندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های صنعتی ( مطالعه موردی شرکت ایران خودرو )
6. بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمانی
7. بازنگری تجربة مهندسی مجدد درسازمانی پروژه محور
8. بازنگری تجربه مهندسی مجدد درسازمانی پروژه محور
9. بررسی مقایسه ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک
10. ارائه یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرآیندهای کسب وکار برای شرکتهای پیمانکاری پروژههای ساخت
11. بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روشهای قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک
12. ارائة مدل برون سپاری در بررسی مقایسه ای انواع قراردادهای فیدیک مطالعة موردی پروژة طراحی و اجرای خط 7 متروی تهران
13. مدلی برای مدیریت پروژه های تکامل کیفیت خدمات الکترونیکی فناوری اطلاعات
14. آسیب شناسی درحوزه مدیریت پیمانکاری
15. نقش کاربردی مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت پروژه مطالعه موردی : پروژه صادرات انرژی برق به کشور عراق توسط شرکت برق منطقه ای غرب
16. زنجیره بحرانی : رویکردی جدید در مدیریت پروژه یا همان داروی قبلی در بسته بندی جدید
17. قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه های EPC، با مدل آنالیز ریسک چرخه ارزش
18. ساختار اجرای مدیریت ارزش کسب شده (EVMS) مبتنی بر استاندارد ANSI
19. ارائه مدلی تلفیقی برای تعیین عوامل و محدوده موفقیت پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط
20. ارزش در معرض ریسک ، متغیری جهت پیش بینی میزان سود، مختص شرکت های چند پروژه ای
21. اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل 3 OPM با استفاده از روش AHP
22. بررسی بکارگیری روش ساخت ناب Lean Construction) در ایران و پیشنهاد نحوة عملکرد کارگاهی با در نظر گرفتن این روش
23. کاربرد پایگاه داده درآماده سازی بستر مدیریت پروژه
24. ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه های تصفیه خانه های فاضلاب «مطالعه موردی تصفیه خانه های فاضلاب مراغه و مرند»
25. پیشرفتها وچالشهای جدید در زمانبندی پروژه
26. ارائۀ یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمان های پروژه محور
27. طراحی مدل اثربخشی مدیریت پروژه های عمرانی بر اساس تئوری بلوغ
28. ارتقای سیستماتیک فرایندهای مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد مدل بلوغ قابلیت یکپارچه ( CMMI)
29. انتخاب مناسبترین ماشین ساختمانی در پروژه عملیات خاکی جادههای جنگلی (مطالعه موردی: سریهای لولت و میانا- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران)
30. تحلیل کیفی ریسک های پروژه به کمک مدل های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی پروژه تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربوری
31. معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجیمحصول در 9126 ISO/ IEC
32. بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM
33. مدیریت زمان در اجرای خط انتقال 400 کیلوولت یزد 2 – نیروگاه جنوب اصفهان
34. احداث شبکه مجزای آب شرب از بهداشتی در شهر قم
35. ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش در بانکهای اطلاعاتی
36. مدل کارت امتیازی متوازن برای سنجش پروژههای آیندهنگاری فناوری اطلاعات
37. تخصیص مناسب ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ها
38. تدوین الگو های تیپ ساختار شکست کار پست و خطوط انتقال نیرو
39. طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمانهای پروژه محور
40. بازشناخت عوامل موثر در ناکامی پروژه های فناوری اطلاعات
41. تقابل قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی ایران و شرایط تأمین مالی به شیوه قرضی با استفاده از وام با اعتبار صادراتی
42. ارائه یک متدولوژی مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت موثر منابع انسانی منطبق با PMBOK
43. کاربرد مدلسازی آماری جهت تخمین هزینه های باقیمانده تا تکمیل پروژه: توسعه ای بر رویکرد ارزش کسب شده
44. بررسی تحلیلی تکرار مداوم انحرافات و ضعف عملکرد پروژه ها در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
45. طراحی سیستم محاسبه میزان پیشرفت و ردیابی پروژه از طریق شبکه اینترنت ( ITTS) پروژه توسعه سایتهای ( BTS) شبکه موبایل درسطح کشور
46. روش مسیر بحرانی فازی براساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه
47. بررسی دلایل فسخ قراردادهای پروژه های فنی و ساختمانی مطالعه موردی : پروژه های فنی وساختمانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
48. مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژ ه با معیارهای فازی ( مطالعه موردی سدهای خاکی عسلویه)
49. ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی
50. بررسی دلایل افزایش هزینه در طرحهای عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و وزن دهی عوامل اصلی در دو مطالعه موردی
51. بررسی الگوهای آنالیز تاخیرات همزمان پروژه های ساخت
52. ترکیب مدیریت ریسک با فرایند حل خلاق مساله به منظور مدیریت رویدادهای غیرمنتظره
53. مقدمه ای بر روانشناسی مدیریت پروژه (با الگوگیری از استانداردPMCDF موسسه ( PMI)
54. نقش EVPM در افزایش بهره وری پروژه ها ( مطالعه موردی : شرکت مهندسین مشاور صنایع اتومبیل)
55. ارائه چهارچوبی جامع برای مدیریت یکپارچه تهدید ها و فرص تها با استفاده از سیستم دینامیک
56. مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان
57. ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور
58. مستند سازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
59. رتبه بندی فازی در مدیریت ریسک
60. ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه عمرانی
61. بهینه سازی در اولوی تبندی سبد پروژه ها با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی
62. تغییر فرآیند تامین مالی پروژ ههای مشارکتی در نظام بانکی کشور ( مروری بر تجربه بانک صنعت و معدن)
63. طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی)
64. استراتژی شرکت در مناقصه؛ تعداد مناقص هگران و قیمت پیشنهادی
65. تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر در موفقیت اجرای طرح سد
66. بررسی نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه های اجرائی سازه های آبی
67. ارائه روشی کاربردی جهت پیاده سازی روش مدیریت ارزش کسب شده
68. بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه های اکتشاف نفت
69. آفت شناسی پروژه ها و اهمیت یادگیری سازمانی در افزایش توان مدیری تپروژة کشور
70. تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملکرد جهت کاربرد در مدیریت پروژههای عمرانی
71. ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی بر اساس PMBOK
72. مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بکارگیری در شرکتهایی با ساختار پیمانکاری عمومی
73. تاثیر نظام تعیین صلاحیت و رتبه بندی بر برنامه ریزی توسعه، ارتقا و ایجاد عوامل اجرایی بخشICT کشور
74. توسعه بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3) در شرکت مپنا
75. طراحی سیستم ارزیابی و سنجش عملکرد فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور ( مطالعه موردی)
76. تعیین مسیر تعالی سازمانی با استفاده از مدل 3 OPM
77. مروری بر روشهای ارزیابی عملکرد پروژه و معرفی روشهای ارزیابی در انتهای پروژه
78. استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی
79. بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO ( Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی
80. بررسی اثر زمان در ریسک فعالیتها
81. ارائه مدلی پیشنهادی جهت اجرای مهندسی ارزش در پروژه
82. امکانسنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویکرد استراتژیک
83. خصوصیات و روش های حل مساله زمانبندی چندپروژه ای با محدودیت منابع
84. رویکرد استراتژیک به تامین و تدارکات در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی: شرکت تامین تجهیزات وابسته به مجتمع ایزوایکو
85. وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران
86. مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات " مطالعه موردی: پروژه کارت سوخت"
87. اهمیت و ضرورت حضور نظام رتبه بندی و تعیین صلاحیت عوامل اجرایی در بخش مخابرات کشور
88. مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری)
89. مدیریت سبد پروژه 1 راهکاری بر کنترل نقدینگی پروژه های EPC
90. برنامه ریزی پیمانکاران جزء در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه
91. مدیریت روابط تامین کنندگان در سازمان های پروژه مدار مطالعه موردی: صنعت نفت و پتروشیمی ایران
92. تطبیق الزامات سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) اجرای پروژه
93. ارزیابی فازی علل افزایش زمان ( تاخیرات) در پروژه های سدسازی کشور
94. ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری در تأمین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی
95. برنامه ریزی پروژه ها در سازمان های پروژه محور
96. رابطة بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه
97. ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی
98. بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان ( اولین پروژ ه نیروگاهی خصوصی ایران به روش ( BOT )
99. شاخصهای کلیدی در ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو
100. تفکر ناب در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
101. یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE با داده های بازه ای در مدیریت پروژه
102. پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK
103. روش استاندارد فازبندی، برنامه ریزی و کنترل اجرای طرح در پروژه های فضایی
104. توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمانبندی تولید نرم افزار در شرایط فازی
105. بکارگیری برنامه ریزی چند هدفه فازی در مسایل موازنه زمان – هزینة پروژه : کاربرد در فشرده سازی زمانبندی تولید
106. انتخاب پروژه با ریسک بهینه بر اساس روش GAHP فازی
107. تعیین نقاط ضعف و قوت پروژه های بزرگ صنعت نفت و گاز ایران بر اساس شاخص های اصلی موفقیت پروژه
108. انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسک
109. رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه – زمان- کیفیت
110. ارائه یک رویکرد جدید فازی برای انتخاب پروژههای اقتصادی R&D ( مطالعه موردی: صنعت داروسازی)
111. برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT)
112. رویکرد فرایندی یکپارچه به مدیریت درآمد در پروژه های ساخت
113. مدیریت مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)
114. ارزیابی مدیریت منابع انسانی در پروژه های بزرگ نفت و گاز ایران و ارایه راهکارهای اصلاحی
115. اولویت بندی ریسک های تاخیر در تکمیل پروژه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و تکنیک FMEA- مطالعه موردی اجرای فلر و باکس کالورت فازهای 17&18 پارس جنوبی عسلویه-کوه کار راهان)
116. ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه در سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVMS)
117. فراتحلیل کیفی فاکتورهای اثرگذار بر مدیریت بهینه ی تیم های پروژه - محور مجازی
118. ارائه دیدگاهی مدیریت گرا در تعیین درجه اهمیت فعالیت ها و رتبه بندی آنها
119. ارزیابی ریسک و عدم اطمینان در پروژه های سد سازی ایران با استفاده از روش AHP
120. ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران
121. بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار برروی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن با رویکرد مبتنی بر استاندارد PMBOK (به همراه مطالعه میدانی در استان تهران)
122. زمانبندی پروژه فازی در حالت پرداخت ها براساس پیشرفت
123. عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی در سازمانهای پروژه محور
124. پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده با رویکرد فازی
125. مدیریت پروژه اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران
126. عارضه یابی در چرخه عمر پروژه مبتنی بر نمودار علت و معلول و نمودار پارتو
127. عوامل بروز مغایرت در برنامه و عملکرد پروژه ها در سازمان های پروژه محور
128. بررسی علل ناکارآمدی سیستم ارزیابی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار برتر با استفاده از مدل AHP
129. بررسی تحلیلی تاثیر افزایش قیمتهای نا متعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار(صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)
130. نقدی بر برنامه ریزی رایج در طرحهای عمرانی با استفاده از فلسفه ساخت و ساز ناب (Iean construction)
131. اولویت بندی علل تاخیر بخش مهندسی و تدارکات در پروژه های توسعه پالایشگاه ها با رویکرد MADM
132. ارائه مدلی برای مدیریت ناشناخته های ناشناخته برمبنای استاندارد PMBOK
133. بررسی کلان نگر علل تاخیر در پروژه های پتروشیمی در دهه اخیر
134. روش جدید سایزدهی اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با فعالیت های تصادفی
135. ارائه مدلی یکپارچه برای فرآیند مذاکره در قراردادهای بین المللی
136. تحلیل سلسله مراتبی و آنالیز حساسیت مهمترین علل بروز دعاوی
137. ترکیب تکنیکهای CCM و EVM جهت مدیریت پروژه
138. مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاب
139. بررسی فرآیند مدیریت تغییرات در پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت مپنا)
140. ارائه مدلی مبتنی بر اعتماد جهت حل بهینه ادعا بین عوامل درگیر پروژه
141. بررسی علل عمده تاخیر در خدمات مهندسین مشاور: مطالعه موردی
142. تدوین فرآیند پروژه های عمرانی از شروع تا خاتمه
143. پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی
144. توسعه یک سیستم نوین زمان بندی پروژه در محیط های احتمالی با مدیریت زنجیره بحرانی- مطالعه ی موردی در بخش فراساحل فاز 17 و 18 پروژه ی پارس جنوبی
145. معرفی مدل انتخاب پروژه های عمرانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی آرمانی
146. ارزیابی و انتخاب پروژه با استفاده از یک مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای و برنامه ریزی آرمانی صفر- یک
147. مدیریت ریسک در پروژه نمگ زدایی عسلویه
148. بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیر
149. بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک های پروژه
150. ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی : نیروگاه گازی جنوب اصفهان)
151. ارائه الگو متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های تلفیقی عمرانی- صنعتی مطالعه موردی: بنادر دریایی
152. کاربرد نرم افزار «SatraPM» در سازمان های دولتی پروژه محور مطالعه موردی: سازمان توسعه برق ایران
153. یک روش برنامه ریزی آرمان فازی برای بهینه سازی موازنه زمان- هزینه
154. نقش مهندسی ارزش در مدل های مدیریت پروژه
155. معرفی متدولوژی دایره ای ذینفعان (Stakeholder Circle Methodology) و کاربرد مدل عملی برای مدیریت ذینفعان در پروژه های برون سپاری حوزه شهرداری
156. مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی
157. مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه های شهری - مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب
158. مدیریت دانش ضمنی و تجربیات پروژه
159. ارایه یک مدل جهت ارزیابی و انتخاب سبد پروژه ، مطالعه موردی پروژه های شهرداری
160. بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه
161. تجربه پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ویرایش 2008 در شرکت مهندسی موننکو ایران(گروه مپنا)
162. ارزیابی حوادث کاری در پروژههای عمرانی
163. بومی سازی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکت ملی حفاری ایران
164. مدلسازی برآورد اندازه زمان و بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای
165. زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و جریانهای نقدی تنزیل شده تحت شرایط تورم
166. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های احداث سیلو
167. بررسی علل تاخیر در زمان اجرای پروژه های کرخه
168. کاربرد الگوریتم شبکه هاب عصبی جهت تخمین زمان و هزینه پروژه های عمرانی به همراه ساخت مدل برای پروژه احداث سیلو های بتنی
169. دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و اجراء با استفاده از شاخص اهمیت نسبی (مطالعه موردی: پروژه های مدرسه سازی)
170. بررسی و مقایسه انواع تکنیک های تحلیل تاخیرات در پروژه های ساخت
171. بهینه سازی پروژه تحت شرایط قیود منابع با در نظر گرفتن موازنه زمان - هزینه توسط الگوریتم ژنتیک
172. مسئولیتهای قانونی و اجتماعی در مدیریت پروژه های کلان با نگاه به پروژه های سد سازی
173. معیار های انتخاب پیمانکار از دیدگاه دست اندر کاران صنعت ساخت ایران
174. شناسایی مهمترین چالش های سیستم های اجرایی حال حاضر در تهران
175. رهیافتی بر تهیه اسناد یکپارچگی در پروژه های زیر ساختی(مطالعه موردی پروژه بخش خشکی احداث پالایشگاه گاز فاز های 15و16 پارس جنوبی)
176. ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی پروزه های سد سازی
177. باز افرینی راه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی در فرایند مدیریت سبد پروژه مورد کاوی:مجموعه شرکت های مادر تخصصی سازمان انرژی بنیاد مستضعفان
178. شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم شرکت یا عدم شرکت در مناقصات در شرکت های رتبه 1 پیمانکاری ایران
179. آنالیز ریسکهای اثر گذار بر توسعه یک میدان نفتی با استفاده از تکنیک دیمتل-فازی
180. سیستم های انگیزشی و تسهیم دستاورد در سازمان های پروژه محور
181. استفاده از تکنیک sir در راستای بررسی معیارها و روشهای انتخاب پیمانکاران
182. تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
183. هزینه های کیفیت پروژه های ساخت
184. حل مسئله زمانبندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری زنبور های عسل
185. انتخاب سبد استراتژی بهینه مقابله با ریسک در سازمان های پزوهشی پروژه محور (مطالعه موردی :پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
186. ارائه الگوریتمی جهت تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت و تعین سهم هر یک از عوامل
187. نقش پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در مدیریت تدارکات پروژه (مطالعه موردی: تامین کالا فازهای 15و16 پارس جنوبی)
188. اخلاق در مدیریت پروژه
189. مقایسه تطبیقی نشریه 5490 با قراردادهای تیپfidic وejcdcاز منظر ریسکهای قراردادی
190. شناسایی و تحلیل عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت پیمایش در پیمانکاران گرید های 1-3 تهران و کاربرد رویکرد PMBOKدر تفکیک محییط
191. چارچوب پیمان مشارکت دولتی-خصوصی(public- private partnership)در پروژه های زیر بنایی
192. ارایه الگویی جهت همسویی مدیریت پروژه های با استراتژی های سازمان
193. مستند سازی دانش فنی با رویکرد pmbok:مطالعه موردی در پروژه سد و نیروگاه آبی سیمره
194. ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس استاندارد OPM3در شرکت ایران خودرو(فاز1)
195. شناسایی موانع و راهکارهای عمده ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور
196. طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی در شرکت های فراپ و مپنا
197. مقایسه عملکرد و ویژگیهای کار فرمای دولتی و خصوصی در پروژه های چهار عاملی مدیریت طرح کشور
198. قدرت همکاری مجازی در مدیریت پروژه:مطالعه موردی تیم های موفق
199. بررسی امکان پذیری استقرار استاندارد های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور ایران از منظر نظام فرهنگ سازمان
200. بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قرارداد های BOT.پروژه های صنعت برق
201. ارائه مدلی ریاضی برای سرمایه گذاری در سبد پروژه تحت یک سنجه ریسک
202. مدیریت ریسک سد های خاکی با استفاده از دیدگاه پویایی سیستم ها
203. استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت مدیریت پروژه در شرایط عدم قطعیت
204. بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار
205. معرفی یک الگوریتم جدید برای محاسبه مسیر بحرانی فاری شبکه پروژه
206. آنالیز ریسک بر اساس الگوریتم TOPSISو تحلیل ضرایب همبستگی (مطالعه موردی:صنعت توزیع گاز)
207. ارائه روشNPLPبرای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در اجرای پروژه ها
208. شناسایی ریسک های بیمه پذیر در پروژه های سرمایه گذاری نیرو گاهی
209. بکارگیری روش زمانبندی کسب شده (ES)در مدیریت ارزش کسب شده
210. شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان های مجازی
211. ارائه روش اندازه گیری دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
212. چارچوب ارزیابی عملکرد بر مبنای استاندارد PMBOK
213. ارائه چهارچوب سیستم کارا در برنامه ریزی پاسخ به ریسک پروژه های شهری:ترکیب روش استدلال مبتنی بر مورد و تحلیل پوششی داده ها
214. نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از هزینه های محتمل پروژه احداث کارخانه
215. یک سیستم هوشمند برای مدیریت هزینه پروژه در پروژه های ساخت
216. مدلسازی تاثیر تاخیر در سفارشات مصالح بر پیشرفت پروژه
217. بررسی و طبقه بندی علل تاخیرات در پروژه های شاخت(مطالعه موردی در نیروگاه های سیکل ترکیبی)
218. طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)برای خطوط انتقال نیرو
219. استفاده از روش بردار برای ارائه مدلی جهت تعین امتیاز ریسک در هر پروژه
220. پیاده سازی مدیریت ریسک در پروزه های فرا ساحل (EPCI)دروسی که باید بیاموزیم
221. مقایسه تطبیقی سیستم های مدیریت کیفیت (استاندارد ایزو9001:2008 .مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK.مدیریت کیفیت بر اساس TQM)
222. مطالعه تطبیقی روش های حل مساله موازنه زمان هزینه باHS
223. توسعه ماتریس ریسک و متغیر های ارزیابی کیفی ریسک در یک پروژه پالایشگاه گاز
224. تعیین دوره بهره برداری در قراردادهایBOTبا استفاده از رویکرد پویایی سیستم
225. به کارگیری مدلهای رگرسیونی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله
226. توسعه موثر و مفید ساختار شکست کار(WBS)نیاز مدیریت اثر بخش پروژه ها
227. ارزیابی تکنیک های آنالیز تاخیرات ساخت به منظور معرفی موثر ترین تکنیک
228. ارایه فرایند مدیریت پروژه اصلاح شده با استفاده از تحلیل SWOT
229. زمانبندی پروژه با منابع محدود با اهداف زمان تکمیل ،NPV و نیرو مندی با روش PSO
230. پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی
231. مدل پیشنهاد قیمت پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانی با رویکرد ریسک مالی
232. تدوین مدل شایستگی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMCD در پژوهشگاه نیرو
233. ارتقاء سطح توانمندی عوامل اجرایی پروژه با استفاده از کلید های اصلی توانا سازی
234. تدوین مدل بررسی سلامت سیستم مدیریت پروژه (مطالعه موردی پروژه احیاء میدان امام علی (ع) اصفهان)
235. شناسایی تاثیر نقش مدیریت پروژه واحد بر کارایی مدیریت سبد پروژه
236. انتخاب مدیریت پروژه با اعمال معیار های خاکستری
237. بهینه سازی زمان بندی در گود برداری با سیستم نیلینگ
238. بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق ارزش حاصله و مهندسی ارزش
239. بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور
240. نقش پورتال پروژه درمدیریت پروژه های عمرانی مطالعه موردی پورتال پروژه سد و نیروگاه سیمره
241. مستندسازی از طراحی تا اجرای بهینه نمای سبک ساختمان
242. مدیریت ارزش سبز
243. بررسی علل شکست پروژه های IS/IT و ارائه راهکارهای کاربردی
244. روش کالمن فیلتر ابزاری برای پیش بینی زمان پروژه های ساخت
245. ارزیابی ریسکهای پروژه های احداث متروی تهران
246. متدلوژی مدیریت ارتباطات پروژه ها در کیسون و سوابق اجرای آن
247. طراحی مدلی برای شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت بحرانی پروژه های ساخت
248. تامین منابع مالی در روش EPC.چالش های فراروی و ارائه راهکار- مطالعه موردی پترو شیمی ایلام
249. مقایسه زمان شناوری فازی با زمان شناوری PERT در برنامه زمان بندی
250. بودجه بندی پروژه ها بر اساس تکنیک های مدیریت مالی
251. شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سامانه های اطلاعاتی مدیریت در سیکل حیات پروژه (مطالعه موردی :موسسات دولتی کشور ایران)
252. توانمند سازی مدیریت پروژه با تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
253. ارئه الگوی کاربردی به منظور بهره گیری از خدمات مدیریت اجراء (در معرض ریسک ) در پروژه های ساخت و ساز ایران
254. بررسی روش های تحلیل تاخیر در پروژه ها
255. شناسایی فاکتور های حیاتی موفقیت در پروژه های تغییر استراتژیک(مطالعه موردی:شرکت نوین سازان تمدن ماد)
256. نگاه فرایندی - ابزار فرایندی : چالش بنیادین نظری در دانش مدیریت پروژه امروز
257. ارائه مدل هیبریدی فازی جهت انتخاب پروژه با رویکرد مدیریت رسک در شرکت -های پیمانکاری کشور
258. مدیریت راهبردی پور تفو لیوی فناوری اطلاعات (ITPM)با نگاهی بر سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات
259. بررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشور
260. بررسی و اولویت بندی گروههای دانش پژوه با رویکرد مدیریت دانش پژوه
261. شناسایی ریسک کلیدی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری از طریق بررسی فعالیت های ضروری
262. برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با رویکردی دانش محور
263. واگذاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکاران ساخت
264. بهبود عملکرد پروژه های ساخت با طراحی بهینه بافرها بر اساس تفکر ناب
265. ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه گرا
266. شناسایی و ارزیابی کمی عوامل موثر در ارزیابی مناقصه گران در مناقصات پیمانهای سه عاملی با رویکرد AHP
267. یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید برای حل مسئله موازنه هزینه-زمان-کیفیت در شبکه پروژه
268. تحلیل چارچوب بهینه مطالعات امکان سنجی با رویکرد پروژه های زیر ساختی ورزشگاهی
269. مطالعه موردی قرارداد نسل سوم بیع متقابل در میدان نفتی جفیر
270. ارائه یک الگوی برون سپاری در شرکت های پیمانکاری عمومی (GC) براساس PMBOK 2008 (مطالعه موردی: پروژه قطار شهری)
271. مقایسه تطبیقی تعهدات و مسئولیت های طرفین، در انواع قراردادهای طرح و ساخت EPCداخلی و فدیک
272. اسیب شناسی شرایط عمومی پیمان EPC (نشریه 5490) در قراردادهای نفت ارائه راهکار
273. انتخاب مجریان پروژه های پژوهشی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای
274. تعیین دوره بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از تجمیع روش شبیه سازی پویایی سیستم و تکنیک دلفی فازی
275. مروری بر قراردادهای دستاورد غیر قطعی و کاربرد آن ها در قراردادهای ساخت
276. بررسی و طبقه بندی ریسک های صنعت ساخت و ساز بر حسب میزان تاثیرپذیری از سیستم های مختلف اجرای پروژره
277. مدلسازی تعیین استراتژی تامین منابع مالی با ترکیب عدد اولویت ریسک ( RPN ) در برنامه ریزی آرمانی
278. ارائه مدل شبکه عصبی جهت تخمین هزینه رشته ابنیه پروژه های مسکونی
279. بررسی سیستم هزینه، بودجه بندی و محاسبه بهای تمام شده پروژه ها در شرکت های تولید محور سازنده قطعات خودرو (گروه قطعات خودرو عظام) و ارایه راهکار
280. مدلسازی بهره وری نیروی انسانی در صنعت ساخت با رویکرد پویایی سیستمی
281. مدیریت پروژه های توسعه روستایی در ایران ، با تاکید بر مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی شهرستان پاوه - استان کرمانشاه)
282. تحلیل مشارکتی دولتی - خصوصی (public-private partenrship) در پروژه های زیربنایی ایران
283. نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه
284. مقایسه استانداردهای شایستگی مدیریت پروژه از طریق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
285. ارزیابی کاربرد تفکر ناب در پروژه های ساختمانی از طریق شبیه سازی کامپیوتری
286. فرآیند کنترل هزینه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده
287. طراحی سیستم اطلاعاتی پروژه های مشاوره مدیریت
288. استفاده از مدیریت پروژه چابک برای اجرای پروژه های 35 ماهه پارس جنوبی
289. ارائه رویکرد تلفیقی STOPSIS-FQFD به منظور پروژه های BOT
290. بررسی علل تاخیر پروژه های و ارائه راهکارهای بهبود
291. تحلیل ابعاد مدیریت پروژه در شرکت های هلدینگ
292. مدیریت روش های ساخت و اجرا در پروژه های بزرگ طرح وساخت
293. پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش کسب شده در شرکت سرمایه گذاری مسکن
294. سیستم گردش اطلاعات زنده بین سطوح مختلف ذینفعان پروژه بر پایه تکنولوژی ESB
295. طراحی و استقرار نظام و مدل شایستگی مدیران پروژه پژوهشگاه نیرو
296. بررسی تاثیر مدیریت ذی نفعان در طرح انتقال آب زاینده رود به کاشان
297. رسیدن به جواب بهتر در مدت زمان کمتر در حل مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع توسط الگوریتم غیر تصادفی
298. ارائه مدلی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک پرژه های دریایی (مطالعه موردی: طرح توسعه بندل انزلی)
299. طرح ریزی و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه در شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
300. مدیریت حل اختلاف در پروژه ساخت یک مجموعه ورزشی
301. تعیم الگوریتم CS cucko search برای زمان بندی پروژه با منابع محدود re PSP با روشی ابتکاری برای تولید جواب موجه
302. نیروی انسانی انعطاف پذیر به عنوان استراتژی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور
303. توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدیریت ریسک در پروژه
304. تحلیلی بر مدل های استراتژی قیمت پیشنهادی پیمانکاران ساخت در مناقصات رقابتی
305. مسئولیت پایدار HSE در پروژه های نفت و گاز مطالعه موردی: ارایه مدل تعالی HSE در شرکت های پروژه محور حوزه نفت و گاز براساس مدل PEM
306. برآورد نرخ بهره وری متغیر پرسنل در پروژه های خطی- تکراری با استفاده از منطق فازی
307. تحلیل نرم افزاری راندمان از دست رفته پروژه (مطالعه موردی: حفاری تونل)
308. بررسی موانع بلوغ مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری بزرگ (حوزه بررسی: صنعت ساختمان)
309. طراحی مدل خودارزیابی افراد در پروژه های فناوری اطلاعات
310. نظام جامع و بومی سده مدیریت مناقضات و پروژه های IT بر بستر IT مطالعه موردی: نظام مدیریت مناقصات ومدیریت پروژه های شرکت آریا همراه
311. پارامترهای تأثیر گذار در تهیه مدل مالی پروژه های فرودگاهی مطالعه موردی: ترمینال مسافری شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
312. مدیریت بنگاهی پروژه ( EPM ) 1و نگاه راهبردی به پور تفولیوهای پروژه در شرکت های دارنده
313. اهمیت گروه ها دانش پروژه در طبقه های شغلی مدیریت پروژه
314. تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی نظریه انتظار در کارگاه های ساختمانی شهر تهران
315. شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل تآثیرگذار در موقعیت پروژه های عمرانی با استفاده از مدل های تعالی و ارزیابی عملکرد
316. مدیریت ریسک در پروژه ماهواره ملی امید و دستاورد اجرای آن
317. شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بحرانی مشترک پروژه های ساخت
318. پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه طراحی شبکه گازرسانی برازجان
319. ارزیابی کمی ریسک در پروژه ساخت تونل امیرکبیر
320. ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی براساس استاندارد PMBOK (همراه با مطالعه موردی)
321. ریشه یابیب دعاوی پیمانکاران عمرانی با رویکرد پیشگیری در مرحله واگذاری قرارداد
322. مدیریت محدوده در باززنده سازی مناظر فرهنگی (مطالعه موردی: منظر فرهنگی تخت سلیمان)
323. عوامل موثر بر بهبود عملکرد برنامه های ایمنی در پروژه های ساخت
324. شیوه های تجهیز سرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی در تامین مالی پروژه های زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران
325. عوامل تغییر دفاتر مدیریت پروژه
326. شناسایی عوامل موثر در بروز ریسک در طرح های عمرانی استان های زنجان و تهران
327. بازطراحی فرآیند مدیریت سبد پروژه های شهری با استفاده از مدل OPM و استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)
328. روش اختیار واقعی در تعیین زمان سرمایه گذاری مجدد پروژه های تکنولوژی اطلاعات
329. کاربرد مدیریت پروژه در بهبود شرایط استفاده از شیوه قالب تونلی در انبوه سازی مسکن
330. بهینه سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان با ا ستفاده از الگوریتم PSO

 

Pin it