مقاله ها

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي مالي

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

مهندسی سیستمهای مالی دربرگیرنده طراحی، توسعه و نوآوری در سیستمهای مالی و همچنین فراهم کردن راه حلهایی خلاقانه برای حل مشکلات مالی و کاهش ریسک به منظور افزایش ارزش شرکتها میباشد.
مهندسی مالی یک رشته بین رشته ای بوده و تلفیقی از رشته های علوم ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ریاضیات مالی و مدیریت مالی است. هدف از این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به کارگیری فناوری اطلاعاتی و محاسباتی پیشرفته در بازارهای مالی و همچنین استفاده از علم مهندسی سیستمهای مالی در سازمانهای مختلفی مانند شرکت های بیمه ای، بانکهای تجاری، و واحدهای خزانه داری می باشد.

رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه در رشته صنایع گرایش مدیریت مالی

روش های اقتصادسنجی(تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل ديتا و پانل ديتا ديناميک و GMM و معادلات رگرسيوني FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)

دروس اجباری مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي مالي:

• مهندسی مالی
• مدلهای انتخای سبد سرمایه گذاری
• فرایندهای تصادفی
• مدیریت و تحلیل ریسک مالی

شباهت با رشته :
مدیریت مالی، مهندسي مالي و مديريت ريسك ، بانكداري ، بيمه، مستغلات ، تامين مالي و سرمايه گذاري درنفت وگاز

چند نمونه عنوان پایان نامه برای رشته مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي مالي:

1. ارزیابی و مقایسه تاثیر تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی و تسهیلات بلند مدت بر بازدهیو قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی عوامل موثر بر حسابداری و حسابرسی محیط زیست
3. بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر کیفیت سود
4. بررسی تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. بررسی عوامل مرتبط با تمکین مالیاتی از دیدگاه ماموران و مودیان مالیاتی ( مطالعه مورد : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)
6. حسابداری ناب، ابزار انطباق تفکر و تولید ناب
7. بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر موفقیت دانشجویان حسابداری و غیر حسابداری
8. بررسی تاثیر بالا رفتن نرخ ارز بر صنعت نساجی (مطالعه موردی کارخانجات نساجی شهر یزد)
9. ارزیابی نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط در پارک علم و فناوریخراسان رضوی
10. بررسی هموارسازی درآمد مشمول مالیات، محتوای اطلاعات درآمد مشمول مالیاتو اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11. برآورد وقفه مالیاتی و کشش قیمتی به تفکیک گروههای مالیاتی استان گلستان
12. اخلاق عنصری حیاتی در حرفه حسابرسی
13. تاثیر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
14. بکارگیری راهکارهای نوین قیمت گذاری در بازارالکترونیک
15. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی:بانک ملی گرگان)
16. رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
17. بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)
18. بررسیسودمندی نهایی اطلاعات غیر سو و زیانی ترازنامه در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
19. بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در سازمان امور اقتصادی و دارایی،اداره کل امور مالیاتی و گمرک استان لرستان
20. مقایسه تئوریکی - تجربی معیارهای موثر بر اعتبار سنجی مشتریان بانک
21. وزن دهی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی یکی از سازمان های دولتی استان یزد)
22. بررسی عملکرد و سطح کارایی شرکت های تعاونی کشاورزی با تأکید بر شاخص های مالی به روش تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی تعاونیهای کشاورزی استان یزد)
23. بررسی نقش عنصرمسئولیت پاسخگویی در تعیین مبنای حسابداری بخش عمومی
24. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی،فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: اداره کل امورمالیاتی استان گلستان)
25. حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی
26. تاثیر اقلام مالی پرداختی بر انگیزش کارکنان
27. بررسی رابطه میان سیاستهای مالی و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
28. جایگاه مالیات در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
29. بررسی آثار عدم تقارن اطلاعاتی بر سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی با تاکید بر صندوق توسعه ملی
30. ضرورت انجام حسابرسی وبررسی کنترل های داخلی وجوه نقد در جلوگیری از پول شویی
31. عنوان:بررسی ارزیابی رویکرد اخلاقی حسابداران و پدیده فرار مالیاتی
32. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی در اداره کل مالیاتی در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران
33. مدیریت استعداد هوشمند : رویکردی نوین در توانمند سازی کارکنان
34. کاربرد زبان نشانه ای توسعه پذیر در گزارشگری مالی
35. بررسی رابطه دین، اخلاق و قضاوت حسابرس (مطالعه موردی بنگاههای اقتصادی استان هرمزگان)
36. پیاده سازی سیستم اطلاعاتی و تاثیرات رفتاری مشارکت کاربر در پیاده سازی
37. تاثیر اطلاعات بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه
38. سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و تأثیر آنبر رشد و توسعه اشتغال در ایران (مطالعه موردی: اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی
39. نقش مدیریت دانش در ارتقای سطح بهره وری
40. بررسی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای شرکتهای صنعتی کرمانشاه
41. بررسی نقش سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی
42. ارتباط بین شفافیت اطلاعات حسابداری با سیستم های فناوری اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اقتصادی مدیران شرکت ها
43. عنوان:اخلاق حرفه ای و ارائه شفاف اطلاعات حسابداری
44. الگو برداری از رقبای برون سپاری و نظام تولید بدون کارخانه
45. بررسی ارتباط بین سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای گروه پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بورس بهادار تهران
46. تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود
47. بررسی مربوط بودن افشاهای داوطلبانه برارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
48. بررسی نقش حسابرسی عملکرد مدیریت دراعمال کنترل و نظارت و تحول اداری سازمانها
49. بررسی نقش حسابرسی عملکرد مدیریت دراعمال کنترل ونظارت بر منابع شرکتهای دولتی
50. بررسی رابطه ی بین نوآوری شرکت در بازاریابی و عملکرد مالی شرکتدر شرکتهای تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران
51. هزینه یابی بر مبنای هذف در حل بحران های مالی
52. شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده حسابداری منابع انسانی در ایران با رویکرد AHP
53. آموزش حسابداری به عنوان یک زبان در دانشگاه ها
54. بررسی نقش اخلاق در حسابداری
55. بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت سود :شواهدی ازشرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
56. سرمایه فکری وروش های سنجش
57. بررسی عوامل شکست پروژه های BOT
58. بررسی ارتباط بین اعتماد مدیران در سازمان و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در بورساوراق بهادار تهران
59. لزوم ارزیابی سرمایه اجتماعی با کارت امتیاز متوازن
60. اعتماد به نفس،اعتقاد به کارایی بازار و رفتار سرمایه گذاری اساتید مالی و حسابداری (مطالعه موردی:دانشگاههای یزد،اصفهان،کرمان و رفسنجان)
61. بررسی رابطه افزایش سرمایه با سود حسابداری و قیمت سهامشرکتهای پذیرفته شده صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران
62. عوامل موثر بر صدور به موقع گزارش حسابرسی در ایران
63. بررسی ارتباط بین درصد سرمایه گذاری های شرکت با دفعات پوشش هزینه بهره
64. اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید
65. تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر قیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
66. ما آنچه را که می کاریم درو می کنیم (هر کس نتیجه کار خودش را می بیند) گفتمان اخلاقی حسابداری حرفه ای
67. تقلب در اصول حسابداری و راهکارهای پیشگیری از آن
68. بررسی نحوه ارتباطات در فرآیند آموزش مداوم
69. ارائه مدل مفهومی برندسازی باشاخص ارزش های مصرفی موثر در مدیریت ارتباط با مشتری در کالاهای تابع مد ارتباطی با مورد مطالعاتی: جامعه مشتریان گوشی های همراه شهر کرمانشاه
70. شناسایی معیارهای جدید رشد و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها
71. بررسی رابطه ی بین کیفیت افشاء در سیستم های اطلاعاتی با نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
72. ایفای مسئولیت پاسخگویی با جنبش نرم افزاری
73. مقایسه بین نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
74. گزینش پر تفوی بهینه با برنامه ریزی چند هدفه
75. توصیف صداقت و درستکاری در حسابداری و حسابرسی(با مروری بز عملکرد شرکت انرون)
76. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تصمیمات تامین مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
77. نقش اجرای کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران واقع درآذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
78. اعتماد عمومی :حلقه مفقوده سازمانهای دولتی
79. نظارت مالی نوین و ارتقای پاسخگویی دولت
80. بررسی توان شبکه عصبی پس انتشار جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت ها
81. نقش فناوری اطلاعات برعملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی: یک شرکت خودرو ساز)
82. بررسی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری شرکت ها در سطح بین المللی
83. بررسی تحلیلی تأثیر بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در صنایع پتروشیمی
84. بررسی وجود ابعاد و سنجه های مختلف مالی وغیرمالی در ارزیابی عملکرد و تاثیر آن بر میزان رضایت مندی ازسیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی : شرکتهای پتروشیمی (مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی وماهشهر)
85. تاثیر هزینه های نمایندگی بر شاخص های عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
86. بررسی مولفه های الگوی سایبرنتیک بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (مدرک تحصیلی و جنسیت) در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان
87. عوامل موثر بر تورش های رفتاری سرمایه گذاران
88. اخلاق حرفه ای در حسابداری
89. آموزه های اخلاقی اسلام در تدوین تئوری و حرفه حسابداری
90. بررسی و اولویت بندی فاکتورهای موثر در خریدهای آنلاین مشتریان
91. مقایسه روشهای تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان جنوبی
92. بررسی مقایسه ای مدیریت سود بر مبنای ارقام حسابداری و مدیریت سود بر مبنای فعالیت های واقعی
93. درآمدی بر اخلاق و مبانی رفتار حرفه ای ، در حرفه حسابداری
94. اخلاق حرفه ای در حسابداری،مدیریت مالی و سرمایه گذاری
95. تاثیراجرای ماده 272 مالیاتهای مستقیم بر استانداردهای حسابداری و تجارت جهانی
96. ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هموارسازی سود از طریقزمان بندی فروش دارایی های ثابت
97. بودجه بندی عملیاتی و تاثیر آن بر عملکرد و پاسخگویی به آن
98. نقش دانشگاه های کارآفرین در توسعه صنعتی کشور
99. بررسی رابطه بین اهرم مالی با رشد شرکت و قدرت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
100. بررسی کارایی رضایت و وفاداری مشتری به نام و نشان های تجاری لوازم خانگی با روش تحلیل پوششی داده ها
101. مرابحه و زکات، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در حسابداری اسلامی
102. بررسی چگونگی و میزان بهره مندی از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در قبل و بعد از آموزش توجیهی مدیران مالی واحد های جامع دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
103. بررسی تعامل IT با حسابرسی داخلی
104. مدریت تعارض در سازمان ها
105. چهارچوبی برای کاهش ریسک ناشی از تقلب داخلی
106. ضرورت کاربرد تکنیک نوین الگوریتم درخت تصمیم در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری
107. واکاوی جامع عوامل موثر بر کشف تقلب در صورتهای مالی همراه با ارائه الگوی مفهومی
108. مروری بر مفهوم نقد شوندگی سهام و رابطه آن با اطلاعات افشا شده بازار سهام
109. ارزش منصفانه و حسابداری آن
110. پیشنهاد الگوی گردش بودجه در ساختار مالی اداری الکترونیکی
111. تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
112. ارزیابی محتوای اطلاعاتی مستقیم اقلام تعهدی و جریانات نقدی نسبت به بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس و اوراق بهادار تهران
113. حسابداری منابع انسانی : مدل ها و روش های اندازه گیری
114. معرفی نهاد مالی نوین هلدینگ صندوقهای سرمایه گذاری در نظام بازار سرمایه
115. بررسی و تجزیه و تحلیل موانع سرمایه گذاری در استان ایلام
116. بررسی تاثیر مالکیت سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
117. پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) و تاثیر آن بر حوزه و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
118. بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی و عملکرد بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
119. فساد مالی و نقش حسابرسان نسبت به آن
120. رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط با ارزش چرخه عمر مشتری در بانکها (مطالعه موردی شعب بانک ملی شهر گرگان)
121. بررسی اخلاقیات در مدیریت و عوامل و موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها و راهکارهای بهبود آن و جلوگیری از رشوه خواری
122. حسابداری محیط زیست
123. پاسخگویی دولتی و تقویت بخش دولتی
124. روش پژوهش کیفی در تحقیقات حسابداری
125. اصول اندازه گیری سرمایه انسانی
126. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در تصمیمات مدیران مالی و سرمایه گذاران
127. بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر مذیریت سود
128. بررسی میزان هماهنگی قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه معاملات دولتی سازمان تجارت جهانی
129. مروری بر جایگاه اخلاق در حسابداری
130. هم افزایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش: عامل استراتژیک در ارتقاءتوانمند سازی نیروی انسانی
131. ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت گاز استان آذر بایجان شرقی
132. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه ایرانی
133. مطالعه ارتباط نا به هنجاری های بازار وعدم تقارن اطلاعاتی
134. بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت خدمات در بانک ملی استان گلستان
135. بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و صرف ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
136. بررسی رابطه بین مدیریت تنوع و تعهدسازمانی درشرکت صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد )
137. حسابرسی عملکرد - اهداف،اهمیت وضرورت آن
138. مقایسه و سنجش کارایی شبکه بیز و مدل آلتمن در پیش بینی بحران های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
139. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
140. بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و سر رسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
141. بررسی ارتباط بین درصد سرمایه گذاری های شرکت با مانده نگهداری شده وجه نقد در شرکت
142. مدیریت ، حسابرسی و کشف تقلب
143. رابطه هوش هیجانی با شیوه های تصمیم گیری مدیران شرکتهای تعاونی غرباستان مازندران
144. بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و بهره وری منابع انسانی در اداره کل امورمالیاتی استان گلستان (مطالعه موردی شهرستان گرگان)
145. عنوان مقاله پژوهشی:عوامل موثر بر نیت ترک خدمت معلمان مطالعه موردی(معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندرترکمن)
146. تاثیر ویژگی حسابرسان مستقل بر روی شکاف انتظارات ایشان
147. بازبینی مدل ارزش گذاری اولسون: ارتباط ارزشی اهرم مالی و بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
148. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با نوآوری در کمیته امداد امام خمینی(ره) استانگلستان
149. کنکاش پیرامون تاثیر عوامل حاکمیتی بر سرعت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
150. بررسی نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی در جذب سرمایه گذاری بین المللی و ثبات اقتصادی کشور
151. تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) مطالعه موردی:شرکت مخابراط استان گلستان
152. مطالعه نظری تجربی شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران)
153. بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام شرکتهای گروه پتروشیمی ودارویی پذیرفته شده دربورس بهادار تهران
154. سازوکارهای حاکمیت شرکتی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل
155. جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی
156. نقش رفتار شهروندی کارکنان در ارتقا و هویت بخشی به برند
157. شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری _ صنعتی چابهار
158. مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مرتبط با صورت جریان نقد پنج مرحله ای و سه مرحله ای در پیش بینی بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
159. بزررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر عملکرد سازمان در پنج حوزه توانمندساز از مدل تعالی سازمان(EFQM)
160. حسابرسی مبتنی بر ریسک
161. مطالعه تطبیقی سیستم تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی
162. عوامل موثر در توسعه اقتصادی و راهکارهای مربوط به آن
163. بررسی میزان همبستگی بین ویژگی های موضوعی (اجزای تمایلات اخلاقی) اثر گذار بر حساسیت اخلاقیحسابرسان
164. بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه:شرکت گاز استان ایلام)
165. تشخیص وجود حباب قیمتی در تازار سهام با استفاده از رهیافت LPPL
166. همسان سازی استانداردهای حسابداری،ارتقای بازارهای بین المللی و رشد و توسعه پایدار
167. ارائه مدل مدیریت ارتباط با شهروندان در بخش دولتی
168. بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای مالی بر رویکرد تأمین مالی سازمانهای دانش محور با استفاده از مدل CSR (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان)
169. ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو
170. بررسی و تحلیل نظریه آشوب بر سازمان های پیچیده
171. بررسی نقش حسابداری مدیریت در فرآیندهای برنامه ریزی
172. حوزه تئوری و روش تئوری در تحقیقات حسابداری مدیریت:نظریه پردازی زمینه ای برای تحرک تجربی
173. بررسی تاثیر ویژگیهای دموگرافیل بر ادراک دانشجویان مارشناسی ارشذ حسابذاری از محتوایحرفه تخصصی
174. نقش فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سلامت کارکىان
175. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی
176. بررسی رابطه بهبود اظهارنظر حسابرسی با زمان بندی افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
177. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت سیستم های اطلاعاتی (IS) مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
178. بررسی تببین جایگاه هوش فرهنگی و نقص تاثیر گذار آن در موسسات مالی
179. بررسی عوامل حسابرسی مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازار سرمایه ایران
180. روش های نوین تامین مالی اسلامی:ساختار،رتبه بندی و ریسک نکول صکوک
181. بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش
182. استفاده از ابزارهای مهندسی مالی در پیشبرد طرح های اقتصادی و عام المنفعه
183. بررسی عوامل مرتبط با شکل گیری کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل سه شاخگی
184. نوآوری در تامین مالی با استفاده از Mezzanine
185. بررسی اثز تعدیلی سرمایه گذاری سنگین در دارایی های ثابت بر ارتباط بین اهرم مالی و درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
186. مقایسه محافظه کاری و هموارسازی سود در شرکت های درمانده مالی و سالم
187. مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی
188. برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از ماتریس SWOT در درمانگاه ایمان
189. بررسی و رتبه بندی موانع ارتقای شغلی زنان به سطوح مختلف مدیریتی در سازمان های دولتی منطقه غرب مازندران
190. تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی
191. استراژدی مثبت: فرا سوی حل مسئله درسهایی از روانشناسی مثبت گرا
192. پدافند غیر عامل وسرمایه اجتماعی و اخلاق در توسعه اقتصاد اسلامی و حسابداری
193. مقایسه مدیریت سود حسابداری با مدیریت سود واقعی
194. اخلاق حرفه ای درحرفه حسابداری (حسابداری و حسابرسی)
195. بررسی کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه بر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
196. بررسی ارتباط نوگرایی مصرف کنند گان با سبکهای تصمیم گیری خرید آنان(مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد)
197. تاثیر معیارهای نقد شوندگی بر شفافیت اطلاعات مالی به عنوان یکی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
198. بررسی رابطه نقدینگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
199. بزرسی رابطه بین بازده سهام و وجه نقد نگهداری شده با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
200. مروری بر فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات
201. بررسی و برآورد تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی
202. استخراج میزان تاثیر ابعاد نوآوری سازمانی در عملکرد نوآورانه سازمان در صنعت ساخت و ساز(مطالعه موردی:شرکت های ساختمانی و تاسیساتی)
203. سرمایه فکری و سودآوری(مطالعه موردی:بانک صادرات ایران)
204. تعبین رابطه هزینه نمایندگی و سطح نگهذاشت وجه نقد در بازار سهامداران
205. تحلیلی برعوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش
206. بررسی رابطه ی بین آمیخته بازاریابی با تصمیم به خرید مشتری (مطالعه موردی:مواد شوینده)
207. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و دقت پیش بینی سود
208. بررسی رابطه کیفیت خدمات دریافتی با اعتماد مودیان سازمان امور مالیاتی
209. ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور تخصیص بهینه ی بودجه با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی(مطالعه موردی:شهرداری اصفهان)
210. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام از دید کارگزاران بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه استان کرمانشاه)
211. دلایل کاهش انگیزه شرکتها برای افشای اطلاعات
212. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود شرکت
213. بررسی دیدگاه ها،لزوم اخلاقیات و محتوای آن در راستای اهداف حرفه حسابداری،حسابداران مستقل و حسابداران تحت استخدام در ایران و جهان
214. بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری ، جریان نقد عملیاتی و اهرم مالی بر ریسک ورشکستگی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
215. عنوان مقاله : سطح فردی بروز سوء رفتارهای سازمانی
216. ارزیابی سیستم های کنترل داخلی توسط مذیران و حسابرسان مستقل و آثار افشای اطلاعات آن
217. بررسی ارتباط بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با شاخص کل بورس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
218. بررسی بهره وری بانکهای دولتی وخصوصی درایران
219. بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق تحویلداران بانکی(مطالعه موردی:بانکهای ملی شهرستان نورآباد)
220. اهمیت روانشناسی در بازار سرمایه، تبلیغات و ریسک
221. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت مندی شغلی در بین کارکنان بانک کشاورزی استان لرستان
222. بررسی اثر سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نرم افزارها روی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
223. بررسی گردشگری مالی اینترنتی
224. بررسی روشهای تامین مالی در طرحهای کارآفرینانه شرکتهای تولیدی استان مازندران
225. بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزش آفرینی(EVA, REVA, MVA) در تبیین ارائه مدل های نوین جریان نقد آزاد (CVFCFF, CVFCFE)
226. بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی با رتبه نقد شوندگی آنها در بورس اوراقبهادار تهران
227. بررسی رابطه بین عملکرد پرتفلیو شرکت های سرمایه گذاری و نسبت های سودآوری(مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران)
228. بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی، اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
229. بررسی واکنش حسابرسان ( از نظرکیفیت کار حسابرسی) نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
230. بررسی الگوی تغییرات ماهانه و فصلی بر نوسان پذیری بازده سهام
231. بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نسبت P/E و ارتباط آنها با سود هرسهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
232. بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت های سرمایه گذاری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهران
233. پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره(مطالعه ی موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
234. بسط P/B (قیمت به ارزش دفتری هر سهم) و ROE (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) در دوره ی قبل وبعد ازتصاحب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
235. بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفیت سود و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
236. سودمندی صورت های مالی در تعیین ریسک و بازده مورد انتظار دارایی ها (با تاکید بر کار آمدی بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد بازار سرمایه)
237. بررسی ارتباط ویژگی های هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی با عملکرد شرکت
238. بررسی روابط فناوری اطلاعات بر ویژگیهای حسابرسی داخلی
239. انتخاب برترین سهام شرکتهای فلزات اساسی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک FAHP
240. بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ریسک ورشکستگی اسپرینگیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
241. ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
242. مدلسازی رابطه سودآوری و ساخته سرمایه:شواهدی از رویکردهای خطی و غیر خطی
243. بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
244. بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر نسبت Q توبین
245. بررسی تاثیر محافظه کاری غیر شرطی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
246. تاثیر حاکمیت شرکتی با توجه به محدودیت های تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان وجوه نقد
247. مروری بر بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در ایران
248. بررسی ارتباط میان کیفیت سود و نقدشوندگی سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
249. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
250. بررسی تاثیر اهرم مالی بر هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
251. بررسی سطح محافظه کاری و پاسخگویی و انضباط مالی و اثر آن بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
252. بررسی میزان اثرگذاری ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
253. رابطه بین چرخه ی عمر شرکت، ثروت سهامداران و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
254. عوامل مؤثر بر سود سهام پرداختی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
255. تأثیر سرمایه گذاری بر ریسک
256. بررسی رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرس و افشای اطلاعات تحلیلی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
257. تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر برخی از عوامل موثر در بورس اوراق بهادار تهران (بازده پر تفوی،شاخص بازدهی،شاخص کل بازار و نسبت P/E
258. ارائه الگویی جامع مبتنی بر ارقام حسابداری جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
259. بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت های با مالکیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
260. بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران
261. رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
262. مطالعه تطبیقی سیستم های تامین مالی مسکن در ایران و دانمارک
263. شناسی مهمترین شاخص های مالی در پیش بینی بحران مالی
264. رابطه ضریب ارزش افزوده فکری و نسبت های سودآوری
265. بررسی تأثیراصول حاکمیت شرکتی بر فروش و بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
266. بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه در گزارشگری سالانه و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
267. هموارسازی سود مشمول مالیات با اجتناب مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود مشمول مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
268. بررسی تاثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده حسابداری
269. بررسی تاثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
270. بررسی تأثیر سود و جریان نقدی بر بازده سهام در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
271. تاثیز عناصز سزمایه فکزی بز عملکزد مالی و عملیاتی شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
272. نقش فرصت رشد در بهبود رابطه ارزش نام تجاری و عملکرد مالی شرکتها
273. تاثیر هیات مدیره مشترک بر سطح افشاء و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
274. تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام
275. بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادارتهران
276. نقش تجزیه اقلام تعهدی در افزایش ارزش اطلاعاتی آنها
277. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بز مدیریت سود در شزکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
278. بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارون اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
279. بررسی رابط بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
280. بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده های ترکیبی
281. تاثیر مالکیت مدیریتی بر سیاست های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
282. تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
283. بررسی تاثیر محدودیت های مالی، سیاست سرمایه گذاری و رقابت در بازار محصول بر ارزش دارایی های نقدی
284. تأثیر نقد شوندگی سهام بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
285. بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و قیمت گذاری کمتر از واقع در مرحله عرضه اولیه سهام
286. بررسی عوامل موثر بر ریسک نقد شوندگی با تاکید بر کیفیت اطلاعات حسابداری
287. ارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیر عادی سهام شرکت ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
288. بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
289. بررسی رابطه بین تورم ، نسبت قیمت به عایدی (P/E) و رفتار قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
290. بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
291. بررسی تأثیر رابطه بین اجزای حاکمیت شرکتی و نوع حسابرس با کیفیت افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
292. بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس با مدیریت سود در شرکت های دارویی پذیرفته شذه در بورس اوراق بهادار تهران
293. بررسی رابطه تخصص در صنعت حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با مدیریت سود در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
294. بررسی تأثیر کیفیت افشا و ویژگیهای هیات مدیره برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
295. پیشبینی قیوت سهام با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی و شبکه عصبی: حمایت از سرمایه ایرانی
296. بررسی تأثیر تورشهای رفتاری بر بازدهی افراد در بورس اوراق بهادار تهران:مطالعه موردی بین کارشناسان مالی و مدیران پرتفوی
297. بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری برهزینه سرمایه ناشی از ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده
298. بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
299. بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
300. پیش بینی گزارش حسابرس مستقل با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان
301. بررسی محتوای اطلاعات سود و ارزش دفتری طی سالهای مختلف و در صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
302. بررسی ارتباط بین رشد شرکت با رشد سود سالهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران
303. تأثیر مدیریت سود کاهشی و افزایشی و ساختار سرمایه بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
304. بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با استفاده از مدل شبکه عصبی وتجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه (مطالعه موردی: صنایع خودروسازی و نساجی)
305. سرمایه فکری و ارتباط آن با افشای مسئولیت های اجتماعی شرکتی
306. بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیرهای کلان اقتصادی با میانگین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
307. بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر هموار سازی سود(مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار تهران)
308. بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارزشیابی جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفاه شده در بورس اوراق بهادار تهران
309. بهینه سازی انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
310. مطالعه تطبیقی رابطه بین مدیریت دانش و مولفه های فرهنگ سازمانی
311. بررسی میزان سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد به سمت سطح بهینه نگهداشت آن، در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته
312. هزینه یابی کایزن ، روش نوین هزینه یابی در حسابداری مدیریت
313. بررسی تطبیقی بودجه بندی برمبنای فعالیت با بودجه بندی سنتی در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
314. بررسی موانع و مشکلات پیش بینی سود با اطلاعات حسابداری
315. بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی به روش حسابداری بهای تمام شدهدردستگاههای اجرایی
316. هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا
317. هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان (TDABC) و مراحل پیاده سازی آن
318. تفکر ناب،تولید ناب و ضرورت اجرای حسابداری ناب
319. بررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
320. مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و کار آفرینی سازمانی
321. سرمایه های فکری و روشهای اندازه گیری آن
322. طراحی سیستم اطلاعات مدیریت فرایندهای تحقق محصول و بررسی اثربخشی آن درشرکت گاز استان کرمانشاه (با تاکید بر تولید اطلاعات مربوط)
323. رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطهای نوآوری سازمانی
324. شبیه سازی عملکرد JIT در یک کارگاه چاپخانه
325. اثر بخشی آموزش مداوم در آموزش عالی به عنوان سازمان یادگیرنده
326. نقش حاکمیت شرکتی در کیفیت سود
327. بررسی تأثیر شخصیت برند بر ادراک قیمت
328. مقایسه مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) و مدل جایزه ملی کیفیت ایران (INQA)
329. کارایی مبنای تعهدی در حسابداری دولتی به عنوان موتور محرک پاسخگویی
330. بررسی و الویت بندی عوامل ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان
331. حسابرسی عملکرد و ارتقای مسئولیت پاسخگویی
332. تحلیل توسعه منابع انسانی با استناد به توانمنذسازی
333. بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی نوین در اجرای سیستم ERP و تاثیرات آن بر قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری و چالشهای موجود
334. بررسی برخی از معیارهای وضعیت راهبری توسط موسسه بین المللی رتبه سنجی اعتبار S&P و سیاست های پیشنهادی و تطبیقی ایران و کشور ژاپن در این روستا
335. بررسی عوامل زیر ساختی مؤثر بر مدیریت و اشتراک دانش در سازمانهای دانش بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان)
336. بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و اطلاعات حسابداری
337. آسیب شناسی جامع تحصیلات تکمیلی در رشته حسابداری
338. اثر جریان های نقدی آزاد، مالکیت نهادی و انواع آن بر مدیریت سود
339. اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری (ICR) دز سازمان ها؛چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟
340. به کارگیری مهندسی ارزش در تخمین ارزش خدمات اداره پست (مطالعه موردی در اداره پست سلمانشهر)
341. مشارکت ذی نفعان و چالشهای بحث برانگیز در گزارشگری مالی اینترنتی(تئوری تا عمل)،انتشاری از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر(XBRL)
342. بررسی ویژگی های کیفی اطلاعات مالی ایران بر روی ماتریس حسابداری اجتماعی ایران
343. سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
344. بررسی موانع پیاده سازی حسابداری ناب و مولفه های آن در بیمارستانهای دولتی و خصوصی
345. تاثیر کیفیت حسابرسان بر کیفیت مالیات
346. معرفی سیستم اطلاعاتی کیفیت و ارائه مدلی جهت پیاده سازی آن با کمک استراتژی های پورتر (مطالعه موردی:هتل ارس مشهد)
347. اهمیت سرمایه فکری در ارزش آفرینی و حفظ بقای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
348. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارض سازمانی (مطالعه موردی اداره کل امورمالیاتی مازندران)،مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد
349. چالش های تجارت الکترونیک در دولت الکترونیک برای ایران
350. بررسی نقش سرمایه فکری بر نوآوری تدریجی
351. بررسی تاثیر توانایی سود و جریان وجه نقد تاریخی بر پیشگویی گردش وجوه نقدی آینده در صنایع دارویی و معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
352. بررسی رابطه بین قیمت گذاری و ریسک
353. بررسی تاثیر سهولت تحصیل سرمایه بر طراحی ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط (مورد کاوی:شرکت های دانش بنیان)
354. ارزش افزوده اقتصادی ابزاری کارآمد برای اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش
355. عوامل موثر بر وفاداری مشتریان
356. مروری بر مفاهیم آمادگی الکترونیکی شهرداری الکترونیکی
357. بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتیدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
358. تاثیرآموزش رسمی و غیررسمی دروس کاربرد کامپیوتر در حسابداری بربهروری کارآموزی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان حسابداری آموزشکده عالی سما کرج
359. مزایا و معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (A B C)
360. بررسی محتوای اطلاعاتی مدل های سنجش ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
361. سرمایه گذاری در ایران، امنیت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی
362. بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سالهای 91_1362
363. شناسایی،ساختار دهی و اولویت بندی روش های تامین مالی (رویکرد ترکیبی Delphi-DEMATEL-ANP)
364. مروری بر تاثیر عرضه پول بر نقدینگی وقیمت سهام
365. بررسی رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
366. بررسی رابطه بین کاربرد اتوماسیون اداری و سطح عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر اساس رویکرد سیستمی
367. اثر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ثروت ایجاد شده برای سهامداران
368. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رفتار خرید وسواسی و خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای استانمازندران
369. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی:(کارکنان دانشگاه لرستان)
370. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری در سازمانها
371. ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای برنامه ریسی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی : سازمانهای دولتی شهرستان چالوس)
372. مروری بر عوامل کلیدی موثر بر چابکی سازمانی در سازمانهای امروزی
373. بررسی تأثیر نشاط سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی (شاهد تجربی:اداره های راه و شهرسازی غرب استان مازندران)
374. بررسی رابطه گردش شغلی با رضایتمندی و توانمندسازی کارکنان در شعب بانک سپه استان گلستان
375. بررسی رابطه بین عجین شدن با کار با تعهد مستمر و هنجاری در کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان گلستان
376. بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
377. مقایسه روش ریسک میانگین با روش های سنتی تشکیل پر تفوی با رویکرد فازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
378. بررسی سودمندی گزارش های حسابداری منابع انسانی به عنوان دارایی در متن صورت های مالی
379. مدیریت زمان بر اساس حسابداری ذهنی
380. انتخاب پرتفوی بهینه با توجه به محدودیت ارزش در معرض ریسک
381. مروری بر مدل های اندازه گیری تمکین مالیاتی
382. ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفلیو با رویکرد تفکر سیستمی
383. بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین_نیم واریانس مبتنی بر پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنویی

Pin it