مقاله ها

پروپازال کارشناسی ارشد قسمت اول

نوشته شده توسط Super User. دسته : آموزشی-انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد,انجام پایان نامه مدیریت, انجام پایان نامه برق, انجام پایان نامه ارشد حسابداری, انجام پایان نامه ارشد حقوق , انجام پروژه دانشجویی , پایان نامه

ساختار کلی یک پروپوزارل کارشناسی ارشد که به عنوان معرفه ای از طرح پایان نامه کارشناسی ارشد شما میباشد از 9 قسمت زیر درست شده است. 

1. تدوین طرح تحقیق

2.انتخاب موضوع و عنوان تحقیق

3.بررسی پیشینه تحقیق

4. نگارش بیان مسئله

5.ارائه مدل تحقیق

6.تنظیم گزاره‌های تحقیق(اهداف، سؤالات یا فرضیه‌ها)

7.مشخص نمودن ابزار گردآوری داده‌ها

8.مشخص نمودن روش‌شناسی تحقیق

9.گردآوری و تحلیل داده‌ها

 مشاوران ایران|پروپازال پایان نامه کارشناسی ارشد

   تدوین طرح تحقیق

تدوین طرح تحقیق، تعیین‌کننده‌ترین و پرهیجان‌ترین گام در فرآینـد تحقیـق اسـت . در این مرحله، كل طرح به‌صورت عینی متبلور می‌شود. محقق در طرح پیشنهادی تحقیـق، روشن می‌سازد كه در جستجوی چیست و چگونه آن را درخواهد یافـت و چـرا ایـن جستجو ارزشمند است. الهام‌ها و بینش‌های محقق برای كشف آگاهی‌های جدیـد در چارچوب یك برنامه گام‌به‌گام گنجانده می‌شود(بیابان‌گرد، 441 ،1386).

این برنامه ممكن است یك طرح كلی غیررسمی باشد كـه دانشـجویی به‌عنوان تكلیف درسی به كلاس مقدماتی تحقیق ارائه می‌نماید، پایان‌نامه یـا رساله‌ای رسـمی باشد كه به یك كمیته ارائه می‌شود، یا درخواست تأمین هزینه مالی باشد كه به یك بنیاد یا سازمان دولتی تسلیم می‌شود. در ادامـه مراحـل لازم جهـت تـدوین و پیشـنهاد یـك بررسی تحقیقاتی در قالب یك نمودار ارائه خواهد شد. در فصل حاضر به‌اختصار هـر یك از این مراحل و بخش‌ها تشریح خواهد شد و در ادامه هر یك از مراحل در قالـب یک‌فصل مجزایی به‌تفصیل موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا بتواند به‌عنوآن‌یک راهنمای مناسبی برای دانشجویان و محققین در انجام رساله دانشـجویی یـا پـروژه تحقیقاتی قرار گیرد.

ادامه بحث را در مقاله ساختار پروپازال قسمت دوم دنبال بفرمایید

کلید واژه ها:انجام پایان نامه مدیریت, انجام پایان نامه برق, انجام پایان نامه ارشد حسابداری, انجام پایان نامه ارشد حقوق , انجام پروژه دانشجویی , پایان نامه , پایان نامه های کارشناسی ارشد , خرید پایان نامه ارشد , انجام پایان نامه دانشجویی , پیشنهادات پایان نامه , انجام پایان نامه های دانشجویی , پایان نامه دکتری , پروپوزال , پایان نامه های ارشد , موضوع پایان نامه ارشد , انجام تحلیل آماری , انجام پروپوزال, تکمیل پایان نامه نیمه کاره , سفارش مقاله, سفارش تحقیق, انجام سریع پایان نامه, تکمیل پایان نامه, پایان نامه رایگان, پذیرش مقاله,isi پذیرش مقالات , isi چاپ مقالات isi, انجام پایان نامه,  تحلیل آماری, نگارش پروپوزال, انجام سمینار, برنامه نویسی, اکسپت مقاله ,

 

 

 

Pin it