انجام پایان نامه مالی گرایش بیمه، مستغلات

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مالی گرایش بیمه، مستغلات

در دنیای پرتحول و عدم قطعیت کنونی، تمامی سازمانها با ریسکها و چالشهای بسیار متعددی رو به رو هستند. حتی در صورت برنامه ریزی دقیق و پیش بینی ریسکهای موجود در برابر یک سازمان، به علت وجود مخاطرات پیشبینی نشده، سازمان‌ها ممکن است با خسرات های جبران ناپذیری روبه رو شده و حتی در برخی از موارد ورشکستگی آنها را دربرداشته باشد. به منظور جلوگیری از این مسائل، اکثر سازمانها به دنبال بیمه کردن خود در برابر این حوادث هستند. نهاد بیمه یکی از مهمترین نهادهای پشتیبانی در اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود که با دریافت حق بیمه از سازمانها و شرکتهای مختلف، آن‌ها را در برابر حوادث پیشبینی نشده حمایت می‌کند. با این حال، در صورتیکه این نهاد از منابع در دسترس خود به خوبی استفاده نکرده و یا آنها را در موقعیت‌های اقتصادی مناسبی به کار نگرفته باشد، ممکن است در بازپرداخت خسارت‌های سازمان‌ها با مشکلات اساسی روبه رو شده و یا نتواند بهره برداری لازم را از این سرمایه‌های در اختیار خود ببرد.
از سویی دیگر جایگاه زمین و ساختمان در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. واژه مستغلات که به معنی کسبوکار در حوزه زمین و ساختمان است، در ارتباط با خرید، فروش، رهن و یا اجاره زمین، ساختمان و خانه می‌باشد. مبانی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در املاک، رهن، ابزارهای رهنی و ارزشیابی مستغلات از مباحث مطرح در مستغلات به حساب می‌آیند.
به منظور بررسی بهتر و علمی‌تر موضوعات پیش آمده در مسائل مالی شرکتهای بیمه و کسبوکار مستغلات، در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، گرایشی به نام بیمه و مستغلات ارائه شده است که در آن دانشجویان با مباحث مهمی مانند بیمه اسلامی، قراردادهای بیمه پیشرفته، بیمه‌های اتکایی، روش‌های اسلامی تأمین مالی مسکن، ارزشیابی مستغلات، صندوق‌های سرمایه گذاری مستغلات آشنا خواهند شد و توانایی‌های لازم را برای فعالیت در این حوزه‌ها کسب خواهند کرد.

دروس تخصصی مالی گرایش بیمه، مستغلات

• بیمه اسلامی
• قراردادهای بیمه پیشرفته
• بیمه‌های اتکایی
• روش‌های اسلامی تأمین مالی مسکن
• ارزشیابی مستغلات
• صندوق‌های سرمایه گذاری مستغلات

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مالی گرایش بیمه، مستغلات

روش‌های اقتصادسنجی(تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل دیتا و پانل دیتا دینامیک و GMM و معادلات رگرسیونی FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)

داده کاوی یا Data Mining(داده‌کاوی با نرم‌افزارهای R، Matlab، SPSS modeler(clementine)، Rapidminer، Weka و روش‌های پیش پردازش و آماده سازی داده‌ها، جامع طبقه بندی یا Classification جامع خوشه بندی یا Clustering، جامع رگرسیون یا Regression، جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction، تشخیص داده‌های پرت یا Outlier Detection، جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining) و یادگیری ماشینی(شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه یا MLP ، شبکه‌های عصبی شعاعی پایه یا RBF ، ماشین‌های بردار پشتیبان یا SVM ، یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means ، شبکه‌های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM، تحلیل مؤلفه اساسی یا PCA ، شبکه‌های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network)

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

تحقیق در عملیات(مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

ابزارهای هوش مصنوعی( الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم PSO ، الگوریتم مورچگان ، الگوریتم رقابت استعماری ، بهینه سازی چند هدفه ، بهینه سازی مقید ، ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO ، طراحی سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری ، الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm ، شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing ، جستجوی ممنوع یا Tabu Search ، الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm ، بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO، جستجوی هارمونی یا Harmony Search ، کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony ، الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm ، الگوریتم تکامل تفاضلی، الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO ، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر و یادگیری یا TLBO ، الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA ، شبکه عصبی مصنوعی با نروسولوشن ، شبکه‌های عصبی مصنوعی ، کاربردی شبکه‌های عصبی مصنوعی ، شبکه عصبی GMDH ، شبکه‌های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی ، طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه‌های عصبی LVQ )

چند نمونه موضوعات پایان نامه مالی گرایش بیمه، مستغلات

1. انجام پایان نامه تاثیربازاریابی راهبردی برسودآوری درجهت تأمین مالی شرکت‌های بیمه شرکت‌های بیمه استان آذربایجان غربی
2. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نرخ ارز و حجم نقدینگی بر روشهای تأمین مالی خارجی (مورد مطالعه: شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
3. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهرستانمینودشت
4. انجام پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای مشتری گرایی و نوآوری در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی کارکنان اداره بیمه سلامت استان گلستان
5. انجام پایان نامه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. انجام پایان نامه رابطه بین شاخص توانگری مالی و نسبتهای مالی در مؤسسات بیمه ایران
7. انجام پایان نامه راهکارهای وصول حق بیمه از کارگاههای صنفی در راستای رشد منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر
8. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه ا نسانی و رابطه‌ای با عملکرد مالی در شرکتهای بیمه درشهرستان گالیکش و کلاله
9. انجام پایان نامه بررسی توانگری مالی شرکت‌های بیمه تا رویکرد پذیرش ریسک‌های بزرگ ، مطالعه موردی بیمه‌های پاسارگارد شهرستان شاهرود
10. انجام پایان نامه تعیین تأثیر ارائه خدمات و ارتباط با مشتری در عملکرد مالی شرکت بیمه دانا تهران
11. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه مدیریت ریسک و شایستگیهای سرمایه انسانی در افزایش توانگری مالی شرکتهای بیمه
12. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی و کارایی متغیرهای سگان پرتفوی بیمه شخص ثالث اجباری درمان و ضریب کل خسارت در پیش بینی توانگری مالی شرکتهای بیمه
13. انجام پایان نامه بررسی نحوه تعیین ذخایر حق بیمه عایدنشده و تأثیر آن بر صورتهای مالی میان دوره‌ای شرکتهای بیمه
14. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی کارکنان با پرخاشگری و رفتارشهروندی مشتریان در مؤسسات مالی (بانک و بیمه) شهر ایلام
15. انجام پایان نامه جایگاه بیمه زندگی در بازارهای مالی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب منا)
16. انجام پایان نامه بررسی نقش بازاریابی و خدمات مالی مرتبط با بازاریابی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در وفاداری مشتریان
17. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر عملکرد غیر مالی مرتبط با مشتری با تاکید بر نقش میانجی کیفیت رابطه در مؤسسات بیمه‌ای شهرکرمانشاه
18. انجام پایان نامه اثربخشی تکنیک‌های داده کاوی در پیش بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه «حقیقت یا مجاز»
19. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های رگرسیونی تخمین توانگری مالی شرکت‌های بیمه «برمبنای متغیرهای ترکیب پرتفوی»
20. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه میان عملکرد مالی و توان ایفای تعهدات در بیمه ایران
21. انجام پایان نامه رتبه بندی شعب شرکتهای بیمه‌ای با در نظر گرفتن اصول حاکمیت شرکتی و توانگری مالی
22. انجام پایان نامه بررسی رضایت مشتری ازخدمات مالی شرکت‌های بیمه دولتی وخصوصی شهریزد براساس مدل رضایت مشتری آمریکایی
23. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل محیطی، فردی و مالی مؤثر بر ریسک بیمه‌ای محصولات کشاورزی و رتبه بندی طبقه‌ای آنها
24. انجام پایان نامه توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران و مقایسه آن با روش‌های ارزیابی در سایر کشورها
25. انجام پایان نامه پیشنهاد یک الگوی بسط یافته جهت مدیریت ریسکهای مالی در شرکت‌های بیمه
26. انجام پایان نامه رابطه سرمایهی فکری با عملکرد مالی شرکتهای بیمه‌ی ایران در استان گلستان
27. انجام پایان نامه معرفی برندهای اقتصادی در جهت کاهش فقر و مطالبات معوق بانکی ،مالیاتی و بیمه‌ای
28. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی بر نوآوری و عملکرد مالی نمایندگی‌های بیمه ایران شرق استان گلستان
29. انجام پایان نامه ارزیابی بازده سبد سرمایه گذاری‌های مالی شرکت سهامی بیمه ایران در سالهای 1385تا1391
30. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک و بیمه در فعالیت‌های مالی و اقتصادی
31. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی شاخصهای تأثیر گذار بر عملکرد مالی صنعت بیمه با استفاده از رویکرد تحلیلی DEA/MADM
32. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد مالی در شرکت‌های بیمه ایران در استان گلستان (شهرستان گنبد)
33. انجام پایان نامه بررسی رابطه رضایت کارکنان با کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکتهایخدماتی شهرستان اهواز (شامل: آژانس‌های هواپیمایی،پست بانکها، شرکت‌های بیمه)
34. انجام پایان نامه تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه: نقش میانجی بازارگرایی مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه استان گیلان
35. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از طراحی محیط‌های آموزش الکترونیکی بر میزان آگاهی از ریسک مالی و ریسک تجاری در شرکت‌های بیمه
36. انجام پایان نامه بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت مالی در شرکت بیمه ایران
37. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی چهار شرکت بیمه‌ای با استفاده از شاخصهای مالی با رویکرد مدل تاپسیس
38. انجام پایان نامه نقش سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مالی شرکتهای بیمه
39. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دخایر فنی بر پرتفوی سرمایه گذاری و شاخص‌های عملکرد مالی(مطالعه موردی:شرکت‌های بیمه)
40. انجام پایان نامه اوراق بهادرا سایدکار (Sidecars)، ابزاری نوین برای تأمین مالی شرکت‌های بیمه
41. انجام پایان نامه ارزیابی نقش بیمه بانک‌ها در توسعه نظام مالی کشور
42. انجام پایان نامه امکان سنجی تأمین مالی پروژه‌های صنعت انرژی از طریق سرمایه‌های شرکت‌های بیمه
43. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری بر عملکرد مالی نمایندگی‌های بیمه ایران شرق استان گلستان
44. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی بر نوآوری و وفاداری مشتریان و عملکرد مالی نمایندگی‌های بیمه ایران شرق استان گلستان
45. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره فازی و ارائه الگوی مناسب رتبه بندی
46. انجام پایان نامه نقاط ضعف درفرایند مدیریت دانش درتیمهای بازاریابی مالی خدمات مطالعه موردی صنعت بیمه
47. انجام پایان نامه کانال توزیع بانک بیمه در بازار خدمات مالی جهانی و بررسی عملکرد آن در فروش بیمه‌های عمر
48. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت در صنعت بیمه(مطالعه موردی:شرکت‌های بیمه شعب استان آذربایجان غربی)
49. انجام پایان نامه مقایسه سیاست‌های تأمین مالی و بیمه سلامت برنامه پنجم توسعه و نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
50. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری برعملکرد مالی صنعت بیمه مطالعه موردیشرکتهای بیمه یزد
51. انجام پایان نامه ارزیابی نقش بیمه بانکها در توسعه نظام مالی کشور
52. انجام پایان نامه بیمه زمین لرزه به عنوان یک راهکار منانسب جهت کاهش خسارات مالی ناشی از زمین لرزه در تهران
53. انجام پایان نامه صنعت بیمه و نقش آن در توسعه راهبردی بازارهای مالی ایران
54. انجام پایان نامه آسیب شناسی توانگری مالی صنعت بیمه در حوزه ریسک‌های بزرگ و راهکارهای ارتقای آن
55. انجام پایان نامه بررسی توانگری مالی شرکتهای بیمه تا رویکرد پذیرش ریسکهای بزرگ مطالعه موردی بیمه‌های مهندسی حفاری چاههای نفت ایران
56. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل مالی پویا در ارزیابی ریسک تصمیم گیری استراتژیک شرکت بیمه
57. انجام پایان نامه اوراق بهادار سایدکار (Sidecars)، ابزاری نوین برای تأمین مالی شرکت‌های بیمه
58. انجام پایان نامه بررسی نقش بیمه هواپیما در افزایش ضریب ایمنی پرواز و کاهش بار خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث هوایی
59. انجام پایان نامه صنعت بیمه؛ نقشی کلیدی در اقتصاد کشور
60. انجام پایان نامه شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور به عنوان لازمه اقتصاد مقاومتی
61. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعادکارت امتیازی متوازن بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه ایران
62. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
63. انجام پایان نامه بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران
64. انجام پایان نامه بررسی اثر شاخص حکمرانی مطلوب بر تقاضای بیمه عمر
65. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت قانون و عملکرد بازار بیمه عمر در ایران و کشورهای درحال توسعه
66. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر حاشیه سود در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
67. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی روی بحران‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های ایران
68. انجام پایان نامه نقش شرکت‌های بیمه در مدیریت پس از بحران زلزله
69. انجام پایان نامه تحلیلی بر لزوم ایجاد و اجرای صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی
70. انجام پایان نامه بررسی نقش دولت در ایجاد و اجرای صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی
71. انجام پایان نامه نظام راهبری شرکتی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان‌های نقد درشرکت های بیمه
72. انجام پایان نامه تأثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
73. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخصهای مالی و غیرمالی مؤثر در تعیین رتبه اعتباری مشتریان مطالعه موردی صندوق ضمانت صادرات ایران
74. انجام پایان نامه تأثیر فعالیت بانکبیمه برتوسعه صنعت بانکداری
75. انجام پایان نامه بررسی ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در حسابداری شرکت‌های بیمه
76. انجام پایان نامه نقشمدیریت ریسک مالی جهتجذب سرمایه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
77. انجام پایان نامه بررسی توسعه بیمه در بازارهای ملی و سرمایه
78. انجام پایان نامه جایگاه صنعت بیمه درایران بعد از خصوصی سازی با تاکید بررتبه بندی بیمه‌های خصوصی کشور
79. انجام پایان نامه بررسی اجرای استاندارد حسابداری شماره 28 با عنوان فعالیت‌های بیمه عمومی در شکرتهای فعال در صنعت بیمه کشور
80. انجام پایان نامه ارائه پوششهای بیمه‌ای کلان، بر اساس ادراک منصفانه بودن قمیت توسط بیمه گذاران؛ بر مبنای اصول نرخ دهی و استراتژیهای بازاریابی
81. انجام پایان نامه عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی مورد : بیمه خدمات درمانی رفسنجان
82. انجام پایان نامه تشخیص تقلب براساس تکنیک‌های داده کاوی

Pin it