انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

2016-10-08

مدیریت بازرگانی یکی از زیرمجموعه های رشته مدیریت می باشد که دانشجویان بسیاری در این گرایش مشغول به تحصیل هستند.گرایش مدیریت بازرگانی یکی از قدیمی ترین گرایش های مدیریت می باشد که از سال 1333 در دانشگاه های ایران تدریس می شود.

یکی از بهترین رشته های پرکاربرد مدیریت، رشته مدیریت بازرگانی است. این رشته به دانشجویان کمک می-کند تا با مفاهیم برند، بازاریابی، تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و دیگر روش های مهم در حوزه ی بازرگانی آشنا شوند. دانشجویان این رشته به منظور انجام پایان نامه باید تسلط کافی به انواع روش های جمع آوری اطلاعات میدانی بخصوص حوزه تحلیل پرسشنامه ای پیدا کنند. این روش ها به دانشجویان در جهت انجام پایان نامه ای کاربردی در سازمان های مختلف و همچنین به منظور بدست آوردن اطلاعات از مدیران و مشتریان به دانشجویان کمک شایانی میکند. قبل از انتخاب موضوع و شروع فرایند تهیه و انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی باید اهداف ایجاد این گرایش رشته مدیریت را بدانیم . هدف این گرایش شناخت دقیق وظایف اصلی سازمانهای بازرگانی، افزایش دانش دانشجویان به مسائل مبتنی بر مدیریت بازرگانی،تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به سازمانهای بازرگانی، ارزیابی راه حل های مناسب در مورد مسائل مرتبط بازرگانی و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات منطقی و علمی می باشد. انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی کاملا تخصصی بوده است ولی متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از افراد با رشته های کاملا نامرتبط در موسسات مختلف اقدام به نگارش پایان نامه های رشته مدیریت بازرگانی کرده اند که نتیجه ی آن کپی کامل پایان نامه ها و عدم استفاده از روش های مفید تجزیه و تحلیل در فصل چهارم بوده است. به همین دلیل دانشجویان باید به شدت در این مورد دقت کنند و از طرف دیگر باید بدانند که هر قیمت کمی لزوما به معنی تحویل درست و نهایی پایان نامه شما نخواهد بود. شاید در ابتدا موضوع خوبی به شما پیشنهاد شود اما در ادامه قادر به رفع ویرایش های استاد راهنما نخواهند بود. بهترین پیشنهاد در جهت اطمینان خاطر از صحت درست انجام پایان نامه شما تماس مستقیم و بدون واسطه با کارشناس است. مشاوران ایران این فرصت را به شما می دهد تا بدون واسطه مستقیما با کارشناس رشته ی خود مکاتبه داشته باشید و همچنین با آموزش بسیار پایه ای که به شما به کمک فیلم داده خواهد شد تسلط بسیار بالایی در موضوع خود خواهید داشت.
در ادامه جزئیات این روش ها و همچنین روش های تحلیل داده های این رشته رو مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
واحدهای درسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی به صورت زیر است:
32 واحد تعداد کل واحدهای این رشته بوده که از این تعداد 4 واحد آن مربوط به پایان نامه بوده است. باتوجه به اینکه کلیه دروس این رشته دو واحدی بوده است دانشجو باید 14 درس را در مقطع ارشد بگذراند. دروس پایه(10 واحد) و دروس اصلی(10 واحد) در بین تمام گرایش های این رشته یکسان بوده است و دانشجویان گرایش های مختلف باید 8 واحد دروس تخصصی را بگذرانند.

دروس پایه مدیریت بازرگانی

• نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
• تحلیل اماری
• مدیریت استراتژیک پیشرفته
• مدیریت منابع انسانی پیشرفته
• اخلاق و احکام کسب و کار

دروس اصلی مدیریت بازرگانی

• کاربرد تئوری تصمیم گیری
• روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت
• بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
• مدیریت رفتار مصرف کننده
• مدیریت تبلیغات و برند

دروس جبرانی مدیریت بازرگانی

• زبان تخصصی
• مبانی سازمان و مدیریت
• مدیریت رفتار سازمانی
• تحقیق در عملیات
• تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
• مدیریت منابع انسانی
• سیستم های اطلاعاتی مدیریت
• مدیریت کیفیت و بهره وری
• مدیریت مالی

جدیدترین زیر گرایش های مدیریت بازرگانی

• مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
• مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
• مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک
• مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
• مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
• مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

روش های تحلیل انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی( انجام مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، انجام مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی، انجام مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک، انجام مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، انجام مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و انجام مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی) به شرح زیر است:
روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنيک دلفي فازي(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش كاركرد كیفی فازی (FUZZY QFD)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻄﯽ ﻓﺎزی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))

نگارش و ترجمه متون آکادمیک(ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

 

Pin it