محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین رویکردها برای محاسبه حجم نمونه آماری در پژوهش های پیمایشی است. به دلیل کاربرد فراوان این روش در پژوهش های علوم انسانی شرکت مشاوران ایران در این بخش به شما این امکان را می دهد که براحتی حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنید. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نیازمند آن است که حجم جامعه را بدانید. برای محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران در کادر مربوط حجم جامعه را وارد کنید. سپس روی دکمه محاسبه کلیک کنید. حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد. فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است: