دپارتمان ها

نوشته شده توسط Super User. دسته : انجام پایان نامه

شرکت مشاوران ایران برای تسهیل در سامان دهی دانشجویان و  بهتر ارتباط داشتن با دانشجویان گرامی دپارتمان های زیر را به وجود آورده است:

·         مهندسی صنایع

·         مهندسی برق

·         مجموعه مدیریت

·         مهندسی مکانیک

·         حسابداری

·         حقوق

Pin it