انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط Super User. دسته : انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

صحت این امر بر همگان مشخص است که انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با توجه به رشته های گوناگون و دانشگاه های مختلف متفاوت است ؛ به بیانی دیگر ، دانشجویان برای انجام پایان نامه در هر رشته ، ملزم به انتخاب موضوعی مربوط به رشته تحصیلی خود و تحقیق درباره آن بوده و میزان قابل اعتماد بودن نوشته ها و سنجش علمی آن بر عهده اساتید راهنما و دپارتمان های مربوطه هر دانشگاه می باشد . اما برخی از ضوابط در تدوین و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در همه جای کشورمان یکسان است که در قالب هیچ شهر ، دانشگاه و رشته ای نگنجیده و برای تمامی دروسی که در مقطع فوق لیسانس موظف به ارائه پایان نامه می باشند مشترک است . این ضوابط که برای یکسان سازی مقالات نوشته شده توسط دانشجویان می باشد ، برای جزئی ترین بخش های یک پایان نامه تا بدیهی و عمده ترین آن ها ، قوانینی را وضع کرده است . به طور مثال استفاده از صفحات A4 ، استفاده از رنگی مخصوص برای هر رشته ( رنگ جلد ) ، استفاده از فونت های زر کوب و طلا کوب ، محتویات یکسان روی جلد و محل دقیق قرارگیری آن ها ، شماره گذاری استاندارد هر صفحه و ذکر مطالبی همچون فرم صورت جلسه دفاع ، تعهد نامه اصالت پایان نامه ، سپاسگزاری ، فهرست ، چکیده ، مقدمه ، شرح موضوع تحقیق ، بیان دلیل ضرورت انجام تحقیق و  اهداف آن ، طرح سئوالات و فرضیه ها ، پیشینه تحقیق و عملکرد پژوهشگران قبلی ، تعریف روش شناسی تحقیق ، تعاریف واژه های کلیدی و ...  برای  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در همه رشته ها ضروری می باشد . اما موارد فوق صرفا در باب قالب بندی و مشخصات ظاهری یک پایان نامه می باشد . به راستی عامل تفکیک یک مقاله علمی خوب و بد در چیست و یا برای بهتر شدن انجام پایان نامه کارشناسی ارشد چه اقداماتی می توان انجام داد ! قدم اول برای نوشتن و انجام پایان نامه ، تعیین هدف می باشد . هدف انجام پایان نامه باید به گونه ای باشد که در آن ، شاهد افزایش بار علمی در موضوع مورد بحث باشیم . به عبارتی دیگر دلیل نوشتن یک مقاله چیزی جز افزایش سطح علمی مخاطبانش و تبیین موضوعی جدید نیست . اما مهمتر از این افزایش سطح دانایی ، کاربردی بودن خروجی می باشد . به عنوان مثال اهمیت تحقیقی هرچند پیچیده و پر هزینه در مورد دستگاه گوارش جانوری در اعماق اقیانوس آرام ، با اهمیت کشف راه حلی برای درمان یک بیماری قابل مقایسه نمی باشد لذا سودمندی خروجی مقالات و انجام پایان نامه نیز بسیار مهم می باشد . بدون شک پیشنیاز رسیدن به این مهم ، داشتن برنامه ای مدون و منسجم می باشد . دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در هر رشته ای ، با داشتن برنامه ریزی دقیق ، می توانند زمان شروع و پایان هر مرحله از ارائه پایان نامه خود را تخمین زده و به کمک آن هزینه های جانبی خود را کم و بهینه کنند . انجام پایان نامه برای افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا را دارند ، از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می شود چراکه تحقیقات وی در این مقطع ، میزان نوآوری ، خلاقیت و اثربخشی آن و از همه مهمتر نمرات تعلق گرفته به آن می تواند راه را برای ادامه تحصیل در دانشگاهی معتبر فراهم آورد .