انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستمها

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستمها

دانشجویان رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها می توانند موضوع خود را به منظور انجام پایان نامه در ارائه مدل های بهینه در سازمان ها و کارخانه ها به منظور بهینه سازی مسائل مختلف از قبیل نیروی انسانی، مواد و ماشین آلات ارائه کنند. آنها سعی می کنند ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی را جستجو کرده و بازدهی آنها را افزایش دهند.

رویکرد ها و ابزارهای بسیار پرکاربرد انجام پایان نامه مهندسي صنايع بهينه سازي سيستمها


دانشجویان در این رشته باید تسلط کافی به یک مدلسازی روباست و همچنین آشنایی کافی به منظور کد نویسی با نرم افزارهای Gams، Matlab و Lingo و همچنین در موارد بسیار آشنایی با الگوریتم های الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات، مورچگان، رقابت استعماری، کرم شب‌تاب، تبرید، جستجوی ممنوع، شبیه‌سازی تبرید، فرهنگی، جستجوی هارمونی، کلونی زنبور مصنوعی، زنبورها، تکامل تفاضلی، بهینه‌سازی علف هرز مهاجم، بهینه‌سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی، بهینه‌سازی مبتنی بر و یادگیری، بهینه‌سازی جهش قورباغه و بهینه‌سازی چندهدفه و بهینه‌سازی مقید به منظور انجام پایان نامه مهندسي صنايع بهينه سازي سيستمها را داشته باشند.

دروس اجباری در این رشته عبارتند از :


• اقتصادمهندسی پیشرفته
• طراحی سیستمهای صنعتی
• سیستمهای صف
• روشهای آماری

شباهت با رشته : مدیریت صنعتی گرایش های تحقيق درعمليات، توليد و عمليات، مدیریت عملکرد، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره وری

چند نمونه عنوان پایان نامه برای این رشته به شرح زیر می باشد:


1. تخصیص آمبولانس به پایگاه های اورژانس به کمک تکنیک شبیه سازی ( مطالعه موردی: شهرستان بیرجند )
2. بررسی تصمیمات ساختار سرمایه با در نظر گرفتن عامل صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. اولویت بندی محصولات بر اساس میزان اثر در سودآوری شرکت صنایع تولیدی محصولات پروتئینی(مطالعه موردی)
4. بهینه سازی چند هدفه متغیر های کیفی به روش طراحی آزمایشات (مطالعه موردی)
5. بررسی مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها
6. حل مسئله زمانبندی حمل ونقل در زنجیره تأمین دو مرحله ای با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید جمعیتی
7. بررسی اثربخشی سیستم حمل و نقل اتوماتیک(AGV) توسط تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی کارخانه کاشی و سرامیک حافظ)
8. ارائه مدل یکپارچه برای کالاهای فساد پذیر با تقاضای وابسته به موجودی
9. نقش اثر شلاق چرمی بر مدیریت زنجیره تامین
10. بهینه سازی ضریب قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی با استفاده از مدل ویژه ای از الگوریتم های ژنتیک
11. ارائه مدلی یکپارچه به منظور بهینه سازی شبکه توزیع و برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن بالانس خط مونتاژ
12. کاربرد مالی الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات
13. مدل سازی و بهینه سازی سیستم شیرین سازی تبخیر ناگهانی چندمرحله ای با برگشت آب و حرارت
14. مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با در نظرگیری قابلیت اطمینان محصولات مونتاژی
15. کاربرد بهینه سازی توده ای ذرات و ارزش خالص فعلی پایدار برای قراردادهای BOT
16. بهینه سازی یک واحد پشتیبانی نگهداری با استفاده از تئوری صف
17. مدل ریاضی دو هدفه ی مسئله مکان یابی-مسیر یابی حمل و نقل با زمان سفر احتمالی و پنجره ی زمانی و قابلیت اطمینان مشتری
18. حل مدلهای فازی غیر خطی به کمک الگوریتم دسته جمعی پرندگان (PSO)
19. طراحی پویا برای یک شبکه زنجیره تامین رو به جلو/بازگشتی تحت شرایط عدم قطعیت
20. اولویت بندی و بهینه سازی سبدسهام متشکل از سهام بورس تهران با رویکرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و برنامه ریزی آرمانی
21. منبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه با درنظرگرفتن خرابی های منبع با رویکرد ترکیبی شبیه سازی، MOPSO و TOPSIS
22. یکپارچه سازی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و انتخاب اقتصای مشتریان با هدف ماکزیمم سازی سود حاصل از فروش و کاهش هزینه های توزیع (مطالعه موردی: شرکت کاله)
23. مسیریابی بهینه یک دستگاه حمل و نقل هوشمند(AGV) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
24. پیش بینی تابع تقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی
25. ارائه مدلی جهت بهینه سازی با استفاده از استراتژی VMI در زنجیره تامین کالای فاسد شدنی با در نظر گرفتن شرایط تخفیف
26. بهینه سازی زمان و هزینه در مساله مکانیابی-مسیریابی سه سطحی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندهدفه
27. برنامه ریزی فرآیند انطباق پذیر، بعنوان رویکرد آینده برنامه ریزی فرآیند برای شرکت های کوچک و متوسط
28. مدیریت منابع پروژه با کاربرد رویکرد تئوری بازی
29. مدیریت کلاس ، موانع و راهبردها
30. تحلیل سود آوری زنجیره تامین نفت خام با فرض غیر قطعی بودن تقاضا و قیمت ها در بازار، با رویکرد بهینه سازی استوار مبتنی بر سناریو : مطالعه موردی برای ایران
31. زمانبندی بهینه خدمات پیش از پرواز در فرودگاه با هدف کمینه شدن تأخیرات
32. مدلسازی و حل مسئله زمانبندی ماشین های موازی غیرمشابه با محدودیت دسترسی تولید و زمان های آماده سازی وابسته
33. ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی تولید انبوه بر اساس برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی
34. توسعه و حل یک مدل ریاضی برای مسئله مسیریابی اتوبوس مدرسه با ناوگان ناهمگن
35. بهینه سازی منابع آتش نشانی با در نظر گرفتن زمان خرابی ماشین آلات
36. نقش برتری تجهیزات دفاع در مدل سازی و ارزیابی استراتژی های بهینه دفاع و حمله
37. بهبود جایابی تسهیلات خط تولید کارخانه گچ با ملاحظه مطالعه کار(مطالعه موردی: کارخانه شاهرود شرق)
38. محاسبه کارآیی نسبی واحدهای تولیدی چوب وکاغذ باتکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)
39. افزایش کارایی فرآیند تولید با مطالعه اثر پارامتر باطله بر کنسانتره زغال سنگ با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی (مطالعه موردی: کارخانه زغالشویی طزره)
40. بهینه سازی زنجیره تامین پایدار با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ازدحام ذرات چند هدفه و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب
41. توسعه و حل مدل زمانبندی پروژه با اعمال محدودیت منابع دوگان در حالت چندوضعیتی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید
42. ارائه مدل ریاضی و روش حل برای مساله مکان یابی-موجودی در شرکت های پخش؛ یک رویکرد بهینه سازی استوار
43. پیش بینی هزینه های بیمه ای بصورت مطالعه موردی با استفاده از سیستم داینامیکی شبکه های عصبی مصنوعی در سازمان تامین اجتماعی
44. روش های ابتکاری برای یافتن مستطیل های همزاد منفی در حل مساله تخصیص خطی
45. حل مسأله موازنه زمان-هزینه-کیفیت با بکارگیری تابع هدف در قالب تابع مطلوبیت چند شاخصه جمعی در برنامه ریزی خطی عدد صحیح
46. مدیریت راهبردی زنجیره تأمین مواد غذایی با رویکرد سیستم دینامیک
47. ارائه یک مدل ریاضی برای ماشین آلات و زمانبندی در یک سیستم تولید سلولی (CMS) به کمک الگوریتم متاهیورستیک
48. ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند- تحویلداری در مقایسه با تحویلداری در بانک آینده
49. ارائه الگوریتم ژنتیک بهبود یافته برای مسئله مکان یابی هاب ظرفیت دار
50. ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای مسئله مکان یابی سلسله مراتبی تک جریانه
51. تعیین شاخص‏های شایستگی عملکردی مدیران پروژه و اولویت آن‏ها
52. توسعه مدل زنجیره تأمین پایدار حلقه بسته بـا رویکرد بهینه سـازی مسألـه مکانیابی- مسیریابی دو سطحی
53. یک مدل ریاضی برای شبکه زنجیره تامین چند محصولی چند دوره ای با فضای سبز
54. بهینه سازی چند هدفه برای زنجیره تأمین حلقه بسته از طریق رویکرد شبیه سازی
55. ارائه مدل یک مساله مدیریت موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی و حل آن با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری
56. توصیف سیستم G/M/1/K با در نظر گرفتن صف محدودو وجود زمان start up نمایی و یک شیوه حل بازگشتی
57. بررسی تأثیر سیستم اجرایی تولید(MES ) بر استراتژی رهبری هزینه
58. حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود با ارائه مدل چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
59. بهینه سازی و آرام سازی ترافیک اتوبانها با بهره گیری از منطق تحلیل پوششی دادهها
60. بهینه سازی مسئله موازنه هزینه- زمان-کیفیت پروژه با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار
61. مدل جایابی تسهیلات در حوزه زنجیره تامین تولید و توزیع با در نظر گرفتن حملونقل، موجودی و محدودیتظرفیت
62. روش ارزش کسب شده بر اساس نظریه خاکستری برای پروژه های سرمایه گذاری
63. رویکرد جدید ارزش کسب شده برای بهینهسازی درآمدهای فازی بازهای به منظور انتخاب پروژه های سرمایهگذاری
64. بهینه کاوی نیروی انسانی در بهره وری سازمان ها با رویکرد EFQM
65. بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی و مدیریت دانش در شعب بانک مهراقتصاد شهر همدان
66. ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل ترکیبی کارت ارزیابی متوازن(BSC )-تاپسیسفازی FTOPSIS
67. ارائه مدل چند محصولی و چند دوره ای برای تخصیص اثربخش بودجه تبلیغاتی به رسانه های گروهی مختلف
68. مدل دو هدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با تقسیم تقاضای مشتریان و بهینه سازیمصرف سوخت در لجستیک معکوس
69. تعیین پاسخ بهینه قطعی جدول از-به با استفاده از روش برنامه ریزی پویا
70. مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه بندی سرمایه
71. طراحی مدلی بومی جهت اکتساب سامانه های الکترونیکی درقالب فرایند های مهندسی سیستم،مطالعه موردی: صنایع پیشرفته الکترونیک
72. مروری بر ادبیات مسائل مکان یابی -مسیریابی
73. کاربردپذیری مهندسی صنایع با رویکرد زنجیره ارزش پورتر دراستخراج معادن
74. تعیین زمان بهینه نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن مینیمم هزینه های آن با رویکرد قابلیت اطمیناندر ایستگاههای برق
75. ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی برای مساله مدیریت موجودی فروشنده با فرض وابستگی قیمت فروش و تقاضا
76. توسعه کیفیت خدمات اورژانس با ابزار شبیه سازی و بهبود به کمک تئوری صف مطالعه ی موردی :اورژانس بیمارستانی در شهرکرج
77. نوآوری محصول و فرایند در مهندسی همزمان بر R&D تاثیر
78. یک مدل چند هدفه برای چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحتهای نابرابر با درنظر گرفتن محدودیت بودجه
79. مدلهای بهینهسازی در شرایط عدم اطمینان: مرور و دسته بندی ادبیات
80. ارائه مدلی یکپارچه برای برآورده سازی سفارشات در سیستم تولیدی مونتاژ بر مبنای سفارش
81. مطالعه توانمندسازی کارکنان بر اساس مدیریت دانش در شبکه سه سیما
82. ارایه ی مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش به آن ها با درنظر گرفتن مسیریابی سبز تحت عدم قطعیت
83. ارائهی یک راه حل بهینه مبتنی بر الگوریتم اپتیک برای حل مسأله فروشندهی دوره گرد
84. بهینه سازی ترکیبی مسئله جایگشتی تخصیص درجه دوم (QAP) با استفاده از الگوریتم مبتنی بر اپتیک (OIO)
85. بهبودعملکردنیروی انسانی با رویکرد زمان بندی چرخش شغلی بااستفاده ازالگوریتم فراابتکاری
86. فرایند بازنگری استراتژی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
87. بهینه سازی چند هدفه هزینه و زمان در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز
88. حل مسئله توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تامین پیش بینی نشده
89. انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی: یک واحد صنعتی
90. بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس یکپارچه محصولات چند جزئی با مسیرهای بازیابی مختلف
91. مدلی برای ورود مدیریت زنجیره تامین به سازمان ها با رویکرد سبز
92. بهینه سازی هزینه های کیفیت با استفاده ازتکنیک تحلیل حالات بالقوه شکست و طراحی آزمایشات تاگوچی ( مطالعه موردی : شرکت دخانیات ارومیه )
93. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد خدمات پرداخت خسارت اتومبیل بیمه ای ایران با استفاده از نرم افزار شبیه سازی آرنا، مطالعه موردی : شعبه شهید مدنی تبریز
94. زمان بندی پروژه با زمان غیرقطعی در سازمانهایی با ساختار ماتریسی براساس تکنیک زنجیره بحران
95. حل مساله مکان یابی - تخصیص احداث نمایندگی امور مشترکین اپراتور چهارم با در نظر گرفتن عدم قطعیت
96. ارائه مدل سه هدفه مکان یابی - موجودی با لحاظ آلودگی حمل و نقل میان سطوح در طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی
97. ارائه مدلی برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجره زمانی تحویل به مشتریان ( مطالعه موردی زنجیره تامین محصولات لبنی شرکت پگاه گلپایگان )
98. زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن زمان آماده سازی
99. کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت نیروی انسانی
100. وب کاوی با استفاده از یک طبقه بندی کننده فازی
101. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های معرفی محصول جدید با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
102. مروری بر جانمایی مراکز توزیع با در نظر گرفتن مدل پوشش مجموعه
103. بیشینه سازی سود در مسأله مکان یابی- مسیریابی
104. حل مسأله برنامه زمان بندی اتاق های عمل با استفاده از رویکرد بهینه سازی کلونی مورچگان
105. مدل ریاضی توزیع فرآورده های نفتی با خرید وسایل نقلیه
106. مدلسازی زمان بندی سیستم های تولید پروژه ای به کمک برنامه ریزی خطی
107. ارایه مدل ریاضی چندهدفه غیرخطی برای مکان یابی ایستگاه های خدمات اضطراری با هدف های حداکثر پوشش و حداقل زمان انتظار
108. مدیریت بهینه شبکه توزیع در صنعت پخش با استفاده از مدل ریاضی مکان یابی- مسیریابی
109. زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن زمان آماده سازی وابسته به توالی کارها، دسترسی محدود به ماشین ها و اثرات زوال پذیری و یادگیری
110. تاثیر تجاری سازی در معماری
111. نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه موردی : بانک سپه منطقه شرق تهران )
112. بهینه سازی طراحی شبکه های بیسیم با ترکیب مدل های پوششی و اختصاص فرکانس
113. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری و مکانیزم های تقویت کننده آنها در شرکت های خدمات بیمه
114. الگوی ارزیابی کارائی و خود ارزیابی نظام پیشنهادها با استفاده از تکنیک IDEA
115. مدیریت بهره وری سبز با خنثی سازی آلاینده های محیطی در صنایع تولید آلومینا (بررسی آلاینده های محیط زیست در شرکت آلومینای ایران)
116. بررسی تاثیر اقدامات زنجیره تامین بر پایداری سازمانی با نقش میانجی مزیت رقابتی (مورد مطالعه: زنجیره تامین شرکت سایپا)
117. ارائه مدلی جهت حل مسئله زمانبندی کارگاهی با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به ترتیب عملیات
118. یک مدل چند هدفه بهینه سازی با تقاضای فازی برای مراکز امدادرسانی بشردوستانه
119. مسیریابی پویای تولید با استفاده از ترکیب الگوریتم HBMO و الگوریتم زمانبندی کار با اولویت بالا
120. زمانبندی وسایل نقلیه هدایت شونده خودکار چندگانه در محیط کارگاهی مختلط با درنظرگرفتن پایایی سیستم
121. شناسایی و بررسی شاخص های ارزشگذاری سرمایه های فکری (انسانی) دانش محور(مطالعه موردی : یک مرکز تحقیقات هوایی)
122. ارائه مدل بهینه سازی زنجیره تامین با استفاده از رویکرد بهینه سازی پایدار
123. ارائه مدل چند هدفه مسیریابی تسهیلات حمل و نقل خدمات اضطراری با رویکرد حل الگوریتم فراابتکاری تبرید شبیه سازی شده
124. طراحی سیستم بهینه سازی فرآیند نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری با رویکرد تصمیم گیری مارکوف
125. ارائه مدل ریاضی در محیط های تولیدی ساخت سفارشی برای تعیین قیمت و زمان تحویل سفارشات
126. تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت صنایع آذراب اراک)
127. توسعه یک مدل برنامه ریزی تولید ادغامی با استفاده از برنامه ریزی خطی امکانی و تقاضای بازه ای
128. بهینه سازی پورتفوی با استفاده از معیار ریسک CVaR و لحاظ کردن مدل GJR-GARCH و Extreme Value Theory
129. بهبود مسائل سبد سهام با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و روش خوشه بندی K-Means و حل توسط الگوریتم تبرید SA
130. زمانبندی پروژه تحت محدویت منابع با رویکرد بهینه سازی از طریق شبیه سازی و الگوریتم فرا ابتکاری
131. تحلیل و بهینه سازی سیستم موجودی در یک سامانه تولید/ خدمت سفارشی
132. بهینه سازی استوار مصرف انرژی ماشینها و مجموع وزنی زمان اتمام کارهای زوال پذیر در ماشینهای موازی
133. مدلسازی تولید در بازار برق با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور مدیریت هزینه در سیستم انرژی
134. شبیه سازی جایگاه سوخت با نرم افزار Arena : ارائه راهکاری در کاهش زمان انتظار در صف (مطالعه موردی جایگاه شماره 177 تهران)
135. یک مدل بهینه سازی چندهدفه احتمالی برای زمانبندی در سیستم مونتاژ سفارشی
136. بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم با استفاده از تخصیص اجزای مازاد
137. اندازه گیری اثربخشی کارخانه با خطوط پیوسته با مطالعه موردی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
138. زمانبندی زنجیره تامین و یکپارچه سازی زمانبندی و برنامه ریزی : مروری بر روش های حل و دسته بندی
139. توسعه یک مدل برنامه ریزی تولید چند محصولی، چند دوره ای و چند مرحله ای بر اساس درجه تکمیل محصول هر مرحله
140. مکانیابی انبار در حالت تقاضای گسسته ی وزندار احتمالی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت
141. پیاده سازی مدل برنامه ریزی سلسله مراتبی تولید (HPP) و مقایسه نظری آن با مدل برنامه ریزی منابع تولید (MRP II) (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)
142. بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر بانک های شهر کازرون
143. ارائه یک روش جدید به منظور بهینه سازی مدل صف با ظرفیت متناهی بر اساس دو معیار هزینه سیستم و متوسط درجه رضایت مشتری
144. مدل سازی و حل مساله مکانیابی مسیریابی با در نظر گرفتن محدودیت حرکت وسائل نقلیه
145. توسعه یک مدل ارزیابی ریسک پروژه های سد سازی با استفاده از روش دلفی و الگوریتم ژنتیک
146. ارائه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای مسئله فلوشاپ دوماشینه به همراه سیستم ارسال بستهای با هدف کمینه کردن بیشترین زمان دیرکرد
147. بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار
148. بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت مالی در شرکت بیمه ایران
149. بررسی مساله زمانبندی- تخصیص انبارهای عبوری در زنجیرهتامین با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت در دسترسی به کامیون ها
150. ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص های کمی و کیفی و رویکرد شاخص های چند گانه (مطالعه موردی در منطقه آزاد ارس)
151. بهینه سازی دقیق و فراابتکاری مسئله زمانبندی دو هدفه ماشینهای موازی با در نظر گرفتن زمان آماده- سازی وابسته به توالی
152. ارائه مدل مکانیابی هاب در حمل و نقل هوایی با درنظرگرفتن شبکه های صف و با جریان تقاضای فازی
153. مدل های صف در زنجیره تامین با استراتژی حالت تعویقی و بدون در نظر گرفتن تعویق
154. ارائه روش رقابت استعماری توسعه یافته برای حل مدل پیشنهادی مسئله سیستم تولید سلولی با در نظر گیری تخصیص اپراتور
155. هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قرارداد تاخیر در پرداخت با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به اعتبار
156. چالشهای پیش روی مدیریت دانش در سازمان های بومی
157. بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر بانکهای شهر کازرون
158. ارائه مدل زمانبندی همزمان کارها و فعالیت نگهداری و تعمیرات روی ماشینهای موازی در زنجیره تأمین
159. بررسی تأثیر سیستم اجرایی تولید (MES) بر استراتژی رهبری هزینه کیفیت
160. حل مسئله VRP با از استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با روش بهینه سازی ریاضی مطالعه موردی شرکت غزال شیمی
161. برنامه ریزی توزیع در شبکه انبارهای عبوری با مسیرهای حمل مختلف و پنجره های زمانی سخت و نرم
162. عارضه یابی و بهبود فعالیتهای زنجیره تامین مبتنی بر مدل APQC (مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران داروک)
163. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله مکان یابی - مسیریابی با رویکرد فازی و حل آن با استفاده از روش فراابتکاری
164. توسعه یک مدل چند هدفه چند دوره ای و چند محصولی برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین
165. جایگاه زنجیره تأمین با رویکرد اطمینان در صنایع امروز
166. تدوین مدل مسئله مسیریابی و سایل نقلیه ناهمگن همراه پنجره زمانی و تعیین چند مسیر بین مشتریان
167. ارائه یک رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: شرکت صنایع غذایی پیچک)
168. متعادل سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه ها با هدف حداقل سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت
169. ارئه رویکردی نوین جهت یافتن مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش در زنجیره تأمین
170. کاهش هزینه های تولید و بهبود عملکرد یک مجموعه مونتاژی با استفاده از ترکیب روش خطی سازی مستقیم و روش بهینه سازی ICA
171. سیاست بهینه ی سفارش دهی برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن سیاست پرداخت معوقه و تورم
172. طراحی مدل بهینه سازی فرآیند به کمک تابع زیان کیفی توسعه یافته
173. مدل سازی فرآیند چند متغییره با استفاده از شاخص کارایی Cmp وزنی
174. ارائه مدلی جامع برای مدیریت بحران با رویکرد چرخه عمر
175. ارائه رویکردی نوین جهت برنامه ریزی مدیریت بحران تحت شرایط بحران های چندگانه وابسته به هم
176. ارایه ی الگوی پیاده سازی سیستم مسیر سریع در دپارتمان اورژانس بیمارستانی بدون افزودن منابع درمان با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
177. مکان یابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار
178. رویکرد شبیه سازی تبرید برای مسئله تولید و تحویل انباشته های اقتصادی با ظرفیت تولید و تقاضای احتمالی در یک زنجیره تأمین سه مرحله ای
179. نگهداری تعمیرات دوره ای با زمان آماده سازی وابسته به توالی و زمان پردازش مبتنی بر یادگیری در زمان بندی ماشین های موازی
180. توسعه تکنیک کالبد شکافی محصولات رقبا در حوزه ارتقاء کیفی DFX طراحی قطعات
181. ارائه مدلی برای مسئله ی تشکیل سلول احتمالی با رویکرد نظریه ی صف و حل آن با الگوریتم بهینه سازی توده ی ذرات تعدیل شده
182. پیکربندی زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف
183. مدیریت موجودی و قیمت گذاری به صورت توام در زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده با فرض فرآیند تولید ناقص
184. مدل سازی دینامی کی مصرف انرژی در بخش خانگی و تاثیر یارانه ها بر آن
185. مدیریت اتلاف در زنجیره تامین گروه سایپا-ناب سازی فرآیندهای خط مونتاژ جعبه فرمان خودرو
186. بکارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتىی سبک
187. ارائه مدلی فراگیر در مدیریت فرآیندهای کسب و کار(مطالعه موردی: شرکت سیمان هرمزگان)
188. پیاده سازی سیستم کانبان الکترونیکی محصول ( Ekanban) در شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو( IKID)
189. انتخاب تامین کنندگان در حالت عدم قطعیت پارامترها و شرایط پیچیده
190. مدل بهینه سازی چند پاسخه نوین بر پایه برنامه ریزی آرمانی چند هدفه و تحلیل مولفه های اصلی
191. بررسی قابلیت اطمینان و آسیب پذیری شبکه توزیع آب با رویکرد شبکه های پیچیده
192. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی استوار برای طراحی و مکان یابی تسهیلات در زنجیره تامین حلقه-بسته
193. یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی
194. روش ترکیبی نوین از تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و تحلیل پوششی داده های استوار
195. ارائه مدل خرید و تولید همزمان با مجاز بودن کمبود و محدودیت فضای انبار: الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی
196. یک نگرش بهینه سازی میرایی ارتعاش (VDO) برای خوشه یندی داده ها
197. بخش بندی بازار و اولویت بندی بخش ها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره
198. مقایسه روش های طراحی آزمایش تاگوچی و سطوح پاسخ در تنظیم بهینه پارامترهای الگوریتم هارمونی سرچ
199. اثر سنجی فاکتورهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها (مطالعه موردی:صنعت رسانه)
200. جایابی بهینه برقگیر در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته
201. ارائه مدل بهینه و یکپارچه ی تخصیص قالب به ماشین در صنایع فرآیند پیوسته چند محصولی تک مرحله ای
202. کاربرد Fuzzy AHP & COPRAS در انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات
203. رویکردی جدید در بهینه سازی مشترک برنامه ریزی تعمیرات نگهداری، کیفیت فرآیند و برنامه ریزی تولید
204. مدل چند هدفه ترکیبی مسائل زمانبندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو
205. ارایه یک مدل ریاضی جدید برای مسأله ی مکانیابی- مسیریابی چند هدفه و حل توسط یک الگوریتم فراابتکاری کارآمد
206. ارائه روش الگوریتمی در ترکیب سرویس های وب در سازمان های مجازی با استفاده از تئوری گراف
207. به کارگیری الگوریتم ممتیک در حل مسئله ی انتخاب سبد بهینه ی سهام با محدودیت حداقل اندازه ی مبادله
208. انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش برای اقلام با کیفیت نا مطلوب
209. ارائه چارچوبی برای بهبود سطح هوشمندی سازمان با استفاده از تعامل هستان شناسانه دو رهیافت BPM و BI
210. کاربرد رویکرد استوار در انتخاب سبد مالی بهینه: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
211. توسعه یک روش کارا بر پایه شبیه سازی برای حل مساله تخصیص افزونگی در سیستم های تعمیرپذیر
212. سرویس اتوبوس توقف محدود: راهکاری برای ارتقاء کارایی و سطح خدمت خطوط حملونقل عمومی با تقاضای بالا
213. حل مسئله یکریختی زیرگراف از دید برنامه ریزی منابع محدود
214. تعیین نرخ بهینه تولید و دوره تعمیرات پیشگیرانه در سیستم های تولیدی مستعد شکست با رویکرد بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی
215. بررسی سری زمانی تغییرات نسبت ارزهای اصلی و اثر آن در تعیین زمان بهینه برای اخذ وام از موسسات مالی و بانک های خارجی جهت تامین مالی فعالیت های صنعتی
216. کاربرد رویکرد ناب و مدل سازی ریاضی به منظور تصمیم گیری بهینه در یک مطالعه موردی
217. بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران بر اساس ریسک و بازده فازی
218. مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید
219. بهینه سازی کیفی زمان بندی پروژه های نرم افزاری با روش کلونی مورچگان
220. کاربرد تئوری صف در بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی
221. شناسایی اولویت های سرمایه گذاری به منظور توسعه ی ویژگی های کیفی معماری سازمانی : ارائه ی یک روش مبتنی بر (AHP)
222. عوامل و راهکارهای جذب دانشوران در نظام پیشنهادات با تکیه بر رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شرکت گاز استان فارس)
223. بهینه سازی تعداد اجزای مازاد با برنامه ریزی تصادفی در سیستم های سری-موازی و چندگانه
224. ارائه یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط تخصیص-مکان یابی استوار
225. ارزیابی تاثیر رویکردهای متفاوت در حفظ کیفیت برق در شبکه توزیع
226. مکان یابی مجدد پایگاه های انتقال خون در شرایط بحران
227. مدل موجودی زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن کیفیت ناقص و تقاضا وابسته به قیمت
228. برنامه ریزی تولید همگن با تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران)
229. توسعه یک مدل بهینه سازی امتزاج با اهداف طراحی اثرزدا
230. مساله جریان کارگاهی انعطاف پذیرهیبریدی با فرض محدودیت دربازه های زمانی انجام کارها درمرحله های مختلف
231. تأثیر انجام فعالیت­های فنی و سازمانی بر روی مسأله تخصیص افزونگی با انتخاب سیاست­های افزونگی
232. طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در یک محیط فازی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
233. ارائه مدلی جهت پیش بینی کارایی و ریسک وابسته به آن بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده های تصادفی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
234. بهینه سازی جانمایی تجهیزات و مسیر خطوط لوله در واحدهای فرآیندی
235. طراحی نمودار کنترل اقتصادی استوار -T2 هتلینگ
236. مدل سازی و حل مدل یک زنجیره تأمین سه سطحی با درنظرگرفتن هزینه حمل و نقل
237. مدلسازی و حل مساله زمان بندی کارکارگاهی انعطاف پذیربرگشتی با ماشین های موازی به منظور کمینه سازی مجموع دیرکرد وزنی
238. حل مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه ی فازی با اثر یادگیری و زوال با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی
239. مکانیابی رقابتی با تابع گرانشی مرکب از جذابیت زمان سفروزمان صف
240. زمان بندی استوارماشین های موازی یکسان
241. بهبود عملکرد الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از اتوماتای یادگیرنده
242. طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات
243. بهینه­سازی فاکتورهای موثر بر رضایت مشتریان در شرکت­های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته-پیشامد
244. زمان بندی تک ماشینه با فرض زمان پردازش وابسته به منبع و اثریادگیری و زمان آماده سازی وابسته به جایگاه
245. بررسی و توسعه الگوریتم کرم شب تاب برای حل مسئله زمان بندی تولید کارگاهی
246. بهینه سازی شبکه زنجیره تأمین چند لایه ای چند محصولی با استفاده از رویکرد شبکه عصبی
247. تعیین اندازه دسته و زمان بندی تولید بطور همزمان با جریمه زودکرد/دیرکرد
248. بهینه سازی مقاوم مساله انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین حلقه‍بسته با رویکرد طراحی آزمایش ها و شبیه سازی
249. استفاده از رگرسیون خطی و مدل چند هدفه فازی برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو
250. تحلیل سیاست های باز پرسازی وتعیین اندازه انباشته تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین
251. تعیین مسیر بهینه انرژی رسانی به بارهای شبکه توزیع در هنگام خطا با ترکیب GA-BCO و توابع هدف فازی
252. حل مساله زمانبندی سلولهای تولیدی مجازی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان
253. مدیریت و بهینه سازی مسیر زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده ازالگوریتم گرانش
254. بهینه سازی هزینه ضمانت نامه بادرنظر گرفتن توابع اجرای درخواست مشتری
255. ارائه­ی روشی برای محاسبه­ی جواب­های کارا برای مسائل برنامه­ریزی خطی چند­هدفه­ی فازی
256. مدلسازی سیستم نوآوری در ابعاد ملی با استفاده از رویکرد ترکیبی از پویایی­های سیستم و سیستم­های عاملی یادگیرنده
257. کاربرد مدل های جایگزین برای برنامه ریزی منابع بخش بهداشت و درمان
258. توسعه مدل جانمایی موجودی جهت طراحی شبکه توزیع با در نظر گرفتن رفتار مشتریان
259. شناسایی و تولید جبهه پارتو اپتیمال در مسایل بهینه سازی چند هدفه
260. توسعه مدل مقدار تولید اقتصادی با دوباره کاری کامل اقلام معیوب با در نظرگرفتن سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده
261. اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی با استفاده ازتاپسیس فازی ـ با مطالعه موردی
262. ارائه الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی ازدحام ذرات در مسئله مسیریابی وسائط نقلیه نامتقارن: مطالعه موردی در شرکت لبنیات پگاه
263. بهینه سازی استفاده از منابع خط تولید به منظور افزایش بهره وری با رویکرد شبیه سازی
264. انتخاب بهینه اقدامات کنترلی در مدیریت ریسک ایمنی
265. ارائه مدل سری انعطاف پذیر با ماشین های موازی غیرمشابه برای زمان بندی خط تولید بستنی مطالعه موردی : شرکت آریس آمل گروه بستنی کاله
266. استفاده ازبرنامه ریزی تصادفی چندهدفه و ارائه مدلی جهت افزایش مطلوبیت زنجیره تامین یکپارچه
267. انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه انباشته درحضور تخفیف کلی و کمبود
268. ارائه راهکارهای خاص جهت حل مسئله زمان بندی انباشتهاقتصادی درشرایط فازی با رویکرد GA
269. حل مساله مکان یابی و تخصیص بارانداز درشبکه های توزیع با استفاده از روشهای فراابتکاری
270. مدلسازی موجودی توسط زنجیره مارکف برای کالای فاسدشدنی درزنجیره تامین دو سطحی
271. الگوریتم ژنتیک ترکیبی چندهدفه با استفاده از جستجوی همسایگی تکاملی برای محاسبه اندازه انباشته درساختارهای چندسطحی با منابع محدود
272. بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم سری ـ موازی درمساله تخصیص اجزای مازاد با انتخاب چندگانه اجزا
273. یک رویکرد بهینه سازی چندهدفه برای برنامه ریزی توام موجودی و قیمت گذاری با زمان های تدارک احتمالی
274. الگوریتمی چندهدفه برای تعیین سیاست بهینه یکسیستم موجودی با استفاده ازبهینه سازی شبیه سازی
275. روش جستجوی همسایگی متغیر برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با جریان بازگشتی
276. ارائه الگوریتم تبادل جفتی اصلاح شده درمساله زمان بندی ماشین های موازی یکسان
277. الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید موازی ـ ژنتیک برای حداقل کردن تعدادکارهای دیرکرددار دریک فلوشاپ دوماشین پویا
278. مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی
279. الگوریتمی فراابتکاری برای کمینه کردن مجموع وزنی زودکرد ودیرکرد کارها برای مساله جریان کارگاهی با محدودیت عدم توقف
280. افزایش انعطاف پذیری ترکیبی درخطوط مونتاژ ترکیبی با برنامه ریزی آرمانی چندهدفه فازی
281. رویکردی نوین جهت حل مسئله مکان یابی پوششی مجموعه ها با خدمت دهی چندسطحی و تقاضای احتمالی
282. طراحی استوار شبکه لجستیک معکوس برای تامین کنندگان شخص ثالث لجستیک
283. حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی ترکیبی با ماشین های موازی غیرمرتبط زمان های راه اندازی وابسته به توالی و محدودیت ظرفیت انبارهای میانی
284. فعالیت های ایستاده با حمل بار و تعیین تعدادنفرات بهینه دریک ایستگاه کاری ازلحاظ ارگونومی
285. طراحی مدل مفهومی جهت متعادل سازی آرایش تیم ها براساس مدل belbin
286. مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی
287. کاربرد پروکسی مدل جهت بهینه سازی تولید یک مدل یکپارچه مخزن نفتی
288. ارائه یک سیستم پذیرش اولویت محور درواحد اورژانس بیمارستانی با استفاده از شبیه سازی گسسته ـ پیشامد با رویکرد فرایندگرا
289. بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم های سری ـ موازی مبتنی برآنتروپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب
290. انتخاب تامین کننده با بهره گیری از روش fuzzy VIKOR مبتنی برمقیاس آنتروپی برای وزن دهی معقول و کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت ایران ترانسفو
291. استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و pso و مقایسه آنها درحل مسئله زمان بندی خدمه هواپیما
292. حل مسئله تبادل زمان ـ هزینه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز چندهدفه
293. حل مسایل برنامه ریزی خطی درمقیاس بزرگ با استفاده از روش گرادیان مزدوج
294. بهینه سازی مسئله چندهدفه همبسته کاربرد جداسازی پریندوپریل
295. شبیه سازی گسسته پیشامد یک داروخانه درایران و بهینه سازی سیستم پاسخ دهی به مشتری
296. ارائه الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز جهت حل مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری
297. حل مساله طراحی شبکه های چندکالایی با استفاده از الگوریتم ابتکاری شبیه سازی تبریدی و سیمپلکس
298. حل مدل زنجیره تامین دوترازه با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تراکم ذرات
299. مدلسازی وحل مساله قیمت گذاری پویای کالاهای چندتایی با تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی
300. ارائه مدلی مبتنی برشبکه های چندکالایی و روش حل شاخه زنی محلی برای محاسبه ظرفیت درشبکه راه آهن
301. ارائه یک روش حل دقیق برای مسئله برنامه زمان بندی غیردوره ای قطار دریک مسیر یکطرفه با استفاده از ویژگی گراف قیاسی
302. بهینه سازی مطلوبیت مشتریان در ارائه خدمات با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی
303. براورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت فلز ایران با استفاده از الگوریتم گروه ذرات
304. بهبود روش استدلال مورد گرا برای مسائل بهینه سازی با استفاده از الگوریتم BOA
305. کاربرد QFD در مسئله جایابی تسهیلات به کمک AHP فازی، شبیه سازی و DEA
306. بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM
307. مدل بهینه سازی مکان و طراحی تسهیلات در بازاری رقابتی با تقاضای کششدار و رفتار انتخاب حساس به مکان، قیمت و زمان انتظار
308. انتخاب استراتژیک تامین کنندگان براساس رویکرد فازی و بادر نظر گرفتن ریسک تامین کنندگان
309. استفاده از متامدلسازی شبکه عصبی برای بهینه سازی فرایند
310. ارزیابی عملکرد و بهبود سیستم صف یک نمایندگی مجاز ایران خودرو
311. بهینه سازی فرایند چند پاسخه با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
312. ارزیابی و انتخاب تامین کنندگا ن با بهره گیری از Fuzzy VIKOR و کارت امتیازی متوازن
313. بهینه سازی صنایع برشکاری به وسیله مدلهای برش و برنامه ریزی تولید
314. مدیریت درآمد در هتل با رویکرد احتمالی گسسته
315. بهینه سازی شبیه سازی جهت پیکره بندی منابع خدمات اورژانسی تحت سطوح مختلف بودجه

Pin it