انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

<

هدف از اجرای گرایش مدیریت کارافرینی، پرورش کارآفرینان به منظور ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک، ارائه مشاوره و خدمات تخصصی به کارآفرینان و همچنین تدریس مهارت‌های کارآفرینی در مؤسسات مشاوره و آموزش کارآفرینی میباشد. عارضه یابی و پیشنهاد راهی به منظور حل آن به مدیران و مالکان کسب و کارهای کوچک وظیفه دیگری است که فارغ التحصیلان این گرایش بر عهده خواهند داشت. دانشجویان مشغول به تحصیل در گرایش مدیریت کارافرینی با گذراندن دروس تخصصی ایجاد و استقرار کسب و کار، توسعه محصول جدید، مدیریت کسب و کارهای کوچک و مدیریت زنجیره تامین، دانش لازم را به منظور راه‌اندازی کسب و کار پیدا کرده و با گذراندن واحد کارآموزی مهارت لازم را در محیط واقعی کسب خواهند نمود.

دروس تخصصی

• مبانی و نظریه های کارآفرینی
• بازاریابی نواورانه و کارآفرینی
• کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
• مدیریت کسب و کارهای کوچک

در ادامه به معرفی چندین عنوان پایان نامه مدیریت کارآفرینی اشاره خواهیم کرد:

1. انجام پایان نامه بررسی قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی
2. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر انگیزه دانشجویان برای فعالیت در بازاریابی شبکه ای با توجه به نقش تعدیل گری عدم مطلوبیت اجتماعی
3. انجام پایان نامه اهمیت و نقش بازاریابی پارتیزانی در توسعه بازاریابی کارآفرینانه
4. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت های سازمانی باارزش ایجاد شده برای مشتری در شرکت ایران کیش
5. انجام پایان نامه بررسی مفهوم بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بین المللی
6. انجام پایان نامه کارآفرینی وبررسی مشکلات بازاریابی کشاوران
7. انجام پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی کارآفرینی سازمانی
8. انجام پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی تعاونیهای روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه)
9. انجام پایان نامه مدیران کارآفرین چگونه گام بر می دارند؟
10. انجام پایان نامه مدیریت فرایند کارآفرینی در صنعت بیوتکنولوژی
11. انجام پایان نامه تاثیر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در توسعه شرکت های پخش در چارچوب کارآفرینی
12. انجام پایان نامه بررسی رابطه ی بین گرایش به کارآفرینی و نوآوری(مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچکو متوسط شهرکهای صنعتی گرگان و آق قلا در استان گلستان)
13. انجام پایان نامه ارزیابی گردشگری عشایری استان اردبیل با مدل SWOT
14. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی الکترونیک در امور شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی
15. انجام پایان نامه بررسی ابعاد کارآفرینی زنان در ایران
16. انجام پایان نامه کارآفرینی دیجیتالی بارویکرد کسب وکار اینترنتی
17. انجام پایان نامه بررسی رابطهی بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت مطالعه موردی: کسب وکارهای کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی گرگان و آق قلا در استان گلستان
18. انجام پایان نامه در جستجوی تاثیر کارآفرینی بر بازاریابی
19. انجام پایان نامه بررسی نقش کار افرینی بر بازاریابی کسب و کار های کوچک
20. انجام پایان نامه بازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی خلاق
21. انجام پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی کارآفرینانه
22. انجام پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کارآفرینی ؛ بازاریابی کارآفرینانه
23. انجام پایان نامه تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کسب وکار و توسعه کارآفرینی مورد مطالعه: شرکت تامینکننده قطعات دیار خودرو
24. انجام پایان نامه نقش کارآفرینی در تحقق مزیت رقابتی پایدار در بانکهای خصوصی(مطالعه موردی بانک صادرات کرمانشاه)
25. انجام پایان نامه دولت و کارآفرینی: نقش محرک یا بازدارنده؟
26. انجام پایان نامه کاربرد تصمیم گیری چند معیار در زمینه توسعه کشاورزی ارگانیک و تأثیر آن بر روی کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)
27. انجام پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ورزشی زنان ایرانی در عصر حاضر
28. انجام پایان نامه نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه کارآفرینی اجتماعی، راهکار تحقق توسعه پایدار
29. انجام پایان نامه ارائه الگوی جامع برای بازاریابی و بازاررسانی میوه در استان همدان
30. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ، تفکر استراتژیک
31. انجام پایان نامه مولفههای تاثیرگذار بر موفقیت کارآفرینی در مناطق روستایی (خراسان جنوبی)
32. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و میزان گرایش به بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه)
33. انجام پایان نامه امکانسنجی عرضه ی کالاهای فرهنگی در بورس کالا با توجه به ویژگیهای کالاهای بورسی
34. انجام پایان نامه نقش خلاقیت زنان کارآفرین در بازاریابی فروش صنایع دستی
35. انجام پایان نامه شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری روستایی مورد مطالعه: استان البرز
36. انجام پایان نامه بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در توسعه پایدار اقتصادی
37. انجام پایان نامه تجاری سازی یافته های پژوهشی و کارآفرینی دانشگاهی
38. انجام پایان نامه کارآفرینی ازطریق بازاریابی اینترنتی
39. انجام پایان نامه سینرژی بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط
40. انجام پایان نامه عوامل سوق دهنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی بینالمللی در ایران مطالعه تئوریکی تجربی
41. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی کارآفرینی و رقابت پذیری بعنوان اهرم های اصلی توسعه درسازمان های دانش بنیان
42. انجام پایان نامه تاثیر تعهد بین المللی وگرایش کارآفرینی بین المللی برعملکرد بازاریابی بین المللی
43. انجام پایان نامه بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک از دیدگاه بازاریابی
44. انجام پایان نامه شبکه تجاری ونقش بازاریابی پست الکترونیکی در کارآفرینی
45. انجام پایان نامه نقش استراتژی در مدیریت راهبردی سازمان در یک مدل کسب و کار
46. انجام پایان نامه نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگری: منطقه مورد مطالعه کویر شهداد
47. انجام پایان نامه عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران
48. انجام پایان نامه مروری بر مفاهیم کارآفرینی در بازاریابی
49. انجام پایان نامه تبیین نقش توانمندسازهای فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی
50. انجام پایان نامه برخی راهبردهای توسعه اقتصادی گل وگیاهان زینتی
51. انجام پایان نامه بررسی برنامه های آموزشی رشته های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری در صد و هشتاد دانشگاه جهان
52. انجام پایان نامه نقش بازاریابی کارآفرینی بر گسترش فرصتهای گردشگری استان کرمانشاه
53. انجام پایان نامه تجاریسازی دانش و کارآفرینی شرکتی
54. انجام پایان نامه نقش رویکردهای نوین بازاریابی در کارآفرینی (موردمطالعه : برخی از بنگاه های اقتصادی استان یزد در اسفند ماه 1392)
55. انجام پایان نامه موانع اجرایی بازاریابی سبز در اداره برق
56. انجام پایان نامه تطبیق استراتژی های تولید و مدیریت ارتباط با مشتری، مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی
57. انجام پایان نامه نقش رویکردهای نوین بازاریابی در کارآفرینی( مورد مطالعه : برخی از بنگاه های اقتصادی استان یزد در اسفند ماه 1392)
58. انجام پایان نامه پیادهسازی کسب و کار الکترونیک از طریق بازاریابی اینترنتی
59. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه و توسعه پایدار اقتصادی
60. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ مشتری مداری
61. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین کارآفرینی و قابلیت بازاریابی (مطالعه موردی: شرکتهای ماشین آلات واقع در شهرکهای صنعتی تهران)
62. انجام پایان نامه راهکار های توسعه فرهنگ نوآوری در کارآفزینی سازمانی
63. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازاریابی داخلی و توسعه کارآفرینی سازمانی درشرکتهای کوچک و متوسط استان تهران
64. انجام پایان نامه تأثیر استراژی های بازارابی و کارآفرینی در سرمایه گذاری های جدید صنایع کوچک (مورد مطالعه: صنایع کوچک استان کرمانشاه)
65. انجام پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صنایع تولیدی در بازار رقابتی
66. انجام پایان نامه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
67. انجام پایان نامه تاثیر بازارگرایی بر کارآفرینی: نقش تعدیل کنندگی نوآوری
68. انجام پایان نامه عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی
69. انجام پایان نامه گرایش به کارآفرینی و عملکرد بازاریابی کسب وکارهای کوچک
70. انجام پایان نامه اهمیت بازاریابی سبز در حوزه کارآفرینی و شناسایی و رتبه بندی مهمترین چالشهای اجرایی
71. انجام پایان نامه بررسی توسعه ی ویژگی های کارآفرینانه در رشته مدیریت جهانگردی و توریسم
72. انجام پایان نامه تبیین نقش بازاریابی داخلی بانک ها بر بازارگرایی و توسعه کارآفرینی
73. انجام پایان نامه طراحی و ارائه مدل مفهومی تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)
74. انجام پایان نامه عوامل موثر در کارآفرینی جوانان روستایی از طریق گردشگری با استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی:شهرستان کازرون)
75. انجام پایان نامه فراتحلیلی پیرامون کارآفرینی
76. انجام پایان نامه کارآفرینی دیجیتال و ضرورت استفاده از آن
77. انجام پایان نامه مقدمه ای بر فرآیند بازاریابی کارآفرینانه
78. انجام پایان نامه نگرش اقتضایی بر بازاریابی کارآفرینانه
79. انجام پایان نامه ابعاد و کارکردهای سیستم توزیع در مدیریت محصولات کشاورزی
80. انجام پایان نامه تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی در کارآفرینی اقتصادی
81. انجام پایان نامه نقش حمایتهای آموزشی- مشاورهای مراکز آموزش عالی کشاورزی برتوسعه کارآفرینی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران)
82. انجام پایان نامه بررسی نقش کارافرینی درتوسعه پایدار محصولات گلخانه‌ای منطقه جیرفت و کهنوج
83. انجام پایان نامه اثر گردشگری روستایی در توسعه روستایی(مطالعه موردی: بخش نازلو شهرستان ارومیه)
84. انجام پایان نامه بررسی رابطه کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار بنگاه های اقتصادی شهر صنعتی کاوه 1391
85. انجام پایان نامه بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کارآفرینی سازمانی و بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط (SEM)(مطالعه موردی: شرکت های شهرک های صنعتی استان مازندران)
86. انجام پایان نامه کارآفرینی گردشگری خلاق در شهر رشت
87. انجام پایان نامه برندسازی مکانی شهر و حکمروایی مطلوب؛ تعاملی برای کارآفرینی و توسعه اقتصادی مطالعه موردی کلانشهر تبریز
88. انجام پایان نامه ارائه الگویی از بازاریابی کارآفرینانه ی مجازی درکسب و کارهای کوچک
89. انجام پایان نامه کارآفرینی اطلاعاتی: نگاهی به کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش شناسی
90. انجام پایان نامه بازاریابی سبز، جایگاه نوآوری در تولید و بازاریابی
91. انجام پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی محصولات گواهی شده سالم و ارگانیک در کارآفرینی بعنوان رویکردی نوین از بازاریابی
92. انجام پایان نامه برون سپاری و کارآفرینی مؤلفه های خلق مزیت رقابتی در صنعت فرش
93. انجام پایان نامه موردکاوی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار
94. انجام پایان نامه ساختاریابی الگوی کارآفرینی سازمانی بر اساس قابلیت های بازارگرایی با توجه به نقش واسطه گرایش به کارآفرینی
95. انجام پایان نامه تحلیلی بر جایگاه گردشگری الکترونیک در توسعه ی پایدار شهری با تاکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: شهر ابرکوه)
96. انجام پایان نامه بازاریابی کارآفرینانه عامل کلیدی اقتصاد دانش بنیان
97. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
98. انجام پایان نامه بررسی و تبیین تاثیر ارتقاء قابلیت های بازارگرایی در کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ی گرایش به کارآفرینی
99. انجام پایان نامه راهبرد توسعه کارآفرینی در موسسه های خیریه
100. انجام پایان نامه طراحی مدل ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری بازاریابی و کارآفرینی گرایی و اثرگذاری آن بر عملکرد مالی و غیرمالی (مطالعه موردی : صنعت فرش استان اصفهان)
101. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کارآفرینی بین المللی و استفاده از شبکه بر سازگاری عناصر آمیخته بازاریابی از طریق نقش میانجیعدم قطعیت در استراتژی بازاریابی
102. انجام پایان نامه تبیین جایگاه رفتار کارآفرینانه بر روی رشد بنگاه
103. انجام پایان نامه نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته های علوم انسانی
104. انجام پایان نامه بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمان طالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران
105. انجام پایان نامه بررسی رابطه آمیخته شخص با کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه
106. انجام پایان نامه بازاریابی نوآورانه در بنگاه های کوچک و متوسط
107. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی درسازمان های کارآفرین
108. انجام پایان نامه مطالعه ی تئوریکی –تجربی کارآفرینی در صنعت گردشگری (هتل های کوچک و متوسط)
109. انجام پایان نامه بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی
110. انجام پایان نامه فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه و افزایش سهم فروش
111. انجام پایان نامه نوع شناسی ارتباط کارآفرینی سازمانی و فرصت
112. انجام پایان نامه تأثیر آموزش در ایجاد انگیزه کارافرینی در افراد
113. انجام پایان نامه مدل مفهومی رشد سریع در شرکتهای کارآفرینی: بررسی تاثیر اقبال، امکان گرایی و بازاریابی کارآفرینی
114. انجام پایان نامه نوآوری، کارآفرینی و بازاریابی؛ مثلث موفقیت در کسب و کار
115. انجام پایان نامه ضرورت توسعه کارآفرینی تعاونی زنان روستایی (مطالعه موردی استان سمنان)
116. انجام پایان نامه سازمان های غیردولتی (NGOs) و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی
117. انجام پایان نامه نقش بازاریابی سبز و کسب وکار کوچک سبز در توسعه پایدار
118. انجام پایان نامه بررسی مفاهیم کارآفرینی و چشم انداز این بحث در جامعه ایران
119. انجام پایان نامه صنایع دستی نمادی از فرهنگ در توسعه اشتغال و کارآفرینی
120. انجام پایان نامه اهمیت آموزش کارآفرینی در نظام کشاورزی ایران
121. انجام پایان نامه مدل بین المللی کردن کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر روشهای ابتکاری
122. انجام پایان نامه نقش یک سیستم اطلاعاتی هوشمند کارآفرینانه در ارتقای کارآفرینی سازمان
123. انجام پایان نامه مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی
124. انجام پایان نامه نقش بازاریابی سبز و کسب و کار کوچک درتوسعه پایدار
125. انجام پایان نامه بررسی وضعیت موجود و مطلوب حمایت های مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه از کارآفرین و کارآفرینی
126. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثر برافزایش کسب موفقیت و انگیزه پیشرفت مدیران (مطالعه موردی مدیران تعاونی ها ی استان گلستان)
127. انجام پایان نامه جایگاه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش مهندسی مطالعه موردی در دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران
128. انجام پایان نامه مؤلفه های نوآوری در صنعت مطالعه موردی بنگاههای کوچک و متوسط صنایع نساجی و کانی غیر فلزی استان یزد
129. انجام پایان نامه تأثیر کار آفرینی بر اقتصاد گلخانه داری در بازاریابی محصولات گلخانه ای
130. انجام پایان نامه بازاریابی و تجاری سازی محصولات هیدروپونیک
131. انجام پایان نامه توسعه اقتصادی و کارآفرینی در مناطق روستایی
132. انجام پایان نامه نوآوری مبتنی بر نسل دوم بازاریابی
133. انجام پایان نامه موانع کارآفرینی فناوری نانو در ایران
134. انجام پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران در زمینه کارآفرینی
135. انجام پایان نامه طراحی فرآیند ایجاد و مدیریت شرکت های زایشی در مراکز تحقیق و توسعه
136. انجام پایان نامه بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها
137. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تحقیق و توسعه بیوتکنولوژی در کشورهای OECD با تمرکز بر داروهای زیستی
138. انجام پایان نامه یک مدل اجرایی برای راه اندازی مراکز نوآوری در کشور

 

Pin it