انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

نوشته شده توسط Super User. دسته : آموزشی-انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

این رشته شباهت بسیار نزدیکی با رشته‌ی مهندسی صنایع دارد. اما رشته‌ی مهندسی صنایع بیشتر به بعد فنی می‌پردازد اما رشته‌ی مدیریت صنعتی به بعد مالی و رفتاری. دانشجویان این رشته اکثراً مدیران کارخانه‌های صنعتی خواهند شد به همین دلیل باید به بحث‌های مختلف سازمان در حوزه‌های مدیریت کیفیت، مدیریت بهینه عملکرد و زنجیره تأمین. به همین دلیل توصیه می‌کنیم دانشجویان این رشته روش‌های مختلفی که در ادامه به معرفی انها می‌پردازیم را تا حدودی به خوبی یاد بگیرند. دانشجویان مدیریت صنعتی بعد از اتمام تحصیل خود به عنوان مدیران تولید در کارخانه و یا شرکت‌های مختلف مشغول به کار خواهند شد به همین دلیل توصیه مشاوران ایران به دانشجویان رشته مدیریت صنعتی (انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات، انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد، انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین و انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری) به منظور انجام پایان نامه تمرکز بر انتخاب مطالعه موردی مناسب در یکی از شرکت‌های معتبر ایرانی می‌باشد. در صورتی که مورد کاوی شما یکی از شرکت‌های معتبر ایرانی باشد روند استخدام شما را بسیار تسهیل خواهد بخشید.

دروس پایه مدیریت صنعتی

• نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته
• تحلیل اماری
• مدیریت استراتزیک پیشرفته
• مدیریت منابع انسانی پیشرفته
• اخلاق و احکام کسب و کار

دروس اصلی مدیریت صنعتی

• کاربرد تئوری تصمیم گیری
• تحقیق در عملیات پیشرفته
• مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
• مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
• سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

دروس جبرانی مدیریت صنعتی

• زبان تخصصی
• آمار و کاربرد آن در مدیریت
• ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
• کامپیوتر و کاربردان در مدیریت
• روش تحقیق
• مبانی سازمان و مدیریت
• مدیریت رفتار سازمانی
• مدیریت تولید و عملیات
• تحقیق درعملیات 2
• مدیریت عملکرد در سازمان‌های صنعتی

جدیدترین زیر گرایش‌های مدیریت صنعتی

• مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات
• مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
• مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد
• مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین
• مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
• مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه

پرکاربردترین روش های انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

کنترل کیفیت (طراحی و تحلیل آزمایش‌ها با نرم‌افزارهای Minitab و Design Expert و ...، کنترل کیفیت آماری با نرم‌افزارهای R، Minitab و ...، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE-MS)، تجزیه‌وتحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، مدل تعالی سازمانی EFQM، گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی (QFD))

ابزارهای هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO، الگوریتم مورچگان، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه سازی چند هدفه، بهینه سازی مقید، ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO، طراحی سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری، الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm، شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing، جستجوی ممنوع یا Tabu Search، الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm، بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO، جستجوی هارمونی یا Harmony Search، کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony، الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm، الگوریتم تکامل تفاضلی، الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر و یادگیری یا TLBO، الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA، شبکه عصبی مصنوعی با نروسولوشن، شبکه‌های عصبی مصنوعی، کاربردی شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی GMDH، شبکه‌های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی، طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه‌های عصبی LVQ)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

تحقیق در عملیات (مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA) و حل مسائل زمان‌بندی موازی، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مسیریابی خودرو (VRP)، زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP)، قابلیت اطمینان شبکه‌ها، طراحی چیدمان، مکان‌یابی هاب و کنترل موجودی)

رویکردهای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP، Primavera، Excel، مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار COMFAR III، مدیریت ریسک با نرم‌افزار Oracle Primavera PertMaster)

انواع روش‌های شبیه‌سازی (سیستم دینامیک با نرم‌افزار Vensim و شبیه‌سازی پیشامد گسسته با Arena و ED)

نگارش و ترجمه متون آکادمیک (ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

 

Pin it