آموزش نرم افزار پروتئوس(Proteus)

نوشته شده توسط Super User. دسته : آموزش نرم افزار

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برق با نرم افزار پروتئوس(Proteus)

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برق

در این مقاله میخواهیم به یکی از بهترین نرم افزارها که به ما در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برق و تمام پایان نامه هایی که نیاز به شبیه سازی الکترونیکی دارند بپردازیم. همان طور که قبلا گفتیم برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد نیاز به مهارت های ویژه ای دارید که در رشته مهندسی برق باید تسلط کامل بر نرم افزار های شبیه ساز مثل پروتئوس داشته باشید. پروتئوس نرم افزاری که هر مهندس برق و الکترونیک باید نحوه استفاده از آن را یاد داشته باشد باشد!

منبع: تیم تحقیقاتی مشاوران ایران

مشاور ایران ، همگام شما در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد 

آموزش نرم افزار پروتئوس

Pin it